Byla e2-10081-1003/2015
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Danas Lisas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės UAB „Šiaulių būstas“ ieškinį atsakovams I. V. ir J. V. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Šiaulių būstas“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovų I. V. ir J. V. 175,10 Eur (po 87,55 Eur) skolą, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodyta, kad ieškovė teikia namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas butui, esančiam ( - ), unikalus Nr. ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso atsakovams, po ½ dalį. Kiekvieną mėnesį ieškovė patalpų savininkams, taip pat ir atsakovams, apskaičiuoja ir paskirsto mokesčius už gyvenamojo namo, esančio ( - ), bendrosios nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir kitas komunalines paslaugas. Atsakovams priklausančių patalpų adresu yra pateikiamas mokėjimo pranešimas (sąskaita) su nurodyta priskaičiuota mokėti suma, kuri turi būti apmokėta iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos, paskutinės dienos. Atsakovai nustatyta tvarka ir terminais su ieškove už paslaugas neatsiskaitė, laikotarpiu nuo 2015-04-01 iki 2015-08-31 ieškovei įsiskolino 175,10 Eur.

3Atsakovams I. V. ir J. V. procesiniai dokumentai įteikti 2015-11-16 CPK 130 str. nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu, paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt pranešimą (42 b.l.), jame išaiškinant atsakovų teisę per 14 dienų nuo informacijos paskelbimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 142 str., 111 str. reikalavimus. Atsakovai per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimų į ieškinį nepateikė. Atsakovams be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimų į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų bei kitų byloje esančių įrodymų – Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (4-5 b. l.), Gyventojų registro tarnybos išrašo apie asmenį (6-7 b. l.), skolų valdymo ataskaitos (8 b. l.) – vertinimą bei atsakovams nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad įsiskolinimas apmokėtas, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą. Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl 175,10 Eur skola lygiomis dalimis, po 87,55 Eur, priteistina iš atsakovų ieškovei (CK 6.2 str., 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.260 str.).

6Iš atsakovų, laiku neatsiskaičius su ieškove, priteistinos ieškovei 5 (penkių) proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2015-11-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

7Ieškovės reikalavimo dalis priteisti 54,45 Eur už suteiktas teisines paslaugas ruošiant ieškinį atmestina, kadangi šis procesinis reikalavimas susijęs su išlaidų atstovavimo paslaugoms, kurias teikė UAB „SKOLOS LT“, atlyginimu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015 priimtoje 2015 m. balandžio 15 d. nutartyje suformulavo kelias aptariamam klausimui spręsti reikšmingas teisės aiškinimo taisykles: pirma, asmuo, nepatenkantis į CPK 56 straipsnyje nurodytų atstovų pagal pavedimą sąrašą, negali būti laikomas tinkamu atstovu civilinėje byloje (procesinio dokumento rengimas yra vertinamas kaip atstovavimas teisme); antra, įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovauja advokatas arba advokato padėjėjas, kitokios asmens patirtos atstovavimo išlaidos negali būti priteisiamos; trečia, CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 1-8 punktuose; atstovavimo išlaidos yra tiesiogiai aptartos CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte (išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti), todėl kitam atstovavimo subjektui (teisines paslaugas teikiančiai bendrovei) sumokėtų sumų už atstovavimą atlyginimas negali būti priteisiamas CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu. Nors nurodytoje nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas sprendė bylą, kurioje atstovaujamasis buvo fizinis asmuo, CPK 55, 56, 88 ir 98 straipsniuose kuriamas teisinis reglamentavimas neleidžia aptariamu aspektu daryti skirtumo tarp fizinio asmens teisės į atstovavimo išlaidų atlyginimą ir atitinkamos juridinio asmens teisės.

8Teismui patenkinus ieškovės reikalavimus 175,10 Eur sumai, iš atsakovų priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos – 16,71 Eur (atsakovei 8,35 Eur, atsakovui 8,36 Eur), kurias sudaro 15 Eur žyminis mokestis, 0,87 Eur Nekilnojamojo turto registro duomenų paieškos duomenų bazėje ir registro išrašo peržiūrėjimo ekrane išlaidos, 0,84 Eur Gyventojų registro tarnybos išrašo išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 9 p., 93 str. 1 d.).

9Iš atsakovų priteistinos 1 Eur pašto išlaidos valstybei yra mažesnės, nei Civilinio proceso kodekso 96 str. 6 d. tvarka 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina 3 Eur bylinėjimosi išlaidų suma, jos iš atsakovų valstybei nepriteistinos ir neišieškotinos (CPK 96 str. 6 d.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 286 str., 287 str. 1 d., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

11ieškinį tenkinti iš dalies.

12Priteisti UAB „Šiaulių būstas“, buveinė Žemaitės g. 20, Šiauliuose, juridinio asmens kodas 144619514, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), ( - ), banko kodas ( - ), iš I. V., gim. ( - ), gyv. ( - ), 87,55 Eur (aštuoniasdešimt septynių eurų 55 ct) skolą, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (87,55 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015-11-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 8,35 Eur (aštuonių eurų 35 ct) bylinėjimosi išlaidas.

13Priteisti UAB „Šiaulių būstas“, buveinė Žemaitės g. 20, Šiauliuose, juridinio asmens kodas 144619514, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), ( - ), banko kodas ( - ), iš J. V., gim. ( - ), gyv. ( - ), 87,55 Eur (aštuoniasdešimt septynių eurų 55 ct) skolą, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (87,55 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015-11-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 8,36 Eur (aštuonių eurų 36 ct) bylinėjimosi išlaidas.

14Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

15Atsakovai, dėl kurių priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jie turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai