Byla ATP-142-134/2015
Dėl Zarasų rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 29 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Bronė Vidzėnienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinėn atsakomybėn patrauktų asmenų P. K. ir L. K. (L. K.) apeliacinius skundus dėl Zarasų rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 29 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje,

Nustatė

2Skundžiamu nutarimu P. K. nubaustas pagal ATPK 85 str. 7 d. penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų bauda su teisės medžioti atėmimu dvejiems metams; L. K. nubaustas pagal ATPK 85 str. 7 d. penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų bauda su teisės medžioti atėmimu dvejiems metams. Konfiskuota iš L. K. : jo automobilis SUBARU LEGACY, valst.Nr. ( - ) medžioklinis šautuvas TIKKA T3; A24440; 440; 300 W. M. su spyna, 4 šoviniai.

3P. K. ir L. K. pagal ATPK 85 str. 7 d. nubausti už tai, kad jie 2014-11-27, apie 21 val.,“ medžiotojų būrelio plotų vienete, medžiojo uždraustu būdu. Šio pažeidimo padarymo metu jie automobiliu SUBARU LEAGACY, valst. Nr. ( - ) važinėjo pamiškėmis ir palaukėmis. Automobilį vairavo P. K., o L. K. švietė pro automobilio langą, ant jam priklausančio medžioklinio šautuvo TIKKA T3; 300 W. M. A24440; 440 pritvirtintu prožektoriumi. L. K. priklausantis ginklas buvo užtaisytas, su šoviniu lizde ir su įjungtu optinio taikiklio taikymo tašku. Tokie veiksmai yra laikomi neteisėtu medžioklės būdu. Neteisėtos medžioklės metu, gyvūnai sumedžioti nebuvo. Sulaikymo metu P. K. pateikė medžioklės lapą Nr. SUV – 0010, kuriame buvo nurodyta, kad P. K. yra medžioklės vadovas. Šiais veiksmais L. K. ir P. K. pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 24 p., 24.2 p., 58.2 p., 58.5.5 p., 58.5.8 p., 58.15 p., 74.1 p. reikalavimus.

4Apeliaciniu skundu P. K. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarimą ir nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylą.

5Skunde nurodo, kad ATPK nenustato bendrininkavimo instituto, todėl teismas neturėjo pagrindo jį traukti administracinėn atsakomybėn už padėjimą L. K. padaryti ATPK 85 str. 7 d. numatytą pažeidimą. Gamtos apsaugos inspektoriai juos sulaikė automobiliu be skiriamųjų ženklų ir išlaikė nuo 2014-11-27, 21 val. iki kitos dienos 4 val., taip viršydami ATPK 267 str. numatytą 5 valandų administracinio sulaikymo trukmę.

6Skundu L. K. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarimą ir nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylą.

7Skunde nurodo, kad nepažeidė jam inkriminuotų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių punktų reikalavimų, nes jis tik vežiojosi užtaisytą ginklą, tačiau nenušovė nei vieno žvėries, t.y. nemedžiojo. Nenustačius medžioklės fakto negalima administracinė atsakomybė pagal ATPK 85 str. 7 d. Nei vienas iš byloje apklaustų gamtos apsaugos inspektorių nenurodė matę pravirą automobilio, kuriuo važiavo pažeidėjai, langą. Apeliantas teigia, kad jis savo automobiliu nepervežė jokio žvėries, automobilis nebuvo panaudotas gyvūnams medžioti, todėl automobilis nebuvo pažeidimo padarymo priemone, kurią būtina konfiskuoti. Apeliantas nurodo, kad jo laikino sulaikymo trukmė nuo 2014-11-27, 21 val. iki kitos dienos 4 val., taip viršydami ATPK 267 str. numatytą 5 valandų administracinio sulaikymo trukmę.

8Atsiliepimu į apeliacinį skundą administracinio teisės pažeidimo protokolus surašiusi institucija – Aplinkos ministerijos Utenos regiono Aplinkos apsaugos departamentas – prašo pažeidėjų apeliacinių skundų netenkinti, nes skundžiamas nutarimas teisėtas ir pagrįstas.

9Apeliaciniai skundai netenkintini.

10Apeliantai skunduose iš esmės pakartoja argumentus, kuriuos jų atstovas advokatas A. K. išdėstė dokumente, pateiktame pirmosios instancijos teismui. Skundžiamame nutarime teismas pagrindinius argumentus išsamiai išnagrinėjo ir dėl jų pateikė motyvuotas išvadas.

11Apeliantai nubausti pagal ATPK 85 str. 7 d., kurios dispozicija blenketinė, t.y. konkrečių veikų požymiai išdėstyti ne ATPK, o kituose teisės aktuose, nagrinėjamu atveju - Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse. Teismas skundžiamame nutarime išdėstė apeliantams inkriminuotų normų turinį ir nurodė konkrečius apeliantų veiksmus, kurias jie pažeidė šių normų reikalavimus.

12Apeliantas L. K. skunde savo kaltę dėl jam inkriminuoto pažeidimo neigia motyvuodamas tuo, kad jis su P. K. nenušovė nei vieno žvėries, t.y. nemedžiojo. Šis apelianto argumentas nepagrįstas. Pagal Medžioklės įstatymą medžiojimas yra laukinės gyvūnijos išteklių naudojimo rūšis, kai siekiama panaudoti laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų išteklius šiuos gyvūnus sekant, tykojant, persekiojant, šaudant arba gaudant. Taigi, pagal įstatyme pateiktą sąvoką medžiojimas nėra siejamas vien tik su gyvūnų nušovimu ir apima kitus veiksmus. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad apeliantai medžiotojų būrelio plote važinėjo P. K. vairuojamu automobiliu, o L. K. pro automobilio langą švietė prožektoriumi, pritvirtintu ant užtaisyto medžioklinio šautuvo. Tokie apeliantų veiksmai atitinka viena iš alternatyvių medžiojimo veiksmų – gyvūnų sekimą, todėl tai, kad jie neatliko kitų medžiojimo sąvokoje nurodytų veiksmų, jų veikos kvalifikavimui reikšmės neturi.

13Apeliantų kaltė dėl jiems inkriminuoto pažeidimo įrodyta skundžiamame nutarime aptartais įrodymais : liudytojų - Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento gyvosios gamtos apsaugos pareigūnų A. V., S. L., E. K., kurie neteisėto medžiojimo metu sulaikė apeliantus, parodymais, medžioklės aplinkybių schema, kitais rašytiniais įrodymais. Byloje nėra duomenų, suteikiančių pagrindą abejoti pagrindinio įrodymų šaltinio - gamtos apsaugos inspektorių parodymų patikimumu. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad abu apeliantai jiems surašytuose administracinio teisės pažeidimo protokoluose prisipažino neteisėtai medžioję šernus ir savo kaltę ėmė neigti, sužinoję jiems galimų skirti nuobaudų dydį.

14Apeliantas P. K. savo kaltę apeliaciniame skunde neigia teigdamas, kad jis atliko tik padėjėjo, o ne vykdytojo veiksmus, o ATPK bendrininkavimo instituto nenustato. Šie apelianto argumentai nepagrįsti. Byloje nustatyta, kad P. K. vairavo automobilį, kuriame L. K. pro langą švietė užtaisyto medžioklinio šautuvo prožektoriumi. Tokiais veiksmais P. K. tiesiogiai realizavo Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse uždraustus veiksmus, kurie išsamiai aptarti skundžiamame nutarime, todėl jo vaidmuo pažeidime buvo ne padėjėjo, o vykdytojo. Atkreiptinas dėmesys, kad pažeidėjams nėra inkriminuotas bendrininkavimas pažeidimo padaryme, o jų pažeidimai nagrinėti kartu, pirmosios instancijos teismo 2015-12-15 nutartimi sujungus dvi bylas, kuriose kiekvienas apeliantas buvo kaltinamas to paties pažeidimo padarymu.

15Apeliantai nepagrįstai teigia, kad jų laikino sulaikymo trukmė nuo 2014-11-27, 21 val. iki kitos dienos 4 val. viršijo ATPK 267 str. numatytą 5 valandų administracinio sulaikymo trukmę. Administracinis sulaikymas yra administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonė, kuria laikinai (ATPK 267 str. numatytiems terminams) apribojama asmens laisvė. Apeliantų ir liudytojų parodymais nustatyta, kad po to, kai gamtos apsaugos inspektoriai užfiksavo neteisėto medžiojimo faktą ir sustabdė apeliantų automobilį, buvo nustatinėjamos įvykio aplinkybės. Byloje nėra jokių duomenų ir patys apeliantai to netvirtina, kad įvykio aplinkybių aiškinimosi metu jie nebūtų galėję laivai išvykti iš įvykio vietos ar kaip nors kitaip būtų apribota jų veiksmų laisvė, todėl nėra pagrindo spręsti, kad apeliantams faktiškai buvo taikytas laikinas sulaikymas.

16Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad apeliantai medžiojo draudžiamu medžioklės būdu : pro važiuojančio automobilio langą, šviesdami prožektoriumi pritvirtintu prie užtaisyto medžioklinio šautuvo, todėl pagrįstai L. K. priklausantį automobilį pripažino pažeidimo padarymo priemone, o šautuvą ir šovininius – pažeidimo įrankiais, ir šiuos daiktus iš L. K. konfiskavo.

17Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliantų padarytas pažeidimas įrodytas patikimumo ir pakankamumo reikalavimus atitinkančiais įrodymais, kvalifikuotas teisingai, todėl jų skundų prašymai nutraukti administracinio pažeidimo bylą atmestini. Apeliantams skirtos ATPK 85 str. 7 d. sankcijoje numatytos nuobaudos individualizuotos tinkamai, todėl nekeistinos.

18Teismas, vadovaudamasis ATPK 30212 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

19Zarasų rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 29 d. nutarimą palikti nepakeistą ir P. K. ir L. K. (L. K.) apeliacinių skundų netenkinti.

20Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Bronė Vidzėnienė, teismo posėdyje... 2. Skundžiamu nutarimu P. K. nubaustas pagal ATPK 85 str. 7 d. penkių šimtų... 3. P. K. ir L. K. pagal ATPK 85 str. 7 d. nubausti už tai, kad jie 2014-11-27,... 4. Apeliaciniu skundu P. K. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 5. Skunde nurodo, kad ATPK nenustato bendrininkavimo instituto, todėl teismas... 6. Skundu L. K. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarimą ir... 7. Skunde nurodo, kad nepažeidė jam inkriminuotų Medžioklės Lietuvos... 8. Atsiliepimu į apeliacinį skundą administracinio teisės pažeidimo... 9. Apeliaciniai skundai netenkintini.... 10. Apeliantai skunduose iš esmės pakartoja argumentus, kuriuos jų atstovas... 11. Apeliantai nubausti pagal ATPK 85 str. 7 d., kurios dispozicija blenketinė,... 12. Apeliantas L. K. skunde savo kaltę dėl jam inkriminuoto pažeidimo neigia... 13. Apeliantų kaltė dėl jiems inkriminuoto pažeidimo įrodyta skundžiamame... 14. Apeliantas P. K. savo kaltę apeliaciniame skunde neigia teigdamas, kad jis... 15. Apeliantai nepagrįstai teigia, kad jų laikino sulaikymo trukmė nuo... 16. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad apeliantai medžiojo... 17. Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliantų... 18. Teismas, vadovaudamasis ATPK 30212 str. 1 d. 1 p.,... 19. Zarasų rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 29 d. nutarimą palikti... 20. Nutartis neskundžiama....