Byla A-552-185-13
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto, Ramūno Gadliausko (pranešėjas) ir Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė), Rašytinio proceso ir apeliacine tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 9 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. Ž. skundą atsakovui Valstybės sienos apsaugos tarnybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybės sienos apsaugos tarnybos Sienos kontrolės organizavimo valdybai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas A. Ž. (toliau – ir pareiškėjas) skundu (b. l. 1-3) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos (toliau – ir VSAT) Sienos kontrolės organizavimo valdybos 2012 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. (21)-14-1129 ,,Dėl vykimo per pasienio kontrolės punktus be eilės“.

5Pareiškėjas nurodė, kad skundžiamu sprendimu už pasienio kontrolės punkto teritorijoje padarytą administracinio teisės pažeidimą jis nuo 2012 m. kovo 19 d. buvo išbrauktas iš asmenų, kuriems leidžiama vykti be eilės per Medininkų, Lavoriškių, Raigardo ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus, sąrašo. Teigė, kad 2012 m. kovo 7 d. jis nepažeidė Pasienio teisinio režimo taisyklių ir jam nebuvo skirta administracinė nuobauda pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau –ir ATPK) 250 straipsnio nuostatas. 2012 m. kovo 14 d. įvažiuodamas į Lavoriškių pasienio kontrolės punktą su automobiliu Mercedes Benz E320 (valst. Nr. (duomenys neskelbtini) pasilenkė iš daiktų dėtuvės paimti paso ir leidimo. Paėmęs dokumentus pastebėjo, kad dega raudonas šviesoforo signalas ir leidžiasi užtvaras. Norėdamas išvengti sulaužyti užtvarą ir apgadinti automobilį, pravažiavo pro besileidžiantį užtvarą ir sustojo. Dėl minėto pažeidimo jam buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir pasiūlyta skirti 75 Lt baudą. Nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą buvo atsižvelgta, kad jis nuoširdžiai gailisi, padėjo išaiškinti pažeidimą ir jo dalyvius, todėl buvo skirta administracinė nuobauda – įspėjimas. Prašė teismo, priimant sprendimą, atsižvelgti į tai, kad augina tris vaikus, kurių du nepilnamečiai, žmona nedirba (augina vaikus), turi kreditinių įsipareigojimų, į tai, kad vienas išlaiko šeimą, o jo darbovietė yra Baltarusijos Respublikoje. Neturėdamas leidimo vykti per pasienio punktus be eilės, negalės laiku atvykti į darbą, dėl ko darbo sutartis su juo bus nutraukta.

6Atsakovas VSAT atsiliepime į pareiškėjo skundą (b. l. 15-17) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas klaidingai interpretuoja administracinių teisės pažeidimų bylų teiseną, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 131 patvirtintų Asmenų, vykstančių į darbą, mokymo įstaigą ir grįžtančių iš jų, kurie į pasienio kontrolės punktus, esančius prie automobilių kelių, įleidžiami ir tikrinami be eilės, sąrašo sudarymo Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 16 punkto nuostatas bei remiasi subjektyvia, teisiškai nepagrįsta nuomone. Taisyklių 16 punktas įtvirtina, kad už melagingų duomenų pateikimą, pasienio kontrolės punktų teisinio režimo, muitų režimo bei pasienio ruožo režimo taisyklių pažeidimus asmenys, įrašyti į sąrašą, gali būti išbraukiami iš jo ir (arba) gali būti atsisakoma juos įrašyti į sąrašą. Pareiškėjas, pateikdamas VSAT dokumentus leidimui gauti, turėjo būti susipažinęs su šiomis Taisyklėmis. Pareiškėjas 2012 m. kovo 14 d. buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn už pasienio kontrolės punktų teisinio režimo pažeidimą, t. y. nepakluso eismo reguliavimo signalams, nesilaikė kelio ženklų ir ženklinimo, elgesio viešosiose vietose reikalavimų, atsakomybė už kurį atsiranda pagal ATPK 205 straipsnio nuostatas. Todėl, vadovaujantis Taisyklių 16 punktu, pareiškėjas dėl įvykdyto administracinio teisės pažeidimo, tinkamai įvertinus administracinio pažeidimo pobūdį bei aplinkybes, kuriomis buvo šiurkščiai kėsintasi į viešąją tvarką bei nustatytas elgesio Pasienio kontrolės punktuose taisykles, išbrauktas iš sąrašo. Paaiškino, kad spausdinant teksto fragmentus elektroninėje laikmenoje ginčijamo sprendimo tekste įsivėlė techninė klaida, dėl kurios neatitiko administracinio teisės pažeidimo padarymo data - vietoj skaičiaus „14“ buvo įrašytas skaičius „7“. Ši techninė klaida nesukėlė neigiamų teisinių pasekmių, kadangi administracinis teisės pažeidimas yra nustatytas ir užfiksuotas administracinio teisės pažeidimo procesiniais dokumentais.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. liepos 9 d. sprendimu (b. l. 46-50) pareiškėjo A. Ž. skundą patenkino ir panaikino Valstybės sienos apsaugos tarnybos Sienos kontrolės organizavimo valdybos 2012 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. (21)-14-1129 „Dėl vykimo per pasienio kontrolės punktus be eilės“.

10Teismas nustatė, kad pareiškėjui 2012 m. kovo 14 d. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas už tai, kad 2012 m. kovo 14 d. 17.20 val. Lavoriškių SPP, atvykdamas iš Baltarusijos Respublikos į Lietuvos Respublikos teritoriją, vairuodamas automobilį MB E320, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) nepaklusdamas eismo reguliavimo signalams, degant raudonam šviesoforo signalui, pareiškėjas įvažiavo į Lavoriškių SPP teritoriją. Protokole nurodyta, kad šiais savo veiksmais pažeidė 2001 m. vasario 2 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 126 ,,Dėl pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – ir Pasienio kontrolės punktuose taisyklės) 46.1 punktą, atsakomybė už kurį numatyta ATPK 205 str. 1 d. VSAT Vilniaus rinktinės Sargybų skyrius 2012 m. kovo 14 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 1449N-1503810-12, atsižvelgdamas į lengvinančias aplinkybes, kaltininkas nuoširdžiai gailisi, padėjo išaiškinti pažeidimą ir jo dalyvius, bei nesant sunkinančių aplinkybių, skyrė pareiškėjui įspėjimą.

11Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi Taisyklių 16 punktu, VSAT Sienos kontrolės organizavimo valdyba skundžiamu 2012 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. (21)-14-1129 nuo 2012 m. kovo 19 d. išbraukė pareiškėją iš asmenų, kuriems leidžiama vykti be eilės per Medininkų, Lavoriškių, Raigardo ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus, sąrašo.

12Teismas pažymėjo, kad Taisyklių 16 punktas numato, kad už melagingų duomenų pateikimą, pasienio kontrolės punktų teisinio režimo, muitų režimo bei pasienio ruožo režimo taisyklių pažeidimus asmenys, įrašyti į sąrašą, gali būti išbraukiami iš jo ir (arba) gali būti atsisakoma juos įrašyti į sąrašą. Kadangi pareiškėjui už tai, kad jis pažeidė pasienio kontrolės punktų teisinio režimo taisykles buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir nutarimu paskirta nuobauda – įspėjimas, atsakovas, vadovaudamasis Taisyklių 16 punktu, išbraukė pareiškėją iš sąrašo asmenų, kurie turi teisę vykti per pasienio kontrolės punktus be eilės. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas neginčija aplinkybės, kad pažeidė pasienio kontrolės punktų teisinio režimo taisykles, sutinka su jam paskirta administracine nuobauda, tačiau mano, kad atsakovas privalėjo atsižvelgti į skunde nurodomas aplinkybes ir neišbraukti jo iš minėto sąrašo.

13Įvertinęs bylos duomenis, teismas pripažino, kad atsakovo priimtam ginčijamam sprendimui keliami reikalavimai, kuriuos nustato Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnis. Atkreipė dėmesį, kad Taisyklių 16 punktas numato galimybę, nustačius nurodytus pažeidimus, išbraukti asmenis iš sąrašo, todėl tokiu būdu įstatymų leidėjas atsakovui suteikia teisę, bet neįpareigoja kiekvieno pažeidimo atveju išbraukti asmenis iš sąrašo vykti be eilės, taip pat nedetalizuoja atvejų, kurių pagrindu privaloma, pažeidusius asmenis, išbraukti iš sąrašų. Todėl mano, kad atsakovas, siekdamas įgyvendinti gero viešojo administravimo principą, priimdamas sprendimą, privalėjo vadovautis fundamentaliais protingumo, teisingumo, sąžiningumo principais, sprendimo priėmimo metu atsižvelgti į susiklosčiusių aplinkybių visumą. Pabrėžė, kad Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta viešojo administravimo subjektų pareiga savo veikloje vadovautis proporcingumo principu, reiškiančiu, kad administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus.

14Teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju atsakovas minėtais principais nesivadovavo. Teismo vertinimu, atsakovas, išbraukdamas pareiškėją iš sąrašo, apsiribojo vien tik faktu, kad pareiškėjas buvo nubaustas už pasienio režimo pažeidimą. Pažymėjo, kad atsakovas nevertino padaryto pažeidimo aplinkybių bei pobūdžio, neatsižvelgė į tai, kad pareiškėjas už minėtus pažeidimus anksčiau baustas nebuvo, dėl minėto pažeidimo gailisi, leidimas vykti per pasienio kontrolės punktą be eilės jam būtinas, nes dirba Baltarusijos Respublikoje. Atkreipė dėmesį, kad byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad pareiškėjo šeimoje auga trys vaikai, du iš kurių nepilnamečiai, pareiškėjas turi finansinių įsipareigojimų. Esant šioms aplinkybėms, teismas padarė išvadą, kad ginčijamas sprendimas priimtas neatsižvelgiant į faktinių aplinkybių visumą, neatitinka Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintam proporcingumo principui bei nustatytiems administracinio akto bendriesiems reikalavimas, todėl yra pakankamas pagrindas pripažinti skundžiamą sprendimą nepagrįstu ir jį panaikinti.

15III.

16Atsakovas VSAT (toliau – ir apeliantas) pateikė apeliacinį skundą (b. l. 53-56), kuriuo prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 9 d. sprendimą panaikinti ir palikti galioti skundžiamą atsakovo VSAT 2012 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. (21)-14-1129.

17Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesines teisės normas, pažeidė konstitucinius teisingumo, teisinės valstybės, visų asmenų lygybės įstatymui ir teismui ir teisėtų lūkesčių principus. Teismas padarė nepagrįstą išvadą teigdamas, kad VSAT, išbraukdamas pareiškėją iš sąrašo, neatsižvelgė į lengvinančias aplinkybės ir neįvertino padaryto pažeidimo aplinkybių bei pobūdžio. Pažymi, kad remiantis ATPK 30 straipsniu, skiriant nuobaudą, buvo atsižvelgta į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę, jo kaltės laipsnį, turtinę padėtį, atsakomybę lengvinančias aplinkybes. Kadangi pareiškėjas dėl padaryto pažeidimo gailėjosi, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvo nustatyta, todėl jam buvo paskirta pati švelniausia administracinė nuobauda - įspėjimas. Atkreipia dėmesį, kad skundų dėl priimtų nutarimų administracinio teisės pažeidimo bylose nagrinėjimas nėra priskirtas administracinių teismų kompetencijai. Pagal ATPK 296 straipsnio 1 dalį, skundus dėl nutarimo ATP bylose priėmimo klausimą sprendžia apylinkės teismas. Todėl pirmosios instancijos teismas, vertindamas administracinio teisės pažeidimo ir bylos aplinkybes, kvestionuodamas įsiteisėjusį nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, pažeidė Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatas.
  2. Priešingai nei sprendime nurodė pirmosios instancijos teismas, Taisyklės nenumato jokių vertinimo aplinkybių, dėl kurių asmenys gali būti neišbraukiami iš sąrašo. Šiuo atveju pakanka tik fakto, kad asmuo buvo nubaustas už pasienio teisinio režimo pažeidimą. Teismas, nagrinėdamas kilusį ginčą, padarė nepagrįstą išvadą, kad įstatymų leidėjas atsakovui suteikia teisę, bet neįpareigoja kiekvieno pažeidimo atveju išbraukti asmenis iš sąrašo vykti be eilės, taip pat nedetalizuoja atvejų, kurių pagrindų privaloma pažeidusius asmenis išbraukti iš sąrašų.
  3. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, teismai, spręsdami bylas, nagrinėja tik, ar įgyvendindamos joms suteiktas galias institucijos laikėsi nustatytų procedūrų, nepadarė esminės klaidos ar nepiktnaudžiavo valdžia, ar aiškiai neviršijo joms suteiktų galių (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. gruodžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-2203/2006). Pažymi, kad VSAT, įgyvendindamas savo diskreciją, nepadarė aiškios klaidos, nepiktnaudžiavo įgaliojimais, akivaizdžiai neperžengė diskrecijos ribų, laikėsi procedūrinių taisyklių, vadovavosi tiksliomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis grindžiamas ginčijamas sprendimas. Teismas šiuo atveju nenustatė, kad VSAT sprendimas neatitinka Viešojo administravimo įstatyme nustatytų bendrųjų administracinio akto reikalavimų ar nėra paremtas tiksliomis faktinėmis aplinkybėmis.

18Pareiškėjas A. Ž. atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l. 60-63) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

19Nesutikimas su apeliaciniu skundu grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

  1. Nesutinka su apelianto argumentais, kad pirmosios instancijos teismas, kvestionuodamas įsiteisėjusį nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, nesivadovavo Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatomis. Pažymi, kad teismas dėl į nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje teisėtumo nepasisakė, o tik padarė išvadą, kad skundžiamas sprendimas priimtas neatsižvelgiant į faktinių aplinkybių visumą, neatitinka Viešojo administravimo įstatyme įvirtintam proporcingumo principui bei nustatytiems administracinio akto bendriesiems reikalavimams, todėl yra pakankamas pagrindas jį pripažinti nepagrįstu.
  2. Sutinka su teismo pozicija, kad priimdamas skundžiamą sprendimą apeliantas teismo nurodytais fundamentaliais protingumo, teisingumo ir sąžiningumo bei Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintu proporcingumo principais nesivadovavo, t. y. išbraukdamas pareiškėją iš sąrašo apsiribojo vien tik faktu, kad pareiškėjas buvo nubaustas už pasienio rėžimo pažeidimą. Apeliantas nepagrįstai nevertino padaryto pažeidimo aplinkybių, jo šeimyninės ir turtinės padėties, neatsižvelgė į tai, kad leidimas vykti per pasienio kontrolės punktą be eilės pareiškėjui yra būtinas, kadangi jis dirba Baltarusijos Respublikoje.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Apeliacinis skundas atmestinas.

23Byloje kilęs ginčas dėl atsakovo sprendimo, kuriuo pareiškėjas išbrauktas iš sąrašo asmenų, kuriems leidžiama vykti per pasienio kontrolės postus be eilės.

24Nagrinėjamu atveju iš pareiškėjo tokia teisė buvo atimta, paaiškėjus, kad jis už pasienio ruožo režimo taisyklių pažeidimą yra nubaustas įspėjimu. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad toks sprendimas nėra proporcingas padarytam pažeidimui, jį priimant neįvertintos visos svarbios aplinkybės ir nesilaikyta kitų reikalavimų, numatytų Viešojo administravimo įstatyme.

25Apeliantas, skųsdamas pirmosios instancijos teismo sprendimą, laikosi pozicijos, kad teisės aktai reglamentuojantys tokių klausimų sprendimą nenumato būtino įvairių aplinkybių vertinimo, o sprendimui atimti teisę vykti per pasienio kontrolės postus be eilės priimti užtenka pažeidimo fakto.

26Teisėjų kolegija tokius apeliacinio skundo argumentus laiko nepagrįstais.

27Taisyklių 16 punktas numato atsakovo teisę už melagingų duomenų pateikimą, pasienio kontrolės punktų teisinio režimo, muitų režimo bei pasienio ruožo režimo taisyklių pažeidimus atimti iš asmenų teisę vykti per pasienio kontrolės postus be eilės. Tačiau iš šios teisės normos lingvistinės konstrukcijos matyti, kad tai nėra vien imperatyvi teisės norma, nepaliekanti atsakovui pasirinkimo galimybės.

28Taip pat teisėjų kolegija akcentuoja, kad administracinių teisinių santykių, susiklostančių tarp privačių asmenų ir valdžios institucijų, ypatumai lemia, kad privatus asmuo juose yra silpnesnioji pusė. Tokia teisinė asmens padėtis lemia, kad santykyje su viešąja administracija kilus neaiškumams, teisė aiškintina jo naudai, siekiant subalansuoti nelygias šalių pozicijas bei garantuoti asmens, kaip silpnesnės šalies, apsaugą. Iš to valstybės institucijoms, įstaigoms, pareigūnams ir kitiems atitinkamus įgaliojimus turintiems asmenims kyla pareiga vadovautis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais gero viešojo administravimo, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principais. Pažymėtina, kad atsakingo valdymo (gero viešojo administravimo) principas Konstitucinio Teismo yra pripažintas koordinuojančio ir determinuojančio konstitucinio teisinės valstybės principo dalimi, viena iš Konstitucijos saugomų ir ginamų vertybių (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas). Valdžios institucijos, siekdamos įgyvendinti gero viešojo administravimo principą, užtikrinti žmogaus teisių ir laisvių bei privataus asmens, kaip silpnesnės santykio su viešąja administracija šalies, apsaugą, privalo bet kurioje situacijoje vadovautis fundamentaliais protingumo, teisingumo, sąžiningumo principais, sprendimų priėmimo metu atsižvelgti į susiklosčiusių faktinių aplinkybių visumą.

29Taigi, spręsdamas klausimą, ar būtina atimti iš pažeidimą padariusio asmens teisę vykti per pasienio kontrolės postus be eilės, atsakovas privalo atsižvelgti į visas aplinkybes, liečiančias pareiškėjo padaryto pažeidimo pobūdį, sunkumą, pažeidimų kiekį, asmenį charakterizuojančias aplinkybes, jo šeiminę ir darbinę padėtį ir kt. To nagrinėjamu atveju atsakovas nepadarė, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino skundžiamą sprendimą.

30Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai išaiškino visas bylai reikšmingas aplinkybes, tinkamai taikė ir aiškino teisės normas, todėl naikinti skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

32atsakovo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

33Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

34Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas A. Ž. (toliau – ir pareiškėjas) skundu (b. l. 1-3) kreipėsi... 5. Pareiškėjas nurodė, kad skundžiamu sprendimu už pasienio kontrolės punkto... 6. Atsakovas VSAT atsiliepime į pareiškėjo skundą (b. l. 15-17) prašė jį... 7. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas klaidingai interpretuoja administracinių... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. liepos 9 d. sprendimu (b. l.... 10. Teismas nustatė, kad pareiškėjui 2012 m. kovo 14 d. buvo surašytas... 11. Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi Taisyklių 16 punktu, VSAT Sienos... 12. Teismas pažymėjo, kad Taisyklių 16 punktas numato, kad už melagingų... 13. Įvertinęs bylos duomenis, teismas pripažino, kad atsakovo priimtam... 14. Teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju atsakovas minėtais... 15. III.... 16. Atsakovas VSAT (toliau – ir apeliantas) pateikė apeliacinį skundą (b. l.... 17. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais: 18. Pareiškėjas A. Ž. atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l.... 19. Nesutikimas su apeliaciniu skundu grindžiamas tokiais pagrindiniais... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. Apeliacinis skundas atmestinas.... 23. Byloje kilęs ginčas dėl atsakovo sprendimo, kuriuo pareiškėjas išbrauktas... 24. Nagrinėjamu atveju iš pareiškėjo tokia teisė buvo atimta, paaiškėjus,... 25. Apeliantas, skųsdamas pirmosios instancijos teismo sprendimą, laikosi... 26. Teisėjų kolegija tokius apeliacinio skundo argumentus laiko nepagrįstais.... 27. Taisyklių 16 punktas numato atsakovo teisę už melagingų duomenų... 28. Taip pat teisėjų kolegija akcentuoja, kad administracinių teisinių... 29. Taigi, spręsdamas klausimą, ar būtina atimti iš pažeidimą padariusio... 30. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teisėjų... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 32. atsakovo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus... 33. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 9 d. sprendimą... 34. Nutartis neskundžiama....