Byla 2-136-875/2012
Dėl santuokos su atsakovu S. D. nutraukimo dėl jo kaltės, jų nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo jiems priteisimo bei santuokoje įgyto turto padalinimo iškeltą civilinę bylą, kurioje gautas bylos šalių prašymas nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių (pareiškėjų) bendru sutikimu bei patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėjas Nerijus Masiulis, pranešęs pareiškėjams ir suinteresuotiems asmenims BAB bankui SNORAS, UAB „Snoro lizingas“, AB DNB bankui, UAB „Akmenės energija“ bei išvadą teikiančiai institucijai – Akmenės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pagal E. D. ieškinį dėl santuokos su atsakovu S. D. nutraukimo dėl jo kaltės, jų nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo jiems priteisimo bei santuokoje įgyto turto padalinimo iškeltą civilinę bylą, kurioje gautas bylos šalių prašymas nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių (pareiškėjų) bendru sutikimu bei patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, ir

Nustatė

2Ieškovė prašė nutraukti Akmenės rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje ( - ) sudarytą ir įregistruotą jos ir atsakovo santuoką dėl atsakovo kaltės, nustatyti jos ir atsakovo nepilnamečių vaikų S. D. ir G. D. gyvenamąją vietą su ieškove, priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiam vaikam po 500,00 Lt kiekvienam kas mėnesį iki išlaikytinio pilnametystės bei paskirti ieškovę vaikų išlaikymui skirtų lėšų uzufruktore, o taip pat padalinti santuokoje įgytą turtą, ieškovei priteisiant trijų kambarių butą ir automobilį „( - )“, o atsakovui – 5000,00 Lt kompensaciją, ir priteisti visas bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo.

3Pateiktame atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies: santuoka nutrauktina ne dėl jo, o dėl abiejų sutuoktinių kaltės; nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta nustatytina su ieškove, priteisiant išlaikymą ne po 500,00 Lt kiekvienam, o po 300,00 Lt; už netolygų turto padalinimą atsakovui priteistina ne 5000,00 Lt, o 21950,00 Lt kompensacija, kurią ieškovė turėtų išmokėti ne atsakovui, o vaikams kaip atsakovo teikiamą išlaikymą vienkartine suma už tris metus, kuriems praėjus atsakovas toliau mokėtų išlaikymą periodinėmis išmokomis po 300,00 Lt kiekvienam kas mėnesį; prievolės kreditoriams BAB bankui SNORAS, AB DNB bankui ir UAB „Akmenės energija“ turi išlikti solidarios.

4Bylos šalių kreditoriaus AB DNB banko, kaip trečiojo asmens, atsiliepime nurodoma, kad bankas nesutinka atleisti E. D. nuo įsipareigojimų pagal 2006-12-08 Kreditavimo sutartį Nr. ( - ) su vėlesniais pakeitimais ir papildymais vykdymo, nes abu sutuoktiniai yra kredito gavėjai, prisiėmę atsakomybę už prievolių pagal minėtą sutartį įvykdymą.

5Bylos šalių kreditoriaus UAB „Snoro lizingas“, kaip trečiojo asmens, atsiliepime nurodoma, kad ir po santuokos nutraukimo buvusių sutuoktinių prievolės kreditoriui pagal 2011-07-22 paskolos sutartį Nr. ( - ) turi išlikti solidarios.

6Akmenės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadoje nurodoma, kad ieškinio reikalavimų patenkinimas neprieštarautų nepilnamečių vaikų interesams.

7Bylos šalių kreditorius UAB „Akmenės energija“ pateikė prašymą bylą nagrinėti ir sprendimą priimti jam nedalyvaujant.

8Po parengiamojo teismo posėdžio buvo gautas šalių prašymas bylą išnagrinėti rašytinio proceso tvarka, šalims nedalyvaujant, ir nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu bei patvirtinti pridėtą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Be to, šalys pateikė 2012-07-03 prašymą, kuriame nurodė, kad priteisti bylinėjimosi išlaidų vienas iš kito nereikalauja, o teismo turėtas bylinėjimosi išlaidas šalys įsipareigojo padengti lygiomis dalimis. Šalys taip pat prašo į teismo sprendimą įrašyti pateiktos Sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygas bei panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

9Bylos šalių kreditoriaus AB DNB banko, kaip suinteresuoto asmens, prašyme nurodoma, jog bankas neprieštarauja Sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių 6.1 punkto nuostatai, pagal kurią bylos šalių prievolės, kylančios iš 2006-12-08 Kreditavimo sutarties Nr. ( - ) su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, išlieka solidarios, o šalys tarpusavyje nusistato šių solidarių prievolių vykdymo tvarką.

10Pareiškėjų prašymas tenkintinas. Santuoka nutrauktina abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, patvirtinant sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.64 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad sutuoktiniams susitarus taikomos šio Kodekso 3.53 straipsnio 3 ir 4 dalys, t.y. teismas patvirtina susitarimą dėl santuokos nutraukimo pasekmių, jei šis neprieštarauja viešajai tvarkai ar iš esmės nepažeidžia sutuoktinių nepilnamečių vaikų ar vieno sutuoktinio teisių ir teisėtų interesų.

12Iš santuokos liudijimo matyti, kad S. D. ir E. J. (po santuokos – D.) santuoką sudarė ( - ) (santuokos liudijimas ( - ); akto įrašo Nr. ( - )), t.y. nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieneri metai. Byloje nėra duomenų, kad kuris nors sutuoktinių būtų neveiksnus.

13Sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių susitarė dėl visų esminių sąlygų. Ši sutartis atitinka CK 3.53 straipsnio 3 dalies reikalavimus, todėl yra tvirtintinas.

14Taigi egzistuoja visos CK 3.51 straipsnio 1 dalyje numatytos sąlygos, kurioms esant santuoka gali būti nutraukta abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Santuoka nutrauktina, kadangi šeimos išsaugoti nebėra galimybės, nes sutuoktiniai gyvena atskirai ilgiau nei vienerius metus ir taikytis atsisako.

15Sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių pareiškėjai susitarė dėl jų nepilnamečiams vaikams teiktino išlaikymo dydžio, mokėjimo tvarkos ir sąlygų, todėl Akmenės rajono apylinkės teismo 2011-10-05 nutartimi, priimta civilinėje byloje, kurios proceso Nr.2-12-3-01014-2011-8, taikyta laikinoji apsaugos priemonė – laikino išlaikymo priteisimas – panaikintina įsiteisėjus šiam sprendimui.

16Ši ginčo teisena pradėta byla šalių susitarimu užbaigiama santuokos nutraukimu sutuoktinių bendru sutikimu. CK 3.64 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad sutuoktiniams susitarus, taikomos CK 3.53 straipsnio 3 ir 4 dalys, reglamentuojančios santuokos nutraukimą abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu bylos nagrinėjamos ypatingąją teisena, todėl ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas išspęstinas vadovaujantis visų pirma ypatingosios teisenos normomis. Pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 12 punktą nuo žyminio mokesčio atleidžiami sutuoktiniai už ypatingąją teiseną nagrinėjamus prašymus nutraukti santuoką bendru sutikimu. Pagal CPK 443 straipsnio 6 dalį bylos dalyvių bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos, išskyrus atvejus, kai jų suinteresuotumas yra priešingas. Byloje dėl santuokos nutraukimo sutuoktinių bendru sutikimu abu pareiškėjai yra vienodai suinteresuoti nutraukti santuoką, todėl bylinėjimosi išlaidos vienam iš kito nepriteistinos. Taip 2012-07-03 prašyme susitarė ir patys pareiškėjai. Kadangi ieškovė (vėliau – pareiškėja) buvo atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo ir jo nemokėjo, o atsakovas priešieškinio nereiškė ir todėl žyminio mokesčio taip pat nemokėjo, jų prašymas grąžinti ieškovei paduodant ieškinį sumokėtą žyminį mokestį netenkintinas.

17Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba 2012-07-03 pažymoje Nr. ( - ) nurodė, kad iš viso valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos sudaro 823,85 Lt. Taigi pareiškėja, kuri nuo bylinėjimosi išlaidų atleista, bylinėjosi valstybės, o pareiškėjas – savo lėšomis. CPK 99 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos valstybei atlyginamos pagal CPK 96 straipsnio taisykles. Pagal CPK 96 straipsnio 1-4 dalių nuostatas, bylinėjimosi išlaidos, taip pat ir apmokėtos iš valstybės biudžeto lėšų, neišieškomos iš šalies, kuri nuo jų mokėjimo atleista, todėl antrinės teisinės pagalbos išlaidos iš pareiškėjos nepriteisiamos. Vien ta aplinkybė, kad vieno pareiškėjo bylinėjimosi išlaidų šaltinis yra valstybė, savaime nesukuria kitam pareiškėjui pareigos atlyginti bylinėjimosi išlaidas šio pobūdžio byloje, todėl antrinės teisinės pagalbos išlaidos valstybei nepriteistinos ir iš pareiškėjo. Teismo patirtos 94,20 Lt pašto išlaidos valstybei priteistino lygiomis dalimis iš abiejų pareiškėjų, kaip jie ir susitarė 2012-07-03 prašyme.

18Vadovaudamasis CPK 22 ir 26 straipsniais, 442 straipsnio 10 punktu, 538 straipsnio 1 ir 2 dalimis teismas

Nutarė

19Prašymą patenkinti.

20Sutuoktinių bendru sutikimu nutraukti Akmenės rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje ( - ) sudarytą ir įregistruotą S. D., asmens kodas ( - ), ir E. D., asmens kodas ( - ), santuoką (santuokos liudijimas ( - ); akto įrašo Nr. ( - )), po santuokos nutraukimo E. D. paliekant jos mergautinę pavardę „J.“.

21Santuoka laikoma nutraukta nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

22Patvirtinti šio turinio 2012-06-27 Sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių:

Dėl nepilnamečių vaikų

241. Šalių nepilnamečių vaikų ( - ) gimusios S. D., asmens kodas ( - ), ir ( - ) gimusio G. D., asmens kodas ( - ), gyvenamoji vieta yra jų mamos E. J., asmens kodas ( - ), gyvenamoji vieta.

252. S. D., asmens kodas, ( - ), moka nepilnamečiams vaikams ( - ) gimusiai S. D. ir ( - ) gimusiam G. D. išlaikymą periodinėmis išmokomis po 350,00 Lt (tris šimtus penkiasdešimt litų) per mėnesį kiekvienam nepilnamečiui vaikui nuo 2012-07-30 iki išlaikytinio pilnametystės.

263. E. J., asmens kodas, ( - ), skiriama nepilnamečių vaikų išlaikymui skirtų lėšų uzufruktore.

274. E. J. netrukdys S. D. susitikinėti ir bendrauti su nepilnamečiais vaikais dukra Samanta ir sūnumi Gustu.

Dėl santuokoje įgyto turto padalinimo

295. Šalys tarpusavio susitarimu santuokoje įgytą turtą pasidalina taip:

305.1. E. J., asmens kodas ( - ), asmeninės nuosavybės teise atitenka žemiau nurodytas santuokoje įgytas 17 650 Lt (septyniolikos tūkstančių šešių šimtų penkiasdešimties litų) vertės turtas:

31- butas, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), vertė 13.700,00 Lt;

32- 1000 Lt vertės virtuvės baldai, 1000 Lt vertės miegamojo baldai, 300 Lt vertės šaldytuvas, 200 Lt vertės skalbimo mašina, 700 Lt vertės sekcija, 300 Lt vertės dvivietis fotelis, 50 Lt vertės komoda, 400 Lt vertės nešiojamas kompiuteris.

335.2. S. D., asmens kodas ( - ), asmeninės nuosavybės teise atitenka šis santuokoje įgytas 1900 Lt (vieno tūkstančio devynių šimtų litų) vertės turtas: 500 Lt vertės trivietis fotelis, 300 Lt vertės televizorius, 100 Lt vertės kompiuterio monitorius, du nešiojami kompiuteriai, abiejų vertė po 500 Lt.

345.3. E. J. sumoka S. D. 9775 Lt (devynių tūkstančių septynių šimtų septyniasdešimt penkių litų) piniginę kompensaciją už jai tenkančią didesnę santuokoje įgyto turto dalį.

355.4. Šalys susitaria, kad E. J. sumoka S. D. 1372 Lt (vieno tūkstančio trijų šimtų septyniasdešimt dviejų litų) piniginę kompensaciją už išlaidas, kurias patyrė S. D. kaip solidarus skolininkas už sutuoktinę padengdamas buto Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), šildymo išlaidas 2010-2011 metų šildymo sezono metu. Šalys lygiomis dalimis po 1940 Lt (vieną tūkstantį devynis šimtus keturiasdešimt litų) padengia kreditoriui AB „Akmenės energija“ įsiskolinimą už patiektą šilumos energiją 2011-2012 šildymo sezono metu.

365.5. Šalys susitaria, kad E. J. sumoka S. D. 2500 Lt (dviejų tūkstančių penkių šimtų litų) piniginę kompensaciją už išlaidas, kurias patyrė S. D. kaip solidarus skolininkas už sutuoktinę įvykdydamas įsipareigojimą kreditoriui AB DNB bankui pagal 2006-12-08 kreditavimo sutartį Nr.( - ), už laikotarpį nuo 2011 sausio mėn. iki 2012 metų gegužės mėn.

375.6. Šalys susitaria, kad E. J. sumoka S. D. 5.3-5.5. punktuose nurodytą kompensaciją lygiomis dalimis po 300 Lt (tris šimtus litų) kiekvieną mėnesį, pinigus pervesdama į S. D. bankinę sąskaitą.

386. Prievolės kreditoriams po santuokos nutraukimo:

396.1. Šalys lygiomis dalimis padengia kreditorinį įsiskolinimą kreditoriui AB DNB bankui pagal 2006-12-08 kreditavimo sutartį Nr.( - ), o šios prievolės neįvykdę atsako kreditoriui AB DNB bankui pagal 2006-12-08 kreditavimo sutartį Nr.( - ) kaip solidarūs bendraskoliai.

406.2. E. J. asmeniškai padengia visus kreditorinius reikalavimus kreditoriui AB SNORAS pagal 2008-08-28 sudarytą sutartį Nr.( - ), o S. D. asmeniškai padengia visus kreditorinius reikalavimus kreditoriui UAB „Omnitel“.

416.3. S. D. asmeniškai padengia visus įsiskolinimus kreditoriui UAB „Snoro lizingas“ pagal paskolos sutartį Nr.( - ), o S. D. šios prievolės neįvykdžius Šalys atsako kreditoriui UAB „Snoro lizingas“ pagal paskolos sutartį Nr.( - ), kaip solidarūs bendraskoliai.

Dėl kitų su santuokos nutraukimu susijusių klausimų

437. Šalys išlaikymo sau po santuokos nutraukimo viena iš kitos nereikalauja.

448. Po santuokos nutraukimo pareiškėjai palikti mergautinę pavardę „J.“, o pareiškėjui – jo pavardę „D.“.

459. Sutartį šalys perskaitė ir kiekviena Šalis pareiškia, kad:

469.1. Šalims yra aiškiai žinomi visi faktai, susiję su šios sutarties sudarymu ir/ar nulėmę sutarties sudarymą būtent tokiomis sąlygomis, kurios yra išdėstytos šioje sutartyje ir prašyme dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.

479.2. Nei viena iš Šalių nepatyrė jokio grasinimo, prievartos, smurto, spaudimo, apgaulės tam, kad pasirašytų šią sutartį tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos šioje sutartyje;

489.3. Visos šios sutarties sąlygos Šalių buvo pilnai aptartos ir suderintos individualiai, t.y. atskirai buvo aptarta ir suderinta kiekviena sutarties sąlyga;

499.4. Kiekviena Šalis veikia apdairiai ir yra tinkamai, pilnai bei pakankamai informuota dėl šios sutarties turinio bei jos esmės;

509.5. Sutarties sudarymo pasekmės Šalių suprastos ir sutartis, kaip atitinkanti tikrąją Šalių valią, pasirašyta.

5110. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą galią, vienas sutarties egzempliorius teismui, kiti – Šalims.

52Panaikinti Akmenės rajono apylinkės teismo 2011-10-05 nutartimi, priimta civilinėje byloje, kurios proceso Nr.2-12-3-01014-2011-8, taikytą laikinąją apsaugos priemonę – laikino išlaikymo priteisimą.

53Priteisti iš S. D., asmens kodas ( - ), ir E. J., asmens kodas ( - ), po 47,10 Lt (keturiasdešimt septynis litus 10 ct) pašto išlaidų valstybei.

54Atmesti pareiškėjų prašymą dėl žyminio mokesčio, kurio jie nemokėjo, grąžinimo.

55Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Akmenės rajono apylinkės teismo teisėjas Nerijus Masiulis, pranešęs... 2. Ieškovė prašė nutraukti Akmenės rajono savivaldybės Civilinės... 3. Pateiktame atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad su ieškiniu sutinka... 4. Bylos šalių kreditoriaus AB DNB banko, kaip trečiojo asmens, atsiliepime... 5. Bylos šalių kreditoriaus UAB „Snoro lizingas“, kaip trečiojo asmens,... 6. Akmenės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 7. Bylos šalių kreditorius UAB „Akmenės energija“ pateikė prašymą bylą... 8. Po parengiamojo teismo posėdžio buvo gautas šalių prašymas bylą... 9. Bylos šalių kreditoriaus AB DNB banko, kaip suinteresuoto asmens, prašyme... 10. Pareiškėjų prašymas tenkintinas. Santuoka nutrauktina abiejų sutuoktinių... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.64 straipsnio 2 dalyje... 12. Iš santuokos liudijimo matyti, kad S. D. ir E. J. (po santuokos – D.)... 13. Sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių susitarė dėl visų esminių... 14. Taigi egzistuoja visos CK 3.51 straipsnio 1 dalyje numatytos sąlygos, kurioms... 15. Sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių pareiškėjai susitarė dėl jų... 16. Ši ginčo teisena pradėta byla šalių susitarimu užbaigiama santuokos... 17. Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba 2012-07-03... 18. Vadovaudamasis CPK 22 ir 26 straipsniais, 442 straipsnio 10 punktu, 538... 19. Prašymą patenkinti.... 20. Sutuoktinių bendru sutikimu nutraukti Akmenės rajono savivaldybės Civilinės... 21. Santuoka laikoma nutraukta nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.... 22. Patvirtinti šio turinio 2012-06-27 Sutartį dėl santuokos nutraukimo... 24. 1. Šalių nepilnamečių vaikų ( - ) gimusios S. D., asmens kodas ( - ), ir (... 25. 2. S. D., asmens kodas, ( - ), moka nepilnamečiams vaikams ( - ) gimusiai S.... 26. 3. E. J., asmens kodas, ( - ), skiriama nepilnamečių vaikų išlaikymui... 27. 4. E. J. netrukdys S. D. susitikinėti ir bendrauti su nepilnamečiais vaikais... 29. 5. Šalys tarpusavio susitarimu santuokoje įgytą turtą pasidalina taip: ... 30. 5.1. E. J., asmens kodas ( - ), asmeninės nuosavybės teise atitenka žemiau... 31. - butas, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), vertė 13.700,00 Lt;... 32. - 1000 Lt vertės virtuvės baldai, 1000 Lt vertės miegamojo baldai, 300 Lt... 33. 5.2. S. D., asmens kodas ( - ), asmeninės nuosavybės teise atitenka šis... 34. 5.3. E. J. sumoka S. D. 9775 Lt (devynių tūkstančių septynių šimtų... 35. 5.4. Šalys susitaria, kad E. J. sumoka S. D. 1372 Lt (vieno tūkstančio... 36. 5.5. Šalys susitaria, kad E. J. sumoka S. D. 2500 Lt (dviejų tūkstančių... 37. 5.6. Šalys susitaria, kad E. J. sumoka S. D. 5.3-5.5. punktuose nurodytą... 38. 6. Prievolės kreditoriams po santuokos nutraukimo:... 39. 6.1. Šalys lygiomis dalimis padengia kreditorinį įsiskolinimą kreditoriui... 40. 6.2. E. J. asmeniškai padengia visus kreditorinius reikalavimus kreditoriui AB... 41. 6.3. S. D. asmeniškai padengia visus įsiskolinimus kreditoriui UAB „Snoro... 43. 7. Šalys išlaikymo sau po santuokos nutraukimo viena iš kitos nereikalauja.... 44. 8. Po santuokos nutraukimo pareiškėjai palikti mergautinę pavardę „J.“,... 45. 9. Sutartį šalys perskaitė ir kiekviena Šalis pareiškia, kad:... 46. 9.1. Šalims yra aiškiai žinomi visi faktai, susiję su šios sutarties... 47. 9.2. Nei viena iš Šalių nepatyrė jokio grasinimo, prievartos, smurto,... 48. 9.3. Visos šios sutarties sąlygos Šalių buvo pilnai aptartos ir suderintos... 49. 9.4. Kiekviena Šalis veikia apdairiai ir yra tinkamai, pilnai bei pakankamai... 50. 9.5. Sutarties sudarymo pasekmės Šalių suprastos ir sutartis, kaip... 51. 10. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą galią,... 52. Panaikinti Akmenės rajono apylinkės teismo 2011-10-05 nutartimi, priimta... 53. Priteisti iš S. D., asmens kodas ( - ), ir E. J., asmens kodas ( - ), po 47,10... 54. Atmesti pareiškėjų prašymą dėl žyminio mokesčio, kurio jie nemokėjo,... 55. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas...