Byla 1-54-743/2014
Dėl šautinių kairio dilbio žaizdų, o nukentėjusiajam M. Ž. - nežymų sveikatos sutrikdymą dėl poodinės kraujosruvos krūtinės ląstos dešinėje pusėje pagal vidurinę raktikaulinę liniją, IV-V šonkaulių projekcijoje

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant Rūtai Stanulienei, dalyvaujant prokurorui Aleksui Jurčiui, nukentėjusiesiems R. K., M. Ž., kaltinamajam V. K., jo gynėjui advokatui Albinui Miliauskui,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3V. K., a. k. ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, pradinio (7 klasių) išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, gyvenantis ( - ), teistas:

  1. 2009 m. gegužės 4 d. Panevėžio miesto apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 180 straipsnio 3 dalį terminuotu laisvės atėmimu 4 (ketveriems) metams;
  2. 2012 m. balandžio 16 d. Pasvalio rajono apylinkės teismo pagal BK 258 straipsnio 2 dalį 20 (dvidešimt) parų arešto, bausmę atlikęs, teistumas neišnykęs ir nepanaikintas,
kaltinamas pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą, 253 straipsnio 1 dalį, 284 straipsnio 1 dalį.

4Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5V. K. 2013 m. spalio mėnesio pabaigoje, ( - ) 9-ojo namo laiptinės radęs, neteisėtai, neturėdamas leidimo įgijo šaudmenis - keturiolika pramoninės gamybos, 9 mm kalibro šovinių su gumine kulka, priskirtų B kategorijai, tinkamų šaudyti, kuriuos iki 2013 m. spalio 27 d. 03.30 val., nešiojo su savimi, iš kurių penkis panaudojo išaudamas 2013 m. spalio 27 d. ( - ), R. J. priklausančio namo kieme, devynis šovinius paėmė Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Lazdijų rajono policijos komisariato (toliau – Alytaus AVPK Lazdijų r. PK) pareigūnai.

6Be to, jis, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, 2013 m. spalio 27 d. apie 03.30 val., viešoje vietoje - ( - ), R. J. priklausančio namo kieme, įžūliu elgesiu pasireiškusiu tuo, kad pašalinių žmonių akivaizdoje, iš chuliganiškų paskatų pistoletu „Zoraki-Mod. 914“ tris kartus šovė į R. K., pataikydamas jam kartą į nugarą kairės mentės srityje bei du kartus į kairės rankos dilbį, vieną kartą šovė M. Ž. į krūtinės sritį ir taip demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams sutrikdė visuomenės rimtį, nes nukentėjusiajam R. K. padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą dėl šautinių kairio dilbio žaizdų, o nukentėjusiajam M. Ž. - nežymų sveikatos sutrikdymą dėl poodinės kraujosruvos krūtinės ląstos dešinėje pusėje pagal vidurinę raktikaulinę liniją, IV-V šonkaulių projekcijoje.

7Kaltinamasis V. K. kaltu prisipažino visiškai, paaiškino, kad 2013 m. spalio 27 d. šventė draugės B. J. gimtadienį ( - ). Apie 3 val. jo draugė išėjo į kiemą ir kalbėjosi su atvažiavusiu jos buvusiu vaikinu R. K.. Šalia jų buvo ir M. Ž., dar buvo D. B.. Kadangi jo draugė pakankamai ilgą laiką negrįžo, jis pasiėmė maždaug prieš savaitę laiko Pasvalyje, prie Taikos g. 9-ojo namo laiptinės rastą dujinį pistoletą su šoviniais ir išėjęs į kiemą, pistoletą atsukęs į buvusį draugės vaikiną, pagąsdino nešaudamas, tačiau jiems nesureagavus, jis užsitaisė ir iššovė penkis kartus. Šaudamas pataikė R. K., nes matė jį kraujuojantį, buvo neblaivus, šovė iš pavydo. Po šūvio nukentėjusieji išvyko į ligoninę, netrukus atvyko policijos pareigūnai. Dėl padarytų nusikaltimų gailisi, nukentėjusiųjų atsiprašė, jiems atlygino turtinę ir neturtinę žalą. Su Vilniaus teritorinės ligonių kasos ieškiniu dėl nukentėjusiojo gydymo išlaidų sutinka, prašo skirti bausmę nesusijusią su laisvės apribojimu.

8Nukentėjęs R. K. patvirtino, kad 2013 m. spalio 27 d. apie 3-4 val. jis su M. Ž. atvyko pas B. J. norėdamas ją pasveikinti su gimtadieniu. Kurį laiką jis kieme kalbėjosi su buvusia drauge, į kiemą buvo išėjęs ir V. K.. Netrukus pamatė, kad V. K. grįžo, nieko nesakęs pradėjo šaudyti ir jam pataikė į ranką. Kaltinamasis jo atsiprašė, atlygino jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą, jis jam pretenzijų neturi (b. l. 58-62).

9Nukentėjęs M. Ž. patvirtino, kad vakare buvo su draugu R. K. atvažiavęs pas jo buvusią panelę, su kuria jie kalbėjo lauke, netrukus iš namo išėjo jaunuolis su ginklu ir pradėjo šaudyti. Jam pataikė į striukės priekį krūtinės srityje, toje vietoje liko kraujosruva. R. K. pataikė į ranką. Kaltinamasis jo atsiprašė, atlygino padarytą turtinę ir neturtinę žalą, jis jam jokių pretenzijų nereiškia (b. l. 65-67).

10Liudytoja B. J. parodė, kad 2013 m. spalio 26 d. ji su draugais šventė gimtadienį. Apie 3 val. jame buvo likę D. B., K. V.. Apie 3 val. pas ją atvažiavo buvęs vaikinas R. K. norėdamas ją pasveikinti su gimtadieniu. Ji kieme kalbėjo su buvusiu vaikinu, netrukus į kiemą išėjo jos draugas V. K. ir pradėjo šaudyti, ji išsigando, pasislėpė už mašinos (b. l. 70,71).

11Liudytojas D. B. parodė, kad dalyvavo B. J. gimtadienyje, apie 3 val. B. J. išėjo į kiemą. Jam su V. K. išėjus į kiemą parūkyti matė, kad R. J. bendrauja su vaikinais, girdėjo kaip V. K. sakė ,,exas“. Netrukus pamatė kaip V. K. pradėjo šaudyti į jaunuolius, jiems išvažiavus matė ant žemės kraujo (b. l. 75,76).

122013 m. spalio 27 d. įvykio vietos – ( - ), apžiūros metu, kieme, tarp dekoratyvių augalų, rastas pistoletas, ant kurio matomas įrašas ,,ZORAKI-MOD.914“, taip pat rasta šovinio gilzė (b. l. 5-11).

13Daiktų, dokumentų pateikimo protokolu VšĮ ,,Lazdijų ligoninė“ gydytojas pateikė operacijos metu iš R. K. išimtą kulką (b. l. 12).

14Specialisto išvada konstatuota, kad tirti pateikti devyni šoviniai yra pramoninės gamybos, 9 mm kalibro šoviniai su gumine kulka; šoviniai yra skirti lygiavamzdžiams pistoletams, skirtiems šaudyti guminėmis kulkomis, kurių kinetinė energija viršija 7,5 J. Remiantis Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymu, Ekspertų komisijos daiktų, įrenginių modeliams ginklams bei konkrečiai jų kategorijai priskirti 2011 m. kovo 24 d. posėdžio protokolu Nr. 12, šie šoviniai yra B kategorijos šaudmenys; šoviniai tinkami šaudyti; tirti pateiktos penkios tūtelės yra pramoninės gamybos, 9 mm kalibro šautų šovinių su guminėmis kulkomis dalys ir prie šaudmenų nepriskiriamos; tirti pateiktos dvi guminės grankulkės yra pramoninės gamybos, 9 mm kalibro šovinių su guminėmis kulkomis dalys ir prie šaudmenų nepriskiriamos (b. l. 17-20).

15Specialisto išvadomis konstatuota, kad R. K. šautinė kairio dilbio žaizda padaryta šaunant iš šaunamojo ginklo, užtaisyto gumine kulka; paviršinis odos nubrozdinimas nugaroje, kairės mentės srityje, padarytas kieto buko daikto poveikyje; sužalojimas kvalifikuojamas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl kairio dilbio žaizdų sveikata sutrikdyta ilgesniam nei dešimties dienų laikotarpiui; M. Ž. poodinė kraujosruva krūtinės ląstos dešinėje pusėje pagal vidurinę liniją IV-V šonkaulių projekcijoje galėjo būti padaryta kieto buko daikto poveikyje galimai iššovus iš pistoleto gumine kulka; sužalojimas kvalifikuojamas kaip nežymus sveikatos sutrikdymas (b. l. 25,26,28).

16Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu R. K. pateikė megztinį ilgomis rankovėmis; automobilio ,,BMW 330“, valst. Nr. ( - ) galinės sėdynės dešinės pusės galvos atlošą ir šio automobilio registracijos liudijimą; apžiūrėjus megztinį, apžiūros protokole konstatuota, kad jo kairiojoje rankovėje rastos dvi skylės; apžiūrėjus galinės sėdynės galvos atlošą rastas įplyšimas, automobilis priklauso D. K. (b. l. 29-35; 38-43).

17Daiktų, dokumentų pateikimo protokolu M. Ž. pateikė pilkos spalvos vyrišką striukę ir guminę kulką; apžiūrėjus daiktus, striukėje, viršutinėje priekinėje dalyje rastas įplėšimas (b. l. 47-51).

18Kaltinamasis dėl padarytų nusikalstamų veikų kaltu prisipažino. Jo parodymus dėl nusikaltimo padarymo laiko, būdo, veiksmų apimties ir pasekmių patvirtina anksčiau aptarti nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymai. Sugretinus duomenis, užfiksuotus įvykio vietos apžiūros protokole, daiktų dokumentų pateikimo ir daiktų apžiūros protokoluose ir specialisto išvadose tarpusavyje bei su nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymais, matyti, kad šaudant įvykio vietos apžiūros metu rastu pistoletu padaryti sužalojimai nukentėjusių drabužiuose ir kūne. Aptartų įrodymų analizė patvirtina, kad V. K. šaudydamas į nukentėjusiuosius pistoletu tyčia R. K. sutrikdė sveikatą nesunkiai, o M. Ž. – nežymiai. Šiuos veiksmus kaltinamasis atliko dėl menkavertės priežasties – staiga kilusio pavydo, todėl tokie veiksmai pripažįstami padarytais dėl chuliganiškų paskatų. Kaltinamasis šaudė viešoje vietoje, kitų asmenų akivaizdoje, dėl ko šie išsigando, dalis jų buvo sužaloti, todėl šie jo veiksmai pripažintini kaip viešosios tvarkos pažeidimas, nes dėl jų buvo sutrikdyta visuomenės rimtis. Įvertinus tai, V. K. veika pagrįstai kvalifikuota kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas dėl chuliganiškų paskatų ir viešosios tvarkos pažeidimas ir atitinka BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkto ir 284 straipsnio 1 dalies kvalifikaciją.

19Remiantis 2011 m. kovo 24 d. Ekspertų komisijos daiktų, įrenginių modeliams ginklams bei konkrečiai jų kategorijai priskirti 2011 m. kovo 24 d. posėdžio protokolo išrašo 5 punktu, nustatančiu, kad šaunamieji ginklai, skirti šaudyti guminėmis kulkomis, kurių sviedinio kinetinė energija ginklo žiotyse viršija 7,5 J ir kurių vamzdžio vidinis skersmuo (graižtvinio ginklo – laukų skersmuo) yra ne didesnis kaip 12 kalibro lygiavamzdžių šaunamųjų ginklų, priskiriami B kategorijos ginklams, Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, nustatančia, kad savigynai B ir C kategorijų trumpuosius šaunamuosius ginklus, jų šovinius gali įsigyti ir turėti ne jaunesni kaip 23 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, išlaikę egzaminą ir gavę leidimą, taip pat specialisto išvada nustatyta, kad kaltinamasis 2013 m. spalio mėnesio pabaigoje neteisėtai, neturėdamas tam nustatyto leidimo, įgijo ir iki 2013 m. spalio 27 d. nešiojo keturiolika 9 mm kalibro šovinių, todėl ši jo veika pagrįstai kvalifikuota kaip neteisėtas disponavimas šaudmenimis pagal BK 253 straipsnio 1 dalį.

20V. K. padarė tris, tyčinius nusikaltimus, iš kurių vienas (BK 284 straipsnio 1 dalis) priskirtas nesunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 3 dalis), du iš jų (BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 253 straipsnio 1 dalis) priskirti apysunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 4 dalis). V. K. 2009 m. gegužės 4 d. pripažintas kaltu padaręs sunkų nusikaltimą (b. l. 103), 2011 m. rugpjūčio mėnesį paleistas atlikęs bausmę, todėl remiantis BK 97 straipsnio 3 dalies 3 punkto b papunkčiu iki 2016 m. rugpjūčio mėnesio laikomas turinčiu teistumą. Įvertinus tai, konstatuotina, kad jis, būdamas teistas už tyčinio nusikaltimo padarymą, teistumui esant neišnykusiam ir nepanaikintam, vėl padarė tyčinį nusikaltimą, todėl yra recidyvistas (BK 27 straipsnio 1 dalis). Recidyvistui už tyčinio nusikaltimo padarymą teismas paprastai skiria laisvės atėmimo bausmę (BK 56 straipsnio 1 dalis). Šio teisinio reglamentavimo kontekste atsižvelgus į tai, kad jis padarė tris tyčinius nusikaltimus, jų pasekmė – sveikatos sutrikdymai, į tai, kad 2012 m. balandžio 16 d. pripažintas kaltu padaręs ir baudžiamąjį nusižengimą, pripažintina, kad nėra argumentų ir pagrindų jam neskirti laisvės atėmimo bausmės ar švelnesnės už ją, o taip pat laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėti, nes šios bausmės nepaskyrus nebus pasiekti bausmės tikslai – sulaikyti jį nuo nusikalstamų veikų, atimti galimybę daryti naujas veikas, užtikrinti teisingumo principą. Todėl jam, kaip recidyvistui, skirtina reali laisvės atėmimo bausmė. Nustatant jos trukmę, atsižvelgiama į tai, kad jis prisipažino padaręs nusikaltimus ir nuoširdžiai gailisi, savo noru atlygino padarytą žalą, todėl tai pripažintina jo atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis (BK 59 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktai). Jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas). V. K. galiojančių administracinių nuobaudų neturi (b. l. 105,106), bendruomenė dėl jo elgesio nusiskundimų nereiškia (b. l. 135). Nors tarnybiniame pranešime nurodoma, kad jis nemandagus, ūmaus būdo, triukšmingas jaunuolis, tačiau, kaip matyti, iš šio pranešimo turinio, tai tik kažkieno išsakyta nuomonė, todėl laikyti šią nežinomų asmenų išsakytą nuomonę kaip nešališką asmens charakteristiką nėra teisinio pagrindo. Įvertinus visas šias anksčiau aptartas kaltinamojo padarytas veikas ir jo asmenybę apibudinančias aplinkybes, į tai, kad yra viena jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė ir dvi jo atsakomybę lengvinančios aplinkybės, į tai, kad nukentėjusieji neprašo griežtos bausmės, kad nusikalstamos veikos nebuvo iš anksto planuotos, įvyko spontaniškai, kilus pavydui, jos nesukėlė sunkių ir negrįžtamų pasekmių, nuo pat pradžios tyrimo kaltinamasis pripažino savo kaltę, jam skirtina terminuoto laisvės atėmimo bausmė žymiai mažesnė nei jos vidurkis (BK 61 straipsnis).

21Asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį (BPK 109 straipsnis). Įvertinus tai, kad R. K. gydymo išlaidos susidarė dėl kaltų V. K. veiksmų, jos pagrįstos pažyma (b. l. 161), Vilniaus teritorinė ligonių kasa 2 009,69 Lt prašo priteisti iš kaltinamojo, todėl jos ieškinys tenkintinas ir išlaidos priteistinos iš kaltinamojo (Civilinio kodekso 6.263 straipsnio 1 dalis, 6.280 straipsnis).

22Kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje (b. l. 92-94) panaikintinos pradėjus vykdyti bausmę.

23Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: 1) dujinis pistoletas „Zoraki-Mod. 914“, saugomas Alytaus AVPK Lazdijų r. PK (b. l. 22) kaip nusikalstamos veikos priemonė konfiskuotinas (BK 72 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 94 straipsnio 1 dalies 1 punktas); 2) megztinis, saugomas Alytaus AVPK Lazdijų r. PK) (b. l. 37), penkios šovinių tūtelės bei dvi guminės grankulkės, saugomos byloje, sunaikintini kaip menkaverčiai (BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

24Vadovaudamasi BPK 297, 301, 302, 303, 304, 305, 307 straipsniais, teisėja

Nutarė

25V. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte, 284 straipsnio 1 dalyje, 253 straipsnio 1 dalyje ir nubausti:

  • pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą terminuotu laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams;
  • pagal BK 284 straipsnio 1 dalį terminuotu laisvės atėmimu 4 (keturiems) mėnesiams;
  • pagal BK 253 straipsnio 1 dalį terminuotu laisvės atėmimu 10 (dešimčiai) mėnesių.

26Remiantis BK 63 straipsnio 1,2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes už nusikaltimus, numatytus BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte ir BK 284 straipsnio 1 dalyje subendrinti griežtesne bausme apimant švelnesnę, o šią subendrintą bausmę subendrinti su bausme, paskirta už nusikaltimą, numatytą BK 253 straipsnio 1 dalyje remiantis BK 63 straipsnio 1,4 dalimis iš dalies sudedant, prie griežčiausios bausmės iš dalies pridedant švelnesnės bausmės ir nustatyti galutinę bausmę – terminuotą laisvės atėmimą 1 (vieneriems metams 3 (trims) mėnesiams.

27Taikyti BK 641 straipsnį ir V. K. paskirtą bausmę sumažinti trečdaliu paskiriant sumažintą bausmę – terminuotą laisvės atėmimą 10 (dešimčiai) mėnesių, bausmę atliekant pataisos namuose.

28Bausmės laiką skaičiuoti nuo faktinio sulaikymo atlikti bausmę dienos.

29Remiantis BK 66 straipsniu į bausmės laiką įskaityti laiką V. K. išbūtą laikinajame sulaikyme nuo 2013 m. spalio 27 d. iki 2013 m. spalio 28 d. (dvi paras).

30V. K. kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą registruotis policijos įstaigoje palikti galioti iki bausmės vykdymo pradžios.

31Priteisti iš V. K. 2 009,69 Lt (du tūkstančius devynis litus 69 centus) gydymo išlaidų Vilniaus teritorinei ligonių kasai (Ž. L. g. 6, LT-01101 Vilnius, įmonės kodas 188783796, atsiskaitomoji sąskaita LT217300010002484333 ,,Swedbank“, AB).

32Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, - dujinį pistoletą konfiskuoti, megztinį, penkias šovinio tūteles, dvi guminės grankulkes, sunaikintini nuosprendžiui įsiteisėjus.

33Nuosprendis per 20 dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos (V. K. šis terminas skaičiuojamas nuo nuosprendžio kopijos jam įteikimo dienos) gali būti apskųstas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. V. K., a. k. ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis,... 4. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 5. V. K. 2013 m. spalio mėnesio pabaigoje, ( - ) 9-ojo namo laiptinės radęs,... 6. Be to, jis, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos... 7. Kaltinamasis V. K. kaltu prisipažino visiškai, paaiškino, kad 2013 m. spalio... 8. Nukentėjęs R. K. patvirtino, kad 2013 m. spalio 27 d. apie 3-4 val. jis su M.... 9. Nukentėjęs M. Ž. patvirtino, kad vakare buvo su draugu R. K. atvažiavęs... 10. Liudytoja B. J. parodė, kad 2013 m. spalio 26 d. ji su draugais šventė... 11. Liudytojas D. B. parodė, kad dalyvavo B. J. gimtadienyje, apie 3 val. B. J.... 12. 2013 m. spalio 27 d. įvykio vietos – ( - ), apžiūros metu, kieme, tarp... 13. Daiktų, dokumentų pateikimo protokolu VšĮ ,,Lazdijų ligoninė“ gydytojas... 14. Specialisto išvada konstatuota, kad tirti pateikti devyni šoviniai yra... 15. Specialisto išvadomis konstatuota, kad R. K. šautinė kairio dilbio žaizda... 16. Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu R. K. pateikė megztinį... 17. Daiktų, dokumentų pateikimo protokolu M. Ž. pateikė pilkos spalvos... 18. Kaltinamasis dėl padarytų nusikalstamų veikų kaltu prisipažino. Jo... 19. Remiantis 2011 m. kovo 24 d. Ekspertų komisijos daiktų, įrenginių modeliams... 20. V. K. padarė tris, tyčinius nusikaltimus, iš kurių vienas (BK 284... 21. Asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi... 22. Kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir... 23. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: 1)... 24. Vadovaudamasi BPK 297, 301, 302, 303, 304, 305, 307 straipsniais, teisėja... 25. V. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos... 26. Remiantis BK 63 straipsnio 1,2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes... 27. Taikyti BK 641 straipsnį ir V. K. paskirtą bausmę sumažinti trečdaliu... 28. Bausmės laiką skaičiuoti nuo faktinio sulaikymo atlikti bausmę dienos.... 29. Remiantis BK 66 straipsniu į bausmės laiką įskaityti laiką V. K. išbūtą... 30. V. K. kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir... 31. Priteisti iš V. K. 2 009,69 Lt (du tūkstančius devynis litus 69 centus)... 32. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, -... 33. Nuosprendis per 20 dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos (V. K. šis...