Byla I-8244-331/2007
Dėl įpareigojimo sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Henrikas Sadauskas, susipažinęs su UAB „Statybos partneriai“ skundu dėl įpareigojimo sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį,

Nustatė

2teisme 2007-08-20 gautas UAB „Statybos partneriai“ skundas, kuriuo prašoma įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių sudaryti su UAB „Statybos partneriai“ žemės sklypo, esančio ( - ), Vilnius nuomos sutartį.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d. administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje. Administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios priskirtos bendrosios kompetencijos teismams (Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 str. 1 d.). Civilinio proceso kodekso 22 str. 1 d. numato, kad bendrosios kompetencijos teismams priskiriami nagrinėti ginčai, kylantys iš civilinių, šeimos, darbo, intelektinės nuosavybės, bankroto, restruktūrizavimo ir kitų privatinių teisinių santykių.

5Pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašo įpareigoti valstybės instituciją sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį. Specialioji teisėjų kolegija 2006-08-30 nutartyje nurodė, kad valstybės institucija, spręsdama klausimą dėl žemės išnuomojimo konkrečiam asmeniui, iš esmės įgyvendina valstybės, kaip nuosavybės teisės subjekto (žemės sklypo savininko), teises ir išreiškia žemės savininko poziciją dėl nuomos sutartinių santykių atsiradimo. Santykiai tarp valstybės institucijos ir atitinkamo suinteresuoto asmens dėl sprendimo išnuomoti valstybinę žemę priėmimo savo esme yra iki sutartiniai santykiai ir dėl to turi civilinį teisinį pobūdį. Šių santykių negalima laikyti santykiais, kylančiais viešojo administravimo srityje, o bylos dėl ginčų, kylančių iš tokio pobūdžio santykių, turėtų būti nagrinėjamos bendrosios kompetencijos teisme.

6Kadangi keliamas ginčas nėra administracinės teisinės prigimties, jis kilęs iš civilinių (žemės nuomos) teisinių santykių, todėl nagrinėtinas bendrosios kompetencijos, o ne administraciniame, teisme.

7Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p., teisėjas

Nutarė

8atsisakyti priimti UAB „Statybos partneriai“ skundą.

9Išaiškinti, kad ieškinys dėl įpareigojimo sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį gali būti paduotas bendrosios kompetencijos teismui.

10Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti UAB „Statybos partneriai“.

11Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai