Byla 1A-599-72-2010

12010 m.

2Procesinio sprendimo kategorija

3Panevėžys

41.2.14.5.3;2.4.8.

5Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Tomo Zdanavičiaus, teisėjų Ričardo Gilio ir Nijolės Sušinskienės, sekretoriaujant Jolitai Žukauskienei, dalyvaujant prokurorui Vytautui Sabaliauskui, nuteistajam A. B., jo gynėjui advokatui Raimundui Kurkliečiui, civilinio ieškovo atstovei J. B., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. B. apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 21 d. nuosprendžio, kuriuo A. B. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau LR BK) 222 str. 1 d. ir 220 str. 1 d. ir nuteistas: pagal LR BK 222 str. 1 d. – 70 MGL (9100 Lt) dydžio bauda, pagal LR BK 220 str. 1 d. – 50 MGL (6500 Lt) dydžio bauda. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d. paskirtos bausmės subendrintos iš dalies jas sudedant ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – 80 MGL (10400 Lt) dydžio bauda, ją sumokant per 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo valstybei tenkintas ir priteista 21 351 Lt iš A. B. valstybei.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

7A. B. nuteistas už tai, kad jis nuo 2005-03-14 būdamas UAB ,,A.“, kodas ( - ), registruotos adresu: ( - ), Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r., direktoriumi bei kasininku, pagal Lietuvos Respublikos 2001-11-06 buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX–574 21 str., būdamas atsakingu asmeniu už apskaitos organizavimą, laikotarpiu nuo 2006-05-01 iki 2008-12-31, tyčia, pažeisdamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų reikalavimus, apgaulingai tvarkė bendrovės buhalterinę apskaitą, tai yra:

8pažeidė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr.IX-574 6 straipsnio 2 dalį - į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu, nes:

92006 metų sausio - vasario mėnesiais, tiksli data tyrimo metu nenustatyta, pagal su J. S. sudarytą rangos sutartį Nr. 200602, objekte, adresu: ( - ), Panevėžys, UAB „A.“ atlikusi įvairius statybos darbus (namo vidaus apdaila) iš J. S. gavo 75300 Lt pajamų, iš kurių jis dokumentais - darbų priėmimo-perdavimo aktais, PVM sąskaitomis- faktūromis, pinigų priėmimo kvitais, kasos pajamų orderiais - įformino ir apskaitoje - gautų pajamų apskaitos registre ,,Apyvartos žiniaraštis”, Kasos knygoje - apskaitė 20942,34 Lt, o likusiai sumai, t.y. 54357,66 Lt, nesurašė pinigų gavimą patvirtinančių dokumentų - PVM sąskaitų- faktūrų, pinigų priėmimą patvirtinančių dokumentų, darbų priėmimo aktų ar kitų dokumentų bei gautų pinigų neužfiksavo bendrovės apskaitoje - kasos knygoje ir kituose privalomuose vesti apskaitos registruose;

102008 metų vasario - kovo mėnesiais, tiksli data tyrimo metu nenustatyta, pagal su K. M. sudarytą rangos sutartį Nr.( - ), objekte adresu: ( - ), Panevėžys, UAB „A.“ atlikusi įvairius statybinius darbus (remonto darbai), jis, apskaitoje 2008-03-14 atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktu Nr.1 užfiksavo, kad UAB „A.“ K. M. atliko darbų už 2251,44 Lt, dokumentais - 2008-03-14 atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktu Nr.1, 2008-03-14 PVM sąskaita- faktūra Nr.08009, registre ,,Pardavimų ir pinigų gavimo žurnalas”, 2008-03-14 pinigų priėmimo kvitu BLA Nr.3488921, kasos pajamų orderiu - užfiksavo, kad UAB „A.“ iš K. M. gavo 1908 Lt pajamų, nors realiai UAB „A.“ iš K. M. gavo 10000 Lt pajamų, ir 8092 Lt sumai nesurašė pinigų gavimą patvirtinančių dokumentų – PVM sąskaitų - faktūrų, pinigų priėmimą patvirtinančių dokumentų, darbų priėmimo aktų ar kitų dokumentų bei gautų pinigų neužfiksavo bendrovės apskaitoje - kasos knygoje ir kituose privalomuose vesti apskaitos registruose;

112006 metų gegužės – birželio mėnesiais, tiksli data tyrimo metu nenustatyta, nesurašė apskaitos dokumentų: PVM sąskaitų - faktūrų, pinigų priėmimą patvirtinančių dokumentų, darbų priėmimo aktų ar kitų dokumentų - ūkinei operacijai įforminti, ir jos neįtraukė į UAB „A.“ buhalterinę apskaitą - kasos knygą ir kitus privalomus vesti apskaitos registrus, kurios 2006 metų gegužės – birželio mėnesiais, tiksli data tyrimo metu nenustatyta, UAB „A.“ G. G. objekte, adresu: ( - ), Pumpėnų k., Pasvalio., atliko statybos darbus (pamato betonavimo darbai ir balkių keitimas), ir už atliktus darbus iš G. G. gavo 4550 Lt pajamų;

122007 metais, tikslus laikas tyrimo metu nenustatytas, nesurašė apskaitos dokumentų – PVM sąskaitų - faktūrų, pinigų priėmimą patvirtinančių dokumentų, darbų priėmimo aktų ar kitų dokumentų ūkinei operacijai įforminti ir jos neįtraukė į UAB „A.“ buhalterinę apskaitą - kasos knygą ir kitus privalomus vesti apskaitos registrus, kurios 2007 metų pavasarį, tikslus laikas tyrimo metu nenustatytas, UAB „A.“ G. K. objekte, adresu: ( - ), Panevėžio raj., atliko apdailos darbus (sienų tinkavimas), ir už atliktus darbus iš G. K. gavo 3500 Lt pajamų;

132008 metais, tikslus laikas tyrimo metu nenustatytas, nesurašė apskaitos dokumentų: PVM sąskaitų - faktūrų, pinigų priėmimą patvirtinančių dokumentų, darbų priėmimo aktų ar kitų dokumentų - ūkinei operacijai įforminti ir jos neįtraukė į UAB „A.“ buhalterinę apskaitą - kasos knygą ir kitus privalomus vesti apskaitos registrus, kurios 2008 metų pavasarį, tikslus laikas tyrimo metu nenustatytas, UAB „A.“ V. P. objekte, adresu: ( - ), Katinų k., Panevėžio r., atliko statybos darbus (kamino mūrijimas) ir už atliktus darbus iš V. P. gavo 1500 Lt pajamų;

14pažeidė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr.IX-574 12 straipsnio 1 dalies 1 punktą - „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais”, nes 2006-2008 metų UAB ,,A.” buhalterinėje apskaitoje apskaitos dokumentais - PVM sąskaitomis - faktūromis, kasos pajamų orderio kvitais ar kitais dokumentais nepagrindė UAB „A.“ faktiškai gautų 9550 Lt pajamų:

152006 metais, gegužės – birželio mėnesiais, tiksli data tyrimo metu nenustatyta, iš G. G. gautų 4550 Lt pajamų, 2007 metų pavasarį, tikslus laikas tyrimo metu nenustatytas, iš G. K. gautų 3500 Lt pajamų, 2007 metais, tikslus laikas tyrimo metu nenustatytas, 2008 metų pavasarį, tikslus laikas tyrimo metu nenustatytas, iš V. P. gautų 1500 Lt pajamų;

16pažeidė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr.IX-574 12 straipsnio 4 dalį: ,,apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti”, nes 2006 - 2008 metų apskaitos registruose - bendrajame žurnale, didžiojoje knygoje, PVM apskaitoje, pajamų gavimo specialiuosiuose žiniaraščiuose ir kt., ataskaitose neužfiksavo gautų 67761, 50 Lt pajamų - iš J. S. gautų 50119, 50 Lt (be PVM mokesčio), iš K. M. gautų 8092 Lt (be PVM mokesčio), iš G. G. gautų 4550 Lt pajamų (be PVM mokesčio), iš G. K. gautų 3500 Lt pajamų (be PVM mokesčio), iš V. P. gautų 1500 Lt pajamų (be PVM mokesčio);

17pažeidė kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr.179 3 ir 16 punktus, nes nesurašė pinigų gavimą iš J. S. - 50119, 50 Lt, iš K. M. - 8092 Lt, iš G. G. - 4550 Lt, iš G. K. - 3500 Lt, iš V. P. - 1500 Lt patvirtinančių dokumentų ir gautų pinigų neužfiksavo UAB „A.“ kasoje;

18dėl padarytų pažeidimų iš dalies nebuvo galima nustatyti 2006 - 2008 m. laikotarpio UAB ,,A.” veiklos rezultatų, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

19A. B. nuteistas ir už tai, kad jis nuo 2005-03-14 būdamas UAB ,,A.“, kodas ( - ), registruotos adresu: ( - ), Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r., direktoriumi, pagal Lietuvos Respublikos 2001-11-06 buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX–574 21str. , ir pagal Lietuvos Respublikos 2001-11-06 įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 28 str., būdamas atsakingas už UAB „A.“ teisingą finansinių atskaitomybių ir metinių pelno mokesčio deklaracijų sudarymą, teisingų duomenų apie pajamas ir pelną pateikimą, turėdamas vieningą tyčią, siekdamas išvengti privalomų mokėti mokesčių į deklaracijas ir kitas ataskaitas įrašė žinomai neteisingus duomenis apie pajamas, pelną bei turtą ir pateikė juos valstybės įgaliotoms institucijoms, o būtent:

202007-05-23 ( - ), Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r., pildydamas 2006 metų metinę pelno mokesčio deklaraciją, įrašė neteisingus duomenis apie bendrovės 2006 m. pelną, t.y. deklaravo 39672 Lt apmokestinamąjį pelną ir deklaravo 5951 Lt pelno mokestį, o turėjo deklaruoti 94342 Lt apmokestinamąjį pelną ir deklaruoti 14151 Lt pelno mokestį bei minėtą deklaraciją 2007-05-23 pateikė Panevėžio AVMI Panevėžio skyriui, esančiam Panevėžyje, Durpyno g. 3;

212008-04-08 ( - ), Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r., pildydamas 2007 metų metinę pelno mokesčio deklaraciją, įrašė neteisingus duomenis apie bendrovės 2007 m. pelną, t.y. deklaravo 137869 Lt apmokestinamąjį pelną ir deklaravo 20680 Lt pelno mokestį, o turėjo deklaruoti 141369 Lt apmokestinamąjį pelną ir deklaruoti 21205 Lt pelno mokestį bei minėtą deklaraciją 2008-04-08 pateikė Panevėžio AVMI Panevėžio skyriui, esančiam Panevėžyje, Durpyno g. 3;

222009-01-08 ( - ), Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r., pildydamas 2008 metų metinę pelno mokesčio deklaraciją įrašė neteisingus duomenis apie bendrovės 2008 m. pelną, t.y. deklaravo 123929 Lt nuostolį, o turėjo deklaruoti 114337 Lt nuostolį bei minėtą deklaraciją 2009-01-08 pateikė Panevėžio AVMI Panevėžio skyriui, esančiam Panevėžyje, Durpyno g. 3;

232006-07-19 ( - ), Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r., pildydamas Pridėtinės vertės mokesčio deklaraciją už 2006 metų birželio mėnesį, įrašė neteisingus duomenis apie pardavimo PVM mokestį t.y. deklaravo 436 Lt mokėtiną pardavimo PVM mokestį, o turėjo deklaruoti 1130 Lt mokėtiną pardavimo PVM mokestį bei minėtą deklaraciją 2006-07-19 pateikė Panevėžio AVMI Panevėžio skyriui, esančiam Panevėžyje, Durpyno g. 3;

242006-11-23 ( - ), Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r., pildydamas Pridėtinės vertės mokesčio deklaraciją už 2006 metų spalio mėnesį, įrašė neteisingus duomenis apie pardavimo PVM mokestį t.y. deklaravo 3463 Lt mokėtiną pardavimo PVM mokestį, o turėjo deklaruoti 11106 Lt mokėtiną pardavimo PVM mokestį bei minėtą deklaraciją 2006-07-19 pateikė Panevėžio AVMI Panevėžio skyriui, esančiam Panevėžyje, Durpyno g. 3;

252007-06-18 ( - ), Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r., pildydamas Pridėtinės vertės mokesčio deklaraciją už 2007 metų gegužės mėnesį, įrašė neteisingus duomenis apie pardavimo PVM mokestį t.y. deklaravo 8287 Lt grąžintiną pardavimo PVM mokestį, o turėjo deklaruoti 7753 Lt grąžintiną pardavimo PVM mokestį bei minėtą deklaraciją 2007-06-18 pateikė Panevėžio AVMI Panevėžio skyriui, esančiam Panevėžyje, Durpyno g. 3;

262008-04-08 ( - ), Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r., pildydamas Pridėtinės vertės mokesčio deklaraciją už 2008 metų kovo mėnesį, įrašė neteisingus duomenis apie pardavimo PVM mokestį t.y. deklaravo 292 Lt mokėtiną pardavimo PVM mokestį, o turėjo deklaruoti 1526 Lt mokėtiną pardavimo PVM mokestį bei minėtą deklaraciją 2008-04-08 pateikė Panevėžio AVMI Panevėžio skyriui, esančiam Panevėžyje, Durpyno g. 3;

272008-06-18 ( - ), Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r., pildydamas Pridėtinės vertės mokesčio deklaraciją už 2008 metų gegužės mėnesį, įrašė neteisingus duomenis apie pardavimo PVM mokestį t.y. deklaravo 1121 Lt mokėtiną pardavimo PVM mokestį, o turėjo deklaruoti 1350 Lt grąžintiną pardavimo PVM mokestį bei minėtą deklaraciją 2007-06-18 pateikė Panevėžio AVMI Panevėžio skyriui, esančiam Panevėžyje, Durpyno g. 3;

282007-05-23 ( - ), Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r., pildydamas Metinę socialinio mokesčio deklaraciją už 2006 metus įrašė neteisingus duomenis apie mokėtiną į biudžetą socialinį mokestį t.y. deklaravo 1236 Lt mokėtiną socialinį mokestį, o turėjo deklaruoti 3423 Lt mokėtiną socialinį mokestį bei minėtą deklaraciją 2007-05-23 pateikė Panevėžio AVMI Panevėžio skyriui, esančiam Panevėžyje, Durpyno g. 3;

292008-04-08 ( - ), Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r., pildydamas Metinę socialinio mokesčio deklaraciją už 2007 metus įrašė neteisingus duomenis apie mokėtiną į biudžetą socialinį mokestį t.y. deklaravo 2972 Lt mokėtiną socialinį mokestį, o turėjo deklaruoti 2897 Lt mokėtiną socialinį mokestį bei minėtą deklaraciją 2008-04-08 pateikė Panevėžio AVMI Panevėžio skyriui, esančiam Panevėžyje, Durpyno g. 3;

30iš viso, jis, siekdamas išvengti privalomų mokėti mokesčių, neapskaičiavo ir nedeklaravo į biudžetą mokėtinų 21351 Lt mokesčių už 2006-2008 metus: pelno mokesčio – 8725 Lt, PVM – 10334 Lt, socialinio mokesčio – 2292 Lt.

31Skundu nuteistasis A. B. prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 21 d. nuosprendį dalyje dėl civilinio ieškinio patenkinimo. Nurodo, kad teismas nuosprendžiu nustatė, kad UAB „A.“ neapskaičiavo ir sumažino sumokėti į valstybės biudžetą 21351 Lt už 2006-2008 metus. Darydamas šią išvadą teismas vadovavosi 2009-09-23 specialisto išvada Nr. 5-5/56. Tačiau bylos nagrinėjimo teisme metu buvo pateikti dokumentai, kad Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. 08-19-4282 jau yra nuspręsta išieškoti mokestinę nepriemoką iš UAB „A.“ turto 28187,76 Lt sumai. Tokiu būdu, teismas neteisingai įvertinęs pateiktus dokumentus jau išieškomą iš UAB „A.“ 28187,76 Lt sumą pakartotinai priteisė išieškoti ir iš jo. Teigia, kad teismas nuosprendyje nurodė, kad Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. balandžio 12 d. sprendimas Nr. 08-19-4282 nėra susijęs su sprendimų vykdymu ne ginčo tvarka pagal Mokesčių administravimo įstatymą. Šią teismo klaidą gali paaiškinti tuo, kad specialisto išvadoje nurodyta suma 21351 Lt yra nesumokėtų mokesčių suma be delspinigių ir baudų. Nurodo, kad jis dar iki nuosprendžio priėmimo UAB „A.“ grąžino 67761,50 Lt, o bendrovė nesumokėjo valstybei mokesčių nuo šios sumos, tai mokesčių inspekcija priėmė sprendimą šią sumą išieškoti iš UAB „A.“ mokesčių administravimo įstatymo tvarka. Kadangi nuosprendžiu konstatuota suma 21351 Lt Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimu jau yra priverstinai išieškoma iš UAB „A.“, ši suma pakartotinai jam priteista negalėjo būti. Kad mokesčių inspekciją išieško tą pačią nesumokėtų mokesčių sumą, kurią teismas įvardija kaip žalą, patvirtina ir Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010-02-22 raginimas, kurio bendrovė neįvykdė, todėl ir buvo priimtas 2010-04-12 sprendimas NR. 08-19-4282. Nurodo, kad neteisingai įvertintų faktinių bylos aplinkybių, susijusių su civilinio ieškinio dalyku, teismas padarė neteisingą išvadą, nuspręsdamas tenkinti civilinio ieškovo pareikštą civilinį ieškinį. Teigia, kad šio ieškinio patenkinimas jam sukelia itin neigiamas materialines pasekmes, kadangi jis gera valia grąžino lėšas bendrovei, o civilinis ieškovas faktiškai atstovaudamas valstybės interesus elgiasi nesąžiningai, nepagrįstai siekdamas tą pačią žalą išieškoti iš skirtingų subjektų.

32Civilinio ieškovo Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas A. S. atsiliepimu į nuteistojo A. B. apeliacinį skundą prašo pastarojo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo nuosprendį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismo nuosprendžiu A. B., UAB „A.“ direktorius buvo pripažintas kaltu dėl apgaulingai tvarkomos buhalterinės apskaitos, dėl neteisingų duomenų apie pajamas pateikimo Inspekcijai, dėl neapskaičiuotų ir nesumokėtų 21351 Lt į valstybės biudžetą. Inspekcija pareiškė ieškinį nuteistajam A. B., ginant viešąjį interesą, kaip juridinio asmens dalyviui, t. y. bendrovės direktoriui. Tai rodo, kad ieškinys buvo pareikštas laikantis įstatymo, nes A. B., kaip juridinio asmens dalyviui, sprendusiam visus bendrovės valdymo ir veiklos klausimus, gali atsirasti civilinė atsakomybė pagal LR CK 2.50 str. 3 d. Juridinio asmens dalyvio veiksmus nuosprendžiu pripažinus nusikalstamais ir lėmusiais įmonės negalėjimą įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, jis atsako prieš trečiuosius asmenis pagal juridinio asmens prievoles savo turtu subsidiariai. Nurodo, kad A. B., kaip bendrovės direktorius turėjo pareigą užtikrinti savalaikį ir teisingą įstatymų nustatytų pelno mokesčio, pridėtinės vertės mokesčio bei socialinio mokesčio apskaičiavimą bei sumokėjimą į valstybės biudžetą. Tačiau šioje baudžiamojoje byloje yra nustatyti A. B. nesąžiningi veiksmai, lėmę ieškinyje nurodytos sumos – 21351 Lt nesumokėjimą ir negalėjimą jos išieškoti iš Bendrovės. Pats A. B. teisminio nagrinėjimo metu savo kaltę pripažino visiškai. Nuteistasis A. B. apeliaciniame skunde nurodo, kad 21351 Lt žala yra priverstinai išieškoma iš bendrovės. Tačiau bendrovės negalėjimą atsiskaityti su valstybe patvirtina vykdomojoje byloje Nr. 0089/10/03163 antstolio M. A. surašytas aktas dėl negalėjimo išieškoti 21351 Lt skolos valstybei. Patvarkyme dėl išieškojimo veiksmų negalimumo nurodyta, kad patikrinus sprendimo įvykdymo galimybes, t. y. atlikus turtinius užklausimus bankams, VĮ „R.“, Žemės ir kito nekilnojamo turto registro ir kadastro įmonei, nustatyta, kad bendrovė turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą neturi, išieškoti skolą nėra galimybės. Antstolio patvarkymu, ši vykdomoji byla užbaigta, o vykdomasis dokumentas grąžintas inspekcijai. Tokiu būdu, teismas padarė pagrįstą išvadą, jog A. B. privalo asmeniškai atlyginti padarytą žalą valstybei.

33Prokuroras ir civilinio ieškovo atstovė J. B. teismo posėdyje prašo apeliacinį skundą atmesti, nuteistasis bei pastarojo gynėjas advokatas – tenkinti.

34Apeliacinis skundas atmestinas.

35Teisėjų kolegija, neišeidama už apeliacinio skundo ribų, tikrina pirmosios instancijos teismo nuosprendžio teisėtumo dalį tik dėl tų klausimų, dėl kurių paduotas apeliacinis skundas (BPK 320 str.).

36Išnagrinėjusi apeliacinio skundo argumentus, baudžiamąją bylą bei skundžiamą nuosprendį teisėjų kolegija konstatuoja, kad A. B. kaltė padarius nusikalstamas veikas įrodyta pirmosios instancijos teismo nuosprendyje aptartais įrodymais. Teismo išvados padarytos remiantis byloje surinktais bei teisiamajame posėdyje betarpiškai ištirtais įrodymais, kurių visetu pagrįstos teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės. Visa tai leidžia teigti, kad teismas bylą ištyrė nepažeisdamas LR BPK 20 str. 5 d. reikalavimų. Pirmosios instancijos teismas tinkamai kvalifikavo A. B. veikas pagal LR BK 222 str. 1 d. ir BK 220 str. 1 d. ir, laikantis bendrų bausmių skyrimo pagrindų (LR BK 54 str.), teisingai jam paskyrė bausmes bei tinkamai jas subendrino. Apeliantas neginčija savo kaltės bei veikų kvalifikavimo, tačiau tvirtina nesutinkanti su nuosprendžio dalimi, kuria išspręstas Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civilinio ieškinio dėl turtinės žalos, padarytos valstybei, atlyginimo klausimas. Apeliantas skunde teigia, kad teismas, neteisingai įvertinęs pateiktus dokumentus, nepagrįstai iš jo priteisė išieškoti tą pačią nesumokėtą mokesčių sumą, dėl kurios jau yra priimtas sprendimas. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, konstatuoja, kad sprendžiant šį civilinio ieškinio klausimą teismas jokių teisės normų nepažeidė.

37Baudžiamojo proceso kodekse numatyta, kad Lietuvos Aukščiausiojo teismo senato 2005-12-29 nutarimo Nr. 55 „Dėl teismų praktikos nusikalstamų veikų finansų sistemai baudžiamosiose bylose“ 33 p. išaiškinta, kad baudžiamosiose bylose, kuriose kaltininkas yra mokesčių administravimo teisinio santykio subjektas, t. y. mokesčių mokėtojas, ir turtinė žala valstybei buvo padaryta LR BK 219, 220, 221, 222 ir 223 straipsniuose numatytomis nusikalstamomis veikomis nesumokėjus mokesčių, tokios žalos atlyginimas išsprendžiamas ne ginčo tvarka, vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymu. Tais atvejais, kai tokia žala negali būti išieškoma Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka, tai valstybei atstovaujanti institucija, turi teisę baudžiamojoje byloje pareikšti civilinį ieškinį.

38Iš teismui pateiktos baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad 2009-11-26 Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija dėl 21351 Lt turtinės žalos, padarytos valstybės biudžetui, atlyginimo pareiškė civilinį ieškinį ir prašė šią sumą išieškoti iš A. B.. Civiliniame ieškinyje nurodė, kad žala valstybei yra tiesiogiai susijusi su A. B. nusikalstamomis veikomis dėl turtinės prievolės valstybei išvengimo. Priskaičiuotų 21351 Lt mokesčių išieškojimas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka yra ribotas, kadangi bendrovė nuosavybes teise nekilnojamojo turto neturi, dirba nuostolingai. Nei bendrovė, nei jos direktorius A. B. 21351 Lt padarytos žalos nėra atlyginę (T. 3, b. l. 98). Pats nuteistasis A. B. viso proceso metu savo kaltę pripažino visiškai, teisminio bylos nagrinėjimo metu 21351 Lt sumos, atsiradusios dėl jo nesumokėtų mokesčių valstybei, neginčijo (T. 4, b. l. 5). Pirmosios instancijos teismo posėdžio metu civilinio ieškovo atstovė J. B. nurodė, kad duomenų apie tai, kad UAB „A.“ ar A. B. būtų atlyginę bent dalį žalos, mokesčių inspekcija neturi. Dar ikiteisminio tyrimo metu buvo išanalizuotos A. B. pajamos siekiant nustatyti, ar jis turi realią galimybę sumokėti turtinę žalą, padarytą valstybei ir buvo nuspręsta neišdėstyti mokestinės nepriemokos. Pastarosios teigimu, mokesčių inspekcija nėra priėmusi sprendimų dėl nesumokėtų mokesčių valstybei ne ginčo tvarka pagal mokesčių administravimo įstatymą. Iš Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010-02-18 rašto Nr. (12.13)-6-1550 matyti, kad inspekcija, priėmė sprendimą neišdėstyti mokestinės nepriemokos pagal UAB „A.“ pateiktą prašymą, kuris nėra susijęs su sprendimų vykdymu ne ginčo tvarka. Iš antstolio M. A. 2010-04-15 raginimo UAB „A.“ įvykdyti sprendimą pagal Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktą vykdomąjį dokumentą Nr. 08-19-4282 dėl 28187,76 Lt išieškojimo, matyti, kad jis taip pat nėra susijęs su sprendimų vykdymu ne ginčo tvarka pagal Mokesčių administravimo įstatymą. Tokiu būdu, kolegija visiškai sutinka su apylinkės teismo išvadomis, kad baudžiamosios bylos medžiagoje nėra duomenų apie tai, kad būtų priimti sprendimai dėl nesumokėtų mokesčių valstybei ne ginčo tvarka arba, kad išieškojimas yra vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Todėl skundžiamu nuosprendžiu pagrįstai konstatuota, kad nėra jokio pagrindo išvadai, kad iš A. B. yra pakartotinai išieškomi mokesčiai, dėl kurių jau yra priimti sprendimai. A. B. apeliaciniame skunde nurodė, kad dar iki nuosprendžio priėmimo UAB „A.“ grąžino pinigus - 67761,50 Lt, todėl mano, kad žalą jis yra visiškai atlyginęs ir, kad civilinis ieškinys turėtų būti tenkintas iš įmonės, o ne iš jo. Tačiau iš teismui pateiktos baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad joje nėra jokių duomenų apie tai, kad A. B. jo minimą pinigų sumą būtų asmeniškai įnešęs į bendrovės sąskaitą, tokių duomenų nepateikė ir pats apeliantas. Be to, pats A. B. apeliacinės instancijos teisme parodė, kad iš jo įneštų pinigų buvo darbuotojams išmokami atlyginimai, išeitinės kompensacijos, bet ne atlyginama dėl nesumokėtų mokesčių valstybei padaryta žala. Kaip nepagrįstas atmestinas ir apelianto skundo teiginys, kad 21351 Lt suma (be delspinigių ir baudų) yra nesumokėtų valstybei mokesčių suma nuo jo bendrovei grąžintos 67761,5 Lt sumos. Iš specialisto dėl UAB „A.“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo 2009-09-23 Nr. 5-5/56 išvados matyti, kad tyrimo metu pagal pateiktus bendrovės dokumentus ir palyginus duomenis liudytojų, kuriems atliko statybos remonto darbus UAB „A.“, apklausų protokoluose su bendrovės buhalterinėje apskaitoje apskaitytomis pajamomis buvo nustatyta, kad bendrovės 2006-2008 metų buhalterinėje apskaitoje nebuvo įtrauktos gautos veiklos 67761,5 Lt pajamos. Dėl to, nepilni ir neteisingi duomenys apie ataskaitinio laikotarpio gautas pajamas buvo perkelti į 2006, 2007, 2008 m. Metines pelno mokesčio deklaracijas, kuriose buvo deklaruotas neteisingas mokestinių metų rezultatas. Iš viso, tyrimo metu buvo nustatyta, kad bendrovė neapskaičiavo ir sumažino sumokėti į biudžetą 21351 Lt už 2006-2008 m. (T. 2, b. l. 104-117). Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu civilinio ieškovo atstovė parodė, kad iki šiol nėra atlyginta turtinė žala, padaryta valstybei. Antstolis inspekcijai grąžino sprendimą ir pranešė, kad vykdomoji byla užbaigta, kadangi žalos išieškojimas iš UAB „A.“ yra negalimas, nes bendrovė jokio turto neturi. Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija laiko, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad civilinis ieškinys, pareikštas baudžiamojoje byloje, yra priežastiniu ryšiu tiesiogiai susijęs su A. B. padarytomis nusikalstamomis veikomis dėl turtinės prievolės valstybei išvengimo. Todėl teismo sprendimas patenkinti Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareikštą civilinį ieškinį ir turtinę žalą, padarytą valstybės biudžetui, priteisti atlyginti iš tiesiogiai ją padariusio asmens - A. B., yra pagrįstas ir teisėtas.

39Tokiu būdu keisti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010-06-21 nuosprendį apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo.

40Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

41Nuteistojo A. B. apeliacinį skundą atmesti.

1. 2010 m.... 2. Procesinio sprendimo kategorija... 3. Panevėžys... 4. 1.2.14.5.3;2.4.8.... 5. Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 7. A. B. nuteistas už tai, kad jis nuo 2005-03-14 būdamas UAB ,,A.“, kodas ( -... 8. pažeidė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo... 9. 2006 metų sausio - vasario mėnesiais, tiksli data tyrimo metu nenustatyta,... 10. 2008 metų vasario - kovo mėnesiais, tiksli data tyrimo metu nenustatyta,... 11. 2006 metų gegužės – birželio mėnesiais, tiksli data tyrimo metu... 12. 2007 metais, tikslus laikas tyrimo metu nenustatytas, nesurašė apskaitos... 13. 2008 metais, tikslus laikas tyrimo metu nenustatytas, nesurašė apskaitos... 14. pažeidė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo... 15. 2006 metais, gegužės – birželio mėnesiais, tiksli data tyrimo metu... 16. pažeidė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo... 17. pažeidė kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių,... 18. dėl padarytų pažeidimų iš dalies nebuvo galima nustatyti 2006 - 2008 m.... 19. A. B. nuteistas ir už tai, kad jis nuo 2005-03-14 būdamas UAB ,,A.“, kodas... 20. 2007-05-23 ( - ), Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r., pildydamas 2006... 21. 2008-04-08 ( - ), Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r., pildydamas 2007... 22. 2009-01-08 ( - ), Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r., pildydamas 2008... 23. 2006-07-19 ( - ), Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r., pildydamas... 24. 2006-11-23 ( - ), Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r., pildydamas... 25. 2007-06-18 ( - ), Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r., pildydamas... 26. 2008-04-08 ( - ), Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r., pildydamas... 27. 2008-06-18 ( - ), Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r., pildydamas... 28. 2007-05-23 ( - ), Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r., pildydamas Metinę... 29. 2008-04-08 ( - ), Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r., pildydamas Metinę... 30. iš viso, jis, siekdamas išvengti privalomų mokėti mokesčių,... 31. Skundu nuteistasis A. B. prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo... 32. Civilinio ieškovo Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos... 33. Prokuroras ir civilinio ieškovo atstovė J. B. teismo posėdyje prašo... 34. Apeliacinis skundas atmestinas.... 35. Teisėjų kolegija, neišeidama už apeliacinio skundo ribų, tikrina pirmosios... 36. Išnagrinėjusi apeliacinio skundo argumentus, baudžiamąją bylą bei... 37. Baudžiamojo proceso kodekse numatyta, kad Lietuvos Aukščiausiojo teismo... 38. Iš teismui pateiktos baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad 2009-11-26... 39. Tokiu būdu keisti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010-06-21 nuosprendį... 40. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 41. Nuteistojo A. B. apeliacinį skundą atmesti....