Byla A2.11.-1255-455/2012

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gytis Stasevičius, sekretoriaujant Daivai Drazdauskienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovai R. K., J. M., teismo posėdyje išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje R. Š., asmens kodas ( - ), gim. kodas ( - ), lietuviui, Lietuvos Respublikos piliečiui, gyv. kodas ( - ), dirbančiam kodas ( - ), surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 1894 str. 1 d.,

Nustatė

2R. Š. ūkio būdu vykdydamas pirties, pagalbinės paskirties, nesudėtingą I gr. statinio statybą, nuosavybės teise jam priklausančiame sklype, esančiame kodas ( - ), 2012 m. rugsėjo 17 d. nustatyta, kad pažeidė esminius statinio projekto sprendinius, nurodytus „Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti žemės sklype kadastrinis Nr. kodas ( - )“, kuriame numatyta, jog pastačius gyvenamąjį namą statoma pirtis, tačiau gyvenamasis namas šiuo metu nėra pastatytas, todėl tuo pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo (Žin., 1992, Nr. 22-652) XXIX sk. 127.9.1. p. reikalavimus ir jam buvo surašytas Sustabdytos statybos aktas, kuriame buvo reikalaujama nevykdyti jokių pirties statybos darbų, kol bus gautas leidimas tęsti statybą. 2012 m. lapkričio 23 d. patikrinus sustabdytą statybą buvo surašytas Sustabdytos statybos patikrinimo aktas, kuriame konstatuota, kad reikalavimai nurodyti Sustabdytos statybos akte neįvykdyti ir statybos darbai yra vykdomi toliau, t.y. papildomai atlikti darbai: įrengta stogo konstrukcija – sustatyti statramsčiai, uždėtos gegnės, grebėstai ir betoninė čerpių danga, išmūrytas kaminas.

3R. Š. kaltu prisipažino ir parodė, kad jis iš tiesų 2012-09-17 gavęs sustabdytos statybos aktą, toliau tęsė pirties statybą ir pastatė pirčiai stogą. Gyvenamojo namo nepastatė, nes žemė sklypas yra vandeningas.

4Institucijos atstovai šias aplinkybes patvirtino.

5R. Š. rašytiniame paaiškinime nurodė, kad 2011 m. pagal turimą projektą pradėjo ruošti pamatus, kad galėtų statyti gyvenamąjį namą ir pirtį. Gyvenamojo namo nestatė, nes pamatė, kad statybos vietoje yra vandens. Kadangi pirtis yra nesudėtingas statinys, todėl galvojo, kad statyti gali, nes turėjo projektą. Taip pat nurodė, kad pirčiai stogą uždengė norėdamas apsaugoti sienas nuo lietaus ir sniego. Jo kaltė padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 1894 str. 1 d., taip pat yra įrodyta: administracinio teisės pažeidimo protokolu (b. l. 2-3), R. Š. paaiškinimu (b. l. 4), sustabdytos statybos patikrinimo aktu (b. l. 5-6), statomo statinio nuotraukų šviesokopijomis (b. l. 7, 8), statybos sustabdymo aktu (b. l. 9, 10), statomo statinio nuotraukų šviesokopijomis (b. l. 11, 12), išrašu apie patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą su priedais (b. l. 13, 14-18), kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko ūkio sodybos formavimui sprendinių brėžiniu (b. l. 19), ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimu (b. l. 20).

6Nutarime aptarti įrodymai pakankami ir patvirtina, kad R. Š. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 1894 str. 1 d.

7R. Š. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nėra.

8Skiriant R. Š. administracinę nuobaudą taip pat atsižvelgtina į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybę apibūdinančius duomenis, t. y. į tai, kad neteistas (informacinės teismų sistemos LITEKO duomenimis), dirba, bei atsižvelgiant į tai, kad administracinės nuobaudos turi padėti pasiekti, kad tiek administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, tiek kiti asmenys nedarytų naujų pažeidimų, taip pat atsižvelgiant į administracinės nuobaudos tikslus (ATPK 20 str.) jam skirtina administracinė nuobauda – minimali bauda ATPK 30² str.).

9Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis ATPK 224 str., 287 str. 1 d. 1 p., teismas,

Nutarė

10R. Š. pripažinti kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą numatytą ATPK 1894 str. 1 d. ir paskirti jam administracinę nuobaudą – vieno tūkstančio litų baudą, kurią jis per 40 dienų nuo šio nutarimo įteikimo dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundą nepatenkinimo dienos, privalo sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“ AB, įmokos kodas 6406.

11Išaiškinti patrauktam administracinėn atsakomybėn asmeniui, kad nustatytu laiku nesumokėta bauda išieškoma ATPK 314 str. nustatyta priverstine tvarka, išieškant ir vykdymo išlaidas. Vadovaujantis ATPK 313 str. 3 d. administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos turi teisę kreiptis į baudą paskyrusį teismą dėl paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo.

12Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai