Byla 2A-622-253/2019

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Raimondos Andrulienės, Albinos Pupeikienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Alvydo Žerlausko,

3apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės V. B. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės V. B. patikslintą ieškinį atsakovams A. B., R. P., D. K., P. P., J. P., R. P., Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl teisės pateikti derinti žemės sklypo kadastrinių matavimų dokumentus be kitų jo naudotojų suderinimo ir pripažinimo ir pagal atsakovų A. B., R. P., D. K. ir J. P. patikslintą priešieškinį ieškovei V. B. ir atsakovei V. V. dėl teisės pateikti tvirtinti žemės sklypo kadastrinius matavimus be bendraturtės sutikimo pripažinimo, tretieji asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, VĮ „Kelių priežiūra“, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, Pajūrio regioninio parko direkcija, uždaroji akcinė bendrovė „Gargždų projektai“, A. K.; taip pat pagal pareiškėjos V. B. prašymą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 12 d. sprendimo vykdymo atidėjimo civilinėje byloje Nr. 2-150-903/2014 pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei V. B., tretieji asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

61.

7Civilinėje byloje buvo priimtas Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų (buvęs pavadinimas – Klaipėdos rajono apylinkės teismo) 2017 m. vasario 7 d. sprendimas. Jis panaikintinas Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartimi ir civilinė byla perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

82.

9Ieškovė V. B. patikslintu ieškiniu (2017 m. gruodžio 21 d., 2018 m. birželio 12 d., 2018 m. rugpjūčio 20 d.) prašė pripažinti jai teisę be atsakovų A. B., R. P. (A. A. B. teisių perėmėjos), D. K. ir P. P. (E. P. teisių perėmėjų), J. P., R. P. (O. O. S. teisių perėmėjo), Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Lietuvos automobilių kelių direkcija) (VĮ „Kelių priežiūra“ teisių perėmėjos) sutikimų ir suderinimų pateikti Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) suderinti žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ) kadastrinių matavimų dokumentus, parengtus UAB „Gargždų projektas“ geodezininko A. K., bei pateikti šiuos dokumentus Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui kadastro duomenims įrašyti nekilnojamojo turto kadastre. Ieškovė nurodė tokias aplinkybes:

102.1.

11Ieškovė ir atsakovai – fiziniai asmenys – gyvena daugiabučiame name ( - ). Šiam namui priskirtas neprivatizuotas ir nuosavybės teise valstybei priklausantis žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ). Ieškovė ir atsakovai, daugiabučio gyventojai, yra šio žemės sklypo naudotojai. Ieškovė, siekdama įteisinti prie namo pastatytą priestatą, 2014 m. UAB „Gargždų projektas“ užsakė žemės sklypo matavimus. Kadastrinių matavimų metu buvo patikslintos žemės sklypo ribos ir plotas. Nustatant plotą buvo atsižvelgta į pastatų išsidėstymą. Žemės sklypo ribų posūkio taškuose buvo įtvirtinti riboženkliai. Atsižvelgiant į gyvenamojo namo butų plotą, proporcingai turimam gyvenamajam plotui kiekvienam buto savininkui nustatyta jo naudojamos žemės dalis. 2014 m. lapkričio 21 d. ženklinant žemės sklypo ribas, atsakovai dėl asmeninių nesutarimų su ieškove atsisakė pasirašyti žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akte. Jokių pastabų dėl žemės sklypo ribų nepateikė. Ieškovės iniciatyva žemės sklypo kadastrinių matavimų metu parengtas žemės sklypo planas su atsakovais nesuderintas dėl atsakovų vengimo atlikti šiuos veiksmus. Namo buto Nr. 2 savininkės V. V. įgaliota atstovė pasirašė žemės sklypo paženklinimo–parodymo akte ir žemės sklypo plane, todėl šiai bendraturtei ieškinys nereiškiamas.

122.2.

13Parengtas žemės sklypo planas 2015 m. liepos 28 d. buvo suderintas su Pajūrio regioninio parko direkcija ir su VĮ „Klaipėdos regiono keliai“, kuri tuo metu patikėjimo teise valdė valstybei priklausančius valstybinės reikšmės kelius, tarp jų ir rajoninį kelią Nr. ( - ). VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ direktorius 2017 m. vasario 24 d. raštu (sprendimu) panaikino parengto žemės sklypo 2015 m. liepos 28 d. ribų suderinimą. Ieškovės nuomone, toks VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ sprendimas nepagrįstas teisės normomis. Parengtas žemės sklypo planas Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos skyriuje nebuvo suderintas tik dėl to, kad prieš tai jo nesuderino kiti žemės sklypo naudotojai. Ieškovės nuomone, nebuvo jokių priežasčių nesuderinti parengto žemės sklypo plano. Statinys plane buvo pažymėtas ir tai netrukdė VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ 2015 m. liepos 28 d. suderinti šį planą. Nėra pagrindo teigti, kad ieškovės pastatytas priestatas pateko į nurodyto kelio juostą. Minimas kelias Nekilnojamojo turto registre neįregistruotas, todėl nelaikytinas statiniu. Neatmetama galimybė, kad atlikus kelio žemės sklypo kadastrinius matavimus, paaiškės, jog tarp kelio juostos išorinės ribos ir ieškovės pastatyto priestato dar yra laisvos žemės juosta. Ieškovės nuomone, nei su VĮ „Klaipėdos regiono keliai“, nei jos teisių perėmėja VĮ „Kelių priežiūra“, nei šios teisių perėmėja Lietuvos automobilių kelių direkcija parengtas žemės sklypo planas neturėjo ir neturi būti derinamas.

142.3.

15Nacionalinė žemės tarnyba nederina žemės sklypo kadastrinių matavimų ir jų metu parengto žemės sklypo plano, jei jie nesuderinti su kitais žemės sklypo naudotojais ir su valstybinės reikšmės rajoninio kelio valdytoju. Žemės sklypo plano suderinimo panaikinimas pakeitė Nacionalinės žemės tarnybos poziciją ginčo klausimu. Kadangi be bendro žemės sklypo naudotojų ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos sutikimo ieškovė negali įgyvendinti savo teisių, yra privesta kreiptis į teismą dėl teisės pateikti suderinti žemės sklypo kadastrinių matavimų dokumentų bylą be nurodytų asmenų sutikimo pripažinimo.

163.

17Atsakovai A. B., R. P. (A. A. B. teisių perėmėja), D. K. (E. P. teisių perėmėja), J. P., (atsakovė O. O. S. po nuosavybės teisių į butą perleidimo pakeista atsakovu R. P., kuris prie priešieškinio neprisidėjo), po apeliacijos 2017 m. lapkričio 20 d. patikslintu priešieškiniu prašė pripažinti jiems teisę be ieškovės V. B. ir atsakovės pagal priešieškinį V. V. suderinimo pateikti Nacionalinei žemės tarnybai tvirtinti žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ) kadastrinių matavimų dokumentus, parengtus A. K. IĮ, bei pateikti šiuos dokumentus Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui kadastro duomenims įrašyti nekilnojamojo turto kadastre. Atsakovai priešieškinį grindė tokiomis aplinkybėmis:

183.1.

19Su ieškovės ieškinio reikalavimu nesutinka, nes savavališka ieškovės priestato statyba pažeidžia atsakovų interesus, o kadastrinių matavimų projektas neatspindi esminio pažeidimo – savavališkas statinio (priestato) pastatymas prieštarauja ir namo bendraturčių interesams ir galiojantiems teisės aktams. Atsakovai pageidauja, kad žemės sklypo ribos sutaptų su įteisinto namo sienų ribomis.

203.2.

21A. K. IĮ parengta žemės sklypo kadastrinių matavimų byla yra patikrinta Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos rajono skyriuje. V. B. bei V. V. į žemės sklypo ženklinimą neatvyko ir ant žemės sklypo plano bei žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akto nepasirašė.

224.

23V. B. 2018 m. balandžio 23 d. pateiktu prašymu prašo atidėti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2014 m. vasario 12 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2‑150‑903/2014 pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo vykdymą trejiems metams. Prašyme nurodoma, kad dėl įvairių priežasčių užtruko žemės sklypo kadastriniai matavimai, šiuo metu dar yra nagrinėjama didelės apimties civilinė byla pagal ieškovės patikslintą ieškinį dėl teisės pateikti derinti žemės sklypo kadastrinius dokumentus be kitų jo naudotojų suderinimo, todėl ji iki 2018 m. gegužės 23 d. nespės gauti statybą leidžiančio dokumento .

24II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

255.

26Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimu nuspręsta ieškinį atmesti; priešieškinį tenkinti ir pripažinti atsakovams A. B., R. P., D. K., J. P. teisę be ieškovės V. B. ir atsakovės pagal priešieškinį V. V. suderinimo pateikti Nacionalinei žemės tarnybai tvirtinti žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ) kadastrinių matavimų dokumentus, parengtus A. K. IĮ, bei pateikti šiuos dokumentus Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui kadastro duomenims įrašyti Nekilnojamojo turto kadastre; V. B. prašymo dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2014 m. vasario 12 d. sprendimo vykdymo atidėjimo civilinėje byloje Nr. 2-150-903/2014 netenkinti.

276.

28Teismas nustatė, kad ieškovė ir atsakovai yra daugiabučio (7 butų) gyvenamojo namo, esančio ( - ), bendraturčiai. Daugiabučiam namui priskirtas valstybei priklausantis 0,5200 ha ploto žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ). Ieškovė V. B. 2010 m. gegužės mėnesį žemės sklype prie gyvenamojo namo savavališkai, be statybą leidžiančio dokumento, prisistatė priestatą, kuris sujungtas su pirmu butu. Dėl šio priestato savavališkos statybos padarinių šalinimo priimtas Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2014 m. vasario 12 d. sprendimas, nustatantis V. B. įpareigojimus ir jų įvykdymo terminus. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2015 m. vasario 23 d. nutartimi minėto sprendimo vykdymas atidėtas 12 mėnesių; 2016 m. gegužės 13 d. nutartimi sprendimo vykdymas atidėtas dvejiems metams. Savavališka statyba įvykdyta saugomoje teritorijoje Minijos senslėnio kraštovaizdžio draustinyje ir valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. ( - ) apsaugos zonoje.

297.

30Nustatyta, kad V. B. iniciatyva UAB „Gargždų projektas“ parengta žemės sklypo kadastrinių matavimų byla, 2015 m. liepos 27 d. parengtas žemės sklypo planas, jis 2015 m. liepos 28 d. suderintas su Pajūrio regioninio parko direkcija ir VĮ „Klaipėdos regiono keliai“. Teikiant žemės sklypo planą derinti šioms institucijoms nebuvo atskleistas savavališkos statybos faktas. VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ 2017 m. vasario 24 d. raštu dėl paaiškėjusio savavališkos statybos fakto panaikino žemės sklypo plano 2015 m. liepos 28 d. suderinimą. Atsakovų (bendraturčių) iniciatyva A. K.IĮ 2017 m. rugsėjo mėnesį parengta žemės sklypo kadastrinių matavimų byla. 2017 m. rugsėjo 12 d. parengtas žemės sklypo planas. VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ 2017 m. spalio 17 d. raštu Nr. V2-955 atsisakė derinti atsakovų iniciatyva A. K.IĮ pateiktą žemės sklypo planą ir nurodė, kad planą suderins, kai bus įvykdytas 2014 m. vasario 12 d. sprendimas dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo. VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ 2017 m. spalio 30 d. raštu Nr. 1008 atsisakė derinti ieškovės iniciatyva UAB „Gargždų projektas“ matininko A. K. parengtą žemės sklypo planą, nurodė, kad, kai bus įvykdytas 2014 m. vasario 12 d. sprendimas dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, bus derinamas A. K. IĮ pateiktas žemės sklypo planas.

318.

32Pasisakydamas dėl ieškinio teismas nurodė, kad savavališkas statinys yra pastatytas valstybinės reikšmės rajoninio kelio apsaugos zonoje, kur tokio pobūdžio statyba yra draudžiama. Ieškovė objektyviai negali turėti teisėto lūkesčio gauti kelio savininko suderinimą žemės sklypo kadastrinių matavimų dokumentuose, kuriuose pažymėtas nelegalus statinys, patenkantis į kelio apsaugos zoną. Nacionalinė žemės tarnyba, kuri įgyvendina valstybinės žemės savininko teises ir pareigas, su ieškiniu nesutinka ir aiškiai nurodo, kad nederins imperatyvioms įstatymo nuostatoms prieštaraujančių kadastrinių matavimų. Teismas ieškovės argumentus, kad žemės sklypo plano nereikia derinti su valstybinio kelio savininko funkcijas įgyvendinančiu subjektu, atmetė kaip nepagrįstus. Priestatas savavališkai pastatytas valstybinėje žemėje, neturint valstybinės žemės patikėtinio sutikimo. Teismas konstatavo, kad tiek valstybinės žemės patikėtinė Nacionalinė žemės tarnyba, tiek bendraturčiai atsakovai aiškiai ir motyvuotai bei pagrįstai išreiškė atsisakymą duoti sutikimą dėl savavališkai pastatyto statinio įteisinimo ir yra pagrindas ieškinį atmesti.

339.

34Pasisakydamas dėl priešieškinio teismas nurodė, kad atsakovų iniciatyva A. K.IĮ 2017 m. rugsėjo mėnesį parengta žemės sklypo kadastrinių matavimų byla. VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ raštu yra nurodę, kad šį planą suderins kai bus įvykdytas 2014 m. vasario 12 d. sprendimas dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo. Lietuvos automobilių kelių direkcija nurodė, kad preliminariai nėra priežasčių šio plano nederinti. Planas suderintas su Pajūrio regioninio parko direkcija. Nacionalinė žemės tarnyba, kuri įgyvendina valstybinės žemės savininko teises ir pareigas, su priešieškiniu sutinka ir jį palaiko. Pažymėta, kad ieškovei įvykdžius teismo sprendimą ir nugriovus savavališkai pastatytą statinį (nes objektyviai nėra galimybės jį įteisinti gaunant statybą leidžiantį dokumentą), nebus ieškovės atsiliepime nurodomo tariamo Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 48 punkto, nustatančio, jog žemės sklypas negali būti suformuotas taip, kad žemės sklypo riba kirstų statinį, pažeidimo. Teismas konstatavo, kad yra pagrindas atsakovo priešieškinį tenkinti.

3510.

36Pasisakydamas dėl sprendimo vykdymo atidėjimo teismas nurodė, kad pašalinti savavališkos statybos padarinius parengiant projektinę dokumentaciją ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą objektyviai neįmanoma, nes statinys yra pastatytas teritorijoje, kur tokia statyba draudžiama. Pripažinta, kad sprendimo vykdymo atidėjimas dar trejiems metams iš esmės nesuderinamas su sprendimo privalomumo principu ir teisėtais suinteresuotų asmenų lūkesčiais, dėl to prašymo netenkino.

37III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

3811.

39Ieškovė V. B. pateikė apeliacinį skundą. Juo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – priešieškinį atmesti, o ieškinį tenkinti. Pagrindiniai apeliacinio skundo motyvai:

4011.1.

41Žemės sklypo riba taškuose 1-7 niekur nesutampa su nė vienu valstybinio kelio Nr. ( - ) elementu. Tarp žemės sklypo ribos ir kelio Nr. ( - ) yra gana plati laisvos žemės juosta. Valstybinio kelio Nr. ( - ) kadastriniai matavimai neatlikti, išorinė kelio juostos riba nežinoma iki šiol, dėl to nežinoma, ar kelio juostos riba sutampa su žemės sklypo riba, t. y. ar yra gretimybė, ir reikalingas ribos derinimas su valstybinio kelio patikėtiniu – Lietuvos automobilių kelių direkcija. Nei VĮ „Klaipėdos regiono keliai“, nei jos teisių perėmėjai VĮ „Kelių priežiūra“ ir Lietuvos automobilių kelių direkcija minėto kelio valdymo Nekilnojamojo turto registre nėra įregistravusios, tad jo valdymas dar nėra prasidėjęs ir Lietuvos automobilių kelių direkcija nėra subjektas su kuriuo turi būti derinamos žemės sklypo ribos. Teismas tenkino priešieškinį, nors A. K. IĮ parengti kadastrinių matavimų dokumentai taip pat nesuderinti su to paties kelio patikėtiniu.

4211.2.

43Teismas peržengė byloje pareikštų reikalavimų ribas ir be pagrindo nagrinėjo klausimą dėl priestato įteisinimo galimybių. Priestato įteisinimas nėra kadastrinių matavimų tikslas. Teismas nevertino kadastrinių matavimų tikslų. Teismas visapusiškai neįvertino visų Lietuvos automobilių kelių direkcijos 2018 m. gegužės 2 d. atsiliepime nurodytų argumentų.

4411.3.

45Pagal žemės sklypo planą atsakovų teisės nėra pažeidžiamos, specialiosios tarnybos ir kiti asmenys prie visų butų gali laisvai patekti. Namo pusėje, kurioje pastatytas priestatas, nėra įėjimų į kitus butus. Įvažiavimas į žemės sklypą yra išlikęs toje pačioje vietoje, kurioje jis buvo. Dėl padidėjusio buto ploto apeliantė nepretenduoja į didesnę žemės dalį.

4611.4.

47Teismas nepagrįstai tenkino priešieškinio reikalavimus. Nacionalinė žemės tarnyba žemės sklypų kadastrinių matavimų dokumentų netvirtina. Teismas neįvertino duomenų, kad Nacionalinės žemės tarnybos pozicija dėl A. K. IĮ parengto žemės sklypo plano suderinimo prieštaringa. A. K. IĮ parengti kadastrinių matavimų dokumentai nebuvo pateikti apeliantei ir V. V., nebuvo suderinti su Pajūrio regioninio parko direkcija, valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. ( - ) patikėtiniu, žemės sklypo riba kirto sieną. Jeigu apeliantės pastatas priestatas bus nugriautas, atsakovai turės rengti naują žemės sklypo planą. Teismas pripažino atsakovams teisę pateikti Nacionalinei žemės tarnybai tvirtinti kadastrinių matavimų dokumentus, kurie yra ydingi.

4811.5.

49Apeliantės priestatas nėra nei gyvenamasis namas, nei pastatas, todėl Kelių įstatymo 13 straipsnio 3 dalies nuostatas jam netaikomos. Apeliantės prašymas atidėti sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-150-903/2014 vykdymą, turėjo būti išspręstas nutartimi, o ne teismo sprendimu.

5012.

51Atsiliepimu atsakovai J. P., R. P., D. K. ir R. P. prašo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovai nurodo, kad ieškovė privalėtų suderinti UAB „Gargždų projektai“ parengtą žemės sklypo planą su valstybinės žemės patikėtiniu. Atsakovai sutinka su teismo išvada, kad ieškovė negali tikėtis gauti sutikimus įteisinti savavališkai pastatytą priestatą, nes priestatas yra kelio apsaugos zonoje. Teismas pagrįstai nagrinėjo klausimą dėl priestato įteisinimo galimybių. Lietuvos automobilių kelių direkcijos procesinė padėtis byloje keitėsi, dėl to teismas pagrįstai nagrinėjo jos, ne kaip trečiojo asmens, o kaip atsakovės, į bylą 2018 m. liepos 18 d. pateiktą atsiliepimą. Teismas pagrįstai nustatė, kad dėl ieškovės savavališkos statybos pažeidžiamos ir bus pažeistos kitų daugiabučio namo bendraturčių teisės ir interesai perkant žemės sklypą. Atsakovai laikosi nuomonės, kad teismas pagrįstai ir teisėtai patenkino atsakovų priešieškinį bei pagrįstai netenkino V. B. prašymo dėl 2014 m. vasario 12 d. teismo sprendimo vykdymo atidėjimo.

5213.

53Atsiliepimu atsakovė Lietuvos automobilių kelių direkcija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir prašo apeliacinio skundo netenkinti. Atsakovė nurodo, kad nėra pagrindo teigti, jog kelias neegzistuoja, ar nėra aiškus kelio valdytojas. Tiek daugiabutis namas, tiek visi šio namo priestatai patenka į kelio apsaugos zoną. Atsakovė neturi teisėto lūkesčio gauti kelio savininko suderinimą žemės sklypo kadastrinių matavimų dokumentuose, kuriuose pažymėtas nelegalus statinys, patenkantis į kelio apsaugos zoną.

5414.

55Atsiliepimu trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba su ieškovės apeliaciniu skundu nesutinka. Laikosi pozicijos, kad Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos rajono skyrius, esant VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ 2017 m. vasario 24 d. pranešimui Nr. V2-187, neturi teisės derinti ginčo sklypo kadastrinius matavimus, kurie pažeidžia teisės aktų nuostatas.

5615.

57Atsiliepimu trečiasis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos palaiko 2018 m. sausio 24 d. atsiliepime Nr. 2D-1079 bei 2018 m. rugsėjo 24 d. rašytiniame paaiškinime Nr. 2D-13234 išdėstytą poziciją ir dėl apeliacinio skundo reikalavimų prašo spręsti teismo nuožiūra.

5816.

59Atsiliepimu trečiasis asmuo VĮ „Kelių priežiūra“ prašo pašalinti trečiąjį asmenį VĮ „Kelių priežiūra“ iš bylos; netenkinus prašymo dėl pašalinimo iš bylos, VĮ „Kelių priežiūra“ palaiko 2018 gegužės 23 d. ir 2018 m. spalio 26 d. pateiktuose atsiliepimuose į patikslintą ieškinį išdėstytus argumentus ir prašo atmesti apeliacinį skundą kaip nepagrįstą.

6017.

61Atsiliepimu trečiasis asmuo A. K. nurodo, kad nei matavimus atlikęs geodezininkas, nei įmonė, paženklinus žemės sklypo ribas ir suderinus planus, negavo raštu pastabų iki teismo proceso pradžios. Išnagrinėjęs apeliantės motyvus dėl priešieškinio prašo priimant sprendimą atsižvelgti į pateiktas pastabas.

6218.

63Atsiliepimu trečiasis asmuo UAB „Gargždų projektas“, pritardama įmonės geodezininko A. K. parengtos kadastrinių matavimų bylos pagrindu suformuotoms žemės sklypo riboms, prašo priimant sprendimą atsižvelgti į apeliantės pastabas dėl priešieškinio.

64Teisėjų kolegija

konstatuoja:

65IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6619.

67Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnis).

6820.

69Vadovaujantis CPK 321 straipsnio 1 dalimi, apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinį skundą, atsiliepimų į jį argumentus, konstatuoja, jog nenustatyta būtinybė skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, o rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą (CPK 321, 322 straipsniai).

7021.

71Byloje ginčas kilo dėl teisės pateikti žemės sklypo kadastrinių matavimų dokumentus derinti be ieškinyje arba priešieškinyje nurodytų atsakovų sutikimo pripažinimo ieškovei V. B. arba priešieškinį pareiškusiems atsakovams A. B., R. P., D. K. ir J. P.. Sujungus dvi civilines bylas šioje byloje taip pat nagrinėjamas pareiškėjos V. B. prašymas dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2014 m. vasario 12 d. sprendimo vykdymo atidėjimo civilinėje byloje Nr. 2-150-903/2014.

7222.

73Byloje rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovė ir atsakovai – fiziniai asmenys yra daugiabučio gyvenamojo namo, kuriame yra 7 butai, esančio ( - ), bendraturčiai. Daugiabučiam gyvenamajam namui priskirtas valstybei priklausantis 0,5200 ha ploto žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ), esantis ( - ) (toliau – Žemės sklypas). Daugiabučio gyvenamojo namo bendraturčiai yra šio Žemės sklypo naudotojai.

7423.

75Ieškovė V. B. 2010 m. gegužės mėnesį žemės sklype prie gyvenamojo namo savavališkai, be statybą leidžiančio dokumento, prisistatė priestatą, kuris sujungtas su pirmu butu. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2014 m. vasario 12 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-150-903/2014, įsiteisėjusiu 2014 m. kovo 17 d., V. B. įpareigota per 9 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, nustatytus 2012 m. rugsėjo 6 d. savavališkos statybos akte, parengiant projektinę dokumentaciją ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą, per šį terminą neįvykdžius šio reikalavimo, per 1 mėnesį savo lėšomis nugriauti savavališkai pastatytą statinį ir sutvarkyti statybvietę, neįvykdžius šių įpareigojimų nustatytu terminu, V. B. įpareigota mokėti baudą už kiekvieną uždelstą reikalavimo neįvykdymo dieną. Minėto teismo sprendimo vykdymas buvo du kartus atidėtas. V. B. 2018 m. balandžio 23 d. prašymu prašė atidėti 2014 m. vasario 12 d. teismo sprendimo vykdymą dar trejiems metams.

7624.

77Ieškovė V. B. patikslintu ieškiniu prašė pripažinti jai teisę be atsakovų A. B., R. P., R. P. (O. O. S. teisių perėmėjo), D. K., J. P., P. P. ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos (VĮ „Kelių priežiūra“ teisių perėmėjos) sutikimų ir suderinimų pateikti Nacionalinei žemės tarnybai suderinti Žemės sklypo kadastrinių matavimų dokumentus, parengtus UAB „Gargždų projektas“ geodezininko A. K., bei pateikti šiuos dokumentus Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui kadastro duomenims įrašyti nekilnojamojo turto kadastre. Patikslintu priešieškiniu atsakovai A. B., R. P., D. K., J. P. prašė pripažinti jiems teisę be ieškovės V. B. ir atsakovės pagal priešieškinį V. V. suderinimo pateikti Nacionalinei žemės tarnybai tvirtinti Žemės sklypo kadastrinių matavimų dokumentus, parengtus A. K. IĮ, bei pateikti šiuos dokumentus Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui kadastro duomenims įrašyti nekilnojamojo turto kadastre.

7825.

79Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovės iniciatyva parengtas UAB „Gargždų projektas“ geodezininko A. K. 2015 m. liepos 27 d. žemės sklypo planas. Pagal UAB „Gargždų projektas“ žemės sklypo planą žemės sklypo riba ties posūkio taškais 2–5 sutapatinta su ieškovės priestato siena. Patikslintą priešieškinį pareiškę atsakovai savo reikalavimus grindžia A. K. IĮ 2017 m. rugsėjo 12 d. parengtu žemės sklypo planu. Pagal šiame žemės sklypo plane pažymėtą žemės sklypo ribą ties posūkio taškais 2–3 į formuojamą žemės sklypą neįtraukiama dalis ieškovės priestato užimtos žemės.

8026.

81Vienas iš civilinių teisių gynimo būdų – teisių pripažinimas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.138 straipsnio 1 punktas). Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu (CK 4.75 straipsnio 1 dalis).

82Dėl ieškinio

8327.

84Apeliaciniame skunde ieškovė V. B. nesutinka su skundžiamame teismo sprendime nurodyta aplinkybe, kad 2015 m. liepos 27 d. parengtame žemės sklypo plane žemės sklypo riba taškuose 1-7 sutampa su valstybiniu keliu Nr. ( - ), taškuose 2‑3‑4-5 sutampa su savavališko statinio siena. Apeliantė nurodo, kad žemės sklypo riba taškuose 1–7 nesutampa su nė vienu valstybinio kelio Nr. ( - ) elementu, o tarp žemės sklypo ribos ir kelio Nr. ( - ) yra plati laisvos žemės juosta. Šiais motyvais apeliantė iš esmės teigia, kad, jei kelio juostos išorinė riba nesutampa su žemės sklypo riba, kelio juosta nėra gretimybė ir nereikia suderinimo su kelio patikėtiniu – Lietuvos automobilių kelių direkcija. Apeliantė taip pat teigia, kad nei VĮ „Klaipėdos regiono keliai“, nei jos teisių perėmėjos VĮ „Kelių priežiūra“ ir Lietuvos automobilių kelių direkcija minėto kelio valdymo nėra įregistravusios Nekilnojamojo turto registre, dėl to jo valdymas nėra prasidėjęs ir žemės sklypo ribos neturi būti derinamos su Lietuvos automobilių kelių direkcija.

8528.

86Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 757 duomenimis, kelias Nr. ( - ) įtrauktas į valstybinės reikšmės kelių sąrašą, kaip rajoninis kelias. Byloje nekilo ginčo dėl aplinkybės, kad šis kelias įtrauktas į Kelių kadastrą. Nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. 238 „Dėl valstybinės reikšmės kelių perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir jais disponuoti Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos“ Lietuvos automobilių kelių direkcijai, be kita ko, buvo perduoti valstybei nuosavybės teise priklausantys ir VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ valdyti valstybinės reikšmės keliai, nurodyti valstybinės reikšmės automobilių kelių sąraše. Kaip nustatyta anksčiau, kelias Nr. ( - ) įtrauktas į valstybinės reikšmės kelių sąrašą. Esant tokiems duomenims, nėra pagrindo abejoti, kad minėtas kelias perduotas valdyti Lietuvos automobilių kelių direkcijai. Įvertinus tai, kad nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas dėl žemės sklypo ribų derinimo, o ne valdymo, kaip savarankiškos daiktinės teisės, įgyvendinimo sąlygų, apeliantės argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į CK 4.27 straipsnio 2 dalies nuostatą atmestini kaip teisiškai nereikšmingi (CK 4.22, 4.25, 4.27 straipsniai).

8729.

88Vertindama anksčiau nurodytus apeliantės argumentus, teisėjų kolegija visų pirma atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovės iniciatyva UAB „Gargždų projektas“ 2015 m. liepos 27 d. parengtame žemės sklypo plane Žemės sklypo gretimybė ties sklypo riba taškuose 1–7 nurodytas valstybės žemės fondas (valstybinis kelias Nr. ( - )). Antra, bylos duomenims, 2015 m. liepos 27 d. parengtas žemės sklypo planas 2015 m. liepos 28 d. buvo suderintas su VĮ „Klaipėdos regiono keliai“. Taigi, nors apeliantė nurodo motyvus dėl kitokių apskaičiavimų galimybės, tačiau pačios ieškovės iniciatyva parengtame žemės sklypo plane valstybinis kelias Nr. ( - ) nurodytas kaip ginčo žemės sklypo gretimybė ir buvo derintas su kelią patikėjimo teise valdančiu subjektu. Be to, byloje esančiame A. K. IĮ 2017 m. rugsėjo 12 d. parengtame žemės sklypo plane Žemės sklypo gretimybėje ties sklypo riba taškuose 1–5 taip pat nurodytas valstybės žemės fondas (kelias Nr. ( - )). Papildomai pažymėtina, kad VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ 2017 m. spalio 30 d. rašte, nurodant aplinkybes dėl 2015 m. liepos 28 d. žemės sklypo plano derinimo, be kita ko, pažymima, kad įmonė vadovavosi įrašu, jog rajoninio kelio plotis yra po 9,00 m į abi puses; įmonė sutiko su seniau nustatyta kelio ašies linija prieš tai suderinus žemės sklypą ir neturi jokio pagrindo manyti, kad prieš tai kelio ašies linija buvo nustatyta klaidingai. Įvertinus nurodytus byloje esančius duomenis, nenustatyta pagrindo abejoti, kad valstybinis kelias yra Žemės sklypo gretimybė.

8930.

90Nustatyta, kad 2017 m. vasario 24 d. raštu VĮ ,,Klaipėdos regiono keliai“ panaikino UAB „Gargždų projektas“ matininko A. K. parengto Žemės sklypo 2015 m. liepos 28 d. ribų suderinimą. Minėtame rašte nurodyta, kad suderinant Žemės sklypo planą neturėta jokios informacijos apie šalia pastato pastatytą priestatą be statybą leidžiančio dokumento ir bendraturčių sutikimo. Minėtame rašte, atsižvelgus į Klaipėdos miesto apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2014 m. vasario 12 d. sprendime V. B. nustatytus įpareigojimus, nurodytas įspėjimas, kad rengiant projektinę dokumentaciją V. B. turės kreiptis į VĮ „Klaipėdos regiono keliai“, viena iš įmonės prisijungimo projektavimo) sąlygų yra tai, kad reikia statinių projektą rengti ir statinius rekonstruoti nenumatant pastatų plėtros į valstybinės reikšmės regioninį kelią Nr. ( - ) (nesumažinant atstumo tarp valstybinės reikšmės kelio iki planuojamo rekonstruoti pastato), įvertinus minėto kelio plėtrą, o iš pateiktų dokumentų matyti, kad įmonė nesutiks su rekonstrukcijos projektu, nes projektas prieštaraus paminėtai prisijungimo (projektavimo) sąlygai. Iš šių duomenų matyti, kad prieštaraujama atstumo tarp kelio ir rekonstruojamo pastato mažinimui. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepime į pareiškimą dėl ieškinio dalyko pakeitimo (patikslinimo) nurodė, kad esant minėtam VĮ ,,Klaipėdos regiono keliai“ 2017 m. vasario 24 d. pranešimui neturi teisės derinti ginčo Žemės sklypo kadastrinius matavimus, kurie pažeidžia teisės aktų nuostatas. Be kita ko, VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ 2017 m. spalio 30 d. rašte nurodoma, kad kai bus įvykdytas Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų sprendimas civilinėje byloje Nr. 2‑15-903/2014, Žemės sklypas bus derinamas pagal A. K. IĮ pateiktą žemės sklypo planą.

9131.

92Svarbia aplinkybe pripažintina ir tai, kad atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos 2018 m. liepos 18 d. atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodoma, jog daugiabutis namas ir jo priestatai patenka į kelio apsaugos zoną ir ieškovė negali turėti teisėto lūkesčio gauti kelio savininko suderinimą žemės sklypo kadastrinių matavimų dokumentuose, kuriuose pažymėtas nelegalus statinys, patenkantis į kelio apsaugos zoną. Apeliantė neginčija šios pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, kad ieškovės priestatas pastatytas kelio apsaugos zonoje. Kelių įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 1 punktas numato, kad apsaugos zonose draudžiama statyti gyvenamuosius namus, visuomeninius ir kitus pastatus, kurie nesusiję su transporto priemonių ir keleivių aptarnavimu. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai įvertino bylos duomenis, kad faktiškai priestatas pristatytas prie gyvenamojo namo ir sujungtas su ieškovei priklausančiu butu, taip faktiškai padidinant buto bendrąjį ir gyvenamąjį plotą.

9332.

94Apeliantės teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neįvertino Lietuvos automobilių kelių direkcijos 2018 m. gegužės 2 d. atsiliepime nurodytų aplinkybių, atmestini. Apeliantės nurodomas atsiliepimas buvo pateiktas, kai Lietuvos automobilių kelių direkcijos procesinė padėtis buvo trečiasis asmuo. Vėliau šio dalyvaujančio byloje asmens procesinė padėtis pasikeitė, dėl to pagrįstai įvertinta Lietuvos automobilių kelių direkcijos, kaip atsakovės, pozicija.

9533.

96Nors apeliaciniame skunde ieškovė teigia, kad priestato įteisinimas nėra kadastrinių matavimų tikslas, tačiau patikslintame ieškinyje ieškovė nurodė, jog žemės sklypo kadastrinius matavimus užsisakė siekdama įteisinti savo pasistatytą priestatą. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad tarp šalių iš esmės kilęs ginčas dėl žemės sklypo ribos ties ieškovės priestatu, kuris pastatytas savavališkai, pripažįsta, kad aplinkybės dėl nustatytos ieškovės savavališkos priestato statybos fakto ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytų padarinių taikymo yra susijusios su nagrinėjama byla ir reikšmingos byloje sprendžiamam klausimui dėl teisės pateikti žemės sklypo kadastrinių matavimų dokumentus derinti be kitų asmenų sutikimo pripažinimo bylos šalims. Dėl to pirmosios instancijos pagrįstai į nurodytas aplinkybes atsižvelgė ir jas įvertino priimdamas skundžiamą sprendimą. Nenustatyta teisinio pagrindo pripažinti, kad byloje peržengtos bylos nagrinėjimo ribos (CPK 265 straipsnis).

9734.

98Įvertinusi apeliacinio skundo argumentus, byloje nustatytas faktines aplinkybes ir atsižvelgdama į anksčiau nurodytus motyvus teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškovės ieškinio reikalavimus.

99Dėl priešieškinio

10035.

101Nustatyta, kad byloje esančiame A. K. IĮ 2017 m. rugsėjo 12 d. parengtame žemės sklypo plane Žemės sklypo gretimybėje ties sklypo riba taškuose 1–5 nurodytas valstybės žemės fondas (kelias Nr. ( - )). Iš byloje esančio VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ 2017 m. spalio 17 d. rašto „Dėl žemės sklypo ribų suderinimo“, adresuoto A. K. IĮ, turinio matyti, kad buvo išnagrinėtas pateiktas prašymas „Dėl pastabų pateikimo ir plano suderinimo apie atliekamus kadastrinius matavimus ir jų metu surašyto žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akto“ ir dėl nurodytų priežasčių Žemės sklypo ribos nederintos. Šiame rašte nurodyta, kad, kai bus įvykdytas Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų sprendimas civilinėje byloje Nr. 2‑15‑903/2014, Žemės sklypas bus derinamas pagal A. K. IĮ pateiktą žemės sklypo planą. Įvertinus šiuos duomenis, atmestini apeliantės argumentai, kad A. K. IĮ parengti kadastrinių matavimų dokumentai nederinti su kelią patikėjimo teise valdžiusia įstaiga.

10236.

103Apeliantė teigia, kad A. K. IĮ parengtas žemės sklypo planas negalėjo būti suderintas ir turi būti pateikta naujai parengta Žemės sklypo kadastro duomenų byla. Apeliantė nurodo, kad jeigu ieškovės priestatas bus nugriautas, atsakovai turės rengti naują žemės sklypo planą.

10437.

105Pirmosios instancijos teismas įvertino Lietuvos automobilių kelių direkcijos poziciją, kad preliminariai nėra priežasčių šio plano nederinti. Nustatyta, kad byloje trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba su priešieškinio dalyko patikslinimu sutiko, atsakovų reikalavimus palaikė. Pirmosios instancijos teismas įvertino apeliantės nurodytas aplinkybes dėl Žemės sklypo plano derinimo Nacionalinėje žemės tarnyboje ir pažymėjo, kad vykstant ginčui atlikta preliminari atsakovų iniciatyva atliktų kadastrinių dokumentų patikra. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad esant tokio pobūdžio ginčui tarp bendraturčių, koks yra nagrinėjamoje byloje, skundžiamu teismo sprendimu atsakovams pagrįstai pripažinta teisė be V. B. ir V. V. suderinimo pateikti Žemės sklypo planą Nacionalinei žemės tarnybai ir taip tęsti A. K.IĮ parengtų kadastrinių matavimų dokumentų derinimo procedūrą laikantis galiojančio teisinio reglamentavimo.

10638.

107Skundžiamu pirmosios instancijos teismo sprendimu priešieškinį pareiškusiems atsakovams pripažinta teisė be V. B. ir V. V. suderinimo pateikti Nacionalinei žemės tarnybai tvirtinti Žemės sklypo kadastrinių matavimų dokumentus, parengtus A. K. IĮ, bei pateikti šiuos dokumentus Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui kadastro duomenims įrašyti Nekilnojamojo turto kadastre. Apeliantė teigia, kad žemės sklypo kadastrinių matavimų dokumentai yra suderinami pasirašant komplektuojamame žemės sklypo plane ir jokio jų tvirtinimo teisės aktuose nereikalaujama.

10839.

109Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 32.1.8 papunktis numato, kad nustatant žemės sklypo kadastro duomenis parengiamas žemės sklypo planas; žemės sklypo planas turi būti suderintas su žemėtvarkos skyriumi. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 67 punktas numato, kad jeigu žemėtvarkos skyrius, patikrinęs nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, nenustato aplinkybių, trukdančių suderinti parengtą žemės sklypo planą, žemėtvarkos skyriaus vedėjas arba jo įgaliotas žemėtvarkos skyriaus darbuotojas jį suderina. Pripažinus, kad skundžiamu sprendimu priešieškinį pareiškusiems atsakovams pagrįstai pripažinta teisė pateikti žemės sklypo kadastrinių matavimų dokumentus derinti be V. B. ir V. V. sutikimo, įvertinus atsakovų patikslinto priešieškinio ir pareiškimo dėl priešieškinio patikslinimo turinį ir atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo rezoliucinė dalis patikslintina, vietoje žodžių „pateikti Nacionalinei žemės tarnybai tvirtini“ nurodant žodžius „pateikti Nacionalinei žemės tarnybai derinti“. Toks pirmosios instancijos teismo sprendimo patikslinimas nekeičia teismo sprendimo esmės ir prilygintinas rašymo apsirikimui (CPK 276 straipsnio 2 dalis).

110Dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo

11140.

112CPK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Teismo sprendimo privalomumas (CPK 18 straipsnis) lemia tai, kad teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti iš karto.

11341.

114Klaipėdos apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo 2018 m. birželio 8 d. nutartimi civilinė byla Nr. e2VP-6433-1025/2018 buvo sujungta su civiline byla Nr. 2-193-941/2018 į vieną bylą; bylai suteiktas numeris 2-193-941/2018. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, atmestini kaip nepagrįsti apeliantės argumentai, jog jos prašymas dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo negalėjo būti išspręstas nagrinėjamoje civilinėje byloje priimtu teismo sprendimu.

11542.

116Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad pašalinti savavališkos statybos padarinius parengiant projektinę dokumentaciją ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą objektyviai neįmanoma, teigia, jog ieškovės pastatytas priestatas nėra nei gyvenamasis namas, nei pastatas, todėl Kelių įstatymo 13 straipsnio 3 dalies nuostatos priestatui netaikomos. Vertinant šiuos apeliacinio skundo argumentus reikšminga tai, kad apeliantė neneigia pirmosios instancijos teismo nustatytos aplinkybės, jog priestatas pristatytas prie gyvenamojo namo ir sujungtas su ieškovei priklausančiu butu. Tad pastatytu priestatu iš esmės padidintas gyvenamojo namo buto bendras ir gyvenamasis plotas.

11743.

118Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2018 m. sausio 24 d. atsiliepime, kurį palaiko atsiliepime į apeliacinį skundą, nurodė, kad savavališko statinio įteisinimui turi būti gautas Nacionalinės žemės tarnybos, kaip valstybinės žemės patikėtinio, ir pastato bendraturčių sutikimas. Valstybinės žemės patikėtinė Nacionalinė žemės tarnyba ir bendraturčiai atsakovai išreiškė atsisakymą duoti sutikimą dėl savavališkai pastatyto statinio įteisinimo. Kaip matyti iš anksčiau nustatytų duomenų, kelią valdanti institucija prieštaraujama atstumo tarp kelio ir rekonstruojamo pastato mažinimui. Šioje civilinėje byloje išnagrinėjus kilusį šalių ginčą ieškovės ieškinio reikalavimai, kaip prielaida šalinti savavališkos statybos padarinius, buvo atmesti. Byloje tenkinti priešieškinio reikalavimai. Esant tokioms aplinkybėms teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad sprendimo vykdymo atidėjimas dar trejiems metams iš esmės nesuderinamas su teismo sprendimo privalomumo principu ir teisėtais suinteresuotų asmenų lūkesčiais. Nenustatyta teisinio pagrindo pripažinti, kad ieškovės prašymas atidėti teismo sprendimo vykdymą atmestas nepagrįstai.

119Dėl bylos baigties

12044.

121Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Ieškovės V. B. apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti priešingą sprendimą, dėl to apeliacinis skundas atmestinas. Pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas iš esmės nepakeistas, jį patikslinant anksčiau nurodytu būdu – „pateikti Nacionalinei žemės tarnybai tvirtini“ nurodant žodžius „pateikti Nacionalinei žemės tarnybai derinti“ (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

122Dėl bylinėjimosi išlaidų

12345.

124Nustatyta, kad Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus 2018 m. gruodžio 12 d. sprendimu ieškovė V. B. 100 proc. atleista nuo žyminio mokesčio. Apeliacinį skundą atmetus žyminis mokestis iš apeliantės valstybei nepriteistinas. Duomenų apie kitų dalyvaujančių byloje asmenų turėtas bylinėjimosi išlaidas nepateikta, dėl to jų paskirstymo klausimas nenagrinėtinas.

125Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

126Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimą palikti iš esmės nepakeistą, jo rezoliucinę dalį patikslinant ir vietoje žodžių „pateikti Nacionalinei žemės tarnybai tvirtini“ nurodant žodžius „pateikti Nacionalinei žemės tarnybai derinti“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Raimondos Andrulienės, Albinos Pupeikienės (kolegijos pirmininkė ir... 3. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės V. B. apeliacinį... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Civilinėje byloje buvo priimtas Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono... 8. 2.... 9. Ieškovė V. B. patikslintu ieškiniu (2017 m. gruodžio 21 d., 2018 m.... 10. 2.1.... 11. Ieškovė ir atsakovai – fiziniai asmenys – gyvena daugiabučiame name ( -... 12. 2.2.... 13. Parengtas žemės sklypo planas 2015 m. liepos 28 d. buvo suderintas su... 14. 2.3.... 15. Nacionalinė žemės tarnyba nederina žemės sklypo kadastrinių matavimų ir... 16. 3.... 17. Atsakovai A. B., R. P. (A. A. B. teisių perėmėja), D. K. (E. P. teisių... 18. 3.1.... 19. Su ieškovės ieškinio reikalavimu nesutinka, nes savavališka ieškovės... 20. 3.2.... 21. A. K. IĮ parengta žemės sklypo kadastrinių matavimų byla yra patikrinta... 22. 4.... 23. V. B. 2018 m. balandžio 23 d. pateiktu prašymu prašo atidėti Klaipėdos... 24. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 25. 5.... 26. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2018 m. lapkričio 8 d.... 27. 6.... 28. Teismas nustatė, kad ieškovė ir atsakovai yra daugiabučio (7 butų)... 29. 7.... 30. Nustatyta, kad V. B. iniciatyva UAB „Gargždų projektas“ parengta žemės... 31. 8.... 32. Pasisakydamas dėl ieškinio teismas nurodė, kad savavališkas statinys yra... 33. 9.... 34. Pasisakydamas dėl priešieškinio teismas nurodė, kad atsakovų iniciatyva A.... 35. 10.... 36. Pasisakydamas dėl sprendimo vykdymo atidėjimo teismas nurodė, kad pašalinti... 37. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 38. 11.... 39. Ieškovė V. B. pateikė apeliacinį skundą. Juo prašo panaikinti pirmosios... 40. 11.1.... 41. Žemės sklypo riba taškuose 1-7 niekur nesutampa su nė vienu valstybinio... 42. 11.2.... 43. Teismas peržengė byloje pareikštų reikalavimų ribas ir be pagrindo... 44. 11.3.... 45. Pagal žemės sklypo planą atsakovų teisės nėra pažeidžiamos,... 46. 11.4.... 47. Teismas nepagrįstai tenkino priešieškinio reikalavimus. Nacionalinė žemės... 48. 11.5.... 49. Apeliantės priestatas nėra nei gyvenamasis namas, nei pastatas, todėl Kelių... 50. 12.... 51. Atsiliepimu atsakovai J. P., R. P., D. K. ir R. P. prašo apeliacinį skundą... 52. 13.... 53. Atsiliepimu atsakovė Lietuvos automobilių kelių direkcija sutinka su... 54. 14.... 55. Atsiliepimu trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba su ieškovės... 56. 15.... 57. Atsiliepimu trečiasis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos... 58. 16.... 59. Atsiliepimu trečiasis asmuo VĮ „Kelių priežiūra“ prašo pašalinti... 60. 17.... 61. Atsiliepimu trečiasis asmuo A. K. nurodo, kad nei matavimus atlikęs... 62. 18.... 63. Atsiliepimu trečiasis asmuo UAB „Gargždų projektas“, pritardama įmonės... 64. Teisėjų kolegija... 65. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 66. 19.... 67. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 68. 20.... 69. Vadovaujantis CPK 321 straipsnio 1 dalimi, apeliacinis skundas nagrinėjamas... 70. 21.... 71. Byloje ginčas kilo dėl teisės pateikti žemės sklypo kadastrinių matavimų... 72. 22.... 73. Byloje rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovė ir atsakovai –... 74. 23.... 75. Ieškovė V. B. 2010 m. gegužės mėnesį žemės sklype prie gyvenamojo namo... 76. 24.... 77. Ieškovė V. B. patikslintu ieškiniu prašė pripažinti jai teisę be... 78. 25.... 79. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovės iniciatyva parengtas UAB... 80. 26.... 81. Vienas iš civilinių teisių gynimo būdų – teisių pripažinimas (Lietuvos... 82. Dėl ieškinio... 83. 27.... 84. Apeliaciniame skunde ieškovė V. B. nesutinka su skundžiamame teismo... 85. 28.... 86. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 757... 87. 29.... 88. Vertindama anksčiau nurodytus apeliantės argumentus, teisėjų kolegija visų... 89. 30.... 90. Nustatyta, kad 2017 m. vasario 24 d. raštu VĮ ,,Klaipėdos regiono keliai“... 91. 31.... 92. Svarbia aplinkybe pripažintina ir tai, kad atsakovės Lietuvos automobilių... 93. 32.... 94. Apeliantės teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 95. 33.... 96. Nors apeliaciniame skunde ieškovė teigia, kad priestato įteisinimas nėra... 97. 34.... 98. Įvertinusi apeliacinio skundo argumentus, byloje nustatytas faktines... 99. Dėl priešieškinio... 100. 35.... 101. Nustatyta, kad byloje esančiame A. K. IĮ 2017 m. rugsėjo 12 d. parengtame... 102. 36.... 103. Apeliantė teigia, kad A. K. IĮ parengtas žemės sklypo planas negalėjo... 104. 37.... 105. Pirmosios instancijos teismas įvertino Lietuvos automobilių kelių direkcijos... 106. 38.... 107. Skundžiamu pirmosios instancijos teismo sprendimu priešieškinį... 108. 39.... 109. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 32.1.8 papunktis numato, kad nustatant... 110. Dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo... 111. 40.... 112. CPK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog teismas turi teisę dalyvaujančių... 113. 41.... 114. Klaipėdos apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo 2018 m. birželio 8 d.... 115. 42.... 116. Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad... 117. 43.... 118. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos... 119. Dėl bylos baigties... 120. 44.... 121. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 122. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 123. 45.... 124. Nustatyta, kad Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos... 125. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331... 126. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2018 m. lapkričio 8 d....