Byla AS-413-502/2019
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Dalios Višinskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. N. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. balandžio 23 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. N. skundą atsakovui Varnių regioninio parko direkcijai (trečiasis suinteresuotas asmuo – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos) dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu, kurį vėliau patikslino, prašydamas: 1) panaikinti Varnių regioninio parko direkcijos (toliau – ir Direkcija) 2018 m. gegužės 4 d. sprendimą Nr. V3-1.8.-72 Z (toliau – ir Direkcijos sprendimas); 2) panaikinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Tarnyba) 2018 m. birželio 26 d. sprendimą Nr. (4)-V3-945(7.13) (toliau – ir Tarnybos sprendimas); 3) panaikinti miškui nustatytus apribojimus 2A kategoriją ir Natura 2000.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. balandžio 23 d. nutartimi pareiškėjo A. N. skundą paliko nenagrinėtu

8Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Direkcijos Sprendimo ir Tarnybos sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo bei įpareigojimo panaikinti pareiškėjo sklypui uždėtus apribojimus, t. y. 2A kategoriją ir Natura 2000.

9Teismas, remdamasis bylos medžiaga, nustatė, kad

101.

11Pareiškėjas su 2018 m. balandžio 30 d. pareiškimu kreipėsi į Direkciją dėl konstitucinių teisių pažeidimo, nes, kaip pareiškime nurodė pareiškėjas, jam draudžiama savo reikmėms pasikirsti malkų. Pareiškime pareiškėjas taip pat prieštaravo, kad jo turimuose dokumentuose jokių apribojimų nėra, todėl tokį jo teisių ribojimą prilygino miško atėmimui.

122.

13Direkcija pareiškėjui atsakė 2018 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. V3-1.8.-72, kuriuo pareiškėją informavo, kad, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 711, kuriuo patvirtintas Varnių regioninio parko ir jo zonų ribų planas, žemės sklypas, kurio kadastro Nr. ( - ), patenka į Biržulio botaninį – zoologinį draustinį, o Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 399, Biržulio – Stervo pelkių kompleksas, kuriame yra Biržulio botaninis – zoologinis draustinis, įtrauktas į Natura 2000 teritoriją. Šiuo raštu pareiškėjui paaiškinta deklaracijų teikimo tvarka, tuo atveju, jei visa, ar dalis teritorijos patenka į Natura 2000 miškų ūkio veiklos apribojimus.

143.

15Tarnybos sprendimu buvo pritarta Direkcijos sprendime nurodytiems argumentams.

164.

17Informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2019 m. vasario 6 d. buvo išnagrinėta administracinė byla Nr. I-675-815/2019 pagal pareiškėjo A. N. skundą atsakovei Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Šioje administracinėje byloje teismas išnagrinėjo Tarnybos 2018 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. (4)-V3-945(7.13) ir Lietuvos administracinių ginčų komisijos (toliau – ir Komisija) 2018 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. 3R-370(AG-303/07-2018) teisėtumą ir pagrįstumą bei reikalavimo panaikinti pareiškėjo miškui uždėtus apribojimus Natura 2000 ir antrą A(2A) kategoriją, pagrįstumą. Pareiškėjas su 2018 m. liepos 18 d. skundu į teismą kreipėsi dėl dalies tų pačių reikalavimų, kurie jau buvo išnagrinėti administracinėje byloje Nr. I-674-815/2019 (2 ir 3 reikalavimai).

18Teismas, atsižvelgęs į anksčiau minėtas faktines aplinkybes ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 104 straipsnio 4 punktą, konstatavo, kad nagrinėjamoje byloje pareiškėjas pareiškė reikalavimą taip pat ir dėl Direkcijos sprendimo panaikinimo, kurio teisėtumą išnagrinėjo Tarnybą priimdama 2018 m. birželio 26 d. sprendimą Nr. (4)-V3-945(7.13), o šio sprendimo teisėtumas, kaip jau minėta, buvo išnagrinėtas administracinėje byloje Nr. I-674-815/2019. Teismas pažymėjo, kad administracinėje byloje Nr. I-674-815/2019 nebuvo nagrinėjamas kaip atskiras reikalavimas panaikinti Direkcijos Sprendimą, tačiau šioje byloje (Nr. I-674-815/2019) buvo išnagrinėtas Tarnybos sprendimo, kuriame aiškiai nurodyta, kad Direkcija 2018 m. gegužės 4 d. sprendime Nr. V3-1.8.-72 pareiškėjui teisingai atsakė dėl miške taikytų apribojimų, teisėtumas, todėl teismas padarė išvadą, kad administracinėje byloje Nr. I-674-815/2019 buvo išnagrinėtas visas pareiškėjo keliamas ginčas iš esmės.

19III.

20Pareiškėjas A. N. pateikė atskirąjį skundą (b. l. 64), kuriame nurodo teiginius dėl ginčo esmės, nepasisakydamas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. balandžio 23 d. nutarties turinio. Pareiškėjas atsakovu nurodo Vilniaus apygardos administracinį teismą.

21Atsakovas Direkcija atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą nurodo, kad su juo nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą pasisako dėl ginčo esmės.

22Trečiasis suinteresuotas asmuo Tarnyba atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą nurodo, kad su juo nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą pasisako dėl ginčo esmės.

23Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. liepos 3 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą atskirojo skundo trūkumams pašalinti, kadangi pareiškėjo atskirasis skundas neatitiko ABTĮ reikalavimų (ABTĮ 134 str. 2 d. 5 p., 6 p. ir 7 p.).

24Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2019 m. liepos 15 d. gautas atskirojo skundo papildymas. Minėtame dokumente pareiškėjas nurodo, kad atsakovas pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 24 ir 110 straipsnius. Nurodo, kad reikalauja panaikinti jam nustatytus 8A kategorijos ir Natūra 2000 apribojimus arba išpirkti iš pareiškėjo jo nuosavybę. Papildomai nurodo, kad Direkcija atsakinga už dronų ataką ir už neinformavimą apie įvestus apribojimus.

25Teisėjų kolegija konstatuoja:

26IV.

27Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. balandžio 23 d. nutarties, kuria pareiškėjo A. N. skundas paliktas nenagrinėtu, teisėtumas ir pagrįstumas.

28Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo 2019 m. liepos 15 d. pateiktą papildymą prie atskirojo skundo, pažymi, kad pareiškėjas minėtame dokumente nenurodo, kokias argumentais remiantis turi būti panaikinta pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pareiškėjo skundas laikytas nepaduotu. Teisėjų kolegija nurodo, kad pareiškėjas pasisako dėl ginčo esmės, nurodydamas faktus, kurie galėtų būti reikšmingi nagrinėjant bylą iš esmės, bet ne sprendžiant atskirojo skundo priėmimo klausimą. Nagrinėjamu atveju, atskirojo skundo priėmimo stadijoje, vertinama tik formali atskirojo skundo atitiktis reikalavimams, kuriuos tokiems procesiniams dokumentams nustato ABTĮ, ir nėra sprendžiama dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo ir teisėtumo; teismas, sprendžiantis atskirojo skundo priėmimo klausimą, visų pirma patikrina, ar nėra neigiamų procesinių prielaidų, kurioms esant atskirojo skundo nagrinėjimas teisme apskritai yra negalimas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-862-525/2016).

29Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo atskirajame skunde ir jo papildyme neišdėstyti nesutikimo su pirmosios instancijos teismo nutartimi argumentai, nesuformuluotas reikalavimas ginčijamos nutarties atžvilgiu, pareiškėjas reikalauja išnagrinėti ginčą iš esmės, todėl konstatuotina, kad atskirasis skundas neatitinka ABTĮ 134 straipsnio reikalavimų (2 d. 5 p., 6 p., 7 p.), o tai reiškia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. liepos 3 d. nutartyje nurodyti atskirojo skundo trūkumai pašalinti nebuvo.

30Atsižvelgus į tai, kad nustatytu terminu pareiškėjas nurodytų atskirojo skundo trūkumų nepašalino, pareiškėjo pateiktas atskirasis skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas atskirąjį skundą padavusiam asmeniui.

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 138 straipsnio 2 dalimi, 151 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

32Pareiškėjo A. N. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. balandžio 23 d. nutarties ir jo papildymą laikyti nepaduotais ir grąžinti juos pareiškėjui A. N..

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu, kurį vėliau patikslino,... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. balandžio 23 d. nutartimi... 8. Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Direkcijos... 9. Teismas, remdamasis bylos medžiaga, nustatė, kad... 10. 1.... 11. Pareiškėjas su 2018 m. balandžio 30 d. pareiškimu kreipėsi į Direkciją... 12. 2.... 13. Direkcija pareiškėjui atsakė 2018 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr.... 14. 3.... 15. Tarnybos sprendimu buvo pritarta Direkcijos sprendime nurodytiems argumentams.... 16. 4.... 17. Informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, Vilniaus apygardos... 18. Teismas, atsižvelgęs į anksčiau minėtas faktines aplinkybes ir Lietuvos... 19. III.... 20. Pareiškėjas A. N. pateikė atskirąjį skundą (b. l. 64), kuriame nurodo... 21. Atsakovas Direkcija atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą nurodo, kad... 22. Trečiasis suinteresuotas asmuo Tarnyba atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį... 23. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. liepos 3 d. nutartimi... 24. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2019 m. liepos 15 d. gautas... 25. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 26. IV.... 27. Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas – Vilniaus apygardos administracinio... 28. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo 2019 m. liepos 15 d. pateiktą... 29. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo... 30. Atsižvelgus į tai, kad nustatytu terminu pareiškėjas nurodytų atskirojo... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 32. Pareiškėjo A. N. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio... 33. Nutartis neskundžiama....