Byla 1A-247-361-2010

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Daliaus Jocio, teisėjų Lino Pauliukėno ir Zigmo Pociaus, sekretoriaujant Jolantai Kližentytei, dalyvaujant prokurorei Vaidai Pužauskienei, gynėjams advokatams Laimonui Straukai ir Dariui Pociui, nuteistajai G. K., civilinio ieškovo atstovei A. J.,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistosios G. K. ir Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros apeliacinius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 9 d. nuosprendžio, kuriuo G. K., a. k. ( - ) pripažinta kalta ir nuteista pagal BK 184 str. 1 d. (už DNSB „( - )“ turto iššvaistymą, pervedant pagal teismo sprendimą iš G. K. A. J. priteistą turtinę ir neturtinę žalą iš bendrijos lėšų) laisvės atėmimu 3 mėnesiams. Pritaikius BK 75 str. 1 d. 7 p., paskirtosios laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 metams, įpareigojant per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms. Pagal BK 183 str. 1 d. bei 184 str. 1 d. (dėl G. K. patikėto ir jos žinioje buvusio svetimo turto iššvaistymo, išmokant B. V., L. U., N. G. didesnį darbo užmokestį, papildomą darbo užmokestį, priedus, bei dėl G. K. patikėto ir jos žinoje buvusio DNSB „( - )“ turto pasisavinimo), G. K. išteisinta, neįrodžius jos dalyvavimo nusikalstamų veikų padaryme.

3Nuosprendžiu iš dalies patenkintas Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros civilinis ieškinys ginant viešąjį interesą ir iš G. K. DNSB „( - )“ priteista 2020 Lt.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5G. K. nuteista už tai, kad, vadovaujantis 2000-11-19 daugiabučio namo savininkų bendrijos „( - )“, įm. k. ( - ), ( - ), susirinkimo protokolu Nr. 4, 2003-05-20 protokolu Nr. 20, 2002-05-20 darbo sutartimi Nr. 9, būdama daugiabučių namų savininkų bendrijos „( - )“ valdybos pirmininke, užimamų pareigų pagrindu, turėdama galimybę veikti įmonės vardu bei disponuoti šiuo turtu, pažeisdama Lietuvos Respublikos 1995-02-21 Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo Nr. 1-798 (2000-06-20 įstatymo Nr. VIII-1741 redakcija) 23 str. „Bendrijos valdybos (bendrijos pirmininko) įgaliojimai ir atsakomybė“ 2 d. 6 p. reikalavimą, kad „pagal bendrijos susirinkimo sprendimus naudoja bendrijos lėšas ir tvarko jos sąskaitas bankuose“, bei pažeisdama daugiabučio namo savininkų bendrijos „( - )“ įstatų, įregistruotų Klaipėdos miesto valdybos 2000-11-17 sprendimu Nr. 501, 45.6 p. reikalavimus, kad „pagal bendrijos susirinkimo sprendimus naudoja bendrijos lėšas ir tvarko jos sąskaitas bankuose“, nenustatytu laiku, tyčia, iš DNSB „( - )“ VB Vilniaus banko sąskaitos ( - ) paėmė 2020 Lt ir, vykdydama 2007-06-06 Klaipėdos apygardos teismo nutartį, kuria iš G. K. A. J. priteista atlyginti 2020 Lt padarytą turtinę ir neturtinę žalą,

62007-06-13 AB Lietuvos pašto Klaipėdos filialo penkioliktame pašto skyriuje, esančiame Taikos pr. 119, Klaipėdoje, užpildė pašto perlaidos blanką PI, kuriuo pervedė A. J. 2020 Lt, tokiu būdu panaudodama šiai finansinei operacijai pagrįsti DNSB „( - )“ 2020 Lt lėšas, iššvaistė DNSB „( - )“ turtą – 2020 Lt.

7G. K. buvo kaltinama, bet išteisinta dėl to, kad, vadovaujantis 2000-11-19 daugiabučio namo savininkų bendrijos „( - )“, įm. k. ( - ), ( - ), susirinkimo protokolu Nr. 4, 2003-05-20 protokolu Nr. 20, 2002-05-20 darbo sutartimi Nr. 9, būdama daugiabučių namų savininkų bendrijos „( - )“ pirmininke, ir šių užimamų pareigų pagrindu, atsakinga už jai patikėtą DNSB „( - )“ turtą bei disponavimą šiuo turtu pagal DNSB „( - )“ narių susirinkimo sprendimus, laikotarpiu nuo 2002-04-01 iki 2008-03-01, pažeisdama Lietuvos Respublikos 1995-02-21 Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo Nr. 1-798 (2000-06-20 įstatymo Nr. VIII-1741 redakcija) 23 str. „Bendrijos valdybos (bendrijos pirmininko) įgaliojimai ir atsakomybė“ 2 d. 6 p. reikalavimą, kad „pagal bendrijos susirinkimo sprendimus naudoja bendrijos lėšas ir tvarko jos sąskaitas bankuose“, bei pažeisdama daugiabučio namo savininkų bendrijos „( - )“ įstatų, įregistruotų Klaipėdos miesto valdybos 2000-11-17 sprendimu Nr. 501 45.6 p. reikalavimus, kad „pagal bendrijos susirinkimo sprendimus naudoja bendrijos lėšas ir tvarko jos sąskaitas bankuose, daugiabučio namo savininkų bendrijos „( - )“ 2000-12-04 narių susirinkimo protokolo Nr. 6 (5) nutarimą, kad „mokėti pirmininkei valstybės nustatytą minimumą“, daugiabučio namo savininkų bendrijos „( - )“ valdybos narių 2006-10-05 susirinkimo protokolo Nr. 27 nutarimą, kad „nuo 2006 m. spalio mėnesio pirmininkei mokėti 100 Lt į rankas daugiau negu visuotiniame susirinkime nustatytas minimumas“, tyčia, nepagrįstai, be daugiabučio namo savininkų bendrijos „( - )“ bendrijos narių susirinkimo nutarimų, išsimokėjo sau didesnį darbo užmokestį, papildomą darbo užmokestį bei priedus ir taip pasisavino DNSB „( - )“ turtą – 5007,30 Lt, būtent:

8laikotarpiu nuo 2006-10-01 iki 2008-03-01 nepagrįstai be daugiabučio namo savininkų bendrijos „( - )“ bendrijos narių susirinkimo nutarimų išsimokėjo didesnį 1300,23 Lt darbo užmokestį: už 2006 m. išsimokėjo 199,02 Lt didesnį darbo užmokestį, už 2007 m. – 832,57 Lt, už 2008 m. – 268,64 Lt;

9laikotarpiu nuo 2002-04-01 iki 2007-10-31 nepagrįstai be daugiabučio namo savininkų bendrijos „( - )“ bendrijos narių susirinkimo nutarimų išsimokėjo 3707,07 Lt papildomą darbo užmokestį ir priedus: už 2002 m. balandžio mėn. nepagrįstai išsimokėjo 384,53 Lt; už 2003 m. rugsėjo mėn. – 361,60 Lt; už 2004 m. kovo–balandžio mėn. – 355,34 Lt; už 2005 m. spalio–lapkričio mėn. – 832,76 Lt; už 2006 m. lapkričio mėn. – 622,78 Lt; už 2007 m. gegužės–spalio mėn. 1150,06 Lt.

10Be to, G. K. buvo kaltinama, bet išteisinta dėl to, kad, vadovaujantis

112000-11-19 daugiabučio namo savininkų bendrijos „( - )“, įm. k. ( - ), ( - ), susirinkimo protokolu Nr. 4, 2003-05-20 protokolu Nr. 20, 2002-05-20 darbo sutartimi Nr. 9, būdama daugiabučių namų savininkų bendrijos „( - )“ pirmininke, ir šių užimamų pareigų pagrindu, atsakinga už jai patikėtą DNSB „( - )“ turtą bei disponavimą šiuo turtu pagal DNSB „( - )“ narių susirinkimo sprendimus, laikotarpiu nuo 2001-12-01 iki 2008-03-01, pažeisdama Lietuvos Respublikos 1995-02-21 Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo Nr. 1-798 (2000-06-20 įstatymo Nr. VIII-1741 redakcija) 23 str. „Bendrijos valdybos (bendrijos pirmininko) įgaliojimai ir atsakomybė“ 2 d. 6 p. reikalavimą, kad „pagal bendrijos susirinkimo sprendimus naudoja bendrijos lėšas ir tvarko jos sąskaitas bankuose“, bei pažeisdama daugiabučio namo savininkų bendrijos „( - )“ įstatų, įregistruotų Klaipėdos miesto valdybos 2000-11-17 sprendimu Nr. 501 45.6 p. reikalavimus, kad „pagal bendrijos susirinkimo sprendimus naudoja bendrijos lėšas ir tvarko jos sąskaitas bankuose“, daugiabučio namo savininkų bendrijos „( - )“ 2000-12-04 narių susirinkimo protokolo Nr. 6 (5) nutarimą, kad „mokėti pirmininkei valstybės nustatytą minimumą, mokėti buhalterei valstybės nustatytą minimumą, mokėti kiemsargei valytojai - 330 Lt“, daugiabučio namo savininkų bendrijos „( - )“ valdybos narių 2006-10-05 susirinkimo protokolo Nr. 27 nutarimą, kad „nuo 2006 m. spalio mėnesio pirmininkei mokėti 100 Lt į rankas daugiau negu visuotiniame susirinkime nustatytas minimumas, buhalterei —50 Lt į rankas daugiau negu visuotiniame susirinkime nustatytas minimumas, laiptinių valytojai 300 Lt į rankas, kiemsargiui 400 Lt į rankas“, tyčia, nepagrįstai, be daugiabučio namo savininkų bendrijos „( - )“ bendrijos narių susirinkimo nutarimų išmokėdama B. V., L. U., N. G. didesnį darbo užmokestį, papildomą darbo užmokestį bei priedus, iššvaistė jai patikėtą DNSB „( - )“ turtą – 18347,28 Lt lėšas, būtent:

121634,94 Lt laikotarpiu nuo 2006-10-01 iki 2008-03-01, t. y. DNSB „( - )“ buhalterei B. V. nepagrįstai išmokėjo 879,44 Lt darbo užmokesčio bei nuo nepagrįstai apskaičiuoto 1248,10 Lt darbo užmokesčio sumokėjo 331,50 Lt mokesčių valstybės biudžetui bei 424 Lt įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui;

139807,91 Lt laikotarpiu nuo 2001-12-01 iki 2007-03-01, t. y. DNSB „( - )“ buhalterei B. V. nepagrįstai išmokėjo 5754,56 Lt papildomą darbo užmokestį ir priedus bei nuo nepagrįstai apskaičiuoto 7487,57 Lt papildomo darbo užmokesčio ir priedų sumokėjo 1508,38 Lt mokesčių valstybės biudžetui bei 2544,97 Lt įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui;

141725,27 Lt laikotarpiu nuo 2002-02-01 iki 2004-09-01, t. y. DNSB „( - )“ darbuotojai L. U. nepagristai išmokėjo 1140,34 Lt papildomą darbo užmokestį ir priedus bei nuo nepagrįstai apskaičiuoto 1317 Lt papildomo darbo užmokesčio ir priedų sumokėjo 137,15 Lt mokesčių valstybės biudžetui bei 447,78 Lt įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui;

15216,12 Lt laikotarpiu nuo 2006-07-01 iki 2006-08-01, t. y. DNSB „( - )“ darbuotojai L. N. G. nepagrįstai išmokėjo 148,21 Lt papildomą darbo užmokestį ir priedus bei nuo šio nepagrįstai apskaičiuoto papildomo darbo užmokesčio ir priedų sumokėjo 11,84 Lt mokesčių valstybės biudžetui bei 56,07 Lt įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui;

161622,63 Lt laikotarpiu nuo 2006-10-01 iki 2008-03-01, t. y. nuo nepagrįstai DNSB „( - )“ pirmininkei G. K. apskaičiuoto 2231,30 Lt darbo užmokesčio sumokėjo 864,39 Lt mokesčių valstybės biudžetui ir 758,24 Lt įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui;

173340,41 Lt laikotarpiu nuo 2002-04-01 iki 2007-11-01, t. y. nuo nepagrįstai DNSB „( - )“ pirmininkei G. K. apskaičiuoto 5130,12 Lt papildomo darbo užmokesčio ir priedų sumokėjo 1511,66 Lt mokesčių valstybės biudžetui ir 1828,75 Lt įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui.

18Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūra apeliaciniu skundu prašo nuosprendį pakeisti ir pripažinti G. K. kalta pagal BK 183 str. 1 d. (dėl jai patikėto ir jos žinioje buvusio turto pasisavinimo) ir paskirti laisvės atėmimą 4 mėnesiams bei pripažinti G. K. kalta pagal BK 184 str. 1 d. (dėl jai patikėto ir jos žinioje buvusio svetimo turto iššvaistymo, išmokant B. V., L. U., N. G. didesnį darbo užmokestį, papildomą darbo užmokestį, priedus) ir paskirti jai laisvės atėmimą 4 mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 d., paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir nustatyti galutinę subendrintą 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Vadovaujantis BK 75 str. 1 d., 2 d. 7 p., atidėti bausmės vykdymą 1 metams, įpareigojant G. K. per šį terminą be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms. Taip pat prašoma tenkinti Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros pareikštą civilinį ieškinį ginant viešą DNSB „( - )“ interesą už 25374,58 Lt sumą, dokumentus, turėjusius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, įsiteisėjus teismo nuosprendžiui, grąžinti DNSB „( - )“, kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato

191998-12-22 nutarimą Nr. 8 „Dėl teismų praktikos sukčiavimo ir turto pasisavinimo arba iššvaistymo baudžiamosiose bylose“ nusikalstamos veikos, numatytos BK 183 str., subjektas yra asmuo, ne tik turintis bendruosius, bet ir specialiuosius požymius: tai kaltininko santykis su pasisavinamu, iššvaistomu turtu. Svetimas turtas yra oficialiai kaltininkui patikėtas ar perduotas jo žiniai turtas arba suteikta tam tikra turtinė teisė. Kaltininkas turtui turi specialius įgaliojimus. Tokie įgaliojimai yra svarbiausias subjekto požymis, leidžiantis atskirti šią nusikalstamą veiką nuo kitų neteisėtų veikų nuosavybei. Analogiškai nusikalstamos veikos, numatytos BK 184 str., subjektu gali būti asmuo, kuriam savininkas ar teisėtas turto valdytojas juridinę reikšmę turinčių dokumentų pagrindu ar kitokiu, civilinėje teisėje nustatytu būdu perdavė turtą ar turtinę teisę ir suteikė tam tikrus įgaliojimus. Šiuo atveju iš 2002-05-20 darbo sutarties Nr. 9 matyti, kad G. P. (K.) priimta nuo 2002-05-20 bendrijos pirmininke, valdybos pirmininke. Iš valstybinės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo matyti, kad daugiabučio namo savininkų bendrijos „( - )“ valdybos organai – visuotinis narių susirinkimas, valdyba (išrinkta DNSB „( - )“ 2000-11-19 narių susirinkimo protokolu Nr. 4 bei perrinkta DNSB „( - )“ 2003-05-20 d. pakartotinio bendrijos ataskaitinio rinkiminio susirinkimo protokolu Nr. 20), tačiau neįvardyti valdybos nariai, bet 5.2.1 punktu įvardyta tik pirmininkė G. K. bei 7.1. punkte apibūdinant taisyklę, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu – nurodoma, kad vienasmenis atstovavimas. Nė su vienu iš bendrijos narių, išskyrus pirmininkę, nebuvo sudaryta darbo sutartis vykdyti tokias pareigas bei jiems tiesiogiai šių pareigų pagrindu neperduotas bendrijos turtas, lėšos ir įgaliojimai disponuoti pastaraisiais. 2003-05-20 pakartotinio bendrijos ataskaitinio rinkimų susirinkimo metu valdyba ir jos pirmininkė G. K. išrenkama 2 metų kadencijai, kaip numatyta bendrijos įstatuose, t. y. iki 2005-05-20. Apie tai, kad valdybos bei pirmininkės įgaliojimų terminas baigiasi, revizijos akte pažymėjo revizorė N. V., kuri teisminio nagrinėjimo metu patvirtino, jog apie tai pažymėjo revizijos akte, kad į tai būtų atkreiptas dėmesys. Tačiau iš rašytinės bylos medžiagos matyti, kad nuo 2005-05-20 nebuvo perrinktas kolegialus valdymo organas – valdyba, o G. K. bendrijos pirmininkės (valdybos pirmininkės) pareigas vykdė darbo sutarties Nr. 9 pagrindu. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatymo 22–23 straipsniuose bendrijos valdybos su išrinktu pirmininku ir bendrijos pirmininko atsakomybė, įgaliojimai yra analogiški. Taigi vadovaujantis teismo išaiškinimu, darytina išvada, kad DNSB „( - )“ pirmininkė (valdybos pirmininkė) buvo G. K., t. y. savo teisine padėtimi buvo asmuo, kuriai patikėtas turtas – bendrijos lėšos. Savo teises ir pareigas ji įgijo užimamų darbinių pareigų pagrindu (darbo sutarties), dėl to turėjo apibrėžtus įgalinimus dėl DNSB „( - )“ turto ir lėšų disponavimo, pagal bendrijos susirinkimo sprendimus galėjo naudoti bendrijos lėšas, tvarkyti jos sąskaitas bankuose. Todėl būtent pirmininkė G. K. 2002-05-20 darbo sutarties Nr. 9 pagrindu vykdydama jai kaip bendrijos pirmininkei (valdybos pirmininkei) pavestas pareigas, pažeidė 1995-02-21 Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo Nr. 1-798 (2000-06-20 įstatymo Nr. VIII-1741 redakcija) 23 str. „Bendrijos valdybos (bendrijos pirmininko) įgaliojimai ir atsakomybė“ 2 d. 6 p. reikalavimą, kad „pagal bendrijos susirinkimo sprendimus naudoja bendrijos lėšas ir tvarko jos sąskaitas bankuose“, bei pažeidė daugiabučio namo savininkų bendrijos „( - )“ įstatų, įregistruotų Klaipėdos miesto valdybos 2000-11-17 sprendimu Nr. 501 45.6 p. reikalavimus, kad „pagal bendrijos susirinkimo sprendimus naudoja bendrijos lėšas ir tvarko jos sąskaitas bankuose“, daugiabučio namo savininkų bendrijos „( - )“ 2000-12-04 narių susirinkimo protokolo Nr. 6 (5) nutarimą, kad „mokėti pirmininkei valstybės nustatytą minimumą, mokėti buhalterei valstybės nustatytą minimumą, mokėti kiemsargei valytojai – 330 Lt“. Teisminio nagrinėjimo metu liudytojai R. A., O. K., Z. G., P. R. parodė, kad pirmajame visuotiniame narių susirinkime buvo sprendžiamas klausimas dėl darbo užmokesčio nustatymo pirmininkei ir samdomiems darbuotojams, paskesniuose susirinkimuose to nariai nesprendė, tai nebuvo numatyta darbotvarkėje ir nepriėmė jokių sprendimų dėl nustatyto 2000-12-04 narių susirinkimo protokolu Nr. 6 (5) darbo užmokesčio pakeitimų. Be to, minėti liudytojai patvirtino, jog visuotiniuose narių susirinkimuose nebuvo sprendžiami klausimai ir dėl valdybos priimtų sprendimų patvirtinimo. G. K. taip pat neneigė, kad visuotiniame narių susirinkime nebuvo svarstomas klausimas dėl darbo užmokesčio pakeitimo ar valdybos priimto sprendimo šiuo klausimu patvirtinimo, tačiau G. K. nurodė, jog pagrindinė priežastis buvo ta, jog nebuvo susirinkimo kvorumo. Jau minėti liudytojai parodė, kad susirinkimai buvo organizuojami lauke, laiptinėse, kur ne visuomet būdavo galima tinkamai užregistruoti atvykusius narius į susirinkimus o įvykę susirinkimai buvo konfliktiški. Tačiau bet kuriuo atveju ši priežastis negali būti vertinama kaip pateisinimas Valdybai, kuri jau nuo 2005-05-20 neturėjo Bendrijos narių susirinkimo įgalinimų, bei pirmininkei G. K., kuri pareigas vykdė darbo sutarties pagrindu, bet laikotarpiu nuo 2006-07-28 iki

202006-10-23 imtinai laikinai nedirbo dėl ligos, priimti už DNSB „( - )“ visuotinį narių susirinkimą 2006-10-05 valdybos protokolu Nr. 27 sprendimą „nuo 2006 m. spalio mėnesio pirmininkei mokėti 100 Lt į rankas daugiau negu visuotiniame susirinkime nustatytas minimumas, buhalterei – 50 Lt į rankas daugiau negu visuotiniame susirinkime nustatytas minimumas, laiptinių valytojai 300 Lt į rankas, kiemsargiui 400 Lt į rankas“. Todėl specialisto išvadoje konstatuota, jog pirmininkė G. K. laikotarpiu nuo 2001-12-01 iki 2008-03-01 padarė daugiabučių namų savininkų bendrijai „( - )“ 23354,58 Lt nuostolį. Apeliaciniame skunde taip pat pažymima, kad valdybos protokolo priėmimo iniciatorė buvo būtent pirmininkė G. K., todėl teisminio nagrinėjimo metu DNSB „( - )“ valdybos nariai, paaiškindami dėl jų priimto 2006-10-05 d. sprendimo padidinti darbo užmokestį pirmininkei ir samdomiems darbuotojams, skirtingai nurodo šio sprendimo priėmimo būtinumą – liudytojai B., O., D. parodė, kad tokio sprendimo priėmimą sąlygojo tai, kad pasikeitė Vyriausybės nutarimais nustatytas minimalus atlyginimas, liudytoja S. parodė, kad tai dėl padidėjusio darbo krūvio, o liudytojas J. A. nurodė, kad dėl to, kad pirmininkė ir buhalterė turėjo atsakingai tvarkyti klausimus, susijusius su renovacija. Pati G. K. parodė, jog toks sprendimas buvo priimtas dėl to, kad buhalterė atsisakė dirbti už jai visuotiniame narių susirinkime nustatytą atlyginimą, todėl, norėdama išlaikyti vertingą darbuotoją, ji apie tai informavo valdybos narius. Taigi visų tame valdybos susirinkime dalyvavusių ir priėmusių sprendimą narių paaiškinimai prieštaringi. Pavyzdžiui, liudytojas A. D. domėjosi, ar jų kompetencija nustatyti atlyginimus, tačiau pirmininkės atsakymas buvo „taip“. Be to, B. V. darbo sutartyje Nr. 3 atlyginimo padidinimas užfiksuotas 2006-07-01, kai dar net nebuvo priimtas net valdybos sprendimas šiuo klausimu. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, 2006-10-05 valdybos protokolas Nr. 27 yra niekinis. Be to, teismas nuosprendyje neatkreipė dėmesio į tai, kad pirmininkė G. K. savo pareigas atostogų, laikino nedarbingumo metu ar kitais atvejais savo įsakymais pavedė buhalterei V., nors tiek pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymą, tiek pagal Bendrijos įstatus šias funkcijas turi atlikti valdyba. Dėl papildomai atliktų darbų, priedų prie atlyginimų, visuotinis narių susirinkimas klausimo nesprendė ir nepriėmė sprendimo, o teismo nuosprendyje konstatuota, jog dėl žolės pjovimo valdyba priėmė sprendimus dėl vienkartinių išmokų. L. U. parodė, jog jai priklausė tvarkyti aplinką, iš pradžių teigė, kad priklausė ir pjauti žolę, po to paaiškino, kad buvo mokamos vienkartinės išmokos, tačiau ji nežinanti, ar apie atliekamą darbą buvo žymos darbo sutartyje. Pažymima, kad pagal specialisto išvadą papildomai išmokėtas darbo užmokestis U. buvo net vasario mėnesį, bet akivaizdu, jog žolės pjovimo darbų neturėjo būti atliekama. Be to, specialisto išvadoje prie konstatuotų sumų dėl padidinto darbo užmokesčio išmokėjimo nebuvo priskirtos sumos, kurios konkrečiai įvardytos vienkartinėmis išmokomis „už žolės pjovimą“, o šiuo atveju 2006-2007 m. tokio pobūdžio išmokos buvo išmokėtos, išskyrus G. K. išmokėtas vienkartines išmokas už žolės pjovimą laikotarpiu nuo 2006-07-28 iki 2007-10-23, kai pastaroji nedirbo dėl ligos. Liudytoja R. 2009-11-16 nebegalėjo prisiminti, ar prie papildomų darbų DNSB „ ( - ) “ buvo priskirtos išmokos už žolės pjovimą. Visos šios aplinkybės pagrindžia, kad G. K. padarė BK 183 str. 1 d. ir 184 str. 1 d. numatytas nusikalstamas veikas.

21Nuteistoji G. K. apeliaciniu skundu prašo nuosprendį pakeisti ir panaikinti nuosprendžio dalį, kuria ji buvo pripažinta kalta pagal BK 184 str. 1 d. ir dėl šio nusikaltimo išteisinti, neįrodžius, jog ji padarė nusikalstamą veiką, civilinio ieškinio dalį dėl 2020 Lt atmesti. Ji nesutinka su nuosprendžio dalimi, kuria buvo pripažinta kalta pagal BK 184 str. 1 d. Nors ir nuteista pagal BK 184 str. 1 d., tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad prokuroras pavedė atlikti ikiteisminį tyrimą tik pagal BK 183 str. 1 d. BK 184 str. 5 d. numato, kad už šio straipsnio 1 ir 3 dalyje numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusiojo asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas. Įstatymų leidėjas numatė, kad pagrindas pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 183 str. 1 d. ir pagal BK 184 str. 1 d. yra nukentėjusiojo asmens skundas, teisėto atstovo pareiškimas ar prokuroro reikalavimas. Šiuo atveju yra tik prokuroro reikalavimas pradėti tyrimą pagal BK 183 str. 1 d., nors tyrimas vykdytas bei įtarimai pareikšti ir pagal BK 184 str. 1 d. Tokia praktika paneigia BK 184 str. 5 d. reikalavimus ir ji, G. K., negalėjo būti patraukta baudžiamojon atsakomybėn dėl BK 184 str. 1 d. numatytos nusikalstamos veikos. Nuteistoji apeliaciniame skunde taip pat teigia, kad prokurorui nebuvo pagrindo ginant viešąjį interesą atstovauti privačiam juridiniam asmeniui. Nesuprantama, kodėl bylos nagrinėjimo metu į bylą nebuvo įtrauktas juridinis asmuo – DNSB „( - )“, nors bylos nagrinėjimo metu gynėjas į tai raštu buvo atkreipęs dėmesį. Daugiabučio namo savininkų bendrija yra privatusis juridinis asmuo, kuris turi valdymo organus – visuotinį narių susirinkimą ir valdybą ir savo veiklą organizuoja ir sprendžia vadovaujantis valdymo organų sprendimais, todėl šio asmens neįtraukimas į bylą laikytinas procesiniu pažeidimu, nes teismas dalį civilinio ieškinio tenkino būtent DNSB „( - )“ naudai. Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 20 str. 1 d. 5 p. numato, kad aukščiausias bendrijos valdymo organas yra bendrijos narių susirinkimas, kuris turi teisę vertinti bendrijos valdybos (bendrijos pirmininko) veiklą tvirtinti metinę bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitą ir revizijos komisijos (revizoriaus) išvadas apie bendrijos finansinę veiklą. Byloje yra pateiktas 2009-11-20 įvykusio visuotinio narių susirinkimo protokolas, kuriame bendrijos nariai jai, G. K., jokių priekaištų ir pretenzijų dėl 2020 Lt sumos nepareiškė ir patvirtino, kad visas piniginių lėšų panaudojimas yra teisėtas ir pagrįstas. Nuteistoji nurodo, kad susidaro situacija, jog jai privatusis juridinis asmuo neturi jokių pretenzijų, tačiau prokuratūros atstovas mano priešingai ir prisidengdamas viešu interesu reiškia civilinį ieškinį. Kadangi bendriją sudaro 162 nariai, natūralu, kad dalis bendrijos narių turi savo nuomonę ir jie gali nesutikti su bendrijos valdymo organų sprendimais, gali jiems prieštarauti ir visada bus nepatenkintų daugiabučio namo bendrijos valdymo organų veikla, tačiau sprendimai daugiabučio namo savininkų bendrijoje priimami balsų dauguma ir šiuo atveju mažuma bendrijos narių turi vykdyti daugumos narių priimtus nutarimus (Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 21 str.). Byloje yra vienos iš daugiabučio namo bendrijos narės O. K. pareiškimas policijos įstaigai dėl neva netinkamai skaičiuojamų mokesčių už komunalinius patarnavimus. Atkreiptas dėmesys, kad šią bendrijos narę civilinėse bylose prieš DNSB „( - )“ atstovavo advokato padėjėja R. Kičiatovienė, kuri yra buvusi Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros pavaduotojo V. Kičiatovo sutuoktinė ir kurią bylos nagrinėjimo metu atstovauti Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros interesams kvietė ir valstybinį kaltinimą palaikiusi prokurorė V. Tilvikienė. G. K. mano, kad byloje nėra jokio viešo intereso, kurį būtų reikėję ginti, ir yra nepagrįstai pareikštas civilinis ieškinys, kadangi aukščiausias bendrijos organas – visuotinis bendrijos narių susirinkimas 2009-11-20 jai nepateikė jokių pretenzijų. Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 24 str. 1 ir 2 d. numato, kad bendrijos valdybos (bendrijos pirmininko) veiklą kontroliuoja revizijos komisija (revizorius), jei nustatoma pažeidimų, medžiaga perduodama svarstyti bendrijos narių (įgaliotinių) susirinkimui; pasibaigus ūkiniams metams, revizijos komisija (revizorius) atlieka nuodugnų veiklos patikrinimą, vertina ir teikia išvadą apie bendrijos finansinę veiklą; bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) privalo pateikti revizijos komisijai (revizoriui) paaiškinimus ir reikalingus dokumentus. Byloje buvo konstatuota, kad revizijos komisija nerado jokių pažeidimų dėl 2020 Lt pervedimo A. J., nes išlaidos, kurias ji, G. K., turėjo sumokėti A. J., patyrė kaip daugiabučio namo savininkų bendrijos valdybos pirmininkė vykdydama savo pareigas. Nuteistoji teigia, kad šios išlaidos yra susijusios su jos tiesioginių valdybos pirmininkės pareigų atlikimu, todėl jokios žalos bendrijai nepadaryta. Tokią išvadą padarė ir nepriklausomas auditorius, kurio pastabos pateiktos byloje. Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 23 str. 5 d. numato, kad ginčus dėl nuostolių atlyginimo, kuriuos galbūt bendrijai padarė valdymo organai, sprendžia teismas. Šie klausimai yra civilinio pobūdžio ir aukščiausias bendrijos valdymo organas – visuotinis narių susirinkimas jokių pretenzijų nėra išreiškęs, todėl nesant jokios padarytos žalos juridiniam asmeniui, civilinio ieškinio dalis dėl 2020 Lt turėjo būti atmesta. Šis klausimas dėl 2020 Lt sumokėjimo buvo svarstomas anksčiau, ji prie skundo pridėjo pažymą apie neįvykusį 2008-05-27 visuotinį bendrijos narių susirinkimą, kurio dienotvarkėje buvo numatyta svarstyti klausimą dėl 2020 Lt sumokėjimo bei susirinkime dalyvavusių narių sąrašas, taip pat klausimas dėl visų piniginių lėšų pervedimo papildomai buvo aptartas 2009-11-20 visuotiniame bendrijos narių susirinkime. Nuteistoji nurodo, kad darydama mokėjimo pavedimą buvo įsitikinusi, jog jokių įstatymų ir teisės aktų nepažeidė, nes byloje esantys bendrijos visuotinių narių susirinkimo protokolai patvirtina, kad bendrija sutiko jai kompensuoti įvairias išlaidas, susijusias su jos vykdoma veikla, pvz., telefoninius pokalbius ir pan., todėl piniginę sumą – 2020 Lt – laikė savo išlaidomis, susijusiomis su vykdoma veikla, ir neturėjo jokio motyvo švaistyti bendrijos pinigines lėšas, todėl nenumatė ir negalėjo numatyti, kad jos veiksmas yra neteisėtas ar nusikalstamas, juolab, kad bendrijos visuotinis narių susirinkimas jai nėra pareiškęs jokių pretenzijų, o jos veiksmų kaip nusikalstamų nevertino nei revizijos komisija, nei nepriklausomas auditorius.

22Teismo posėdyje nuteistoji ir jos gynėjai prašė nuteistosios apeliacinį skundą tenkinti, prokuratūros apeliacinį skundą atmesti, prokurorė ir civilinio ieškovo atstovė prašė prokuratūros apeliacinį skundą tenkinti, nuteistosios apeliacinį skundą atmesti.

23Prokuratūros skundas tenkintinas iš dalies, nuteistosios G. K. apeliacinis skundas atmestinas.

24Apylinkės teismas padarė pagrįstas išvadas dėl G. K. kaltės, įrodymus vertino nepažeisdamas BPK reikalavimų, tačiau nuosprendis keistinas dėl netinkamai išspręstų kitų nuosprendžio klausimų (BPK 328 str. 4 p.).

25Dėl prokuratūros apeliacinio skundo

26Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorė skundžia nuosprendžio dalį, kuria G. K. pagal BK 183 str. 1 d. ir BK 184 str. 1 d. išteisinta. Pagal BK 183 str. 1 d. G. K. buvo kaltinama, kad, būdama DNSB „( - )“ pirmininke ir šių užimamų pareigų pagrindu atsakinga už jai patikėtą DNSB „( - )“ turtą bei disponavimą šiuo turtu pagal DNSB „( - )“ narių susirinkimo sprendimus laikotarpiu nuo 2002-04-01 iki 2008-03-01 tyčia, nepagrįstai, be DNSB „( - )“ bendrijos narių susirinkimo nutarimų išsimokėjo sau didesnį darbo užmokestį, papildomą darbo užmokestį bei priedus ir taip pasisavino DNSB „( - )“ turtą – 5007,30 Lt. Pagal BK 184 str. 1 d. G. K. buvo kaltinama, kad būdama DNSB „( - )“ pirmininke ir šių užimamų pareigų pagrindu atsakinga už jai patikėtą DNSB „( - )“ turtą bei disponavimą šiuo turtu pagal DNSB „( - )“ narių susirinkimo sprendimus laikotarpiu nuo 2001-12-01 iki 2008-03-01 tyčia, nepagrįstai, be DNSB „( - )“ bendrijos narių susirinkimo nutarimų, išmokėdama B. V., L. U., N. G. didesnį darbo užmokestį, papildomą darbo užmokestį bei priedus, iššvaistė jai patikėtą DNSB „( - )“ turtą – 18347,28 Lt. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad G. K. nebuvo DNSB „( - )“ pirmininkė, bet buvo kolegialaus organo – valdybos – pirmininkė, organizavo valdybos darbą, todėl nėra minėtų nusikalstamų veikų subjektas. Tokia išvada iš dalies teisinga, kadangi G. K. iš tikrųjų buvo ne DNSB „( - )“ pirmininkė, o DNSB „( - )“ valdybos pirmininkė, tačiau šiuo atveju nėra pagrindo manyti, jog buvo padaryta nusikalstama veika.

27Prokuratūros apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad vadovaujantis teismo išaiškinimu darytina išvada, kad DNSB „( - )“ pirmininke (valdybos pirmininke) buvo G. K., t. y. savo teisine padėtimi buvo asmuo, kuriam patikėtas turtas – bendrijos lėšos. Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo Nr. 1-798 (2000-06-20 įstatymo Nr. VIII-1741 redakcija) 22 str. 1 d. numatyta, kad bendrijos valdyba yra bendrijos valdymo organas, vadovaujantis bendrijos veiklai tarp bendrijos narių susirinkimų; bendrijos narių susirinkimas gali nuspręsti nerinkti bendrijos valdybos, o rinkti tik bendrijos pirmininką. Iš šios teisės normos akivaizdu, jog bendrijos organas gali būti arba bendrijos valdyba, turinti numatytus įgaliojimus, arba bendrijos pirmininkas, kurio įgaliojimai yra analogiški bendrijos valdybos įgaliojimams (Įstatymo 23 str.). To paties įstatymo 22 str. 2 d. numatyta, kad bendrijos valdybos pirmininkas organizuoja valdybos darbą ir atstovauja bendrijai. DNSB „( - )“ įstatuose bendrijos valdybos pimininko įgaliojimai yra apibrėžti dar konkrečiau, t. y. pagal Įstatų 41. p. bendrijos valdybos pirmininkas organizuoja valdybos darbą ir atstovauja bendrijai teisme ir arbitraže (b. l. 33, t. 1). Taigi matyti, kad bendrijos valdybos pirmininko ir bendrijos pirmininko įgaliojimai skirtingi, o prokuratūros skunde „bendrijos pirmininko“ bei „bendrijos valdybos pirmininko“ sąvokos klaidingai tapatinamos. Pagal darbo sutarties su G. K. 1.2. punktą G. K. priimta būtent valdybos pirmininke (b. l. 53, t. 2), darbo sutartis neterminuota.

28G. K. sprendimus kaltinime nurodytais laikotarpiais mokėti didesnį nei buvo nustatyta 2000-12-04 vykusio bendrijos susirinkimo (b. l. 169, t. 1) darbo užmokestį, papildomą darbo užmokesti bei priedus sau, B. V., L. U., N. G. priėmė ne viena pati, o kartu su bendrijos valdyba, šie sprendimai užfiksuoti DNSB „( - )“ valdybos susirinkimų protokoluose (b. l. 146, 148, 150,158, 161, t. 1 ir t. t.). Vadinasi, būtent valdyba savo sprendimais kolegialiai nusprendė keisti bendrijos narių susirinkimuose nustatytus atitinkamiems darbuotojams mokamus darbo užmokesčius. Pagal Įstatų 45.6. p. bendrijos valdyba pagal bendrijos susirinkimo sprendimus naudoja bendrijos lėšas ir tvarko jos sąskaitas bankuose (b. l. 34, t. 1). Ar DNSB „( - )“ valdybos priimti sprendimai prieštaravo Įstatams, o jei taip, tai tokiais sprendimais padarytos žalos atlyginimo klausimai sprendžiami ne baudžiamojo, bet civilinio proceso tvarka, atsižvelgiant į Įstatymo 23 str. 5 d. nuostatą, nurodančią, kad bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) privalo solidariai atlyginti bendrijai nuostolius, padarytus dėl valdybos (bendrijos pirmininko) nutarimų, priimtų pažeidžiant bendrijos įstatus. Todėl šiuo atveju nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

29Prokuratūros skunde užsimenama ir apie tai, kad 2005-05-20 pasibaigus valdybos įgaliojimams, šis kolegialus organas nebuvo iškart perrinktas, be to, protokolas Nr. 27, kuriame užfiksuoti valdybos sprendimai padidinti darbo užmokesčius, turėtų būti laikomas niekiniu. Šie klausimai vėlgi susiję su tuo, ar valdyba pasibaigus įgaliojimų laikui galėjo priimti sprendimus, ar tokie sprendimai galėjo pažeisti Įstatus ir tai sprendžiama civilinio proceso tvarka.

30Nors prokuratūros skunde teigiama, kad Juridinių asmenų registro išraše nurodyta, jog DNSB „( - )“ valdybos organai – visuotinis narių susirinkimas, valdyba (išrinkta DNSB „( - )“ 2000-11-19 narių susirinkimo protokolu Nr. 4 bei perrinkta DNSB „( - )“ 2003-05-20 d. pakartotinio bendrijos ataskaitinio rinkiminio susirinkimo protokolu Nr. 20), tačiau neįvardyti valdybos nariai, bet 5.2.1 punktu įvardyta tik pirmininkė – G. K. bei 7.1. punkte apibūdinant taisyklę, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu – nurodoma, kad vienasmenis atstovavimas, tačiau šis argumentas taip pat netikslus. Kaip minėta, Įstatymas numatė dvi bendrijos institucijas – visuotinį narių susirinkimą bei valdybą su valdybos pirmininku arba visuotinį narių susirinkimą ir bendrijos pirmininką (kai valdybos nusprendžiama nerinkti). Išplėstinis Juridinių asmenų registro išrašas tik patvirtina, kad DNSB „( - )“ organai yra visuotinis narių susirinkimas bei valdyba, kuri turi ir valdybos pirmininką – G. K.. Įrašas apie vienasmenį atstovavimą tiesiog informuoja, jog Bendrijai santykiuose su trečiaisiais asmenimis atstovauja vienas asmuo, tačiau tai nereiškia, jog tas vienas asmuo gali vienašališkai priimti konkrečius sprendimus, juolab susijusius su Bendrijos turtu. Atstovavimo santykiai bei sprendimų įvairiais klausimais priėmimas negali būti tapatinami.

31Konstatuojant, jog nebuvo padaryta baudžiamojo įstatymo uždrausta veika, reikšminga ir tai, kad bylos nagrinėjimo metu taip ir liko nepaneigta, jog darbai, dėl kurių B. V., L. U., N. G. buvo mokamas didesnis darbo užmokestis, nebūtų buvę atlikti. Darbo sutartis Nr. 3 (b. l. 55, t. 2) patvirtina, jog B. V. dirbo DNSB „( - )“ buhaltere, teisiamojo posėdžio metu ji patvirtino, jog ji vedė buhalterinę Bendrijos apskaitą (b. l. 156, t. 4). Iš 2003-09-18 bendrijos valdybos narių susirinkimo protokolo (b. l. 151, t. 1) matyti, kad L. U. buvo priimta valytoja-kiemsarge, teisiamajame posėdyje ji patvirtino, kad į jos pareigas įėjo aplinkos tvarkymas ir lifto valymas, dirbo dvejus metus (b. l. 170, t. 4). Darbo sutartis Nr. 22 (b. l. 71–72, t. 1) patvirtina, kad N. G. Bendrijoje nuo 2006-05-02 dirbo laiptinių valytoja, teisiamajame posėdyje ji teigė, kad šį darbą ir dirbo (b. l. 156, t. 4). Taigi nekyla abejonių, jog paminėti asmenys dirbo darbus, kuriems atlikti ir buvo priimti.

32Tačiau teismas, pagrįstai išteisinęs G. K. dėl BK 183 str. 1 d. ir 184 str. 1 d. (dėl didesnio darbo užmokesčio, papildomo darbo užmokesčio bei priedų mokėjimo B. V., L. U., N. G.), nurodė neteisingą išteisinimo pagrindą (G. K. išteisinta neįrodžius, jog ji padarė nusikalstamą veiką). Tokiu sprendimu teismas užkirto kelią Bendrijai kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka dėl žalos atlyginimo, kadangi nuosprendžio dalis dėl civilinio ieškinio turi prejudicinę galią nagrinėjant bylą civilinio proceso tvarka. Taigi G. K. turėjo būti išteisinta dėl to, jog nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo požymių ( BPK 303 str. 5 d. 1 p.). BPK 115 str. 3 d. 2 p. numatyta, kad priimdamas išteisinamąjį nuosprendį teismas palieka civilinį ieškinį nenagrinėtą, nes nėra nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčios veikos. Šiuo atveju civilinis ieškovas turi teisę pareikšti ieškinį civilinio proceso tvarka.

33Prokuratūros skunde, be kitų, nurodomas ir prašymas dokumentus, turėjusius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, įsiteisėjus teismo nuosprendžiui, grąžinti DNSB „( - )“. BPK 307 straipsnis, reglamentuojantis, kokie sprendimai turi būti nurodomi nuosprendžio rezoliucinėje dalyje, nenumato, jog teismas nuosprendyje turėtų išspręsti klausimą dėl dokumentų, turėjusių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, todėl šis prokuratūros reikalavimas yra nepagrįstas.

34Dėl G. K. apeliacinio skundo

35Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu G. K. buvo nuteista pagal BK 184 str. 1 d. dėl to, jog būdama DNSB „( - )“ valdybos pirmininke, užimamų pareigų pagrindu turėdama galimybę veikti įmonės vardu bei disponuoti šiuo turtu, pažeisdama teisės aktų bei Bendrijos įstatų reikalavimus, nenustatytu laiku tyčia iš DNSB „( - )“ sąskaitos paėmė 2020 Lt ir, vykdydama 2007-06-06 Klaipėdos apygardos teismo nutartį, kuria iš G. K. A. J. priteista atlyginti 2020 Lt padarytą turtinę ir neturtinę žalą, 2007-06-13 pašto perlaida pervedė A. J. 2020 Lt. G. K. apeliaciniame skunde nurodo, kad buvo padarytas procesinis pažeidimas, kadangi BK 184 str. 5 d. numato, jog už šio straipsnio 1 ir 3 dalyse numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusiojo asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas, o šiuo atveju buvo tik prokuroro reikalavimas pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 183 str. 1 d. Iš bylos medžiagos matyti, jog šioje byloje ikiteisminis tyrimas Nr. 30-1-00110-08 buvo pradėtas 2008-02-27 pagal BK 183 str. 1 d. dėl O. K. pareiškimo apie tai, kad DNSB „( - )“ pirmininkė G. K. laikotarpiu nuo 2001 iki 2002 m. iš ( - ) namo gyventojų rinko mokestį už laiptinių valymą, atsiskaitymo lapeliuose nurodydama kaip mokestį už eksploatacines išlaidas, tačiau gyventojai laiptines valėsi patys, todėl G. K. galėjo pasisavinti pinigus, surinktus kaip eksploatacines išlaidas (b. l. 1, 2, t. 1).

36Ikiteisminis tyrimas pagal konkretų BK straipsnį pradedamas turint tik tam tikrus pirminius duomenis, pareiškėjų nurodomas aplinkybes, todėl veikos kvalifikacija ikiteisminio tyrimo metu, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, gali keistis, atitinkamai gali išsiplėsti arba susiaurėti konkrečiam asmeniui pateiktų įtarimų bei kaltinimų apimtis. Šiuo atveju ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal suinteresuoto asmens pareiškimą ir aiškinantis pareiškėjos O. K. pareiškime nurodytas aplinkybes, buvo atliekami įvairūs proceso veiksmai (skiriamos užduotys specialistams, apklausiami liudytojai ir pan.). Tyrimo metu paaiškėjo, jog G. K. galėjo ne tik pasisavinti Bendrijos turtą (BK 183 str.), tačiau ir šį turtą iššvaistyti (BK 184 str. 1 d.), tad Klaipėdos apskrities VPK Nusikaltimų tyrimo biuro Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus vyresnioji tyrėja L. Šilovienė 2009-03-03 surašė tarnybinį pranešimą, jog tikslinga G. K. įteikti pranešimą apie įtarimą pagal BK 184 str. 1 d. (b. l. 115, t. 3). Ant šio tarnybinio pranešimo yra prokurorės 2009-03-03 rezoliucija su nurodymu toje pačioje ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 30-1-00110-08 pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 184 str. 1 d. BPK nėra numatyta, kaip turi būti įforminamas prokuroro reikalavimas pradėti ikiteisminį tyrimą. Tiesa, siekiant išvengti abejonių dėl ikiteisminio tyrimo pradžios pagrįstumo, prokuroras gali atskiru procesiniu dokumentu pareikalauti pradėti ikiteisminį tyrimą, tačiau šiuo atveju prokurorės, kaip ikiteisminį tyrimą organizuojančio ir jam vadovaujančio pareigūno, o ne kito subjekto, pagal BPK galinčio pradėti ikiteisminį tyrimą, rezoliucija ant 2009-03-03 tarnybinio pranešimo buvo vienareikšmiai nurodyta konkrečioje byloje pradėti ikiteisminį tyrimą pagal tam tikrą BK straipsnį. Procesine prasme šis veiksmas vertintinas kaip neprieštaraujantis BK 184 str. 5 d. nuostatoms.

37Nuteistoji apeliaciniame skunde taip pat teigia, jog į bylą nebuvo įtrauktas privatus juridinis asmuo DNSB „( - )“, o prokurorui nebuvo pagrindo ginant viešąjį interesą pareikšti ieškinį ir atstovauti juridiniam asmeniui. Tačiau BPK 117 str. įtvirtina prokuroro pareigą pareikšti civilinį ieškinį, kai nusikalstama veika padaryta žalos asmeniui, kuris yra priklausomas nuo kaltinamojo ar dėl kitų priežasčių negali ginti savo teisėtų interesų. Tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek pradėjus bylą nagrinėti pirmosios instancijos teisme, G. K. buvo DNSB „( - )“ valdybos pirmininkė ir pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo Nr. 1-798 (2000-06-20 įstatymo Nr. VIII-1741 redakcija) 22 str. 2 p. atstovavo Bendrijai, be to, iš bylos duomenų (pridėtų Bendrijos dokumentų, apklaustų asmenų parodymų) matyti, jog kurį laiką dėl įvairių priežasčių nevyko ir Bendrijos susirinkimai, taigi Bendrijos, kaip juridinio asmens, veikla buvo pasunkėjusi. Taigi prokuroras pagrįstai gindamas viešąjį interesą pareiškė civilinį ieškinį DNSB „( - )“ naudai. Tiesa, pirmosios instancijos teisme liko neišspręstas klausimas dėl civilinio ieškovo atstovavimo, tačiau šis trūkumas buvo ištaisytas bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, naujai išrinktą Bendrijos pirmininkę A. J. pripažinus civilinio ieškovo atstove (b. l. 49, t. 5).

38Apeliaciniame skunde G. K. neginčija to, jog ji, vykdydama 2007-06-06 Klaipėdos apygardos teismo nutartį, kuria iš G. K. A. J. priteista atlyginti 2020 Lt padarytą turtinę ir neturtinę žalą, panaudodama Bendrijos lėšas 2007-06-13 pašto perlaida pervedė A. J. 2020 Lt. Nuteistoji faktiškai sutinka su nustatytomis aplinkybėmis, tačiau mano, kad jos veika nebuvo pažeidimas. Savo poelgį apeliantė grindžia tuo, kad neturtinė žala, kuri teismo sprendimu turėjo būti sumokėta A. J., atsirado jai, G. K., vykdant darbines pareigas, be to, revizijos komisija jokių pažeidimų nerado, o 2009-11-20 visuotinio narių susirinkimo metu Bendrijos nariai jokių priekaištų dėl pervestų 2020 Lt nepareiškė. Tačiau tokia nuteistosios pozicija visiškai nepagrįsta. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-03-20 nuosprendžiu G. K. buvo pripažinta kalta pagal BK 140 str. 1 d. ir iš jos nukentėjusiajai A. J. buvo priteista 1000 Lt neturtinės žalos atlyginimo, 1300 Lt atstovavimo paslaugoms apmokėti ir 20 Lt už apžiūrą Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institute. Klaipėdos apygardos teismas 2007-06-06 nutartimi nuosprendį pakeitė ir sumažino iš G. K. A. J. priteistos neturtinės žalos dydį iki 500 Lt bei iš G. K. A. J. priteisė 200 Lt apmokėti advokato darbui už atstovavimą apeliacinės instancijos teisme. Taigi akivaizdu, jog minėtos sumos iš G. K. buvo priteistos kaip iš privataus asmens, padariusio nusikalstamą veiką, o šių sumų sumokėjimas buvo jos asmeninė prievolė, kurią ji turėjo įvykdyti panaudodama savo asmenines, bet ne Bendrijos lėšas. Aplinkybė, jog Bendrijos nariai per susirinkimą jai nepareiškė jokių pretenzijų, o revizijos komisija nenustatė pažeidimų, neturi įtakos padarytos veikos kvalifikacijai. Be to, civilinio ieškovo atstovas apeliacinės instancijos teismo posėdyje pareikštą civilinį ieškinį palaikė ir jo neatsisakė.

39Pagal BK 184 str. 1 d. atsako tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad turto iššvaistymas yra tada, kai kaltininkas jam patikėtą ar esantį jo žinioje turtą neteisėtai ir neatlygintinai perleidžia tretiesiems asmenims. Kaltininkui patikėtas ar esantis jo žinioje svetimas turtas tretiesiems asmenims neteisėtai perleidžiamas, jeigu tai padaroma, nesilaikant nustatytos turto perleidimo tvarkos. Turto perleidimo tvarka paprastai nustatoma norminiais aktais, o esant sutartiniams santykiams – bendru susitarimu. Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo Nr. 1-798 (2000-06-20 įstatymo Nr. VIII-1741 redakcija) 23 str. 2 d. 6 p. numatyta, kad bendrijos valdyba pagal bendrijos susirinkimo sprendimus naudoja bendrijos lėšas ir tvarko jos sąskaitas bankuose. Analogiška nuostata atkartota ir DNSB „( - )“ Įstatų 45.6. punkte (b. l. 34, t. 1). Akivaizdu, jog Bendrijos valdybos pirmininkas negali pats vienašališkai nuspręsti, kam bus naudojamos Bendrijos lėšos. Pati G. K. teisiamajame posėdyje patvirtino, jog apie žalos atlyginimą A. J. valdybos posėdyje buvo kalbėta, tačiau sprendimas nebuvo priimtas, apie 2020 Lt mokėjimą A. J. buvo kalbama ir visuotiniame susirinkime (b. l. 173, t. 4). Tačiau iš apeliacinės instancijos teismui pateiktos protokolinės pažymos matyti, jog 2008-05-27 buvo organizuojamas visuotinis bendrijos narių susirinkimas, valdybos pirmininkė atsiskaitė už atliktus darbus ataskaitiniu laikotarpiu, tarp jų ir už pinigų pervedimą A. J. pagal teismo sprendimą, tačiau jokių sprendimų taip pat nebuvo priimta, kadangi galiausiai Bendrijos nariai dėl kilusių trukdymų išsiskirstė (b. l. 27, t. 5). Pažymėtina ir tai, jog pastarasis susirinkimas vyko jau po to, kai G. K. pervedė A. J. iš Bendrijos lėšų 2020 Lt, be to, tuo metu jau buvo prasidėjęs ir ikiteisminis tyrimas dėl valdybos pirmininkės veiklos. Vadinasi, G. K., būdama DNSB „( - )“ valdybos pirmininkė, pasinaudojo tuo, jog būtent dėl savo užimamų pareigų turėjo galimybę disponuoti Bendrijos sąskaitoje esančiomis lėšomis, iš Bendrijos pinigų, neturėdama išankstinio teisės aktų nustatyta tvarka duoto pritarimo savo įsipareigojimams įvykdyti panaudoti Bendrijos lėšas, atlygino savo asmeninę turtinę prievolę trečiajam asmeniui – A. J., todėl tokia jos veika tinkamai kvalifikuota kaip turto iššvaistymas pagal BK 184 str. 1 d.

40Iš nuteistosios apeliacinio skundo turinio galima daryti išvadą, jog ji abejoja prokuroro šališkumu, tačiau konkrečių BPK 58 str. numatytų pagrindų prokuroro nušalinimui apeliantė nenurodė. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje G. K. užsiminė, jog žino faktų, kad prokurorai yra papirkinėjami, tačiau tokio savo teiginio nedetalizavo ir minimų faktų nesukonkretino, todėl teismas neturi galimybės vertinti jų pagrįstumo. Bylos duomenys nesuteikia pagrindo abejoti prokurorų šališkumu, todėl tokie nuteistosios argumentai vertintini kaip nepagrįsti.

41Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 3 p., kolegija

Nutarė

42Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

43Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 9 d. nuosprendį pakeisti.

44Nuosprendžio rezoliucinėje dalyje dėl G. K. išteisinimo nurodyti, jog G. K. pagal Lietuvos Respublikos BK 183 str. 1 d. bei 184 str. 1 d. (dėl jai patikėto ir jos žinioje buvusio svetimo turto iššvaistymo išmokant B. V., L. U., N. G. didesnį darbo užmokestį, priedus bei dėl jai patikėto ir jos žinioje buvusio DNSB „( - )“ turto pasisavinimo), išteisinama jai nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

45DNSB „( - )“ 23354,58 Lt civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą.

46Nuteistosios G. K. apeliacinį skundą atmesti.

47Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Nuosprendžiu iš dalies patenkintas Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. G. K. nuteista už tai,... 6. 2007-06-13 AB Lietuvos pašto Klaipėdos filialo penkioliktame pašto skyriuje,... 7. G. K. buvo kaltinama, bet išteisinta dėl to, kad, vadovaujantis 2000-11-19... 8. laikotarpiu nuo 2006-10-01 iki 2008-03-01 nepagrįstai be daugiabučio namo... 9. laikotarpiu nuo 2002-04-01 iki 2007-10-31 nepagrįstai be daugiabučio namo... 10. Be to, G. K. buvo kaltinama, bet išteisinta dėl to, kad, vadovaujantis... 11. 2000-11-19 daugiabučio namo savininkų bendrijos „( - )“, įm. k. ( - ), (... 12. 1634,94 Lt laikotarpiu nuo 2006-10-01 iki 2008-03-01, t. y. DNSB „( - )“... 13. 9807,91 Lt laikotarpiu nuo 2001-12-01 iki 2007-03-01, t. y. DNSB „( - )“... 14. 1725,27 Lt laikotarpiu nuo 2002-02-01 iki 2004-09-01, t. y. DNSB „( - )“... 15. 216,12 Lt laikotarpiu nuo 2006-07-01 iki 2006-08-01, t. y. DNSB „( - )“... 16. 1622,63 Lt laikotarpiu nuo 2006-10-01 iki 2008-03-01, t. y. nuo nepagrįstai... 17. 3340,41 Lt laikotarpiu nuo 2002-04-01 iki 2007-11-01, t. y. nuo nepagrįstai... 18. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūra... 19. 1998-12-22 nutarimą Nr. 8 „Dėl teismų praktikos sukčiavimo ir turto... 20. 2006-10-23 imtinai laikinai nedirbo dėl ligos, priimti už DNSB „( - )“... 21. Nuteistoji G. K. apeliaciniu skundu... 22. Teismo posėdyje nuteistoji ir jos gynėjai prašė nuteistosios apeliacinį... 23. Prokuratūros skundas tenkintinas iš dalies, nuteistosios G. K. apeliacinis... 24. Apylinkės teismas padarė pagrįstas išvadas dėl G. K. kaltės, įrodymus... 25. Dėl prokuratūros apeliacinio skundo... 26. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorė skundžia nuosprendžio... 27. Prokuratūros apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad vadovaujantis... 28. G. K. sprendimus kaltinime nurodytais laikotarpiais mokėti didesnį nei buvo... 29. Prokuratūros skunde užsimenama ir apie tai, kad 2005-05-20 pasibaigus... 30. Nors prokuratūros skunde teigiama, kad Juridinių asmenų registro išraše... 31. Konstatuojant, jog nebuvo padaryta baudžiamojo įstatymo uždrausta veika,... 32. Tačiau teismas, pagrįstai išteisinęs G. K. dėl BK 183 str. 1 d. ir 184... 33. Prokuratūros skunde, be kitų, nurodomas ir prašymas dokumentus, turėjusius... 34. Dėl G. K. apeliacinio skundo... 35. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu... 36. Ikiteisminis tyrimas pagal konkretų BK straipsnį pradedamas turint tik tam... 37. Nuteistoji apeliaciniame skunde taip pat teigia, jog į bylą nebuvo įtrauktas... 38. Apeliaciniame skunde G. K.... 39. Pagal BK 184 str. 1 d. atsako tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo... 40. Iš nuteistosios apeliacinio skundo turinio galima daryti išvadą, jog ji... 41. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 3 p., kolegija... 42. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros apeliacinį skundą tenkinti iš... 43. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 44. Nuosprendžio rezoliucinėje dalyje dėl G. K. išteisinimo nurodyti, jog G. K.... 45. DNSB „( - )“ 23354,58 Lt civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą.... 46. Nuteistosios G. K. apeliacinį skundą atmesti.... 47. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....