Byla e2-2098-921/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Jurgita Sujetienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Kauno energija“ ieškinį atsakovui A. S. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 256,26 Eur skolą, 9,39 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 1–3).

4Nurodė, kad ieškovė tiekė šilumos energiją butui, esančiam ( - ), kuris iki 2016 m. birželio 13 d. nuosavybės teise priklausė atsakovui. Atsakovas su ieškove nebuvo sudaręs sutarties dėl šilumos energijos pirkimo, tačiau ieškovei tiekiant šilumą atsakovo butui, o atsakovui ją vartojant, tarp šalių susiklostė šilumos tiekimo–vartojimo prievoliniai teisiniai santykiai, todėl sutartis laikoma sudaryta nuo buitinio šilumos vartotojo šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos tinklų dienos pagal Šilumos pirkimopardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartines sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1-173 (Žinios, 2012, Nr. 106-5397), todėl atsakovas privalo atsiskaityti už ieškovės patiektą šilumos energiją. Atsakovas prievolių ieškovei tinkamai nevykdė ir už ieškovės atsakovui patiektą šilumos energiją laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. birželio 13 d. yra skolingas 256,26 Eur skolą, 9,39 Eur delspinigius už laikotarpį nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. spalio 1 d.

5Atsakovui teismo procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį) įteikti asmeniškai 2018 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka (b. l. 22–25, 28–31). Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

6CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Teismas konstatuoja:

8Ieškinys tenkinamas visiškai.

9Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia šiais rašytiniais įrodymais: Nekilnojamojo turto ir Gyventojų registrų duomenimis, buto apyvartos žiniaraščiu, delspinigių skaičiuote ir kitais duomenimis (pateiktais kartu su ieškiniu, registro Nr. CBP-24761; b. l. 16–21).

10Pažymėtina, kad tuo atveju, kai nėra sudarytos sutarties su tiekėju, laikytina, kad šilumos energijos pirkimo–pardavimo sutartis sudaryta konkliudentiniais veiksmais pagal standartines sąlygas tarp šilumos tiekėjo ir buto, kuriam tiekiama šiluma, savininko (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2008).

11Pagal energijos pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto jos vartojimo režimo (CK 6.383 straipsnio 1 dalis). Ieškovė tiekė šilumos energiją atsakovui nuosavybės teise priklausančiam butui, todėl atsakovas privalėjo vykdyti savo, kaip šilumos vartotojo, įsipareigojimus ir atsiskaityti su ieškove už atsakovo butui tiekiamą šilumos energiją. Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, daroma išvada, kad atsakovas prievolės atsiskaityti su ieškove neįvykdė, todėl iš atsakovo priteisiama 256,26 Eur skola už ieškovės atsakovui patiektą šilumos energiją laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. birželio 13 d. (CK 6.383 straipsnio 1 dalis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis). Atsakovas, netinkamai įvykdęs prievolę, privalo sumokėti netesybas, todėl ieškovei iš atsakovo priteisiami 9,39 Eur delspinigiai už laikotarpį nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. spalio 1 d. (CK 6.71 straipsnis, 6.256 straipsnio 1, 2 dalys, 6.258 straipsnis).

12Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš atsakovo ieškovei priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovo priteisiamos 53,01 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro: 15 Eur žyminis mokestis (b. l. 15; CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis), 36,30 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti ir 1,71 Eur kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos už Gyventojų registro ir Nekilnojamojo turto duomenų gavimą (b. l. 5–14; CPK 88 straipsnio 1 dalies 6, 10 punktai, 93 straipsnio 1 dalis).

14Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei nepriteisiamos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteisiamos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteisimos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo (Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-12793)).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285?286 straipsniais,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti.

17Priteisti iš atsakovo A. S., asmens kodas ( - ) ieškovės akcinės bendrovės „Kauno energija“, juridinio asmens kodas 235014830, naudai 256,26 Eur (dviejų šimtų penkiasdešimt šešių eurų 26 ct) skolą, 9,39 Eur (devynių eurų 39 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. lapkričio 7 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 53,01 Eur (penkiasdešimt trijų eurų 1 ct) bylinėjimosi išlaidas.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai