Byla 2A-422-425/2008

1Panevežio apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes Birutes Jonaitienes, kolegijos teiseju: Laimanto Misiuno (pranešejas) ir Margaritos Dzelzienes, posedžio sekretore Lolita Kudabiene, dalyvaujant: ieškovui A. G.,

2atsakovo BUAB „Rastuva“ atstovui adv. Rimvydui Jaseviciui,

3viešame teismo posedyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal atsakovo bankrutuojancios UAB „Rastuva“ apeliacini skunda del Anykšciu rajono apylinkes teismo 2008 m. liepos 17 d. sprendimo civilineje byloje Nr.2-59-639/2008, pagal ieškovo A. G. ieškini atsakovui bankrutuojanciai uždarajai akcinei bendrovei „Rastuva“ del negyvenamuju patalpu nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš užimamu patalpu, ir n u s t a t e :

4Ieškovas A. G. 2007-10-11 su ieškiniu kreipesi i teisma, prašydamas nutraukti 2003 m. liepos 28 d. sudaryta su atsakovu BUAB “Rastuva“ negyvenamuju patalpu, esanciu Gegužes g. 27 Anykšciuose, nuomos sutarti nuo 2007 m. rugsejo 27 d. ir iškeldinti atsakova iš užimamu patalpu bei priteisti visas bylinejimosi išlaidas. Savo prašyma argumentavo, kad ieškovas yra negyvenamuju patalpu, esanciu Gegužes g. 27 Anykšciuose, savininkas ir 2003 m. liepos 28 d. sudare su atsakovu UAB „Rastuva“ nurodytu negyvenamuju patalpu nuomos sutarti, pagal kuria buvo išnuomotas 1136,03 kv.m. bendro naudingo ploto gamybos cechas ir 266,67 kv.m. bendro naudingo ploto buitines patalpos, ankšciau paminetu adresu. Pagal sutarties 3.2 salygas, atsakovas isipareigojo moketi nuomos mokesti ne veliau kaip iki kito menesio 15 dienos, taciau nuoma mokejo nereguliariai. Už 2006 m. sausio menesi nuomos mokestis apmoketas tik 2006-03-20, o už 2006 m. birželio men. - apmoketas 2006-08-31, už 2006 liepos men.- apmoketas 2006-10-13. Teismo posedyje ieškovas paaiškino, kad atsakovas nuomos mokescio visai nebemoka nuo 2007 m. rugpjucio menesio, taciau per ši laikotarpi atsakovas naudojosi prie pastato esanciomis aikštelemis, už kurias žadejo kompensuoti, taciau nekompensavo. 2008-05-14 d. UAB ,,Rastuva“ paskelbus bankrota, imones administratore Irena Kleiviene su ieškovu nebuvo susisiekusi, nors ieškovas pats skambino telefonu ir kalbejosi. Ieškovas teige, kad yra kreipesis i Panevežio apygardos teisma del irašymo i kreditoriu saraša. UAB ,,Rastuva“ veiklos nebevykdo nuo šiu metu sausio 2 d, taciau technologiniai irengimai vis dar pastatuose, kuriuos saugo sargai. Teige ieškovas, kad atsakovas pastatu neprižiurejo, nes visur like medienos bei statybiniu atlieku, aikšteles apleistos, apauge krumais, teritorija užteršta tepalais, ilužes pastato stogas. Nutraukus nuomos sutarti ir iškeldinus atsakova iš užimamu patalpu, ieškovas pats ketina vykdyti savo veikla. Nuomos sutarties nera iregistraves viešajame registre, taciau žino iš V. Š., kad buvo iregistruota. 2003 m. liepos 28 d. sudaryta nuomos sutarti praše nutraukti remiantis šiais nuomos sutartyje nurodytais pagrindais: nuomininkas samoningai ar del neatsargumo blogina pastato ir patalpu bukle; neleistinai teršia aplinka; nuomininkas per du menesius nesumokejo nuomos mokesciu; neatlieka remonto darbu.

5Anykšciu rajono apylinkes teismas 2008-07-17 sprendimu ieškovo A. G. ieškini tenkino, nutrauke 2003 m. liepos 28 d. negyvenamuju patalpu nuomos sutarti tarp A. G. ir BUAB „Rastuva“, iškeldino atsakova BUAB “Rastuva“ iš pastatu Nr. 3496-4000-7078 ir 3496-4000-7090, esanciu Gegužes g. 27, Anykšciuose. Priteise iš atsakovo BUAB „Rastuva“ ieškovo A. G. naudai 1100 Lt bylinejimosi išlaidu bei i valstybes biudžeta teismo turetu 39,35 litu bylinejimosi (pašto) išlaidu. Teismas nustate, kad atsakovas ieškovui jau nuo 2007 m. rugpjucio menesio, t.y. beveik metai nemoka nuomos mokescio. Panevežio apygardos teismas 2008 m. gegužes 14 d. nutartimi BUAB “Rastuva“ pripažino nemokia ir iškele bankroto byla. Teismas padare išvada, kad pagal šaliu sudaryta nuomos sutarties 5.1.4 punkta, nemokejimas nuomos mokescio, o taip pat atsakovo nemokumas yra pagrindas nuomos sutarties nutraukimui. Teismui nutraukus sutarti, atsakovas nebeturi pagrindo naudotis šiais pastatais, todel teismas tenkino ieškini del iškeldinimo, motyvuodamas, kad atsakovas atsisako išsikelti, o savininkas gali reikalauti pašalinti bet kuriuos jo teises pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu.

6Apeliaciniame skunde, apeliacines instancijos teisme bankrutuojancios UAB „Rastuva“ atstovas praše panaikinti Anykšciu rajono apylinkes teismo 2008-07-17 sprendima ir perduoti byla pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo. Motyvavo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nepagristas ir neteisetas, todel naikintinas. Apeliacini skunda grindžia žemiau išdestytais teisiniais argumentais, aplinkybemis bei irodymais, kad:

71. ieškovo ieškinys Anykšciu rajono apylinkes teisme priimtas 2007m. spalio 19 d., o Panevežio apygardos teismas 2008m. gegužes 14d. nutartimi atsakovui UAB „Rastuva" iškele bankroto byla. Sutinkamai su LR Imoniu bankroto istatymo 15str. 2 dalimi, ši civiline byla turejo buti perduota bankroto byla iškelusiam teismui, nes ieškovo pareikšti reikalavimai yra turtinio pobudžio, todel jie turejo buti nagrinejami Panevežio apygardos teisme, todel skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas, yra absoliuciai negaliojantis, nes priimtas pažeidus rušinio ar išimtinio teismingumo taisykles;

82.

9atsakovas nera padares nuomos sutarties pažeidimu, kurie sudarytu pagrinda reikalauti ieškovui ja nutraukti. Atvejai, kuomet atsakovas pavelavo ieškovui sumoketi nuompinigius, buvo žinomi ieškovui ir su juo suderinti, nes atsakovas A. G. dirbo UAB „Rastuva" direktoriumi, iki šiol yra šios imones akcininkas;

103.

11ieškovo nurodyti nuomos sutarties 5.1.2. ir 5.1.3. punktai nera ir nebuvo pažeisti, pats ieškovas savo ieškinyje nepateike jokiu irodymu, kurie galetu pagristi šiu nuomos sutarties punktu pažeidimo faktus, todel teismas be pagrindo padare išvada, kad nuomos sutartis nutrauktina Civilinio kodekso 6.497str. ld. 3p. ir 5 p. pagrindais;

124.

13Nepagristas ieškovo reikalavimas, o taip pat ir teismo sprendimas iškeldinti atsakova iš pastatu, nes ieškovas piktnaudžiauja savo teise, nes budamas paminetu patalpu savininku, o tuo paciu ir UAB „Rastuva" akcininku, savo pareikštais reikalavimais, siekia ir nori padaryti papildoma žala bendroves kreditoriams ir paciai bendrovei. Atsakovo finansine situacija yra ypatingai prasta ir tiesiog nera finansiniu galimybiu irangos montavimo darbams atlikti, o taip pat ju iškelimui. Pirmos instancijos teismas, priimdamas 2008-07-17 sprendima, šiu aplinkybiu netyre ir nevertino, neatskleide bylos esmes, todel netinkami pritaike materialines teises normas.

14Ieškovas atsiliepime i apeliacini skunda, apeliacines instancijos teisme su apeliaciniu skundu nesutiko, praše apeliacini skunda atmesti. Motyvavo, kad pareikštas reikalavimas šioje byloje vertintinas kaip neturtinio pobudžio, kadangi savo ieškinio reikalavimais ieškovas praše nutraukti nuomos sutarti ir iškeldinti atsakova iš užimamu patalpu. Atsakovo BUAB "Rastuva" administratore atsiunte prašyma byla nagrineti nedalyvaujant atsakovo atstovui, be to nagrinejant byla pirmos instancijos teisme, nereikalavo šios bylos perduoti nagrineti Panevežio apygardos teismui, todel šiuo metu apeliaciniame skunde pareikštas minetas sprendimo negaliojimo ir neteisetumo pagrindas yra nepagristas ir vertintinas kaip atsakovo piktnaudžiavimas teise. Ieškovo reikalavimas nutraukti 2003 m. liepos 28 d. Negyvenamuju patalpu nuomos sutarti 5.1.2. p., 5.1.3.p, 5.1.4.p., bei 5.2.1. ir 5.2.2. punktais buvo pagristas, kadangi ieškovas norejo atlikti patalpu kapitalini remonta ir toliau naudoti išnuomotas patalpas savo veiklai. Atsakovas nepateike irodymu, jog su ieškovu yra tinkamai atsiskaityta, kaip ir nepateike irodymu, jog paveluotas nuomos mokejimas buvo su ieškovu suderintas. Ieškovas nebuvo informuotas ar 2003 m. liepos 28 d. Negyvenamuju patalpu nuomos sutartis bus vykdoma ir ar bus mokami nuomos mokesciai pranešta nebuvo, t.y. toliau patalpose laikomi UAB "Rastuva" irengimai, o nuomos mokestis nemokamas.

15Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas ( Civilinio proceso kodekso 326str.1d.1p.).

162003 m. liepos 28 d. sudaryta negyvenamuju patalpu nuomos sutartimi ieškovas jam asmenines nuosavybes teise priklausancias patalpas, esancias Gegužes g. 27, Anykšciuose, nuo 2003 m. rugpjucio 1 d. neterminuotai išnuomavo atsakovui UAB „Rastuva“. Sutarties 1.2 punktu nuomininkas isipareigojo moketi nuomotojui nuomos mokesti pagal nuomotojo pateiktas saskaitas, o sutarties 5.1.4 punktu susitare, kad sutartis nutraukiama prieš termina kai nuomininkas per du menesius nemoka nuomos ir kitu mokesciu arba tapo nemokus. Byloje nustatyta, kad atsakovas UAB „Rastuva“ ieškovui nuo 2007 m. rugpjucio men. nemoka nuomos mokescio ir 2008-05-14 tapo nemokus (b.l. 5-6), nes Panevežio apygardos teismas 2008-05-14 nutartimi UAB „Rastuva“ pripažino nemokia ir iškele bankroto byla (b.l. 86).

17Civilinio kodekso 6.497 straipsnio 1 d. 3 p. ir 5 p. nustato, kad nuomotojas turi teise pareikšti teisme reikalavima nutraukti nuomos sutarti prieš termina, jeigu nuomininkas nemoka nuomos mokescio ar yra kiti nuomos sutartyje numatyti pagrindai.

18Ieškovas A. G. 2007-03-28 pranešimu informavo UAB „Rastuva“ apie nuomos sutarties nutraukima po 6 menesiu, t.y. nuo 2007-09-27, nurodydamas sutarties nutraukimo pagrindus, numatytus Sutarties 5.1.2. ; 5.1.3; 5.1.4; 5.2.1 bei 5.2.2 punktuose (b.l. 9). Atsakovas-apeliantas, jo atstovas nepaneige ieškovo teiginiu, kad tinkamai ir laiku yra sumokejes ginco negyvenamuju patalpu nuomos mokescius ieškovui, todel pripažintina teiseta ir pagrista pirmosios instancijos teismo išvada, kad nuomos mokescio nemokejimas bei atsakovo nemokumas buvo pakankamas pagrindas ieškovui reikalauti nutraukti nuomos sutarti. Be to, byloje yra pakankamai duomenu padaryti išvada, kad atsakovas-apeliantas pažeide sutarties 5.1.3 p. – neleistinai terše aplinka bei neatliko numatytu remonto darbu (einamojo remonto), nes iš pateiktu „Lokaliniu samatu“ nustatyta, kad pastato, esancio Gegužes g. Nr.27a, Anykšciuose stogo atstatymo darbu ir medžiagu kaina – 10 901 Lt, o teritorijos išvalymo nuo atlieku darbu verte – 19 876 Lt. Atsakovas-apeliantas šiu ieškovo pateiktu samatu dydžio ir fakto nepaneige, todel apeliacines instancijos teismas pripažista, kad ginco patalpose atsakovas neatliko einamojo remonto, o teritorijoje yra šiukšliu, kad atitinka ieškovo nurodytus motyvus nutraukti ginco patalpu nuomos sutarti. Aptartu irodymu pagrindu pirmosios instancijos teismui buvo pakankamai irodymu padaryti išvada, kad atsakovas BUAB „Rastuva“ pažeide 2003 m. liepos 28 d. sudaryta negyvenamuju patalpu nuomos sutarti del nuomos mokescio nemokejimo, einamojo remonto nedarymo, šiukšliu iš teritorijos neišvežimo, kas buvo pakankamas pagrindas tenkinti ieškovo ieškini del ginco patalpu nuomos sutarties nutraukimo ir atsakovo iškeldinimo.

19Imoniu bankroto istatymo 15 str. 2 d. nustato, kad visos civilines bylos, kuriose imonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp ju ir su darbo santykiais susije reikalavimai, perduodamos bankroto byla iškelusiam teismui. Atsakovas BUAB „Rastuva“ apeliaciniame skunde, atstovas apeliacines instancijos teisme teige, kad ieškovo A. G. pareikšti reikalavimai yra turtinio pobudžio, todel civiline byla turejo buti perduota bankroto byla iškelusiam Panevežio apygardos teismui. Teismu praktikoje suformuota, kad gincas yra turtinis, jeigu materialinis teisinis reikalavimas yra susijes su turto ar pinigu išieškojimu bei kitais atvejais. Byloje nustatyta, kad ieškovas su ieškiniu kreipesi i teisma, prašydamas nutraukti 2003 m. liepos 28 d. negyvenamuju patalpu nuomos sutarti nuo 2007 m. rugsejo 27 d. ir iškeldinti atsakova BUAB “Rastuva“ iš užimamu pastatu Nr. 3496-4000-7078 ir 3496-4000-7090, esanciu Gegužes g. 27, Anykšciuose. Ieškovo reikalavimas šioje byloje vertintinas išimtinai kaip neturtinis reikalavimas, kadangi ieškovas neprašo priteisti lešu ar pakeisti šaliu sutarties salygu, susijusiu su tarpusavio mokejimu ar atsiskaitymu dydžiu, todel ir šioje dalyje nepagristas apeliacinio skundo motyvas del pažeisto rušinio teismingumo.

20Pripažintini nepagristais apeliacinio skundo motyvai, kad ieškovas, pats budamas UAB „Rastuva" akcininku, nagrinejamu ieškiniu siekia padaryti žala BUAB „Rastuva“ ir bendroves akcininkams. Ieškovas yra ginco patalpu savininkas, todel tik jis yra kompetentingas nuspresti kaip panaudoti jam priklausancias asmenines nuosavybes teisemis patalpas (Civilinio kodekso 4.37str.). Ieškova ir atsakova BUAB „Rastuva“ sieja ginco patalpu nuomos sutartiniai santykiai, todel atsakovas, budamas juridiniu asmeniu, turi arba moketi nuomos mokesti arba nustatyta tvarka nutraukti sutarti ir nebesinaudoti ginco patalpomis. Byloje nera irodymu apie istatymu arba teismo nustatyta pareiga ieškovui A. G. leisti atsakovui BUAB „Rastuva“ nemokamai naudotis ieškovui asmenines nuosavybes teise priklausanciomis ginco patalpomis.

21Ir kiti apeliacinio skundo motyvai pripažinti formaliais, teisiškai nepagristais ir nereikšmingais, todel ju pagrindu naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendima nera pagrindo.

22Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies pirmu punktu,

Nutarė

23

24Anykšciu rajono apylinkes teismo 2008 m. liepos 17 d. sprendima palikti nepakeista. Priteisti iš BUAB „Rastuva“ (imones kodas 154293981) i valstybes biudžeta apeliacines instancijos teismo turetu 10 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu.

Proceso dalyviai
1. Panevežio apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija,... 2. atsakovo BUAB „Rastuva“ atstovui adv. Rimvydui Jaseviciui,... 3. viešame teismo posedyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinejo... 4. Ieškovas A. G. 2007-10-11 su ieškiniu kreipesi i teisma, prašydamas... 5. Anykšciu rajono apylinkes teismas 2008-07-17 sprendimu ieškovo A. G. ieškini... 6. Apeliaciniame skunde, apeliacines instancijos teisme bankrutuojancios UAB... 7. 1. ieškovo ieškinys Anykšciu rajono apylinkes teisme priimtas 2007m. spalio... 8. 2.... 9. atsakovas nera padares nuomos sutarties pažeidimu, kurie sudarytu pagrinda... 10. 3.... 11. ieškovo nurodyti nuomos sutarties 5.1.2. ir 5.1.3. punktai nera ir... 12. 4.... 13. Nepagristas ieškovo reikalavimas, o taip pat ir teismo sprendimas iškeldinti... 14. Ieškovas atsiliepime i apeliacini skunda, apeliacines instancijos teisme su... 15. Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 16. 2003 m. liepos 28 d. sudaryta negyvenamuju patalpu nuomos sutartimi ieškovas... 17. Civilinio kodekso 6.497 straipsnio 1 d. 3 p. ir 5 p. nustato, kad nuomotojas... 18. Ieškovas A. G. 2007-03-28 pranešimu informavo UAB „Rastuva“ apie nuomos... 19. Imoniu bankroto istatymo 15 str. 2 d. nustato, kad visos civilines bylos,... 20. Pripažintini nepagristais apeliacinio skundo motyvai, kad ieškovas, pats... 21. Ir kiti apeliacinio skundo motyvai pripažinti formaliais, teisiškai... 22. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 23. ... 24. Anykšciu rajono apylinkes teismo 2008 m. liepos 17 d. sprendima palikti...