Byla 2-45/2013
Dėl žalos atlyginimo, byloje dalyvaujantis trečiasis asmuo bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Pajūrio birštva“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno, Kazio Kailiūno ir Rimvydo Norkaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vindeva“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. balandžio 26 d. nutarties, kuria ieškovo prašymu buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-832-370/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilpra“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vindeva“ dėl žalos atlyginimo, byloje dalyvaujantis trečiasis asmuo bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Pajūrio birštva“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Vilpra“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 235 162,88 Lt dydžio žalos atlyginimo, 6 proc. dydžio procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausantį ir pas jį arba pas trečiuosius asmenis esantį kilnojamąjį turtą bei turtines teises ieškinio sumoje, o šio turto nepakakus – areštuoti pinigines lėšas, esančias atsakovo banko sąskaitose, uždraudžiant areštuotą turtą perleisti tretiesiems asmenims bei juo disponuoti, įskaitant, bet neapsiribojant draudimu turtą parduoti, dovanoti, mainyti ar kitokiu būdu perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti areštuotą turtą bei iš jo kylančias teises, leidžiant iš areštuoto turto atsiskaityti su ieškovu, mokėti mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas.

6Ieškovas nurodė, kad ieškovo prašoma priteisti suma yra 235 162,88 Lt, ji savaime kelia realią grėsmę, kad ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, be to, atsakovas neturi jokio nekilnojamojo ar kito vertingo turto, atsakovo įmonės išlaidos viršija pajamas, todėl akivaizdu, kad ieškinio suma atsakovui yra didelė ir sąlygoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovo manymu, būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones sąlygoja ir tai, kad atsakovas ankstesniuose šalis siejusiuose teisiniuose santykiuose galimai veikė nesąžiningai, pažeisdamas kreditorių teises, šis atsakovo elgesys apibūdina jį kaip nesąžiningą asmenį ir leidžia teigti, kad atsakovas gali vengti vykdyti galimai ieškovui palankų teismo sprendimą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. balandžio 26 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino, areštavo atsakovui priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, iš esmės neviršijant bendros 235 162,88 Lt sumos, uždraudžiant šį turtą perleisti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę.

9Pirmosios instancijos teismas įvertino, jog ieškovo ieškinys pagrįstas rašytiniais įrodymais, ieškinio suma yra didelė, duomenų apie atsakovo turtinę padėtį nėra, atsakovas nekilnojamojo ir kito vertingo turto neturi. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, teismas sprendė, kad yra teisinis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Vindeva“ prašo Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. balandžio 26 d. nutartį panaikinti ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

12Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

131. Pirmosios instancijos teismo nutartis yra nemotyvuota. Priimdamas nutartį ir vertindamas grėsmę galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymui, teismas nepateikė pagrįstų motyvų, kurie leistų spręsti jog yra reali grėsmė būsimo teismo sprendimo vykdymo apsunkinimui.

142. Ieškinio pateikimo metu ieškovas neprašė taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, taip parodydamas, jog nėra jokios grėsmės galimam teismo sprendimo įvykdymui. Tačiau po ieškinio pateikimo praėjus beveik pusei metų, nenurodydamas jokių naujų aplinkybių, kurios patvirtintų apie tariamos grėsmės atsiradimą, ieškovas pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Ieškovas neįrodė, kad atsakovas gali imtis tam tikrų veiksmų, kurie galimai apsunkintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą ar galimai sumažintų atsakovo turimą turtą.

153. Teismas priimdamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių preliminariai nevertino ieškovo ieškinio pagrįstumo, neįvertino visų aplinkybių, kuriomis ieškovas grindė savo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl skundžiama nutartis yra neteisėta.

16Priėmus atsakovo atskirąjį skundą ir paskyrus jį nagrinėti apeliacinės instancijos teisme, buvo gauti nauji atsakovo papaiškinimai ir įrodymai, kuriais atsakovas papildomai pagrindė atskirojo skundo argumentus dėl ieškovo pateikto ieškinio nepagrįstumo. Atsakovas pateikė įrodymus, jog pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs ieškovo ieškinį, jį atmetė.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Vilpra“ prašo skundą atmesti ir palikti skundžiamą teismo nutartį nepakeistą. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

181. Teismas nutartyje aptarė grėsmės būsimo teismo sprendimo vykdymui buvimą pagrindžiančias aplinkybes ir tinkamai motyvavo skundžiamą nutartį. Nenurodymas teismo nutartyje apie tai, jog teismas preliminariai įvertino ieškinio reikalavimų tikėtiną pagrįstumą, savaime nereiškia, kad teismas tokio vertinimo neatliko.

192. Ieškovas kreipėsi į teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tuomet, kai surinko pakankamai įrodymų apie tai, kad atsakovo finansinė padėtis yra ypatingai sunki, dėl to, esant didelei ieškinio sumai, kilo grėsmė būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Ieškovas teismui kartu su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo taip pat nurodė aplinkybes ir pateikė jas pagrindžiančius įrodymus, kurie gali liudyti atsakovo nesąžiningumą, todėl ieškovui įrodžius minėtas aplinkybes, teismas turėjo pakankamą pagrindą spręsti, kad nagrinėjamoje situacijoje egzistuoja grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

203. Atsakovo argumentas, kad skundžiamoje nutartyje neįvertintas ieškinio pagrįstumo klausimas, o ieškovo ieškinio reikalavimas nėra tikėtinai pagrįstas, neturi teisinio pagrindo, kadangi teismui įvertinus ieškovo pateiktą ieškinį ir jį pagrindžiančius įrodymus, nekilo abejonių dėl ieškovui palankaus teismo sprendimo priėmimo tikimybės egzistavimo.

214. Nagrinėjamu atveju laikinosios apsaugos priemonės atsakovo atžvilgiu buvo pritaikytos teismui nusprendus, kad ieškinio suma yra didelė, o duomenų apie atsakovo turtinę padėtį nėra. Todėl teismas turėtų pagrindą panaikinti skundžiamą nutartį tik tuo atveju, jei būtų įrodymų, kad ieškinio suma atsakovui nėra didelė. Kadangi tai patvirtinančių įrodymų atsakovas nepateikė, pagrindo naikinti nutartį, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, nėra.

22Ieškovas papildomai pateiktuose paaiškinimuose nurodė, kad dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. spalio 1 d. sprendimo, kuriuo ieškovo ieškinys yra atmestas, paduotas apeliacinis skundas, be to, ieškovo vertinimu, ieškinio atmetimas pirmosios instancijos teisme neįrodo jo nepagrįstumo. Ieškovas apeliacinės instancijos teismui taip pat pateikė įrodymus apie atsakovo turtinę padėtį, kuri, ieškovo vertinimu, pagrindžia laikinųjų apsaugos priemonių būtinybę.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atsakovo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

25Atskirasis skundas grindžiamas tuo, jog pirmosios instancijos teismas tenkindamas ieškovo prašymą ir priimdamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo atžvilgiu preliminariai neįvertino ieškinio pagrįstumo, rėmėsi ieškovo neįrodytomis aplinkybėmis apie galimą grėsmę teismo sprendimo įvykdymui bei priėmė nemotyvuotą nutartį.

26Teisėjų kolegija įvertinusi skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį ir jos motyvus, konstatuoja, kad nutartis atitinka CPK 291 straipsnio reikalavimus, todėl atsakovo teiginiai dėl skundžiamos nutarties nemotyvavimo yra nepagrįsti. Skundžiamoje teismo nutarties motyvuojamojoje dalyje aptarti laikinųjų apaugos priemonių taikymo pagrindai, įvertintas ieškinio sumos ir šalių turtinės padėties santykis, kurio pagrindu nuspręsta taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

27CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones, viena iš jų - ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad ieškovui palankus teismo sprendimas yra įmanomas. Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo ieškinį atsakovui, kurio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, ieškinį atmetė, ir tai, atsakovo vertinimu, įrodo, kad skundžiama nutartis priimta neįvertinus ieškinio pagrįstumo. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su atsakovu, kadangi teismas priimdamas nutartį atsižvelgė į kartu su ieškiniu pateiktų įrodymų įrodomąją reikšmę, o tai, kad ieškinys, kurio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra atmestas, savaime neįrodo, kad ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas, nes apeliacinės instancijos teismas išnagrinėjęs ieškovo apeliacinį skundą gali priimti priešingą sprendimą. Be to, kaip buvo minėta anksčiau, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas priklauso ir nuo to, ar yra grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, nustatęs, kad ieškinio suma ir atsakovo turtinė padėtis kelia grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Taigi atsakovas, nesutikdamas su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, gali pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad prašoma priteisti pinigų suma jam nėra didelė (CPK 12 str.). Nagrinėjamu atveju apeliantas tokių įrodymų teismui nepateikė ir net neįrodinėjo, kad ieškinio suma jam nelaikytina didele. Ieškovo į bylą pateikti duomenys įrodo, kad atsakovo finansinė padėtis nėra gera, 2010 metus atsakovo įmonė baigė nuostolingai, o 2011 metų balanso duomenimis atsakovas gali būti ties nemokumo riba. Nustatytas aplinkybes paneigiančių įrodymų ar duomenų, kad įmonės finansinė padėtis stabilizavosi ir nėra grėsmės galimo teismo sprendimo įvykdymui, atsakovas nepateikė, todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo naikinti skundžiamos nutarties.

28Atsakovas taip pat nurodo, kad ieškovas pateikdamas ieškinį neprašė taikyti laikinųjų apsaugos priemonių atsakovo atžvilgiu, vadinasi neįžvelgė ir grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, tačiau vėliau, nemotyvuodamas savo apsisprendimo, pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teisėjų kolegija pažymi, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos bet kurioje civilinio proceso stadijoje (CPK144 str. 3 d.). Nagrinėjamu atveju ieškovas nurodė, kad pateikdamas ieškinį neturėjo duomenų apie atsakovo finansinę padėtį, tačiau bylos eigoje, gavus duomenis apie tai, kad atsakovas neturi jokio vertingo turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teisėjų kolegija neturi pagrindo netikėti ieškovo nurodytomis aplinkybėmis, sąlygojusiomis vėlesnio prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikimą.

29Esant išdėstytoms aplinkybėms teisėjų kolegija mano, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas netenkinamas, o Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. balandžio 26 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 377 str. 1 d. 1 p.).

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Netenkinti atskirojo skundo.

32Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. balandžio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Vilpra“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš... 5. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 6. Ieškovas nurodė, kad ieškovo prašoma priteisti suma yra 235 162,88 Lt, ji... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. balandžio 26 d. nutartimi ieškovo... 9. Pirmosios instancijos teismas įvertino, jog ieškovo ieškinys pagrįstas... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Vindeva“ prašo Klaipėdos apygardos... 12. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 13. 1. Pirmosios instancijos teismo nutartis yra nemotyvuota. Priimdamas nutartį... 14. 2. Ieškinio pateikimo metu ieškovas neprašė taikyti laikinųjų apsaugos... 15. 3. Teismas priimdamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 16. Priėmus atsakovo atskirąjį skundą ir paskyrus jį nagrinėti apeliacinės... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Vilpra“ prašo skundą... 18. 1. Teismas nutartyje aptarė grėsmės būsimo teismo sprendimo vykdymui... 19. 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos... 20. 3. Atsakovo argumentas, kad skundžiamoje nutartyje neįvertintas ieškinio... 21. 4. Nagrinėjamu atveju laikinosios apsaugos priemonės atsakovo atžvilgiu buvo... 22. Ieškovas papildomai pateiktuose paaiškinimuose nurodė, kad dėl Klaipėdos... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 24. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 25. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, jog pirmosios instancijos teismas... 26. Teisėjų kolegija įvertinusi skundžiamą pirmosios instancijos teismo... 27. CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 28. Atsakovas taip pat nurodo, kad ieškovas pateikdamas ieškinį neprašė... 29. Esant išdėstytoms aplinkybėms teisėjų kolegija mano, kad atskirojo skundo... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. Netenkinti atskirojo skundo.... 32. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. balandžio 26 d. nutartį palikti...