Byla 2S-945-485/2009
Dėl nuostolių atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algirdo Remeikos, kolegijos teisėjų Evaldo Burzdiko ir Birutės Bobrel teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės UAB „Baltic Transline“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-7134-713/2009 pagal ieškovės UAB „Malsena Plius“ ieškinį atsakovei UAB „Baltic Transline“, trečiajam asmeniui UAB „Ideka“ dėl nuostolių atlyginimo.

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė ieškiniu (b. l. 3-6) ir patikslintu ieškiniu (b. l. 45-49) prašė priteisti iš atsakovės 31 332,52 Lt nuostolių atlyginimui, 5 proc. metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovei priklausančias pinigines lėšas, o jų esant nepakankamai, areštuoti atsakovei priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, atsakovei priklausančias turtines teises reikalavimo ribose.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. kovo 10 d. nutartimi (b. l. 67) prašymą patenkino - areštuoti atsakovei priklausančias pinigines lėšas, esančias pas atsakovę ir/arba bankuose, ir/arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant jomis disponuoti ir leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškove, mokėti darbo užmokestį, įstatymo nustatytus privalomus mokėjimus valstybei, privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokas; jų nesant ar esant nepakankamai, trūkstamai sumai areštavo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, atsakovei priklausančias turtines teises, esančias pas atsakovę ir/arba trečiuosius asmenis.

5Teismas nurodė, kad reikalavimas yra turtinio pobūdžio, prašoma priteisti suma, atsižvelgiant į aplinkybes, yra didelė, atsakovė nuostolius vengia atlyginti geruoju, iš atsakovės veiksmų seka, kad ji piktybiškai neatsiskaito su ieškove. Teismas laikė, kad UAB „Baltic transline“ gali imtis visų įmanomų priemonių paslėpti savo turtą, jį perleisti tretiesiems asmenims ir teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

6Atsakovė atskiruoju skundu (b. l. 81-85) prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 10 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

7Atsakovė nesutinka su teismo nutartimi, kadangi ieškovė prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones nenurodė jokių aplinkybių, sudarančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą. Prašymas yra be motyvų ir įrodymų kokiu būdu atsakovė ketina turtą iššvaistyti ar paslėpti, todėl teismo nutartis yra nepagrįsta. Ieškinio suma yra 31 332,52 Lt, tuo tarpu atsakovė yra stabili ir pelninga organizacija, jos įstatinis kapitalas siekia 800 000 Lt, per 2008 metus įmonė turėjo 1 mln. pelno, atsakovės ilgalaikio turto vertė viršija 15 mln. Lt, trumpalaikio – 9 745 957 Lt. Visa tai rodo, kad atsakovė yra finansiškai stabili įmonė, todėl nėra jokios grėsmės, kad priėmus ieškovei palankų sprendimą, jis liktų neįvykdytas. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nesivadovavo teisingumo, protingumo kriterijais ir neargumentavo, kodėl areštas taikomas nepranešus apie tai atsakovei. Teismas tik vertino ir gynė vienos šalies interesus, neatsižvelgė į laikinųjų apsaugos priemonių poveikį atsakovės interesams.

8Ieškovė atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 120-123) prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

9Ieškovė nesutinka su atskiruoju skundu ir teigia, kad atsakovė vengia padengti nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo krovinio pristatymo, nereaguoja į ieškovės pretenzijas. Šalys bandė byloje susitarti taikiai, tačiau iš pradžių sutikusi sudaryti taikos sutartį, vėliau atsakovė to atsisakė. Atsakovė galėjo imtis kitų priemonių, reikalauti, kad ieškovė įmokėtų tam tikrą sumą kaip galimą nuostolių atlyginimą, tačiau atsakovė taip nesielgė. Atsakovė pateikė savo finansinius dokumentus už 2008 metus, tačiau dabar jau yra praėjęs tam tikras laikas ir įmonės padėtis galėjo stipriai pasikeisti. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad jos įstatinis kapitalas siekia 800 000 Lt, be to, iš balanso matyti, kad atsakovės skolos viršija 20 mln. Lt, todėl atsakovės argumentai, kad atsakovės finansinė padėtis yra gera, yra nepagrįsti.

10Atskirasis skundas tenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatyta.

12Teismas turi teisę bet kurioje civilinio proceso stadijoje imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra grėsmė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui gali lemti įvairios aplinkybės, tarp kurių paminėtina ir didelė ieškinio suma. Kaip matyti iš bylos duomenų, taikant laikinąsias apsaugos priemones, pirmosios instancijos teismui nebuvo žinoma atsakovės turtinė padėtis, todėl teismas pripažino, jog tikėtina, kad pakankamai didelė ieškinio suma gali padidinti būsimo, galimai ieškovei palankaus, teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Atskirajame skunde atsakovė nurodo, kad ieškinio suma yra 31 332,52 Lt, tuo tarpu atsakovė yra stabili ir pelninga organizacija, jos įstatinis kapitalas siekia 800 000 Lt, per 2008 metus įmonė turėjo 1 mln. pelno, atsakovės ilgalaikio turto vertė viršija 15 mln. Lt, trumpalaikio – 9 745 957 Lt. Visa tai rodo, kad atsakovė yra finansiškai stabili įmonė, todėl nėra jokios grėsmės, kad priėmus ieškovei palankų sprendimą, jis liktų neįvykdytas. Kolegija pažymi, kad didelė ieškinio suma nėra besąlyginis pagrindas visais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir ypatingai atsižvelgti į šį kriterijų būtina tuomet, kai atsakovo turimas turtas, gaunamas pelnas yra dideli arba atsakovas nuosavybės teise valdo turtą, kuris yra žymiai didesnis už ieškinio sumą. Tada, kai yra įrodymų, jog ieškinio suma konkrečiam asmeniui pagal jo turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį nėra didelė, tai yra kai atsakovas paneigia objektyvios grėsmės (pvz., dėl didelės sumos ieškinio) būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Atsakovo turtinė padėtis gali būti viena iš reikšmingų aplinkybių, nesukeliančių pagrįstų abejonių dėl galimybės įvykdyti teismo sprendimu nustatytas tam tikro dydžio pinigines prievoles.

13Atsakovė kartu su atskiruoju skundu pateikė teismui 2009-03-05 VĮ Registrų centro išrašą iš juridinių asmenų registro, iš kurio matyti, kad atsakovės įstatinio kapitalo dydis yra 800 000 Lt. Iš atsakovės pateikto 2008 m. Balanso matyti, kad atsakovė 2008 m. gruodžio 31 dienai valdė turtą, kurio vertė siekė 25 035 185 Lt, tame tarpe ilgalaikio turto – už 15 289 228 Lt. Iš atsakovės 2008-12-31 Pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad atsakovė per 2008 metus gavo 1 492 381 bendrojo pelno, kuris po apmokestinimo sudarė 1 229 093 Lt (grynasis pelnas). Nurodyti duomenys patvirtina, kad ieškinys pareikštas ekonomiškai stipriai atsakovei, kurios turimo turto vertė žymiai viršija jai, kaip atsakovei, pareikštų reikalavimų sumą. Teismas neturi teisinio pagrindo netikėti atsakovės pateiktais duomenimis apie turimą turtą ir jo vertę, jie nėra paneigti kitais įrodymais. Kolegija atmeta kaip nepagrįstą ieškovės teiginį, kad šie atsakovės finansiniai dokumentai vertintini kritiškai, kadangi nuo 2008 metų pabaigos jau yra praėję keli mėnesiai ir įmonės finansinė padėtis gali būti visai kita. Net įvertinus tai, kad 2008 m. balanse buvo numatyta, kad po vienerių metų mokėtinos sumos (t. y. 2009 metais) sudaro 17 656 743 Lt, įvertinus atsakovės turimą turto dydį bei padengus visus kreditorinius įsiskolinimus, atsakovės turto vertė viršytų 6 mln. Lt. Pateikti duomenys apie atsakovės turtą leidžia teigti, jog galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas šiuo atveju neturėtų būti iš esmės apsunkintas ar neįmanomas, netgi ir atsižvelgiant į pareikštų reikalavimų sumą. Be to, nėra objektyvių aplinkybių, duodančių pagrindą sutikti su ieškovės nurodytu argumentu, jog atsakovė gali imtis veiksmų turtą paslėpti ar kitaip sumenkintų savo turtinę padėtį, siekdama išvengti prievolių, galinčių atsirasti ieškinio patenkinimo atveju.

14Remiantis išdėstytais motyvais, atskirasis skundas tenkintinas, Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 10 d. nutartis panaikintina ir klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išspręstinas iš esmės –prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmestinas (CPK 337 str. 2 p.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

16atskirąjį skundą tenkinti.

17Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 10 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išspręsti iš esmės – ieškovės UAB „Malsena Plius“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai