Byla Ik-1412-561/2010
Dėl nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš Arūno Kaminsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rositos Patackienės ir Nijolės Šidagienės, sekretoriaujant D. Švilpienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovams T. Venckui ir V. Grigoravičiui, atsakovės atstovėms G. Jurkevičiūtei, M. Žiaugaitei ir E. Bischop, trečiojo suinteresuotojo asmens atstovams M. Mockutei ir D. Valavičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „USP Baltics“ skundą atsakovei Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai dėl nutarimo panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4pareiškėja UAB „USP Baltics“ (toliau – ir Bendrovė) su skundu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) 2010-02-04 nutarimą Nr. 12R-3 (toliau – Nutarimas). Bendrovės nuomone, Tarnyba neteisėtai ir nepagrįstai pripažino, kad maisto papildo „Verdin“ (toliau – ir Produktas) reklama pažeidžia Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (toliau – Reklamos įstatymas) 14 straipsnio 1 dalies 1 punktą, kadangi Produkto reklamoje nėra nurodoma ar užsimenama apie tas maisto papildo „Verdin“ savybes, kurių jis neturi, taip pat apie gydomąsias ar nuo ligų saugančias savybes.

5Bendrovė nurodė, kad jos platinamas Produktas yra Lietuvoje notifikuotas maisto papildas ir atitinka visus Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, taikomus maisto papildams. Iš Lietuvos higienos normos HN 17:2003 „Maisto papildai“ (toliau – Higienos norma „Maisto papildai“) apibrėžimo akivaizdu, kad maisto papildas nėra paprastas maisto produktas, bet specializuotas ir koncentruotas tam tikrą mitybinį ar fiziologinį poveikį turinčių medžiagų šaltinis. Tokiu būdu, jau vien tik pagal sąvokos „Maisto papildas“ prasmę Produktas privalo turėti mitybinį ir/ar fiziologinį poveikį bei aprūpinti vartotoją tam tikromis specifinėmis koncentruotomis medžiagomis, antraip Produktas nebūtų laikomas maisto papildu.

6Bendrovė nesutinka su Tarnybos Nutarimo išvada, kad Produkto reklamos vaizdo ir garso visuma formuoja vartotojo nuomonę, jog reklamuojamas maisto papildas, o ne jo sudedamosios dalys turi gydomųjų savybių ir, kad reklamoje užsimenama apie tas maisto savybes, kurių jis neturi, taip pat gydomąsias ar nuo ligų saugančias savybes. UAB „USP Baltics“ teigimu, Produkto reklamoje nėra nurodoma ar užsimenama apie tas Produkto savybes, kurių jis neturi, taip pat apie gydomąsias ar nuo ligų saugančias savybes. Reklamoje nėra nurodyta nei ligų, nuo kurių Produktas tariamai saugo, pavadinimai, nei Produkto įtaka tokių ligų gydymui. Priešingai, kadangi Produkto sudėtinės dalys turi fiziologinių savybių, Produkto reklamoje nurodomas maisto papildo „Verdin“ sudėtinės dalies silimarino poveikis fiziologiniams procesams, o būtent, kad „„Verdin“ sudėtyje esantis silimarinas palaiko normalią kepenų funkciją ir kartu padeda virškinti“. Ypač svarbu tai, kad reklamoje nurodomas maisto papildo „Verdin“ sudėtinės dalies – silimarino – apibūdinimas (palaiko normalią kepenų funkciją ir kartu padeda virškinti) atitinka Europos Komisijos ir Europos maisto saugos agentūros pateiktą aprobuoti sveikatingumo teiginį apie silimariną ir Produkto notifikavimo dokumentuose nurodytą silimarino apibūdinimą. Produkto sudėtyje esančio silimarino bei kitų sudėtinių dalių (daržinės ciberžolės, pipirmėčių aliejaus) reklamoje nurodomas poveikis yra ne gydomasis, bet fiziologinis. Produkto sudėtinės dalys ne gydo kokias nors ligas, bet teigiamai bei skatinamai veikia kai kuriuos žmogaus organizme vykstančius fiziologinius procesus, konkrečiai – virškinimą ir kepenų funkciją.

7UAB „USP Baltics“ nesutinka su Tarnybos išvada, kad maisto papildo „Verdin“ reklamoje naudojamas grafinis kepenų vaizdas formuoja vartotojo nuomonę, jog reklamuojamas maisto papildas turi gydomųjų savybių. UAB „USP Baltics“ teigimu, pasitelkiant Produkto reklamoje esantį grafinį kepenų vaizdą siekiama tik informuoti vartotoją apie maisto papildo „Verdin“ paskirtį, t.y., kad Produktas skirtas kepenims, ir jokiu būdu nesiekiama šiam maisto papildui priskirti gydomųjų savybių.

8Bendrovės teigimu, nepagrįstas yra Tarnybos aiškinimas, kad maisto papildai gali būti reklamuojami nurodant jų gydomąsias savybes, jei yra išduotas specialios paskirties maisto registravimo pažymėjimas. Mano, kad neteisėta yra reikalauti tokio registravimo pažymėjimo, kadangi maisto papildams tokie pažymėjimai neišduodami.

9Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos UAB „USP Baltics“ atstovai skundą palaikė ir prašė jį tenkinti. Papildomai akcentavo, kad reklamoje kalbama apie fiziologinį poveikį, o sąvoką „fiziologija“ reikia aiškinti taip, kaip ji aiškinama Lietuvių kalbos žodyne, t.y. gyvybinė funkcija. Taip pat atkreipė dėmesį, kad Tarnyba Nutarime iš esmės nenurodo, kas konkrečiai išeina už Reklamos įstatymo 14 straipsnio ribų, o tik duoda abstrakčią nuorodą į reklamos visumos vertinimą, iš ko matyti, jog Tarnybai užkliuvo tai, kad vaizdinėje reklamos dalyje rodomos sveiko ir sergančio žmogaus kepenys. Pabrėžė, jog Bendrovė nesutinka, kad vienoje reklamos dalyje kepenys rodomos sveikos, kitoje nesveikos ir teigia, jog kepenys buvo rodomos tuo tikslu, kad parodyti fiziologinį poveikį kepenims ir tai niekaip nesusiję su kokia nors liga. Taip pat akcentavo, jog Tarnyba neturi jokių pagrįstų įrodymų, kad maisto papildo „Verdin“ reklamos vaizdo ir garso rodymas formuoja nuomonę, jog maisto papildas turi gydomųjų savybių, t.y. byloje nėra pateikta jokių vartotojų apklausų ar tyrimo nuomonių. Bendrovės atstovų teigimu, Tarnyba nepateikė ir konkrečių kriterijų, kaip atriboti fiziologinį poveikį nuo informacijos apie gydomąsias savybes.

10Atsakovė Tarnyba atsiliepime į pareiškėjos UAB „USP Baltics“ skundą su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, pabrėždama, kad Bendrovės skunde išdėstyti argumentai yra teisiškai nepagrįsti ir atmestini. Nurodė, kad Nutarimo išvada pripažinti Bendrovę pažeidus Reklamos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatą priimta ištyrus visas bylai reikšmingas aplinkybes, rašytinius įrodymus, išklausius bylos nagrinėjimo proceso dalyvių paaiškinimus, įvertinus teisės aktuose numatytus reikalavimus, teismų praktikoje pateiktus išaiškinimus, taip pat atsižvelgus į Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Maisto ir veterinarijos tarnyba) surinktą medžiagą bei Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Vaistų kontrolės tarnyba) atsakymą į Tarnybos užklausimą, kuriame buvo prašoma pateikti nuomonę, ar UAB „USP Baltics“ skleidžiamos maisto papildo „Verdin“ reklamos vaizdo ir garso visuma laikytina pažeidžiančia Reklamos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintą draudimą nurodyti ar užsiminti apie tas maisto savybes, kurių maisto papildas neturi, taip pat apie gydomąsias ar nuo ligų saugančias savybes. Pabrėžė, kad Vaistų kontrolės tarnyba atsakyme į užklausimą nurodė, jog maisto papildo „Verdin“ reklamoje naudojamas grafinis vaizdas, kai padidėjusios ir paraudusios kepenys, išgėrus maisto papildo kapsulę, sumažėja bei praeina paraudimas, formuoja vartotojo nuomonę apie tai, kad reklamuojamas maisto papildas turi gydomųjų savybių.

11Paaiškino, kad Tarnyba, priėmusi skundžiamą Nutarimą, ne kvestionavo išskirtinai tik garsinėje reklamos medžiagoje pateikiamos informacijos, t.y. teiginių apie silimarino legalumą fakto, o vertino tiek garsinę, tiek ir vaizdinę reklamos informaciją, t.y. analizavo maisto papildo „Verdin“ reklamą, kaip vaizdo ir garso visumą. Atkreipė dėmesį, kad reklamos garsinė informacija yra iliustruojama grafiniu vaizdu, kuriame rodoma, kad išgėrus maisto papildo kapsulę, padidėjusios ir paraudusios kepenys sumažėja ir praeina jų paraudimas. Vidutinis vartotojas, matydamas maisto papildo „Verdin“ reklamą bei vertindamas aukščiau minėtą reklamoje naudojamą grafinį vaizdą, kuriame pateikiamas akivaizdus skirtumas tarp nesveikų, padidėjusių ir paraudusių bei, išgėrus maisto papildo kapsulę, sveiką spalvą ir dydį atgavusių kepenų, gali susiformuoti nuomonę, kad reklamuojamas Produktas turi gydomųjų ar nuo ligų saugančių savybių. Tokio grafinio vaizdo reklamoje pateikimas negali būti vertinamas kaip fiziologinis maisto papildo sudedamosios dalies silimarino poveikis vartotojo organizmui, kaip teigia UAB „USP Baltics“ skunde, kadangi maisto papildo sudėtyje esančių medžiagų fiziologinio poveikio vartotojo organizmui vaizdavimas reklamoje negali pasireikšti kaip sąlygojantis vartotojo organizme vykstančius gydomuosius procesus, t.y. akivaizdžiai nesveikų, padidėjusių ir paraudusių kepenų tapimą sveikomis, sumažėjusiomis ir neparaudusiomis.

12Tarnyba pabrėžė, jog reklamą reikia vertinti kaip visumą, kadangi vidutinis vartotojas reklamos garso ir vaizdo visumą supranta ir priima kompleksiškai. Todėl, konstatuojant maisto papildo „Verdin“ reklamos vaizdo ir garso visumos poveikio vidutinio vartotojo ekonominiam elgesiui faktą, darytina išvada, kad vidutinis vartotojas, matydamas ir vertindamas reklamoje pateikiamą tiek garsinę, tiek ir vaizdinę informaciją, turi pagrindo manyti, kad reklamuojamas produktas turės gydomąjį efektą bei kepenų problemos bus išspręstos.

13Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Tarnybos teigimu, maisto papildo „Verdin“ reklama formuoja vidutinio vartotojo nuomonę apie tai, kad šis maisto papildas turi gydomųjų ar nuo ligų saugančių savybių, o tai neatitinka Reklamos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimų, įtvirtinančių imperatyvų draudimą reklamoje nurodyti ar užsiminti apie tas maisto savybes, kurių jis neturi, taip pat apie gydomąsias ar nuo ligų saugančias savybes. Klaidingos informacijos, šiuo konkrečiu atveju, sąlygojančios gydomųjų ar nuo ligų saugančių savybių priskyrimą maisto papildui, kuris, vadovaujantis teisės aktais, yra laikomas maisto produktu, o ne vaistiniu preparatu, ir kurio pagrindinė paskirtis ir tikslas yra tik papildyti įprastą maisto racioną, pateikimas vartotojui gali iškreipti jo ekonominį elgesį siūlomo produkto atžvilgiu.

14Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės Tarnybos atstovės palaikė atsiliepime į pareiškėjos UAB „USP Baltics“ skundą išdėstytus argumentus ir prašė skundo netenkinti. Akcentavo, kad Bendrovės pateikta reklama suklaidino vartotojus, nes suponavo nuomonę, jog maisto papildas turi gydomųjų savybių. Dėl specialisto išvados pastebėjo, kad joje nėra parašyta, jog padidėjusios, paraudusios kepenys yra norma. Paaiškino, kad normalus fiziologinis procesas – normalūs procesai, vykstantys žmogaus organizme, t.y. nesivystanti patologija. Tuo tarpu, kepenų didėjimas, jų formos pokyčiai yra besivystančios patologijos požymiai. Paaiškino, kad apklausos neturi būti atliekamos, o vidutinis vartotojas neturi būti suvokiamas kaip konkretus asmuo.

15Tretysis suinteresuotas asmuo Maisto ir veterinarijos tarnyba atsiliepime į pareiškėjos UAB „USP Baltics“ skundą su skundo reikalavimais ir jame išdėstytais argumentais nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, pabrėždama, kad Bendrovės skunde pateikta sąvokos „maisto papildas“ interpretacija, kad visi maisto papildai privalo turėti mitybinį ir/ar fiziologinį poveikį bei aprūpinti tam tikromis specifinėmis koncentruotomis medžiagomis, negali būti prilyginama teiginiui, kad konkretaus maisto papildo mitybinis ir/ar fiziologinis poveikis gali būti ir gydomasis. Todėl Bendrovės nuorodos, jog, jei maisto papildas neturi minėto mitybinio ir/ar fiziologinio poveikio, bus klaidinamas vartotojas, yra nereikšmingos ir neaktualios, nes Maisto ir veterinarijos tarnyba atliko tyrimą, o Tarnyba priėmė Nutarimą būtent dėl maisto papildo „Verdin“ reklamoje nurodomo gydomojo poveikio.

16Maisto ir veterinarijos tarnyba pabrėžė, kad Bendrovės argumentas, jog maisto papildo „Verdin“ reklamoje nėra nurodoma ar užsimename apie tas maisto papildo „Verdin“ savybes, kurių jis neturi, taip pat apie gydomąsias ar nuo ligų saugančiai savybes, yra neteisingas. Paaiškino, kad reklamą reikia vertinti kaip visumą, t.y. visą reklamos tekstą, vaizdinį apipavidalinimą, kurį reklamos vartotojas suvokia kompleksiškai. Atkreipė dėmesį, kad, pateikiant informaciją aptariamoje reklamoje, visų pirma, kalbama apie blogą savijautą, pvz., „Apsunkau“, „prastai jaučiuosi, mano kepenys šito neištvers“, vėliau pateikiama informacija apie maisto papildo „Verdin“ efektyvumą pašalinant negalavimus, kuri sustiprinama iliustruotu grafiniu vaizdu, kai padidėjusios ir paraudusios kepenys, išgėrus maisto papildo „Verdin“, sumažėja ir praeina paraudimas. Vėliau seka efektyvus rezultatas „Veikia! Labai gerai!“. Taigi, susiejus maisto papildo „Verdin“ reklamoje naudojamų teiginių ir vaizdo visumą, vartotojui formuojama nuomonė, kad reklamuojamas maisto papildas turi gydomųjų savybių. Tokiu būdu, analizuojamoje reklamoje naudojant minėtą grafinį vaizdą ir akivaizdžiai pateikiant skirtumą tarp nesveikų ir išgėrus maisto papildą „Verdin“ sveiką spalvą bei dydį atgavusių kepenų, užsimenama apie tas maisto savybes, kurių jis neturi, taip pat gydomąsias ar nuo ligų saugančias savybes, nesant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) nustatyta tvarka išduoto šią informaciją patvirtinančio specialios paskirties maisto produkto registravimo pažymėjimo.

17Maisto ir veterinarijos tarnybos teigimu, Bendrovės argumentai dėl siekio informuoti vartotoją, suteikiant visą informaciją apie maisto papildą „Verdin“ yra neteisingi, nes, neturint visuotinai pripažintų mokslinių įrodymų dėl maisto papildo „Verdin“ charakteristikos, jo veiksmingumo ir šalutinio poveikio, yra klaidinamas vartotojas. Atsižvelgiant į klaidinamos informacijos pateikimą vartotojui, kurią imperatyviai draudžia ne tik nacionaliniai teisės aktai, vartotojų interesus saugančios valstybės institucijos privalėjo imtis neatidėliotinų priemonių, t.y. neišvengiamai uždrausti „Verdin“ reklamą.

18Teisminio nagrinėjimo metu trečiojo suinteresuotojo asmens Maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai su pareiškėjos UAB „USP Baltics“ skundu nesutiko ir prašė jo netenkinti.

19Byloje surinkti ir ištirti įrodymai patvirtina, kad Maisto ir veterinarijos tarnyba, įvertinusi UAB „USP Baltics“ skleistos maisto papildo „Verdin“ reklamos garsinę medžiagą „Apsunkau... Oi, prastai jaučiuosi, mano kepenys šito neištvers. Lukterk! Turiu Verdino – pagaliau šis tas efektyvaus kepenims ir virškinimui. Verdin – tai ypač stiprios koncentracijos augaliniai ekstraktai kepenims. Verdin sudėtyje esantis silimarinas palaiko normalią kepenų funkciją ir kartu padeda virškinti. A, veikia? Lukterk, lukterk. Veikia! Labai gerai! Verdin – ypač stiprios koncentracijos augaliniai ekstraktai kepenims“ ir vaizdinę informaciją, kuri buvo skleidžiama 2009-04-08 – 2009-05-31 laikotarpiu per Lietuvos televizijos kanalus „Lietuvos ryto televizija“, Pirmasis Baltijos kanalas“, „BTV“, „TV6“, „LNK“, nustatė ir 2009-10-07 Reklamos įstatymo pažeidimo protokole Nr. R1-10 (toliau – Protokolas) (t. 1, b. l. 54-56) nurodė, kad UAB „USP Baltics“, reklamuodama maisto papildą „Verdin“, pažeidė Reklamos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktą, 2002-01-22 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (toliau – Reglamentas Nr. 178/2002) 16 straipsnį bei Higienos normos „Maisto papildai“ 19 punktą.

20Tarnyba, gavusi Maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimą apie UAB „USP Baltics“ padarytą pažeidimą, 2009-12-11 raštu Nr. 4-8082 (t. 1, b. l. 103) kreipėsi į SAM, prašydama pateikti nuomonę, ar Bendrovės skleidžiamoje Produkto reklamoje, vaizdo ir garso visuma laikytina pažeidžiančia Reklamos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintą draudimą nurodyti ar užsiminti apie tas maisto savybes, kurių maisto papildas neturi, taip pat apie gydomąsias ar nuo ligų saugančias savybes.

21Vaistų kontrolės tarnyba Tarnybai į jos paklausimą atsakė 2009-12-29 raštu Nr. 2R-1.50-362 (t. 1, b. l. 104), kuriame paaiškino, kad „Verdin“ reklamoje naudojamas grafinis vaizdas, kai padidėjusios ir paraudusios kepenys, išgėrus maisto papildo kapsulę, sumažėja bei praeina paraudimas, formuoja vartotojo nuomonę, kad reklamuojamas maisto papildas turi gydomųjų savybių, todėl „Verdin“ reklamoje vaizdo ir garso visuma laikytina pažeidžiančia Reklamos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintą draudimą.

22Tarnyba, išnagrinėjusi bylą pagal Maisto ir veterinarijos tarnybos Protokolą dėl UAB „USP Baltics“ reklamos naudojimo reikalavimo nesilaikymo, išklausiusi bylos nagrinėjimo proceso dalyvių paaiškinimus ir atsižvelgdama į Vaistų kontrolės tarnybos 2009-12-29 rašte pateiktą nuomonę, priėmė Nutarimą (t. 1, b. l. 40-45), kuriame konstatavo, kad UAB „USP Baltics“ skleidžiamos maisto papildo „Verdin“ reklamos vaizdo ir garso visuma formuoja vartotojo nuomonę, kad reklamuojamas maisto papildas turi gydomųjų savybių. Išaiškino, jog nors reklamos tekste nurodoma, kad tam tikromis savybėmis pasižymi ne pats maisto papildas „Verdin“, o jame esanti medžiaga silimarinas, tačiau šis tekstas maisto papildo „Verdin“ reklamoje iliustruojamas grafiniu vaizdu, kai padidėjusios ir paraudusios kepenys, išgėrus maisto papildo kapsulę, sumažėja ir praeina paraudimas. Tokiu būdu, analizuojamoje reklamoje naudojant minėtą grafinį vaizdą ir akivaizdžiai pateikiant skirtumą tarp nesveikų ir, išgėrus maisto papildą „Verdin“, sveiką spalvą ir dydį atgavusių kepenų, užsimenama apie tas maisto savybes, kurių jis neturi, taip pat gydomąsias ar nuo ligų saugančias savybes, tačiau jas patvirtinančio SAM nustatyta tvarka išduoto specialios paskirties maisto produkto registravimo pažymėjimo Bendrovė nepateikė. Remiantis tuo, kas išdėstyta, Tarnyba pripažino UAB „USP Baltics“ pažeidus Reklamos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir už šį pažeidimą skyrė UAB „USP Baltics“ 2000 Lt baudą.

23Byloje kilęs ginčas dėl Tarnybos Nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo.

24Pažymėtina, kad Bendrovė neginčija Tarnybos Nutarime konstatuotų faktinių aplinkybių, tapusių pagrindu priimti ginčijamą Nutarimą, t.y. neginčija, kad maisto papildo „Verdin“ reklama tokiu garsiniu ir vaizdiniu turiniu, koks nurodytas, buvo tam tikrą laikotarpį transliuojama per Lietuvos televizijos kanalus, neturint SAM nustatyta tvarka išduoto informaciją apie maisto papildo „Verdin“ gydomąsias ar nuo ligų saugančias savybes patvirtinančio specialios paskirties maisto produkto registravimo pažymėjimo, tačiau nesutinka su jų teisiniu kvalifikavimu. Bendrovė laikosi pozicijos, kad Tarnyba nepagrįstai pripažino, jog maisto papildo „Verdin“ reklama pažeidžia Reklamos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktą, nes Produkto reklamoje nėra nurodoma ar užsimenama apie tas maisto papildo „Verdin“ savybes, kurių jis neturi, taip pat apie gydomąsias ar nuo ligų saugančias savybes.

25Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens ūkine komercine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą.

26Byloje surinkti įrodymai yra pakankami daryti išvadą, kad UAB „USP Baltics“ skleista informacija apie maisto papildą „Verdin“ yra susijusi su Bendrovės veikla ir skatina vartotojus įsigyti šį maisto papildą, todėl laikytina reklama, kaip tai apibrėžta Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje.

27Reglamento Nr. 178/2002 16 straipsnyje nurodyta, kad, nepažeidžiant konkretesnių maisto produktus reglamentuojančių įstatymų nuostatų, vartotojų neturi klaidinti maisto ar pašarų etiketės, reklama ir pateikimas, įskaitant jų formą, išvaizdą ar įpakavimą, pakavimo medžiagas, sudėjimo tvarką, apipavidalinimą juos demonstruojant ir įvairiausiomis priemonėmis apie juos teikiamą informaciją.

28Higienos normos „Maisto papildai“ 19 punkte įtvirtinta nuostata, kad ženklinant, pristatant bei reklamuojant maisto papildus, draudžiama nurodyti ar užsiminti apie gydomąsias ar nuo ligų saugančias savybes.

29Reklamos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad reklamoje draudžiama nurodyti ar užsiminti apie tas maisto savybes, kurių jis neturi, taip pat apie gydomąsias ar nuo ligų saugančias savybes, jei nėra SAM nustatyta tvarka išduoto šią informaciją patvirtinančio specialios paskirties maisto produkto registravimo pažymėjimo.

30Bendrovė laikosi nuostatos, kad maisto papildo „Verdin“ reklamoje nėra nurodoma ar užsimenama apie gydomąsias ar nuo ligų saugančias savybes ir tvirtina, kad reklamoje rodomas ne paties maisto papildo „Verdin“, bet šio maisto papildo sudėtinės dalies silimarino poveikis fiziologiniams procesams, o būtent, kad „„Verdin“ sudėtyje esantis silimarinas palaiko normalią kepenų funkciją ir kartu padeda virškinti“. Bendrovės teigimu, „Verdin“ sudėtyje esančio silimarino bei kitų sudėtinių šio produkto dalių reklamoje nurodomas poveikis ne gydomasis, bet fiziologinis.

31Teismas, įvertinęs šiuos Bendrovės skundo argumentus, daro išvadą, kad, nagrinėjamu atveju, Bendrovė buvo pripažinta pažeidusi Reklamos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatą ir už tai nubausta, ne išskirtinai įvertinus tik garsinėje reklamos medžiagoje pateikiamą informaciją, t.y. teiginius apie silimariną ir jo poveikį sveikatai, bet ir vaizdinę reklamos informaciją, t.y. išanalizavus maisto papildo „Verdin“ reklamą kaip vaizdo ir garso visumą. Šiuo aspektu pažymėtina, jog teismas sutinka su Tarnybos teiginiais, kad ir vartotojas reklamą bei joje pateikiamą informaciją vertina neišskirdamas to, kokią informaciją suteikia garsinė, ir kokią vaizdinė medžiaga.

32Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005-11-17 nutartyje administracinėje byloje Nr. A1-931/2005 konstatavo, kad „vidutinio (paprasto) vartotojo ekonominis elgesys paprastai siejamas su bendru įspūdžiu apie prekę (jos pakuotė, prekės ženklas, bendro pobūdžio informacija apie prekės savybes, prekės kaina), neanalizuojant kiekvienos detalės. Šis principas taikytinas ir prekės reklamai“.

33Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad vidutinis vartotojas reklamos garso ir vaizdo visumą supranta ir priima kompleksiškai, todėl ir Tarnyba pagrįstai ir teisėtai maisto papildo „Verdin“ reklamą vertino kaip garso ir vaizdo visumą.

34Teismui pateikti įrodymai liudija, kad maisto papildo „Verdin“ garsinė informacija iliustruojama grafiniu vaizdu, kuriame nurodoma, kad išgėrus maisto papildo kapsulę, padidėjusios ir paraudusios kepenys sumažėja ir praeina paraudimas. Bendrovė laikosi pozicijos, jog pasitelkiant Produkto reklamoje esantį grafinį kepenų vaizdą siekiama tik informuoti vartotoją apie maisto papildo „Verdin“ paskirtį, t.y. informuoti, kad „Verdin“ skirtas kepenims ir jokiu būdu nesiekiama priskirti šiam maisto papildui gydomųjų savybių.

35Teismas, atsižvelgdamas į Vaistų kontrolės tarnybos 2009-12-29 atsakymą Nr. 2R-1.50-362 į Tarnybos paklausimą, kuriame nurodyta, kad maisto papildo „Verdin“ reklamoje naudojamas grafinis vaizdas, kai padidėjusios ir paraudusios kepenys, išgėrus maisto papildo kapsulę, sumažėja ir praeina paraudimas, formuoja vartotojo nuomonę apie tai, kad reklamuojamas maisto papildas turi gydomųjų savybių, taip pat vadovaudamasis protingumo ir teisingumo principais, sutinka su Tarnybos Nutarime pateikta išvada, kad vidutinis vartotojas, matydamas maisto papildo „Verdin“ reklamą bei vertindamas reklamoje naudojamą grafinį vaizdą, kuriame pateikiamas akivaizdus skirtumas tarp nesveikų, padidėjusių ir paraudusių bei, išgėrus maisto papildo kapsulę, sveiką spalvą ir dydį atgavusių kepenų, formuoja nuomonę, kad reklamuojamas maisto papildas turi gydomųjų ar nuo ligų saugančių savybių. Šiuo aspektu pažymėtina, kad UAB „USP Baltics“ nepateikė jokių neginčytinų tokias Tarnybos Nutarime pateiktas išvadas paneigiančių įrodymų.

36Dėl teismo posėdžio metu Bendrovės pateiktos specialisto išvados teismas daro išvadą, kad tokia Bendrovės iniciatyva gauta gydytojo išvada negali būti laikoma neginčytinu ir objektyviu įrodymu, paneigiančiu Vaistų kontrolės tarnybos, taip pat Maisto ir veterinarijos tarnybos bei Tarnybos suformuotas išvadas ir teiginius, todėl teismas, spręsdamas Nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, neturi pagrindo ja besąlygiškai vadovautis.

37Remdamasis tuo, kas išdėstyta, objektyviai, išsamiai ir visapusiškai ištyręs byloje surinktus įrodymus bei su ginču susijusias teisės normas, teismas daro išvadą, kad Tarnyba priėmė teisėtą ir pagrįstą Nutarimą, kuriuo pripažino, kad pareiškėja UAB „USP Baltics“, skleisdama maisto papildo „Verdin“ reklamą, vertinant ją kaip grafinio ir garsinio vaizdo visumą, pažeidė Reklamos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintą imperatyvų draudimą reklamoje nurodyti ar užsiminti apie tas maisto savybes, kurių jis neturi, taip pat apie gydomąsias ar nuo ligų saugančias savybes, jei nėra SAM nustatyta tvarka išduoto šią informaciją patvirtinančio specialios paskirties maisto produkto registravimo pažymėjimo, ir už šį pažeidimą pagrįstai skyrė Bendrovei 2000 Lt baudą, todėl pareiškėjos UAB „USP Baltics“ skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

38Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str., teismas

Nutarė

40pareiškėjos UAB „USP Baltics“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

41Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. pareiškėja UAB „USP Baltics“ 5. Bendrovė nurodė, kad jos platinamas Produktas yra Lietuvoje notifikuotas... 6. Bendrovė nesutinka su Tarnybos Nutarimo išvada, kad Produkto reklamos vaizdo... 7. UAB „USP Baltics“ nesutinka su Tarnybos išvada, kad maisto papildo... 8. Bendrovės teigimu, nepagrįstas yra Tarnybos aiškinimas, kad maisto papildai... 9. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos UAB „USP Baltics“ atstovai... 10. Atsakovė Tarnyba atsiliepime į pareiškėjos UAB „USP Baltics“ skundą su... 11. Paaiškino, kad Tarnyba, priėmusi skundžiamą Nutarimą, ne kvestionavo... 12. Tarnyba pabrėžė, jog reklamą reikia vertinti kaip visumą, kadangi... 13. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Tarnybos teigimu, maisto papildo... 14. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės Tarnybos atstovės palaikė atsiliepime... 15. Tretysis suinteresuotas asmuo Maisto ir veterinarijos tarnyba atsiliepime į... 16. Maisto ir veterinarijos tarnyba pabrėžė, kad Bendrovės argumentas, jog... 17. Maisto ir veterinarijos tarnybos teigimu, Bendrovės argumentai dėl siekio... 18. Teisminio nagrinėjimo metu trečiojo suinteresuotojo asmens Maisto ir... 19. Byloje surinkti ir ištirti įrodymai patvirtina, kad Maisto ir veterinarijos... 20. Tarnyba, gavusi Maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimą apie UAB „USP... 21. Vaistų kontrolės tarnyba Tarnybai į jos paklausimą atsakė 2009-12-29... 22. Tarnyba, išnagrinėjusi bylą pagal Maisto ir veterinarijos tarnybos... 23. Byloje kilęs ginčas dėl Tarnybos Nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo.... 24. Pažymėtina, kad Bendrovė neginčija Tarnybos Nutarime konstatuotų faktinių... 25. Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad reklama – bet kokia... 26. Byloje surinkti įrodymai yra pakankami daryti išvadą, kad UAB „USP... 27. Reglamento Nr. 178/2002 16 straipsnyje nurodyta, kad, nepažeidžiant... 28. Higienos normos „Maisto papildai“ 19 punkte įtvirtinta nuostata, kad... 29. Reklamos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad reklamoje... 30. Bendrovė laikosi nuostatos, kad maisto papildo „Verdin“ reklamoje nėra... 31. Teismas, įvertinęs šiuos Bendrovės skundo argumentus, daro išvadą, kad,... 32. Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005-11-17 nutartyje... 33. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad vidutinis vartotojas... 34. Teismui pateikti įrodymai liudija, kad maisto papildo „Verdin“ garsinė... 35. Teismas, atsižvelgdamas į Vaistų kontrolės tarnybos 2009-12-29 atsakymą... 36. Dėl teismo posėdžio metu Bendrovės pateiktos specialisto išvados teismas... 37. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, objektyviai, išsamiai ir visapusiškai... 38. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 40. pareiškėjos UAB „USP Baltics“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 41. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine...