Byla 2-108-835/2012
Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Audra Dudzinskienė, sekretoriaujant Rasai Vaitkevičienei, dalyvaujant ieškovui A. G., jo atstovei advokatei Sigitai Černienei, atsakovės atstovei advokatei G. R., institucijos atstovei Jūratei Magilevičiūtei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo A. G. ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovei J. Ž., institucija teikianti išvadą - Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo,

Nustatė

2ieškovas ieškiniu prašė nustatyti dukros O. G. gyvenamąją vietą su juo, priteisti iš atsakovės išlaikymą dukrai po 400,00 Lt kas mėnesį periodinėmis išmokomis iki jos pilnametystės, išlaikymo įsiskolinimą 2606,00 Lt bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinį patikslino reikalavimu priteisti išlaikymą dukrai konkrečia pinigų suma 54000,00 Lt. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas dalies ieškinio reikalavimų atsisakė, kitus patikslino ir prašė nustatyti dukros O. G. gyvenamąją vietą su juo, priteisti iš atsakovės išlaikymą dukrai po 350,00 Lt kas mėnesį periodinėmis išmokomis nuo 2011-11-01 iki jos pilnametystės, išlaikymo įsiskolinimą 2606,00 Lt bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ir jo atstovė paaiškino, kad ieškovo ir atsakovės dukra nuo 2009 metų pabaigos gyvena su ieškovu, kadangi motina dėl piktnaudžiavimo alkoholiu netinkamai ja rūpinosi, todėl jos gyvenamoji vieta turi būti nustatyta su tėvu. Kadangi atsakovė nevykdo savo prievolės išlaikyti nepilnametę dukrą, prašo išlaikymą priteisti. Taip pat prašo priteisti išlaikymo įsiskolinimą.

3Atsakovė į teismo posėdį neatvyko be svarbių priežasčių. Jai apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta asmeniškai ir tinkamai. Prašymų dėl bylos nagrinėjimo negauta.

4Atsakovės atstovė paaiškino, kad atsakovė su ieškiniu sutinka iš dalies. Kadangi atsakovė neturi galimybių užtikrinti dukrai gyvenamosios vietos, todėl sutinka, kad būtų nustatyta dukros gyvenamoji vieta su tėvu. Taip pat sutinka su išlaikymo įsiskolinimu. Tačiau ieškovė nesutinka su prašomu priteisti išlaikymo dydžiu, kadangi ji niekur nedirba ir negali tokio išlaikymo teikti. O be to, nurodo, kad kai dukra gyveno pas ją, tėvas dukrai teikė tik 200,00 Lt išlaikymą. Tokį patį išlaikymą ji sutinka mokėti.

5Tretysis asmuo A. G. ieškovo reikalavimus prašė tenkinti. Nurodė, kad su ieškovu santuokoje gyvena nuo 2009-02-14. Šeimoje auga jos dukra iš pirmos santuokos ir ieškovo dukra. Mergaitės yra panašaus amžiaus, puikiai sutaria.

6Vaiko teises ginanti institucija - Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą. Institucijos atstovė nurodė, kad sprendžiant vaiko gyvenamosios vietos ir išlaikymo dydžio klausimą, pirmiausia atsižvelgiama į vaiko interesus. Šiuo metu vaiko interesus labiausiai tenkina gyvenimas pas tėvą. Būtiniems vaiko poreikiams tenkinti, pripažintinas būtinu minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas, kuris šiuo metu yra 800,00 Lt.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Ieškovo, jo atstovės, atsakovės atstovės, trečiojo asmens ir institucijos atstovės paaiškinimais, Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada, bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas ir atsakovė turi dukrą O. G., gimusią ( - ) (b. l. 7). Nuo 2009 metų pabaigos dukra gyvena pas tėvą. Ji išreiškė norą ir toliau gyventi su juo (b. l. 109). Motina pastovaus išlaikymo dukrai neteikia. Atsakovė sutinka, kad dukros gyvenamoji vieta šiuo metu būtų nustatyta su tėvu, tai pat ji pripažįsta, kad neteikė išlaikymo dukrai ir yra skolinga ieškovui 2606,00 Lt. Tą patvirtina ir byloje pateiktas atsakovės rašytas dokumentas (b. l. 14). Kadangi tarp šalių ginčo dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo įsiskolinimo nėra, todėl vaiko gyvenamoji vieta nustatytina su tėvu ir priteistinas 2606,00 Lt išlaikymo įsiskolinimas iš atsakovės ieškovui.

9Byloje kilo ginčas dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio.

10Nepilnametės dukros išlaikymui ieškovas iš atsakovės prašo priteisti periodines išmokas po 350,00 Lt kas mėnesį nuo 2011 m. lapkričio 1 d. iki dukros pilnametystės. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) CK 3.192 str. 1 d. numatyta, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. CK 3.192 str. 2 d. įtvirtinta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. Tai reiškia, jog vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties. Tėvų turtinė padėtis nustatoma atsižvelgiant į visų rūšių gaunamas pajamas: darbo užmokestį, kitas su darbo santykiais susijusias pajamas, kilnojamąjį, nekilnojamąjį turtą. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovo gaunamos pajamos per mėnesį vidutiniškai sudaro 857,00 Lt (b. l. 10). Jis įregistruoto nekilnojamojo turto neturi, gyvena sutuoktinei priklausančiame bute (b. l. 12-13). Atsakovės atstovė nurodė, kad atsakovė pajamų, susijusių su darbo teisiniais santykiais, ir jokio turto neturi. Iš Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus miesto skyriaus (toliau – Darbo birža) pažymos matyti, kad atsakovė gavo nedarbo draudimo išmoką, kuri per mėnesį vidutiniškai sudarė 487,00 Lt (b. l. 40), kitų duomenų apie savo finansinę padėtį nepateikė. Ji įregistruoto nekilnojamojo turto neturi, tačiau yra įpėdinė, priėmusi E. Ž. palikimą - nekilnojamąjį turtą (b. l. 15-16, 81). Nors atsakovė pastovaus darbo neturi, pastovių pajamų, susijusių su darbo teisiniais santykiais, negauna, tačiau ji yra darbingo amžiaus moteris, turintis galimybes įsidarbinti, gauti darbo užmokestį. Duomenų, kad atsakovė dėl sveikatos būklės ar kitų objektyvių aplinkybių neturi galimybės susirasti darbą, byloje nėra, kitų nepilnamečių išlaikytinių neturi. Nustatant priteistino išlaikymo dydį taip pat būtina atsižvelgti į vaiko teisę į būtinas vystymosi sąlygas (Vaiko teisių konvencijos 3 str. 25 str.). Būtinos vaikui vystytis sąlygos sudaromos patenkinat jo poreikius maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Ieškovo ir atsakovės dukra gyvena su ieškovu, kuris teikia išlaikymą, kurį be išlaidų dukros maitinimui, neabejotinai sudaro išlaidos drabužiams, avalynei, mokyklinėms prekėms, higienos reikmenims, kitoms buityje reikalingoms prekėms, išlaidos mokesčiams už gyvenamąjį būstą, transportui, dukros laisvalaikio organizavimui. Būtent ieškovui tenka ir kasdienė dukros priežiūra, rūpinimasis, kurių motina visiškai nekompensuoja. Už tai, kad vaikas turėtų saugią aplinką ir tinkamas sąlygas augti ir tobulėti, už paramą siekiant išsilavinimo, realizuojant turimus sugebėjimus ir pomėgius, yra atsakingi abu tėvai, tuo tarpu iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė dukros auklėjimu rūpinasi epizodiškai, pasikalbėdama su dukra telefonu.

11Įvertinus abiejų tėvų turtinę padėtį, jų dalis išlaikymo prievolėje, jų gaunamas pajamas bei nepilnamečio vaiko poreikius, ir tai, kad vaiko tėvas savo lėšomis užtikrina nepilnamečiui vaikui teisę į būstą, teismas turi pagrindo manyti, kad vaiko motina, kurios materialinė padėtis yra blogesnė nei vaiko tėvo, nors ir Darbo biržos duomenimis niekur nedirba, tačiau būdama darbingo amžiaus moteris, turi stengtis įsidarbinti, t.y. savarankiškai ieškotis nuolatinio darbo, o ne tik laukti Darbo biržos pasiūlymų, todėl galėtų skirti kas mėnesį po 350,00 Lt nepilnamečio vaiko išlaikymui. Nors Lietuvos Aukščiausiasis teismas, formuodamas vienodą praktiką, taikant materialines teisės normas nepilnamečių vaikų išlaikymo srityje yra nurodęs, kad būtiniems vaiko poreikiams tenkinti pripažintinas minimalios mėnesio algos dydžio išlaikymas, tačiau atsižvelgiant į aukščiau aptartas aplinkybes, apibūdinančias atsakovės turtinę padėtį, teismas mano, kad 350,00 Lt išlaikymo dydžio nustatymas įtvirtins vaiko prioritetinių teisių apsaugos bei proporcingumo principus, užtikrins jo poreikius. Todėl iš atsakovės priteistinas išlaikymas nepilnametei dukrai O. G. periodinėmis išmokomis po 350,00 Lt kas mėnesį nuo 2011-11-01 iki dukros pilnametystės, priteistą sumą indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, nustatant, kad išlaikymui skirtais pinigais disponuos ieškovas (CK 3.192 str., 3.201 str.).

12Iš esmės pasikeitus šalių turtinei padėčiai, vaiko poreikiams ir dėl kitų svarbių aplinkybių, tarpusavyje nesusitarus, šalys gali kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio pakeitimo.

13Kadangi atsakovei J. Ž. buvo teikiama antrinė teisinė pagalba, šalys neprašo priteisti jiems turėtas bylinėjimosi išlaidas, todėl bylinėjimosi išlaidos valstybei ir ieškovui nepriteistinos (b. l. 41-42).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263-268 str., 270 str., 282 str. 2 d. 1 p.,

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Nustatyti nepilnametės O. G., gimusios ( - ), gyvenamąją vietą su tėvu A. G..

17Priteisti iš atsakovės J. Ž. išlaikymą nepilnametei dukrai O. G. po 350,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2011-11-01 iki dukros pilnametystės, priteistą sumą kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

18Priteisti iš atsakovės J. Ž. 2606,00 Lt ieškovui A. G. nepilnametės dukros O. G. išlaikymo įsiskolinimą.

19Pavesti A. G. uzufrukto teise tvarkyti nepilnamečiui vaikui priteistą išlaikymą.

20Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdomas skubiai.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Audra Dudzinskienė, sekretoriaujant... 2. ieškovas ieškiniu prašė nustatyti dukros O. G. gyvenamąją vietą su juo,... 3. Atsakovė į teismo posėdį neatvyko be svarbių priežasčių. Jai apie bylos... 4. Atsakovės atstovė paaiškino, kad atsakovė su ieškiniu sutinka iš dalies.... 5. Tretysis asmuo A. G. ieškovo reikalavimus prašė tenkinti. Nurodė, kad su... 6. Vaiko teises ginanti institucija - Alytaus miesto savivaldybės administracijos... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Ieškovo, jo atstovės, atsakovės atstovės, trečiojo asmens ir institucijos... 9. Byloje kilo ginčas dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio.... 10. Nepilnametės dukros išlaikymui ieškovas iš atsakovės prašo priteisti... 11. Įvertinus abiejų tėvų turtinę padėtį, jų dalis išlaikymo prievolėje,... 12. Iš esmės pasikeitus šalių turtinei padėčiai, vaiko poreikiams ir dėl... 13. Kadangi atsakovei J. Ž. buvo teikiama antrinė teisinė pagalba, šalys... 14. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 15. ieškinį tenkinti visiškai.... 16. Nustatyti nepilnametės O. G., gimusios ( - ), gyvenamąją vietą su tėvu A.... 17. Priteisti iš atsakovės J. Ž. išlaikymą nepilnametei dukrai O. G. po 350,00... 18. Priteisti iš atsakovės J. Ž. 2606,00 Lt ieškovui A. G. nepilnametės dukros... 19. Pavesti A. G. uzufrukto teise tvarkyti nepilnamečiui vaikui priteistą... 20. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdomas skubiai.... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...