Byla e2VP-10919-769/2019
Dėl skolininko turto dalies nustatymo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rasa Augustė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Eccua“ prašymą suinteresuotiems asmenims P. Č., M. Č., antstoliui Aleksandrui Selezniovui dėl skolininko turto dalies nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4

pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti skolininkui P. Č. priklausančią turto, kuris yra bendras su sutuoktine M. Č., dalį nurodytame bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise valdomame turte.

5Suinteresuotiems asmenims P. Č., M. Č., antstoliui Aleksandrui Selezniovui apie bylą praneša tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 133 straipsnio 3 dalis).

6Teismas konstatuoja:

7pareiškimas tenkintinas.

8Iš pateiktų duomenų nustatyta, kad antstolis Aleksandras Selezniovas vykdo vykdomąją bylą Nr. 0010/19/02091, pradėtą pagal 2019 m. birželio 25 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų išduotą teismo vykdomąjį raštą Nr. e2-2026-1030/2018, dėl 16485,68 Eur skolos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą 16 283,68 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (nuo 2018-01-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo išieškojimo iš skolininko P. Č. 3-ios eilės išieškotojos UAB „Eccua“ naudai. Antstolio 2019-07-24 turto arešto aktu Nr. S1d-80568 areštuoti šie daiktai: gyvenamasis namas adresu ( - ), unikalus daikto numeris: ( - ); ūkinis pastatas adresu ( - ), unikalus daikto numeris: ( - ); šiltnamis adresu ( - ), unikalus daikto numeris: ( - ); žemės sklypas adresu ( - ), unikalus daikto numeris: ( - ); transporto priemonė KMZ 8136, v/n Nr. ( - ), unikalus daikto numeris: ( - ); transporto priemonė Volkswagen Touran, v/n Nr. ( - ) unikalus daikto numeris: ( - ); vikšrinis ekskavatorius Caterpillar 318C, v/n Nr. ( - ), identifikavimo kodas: ( - ); neregistruotina transporto priemonė AUDI 100, v/n Nr. ( - ) unikalus daikto numeris ( - ). Antstolio 2019-07-24 turto arešto aktu Nr. S1d-80581 areštuota UAB „Inkomsta & Co”, į. k. 302545454, 100 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Antstolio 2019-07-24 turto arešto aktu Nr. S1d-80584 areštuoti šie daiktai: žemės sklypas, esantis ( - ), bendras plotas 0.0955 ha, unikalus daikto numeris: ( - ); žemės sklypas, esantis ( - ), bendras plotas 0.0493 ha, unikalus daikto numeris: ( - ); žemės sklypas, esantis ( - ), bendras plotas 0.0417 ha, unikalus daikto numeris: ( - ); žemės sklypas, esantis ( - ), bendras plotas 0.0404 ha, unikalus daikto numeris: ( - ); 234/3100 žemės sklypo, esančio ( - ), bendras plotas 0.3100 ha, unikalus daikto numeris: ( - ). Antstolio 2019-07-24 turto arešto aktu Nr. S1d-80591 areštuotas mažos galios revolveris Alfa 620, ginklo identifikavimo kodas: ( - ).

9Antstolis, vadovaudamasis CPK 667 straipsnio 1 dalimi 2019 m. liepos 24 d. pasiūlė skolininkui per 20 dienų nuo turto arešto akto surašymo dienos pateikti antstoliui Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos sutikimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. Skolininkui nepateikus nurodyto sutikimo, antstolio padėjėjas 2019 m. rugpjūčio 29 d. siūlymu Nr. S1d-94669 pasiūlė išieškotojui kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininko turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalies nustatymo (v. b. 0010/19/02091 l. 102).

10Vykdymo proceso normose įtvirtinta, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje (CPK 666 straipsnio 1 dalis). CPK 667 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo skolininkui per dvidešimt dienų nuo turto arešto akto surašymo dienos pateikti antstoliui Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos sutikimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. Tais atvejais, kai skolininkas nepateikia antstoliui CPK 667 straipsnio 1 dalyje nurodyto sutikimo, nebepageidauja sudaryti notarine tvarka tvirtinamo susitarimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo <...> antstolis pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendraturčiams kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininko turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalies nustatymo (CPK 667 straipsnio 2 dalis). Išieškotojo reikalavimu teismas nutartimi nustato skolininko dalį bendrojoje nuosavybėje (CPK 667 straipsnio 2 dalis, 4 dalis). Tokiu būdu įstatymas leidžia nukreipti išieškojimą į skolininko turto dalį, esančią jungtinėje nuosavybėje. Bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstama pajamos, gautos iš abiejų sutuoktinių bendros veiklos ar vieno sutuoktinio veiklos, bei pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, dividendai, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos, išskyrus tikslines išmokas (CK 3.88 straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punktai). CK 3.88 straipsnio 2 dalyje numatyta prezumpcija, kad turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė.

11Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog skolininkas P. Č. ir M. Č. yra sutuoktiniai, todėl sutuoktinio pajamos, gaunamos iš jo darbinės veiklos, prilygintos darbo užmokesčiui, taip pat turtas, įgytas po santuokos sudarymo, yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Iš vedybų sutarties matyti, kad sutuoktiniai susitarė, jog sąskaitos, atidarytos bankuose ar kitose kredito įstaigose, tiek iki santuokos, tiek gyvenant susituokus, ir indėliai bankuose ar kitose kredito įstaigose, padėti tiek iki santuokos, tiek gyvenant susituokus, yra kiekvieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (v. b. 0010/19/02091 l. 80). Duomenų apie susitarimą dėl kito turto pasidalijimo, ar dėl santuokos nutraukimo byloje nėra. Pažymėtina, kad nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo galima nukrypti Civilinio kodekso 3.123 straipsnyje numatytais atvejais (Civilinio kodekso 3.117 straipsnis), t. y. atsižvelgiant į nepilnamečių vaikų interesus, vieno sutuoktinio sveikatos būklę ar kitas svarbias aplinkybes. Atsižvelgiant į teismui pateiktą medžiagą laikytina, jog šiuo konkrečiu atveju byloje nenustatyta aplinkybių, į kurias atsižvelgus būtų pagrindas taikyti Civilinio kodekso 3.123 straipsnio nuostatas ir nukrypti nuo bendro sutuoktinių turto lygių dalių principo, todėl vadovaujantis CK 3.117 straipsnio 1 dalimi nustatytina, jog skolininko P. Č. vardu registruotas žemės sklypas, pastatas – gyvenamasis namas, pastatas – ūkinis pastatas, pastatas – šiltnamis, esantys ( - ), įsigyti po santuokos sudarymo, skolininkui ir jo sutuoktinei M. Č. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantys žemės sklypai, esantys ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), 234/3100 dalys žemės sklypo, esančio ( - ), skolininko P. Č. vardu registruotos transporto priemonės KMZ 8136, valst. Nr. ( - ), VW Touran, valst. Nr. ( - ) Audi 100, valst. Nr. ( - ) 100 procentų uždarosios akcinės bendrovės „Inkomsta & Co“, įmonės kodas 302545454, akcijų, skolininko P. Č. vardu registruotas vikšrinis ekskavatorius Caterpillar 318C, valst. Nr. ( - ), ir mažos galios revolveris Alfa 620, registruotas M. Č. vardu, yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė,- 50 proc. šio turto priklauso skolininkui P. Č. (CPK 667 straipsnis, CK 3.88 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291, 667 straipsniais, teismas

Nutarė

13pareiškimą tenkinti.

14Nustatyti, kad skolininkui P. Č., asmens kodas ( - ) nuosavybės teise priklauso ½ dalis antstolio areštuoto turto: gyvenamojo namo ( - ), unikalus numeris ( - ); ūkinio pastato ( - ), unikalus numeris ( - ); šiltnamio ( - ), unikalus numeris ( - ); žemės sklypo ( - ), unikalus numeris ( - ); transporto priemonės KMZ 8136, v/n Nr. ( - ); transporto priemonės VW Touran, v/n Nr. ( - ) transporto priemonės Audi 100, valst. Nr. ( - ) vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 318C, v/n Nr. ( - ); UAB „Inkomsta & Co”, į. k. 302545454, 100 vnt. paprastųjų vardinių akcijų; žemės sklypo ( - ), unikalus numeris ( - ); žemės sklypo ( - ), unikalus numeris ( - ); žemės sklypo ( - ), unikalus numeris ( - ); žemės sklypo ( - ), unikalus numeris ( - ); 234/3100 dalių žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus numeris: ( - ); mažos galios revolverio Alfa 620, ginklo identifikavimo kodas ( - ).

15Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0010/19/02091 grąžinti antstoliui Aleksandrui Selezniovui.

16Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmams.

Proceso dalyviai
Ryšiai