Byla 2S-721-198/2009

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės pranešėjos Birutės Jonaitienės, kolegijos teisėjų: Ramunės Čeknienės, Birutės Valiulienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus – pareiškėjo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras atskirąjį skundą dėl Biržų rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras pareiškimą skolininkei V. A. dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Kreditorius kreipėsi į teismą dėl 290 Lt skolos, 5 procentų metinių palūkanų ir 13 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš skolininkės V. A., gyvenančios ( - ), Biržų r.

5Biržų rajono apylinkės teismas 2009-11-17 nutartimi pareiškimą atsisakė priimti (CPK 137 str. 2 d. 2 p., 435 str. 2 d. 3 p.). Išaiškino kreditoriui, kad pareiškimas yra teismingas Vilniaus miesto 1-ajam apylinkės teismui. Nurodė, kad kreditorius pareiškime nurodė skolininkės gyvenamosios vietos adresą – ( - ), Biržų r. sav. Bendroji taisyklė yra ta, kad pareiškimas pareiškiamas teismui pagal skolininko gyvenamąją vietą (CPK 29 str.), tačiau šioje byloje matyti, jog 2005-10-05 interneto paslaugų teikimo sutarties 8.2 punkte nurodyta, kad šalių ginčai sprendžiami Vilniaus miesto 1-ajame apylinkės teisme. Šia norma šalys raštu nustatė sutartinį teismingumą, pakeičiantį teritorinį teismingumą, o tai yra šalių teisė, numatyta įstatyme (CPK 32 str. 1 d.). Teismas konstatavo, jog kreditorius pareiškimą teismui pateikė pažeisdamas nusistatyto sutartinio teismingumo taisykles. Teismas pažymėjo, kad naujame pareiškime kreditorius turėtų patikslinti skolininkės pavardę (A.) ir dabartinę gyvenamąją vietą (CPK 111 str. 2 d. 2 p., 433 str. 1 d. 2 p.), nes, nors jis pareiškime ir nurodo, kad V. A. gyvena ( - ), Biržų r. sav., tačiau tokios vietovės Biržų rajone nėra (yra tik ( - ) kaimas). Teismo nuomone, šie neatitikimai galimai neleistų kitam teismui nustatyti tikslios skolininkės gyvenamosios vietos korespondencijos siuntimui.

6Atskiruoju skundu kreditorius prašo apylinkės teismo nutartį panaikinti ir išspręsti pareiškimo skolininkei teismingumo klausimą, nustatant, jog kreditoriaus pareiškimas nagrinėtinas pagal skolininko gyvenamąją vietą Biržų rajono apylinkės teisme. Teigia, kad Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas atsisako priimti kreditoriaus pareiškimus, nurodydamas, kad Internete paslaugų teikimo sutartis pagal savo dalyką, šalių ypatumus, yra vartojimo sutartis (CK 6.886 str.), o skolininkė – vartotojas (Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 str. 15 p.). Sutartis yra sudaryta prisijungimo būdu ir sutarties sąlygos yra kreditoriaus iš anksto, nederinant su skolininke, nevienkartiniam naudojimui parengtos nuostatos – standartinės sutarčių sąlygos. Europos Teisingumo Teismas 2009-06-04 priėmė prejudicinį sprendimą byloje Nr. C-243/08, susijusį su 1993-04-05 Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais išaiškinimu, kuriuo nusprendė, kad Nacionalinis teismas privalo ex officio įvertinti, ar sutarties sąlyga yra nesąžininga, o tokią sąlygą pripažindamas nesąžininga, jis jos netaiko. Teismas turi atsižvelgti į tai, kad vartotojo ir pardavėjo ar tiekėjo sudarytos sutarties sąlyga, dėl kurios nebuvo atskirai derėtasi ir kuria teismui, teritorinei jurisdikcijai priklauso pardavėjo ar tiekėjo buveinė, suteikiama išimtinė jurisdikcija spręsti ginčą, gali būti pripažinta nesąžininga. Interneto paslaugų teikimo sutarties 8.2 punktas, kuriuo įtvirtintas sutartinis teismingumas, Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo vertintinas kaip nesąžininga sutarties sąlyga. Vartotojas, t. y. skolininkė, pasirašydamas sutartį, buvo priverstas sutikti su kreditoriaus iš anksto parengtomis sąlygomis, ir galimybės daryti įtaką šių sąlygų turiniui, taip pat ir sąlygai dėl sutartinio teismingumo, neturėjo. Todėl, atsižvelgiant į vartotojo interesus, ginčas tarp šalių turėtų būti sprendžiamas vadovaujantis bendrąja teritorinio teismingumo taisykle. Šiuo konkrečiu atveju pareiškimas teismingas Biržų rajono apylinkės teismui.

7Atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 str. 1 p.).

8CPK 29 str. nustatytas bendrasis teritorinis teismingumas, kai ieškinys (pareiškimas) pareiškiamas pagal atsakovo (skolininko) gyvenamąją vietą. CPK 32 str. nurodyta, jog šalys gali rašytiniu tarpusavio susitarimu pakeisti teritorinį tos bylos teismingumą. Iš byloje esančios 2005-10-05 Interneto paslaugų teikimo sutarties Nr. 53-66 8.2 punkto matyti, kad šalys susitarė, jog ginčai, kurių šalims nepavyksta išspręsti derybomis, sprendžiami Vilniaus miesto 1-ajame apylinkės teisme. Kolegija sutinka su apylinkės teismo išvada, jog tokiu būdu šalys raštu nustatė sutartinį teismingumą, pakeičiantį teritorinį teismingumą, kas yra šalių teisė, numatyta CPK 32 str. 1 d. Būtent šalims įstatymas suteikia laisvę susitarti dėl kitos bylos nagrinėjimo vietos, nei turėtų būti pagal proceso įstatymus. Sutartyje tiek kreditorius, tiek skolininkė aiškiai išreiškė savo valią ginčus spręsti kitame mieste, t. y. Vilniaus miesto 1-ajame apylinkės teisme, todėl pareiškimas neteismingas Biržų rajono apylinkės teismui. Pažymėtina, kad apeliantas nepateikė jokių įrodymų, jog dėl šio ginčo būtų kreipęsis į Vilniaus miesto 1-ąjį apylinkės teismą. Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis Vilniaus miesto 1-ajame apylinkės teisme nebuvo išnagrinėta analogiška byla tarp šioje byloje dalyvaujančių šalių.

9Esant šioms aplinkybėms, kolegija sprendžia, kad skundžiama nutartis, kuria apylinkės teismas CPK 137 str. 2 d. 2 p., 435 str. 2 d. 3 p. pagrindu atsisakė priimti pareiškimą ir jį grąžino kreditoriui, pagrįsta ir teisėta. Naikinti ją atskirojo skundo motyvais teisinio pagrindo nėra. Kolegija absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 320 str.), todėl atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 str. 1 p.).

10Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

11Biržų rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai