Byla 1-79-182/2014
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir susipažinusi su ikiteisminio tyrimo medžiaga Nr. 70-1-00115-14, kurioje

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Nina Butnorienė, išnagrinėjusi Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir susipažinusi su ikiteisminio tyrimo medžiaga Nr. 70-1-00115-14, kurioje,

2D. D., a. k. ( - ), gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, aukštesniojo išsilavinimo, nedirbantis, gyv. ( - ), Lietuvos Respublikoje neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 str. 2 d.,

Nustatė

3Kaltinamasis D. D. 2014 m. gegužės 1 d., apie 13 val. 00 min., lengvojo automobilio Nissan Almera, valst. Nr. ( - ) stovėjusio prie degalinės „BP“, esančios Leipalingio g. 26, Druskininkuose, salone, mušdamas sukėlė žmogui – šeimos nariui – sutuoktinei I. D. fizinį skausmą ir nežymiai ją sužalojo, o būtent, sudavė rankos kumščiu vieną smūgį I. D. į veido sritį, tęsdamas nusikalstamą veiką, I. D. išlipus iš automobilio, kieme, prie minėto automobilio, sudavė ne mažiau 11 smūgių rankomis ir kojomis I. D. į įvairias kūno dalis, tuo padarydamas I. D. poodines kraujosruvas dešinės akies abiejuose vokuose, dešinio peties sąnario išoriniame paviršiuje, dešinio žasto viršutiniame trečdalyje šoniniame paviršiuje, dešinio žasto apatiniame trečdalyje šoniniame paviršiuje, kairio peties sąnario šoniniame paviršiuje, kairio žasto apatiniame trečdalyje šoniniame paviršiuje, kairės mentės projekcijoje, juosmens dešinėje, kairės šlaunies viduriniame trečdalyje vidiniame paviršiuje, dešinės šlaunies apatiniame trečdalyje vidiniame paviršiuje, dešinio kelio sąnario priekiniame paviršiuje, kurie kvalifikuojami kaip nežymus sveikatos sutrikdymas, t. y., artimoje aplinkoje sukėlė šeimos nariui – sutuoktinei I. D. fizinį skausmą ir nežymiai ją sužalojo.

4Kaltinamojo D. D. kaltė grindžiama jo prisipažinimu ir kitais įrodymais.

5Iš D. D. įtariamojo apklausos protokolo (b. l. 20) matyti, kad kalinamasis kaltę pripažino, parodė, kad 2014 m. gegužės mėn. 1 d., apie 13 val., kartu su žmona I. D. automobiliu Nissan Almera, valst. Nr. ( - ) juodos spalvos, priklausančiu jam, kurį vairavo jis pats, vyko iš Druskininkų. Jiems važiuojant Druskininkų mieste, Veisiejų gatve, prie degalinės „BP“, esančios Leipalingio g. 26, Druskininkuose, netoli autobusų sustojimo stotelės, jis šalia sėdinčiai žmonai papriekaištavo dėl jos elgesio, tai yra, dėl jos alkoholio vartojimo, į ką jo žmona Ingrida atsakė necenzūriniais žodžiais. Supykęs dėl atsakymo, dešine ranka sudavė žmonai į veidą. Neatmeta galimybės, kad galėjo sužaloti nosį, iš kurios pradėjo bėgti kraujas. Po šio smūgio sustabdė automobilį kelkraštyje, prie įtarime nurodytos degalinės. I. D. išlipo iš automobilio ir lauke pradėjo keikti jį, šaukti, todėl, nenorėdamas viešo skandalo bei norėdamas įsodinti žmoną į automobilį, sudavė jai smūgius ranka į veidą, spyrė koja, tačiau kiek tiksliai sudavė smūgių, neprisimena, neskaičiavo. Po to žmoną I. įsodino į automobilį. Tą pačią dieną žmonos Ingridos atsiprašė, ji jam atleido. Pageidauja procesą užbaigti supaprastinto proceso tvarka, tai yra, baudžiamuoju įsakymu.

6Iš nukentėjusiosios I. D. apklausos protokolo (b. l. 6) matyti, kad 2014 m. gegužės 1 d., apie 13 val., jai ir jos sutuoktiniui D. D. vykstant asmeniniais reikalais iš Druskininkų automobiliu Nissan Almera, valst. Nr. ( - ) kurį jis ir vairavo, tarp jos ir vyro D. D. kilo konfliktas dėl asmeninių nesutarimų, kurio metu D. D. sudavė jai vieną smūgį dešine ranka į veidą. D. D. sustabdžius prie degalinės „BP“, esančios Leipalingio g. 26, Druskininkuose, automobilį ir jai išlipus iš automobilio, iš automobilio taip pat išlipo ir D. D., kuris vėl sudavė jai į rankomis į veidą bei spardė kojomis. Kiek tiksliai sudavė smūgių, neprisimena. Vėliau, pasijutusi blogai, kreipėsi dėl sužalojimo į medicinos ir teisėsaugos įstaigas. Ji dėl patirtų sužalojimų jokio civilinio ieškinio D. D. nereiškia.

7Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Alytaus poskyrio 2014-05-06 specialisto išvados Nr. G 406/14 (06) (b. l. 8-9) matyti, jog I. D. padaryta poodinės kraujosruvos dešinės akies abiejuose vokuose, dešinio peties sąnario išoriniame paviršiuje, dešinio žasto viršutiniame trečdalyje šoniniame paviršiuje, dešinio žasto apatiniame trečdalyje šoniniame paviršiuje, kairio peties sąnario šoniniame paviršiuje, kairio žasto apatiniame trečdalyje šoniniame paviršiuje, kairės mentės projekcijoje, juosmens dešinėje, kairės šlaunies viduriniame trečdalyje vidiniame paviršiuje, dešinės šlaunies apatiniame trečdalyje vidiniame paviršiuje, dešinio kelio sąnario priekiniame paviršiuje, kurie galėjo būti padaryti ne mažiau 11 trauminių poveikių pasėkoje. Sužalojimai galėjo būti padaryti tiek suduodant smūgius kumščiais, tiek ir spardant kojomis. Padarytų sužalojimų pasėkoje nukentėjusioji galėjo jausti fizinį skausmą. Sužalojimai kvalifikuojami kaip nežymus sveikatos sutrikdymas.

8Byloje surinktų įrodymų visuma patvirtina, kad kaltinamasis D. D. 2014 m. gegužės 1 d. apie 13 val. 00 min., lengvojo automobilio Nissan Almera, valst. Nr. ( - ) stovėjusio prie degalinės „BP“, esančios Leipalingio g. 26, Druskininkuose, salone, mušdamas sukėlė žmogui – šeimos nariui – sutuoktinei I. D. fizinį skausmą ir nežymiai ją sužalojo, o būtent, sudavė rankos kumščiu vieną smūgį I. D. į veido sritį, tęsdamas nusikalstamą veiką, I. D. išlipus iš automobilio, kieme, prie minėto automobilio, sudavė ne mažiau 11 smūgių rankomis ir kojomis jai į įvairias kūno dalis, tuo padarydamas I. D. poodines kraujosruvas dešinės akies abiejuose vokuose, dešinio peties sąnario išoriniame paviršiuje, dešinio žasto viršutiniame trečdalyje šoniniame paviršiuje, dešinio žasto apatiniame trečdalyje šoniniame paviršiuje, kairio peties sąnario šoniniame paviršiuje, kairio žasto apatiniame trečdalyje šoniniame paviršiuje, kairės mentės projekcijoje, juosmens dešinėje, kairės šlaunies viduriniame trečdalyje vidiniame paviršiuje, dešinės šlaunies apatiniame trečdalyje vidiniame paviršiuje, dešinio kelio sąnario priekiniame paviršiuje, kurie kvalifikuojami kaip nežymus sveikatos sutrikdymas, t. y., artimoje aplinkoje sukėlė šeimos nariui – sutuoktinei I. D. fizinį skausmą ir nežymiai ją sužalojo. Kaltinamojo D. D. padaryta nusikalstama veika ikiteisminio tyrimo metu kvalifikuota teisingai ir atitinka BK 140 str. 2 d. numatytą nusikaltimo sudėtį.

9Skiriant kaltinamajam bausmę atsižvelgiama į padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį ir stadiją, į kaltės formą ir rūšį, nusikalstamos veikos tikslus ir motyvus, jos padarymo būdą, laiką ir vietą, žalingų pasekmių turinį ir sunkumą, kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes (BK 54 str.).

10Kaltinamasis D. D. padarė vieną baigtą, tyčinį, nesunkų nusikaltimą (BK 11 str. 3 d.). Atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad kaltinamasis prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. D. D. neteistas (b. l. 42-53), baustas dėl administracinės teisės pažeidimų padarymo (b. l. 57-65), nedirba (b. l. 54), į psichikos ir priklausomybės ligų įskaitą neįrašytas (b. l. 68), nuo 2013-09-05 registruotas Druskininkų darbo biržoje kaip asmuo ieškantis darbo (b. l. 56). Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes D. D. skirtina viešųjų darbų bausmė bei taikytinas BK 641 str.

11Kardomosios priemonės – įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusiosios I. D., bei įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikintinos.

12Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 str. 1 d. 1 p., 421 str., 641 str., 65 str. 1 d. b p.,

Nutarė

13D. D. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 str. 2 d., ir skirti jam 6 mėnesius viešųjų darbų, įpareigojant per 6 mėnesius neatlygintinai dirbti po 20 valandų per mėnesį visuomenės labui.

14Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 str. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir skirti D. D. galutinę bausmę – viešuosius darbus 4 (keturiems) mėnesiams, įpareigojant per 4 mėnesius neatlygintinai dirbti po 20 valandų per mėnesį visuomenės labui.

15Į paskirtos bausmės laiką įskaityti laiką, išbūtą sulaikius nuo 2014-05-06 iki 2014-05-08, vieną laikino sulaikymo dieną prilyginant 6 viešųjų darbų valandoms.

16Teismo baudžiamąjį įsakymą pasirašytinai įteikti D. D..

17Kardomąją priemonę – įpareigojimą gyventi skyrium nuo nukentėjusiosios I. D. ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje panaikinti baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus.

18Išaiškinti kaltinamajam, kad jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, turi teisę per keturiolika dienų nuo baudžiamojo įsakymo įteikimo dienos paduoti Druskininkų miesto apylinkės teismui prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jei kaltinamasis paduoda prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Tokiu atveju, išnagrinėjus bylą teisme ir pripažinus kaltinamąjį kaltu, teismas gali pakirti kitos rūšies ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

19Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Nina Butnorienė,... 2. D. D., a. k. ( - ), gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, aukštesniojo... 3. Kaltinamasis D. D. 2014 m. gegužės 1 d., apie 13 val. 00 min., lengvojo... 4. Kaltinamojo D. D. kaltė grindžiama jo prisipažinimu ir kitais įrodymais.... 5. Iš D. D. įtariamojo apklausos protokolo (b. l. 20) matyti, kad kalinamasis... 6. Iš nukentėjusiosios I. D. apklausos protokolo (b. l. 6) matyti, kad 2014 m.... 7. Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 8. Byloje surinktų įrodymų visuma patvirtina, kad kaltinamasis D. D. 2014 m.... 9. Skiriant kaltinamajam bausmę atsižvelgiama į padaryto nusikaltimo... 10. Kaltinamasis D. D. padarė vieną baigtą, tyčinį, nesunkų nusikaltimą (BK... 11. Kardomosios priemonės – įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusiosios... 12. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420... 13. D. D. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140... 14. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 str. paskirtą bausmę sumažinti... 15. Į paskirtos bausmės laiką įskaityti laiką, išbūtą sulaikius nuo... 16. Teismo baudžiamąjį įsakymą pasirašytinai įteikti D. D..... 17. Kardomąją priemonę – įpareigojimą gyventi skyrium nuo nukentėjusiosios... 18. Išaiškinti kaltinamajam, kad jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo... 19. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas....