Byla AS-143-235-08
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 27 d. nutarties dalies administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Sinodo kolegijos skundą atsakovui valstybės įmonės

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Ričardo Piličiausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Sinodo kolegijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 27 d. nutarties dalies administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Sinodo kolegijos skundą atsakovui valstybės įmonės

2Registrų centrui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialui, valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialui, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – Sinodo Biržų evangelikų reformatų parapijai, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – Sinodo Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų parapijai, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – Sinodo Kėdainių evangelikų reformatų parapijai, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – Sinodo Švobiškio evangelikų reformatų parapijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Sinodo kolegija (toliau – ir pareiškėjas) 2008 m. vasario 24 d. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti atsakovo valstybės įmonės Registrų centro (toliau – ir atsakovas, VĮ Registrų centras) Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2008 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. 20 ,,Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“ dalį, kuria panaikinti trečiojo suinteresuoto asmens valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo (toliau – VĮ Registrų centro Kauno filialas) 2007 m. gruodžio 18 d. sprendimai ,,Dėl daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimo“ ir paliktas galioti trečiojo suinteresuoto asmens valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialo (toliau – VĮ Registrų centro Panevėžio filialas) 2007 m. gruodžio 22 d. sprendimas ,,Dėl daiktinių teisių, tų teisių suvaržymo, juridinių faktų registravimo“; 2) įpareigoti atsakovą panaikinti trečiojo suinteresuoto asmens VĮ Registrų centro Panevėžio filialo sprendimą registruoti nuosavybės teises į parapijoms perduotą turtą: gyvenamąjį namą, esantį Biržuose, Reformatų g. 3, gyvenamąjį namą ir ūkinius pastatus, esančius Biržuose, Reformatų g. 3 a, maldos namus ir kiemo statinius, esančius Nemunėlio Radviliškio miestelyje, Santakos g. 1, gyvenamąjį namą ir ūkio pastatą, esančius Pasvalio rajono savivaldybėje, Švobiškio kaime, klebonijos pastatą, esantį Kėdainiuose, Senosios

6g. 3, gyvenamąjį namą, esantį Kėdainiuose, Radvilų g. 21 (registracijos Nr. 44/152811,

7Nr. 35/102157, Nr. 35/14189, Nr. 35/25096, Nr. 44/381976), atitinkamų parapijų vardu ir įregistruoti šį turtą jo vardu; 3) sustabdyti ginčijamų VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos ir VĮ Registrų centro Panevėžio filialo sprendimų pakeisti duomenis perregistruojant jo turtą parapijų vardu vykdymą.

8Pareiškėjas nurodė, kad VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų

9nagrinėjimo komisijos sprendimo dalis palikti galioti VĮ Registrų centro Panevėžio filialo sprendimą nepagrįstai perregistruoti jo turtą parapijų vardu bei panaikinti VĮ Registrų

10centro Kauno filialo sprendimus atsisakyti perregistruoti jam priklausantį turtą parapijos vardu yra nepagrįsta ir neteisinga, pažeidžianti jo nuosavybės teises, todėl naikintina.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. vasario 27 d. nutarties dalimi pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę atmetė (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 71 str.).

13Teismas nurodė, kad prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę pareiškėjas nepagrindė jokiomis aplinkybėmis. Pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Teismas, pareiškėjui nepateikus jokių motyvų dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, nenustatęs, kad nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonės sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, padarė išvadą, kad sprendimo įvykdymas šioje administracinėje byloje negali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas, todėl netikslinga taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

14III.

15Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 27 d. nutarties dalį ir pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

161. Teismas neatsižvelgė į skundo esmę, t. y. kad Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – Sinodas tiek pagal pasaulietinę teisę, tiek pagal bažnytinius kanonus neteisėtai atskyrė Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčiai priklausančias parapijas, siekiant perimti šios bažnyčios Sinodo kolegijai priklausantį turtą. Skundo motyvai pagrindžia sprendimų perregistruoti turtą Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – Sinodo parapijoms neteisėtumą.

172. Nesustabdžius skundžiamų sprendimų vykdymo, tikėtina, kad Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – Sinodo parapijų vardu perregistruotas turtas gali būti perleistas kitiems asmenims (parduotas, dovanotas ir kt.) ar atlikti kitokie veiksmai, varžantys jo turtines teises (išnuomotas, neatlygintinai perduotas naudotis ir pan.).

183. Skundo argumentai ir ginčo esmė yra pakankamas pagrindas manyti, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės išnagrinėjus šią administracinę bylą teismo sprendimo įvykdymas gali pasidaryti neįmanomas.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Atskirasis skundas atmestinas.

22ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

23ABTĮ 71 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas siejamas su būsimo teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimu arba negalimumu jį įvykdyti. Sprendžiant reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimą, reikia nustatyti, ar nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas iš tikrųjų gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

24Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo yra nemotyvuotas. Pareiškėjas skunde nenurodė aplinkybių, kurios, nesiėmus užtikrinimo priemonių, trukdytų įvykdyti būsimą teismo sprendimą. Atskirajame skunde pareiškėjas iš esmės remiasi prielaidomis, kad bus atlikti veiksmai, kurie kliudys įvykdyti būsimą teismo sprendimą. Byloje esančių duomenų nepakanka konstatuoti, jog šioje bylos nagrinėjimo stadijoje yra pagrindas imtis priemonių reikalavimui užtikrinti.

25Pažymėtina, kad pareiškėjas turi teisę pateikti teismui motyvuotą (pagrįstą faktinėmis aplinkybėmis bei įrodymais) prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo bet kurioje proceso stadijoje.

26Esant tokioms aplinkybėms, galima daryti išvadą, kad pareiškėjo skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 27 d. nutarties dalis yra pagrįsta, todėl jos panaikinti nėra pagrindo.

27Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Pareiškėjo Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Sinodo kolegijos atskirąjį skundą atmesti.

29Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 27 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Registrų centrui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybės įmonės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Sinodo kolegija... 6. g. 3, gyvenamąjį namą, esantį Kėdainiuose, Radvilų g. 21 (registracijos... 7. Nr. 35/102157, Nr. 35/14189, Nr. 35/25096, Nr. 44/381976), atitinkamų... 8. Pareiškėjas nurodė, kad VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus... 9. nagrinėjimo komisijos sprendimo dalis palikti galioti VĮ Registrų centro... 10. centro Kauno filialo sprendimus atsisakyti perregistruoti jam priklausantį... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. vasario 27 d. nutarties... 13. Teismas nurodė, kad prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę... 14. III.... 15. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 16. 1. Teismas neatsižvelgė į skundo esmę, t. y. kad Lietuvos evangelikų... 17. 2. Nesustabdžius skundžiamų sprendimų vykdymo, tikėtina, kad Lietuvos... 18. 3. Skundo argumentai ir ginčo esmė yra pakankamas pagrindas manyti, kad... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Atskirasis skundas atmestinas.... 22. ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių... 23. ABTĮ 71 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių... 24. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 25. Pažymėtina, kad pareiškėjas turi teisę pateikti teismui motyvuotą... 26. Esant tokioms aplinkybėms, galima daryti išvadą, kad pareiškėjo... 27. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 28. Pareiškėjo Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Sinodo kolegijos... 29. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 27 d. nutarties dalį... 30. Nutartis neskundžiama....