Byla 2-1203-615/2014
Dėl deliktinės atsakomybės

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, sekretoriaujant Vilmai Mikelionienei, dalyvaujant ieškovo ERGO Insurance SE Lietuvos filialo atstovui advokatui R. M., trečiojo asmens ieškovo pusėje A.Žilinskio ir Ko, UAB atstovui advokatui M. G., trečiojo asmens ieškovo pusėje AB „Litgrid“ atstovui T. Š., atsakovo UAB „Žemkasys“ atstovui advokatui M. Š., trečiojo asmens atsakovo pusėje UAB „Kauno vandenys“ atstovui V. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo ERGO Insurance SE Lietuvos filialo ieškinį atsakovui UAB „Žemkasys“, dėl deliktinės atsakomybės,

Nustatė

2Ieškovas ERGO Insurance SE Lietuvos filialas patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB „Žemkasys“ 50.725,45 Lt žalos, 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas patikslintame ieškinyje, kituose procesiniuose dokumentuose, taip pat ieškovo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad 2010-07-02 A. Žilinskio ir ko, UAB ir AB „Lietuvos energija“ (teisių ir pareigų perėmėjas AB „Litgrid“ ) sudarė rangos sutartį Nr. 12-R0096/415-10 (toliau – Rangos sutartis). Šia sutartimi rangovas A.Žilinskio ir ko, UAB įsipareigojo sutartyje nurodytomis sąlygomis atlikti 110 kV kabelių linijos Nemunas-Murava statybos (investicinio projekto Nr. PA4201600) darbus, o užsakovas AB „Lietuvos energija“ įsipareigojo priimti faktiškai atliktus darbus ir sumokėti sutartyje nurodytomis sąlygomis ir per sutartyje nustatytus terminus (Rangos sutarties 1 punktas). 2012-04-27 A. Žilinskio ir ko, UAB (draudėjas) pratęsė 2011-05-06 sudarytą draudimo sutartį su UADB „ERGO Lietuva" (dab. ERGO Insurance SE Lietuvos filialas) (draudikas). Draudimo taisyklių 17.1. punkte nurodyta, kad draudikas atlygina remonto išlaidas, reikalingas atstatyti draudimo objektui iki būklės, buvusios prieš pat draudiminį įvykį, jeigu apdraustas daiktas gali būti suremontuotas. 2012-06-22 AB „Litgrid“ atstovai gavo AB „Kauno keliai“ pranešimą apie numatomus vykdyti asfaltavimo darbus Radvilėnų pl. Kaune. Tą pačią dieną AB „Litgrid“ TPS linijų vyresnysis inžinierius G. Ž. ir AB „Litgrid“ TPS linijų inžinierius I. S. nuvykę į objektą kabelio vietos nustatymui pastebėjo, kad UAB „Kauno vandenys“ pasitelktas rangovas UAB „Žemkasys“ ties Kauno J. Žemaičio - Vytauto pagrindine mokykla (adr. Radvilėnų pl. 7, Kaunas) yra pradėjęs vykdyti vandentiekio rekonstrukcijos darbus: pradėta pjauti šaligatvio asfalto danga, esanti virš kabelių linijos, ir pradėti vykdyti žemės kasimo darbai. UAB „Žemkasys“ ir UAB „Kauno vandenys“ buvo sudarę statybos rangos sutartį, pagal kurią UAB „Žemkasys“ įsipareigojo atlikti vandentiekio įvadų, šulinių ir skersinių sklendžių, esančių adresu Radvilėnų pl. 7-88, Kaune, rekonstrukcijos darbus. AB „Litgrid“ TPS linijų vyresnysis inžinierius G. Ž. įspėjo UAB „Žemkasys“ darbų vadovą E. Š. apie kabelinę elektros liniją, einančią per Radvilėnų pl. Kaune: darbų vadovui buvo paaiškinta, kad darbus bus galima vykdyti tik suderinus projektą, kuriame nurodyta 110 kV kabelinė linija Nemunas-Murava, ir gavus AB „Litgrid“ leidimą apie 14 val. AB „Litgrid“ TPS Kauno grupės vadovas V. V., AB „Litgrid“ TPS linijų vyresnysis inžinierius G. Ž., AB „Litgrid“ TPS linijų inžinierius I. S., AB „Litgrid“ TPS pastočių vyresnysis inžinierius A. R., A. Žilinskio ir ko, UAB Energetikos departamento direktorius T. U., A. Žilinskio ir ko, UAB Energetikos darbų vadovas D. B. nuvykę į gatvę, kurioje UAB „Žemkasys“ turėjo atlikti rekonstrukcijos darbus, pamatė, kad UAB „Žemkasys“ toliau vykdo kasinėjimo darbus, ir nustatė, kad UAB „Žemkasys“ be AB „Litgrid“ leidimo vykdydami žemės kasimo darbus ties Radvilėnų pl. (Kaunas) susikirtimu su A. B. g. (Kaunas) atkasė 110 kV kabelinės linijos Nemunas-Murava plastikinius vamzdžius, ekskavatoriaus kaušu pažeidė 110 kV kabelių linijos Nemunas-Murava plastikinius vamzdžius ir juose esančius kabelius. Nuvalius žemes nustatyta, kad plastikiniai vamzdžiai ir kabelis yra pažeisti. Išpjovus plastikinius vamzdžius ekskavatoriaus pažeistose vietose (vienas pažeidimas apatiniame ir trys pažeidimai viršutiniame) nustatyta, kad viršutinė kabelio gysla pažeista mechaniškai ir yra reikalingas remontas intarpu. Apatinės kabelio gyslos pažeidimas nenustatytas, todėl yra būtina remontuoti tik plastikinį vamzdį. Šios aplinkybės įtvirtintos 2012-06-26 minėtų asmenų pasirašytame akte bei AB „Litgrid“ TPS linijų vyresniojo inžinieriaus G. Ž. paaiškinime.

4Nurodė, kad A. Žilinsko ir ko, UAB vykdydama 110 kV kabelinės linijos Nemunas-Murava kabelio Radvilėnų pl., Kaune remonto darbus atliko tokius statybos montavimo darbus: 1) 110 kV kabelio gedimo vietos nustatymo- 639,14 Lt; 2) III grupės grunto kasimo 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius- 145,84 Lt; 3)II grupės grunto transportavimo 10t savivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi- 232,24 Lt; 4)110 kV kabelio paklojimo paruoštose tranšėjose- 1146,66 Lt; 5) Palapinės pastatymo ir nuėmimo kabelio galų paruošimui - 50,44 Lt; 6)110 kV kabelio jungiamąją movą- 9.500,88 Lt; 7) Jungiamųjų movų įžeminimo laidininkų sujungimą- 1.354,46 Lt; 8) Kabelio užpylimą smėliu- 1.912,60 Lt; 9) Gerbūvio sutvarkymo darbus - 2.922,07 Lt , iš viso už 17.904,33 Lt sumą ir panaudojo šias medžiagas: 1) 110 kV kabelis YJAY-64/110 kV 1X500/95- 4.840 Lt; 2)110 kV jungiamoji mova MSA 123- DOG, 2 vnt.- 32.981,14 Lt; 3) Gelžbetoninis lovys L11/2-8, 2 vnt. - 1.120; 4) Gelžbetoninė plokštė PI 1-8, 4 vnt.- 1.680 Lt; iš viso už 40621,14 Lt. Taigi A. Žilinskio ir ko, UAB, tvarkydama UAB „Žemkasys" pažeistą 110 kV kabelinės linijos Nemunas-Murava kabelį ties Radvilėnų pl., Kaune atliko remonto darbus ir sunaudojo medžiagų iš viso už 58.525,47 Lt.2012-06-27 A. Žilinskio ir ko UAB atstovas- Energetikos departamento vadovas T. U. pateikė ADB „ERGO Lietuva“ (dab. ERGO Insurance SE Lietuvos filialas) pranešimą apie žalą Nr. 1987-0450-l-002. Draudimo išmoka A. Žilinskio ir ko, UAB buvo apskaičiuota remiantis A. Žilinskio ir ko, UAB sudarytu Atliktų darbų aktu Nr. 2. Draudimo išmokos skaičiavimui svarbios šios draudimo sutarties nuostatos: Ypatingųjų sąlygų 3.4. punkte įtvirtinta, kad visos draudimo sumos nurodomos ir visos draudimo išmokos mokamos be pridėtinės vertės mokesčio (PVM); Ypatingųjų sąlygų 6.1. punkte numatyta, kad kiekvienu žalos ar nuostolio atveju taikoma 5.000 Lt išskaita; Draudimo taisyklių 17.1 punkte nustatyta, kad draudikas atlygina remonto išlaidas, reikalingas atstatyti draudimo objektui iki būklės, buvusios prieš pat draudiminį įvykį, jeigu apdraustasis daiktas gali būti suremontuotas. Šiuo atveju, atsižvelgiant į minėtas draudimo sutarties sąlygas, draudimo išmoka buvo apskaičiuojama pagal Atliktų darbų akte Nr. 2 nurodytas atliktų darbų bei panaudotų medžiagų kainas be PVM, atėmus išskaitą bei atėmus gelžbetoninio lovio (2 vnt.) ir gelžbetoninės plokštės (4 vnt.) vertes, atsižvelgiant į tai, kad kabelis iki draudiminio įvykio buvo įstatytas į plastikinį vamzdį, o remonto darbuose buvo panaudotos gelžbetoninės konstrukcijos. Taigi pagal Draudimo taisyklių sąlygą, kad draudimas atlygina remonto išlaidas, reikalingas atstatyti objektą iki būklės, buvusios prieš draudiminį įvykį, draudikui nekyla pareiga atlyginti gelžbetoninių konstrukcijų panaudojimo išlaidas. Vadovaujantis šia tvarka, draudikas apskaičiavo ir draudėjui išmokėjo 50.725,45 Lt (58.525,45-5.000-1.120-1.680=50.725,45) draudimo išmoką. ADB „ERGO Lietuva“ (dab. ERGO Insurance SE ) 2012-09-14 priėmė sprendimą A. Žilinskio ir ko, UAB išmokėti avansinė draudimo išmoką, lygią 40.000 Lt. 2012-10-23 ADB „ERGO Lietuva“ (dab. ERGO Insurance SE ) priėmė sprendimą sumokėti A. Žilinskio ir ko, UAB likusią draudimo išmokos dalį, t.y. 10.725,45 Lt.

5Nurodė, kad UAB „Žemkasys“ yra atsakingas dėl kilusios žalos, kadangi vandentiekio įvadų, šulinių ir skersinių sklendžių rekonstrukcijos darbai, kuriuos atlikdama UAB „Žemkasys“ pažeidė elektros kabelį, yra pripažįstami statybos darbais pagal Lietuvos Respublikos statybų įstatymą (2 straipsnio 2 punktas, 9 punktas, 18 punktas), todėl šių darbų atlikimui yra taikomos statybų teisinius santykius reglamentuojančios teisės normos. UAB „Žemkasys“ vykdyti vandentiekio įvadų, šulinių ir skersinių sklendžių rekonstrukciją, atsižvelgiant į tai, kad atliekant šiuos darbus buvo būtini atlikti ir žemės kasimo darbai, privalėjo pradėti vykdyti žemės darbus tik po to, kai gavo statybos leidimą arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiškus pritarimus, statinio projektą arba su žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkais suderintą žemės darbų vykdymo aprašą ir schemą, statybos darbų žurnalą ir statinio nužymėjimo vietoje aktą su statinių nužymėjimo nuotraukomis. Jei atsakovas būtų pradėjęs vykdyti statybos darbus tik turėdamas STR „Statinio projektavimas“ nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą, jam būtų žinoma apie 110 kV kabelių liniją Nemunas-Murava, todėl būtų išvengta žalos padarymo ir teisės aktų pažeidimo. Vandentiekio įvadų, šulinių ir skersinių sklendžių rekonstrukcijos projektas turėjo būti rengiamas ant topografinės geodezijos nuotraukos, kurioje turėjo būti pažymėtas ir 110 kV kabelio linijos Nemunas- Murava kabelis, atsižvelgiant į tai, kad šio kabelio kadastrinė byla buvo sudaryta ir suderinta 2011-12-07 bei šią dieną elektros kabelis buvo įtrauktas į Kauno miesto planą. Ieškovo teigimu, UAB "Žemkasys“ privalėjo žinoti, kad jo vykdomų rekonstrukcijos ir kasimo darbų zonoje yra nutiestas kabelis, nes jis turėjo būti pažymėtas topografinėje geodezinėje nuotraukoje. Ieškovas pastebi, kad 110 kV kabelio linija Nemunas-Murava į miesto skaitmeninio žemėlapio duomenų bazę buvo įtraukta 2011-11-07 t.y. prieš daugiau nei pusę metų iki draudiminio įvykio. Todėl naudojantis naujausiais skaitmeniniais miesto žemėlapiais neįmanoma nepamatyti aiškiai nurodytos kabelio faktinės buvimo vietos. Kadangi atliekant kasimo darbus buvo pažeista 110 kV kabelio linija Nemunas- Murava, teigtina, kad atsakovas naudojosi pasenusiais žemėlapiais ir taip nevykdė savo pareigos rūpintis, kad topografinė geodezinė nuotrauka būtų kuo naujesnė ir taip išvengti žalos sukėlimo kitų asmenų turtui. Atsakovo atliekami kasinėjimo darbai buvo vykdomi nesuderinus jų su elektros kabelio savininkais, nepranešus jiems apie kasinėjimo darbų laiką ir vietą taip pažeidžiant STR „Žemės darbai" 4.3., 12.2., 19 punktus. Ieškovas pažymi, kad STR „Žemės darbai“ 12 punkte apibrėžtos statinio statybos vadovo pareigos, inter alia nurodant, kad statinio statybos vadovas privalo iškviesti žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jų atstovus ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų pradžios pranešdamas jiems tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą (12.2. punktas), tačiau atsakovas šių veiksmų nesiėmė ir jokie projektai su AB „Litgrid“ suderinti nebuvo, taip pat nebuvo gautas bendrovės leidimas vykdyti darbus. Be to UAB „Žemkasys“, atliekant žemės (kasinėjimo) darbus aptikęs inžinerinius statinius, nesustabdė darbų ir nesiėmė priemonių išsiaiškinti, kam priklauso inžineriniai statiniai, toliau vykdė žemės kasinėjimo darbus ir ekskavatoriaus kaušu pažeidė požeminius elektros kabelius. Todėl atsakovui UAB „Žemkasys" kyla pareiga atsakyti dėl 110 kV elektros kabelio Nemunas-Murava sugadinimo bei atlyginti šiais savo veiksmais padarytą žalą. Atsižvelgiant į draudimo sutarties normas, draudikui (ieškovui) kilo pareiga draudėjui (trečiajam asmeniui A.Žilinskio ir Ko UAB) išmokėti draudimo sumą, lygią 50.725, 45 Lt. CK 6.1015 straipsnis reglamentuoja draudėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimą draudikui (subrogaciją). Šio straipsnio 1 d. nurodyta, kad tuo atveju jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. 50.725, 45 Lt suma laikytina žala, kurią savo neteisėtais veiksmais atsakovas sukėlė ieškovui, todėl ieškovas įgyja pagrindą teismo reikalauti priteisti šią sumą iš atsakovo.

6Trečiasis asmuo ieškovo pusėje A.Žilinskio ir Ko UAB ieškinį palaiko, prašo tenkinti. Atsiliepime į patikslintą ieškinį, kituose procesiniuose dokumentuose, taip pat trečiojo asmens atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad objektyvūs bylos faktiniai duomenys ir teisės aktuose reglamentuota atsakovo vykdytų rangos darbų atlikimo tvarka liudija, kad atsakovas privalėjo ir galėjo žinoti apie elektros kabelio buvimą ir galėjo išvengti jo pažeidimo, tačiau privalomų veiksmų neatliko, elgėsi neapdariai ir nerūpestingai. Teisės aktai įpareigojo atsakovą prieš kasinėjimo (žemės) bei vandentiekio rekonstrukcijos darbų pradžią turėti galiojantį darbų vietoje esačių inžinerinių tinklų (įskaitant elektros tinklus) planą (geodezinę nuotrauką), kadangi iš kabelinės linijos plano (geodezinės nuotraukos) atsakovas galėjo tiksliai sužinoti apie kabelinės linijos buvimo vietą ir atitinkamai imtis priemonių jos nepažeisti. 2011 metais, iki 2012-06-25 atsakovo įvykdyto kabelinės linijos pažeidimo, A.Žilinskio ir Ko UAB atliko ir kabelinės linijos naudotojui AB „Litgrid“ perdavė 100 proc. pastatytos ir įjungtos eksploatacijai elektros kabelinės linijos geodezinę nuotrauką, atspindinčią tikslią faktinę kabelinės linijos įrengimo vietą, padėtį tiek horizontalioje, tiek vertikalioje plotmėje; šie duomenys buvo įtraukti į viešai (t.y. ir atsakovui) prieinamą Kauno miesto savivaldybės skaitmeninį žemėlapį; kabelinės linijos kadastriniai duomenys, parengti geodezinės kontrolinės nuotraukos pagrindu, kurie taip pat tiksliai užfiksavo jos vietą ir padėtį erdvėje, buvo perduoti Nekilnojamojo turto kadastrui ir su juo suderinti, kur atitinkamai pasidomėjus buvo atsakovui prieinami. Tai reiškia, kad tiek kabelinės linijos naudotojas (AB „Litgrid“), tiek Kauno m. savivaldybė, tiek KSĮ „Kauno planas“, tiek Nekilnojamojo turto kadastras disponavo tiksliais duomenimis apie pastatytos kabelinės linijos išsidėstymą ir atsakovas UAB „Žemkasys" turėjo objektyvią galimybę gauti juos iš šių subjektų. Nurodė, kad atsakovas UAB „Žemkasys“ prieš planuojamų darbų pradžią tankiai urbanizuotoje Kauno miesto vietoje (t.y. kurioje potencialiai tikėtinas didelis inžinierinių tinklų išdėstymo intensyvumas ir jų susikirtimas), kaip protingai, apdairiai ir rūpestingai veikiantis teisinių santykių subjektas bei kasinėjimo (žemės) darbų vykdyme besispecializuojantis profesionalas, siekdamas nepadaryti žalos kitų asmenų nuosavybei, privalėjo įsitikinti, kad savo atliekamais kasinėjimo (žemės) darbais tikrai nepažeis jokių darbų vietoje esančių inžinierinių tinklų. Tokį tikslą galima buvo pasiekti nedelsiant kreipiantis į duomenis apie miesto inžinerinius tinklus kaupiančią KSĮ „Kauno planas“, ar į pačią Kauno miesto savivaldybę, kuriai priklauso miesto skaitmeninis žemėlapis, ar į Nekilnojamojo turto kadastrą arba paprasčiausiai užklausius inžinerinius tinklus (elektros, šildymo, dujų, vandens/nuotekų, ryšio) Kauno mieste eksploatuojančias pagrindines įmones (neabejotinai AB „Litgrid“ jų tarpe). Pastaruoju atveju iš elektros tinklų eksploatuotojo AB „Litgrid“ atsakovas būtų neabejotinai sužinojęs apie toje vietoje paklotą aukštos įtampos (110 kV) elektros kabelinę liniją, būtų gavęs jos tikslius geodezinius duomenis ir išvengęs pažeidimo. Beje, informaciją apie kabelinės linijos buvimą atsakovas galėjo gauti ir iš savo darbų užsakovo UAB „Kauno vandenys“. Atsakovas darbus pradėjo vykdyti neturėdamas su kabelinės linijos naudotoju AB „Litgrid“ ir savininku A. Žilinskio ir ko UAB suderinto žemės darbų vykdymo aprašo ir schemos, neturėdamas statinio nužymėjimo vietoje akto su statinių nužymėjimo nuotraukomis (schemomis, planais); neiškvietė kabelinės linijos naudotojo AB „Litgrid“ ir savininko A.Žilinskio ir ko UAB atstovų ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų pradžios; nepranešė jiems tikslaus žemės darbų pradžios laiko ir vietos; nepažymėjo žemės darbų vykdymo vietoje esamos kabelinės linijos vietos, jos apsaugos zonų ribų ir nesiėmė priemonių apsaugoti kabelinę liniją nuo galimos žalos t.y. nesiėmė būtinų apsaugos priemonių išvengti 110 kV kabelio linijos Nemunas-Murava pažeidimo.

7Trečiasis asmuo ieškovo pusėje AB „Litgrid“ ieškinį palaiko dalyje dėl žalos atlyginimo priteisimo, o dalyje dėl žalos dydžio paliko spręsti teismo nuožiūra. Atsiliepime į ieškinį tretysis asmuo nurodė, kad AB „Litgrid“ prieš atlikdama 110 kV kabelio linijos Nemunas-Murava statybos darbus, gavo visų suinteresuotų asmenų suderinimus dėl 110 kV kabelio linijos Nemunas-Murava statybos, tame tarpe ir UAB „Kauno vandenys“ suderinimą. Todėl, UAB „Kauno vandenys“ buvo žinoma apie tai, kad pažeidimo vietoje turi būti tiesiama arba jau yra nutiesta 110 kV kabelio linijos Nemunas-Murava, atitinkamai ši informacija turėjo būti žinoma ir Atsakovui, kaip rangovui atliekančiam darbus pagal sutartį su UAB „Kauno vandenys“. Be Ieškovo nurodytų argumentų, kad Atsakovo vykdomiems darbams turėjo būti gautas AB „Litgrid“ leidimas. 2010-03-29 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-93 (Valstybės žinios, 2010-04-07, Nr.39-1877) patvirtintų Elektros tinklų apsaugos taisyklių (toliau - Taisyklės) 6.3. punkte numatyta, jog išilgai požeminių elektros kabelių linijų yra nustatytos apsaugos zonos– žemės juostos apribotos vertikaliomis plokštumomis, esančiomis abiejose linijos pusėse nuo kabelių linijų konstrukcijų kraštinių taškų- 1 metro, o iki statinių pamatų - 0,6 metro atstumu. Taisyklių 16.3. punkte numatyta, kad elektros tinklų apsaugos zonose be raštiško tuos elektros tinklus eksploatuojančių asmenų sutikimo draudžiama dirbti žemės darbus giliau kaip 0,3 metro, taip pat lyginti gruntą. Jei atsakovas būtų laikęsis šių reikalavimų, ir gavęs reikiamus AB „Litgrid“ leidimus/sutikimus, kabelio linijos Nemunas-Murava pažeidimo buvo galima išvengti.

8Atsakovas UAB „Žemkasys“ ieškinio nepripažįsta, prašo jį atmesti. Atsiliepime į patikslintą ieškinį, kituose procesiniuose dokumentuose, taip pat atsakovo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovas nepagrįstai, nesilaikydamas draudimo sutarties nuostatų apskaičiavo ir išmokėjo A. Žilinskio ir ko, UAB, draudimo išmoką už 110 kV kabelinės linijos Nemunas-Murava remonto darbus, kadangi šiam objektui draudimo liudijimu Nr. 710-450-001987 draudimo apsauga suteikta nebuvo. Trečiasis asmuo UAB „Kauno vandenys“ ir atsakovas UAB „Žemkasys“ sudarė statybos rangos sutartį pagal kurią UAB „Žemkasys“ įsipareigojo atlikti vandentiekio įvadų, šulinių ir skersinių sklendžių, esančių adresu Radvilėnų pl. 7-88, Kaune, remonto ir rekonstrukcijos darbus. Darbai buvo vykdomi vadovaujantis užsakovo UAB „Kauno vandenys“ pateiktu 2012-06-07 Objekto apžiūros defektiniu aktu Nr. 20-108. Užsakovo UAB „Kauno vandenys“ remonto ir rekonstrukcijos darbams atlikti joks projektas ir statybos leidimas vadovaujantis statybą reglamentuojančiais teisės aktais nėra privalomas, todėl jokie projektavimo darbai nebuvo atliekami. Kadangi atsakovas jokio projekto rengti neprivalėjo, jam nebuvo ir negalėjo būti žinoma apie Kaune, Radvilėnų pl. esančią 110 kV kabelių liniją Nemunas-Murava, statomą A. Žilinskio ir ko, UAB. Vadovaujantis tarp atsakovo ir UAB „Kauno vandenys“ pasirašytos darbų sutarties Nr. 2012/06/02/5-219 5 dalimi, būtent užsakovas, t.y. UAB „Kauno vandenys“, privalėjo pateikti atsakovui techninę dokumentaciją, įskaitant atitinkamą statybą leidžiantį dokumentą, jeigu toks būtų buvęs privalomas. Ieškovas neturi jokio teisinio pagrindo kaltinti atsakovą pažeidus statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Prieš pradėdamas rangos sutartyje numatytus darbus atsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.07.02:2005 Žemės darbai 26.1 punktu, žemės darbus kelio (gatvės) juostoje ar kelio (gatvės) apsaugos zonoje (išskyrus žemės ūkio, melioracijos, miškų tvarkymo darbus, dirbamus nepažeidžiant kelio (gatvės) sankasos bei kitų kelio (gatvės) įrenginių) galima pradėti tik gavus žemės savininkų (naudotojų, valdytojų) ir kelio (gatvės) savininko (valdytojo) raštiškus sutikimus. Taigi vadovaujantis šiuo teisės aktu, 2012 m. birželio 11 d. iš Kauno miesto savivaldybės, kaip žemės ir kelio savininko, Miesto tvarkymo skyriaus atsakovas gavo leidimą Nr. 43-8-136"0" atlikti kasinėjimo (žemės) darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, todėl atsakovas UAB „Žemkasys“ kasinėjimo darbus vykdė turėdamas visus reikalingus leidimus. Be to, ieškovas nepagrįstai išmokėjo draudimo išmoką trečiajam asmeniui, todėl neturi ir reikalavimo į atsakovą teisės. Be to, prašomo iš atsakovo priteisti žalos atlyginimo dydis yra nepagrįstas ir neįrodytas į bylą pateiktas dokumentais.

9Trečiasis asmuo atsakovo pusėje UAB „Kauno vandenys“ prašo ieškinį atmesti. Palaiko atsakovo pateiktus atsikirtimus. Nurodė, kad ginčo elektros linija Murava- Nemunas buvo nutiesta pažeidžiant projektą.

10Liudytojas G. Ž., trečiojo asmens „Litgrid“ linijų vyresnysis inžinierius, 2014-05-26 teismo posėdžio metu parodė, kad 2012 metų birželio 22 dieną, pas jį atvyko Kauno kelių atstovai derinti projekto dėl asfalto klojimo darbų ir kelio rekonstrukcijos Radvilėnų pl., kabelio Nemunas-Murava apsaugos zonoje. Tą pačią dieną nuvykę prie Radvilėnų bažnyčios, rado UAB „Žemkasys“ darbuotojus išpjovusius dalį asfalto dangos ir pradėjusius kasimo darbus. G. Ž. įspėjo UAB „Žemkasys“ darbų vadovą E. Š., kad jie darbų be „Litgrid“ AB sutikimo negali vykdyti, kadangi Radvilėnų pl. link Ąžuolyno eina aukštos įtampos kabelis, taip pat paprašė pateikti darbų vykdymo projektus. 2012 metų birželio 25 dieną (pirmadienį) pamatė, kad kitoje Radvilėnų pl. vietoje vykdomi dabai, yra iškasta duobė, kurioje matosi AB „Litgrid“ kabelių konstrukcijos t.y. plastikiniai vamzdžiai į kuriuos yra įdėtas kabelis. Skylės vamzdžiuose buvo bandytos paslėpti ir užtaisytos purvu. Darbai buvo sustabdyti. G. Ž. nuomone kabelį pažeidė UAB „Žemkasys“ darbuotojai su ekskavatoriumi, birželio 25 d. jie šio fakto neneigė ir sprendė klausimą, kaip pašalinti gedimą. Liudytojas nematė pačio pažeidimo įvykio. Teigia, kad ekskavatoriumi buvo pažeistas apsauginis vamzdis, o kabelis buvo vietomis įdrėkstas skersai, šis pažeidimas įjungus elektros liniją galėjo sukelti elektros iškrovą.

11Liudytojas I. S., trečiojo asmens AB „Litgrid“ linijų inžinierius, 2014-05-26 teismo posėdžio metu parodė, kad 2012 metų birželio 22 dieną bendravo su UAB „Žemkasys“ atstovais. Jis su G. Ž. buvo nuvykę į Radvilėnų plentą, UAB „Kauno keliai“ atstovams nurodyti, kur Radvilėnų pl. yra elektros kabelis. Pamatė, kad UAB „Žemkasys“ pradėję vykdyti kasimo darbus, yra išpjauta dalis šaligatvio, paprašė jų pateikti turimus projekto duomenis, pateiktame projekte nebuvo elektros kabelio einančio Radvilėnų pl., todėl jie liepė UAB „Žemkasys“ nutraukti darbus. Liudytojas pačio pažeidimo įvykio nematė, matė tik nuotraukas. Dalyvavo linijos remonto darbuose.

12Liudytojas A. R., trečiojo asmens AB „Litgrid“ inžinierius, 2014-05-26 teismo posėdžio metu parodė, kad byloje nagrinėjamo įvykio metu ėjo grupės vadovo pareigas. G. Ž. pasakė, kad kilo problemų ir jis po pietų nuvyko į įvykio vietą. Jis pažeidimo nematė ir vyko su G. Ž. apžiūrėti įvykio vietos, nes kai nuvyko pažeidimas dar nebuvo atkastas, jį matė tik foto nuotraukose, kadangi tai 110 kV įtampos kabelis, kiekvienas kabelio pažeidimas yra itin pavojingas.

13Liudytojas T. U., trečiojo asmens Žilinsko ir ko, UAB, energetikos departamento direktorius, 2014-05-26 teismo posėdžio metu parodė, kad 2012-06-25 įvykio vietoje nebuvo. Informaciją gavo iš darbų vadovo, savo pavaldinio D. B.. Nematė tiesioginio pažeisto kabelio, iš nuotraukų matė stiprų kabelio įspaudimą. Dalyvavo kabelio remonto darbuose, kurių metu buvo įdėtas kabelio intarpas, sumontuoti gelžbetoniniai grioviai, uždėtos dvi movos ir atstatytas gerbūvis. Parodė, kad kiekvienos movos montavimui yra reikalingas gamintojo prižiūrėtojas.

14Liudytojas D. B., trečiojo asmens Žilinsko ir ko, UAB, darbų vadovas 2014-05-26 teismo posėdžio metu parodė, kad į įvykio vietą jį iškvietė AB „Litgrid“ atstovai. Atvažiavęs pamatė iškastą tranšėją ir pažeistus vamzdžius, kuriuose yra sumontuoti kabeliai. Išpjovė ertmes ir patikrinę nustatė, kad pažeistas kabelis. Buvo ir UAB „Žemkasys“ atstovai. Jis ir AB „Litgrid“ atstovai paprašė UAB „Žemkasys“ kasimo leidimo ir schemų suderinimų. Kasimo leidimas buvo, o kasimo schema, kurią turėjo UAB „Žemkasys“ buvo sena, daryta ne kompiuteriui. Įvykio vietoje nekilo ginčas kas pažeidė kabelį, nes UAB „Žemkasys“ buvo vienintelė įmonė, kuri vykdė darbus. Kabelio pažeidimas matėsi vizualiai, buvo nubrozdinta ir įspausta, vamzdis, kuriame buvo kabelis, buvo pažeistas dviejose vietose, matėsi ekskavatoriaus dantys.

15Liudytojas V. V., AB „Litgrid“ darbuotojas, 2014-08-25 teismo posėdžio metu parodė, kad įvykio metu dirbo AB „Litgrid“ tinklo priežiūros skyriaus Kauno grupės vadovu. Įvykio vietoje nubuvo, kabelio pažeidimai liudytojui yra žinomi iš fotonuotraukų. Kabelio pažeidimai buvo akivaizdūs, buvo pažeistas kabelio šarvas. Koks pažeidimo dydis, liudytojas nežino, gylis iki 1-2 cm. Ant tokios aukštos įtampos kabelių negalimi jokie pažeidimai.Kabelio remontu rūpinosi ne AB „Litgrid“, o Žilinsko ir ko, UAB.

16Liudytojas E. T. Šostakas, UAB „Žemkasys“ darbų vadovas, 2014-05-26 teismo posėdžio metu parodė, kad Radvilėnų pl. jie vykdė vandentiekio tinklų keitimo darbus. Statybos leidimo nebuvo, turėjo „Kauno vandenų“ duotus planus pagal, kuriuos jie dirbo. Kasimo darbų leidimai buvo gauti iš bendrovių „Lesto‘, „Teo“, „Kauno vandenų“, „Lietuvos dujų“, taip pat Kauno miesto savivaldybė davė leidimą. Apie ginčo elektros kabelio linija Nemunas-Murava informuotas nebuvo. Apie 2012 m. birželio 26 dieną surašytą aktą (1t. 59 b. l.) nieko nežino, jo surašyme nedalyvavo. 2012 -06-25 UAB „Žemkasys“ Radvilėnų pl. vykdė darbus, jam paskambino darbuotojai ir pasakė, kad atsidengė komunikacija, kuri nėra pažymėta brėžiniuose. Jis nuvyko į vietą ir patikrino, kad komunikacija jiems dirbti toliau netrukdo, todėl buvo tęsiami darbai. Panašiu metu prisistatė AB „Litgrid“ atstovas, kuris įtarė pažeidimą ir paprašė neužpilti tinklų, liudytojas jokio pažeidimo nematė. Vizualiai jis kabelio pažeidimų nematė.

17Liudytojas R. Ž., UAB „Žemkasys“ ekskavatorininkas, 2014-05-26 teismo posėdžio metu parodė, kad 2012 m. birželio mėnesį Radvilėnų pl. atliko kasimus ir jų metu pasirodė kažkoks vamzdis, kurio nebuvo planuose. Išsikvietė darbų vadovą E. Š.. Panašiu metu atvyko ir AB „Litgrid“ atstovas. Jiems darbų tęsti niekas neuždraudė. Jo teigimu 2012-06-25 dieną atlikdami kasimo darbus pažeisti vamzdžio negalėjo, nes su ekskavatoriaus kaušu kabelio zonoje nedirbo. Su kaušu nuėmė asfaltą ir skaldą, o paskui plokštė buvo atkasta kastuvais.

18Liudytojas V. P., UAB „Žemkasys“ vamzdžių klojėjas, 2014-05-26 teismo posėdžio metu parodė, kad 2012 m. birželio 25 dirbo Radvilėnų pl. demontavo šulinį. Užkabino plokštę, ją kėlė ekskavatorius. Pakėlus plokštę atsivėrė nematytas vamzdis. Apie jį nežinojo, įspėjamųjų ženklų nebuvo. Paskambino darbų vadovui E. Š.. Jie sustabdė darbus ir kol laukė darbų vadovo priėjo kažkoks žmogus, jis neprisistatė ir pasakė „nekasinėti“. Tas žmogus vėliau bendravo su darbų vadovu E. Š.. Teigia, kad jokių pažeidimų negalėjo būti, nes jie su ekskavatoriumi nekasė, o tik nukėlė plokštę.

19Ieškinys tenkintinas.

20Civilinė atsakomybė yra dviejų rūšių: sutartinė ir deliktinė. Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato, kad deliktinė atsakomybė atsiranda ir dėl žalos, susijusios su sutartiniais santykiais (CK 6.245 straipsnis). Pagal CK 6.246- 6.249 straipsnius, civilinei atsakomybei atsirasti yra būtinos keturios sąlygos: 1) neteisėti veiksmai; 2) priežastinis ryšys; 3) kaltė; 4) žala. Ieškovas, prašydamas priteisti iš atsakovo žalos atlyginimą, civilinėje byloje privalo įrodyti esant visas keturias sąlygas būtinas civilinei atsakomybei atsirasti (CPK 178 straipsnis). Nagrinėjamu atveju ieškovas civilinėje byloje įrodė esant visas keturias sąlygas būtinas atsakovo civilinei atsakomybei atsirasti (CPK 185 straipsnis).

21Civilinės bylos medžiaga nustatyta, kad trečiasis asmuo ieškovo pusėje A. Žilinskio ir ko, UAB su AB "Lietuvos energija" (teisių ir pareigų perėmėjas AB „Litgrid“) 2010-07-02 sudarė rangos sutartį Nr. 12-R0096/415-10 (I t. b.l. 13-25). Šia sutartimi rangovas A.Žilinskio ir ko, UAB įsipareigojo sutartyje nurodytomis sąlygomis atlikti 110 kV aukštos įtampos kabelių linijos Nemunas-Murava statybos (investicinio projekto Nr. PA4201600) darbus, o užsakovas AB „Lietuvos energija“ įsipareigojo priimti faktiškai atliktus darbus ir sumokėti sutartyje nurodytomis sąlygomis ir per sutartyje nustatytus terminus. Kabelinės linijos statybos darbus vykdė trečiasis asmuo ieškovo pusėje A. Žilinskio ir ko, UAB. Kabelinės linijos statybos darbai A. Žilinskio ir ko, UAB buvo užbaigti ir 2011-09-12 užsakovas AB „Litgrid“ šią kabelinę liniją įjungė į tinklą bei nenutrūkstamai ją eksploatavo iki 2012-05-29, kai ji buvo pažeista kitoje vietoje (Kęstučio g. 21, Kaune) kito asmens- UAB „Nuovasta", vykdžiusio tuo adresu kasinėjimo (žemės) ir nuotekų linijos remonto darbus. 2012-06-22 AB „Litgrid“ darbuotojai nuvykę į objektą Radvilėnų plente, Kaune, pamatė, kad UAB „Kauno vandenys" pasitelktas rangovas UAB „Žemkasys" ties Kauno J. Žemaičio- Vytauto pagrindine mokykla (adresas Radvilėnų pl. 7, Kaunas) yra pradėjęs vykdyti vandentiekio rekonstrukcijos darbus. Vandentiekio rekonstrukcijos darbus UAB „Žemkasys" vykdė be AB „Litgrid“ sutikimo ar leidimo. Vykdydamas kasimo darbus UAB „Žemkasys" atkasė dalį sprendime aukščiau nurodytos 110 kV jau nutiestos aukštos įtampos elektros kabelių linijos Nemunas-Murava. Ieškovas ir jo pusėje esantys tretieji asmenys nurodo, kad atsakovo darbuotojai ekskavatoriaus kaušu pažeidė 110 kV kabelių linijos Nemunas-Murava plastikinius vamzdžius ir juose esančius kabelius, kadangi nuvalius žemes nustatyta, kad plastikiniai vamzdžiai ir kabelis yra pažeisti. Nurodo, kad išpjovus plastikinius vamzdžius ekskavatoriaus pažeistose vietose (vienas pažeidimas apatiniame ir trys pažeidimai viršutiniame) nustatyta, jog viršutinė kabelio gysla pažeista mechaniškai ir yra reikalingas remontas intarpu. Apatinės kabelio gyslos pažeidimas nenustatytas, todėl yra būtina remontuoti tik plastikinį vamzdį. Nurodo, kad šios aplinkybės įtvirtintos 2012-06-26 akte (I t. b.l. 59) bei AB „Litgrid“ TPS linijų vyresniojo inžinieriaus G. Ž. paaiškinime (I t. b.l. 72). Atsakovas šias aplinkybes iš dalies ginčija nurodydamas, kad UAB „Žemkasys" darbuotojai ginčo kabelio ekskavatoriumi ar kitaip nepažeidė.

22Rašytinių įrodymų, kurie neginčijamai patvirtintų konkrečius atsakovo UAB „Žemkasys" darbuotojų veiksmus jiems netyčia atkasant dalį nurodytos 110 kV jau nutiestos kabelių linijos Nemunas-Murava, arba paneigtų tokių veiksmų nebuvus, į civilinę bylą nepateikė nei ieškovas, nei atsakovas, nei jų pusėje esantys tretieji asmenys. Šalių prašymu teismo posėdžio metu apklaustų liudytojų G. Ž., I. S., A. R., T. U., D. B., E. T. Šostako, V. P., V. V. parodymai yra prieštaringi, visų įvykio aplinkybių liudytojai tiksliai nepamena, be to visi šalių prašymu teismo posėdžio metu apklausti liudytojai yra arba ieškovo pusėje esančių trečiųjų asmenų arba atsakovo darbuotojai, todėl yra materialiai priklausomi nuo savo darbdavių ir šių liudytojų negalima laikyti nešališkais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodinėjimo tikslas- teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Įvertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir įrodymų visetą bei iš įrodymų viseto duomenų padaryti išvadas, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo. Vertindamas įrodymus, teismas turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį savo įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-471/2006). Įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką- nėra nustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau visuma byloje esančių įrodymų, leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. balandžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. kovo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-149/2004; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2008 ir kt.). Įvertinęs ieškovo ir atsakovo į civilinę bylą pateiktų įrodymų visumą, teismas sprendžia labiau tikėtina buvus ieškovo ir jo pusėje esančių trečiųjų asmenų nurodomas aplinkybes, kad atsakovo UAB „Žemkasys" darbuotojams vykdant žemės kasimo darbus ir 2012-06-25 atsitiktinai atkasus dalį 110 kV jau nutiestos kabelių linijos Nemunas-Murava, kabelio linijos atsitiktinio atkasimo metu buvo padaryti šios linijos pažeidimai, kuriuos tretieji asmenys AB „Litgrid“ ir A. Žilinskio ir ko UAB, fiksavo (I t. b.l. 59, III t. b.l. 88-94) bei organizavę remonto darbus pažeidimus pašalino, negu atsakovo nurodomas aplinkybes, kad kabelio pažeidimų galimai nebuvo, o tretieji asmenys atsakovo UAB „Žemkasys" darbuotojų atsitiktinai atkastą, bet visiškai nepažeistą kabelio liniją, be aiškių priežasčių vis tiek nusprendė remontuoti. Be to, teismas spręsdamas labiau tikėtina buvus ieškovo ir jo pusėje esančių trečiųjų asmenų nurodomas aplinkybes taip pat atsižvelgia ir į tai, kad ginčo kabelio linija yra 110 kilovoltų, t.y. itin galinga aukštos elektros įtampos kabelių linija, kurios eksploatavimui yra keliami itin dideli saugumo reikalavimai, todėl tokią liniją pažeidus net ir nežymiai, jos vėlesnis eksploatavimas galėtų kelti grėsmę asmenų gyvybei ar sveikatai. Esant sprendime aukščiau nurodytoms aplinkybėms teismas sprendžia, kad ieškovas civilinėje byloje įrodė tiek žalos faktą, tiek priežastinį ryšį tarp atsakovo UAB „Žemkasys“ darbuotojų veiksmų ir žalos atsiradimo (CPK 185 straipsnis).

23Atsakovas UAB „Žemkasys" civilinėje byloje taip pat ginčija buvus jo (atsakovo darbuotojų) neteisėtus veiksmus ir atsakovo kaltę. Atsakovo nurodomi argumentai yra nepagrįsti. Faktinės civilinėje byloje nustatytos aplinkybės patvirtina tiek atsakovo neteisėtus civilinės teisės prasme veiksmus, tiek atsakovo kaltės buvimą. Neteisėtais civilinės teisės prasme veiksmais yra laikomas įstatymuose nustatytos pareigos neįvykdymas (neteisėtas neveikimas) arba veiksmų, kuriuos įstatymai draudžia atlikti, atlikimas (neteisėtas veikimas), arba bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas.

24Kaip pagrįstai nurodo trečiasis asmuo ieškovo pusėje A. Žilinskio ir ko, UAB, pagal STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai" 11 punktą statinio statybos rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) privalo Statybos įstatymo, STR 1.08.02:2002 ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadovą. Todėl atsakovas nagrinėjamu atveju privalėjo pasamdyti statybos vadovą. Pagal STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" 59.7. punktą, statinio statybos vadovas prieš darbų pradžią privalo turėti esančių statybvietėje statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą. Pagal STR 1.07.02:2005 "Žemės darbai" 12.8 punktą, rangovo (nagrinėjamu atveju- atsakovo), pasamdytas statinio statybos vadovas prieš žemės darbų vykdymo pradžią privalėjo patikslinti planą (geodezinę nuotrauką), jei statybos leidimas arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiški pritarimai (kai jie yra reikalingi) gauti daugiau nei prieš 1 metus. Kadangi atsakovas nebuvo gavęs leidimo statybai (rekonstrukcijai), ko atsakovas neneigia, jis, prieš vykdydamas kasinėjimo darbus žemėje, privalėjo pasirūpinti vėliausio (aktualaus) darbų vietos inžinierinių tinklų plano (geodezinės nuotraukos) turėjimu. Pagal STR 1.07.02:2005 "Žemės darbai" 23 punktą inžinerinių tinklų planai (geodezinės nuotraukos) užsakomi ir atliekami STR 1.08.02:2002, GKTR 2.01.01:1999 ir Geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka. GKTR 2.01.01:1999 („LR teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“) 1.2. punktas atspindi inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų tikslą: visų statomų požeminių tinklų ir komunikacijų bei su jų eksploatacija susijusių požeminių bei antžeminių statinių geodezinės nuotraukos atliekamos siekiant sudaryti patikimas sąlygas komunikacijų saugiam ir racionaliam eksploatavimui, sukaupti patikimus topografinius duomenis teritorijų planams rengti, išvengti neracionalių pakartotinių tyrinėjimų. Pagal GKTR 1.3. punktą, nutiesus požeminius tinklus ir komunikacijas (iki jų užpylimo gruntu), privalu atlikti jų geodezines nuotraukas. 110 kilovoltų elektros kabelių atveju atliekama tiek planinė, tiek vertikalinė geodezinė nuotrauka (GKTR 2.7 punktas). Vertikaliąją požeminių komunikacijų padėtį atspindi altitudės, kurios nustatomos 1 cm tikslumu ir prie jų rašomos raidės ir rodyklės, parodančios, kurios vietos altitudė nustatyta (GKTR Priedo Nr. l 5 punktas,7 punktas). Rengiant geodezinę nuotrauką, požeminių komunikacijų posūkių planinės padėties matmenys, taip pat altitudės pateikiami tame pačiame plane (GKTR Priedo Nr. 1 10 punktas). Taigi ginčo vietoje buvusių elektros tinklų (kabelinės linijos) geodezinė nuotrauka atsakovui būtų parodžiusi tiek kabelio horizontalų, tiek vertikalų išsidėstymą ir atsakovas būtų buvęs informuotas apie kabelio faktinį gylį kasinėjimo darbų metu. Nuotraukose turi būti parodyta topografiniuose planuose esama situacija po 15 m į visas puses nuo statomo objekto su plane esamais ir naujai nutiestais inžineriniais tinklais, kaip reikalauja techninės instrukcijos ir nurodymai (GKTR 2.11 punktas). Baigus geodezinės nuotraukos lauko darbus, per 5 darbo dienas naujai paklotos požeminės komunikacijos privalo būti pažymėtos inžinerinio topografinio plano M 1:500 planšetėse arba papildyta georeferencinių duomenų bazė ir sudaroma galimybė užsakovui pasinaudoti reikalingais duomenimis tikrinant, ar komunikacija paklota pagal projektą (GKTR 2.9 punktas). Apskrities viršininko administracijai (miesto (rajono) savivaldybei) perduodama vienas geodezinės nuotraukos dokumentacijos egzempliorius, o užsakovui- kiekvienos komunikacijos rūšies dokumentacijos 3 egzemplioriai (GKTR 2.11 punktas).

25Ginčo kabelinės linijos statybos darbai trečiojo asmens A. Žilinskio ir ko UAB buvo užbaigti (kabelinė linija 100 procentų pastatyta) ir 2011-09-12 užsakovas AB „Litgrid“ šią kabelinę liniją įjungė į tinklą bei ją eksploatavo iki 2012-05-29, kai ji buvo pažeista kitoje vietoje (Kęstučio g. 21, Kaune) kito asmens- UAB „Nuovasta", vykdžiusio tuo adresu kasinėjimo (žemės) ir nuotekų linijos remonto darbus (III t. b.l. 41-43,79). 2012-06-25, kai atsakovas pradėjo vykdyti kasinėjimo bei vandentiekio rekonstrukcijos darbus, jo darbų vietoje jau buvo paklota AB „Litgrid“ daugiau kaip pusę metų Kauno miesto savivaldybės poreikiams oficialiai eksploatuota aukštos įtampos (110 kV) elektros kabelinė linija. Trečiajam asmeniui A. Žilinskio ir ko, UAB, 2011 metais atlikus kabelinės linijos įrengimo darbus, buvo atlikta jos kontrolinė geodezinė nuotrauka ir 2011-10-25 perduota užsakovui – kabelinę liniją eksploatuojančiai įmonei AB „Litgrid“ (III t. 50-56 b.l.). Kabelinės linijos geodeziniai duomenys 2011-11-07 buvo įtraukti į viešai prieinamą Kauno miesto skaitmeninio žemėlapio, kuriame kaupiami Kauno miesto geodeziniai duomenys, duomenų bazę (II t., b.l. 124-125).

26Tokiu būdu laikydamasis aukščiau nurodytų teisės aktų reikalavimų atsakovas UAB „Žemkasys" būtų galėjęs tiksliai sužinoti apie kabelinės linijos buvimo vietą ir atitinkamai imtis priemonių jos nepažeisti. Todėl neteisėti civilinės teisės prasme atsakovo UAB „Žemkasys“ veiksmai ir jo kaltė pasireiškė tuo, kad atsakovas, prieš planuojamų žemės kasimo darbų vykdymo pradžią, nepasirūpino aktualaus darbų vietoje esančių inžinierinių tinklų plano (geodezinės nuotraukos) turėjimu, t. y. pažeidė STR 1.07.02:2005 "Žemės darbai" 12.8 punkto bei STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" 59.7 punkto reikalavimus ir neteisėtai nesužinojęs apie darbų vietoje esančią elektros kabelinę liniją bei jos išsidėstymą, ją neteisėtai pažeidė.

27Be to, atsakovas UAB „Žemkasys", atlikdamas žemės (kasinėjimo) darbus ir aptikęs inžinerinius statinius, nesustabdė darbų ir nesiėmė priemonių išsiaiškinti, kam priklauso inžineriniai statiniai. Todėl atsakovas UAB „Žemkasys" taip pat pažeidė ir STR „Žemės darbai" 14 punkto ir Elektros tinklų apsaugos taisyklių 33 punkto reikalavimus.

28Pažymėtina, kad kabelinės linijos geodezinės nuotraukos pagrindu 2011-11-11 buvo nustatyti 100 procentų baigtos kabelinės linijos kadastro duomenys (III t., b.l. 75). Kabelinės linijos duomenys 2011 metų lapkritį buvo pateikti VĮ Registrų centras tvarkomam Nekilnojamojo turto registrui, jo patikrinti (III t., b.l. 77) bei suderinti su Nekilnojamojo turto kadastru (I t., b.l. 77-117). Kadastro duomenų bylos dokumentai (kabelinės linijos išdėstymo planas) patvirtina, kad kadastriniai matavimai buvo atlikti remiantis 2011-10 A. Žilinskio ir ko, UAB, kontroline geodezine nuotrauka. Iš plane esančio spaudo matyti, kad tokia kabelinės linijos išdėstymo schema su VĮ Registrų centras Kauno filialu suderinta 2011-12-06, o kadastro duomenų bylos koordinačių žiniaraštyje yra atžymėtos paklotos kabelinės linijos buvimo vietos koordinatės.

29Esant civilinėje bylos aukščiau nustatytoms aplinkybėms laikytina, kad ieškovas civilinėje byloje įrodė tiek neteisėtus civilinės teisės prasme atsakovo UAB „Žemkasys“ veiksmus, tiek atsakovo UAB „Žemkasys“ kaltę.

30Atsakovas UAB „Žemkasys“ civilinėje byloje taip pat ginčija prašomo iš jo priteisti žalos atlyginimo dydį, nurodydamas savo prielaidas, kad ieškovas gali siekti pasipelnyti atsakovo sąskaita. Šie atsakovo argumentai yra nepagrįsti ir nesudaro pagrindo ieškinio ar jo dalies netenkinti. Civilinėje byloje neginčijamai nustatyta, kad ieškovas, kaip draudikas, 2012-09-19 išmokėjo A. Žilinskio ir ko, UAB, kaip draudėjui, 40000 Lt dydžio draudimo išmoką, o 2012-10-24 papildomai 10725,45 Lt dydžio draudimo išmoką (I t, b.l. 136-137). T. y. ieškovas A. Žilinskio ir ko, UAB, viso yra išmokėjęs 50.725, 45 Lt dydžio draudimo išmoką. Atsakovui ginčijant prašomo iš jo priteisti žalos atlyginimo dydį, ieškovas patikslintame ieškinyje pateikė detalų paskaičiavimą, dėl kurių A. Žilinskio ir ko, UAB, kabelinės linijos remonto darbų išlaidų buvo išmokėta būtent tokio dydžio draudimo išmoka. Ieškovas į civilinę bylą yra pateikęs kabelinės linijos remonto darbų atlikimą pagrindžiančius įrodymus (I t. 76, 124-127, 131-135, II t. b.l. 95-98 ir kt.). Jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad ginčo kabelinės linijos remontą kokia nors kita įmonė Lietuvoje būtų galėjusi atlikti ženkliai pigiau, atsakovas į civilinę bylą nepateikė. Todėl vien atsakovo abejonės ir prielaidos negali sudaryti pagrindo netenkinti kurios nors dalies ieškinio reikalavimų.

31Atsakovas civilinėje byloje taip pat ginčija draudimo išmokos išmokėjimo pagrįstumą ir ieškovo teisę reikšti ieškinį. Šie atsakovo argumentai taip pat yra nepagrįsti ir nesudaro pagrindo ieškinio netenkinti. Civilinės bylos medžiaga neginčijamai nustatyta, kad tarp ieškovo kaip draudiko, ir trečiojo asmens A. Žilinskio ir ko, UAB, kaip draudėjo, buvo susiklostę draudimo teisiniai santykiai. Nei trečiasis asmuo A. Žilinskio ir ko, UAB, nei joks kitas byloje dalyvaujantis asmuo, neginčijo aplinkybės, kad dėl ginčo įvykio ieškovas išmokėjo A. Žilinskio ir ko, UAB, kaip draudėjui, 50.725,45 Lt dydžio draudimo išmoką. Pagal CK 6.987 straipsnį draudimo sutartimi viena šalis (draudikas) įsipareigoja už sutartyje nustatytą draudimo įmoką (premiją) sumokėti kitai šaliai (draudėjui) arba trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą įstatyme ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudiminis įvykis. CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisės norma, kurioje teigiama, kad jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Pagal CK 6.1015 straipsnio 2 dalį reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurias nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Pagal CK 6.101 straipsnio 4 dalies 4 punktą reikalavimo teisė pereina kitam asmeniui įstatymų pagrindu, kai regreso tvarka draudimo įmonei pereina kreditoriaus teisės, susijusios su skolininku, atsakingu už draudiminį įvykį. Todėl ieškovas, išmokėjęs draudimo išmoką draudėjui įgijo regresinio reikalavimo teisę reikalauti išmokėtos sumos iš už žalos atsiradimą atsakingo asmens. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija savo 2009-02-10 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2009 pažymėjo, kad CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Taigi subrogaciją — tai draudėjo arba naudos gavėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimas draudikui įstatymo pagrindu. Subrogaciją galima apibūdinti kaip įstatymo pagrindu pereinančią draudikui draudėjo (naudos gavėjo) reikalavimo teisę asmeniui, atsakingam už atsiradusią žalą (nuostolius), kuri draudėjui buvo atlyginta draudimo sutarties pagrindu. Šią reikalavimo teisę, perimtą iš draudėjo, draudikas įgyvendina išmokėtos draudimo išmokos apimtimi". Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija toje pačioje 2009-02-10 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2009 taip pat pažymėjo, kad subrogaciniam reikalavimui taikomos ne draudimo sutarties ir ne draudimo teisės normos, o tos normos, kurios reglamentuoja prievolę, siejančią nukentėjusį ir žalą padariusį asmenis. Kaip jau yra nurodyta aukščiau, civilinės bylos medžiaga neginčijamai nustatyta, kad tarp ieškovo kaip draudiko, ir trečiojo asmens A. Žilinskio ir ko, UAB, kaip draudėjo, buvo susiklostę draudimo teisiniai santykiai ir nei vienas iš byloje dalyvaujančių asmenų neginčijo aplinkybės, kad dėl ginčo įvykio ieškovas išmokėjo A. Žilinskio ir ko, UAB, kaip draudėjui, 50.725, 45 Lt dydžio draudimo išmoką. A. Žilinskio ir ko, UAB, atstovas teismo posėdžio metu taip pat pažymėjo, jog trečiasis asmuo kaip draudėjas visiškai pripažįsta, kad teisę į žalos atlyginimą dėl ginčo įvykio nagrinėjamu atveju turi tik ieškovas. Todėl ieškovo nesutikimas su draudimo išmokos išmokėjimo pagrįstumu ir ieškovo teise reikšti ieškinį negali sudaryti pagrindo netenkinti ieškinio. Esant sprendime aukščiau nurodytoms aplinkybėms ieškinys tenkintinas pilnai.

32Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

33Ieškinį patenkinus, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas, teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovas ir trečiasis asmuo ieškovo pusėje A. Žilinsko ir ko, UAB, pateikė įrodymus, kurie patvirtina jų patirtų išlaidų advokatų teisinei pagalbai apmokėti dydį. Todėl ieškovui ir trečiajam asmeniui ieškovo pusėje iš atsakovo priteistinos ieškovo ir trečiojo asmens patirtos bylinėjimosi išlaidos už advokatų teisinę pagalbą (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

34Ieškinį patenkinus, iš atsakovo priteistinos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 2 dalis).

35Teismas, vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 268- 270 straipsniais,

Nutarė

36Ieškovo ERGO Insurance SE Lietuvos filialo ieškinį atsakovui UAB „Žemkasys“ tenkinti.

37Priteisti iš atsakovo UAB „Žemkasys“, į. k. 132783897, buveinės adresas Ateities pl. 45 C, Kaunas, 50 725 Lt 45 ct (penkiasdešimt tūkstančių septynis šimtus dvidešimt penkis litus 45 ct) (14691, 11 Eur), 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-04-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo ERGO Insurance SE Lietuvos filialo, į. k. 302912288, buveinės adresas G. V. g. 6A, Vilnius, naudai.

38Priteisti iš atsakovo UAB „Žemkasys“, į. k. 132783897, 6 722 Lt (šešis tūkstančius septynis šimtus dvidešimt du litus) (1946.83 Eur) bylinėjimosi išlaidų ieškovo ERGO Insurance SE Lietuvos filialo, į. k. 302912288, naudai.

39Priteisti iš atsakovo UAB „Žemkasys“, į. k. 132783897, 6 715,50 Lt (šešis tūkstančius septynis šimtus penkiolika litų 50 ct) (1944,94 Eur) bylinėjimosi išlaidų trečiojo asmens A. Žilinsko ir ko, UAB, į. k. 158102142, adresas Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko raj., naudai.

40Priteisti iš atsakovo UAB „Žemkasys“, į. k. 132783897, 115,92 Lt (šimtą penkiolika litų 92 ct) (33,57 Eur) teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu– valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija, į. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita ( - ), įmokos kodas 5660.

41Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, sekretoriaujant Vilmai... 2. Ieškovas ERGO Insurance SE Lietuvos filialas patikslintu ieškiniu prašo... 3. Ieškovas patikslintame ieškinyje, kituose procesiniuose dokumentuose, taip... 4. Nurodė, kad A. Žilinsko ir ko, UAB vykdydama 110 kV kabelinės linijos... 5. Nurodė, kad UAB „Žemkasys“ yra atsakingas dėl kilusios žalos, kadangi... 6. Trečiasis asmuo ieškovo pusėje A.Žilinskio ir Ko UAB ieškinį palaiko,... 7. Trečiasis asmuo ieškovo pusėje AB „Litgrid“ ieškinį palaiko dalyje... 8. Atsakovas UAB „Žemkasys“ ieškinio nepripažįsta, prašo jį atmesti.... 9. Trečiasis asmuo atsakovo pusėje UAB „Kauno vandenys“ prašo ieškinį... 10. Liudytojas G. Ž., trečiojo asmens „Litgrid“ linijų vyresnysis... 11. Liudytojas I. S., trečiojo asmens AB „Litgrid“ linijų inžinierius,... 12. Liudytojas A. R., trečiojo asmens AB „Litgrid“ inžinierius, 2014-05-26... 13. Liudytojas T. U., trečiojo asmens Žilinsko ir ko, UAB, energetikos... 14. Liudytojas D. B., trečiojo asmens Žilinsko ir ko, UAB, darbų vadovas... 15. Liudytojas V. V., AB „Litgrid“ darbuotojas, 2014-08-25 teismo posėdžio... 16. Liudytojas E. T. Šostakas, UAB „Žemkasys“ darbų vadovas, 2014-05-26... 17. Liudytojas R. Ž., UAB „Žemkasys“ ekskavatorininkas, 2014-05-26 teismo... 18. Liudytojas V. P., UAB „Žemkasys“ vamzdžių klojėjas, 2014-05-26 teismo... 19. Ieškinys tenkintinas.... 20. Civilinė atsakomybė yra dviejų rūšių: sutartinė ir deliktinė.... 21. Civilinės bylos medžiaga nustatyta, kad trečiasis asmuo ieškovo pusėje A.... 22. Rašytinių įrodymų, kurie neginčijamai patvirtintų konkrečius atsakovo... 23. Atsakovas UAB „Žemkasys" civilinėje byloje taip pat ginčija buvus jo... 24. Kaip pagrįstai nurodo trečiasis asmuo ieškovo pusėje A. Žilinskio ir ko,... 25. Ginčo kabelinės linijos statybos darbai trečiojo asmens A. Žilinskio ir ko... 26. Tokiu būdu laikydamasis aukščiau nurodytų teisės aktų reikalavimų... 27. Be to, atsakovas UAB „Žemkasys", atlikdamas žemės (kasinėjimo) darbus ir... 28. Pažymėtina, kad kabelinės linijos geodezinės nuotraukos pagrindu 2011-11-11... 29. Esant civilinėje bylos aukščiau nustatytoms aplinkybėms laikytina, kad... 30. Atsakovas UAB „Žemkasys“ civilinėje byloje taip pat ginčija prašomo iš... 31. Atsakovas civilinėje byloje taip pat ginčija draudimo išmokos išmokėjimo... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 33. Ieškinį patenkinus, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas... 34. Ieškinį patenkinus, iš atsakovo priteistinos teismo turėtos išlaidos,... 35. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 268- 270 straipsniais,... 36. Ieškovo ERGO Insurance SE Lietuvos filialo ieškinį atsakovui UAB... 37. Priteisti iš atsakovo UAB „Žemkasys“, į. k. 132783897, buveinės adresas... 38. Priteisti iš atsakovo UAB „Žemkasys“, į. k. 132783897, 6 722 Lt (šešis... 39. Priteisti iš atsakovo UAB „Žemkasys“, į. k. 132783897, 6 715,50 Lt... 40. Priteisti iš atsakovo UAB „Žemkasys“, į. k. 132783897, 115,92 Lt... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...