Byla 1A-323-190-2010
Dėl Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2009 m. gruodžio 3 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Vladislavo Lenciko, teiseju Virginijos Pakalnytes-Tamošiunaites ir Virginijos Švedienes, sekretoriaujant Eglei Matiukaitei Boboriko, dalyvaujant prokurorui Anatolijui Pošiunui, nuteistajai A. P., gynejui advokatui Jonui Leikauskui, civilinio ieškovo atstovei R. A., UAB „( - )“ atstovui gynejui Virgilijui Kaupui, atstovui direktoriui A. P.

2teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo baudžiamaja byla pagal Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo, UAB „( - )“, nuteistosios A. P., civiliniu ieškovu atstoves apeliacinis skundus del Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2009 m. gruodžio 3 d. nuosprendžio, kuriuo:

3A. P. pripažinta kalta pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d., 300 str. 1 d. ir nubausta 10 MGL (1300 Lt) bauda.

4Juridinis asmuo UAB „( - )“ pripažintas kalta pagal Lietuvos Respublikos BK 20 str., 1 d. 300 str. 1 d. ir nubausta 20 MGL (2600 Lt) bauda.

5A. P. iš kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d., 192 str. 1 d. ir UAB „( - )“ iš kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 20 str. 1 d., 192 str. 1 d. išteisinti jiems nepadarius veiku, turinciu šiu nusikaltimu požymiu.

6Microsoft korporacijos ADOBE SYSTEMS Incorporated ir Autodesk Incorporated civilinis ieškinys paliktas nenagrinetu.

7Kolegija, išnagrinejusi baudžiamaja byla,

8n u s t a t e :

9A. P. nuteista už tai, kad eidama UAB „( - )“ direktores pareigas, 2007-05-25 susitarusi su Pranu K. A., dirbanciu UAB ,,( - )“ direktoriumi, daryti nusikalstama veika, tikslu suklaidinti teisesaugos institucija – Vilniaus m. VPK KP NTT Ekonominiu nusikaltimu tyrimo skyriu, kad UAB ,,( - )“ išvengtu atsakomybes už autoriniu ir gretutiniu autorinems teisiu pažeidima ir nepatirtu su tuo susijusiu nuostoliu, organizavo dokumentu suklastojima bei panaudojo juos t. y. :

102007 m. gegužes 24 d. UAB ,,( - )“ patikrinimo metu Vilniaus m. VPK KP NTT Ekonominiu nusikaltimu tyrimo skyriaus pareigunai nustate, kad bendrove, neturedama licenciju, komerciniams tikslams naudoja kompiuterine programine iranga, už ka numatyta baudžiamoji atsakomybe LR BK 192 str. 1 d.

11Esant tokiai padeciai, UAB ,,( - )“ direktore A. P. siekdama, kad imone išvengtu atsakomybes už neteiseta kompiuterines programines irangos naudojima komerciniams tikslams ir nepatirtu su tuo susijusiu nuostoliu bei del šios priežasties, turedama tiksla suklaidinti teisesaugos institucija - Vilniaus m. VPK KP NTT Ekonominiu nusikaltimu tyrimo skyriu, 2007-05-25 kreipesi i UAB „( - )“ direktoriu P. K. A., kad UAB „( - )“ atsakingi darbuotojai UAB ,,( - )“ dokumentus del isigyjamos programines irangos ALKONAS CD, AutoCAD 2006, Adobe PHOTOSHOP CS 2 9 WIN RET IE, OEM Win VISTA BUSINESS 32BIT En 1 pac DVD, Office Pro Plus2007 English OLP NL ir Dis Kit MS Office Pro+2007with SP2 ENG, išrašytu atgaline data.

12P. K. A. vykdydamas susitarima su A. P. suklastoti saskaitas fakturas išrašant jas atgaline data, 2007 m. gegužes 25 d. kreipesi i UAB ,,( - )“ pardavimu projektu vadova R. K., kad pastarasis UAB ,,( - )“ isigyjamai kompiuterinei programinei irangai - AutoCAD 2006 ir Adobe PHOTOSHOP CS 2 9 WIN RET IE, anglu-lietuviu kalbu kompiuteriniam žodynui ALKONAS CD, OEM Win VISTA BUSINESS 32BIT En 1 pac DVD, Office Pro Plus2007 English OLP NL ir Dis Kit MS, Office Pro+2007with SP2 ENG, išrašytu PVM saskaitas-fakturas atgaline data, nurodant jose ,,2007 m. gegužes 8 d.” ir ,,2007 m. gegužes 7 d.” datas. R. K. sutikus ir 2007 m. gegužes 25 d. perdavus ši nurodyma UAB „( - )“ patalpose šios bendroves klientu aptarnavimo vadybininkei D. M. G., 2007 m. gegužes 25 d., UAB „( - )“ patalpose, esanciose Baltupio g. 14, Vilniuje, D. M. G., anglu-lietuviu kalbu kompiuteriniam žodynui ALKONAS CD, programoms AutoCAD 2006 ir Adobe PHOTOSHOP CS 2 9 WIN RET IE, išraše PVM saskaita-faktura EBS Nr. C008314, nurodant ,,2007 m. gegužes 8 d.” data ir programoms OEM Win VISTA BUSINESS 32BIT En 1 pac DVD, Office Pro Plus2007 English OLP NL ir Dis Kit MS Office Pro+2007with SP2 ENG išraše PVM saskaita-faktura EBS Nr. C0083113, nurodant ,,2007 m. gegužes 7 d.” data.

13Tesiant nusikalstama veika, A. P. 2008-05-25 atvykusi i UAB „( - )“ paeme iš D. M. G. minetas suklastotas saskaitas – fakturas ir ta pacia diena panaudojo jas pateikdama Vilniaus m. VPK KP NTT Ekonominiu nusikaltimu tyrimo skyriui, esanciam Kosciuškos g. 8 A, Vilniuje.

14UAB „( - )“ nuteista už tai, kad suklastojo tikra dokumenta ir suklastota dokumenta panaudojo, o butent:

152007-05-24 ( - ), UAB ,,( - )“, kodas Nr. ( - ), kurio naudai ir interesais, juridinio asmens vardu, eidama vadovaujancias pareigas juridiniame asmenyje ir turedama teise atstovauti juridiniam asmeniui, priimti sprendimus juridinio asmens vardu bei kontroliuoti juridinio asmens veikla, veike A. P. (nuo 2005-01-21 UAB ,,( - )“ direktore) 2007-05-25 susitarusi su P. K. A., dirbanciu UAB ,,( - )“ direktoriumi daryti nusikalstama veika, tikslu suklaidinti teisesaugos institucija – Vilniaus m. VPK KP NTT Ekonominiu nusikaltimu tyrimo skyriu, kad UAB ,,( - )“ išvengtu atsakomybes už autoriniu ir gretutiniu autorinems teisiu pažeidima ir nepatirtu su tuo susijusiu nuostoliu, organizavo dokumentu suklastojima bei panaudojo juos t. y. :

162007 m. gegužes 24 d. UAB ,,( - )“ patikrinimo metu Vilniaus m. VPK KP NTT Ekonominiu nusikaltimu tyrimo skyriaus pareigunai nustate, kad bendrove, neturedama licenciju, komerciniams tikslams naudoja kompiuterine programine iranga, už ka numatyta baudžiamoji atsakomybe LR BK 192 str. 1 d.

17Esant tokiai padeciai, UAB ,,( - )“ direktore A. P. siekdama, kad imone išvengtu atsakomybes už neteiseta kompiuterines programines irangos naudojima komerciniams tikslams ir nepatirtu su tuo susijusiu nuostoliu bei del šios priežasties, turedama tiksla suklaidinti teisesaugos institucija - Vilniaus m. VPK KP NTT Ekonominiu nusikaltimu tyrimo skyriu, 2007-05-25 kreipesi i UAB „( - )“ direktoriu P. K. A., kad UAB „( - )“ atsakingi darbuotojai UAB ,,( - )“ dokumentus del isigyjamos programines irangos ALKONAS CD, AutoCAD 2006, Adobe PHOTOSHOP CS 2 9 WIN RET IE, OEM Win VISTA BUSINESS 32BIT En 1 pac DVD, Office Pro Plus2007 English OLP NL ir Dis Kit MS Office Pro+2007with SP2 ENG, išrašytu atgaline data.

18P. K. A. vykdydamas susitarima su A. P. suklastoti saskaitas fakturas išrašant jas atgaline data, 2007 m. gegužes 25 d. kreipesi i UAB ,,( - )“ pardavimu projektu vadova R. K., kad pastarasis UAB ,,( - )“ isigyjamai kompiuterinei programinei irangai - AutoCAD 2006 ir Adobe PHOTOSHOP CS 2 9 WIN RET IE, anglu-lietuviu kalbu kompiuteriniam žodynui ALKONAS CD, OEM Win VISTA BUSINESS 32BIT En 1 pac DVD, Office Pro Plus2007 English OLP NL ir Dis Kit MS, Office Pro+2007with SP2 ENG, išrašytu PVM saskaitas-fakturas atgaline data, nurodant jose ,,2007 m. gegužes 8 d.” ir ,,2007 m. gegužes 7 d.” datas. R. K. sutikus ir 2007 m. gegužes 25 d. perdavus ši nurodyma UAB „( - )“ patalpose šios bendroves klientu aptarnavimo vadybininkei D. M. G., 2007 m. gegužes 25 d., UAB „( - )“ patalpose, esanciose Baltupio g. 14, Vilniuje, D. M. G., anglu-lietuviu kalbu kompiuteriniam žodynui ALKONAS CD, programoms AutoCAD 2006 ir Adobe PHOTOSHOP CS 2 9 WIN RET IE, išraše PVM saskaita-faktura EBS Nr. C008314, nurodant ,,2007 m. gegužes 8 d.” data ir programoms OEM Win VISTA BUSINESS 32BIT En 1 pac DVD, Office Pro Plus2007 English OLP NL ir Dis Kit MS Office Pro+2007with SP2 ENG išraše PVM saskaita-faktura EBS Nr. C0083113, nurodant ,,2007 m. gegužes 7 d.” data.

19Tesiant nusikalstama veika, A. P. 2008-05-25 atvykusi i UAB „( - )“ paeme iš D. M. G. minetas suklastotas saskaitas – fakturas ir ta pacia diena panaudojo jas pateikdama Vilniaus m. VPK KP NTT Ekonominiu nusikaltimu tyrimo skyriui, esanciam Kosciuškos g. 8 A, Vilniuje.

20A. P. taip pat buvo kaltinama pagal LR BK 24 str. 4 d. 192 str. 1 d. tuo, kad 2005-01-21 budama UAB ,,( - )“ direktore ir atsakinga už bendroves veikla, neturedama kuriniu autoriu ir gamintoju, ju teisiu peremeju ar tinkamai igaliotu asmenu leidimo, organizavo neteiseta kompiuteriniu programu atgaminima bei komerciniais tikslais - siekiant, kad UAB ,,( - )“ gautu ekonomines-komercines naudos laike imones UAB “( - )”, esancios ( - ), kompiuteriu sisteminiuose blokuose neteisetai atgamintas kompiuteriu programu kopijas, kuriu bendra verte pagal teisetu kopiju mažmenines kainas viršijo 100 minimaliu gyvenimo lygiu dydi, o butent:

21pažeisdama 2003-03-05 Lietuvos Respublikos Autoriu teisiu ir gretutiniu teisiu istatymo pakeitimo istatymo 15 straipsnio 2 dalyje numatyta nuostata, kad ,,bet koks kurinio originalo ar jo kopiju panaudojimas be autoriaus, jo teisiu peremejo ar jo tinkamai igalioto asmens leidimo yra laikomas neteisetu, 73 straipsnio 1 punkto bei 2 punkto nuostatas, numatancias, kad autoriu teisiu, gretutiniu teisiu ar sui generis teisiu pažeidimu laikomi šie veiksmai: 1) kurinio, gretutiniu teisiu ar sui generis teisiu objekto naudojimas (iskaitant išleidima, atgaminima, vieša rodyma, vieša atlikima, transliavima, retransliavima ar kitoki vieša paskelbima), ir platinimas be šiu teisiu subjekto licencijos ( nesudarius sutarties arba pažeidžiant jos salygas; 2) kuriniu, gretutiniu teisiu ar sui generis teisiu objektu neteisetu kopiju importavimas, eksportavimas, platinimas, gabenimas ar laikymas komerciniais tikslais“,, 73 straipsnyje numatyta nuostata, kad „autoriu teisiu, gretutiniu teisiu ar sui generis teisiu pažeidimu laikomi šie veiksmai, kuriais pažeidžiamos bet kurios šio Istatymo ir kitu istatymu saugomos autoriu teises, gretutines teises ar sui generis teises“ (2006-10-12 Istatymo pakeitimo ir papildymo istatymo Nr. X-855 redakcija) pavede ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui idiegti kompiuterio programas i UAB ,,( - )“ isigytu kompiuteriu sisteminiu bloku kietuosius diskus, t.y. organizavo neteiseta šiu kuriniu atgaminima:

22neturint kompanijos Autodesk Incorporated leidimo, 2007-01-26 kompiuteryje AMD Sempron 3000+1.6 GHz;Ram-480 MB, HDD-100 GB, DVD-ROM, (Nr. 3 ,,Bernadeta“) programa Autodesk Autocad 2006, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 buvo 14768 Lt; 2007-01-19 kompiuteryje AMD Athlon XP 900 MHz; Ram – 224 MB, HDD- 38 GB, DVD-ROM (Nr. 5 ,,Dainius“) programa ,,Autodesk Autocad 2006”, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 buvo 14768 Lt, 2006-06-09 kompiuteryje AMD Sempron 2200+1.5 GHz; Ram – 224 MB, HDD- 38, CD-ROM (Nr. 8 „Ernestas“) ,,Autodesk Autocad 2006”, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 buvo 14768 Lt, i kurias išimtines autoriu teises priklauso kompanijai Autodesk Incorporated;

23neturint Microsoft Korporacijos leidimo, 2005-06-11 kompiuteryje AMD Sempron 2300+1.6 GHz; Ram – 192 MB, HDD- 37 GB, CD – ROM (Nr. 1 „buhalterija-3.int.vildeta.lt“) programa Microsoft Windows XP Professional, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. 1176,52 Lt ir programa ,,Microsoft Office 2003 Professional”, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. - 1451,28 Lt;

242007-01-22 kompiuteryje AMD Sempron 3000+1.8 GHz; Ram – 512 MB, HDD- 190 GB, DVD-ROM (Nr. 2 „buhalterija-dan.int.vildeta.lt“- ) programa ,,Microsoft Windows XP Professional, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 1176,52 Lt, ir programa Microsoft Office 2003 Professional, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 1451,28 Lt;

252005-08-29 kompiuteryje Intel Celeron 900 MHz; Ram – 128 MB, HDD- 19 GB, CD-RW

26(Nr. 4 „Salon-2“) – programa „Microsoft Windows XP Professional “, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 1176,52 Lt, ir 2005-08-30 programa Microsoft Office 2003 Professional”, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 1451,28 Lt;

272005-02-05 kompiuteryje AMD Athlon XP 900 MHz; Ram – 224 MB, HDD- 38 GB, DVD-ROM (Nr. 5 „DainiusG“) programa „Microsoft Windows XP Professional “, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 1176,52 Lt, ir programa Microsoft Office 2003 Professional”, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 1451,28 Lt;

282007-01-26 kompiuteryje AMD Sempron 2200+1.5 GHz; Ram – 192 MB, HDD- 38 GB,

29DVD-ROM (Nr. 6 „pavel“) –programa „Microsoft Windows XP Professional “, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 1176,52 Lt, ir programa “Microsoft Office 2003 Professional”, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 1451,28 Lt,

302005-05-18 kompiuteryje AMD Sempron 2300+1.6 GHz; Ram – 192 MB, HDD- 40 GB,

31CD-ROM (Nr. 7 „AlgerdasL“) – programa „Microsoft Windows XP Professional“, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 1176,52 Lt ir programa “Microsoft Office 2003 Professional”, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 1451,28 Lt,

322006-06-09 kompiuteryje AMD Sempron 2200+1.5 GHz; Ram – 224 MB, HDD- 38, CD-ROM (Nr. 8 „Ernestas“) –programa „Microsoft Windows XP Professional“, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 1176,52 Lt ir programa “Microsoft Office 2003 Professional”, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 1451,28 Lt,

332007-10-02 kompiuteryje AMD Sempron (t m) Processor 3000 + ,1808M Hz, 496 MB

34RAM, 200 GB HD (Nr. 1 ,,Danute – Vikta“), programa Microsoft Windows XP Home Editon, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 807,52 Lt, i kurias išimtines autoriaus teises priklauso Microsoft Korporacijai;

35neturint kompanijos ADOBE SYSTEMSIncorporated leidimo, 2007-04-12 kompiuteryje AMD Sempron 2200+1.5 GHz; Ram – 224 MB, HDD- 38, CD-ROM (Nr. 8 „Ernestas“) programa Adobe Photoshop 7.0, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 2807 Lt i kuria išimtines autoriu teises priklauso kompanijai ADOBE SYSTEMSIncorporated, ;

36neturint UAB ,,Fotonija“ leidimo, 2007-01-26 kompiuteryje AMD Sempron 3000+1.6 GHz;Ram-480 MB, HDD-100 GB, DVD-ROM, (Nr. 3 ,,Bernadeta‘‘), programa ,,Alkonas“, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 118 Lt; 2005-03-10 kompiuteryje AMD Athlon XP 900 MHz; Ram – 224 MB, HDD- 38 GB, DVD-ROM (Nr. 5 „DainiusG“) programa ,,Alkonas“, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 118 Lt; 2006-06-09 kompiuteryje AMD Sempron 2200+1.5 GHz; Ram – 224 MB, HDD- 38, CD-ROM (Nr. 8 „Ernestas“) programa ,,Alkonas“, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 118 Lt ir 2006-06-09 programa ,,Juodos avys 2000“, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 buvo 177 Lt; 2006-03-15 kompiuteryje AMD Sempron 2300+1.6 GHz; Ram – 192 MB, HDD-40 GB, CD-ROM (Nr. 7 „AlgerdasL“) – programa ,,Alkonas“, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 118 Lt ir, i kurias išimtines autoriu teises priklauso UAB ,,Fotonija“;

37neturint kompanijos Kaspersky Lab leidimo, 2007-10-02 kompiuteryje AMD Sempron (t m) Processor 3000 + ,1808M Hz, 496 MB RAM, 200 GB HD (Nr. 1 ,,Danute – Vikta“), programa ,,Kaspersky Anti – Virus 7.0“, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 buvo 100 Lt, 2007-09-25 kompiuteryje AMD Sempron (t m) 2400+,1660M Hz, 224 MB RAM, 40GB HD (Nr. 2 ,,AusraP“) programa ,,Kaspersky Anti – Virus 7.0“, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 buvo 100 Lt, 2007-08-20 kompiuteryje AMD Sempron 2300+1.6 GHz; Ram – 192 MB, HDD- 40 GB, CD-ROM (Nr. 7 „AlgerdasL“) programa ,,Kaspersky Anti – Virus 6.0“, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina buvo 2007-05-24 buvo 100 Lt, 2007-05-04 kompiuteryje AMD Athlon XP 900 MHz; Ram – 224 MB, HDD- 38 GB, DVD-ROM (Nr. 5 „DainiusG“) programa ,,Kaspersky Internet Security 6.0“, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 buvo 130 Lt, i kurias išimtines autoriu teises priklauso kompanijai Kaspersky Lab;

38neturint kompanijos ABBYY Software Hause leidimo, 2007-01-26 kompiuteryje AMD Sempron 3000+1.6 GHz;Ram-480 MB, HDD-100 GB, DVD-ROM, (Nr. 3 ,,Bernadeta“), programa ,,ABBYY Fine Reader 7.0 Professional Editon, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 buvo 405 Lt, 2006-06-09 kompiuteryje AMD Sempron 2200+1.5 GHz; Ram – 224 MB, HDD- 38, CD-ROM (Nr. 8 „Ernestas“) programa - ,,ABBYY Fine Reader 7.0 Professional Editon, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 buvo 405 Lt, i kurias išimtines autoriu teises priklauso kompanijai ABBYY Software Hause;

39neturint kompanijos Doctor Web, Ltd. leidimo, 2007-01-26 kompiuteryje AMD Sempron 3000+1.6 GHz;Ram-480 MB, HDD-100 GB, DVD-ROM, (Nr. 3 ,,Bernadeta“), programa ,,Dr Web“, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 buvo 89 Lt, 2007-02-02 kompiuteryje AMD Sempron 2200+1.5 GHz; Ram – 224 MB, HDD- 38, CD-ROM (Nr. 8 „Ernestas“) programa - ,,Dr Web“, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 buvo 89 Lt, i kurias išimtines autoriu teises priklauso kompanijai Doctor Web, Ltd.

40neturint UAB ,,Tilde informacines technologijos“ leidimo, 2006-03-01 kompiuteryje AMD Athlon XP 900 MHz; Ram – 224 MB, HDD- 38 GB, DVD-ROM (Nr. 5 „DainiusG“) programa - ,,Tildes Biuras 2006“, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 buvo 440 Lt, i kurias išimtines autoriu teises priklauso UAB ,,Tilde informacines technologijos“.

41Tokiu budu ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui ivykužius A. P. pavedima, t.y. idiegus minetas kompiuteriu programas kompiuteriu AMD Sempron 3000+1.6 GHz;Ram-480 MB, HDD-100 GB, DVD-ROM, AMD Sempron 2300+1.6 GHz; Ram – 192 MB, HDD- 37 GB, CD – ROM Nr. 1, AMD Sempron 3000+1.8 GHz; Ram – 512 MB, HDD- 190 GB, DVD-ROM Nr. 2, Intel Celeron 900 MHz; Ram – 128 MB, HDD- 19 GB, CD-RW Nr. 4, AMD Athlon XP 900 MHz; Ram – 224 MB, HDD- 38 GB, DVD-ROM Nr. 5, AMD Sempron 2200+1.5 GHz; Ram – 192 MB, HDD- 38 GB, DVD-ROM Nr. 6, AMD Sempron 2300+1.6 GHz; Ram – 192 MB, HDD- 40 GB, CD-ROM Nr. 7, AMD Sempron 2200+1.5 GHz; Ram – 224 MB, HDD- 38, CD-ROM Nr. 8, AMD Sempron (t m) Processor 3000 + ,1808M Hz, 496 MB RAM, 200 GB HD (Nr. 1 ,,Danute – Vikta“), sisteminiu bloku kietuose diskuose, UAB ,,( - )“ buveineje nuo 2005-02-05 iki 2007-05-24 neteisetai, komerciniais tikslais – siekiant UAB ,,( - )“ ekonomines, komercines naudos, buvo laikoma neteisetai atgamintos kompiuteriu programu kopijas, kuriu bendra verte 2007 m. gegužes 24 dienai buvo 68820.12 Lt.

42UAB „( - )“ buvo kaltinamas pagal LR BK 20 str. 1 d. 192 str. 1 d. tuo, kad neturedamas kuriniu autoriu ar gamintoju, ju teisiu peremeju ar tinkamai igaliotu asmenu leidimo, neteisetai atgamino kompiuterines programas ir laike komercijos tikslais UAB „( - )“ buveineje, esancioje ( - ), neteisetas ju kopijas, kuriu bendra verte pagal teisetu kopiju mažmenines kainas viršijo 100 minimaliu gyvenimo lygiu dydi, o butent: A. P., budama nuo 2005-01-21 UAB ,,( - )“ im. kodas 123399730, reg. Justiniškiu g. 16, Vilniuje, direktore, turedama teise kontroliuoti šio juridinio asmens veikla ir priimti sprendimus juridinio asmens vardu, veikdama UAB ,,( - )“ naudai ir interesais, pažeisdama 2003-03-05 Lietuvos Respublikos Autoriu teisiu ir gretutiniu teisiu istatymo pakeitimo istatymo 15 straipsnio 2 dalyje numatyta nuostata, kad ,,bet koks kurinio originalo ar jo kopiju panaudojimas be autoriaus, jo teisiu peremejo ar jo tinkamai igalioto asmens leidimo yra laikomas neteisetu, 73 straipsnio 1 punkto bei 2 punkto nuostatas, numatancias, kad autoriu teisiu, gretutiniu teisiu ar sui generis teisiu pažeidimu laikomi šie veiksmai: 1) kurinio, gretutiniu teisiu ar sui generis teisiu objekto naudojimas (iskaitant išleidima, atgaminima, vieša rodyma, vieša atlikima, transliavima, retransliavima ar kitoki vieša paskelbima), ir platinimas be šiu teisiu subjekto licencijos ( nesudarius sutarties arba pažeidžiant jos salygas; 2) kuriniu, gretutiniu teisiu ar sui generis teisiu objektu neteisetu kopiju importavimas, eksportavimas, platinimas, gabenimas ar laikymas komerciniais tikslais“,, 73 straipsnyje numatyta nuostata, kad „autoriu teisiu, gretutiniu teisiu ar sui generis teisiu pažeidimu laikomi šie veiksmai, kuriais pažeidžiamos bet kurios šio Istatymo ir kitu istatymu saugomos autoriu teises, gretutines teises ar sui generis teises“ (2006-10-12 Istatymo pakeitimo ir papildymo istatymo Nr. X-855 redakcija) pavede ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui idiegti kompiuterio programas i UAB ,,( - )“ isigytu kompiuteriu sisteminiu bloku kietuosius diskus, t.y. organizavo neteiseta šiu kuriniu atgaminima:

43neturint kompanijos Autodesk Incorporated leidimo, 2007-01-26 kompiuteryje AMD Sempron 3000+1.6 GHz;Ram-480 MB, HDD-100 GB, DVD-ROM, (Nr. 3 ,,Bernadeta“) programa Autodesk Autocad 2006, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 buvo 14768; 2007-01-19 kompiuteryje AMD Athlon XP 900 MHz; Ram – 224 MB, HDD- 38 GB, DVD-ROM (Nr. 5 ,,Dainius“) programa ,,Autodesk Autocad 2006”, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 buvo 14768 Lt, 2006-06-09 kompiuteryje AMD Sempron 2200+1.5 GHz; Ram – 224 MB, HDD- 38, CD-ROM (Nr. 8 „Ernestas“) ,,Autodesk Autocad 2006”, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 buvo 14768 Lt, i kurias išimtines autoriu teises priklauso kompanijai Autodesk Incorporated;

44neturint Microsoft Korporacijos leidimo, 2005-06-11 kompiuteryje AMD Sempron 2300+1.6 GHz; Ram – 192 MB, HDD- 37 GB, CD – ROM (Nr. 1 „buhalterija-3.int.vildeta.lt“) programa Microsoft Windows XP Professional, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. 1176,52 Lt ir programa ,,Microsoft Office 2003 Professional”, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. - 1451,28 Lt;

452007-01-22 kompiuteryje AMD Sempron 3000+1.8 GHz; Ram – 512 MB, HDD- 190 GB, DVD-ROM (Nr. 2 „buhalterija-dan.int.vildeta.lt“- ) programa ,,Microsoft Windows XP Professional, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 1176,52 Lt, ir programa Microsoft Office 2003 Professional, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 1451,28 Lt;

462005-08-29 kompiuteryje Intel Celeron 900 MHz; Ram – 128 MB, HDD- 19 GB, CD-RW (Nr. 4 „Salon-2“) – programa „Microsoft Windows XP Professional “, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 1176,52 Lt, ir 2005-08-30 programa Microsoft Office 2003 Professional”, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 1451,28 Lt;

472005-02-05 kompiuteryje AMD Athlon XP 900 MHz; Ram – 224 MB, HDD- 38 GB, DVD-ROM (Nr. 5 „DainiusG“) programa „Microsoft Windows XP Professional “, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 1176,52 Lt, ir programa Microsoft Office 2003 Professional”, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 1451,28 Lt;

482007-01-26 kompiuteryje AMD Sempron 2200+1.5 GHz; Ram – 192 MB, HDD- 38 GB, DVD-ROM (Nr. 6 „pavel“) –programa „Microsoft Windows XP Professional “, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 1176,52 Lt, ir programa “Microsoft Office 2003 Professional”, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 1451,28 Lt,

492005-05-18 kompiuteryje AMD Sempron 2300+1.6 GHz; Ram – 192 MB, HDD- 40 GB, CD-ROM (Nr. 7 „AlgerdasL“) – programa „Microsoft Windows XP Professional“, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 1176,52 Lt ir programa “Microsoft Office 2003 Professional”, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 1451,28 Lt,

502006-06-09 kompiuteryje AMD Sempron 2200+1.5 GHz; Ram – 224 MB, HDD- 38, CD-ROM (Nr. 8 „Ernestas“) –programa „Microsoft Windows XP Professional“, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 1176,52 Lt ir programa “Microsoft Office 2003 Professional”, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 1451,28 Lt,

512007-10-02 kompiuteryje AMD Sempron (tm) Processor 3000 + ,1808M Hz, 496 MB AM,

52200 GB HD (Nr. 1 ,,Danute – Vikta“), programa Microsoft Windows XP Home Editon, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 807,52 Lt, i kurias išimtines autoriaus teises priklauso Microsoft Korporacijai;

53neturint kompanijos ADOBE SYSTEMSIncorporated leidimo, 2007-04-12 kompiuteryje AMD Sempron 2200+1.5 GHz; Ram – 224 MB, HDD- 38, CD-ROM (Nr. 8 „Ernestas“) programa Adobe Photoshop 7.0, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 2807 Lt i kuria išimtines autoriu teises priklauso kompanijai ADOBE SYSTEMSIncorporated, ;

54neturint UAB ,, ( - )“ leidimo, 2007-01-26 kompiuteryje AMD Sempron 3000+1.6 GHz;Ram-480 MB, HDD-100 GB, DVD-ROM, (Nr. 3 ,,Bernadeta‘‘), programa ,,Alkonas“, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 118 Lt;2005-03-10 kompiuteryje AMD Athlon XP 900 MHz; Ram – 224 MB, HDD- 38 GB, DVD-ROM (Nr. 5 „DainiusG“) programa ,,Alkonas“ kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 118 Lt; 2006-06-09 kompiuteryje AMD Sempron 2200+1.5 GHz; Ram – 224 MB, HDD- 38, CD-ROM (Nr. 8 „Ernestas“) programa ,,Alkonas“, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 118 Lt ir 2006-06-09 programa ,,Juodos avys 2000“, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 buvo 177 Lt; 2006-03-15 kompiuteryje AMD Sempron 2300+1.6 GHz; Ram – 192 MB, HDD- 40 GB, CD-ROM (Nr. 7 „AlgerdasL“) – programa ,,Alkonas“ kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 d. buvo 118 Lt ir, i kurias išimtines autoriu teises priklauso UAB ,, ( - )“;

55neturint kompanijos Kaspersky Lab leidimo, 2007-10-02 kompiuteryje AMD Sempron (tm) Processor 3000 + ,1808M Hz, 496 MB RAM, 200 GB HD (Nr. 1 ,,Danute – Vikta“), programa ,,Kaspersky Anti – Virus 7.0“, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 buvo 100 Lt, 2007-09-25 kompiuteryje AMD Sempron (tm) 2400+,1660M Hz, 224 MB RAM, 40GB HD (Nr. 2 ,,AusraP“) programa ,,Kaspersky Anti – Virus 7.0“, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 buvo 100 Lt, 2007-08-20 kompiuteryje AMD Sempron 2300+1.6 GHz; Ram – 192 MB, HDD- 40 GB, CD-ROM (Nr. 7 „AlgerdasL“) programa ,,Kaspersky Anti – Virus 6.0“, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina buvo 2007-05-24 buvo 100 Lt, 2007-05-04 kompiuteryje AMD Athlon XP 900 MHz; Ram – 224 MB, HDD- 38 GB, DVD-ROM (Nr. 5 „DainiusG“) programa ,,Kaspersky Internet Security 6.0“, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 buvo 130 Lt, i kurias išimtines autoriu teises priklauso kompanijai Kaspersky Lab;

56neturint kompanijos ABBYY Software Hause leidimo, 2007-01-26 kompiuteryje AMD Sempron 3000+1.6 GHz;Ram-480 MB, HDD-100 GB, DVD-ROM, (Nr. 3 ,,Bernadeta“), programa ,,ABBYY Fine Reader 7.0 Professional Editon, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 buvo 405 Lt, 2006-06-09 kompiuteryje AMD Sempron 2200+1.5 GHz; Ram – 224 MB, HDD- 38, CD-ROM (Nr. 8 „Ernestas“) programa - ,,ABBYY Fine Reader 7.0 Professional Editon, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 buvo 405 Lt, i kurias išimtines autoriu teises priklauso kompanijai ABBYY Software Hause;

57neturint kompanijos Doctor Web, Ltd. leidimo, 2007-01-26 kompiuteryje AMD Sempron 3000+1.6 GHz;Ram-480 MB, HDD-100 GB, DVD-ROM, (Nr. 3 ,,Bernadeta“), programa ,,Dr Web“, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 buvo 89 Lt, 2007-02-02 kompiuteryje AMD Sempron 2200+1.5 GHz; Ram – 224 MB, HDD- 38, CD-ROM (Nr. 8 „Ernestas“) programa - ,,Dr Web“, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 buvo 89 Lt, i kurias išimtines autoriu teises priklauso kompanijai Doctor Web, Ltd.

58neturint UAB ,, ( - )“ leidimo, 2006-03-01 kompiuteryje AMD Athlon XP 900 MHz; Ram – 224 MB, HDD- 38 GB, DVD-ROM (Nr. 5 „DainiusG“) programa - ,,Tildes Biuras 2006“, kurios teisetos kopijos mažmenine kaina 2007-05-24 buvo 440 Lt, i kurias išimtines autoriu teises priklauso UAB ,, ( - )“.

59Ivykdžius ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui A. P. nurodyma idiegti minetas kompiuteriu programas kompiuteriu AMD Sempron 3000+1.6 GHz;Ram-480 MB, HDD-100 GB, DVD-ROM, AMD Sempron 2300+1.6 GHz; Ram – 192 MB, HDD- 37 GB, CD – ROM Nr. 1, AMD Sempron 3000+1.8 GHz; Ram – 512 MB, HDD- 190 GB, DVD-ROM Nr. 2, Intel Celeron 900 MHz; Ram – 128 MB, HDD- 19 GB, CD-RW Nr. 4, AMD Athlon XP 900 MHz; Ram – 224 MB, HDD- 38 GB, DVD-ROM Nr. 5, AMD Sempron 2200+1.5 GHz; Ram – 192 MB, HDD- 38 GB, DVD-ROM Nr. 6, AMD Sempron 2300+1.6 GHz; Ram – 192 MB, HDD- 40 GB, CD-ROM Nr. 7, AMD Sempron 2200+1.5 GHz; Ram – 224 MB, HDD- 38, CD-ROM Nr. 8, AMD Sempron (t m) Processor 3000 + ,1808M Hz, 496 MB RAM, 200 GB HD (Nr. 1 ,,Danute – Vikta“), sisteminiu bloku kietuose diskuose, UAB ,,( - )“ buveineje ( - ) nuo 2005-02-05 iki 2007-05-24 neteisetai, komerciniais tikslais – siekiant UAB ,,( - )“ ekonomines, komercines naudos, buvo laikoma neteisetai atgamintos kompiuteriu programu kopijos, kuriu bendra verte 2007 m. gegužes 24 dienai buvo 68820.12 Lt.

60Ištyres byloje surinktus irodymus, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad A. P. padare nusikalstama veika, numatyta Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d., 300 str. 1 d., o juridinis asmuo UAB „( - )“ - Lietuvos Respublikos BK 20 str., 1 d. 300 str. 1 d. Teismas padare šias išvadas:

611. A. P. parode, kad dirbdama UAB „( - )“ direktore, ji nesidomejo kompiuterine iranga ir juose naudojamomis programomis, tai dare pagal žodini susitarima pagrindines bendroves darbuotojas K. A. ir dirbantis pagal sutarti V. S., ji buvo isitikinusi, kad visos kompiuteriu programos yra igytos teisetai, nepraše pas nieka gauti naudojamu programu legaluma patvirtinanciu dokumentu.

622. Kaip matyti iš liudytoju A. K. ir V. Ž. parodymu, ka patvirtina ir byloje esanti medžiaga, didžiai daliai UAB „( - )“ naudojamu kompiuteriniu programu nebuvo pateikta legalaus ju isigijimo dokumentu, A. P. juos pažadejo pateikti ir po keliu dienu pateike, kad programine iranga buvo isigyta prieš patikrinimo pradžia, kas jiems sukele itarima.

633. Liudytoju parodymais, bylos medžiaga irodyta, kad UAB „( - )“ kompiuteriams buvo naudojamos programos, kuriu legaluma patvirtinanciu dokumentu bendroveje nebuvo, bendroves finansininke pateike policininkams tik nedidele dali ju legaluma patvirtinanciu dokumentu, kita dali pažadejo pateikti A. P..

644. Liudytojo K. A. parodymais irodyta, kad išrašyti kompiuteriu programu isigijimo dokumentus, nurodant ankstesne ju igijimo data, papraše butent A. P., vykdydamas ši prašyma jis susitare su R. K., o šis su D.M. G., kas ir buvo padaryta.

655. Ta aplinkybe, kad butent A. P. važiavo atsiimti šiu saskaitu-fakturu i UAB „( - )“ ir jas paemusi po to pateike policijai rodo, kad butent ji vengdama galimos atsakomybes sau ir bendrovei, organizavo tokiu dokumentu gavima ir pateikima.

666. Oficialus dokumento suklastojimas yra ne tik ištaisant dokumente esancius irašus mechaniškai, taciau ir suklastojant dokumentuose apie prekes isigijima patvirtinancia data.

677. Ivertines irodymu viseta teismas daro išvada, kad A. P., siekdama išvengti galimos atsakomybes pati ir, kad galimos atsakomybes išvengtu UAB „( - )“, susitarusi su K. A., turedama tiksla suklaidinti teisesaugos institucija- Vilniaus m. VPK NTT Ekonominiu nusikaltimu skyriu, organizavo dokumentu suklastojima ir panaudojo suklastotus dokumentus juos pateikdama policijai ir tuo ji pati padare nusikalstama veika, numatyta LR BK 24 str. 4 d. 300 str. 1 d. ir juridinis asmuo UAB „( - )“, kurio interesais ji veike, padare nusikalstama veika, numatyta LR BK 20 str. 1 d. 300 str. 1 d .

688. Kaltinamoji A. P. neprisipažino, kad budama UAB „( - )“ direktore organizavo neteiseta kompiuteriniu programu igiima bei komerciniais tikslais - kad bendrove gautu ekonomines komercines naudos - kompiuteriu sisteminiuose blokuose laikiusi neteisetai atgamintu kompiuteriu programu kopijas ir pažeisdama 2003-03-05 LR Autoriu teisiu ir gretutiniu teisiu istatyma, pavedusi ikiteisminio tyrimo nenustatytam asmeniui idiegti kompiuterio programas i UAB „( - )“ kompiuteriu sisteminiu bloku kietuosius diskus.

69Nustatyta, kad A. P., kaip bendroves direktore iš bendroves darbuotoju niekam nepavede tokiu pareigu, taciau kaltinimas, kad ji pati organizavo tokia veikla ir pavede tai daryti nenustatytam asmeniui paremtas tik prielaida, prielaidomis teismas priimdamas apkaltinamaji nuosprendi vadovautis negali, jokiu irodymu tai patvirtinanciu nera.

709. Liudytoju parodymais, bylos medžiaga negincijamai irodyta, kad UAB „( - )“ kompiuteriuose neteisetai instaliuotos kompiuteriu programos, buvo igytos, atgamintos ir instaliuotos i kompiuterius, pažeidžiant LR Autoriu teisiu ir gretutiniu teisiu istatyma, šios programos buvo naudojamos bendroves veikloje siekiant darbo rezultatu, t.y. naudojamos gamybos procese. LR Aukšciausiojo teismo Baudžiamuju bylu 7 teiseju kolegija 2002-10-01 nutartyje baudžiamojoje byloje Nr.2K-467/2002 S 2.1.2.1.4. aiškindama tuo metu galiojusio LR BK 1421 str. (kas šiuo metu atitinka LR BK 192 str. 1 d. dispozicija), nurode, kad vertinant padarytus kaltinamojo veiksmus ir taikant baudžiamaji istatyma butina atsižvelgti i kaltininko veiksmus, tikslus ir motyvus, kurie yra LR BK 1421 straipsnyje numatyto nusikaltimo, butini sudeties požymiu elementai. Šio straipsnio veiku sudeti apsprendžia ne tik nusikaltimo objektas ir nusikaltimo dalykas, objektyvioji ir subjektyvioji pusiu požymiai, bet ir padaryto nusikaltimo tikslai ir motyvai, kurie turi lemiama reikšme nusikaltimo kvalifikacijai, palengvina nustatyti nusikaltimo padarymo priežastis bei salygas.

71Pripažinus, kad kompiuteriuose buvo atgamintos (instaliuotos) ivardintu kompiuteriu programu elektronine forma, jos laikomos ir naudojamos bendroves gamybiniams poreikiams turint tiksla pasiekti geresniu darbo ir gamybos našumo rodikliu, pelningai vystyti darba ir gauti pelno.

72Kompiuteriu programu panaudojimo paskatos ir tikslai, kai pelnas gaunamas ne iš programu atgaminimo (instaliavimo), kopiju tiražavimo ar kito dauginimo budo, o iš gamybos vystymo, pasinaudojus tokiomis programomis, negali buti pripažistamas laikymu komerciniais tikslais, nes tai prieštarauja pamineto BK 1421 straipsnio prasmei. Šio nusikaltimo objektyviosios ir subjektyviosios pusiu požymiai veiksmu tikslai ir motyvai yra betarpiškai ir tiesiogiai nukreipti ne i bet kokios naudos gavima, o tik i tokius veiksmus, kuriais siekiama komerciniu tikslu. Vadinasi, baudžiamoji atsakomybe pagal BK 1421 str. atsiranda tik už tokia neteiseta veika, kai kompiuteriu programos atgaminamos (instaliuojamos), kopijuojamos ar kitaip dauginamos, laikomos, importuojamos, eksportuojamos, platinamos ar gabenamos, siekiant komerciniu tikslu, kuriuos norima parduoti, kitaip realizuoti ir tuo pasipelnyti. Tokiu programu laikymas turint tiksla naudotis ir tokiu budu gauti nauda buti laikomas komerciniu tikslu siekimu.

73Minetu budu, aiškinant komerciniu tikslu paskatas ir savoka del BK 1421 straipsnio taikymo, nustatyta, kad kompiuteriu programos buvo laikomos gamybiniams poreikiams, o ne komerciniams tikslams. Del to nuteistojo veiksmuose nera šio nusikaltimo sudeties, ir byla prieš ji nutrauktina (Lietuvos Respublikos BPK 5 str. 1 d. 2 p.).

7410. Ivertines irodymu viseta teismas padare išvada, kad analogiška situacija buvo ir UAB „( - )“, neteisetos kompiuteriu programos buvo naudojamos bendroves veikloje tikslu gauti nauda, duomenu, kad neteisetos kopijos buvo importuojamos, dauginamos, gabenamos, platinamos ar laikomos tikslu jas parduoti nera, todel A. P. iš kaltinimo pagal LR BK 24 str. 4 d. 192 str. 1 d. ir UAB „( - )“ iš kaltinimo pagal LR BK 20 str. 1 d. 192 str. 1 d. išteisinti jiems nepadarius veiku, turinciu šiu nusikaltimu požymiu. (LR BPK 3 str. 1 d. 1 p.).

75Apeliaciniu skundu Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas prašo Vilniaus miesto l apylinkes teismo 2009 m. gruodžio 3 d. nuosprendi baudžiamojoje byloje Nr. 1-350-276/2009 pakeisti:

76l .Nuosprendžio dali, kuria A. P. išteisinta pagal LR BK 24 str. 4 d. ir 192 str. l d. panaikinti ir priimti nauja apkaltinamaji nuosprendi, kuriuo A. P. pripažinti kalta padarius nusikalstama veika, numatyta LR BK 24 str. 4 d. ir 192 str. str. l d. ir nubausti 10 MGL (1300 Lt) bauda.

77Vadovaujantis LR BK 63 str. l d. ir 4 d. paskirta bausme subendrinti su šiuo nuosprendžiu A. P. pagal LR BK 24 str. 4 d. ir 300 str. l d. paskirta bausme iš dalies jas sudedant, ir subendrinus A. P. paskirti galutine bausme - 17 MGL (2210 Lt) dydžio bauda.

782. Nuosprendžio dali, kuria juridinis asmuo UAB „( - )“ išteisintas pagal LR BK 20 str. l d. ir 192 str. l d. panaikinti ir priimti nauja apkaltinamaji nuosprendi kuriuo juridini asmeni UAB „( - )“ pripažinti kaltu padarius nusikalstama veika, numatyta LR BK 20 str. l d. 192 str. str. l d. ir nubausti 18 MGL (2340 Lt) bauda.

79Vadovaujantis LR BK 63 str. l d. ir 4 d. paskirta bausme subendrinti su šiuo nuosprendžiu juridiniam asmeniui UAB „( - )“ pagal LR BK 20 str. l d, ir 300 str. l d. paskirta bausme iš dalies jas sudedant, ir subendrinus juridiniam asmeniui UAB „( - )“ paskirti galutine bausme - 36 MGL (4680 Lt) dydžio bauda.

80Kita nuosprendžio dali palikti nepakeista.

81Anot prokuroro, Vilniaus m. l apylinkes teismo nuosprendis del kaltinamuju A. P. ir UAB „( - )“ išteisinimo nesant ju veiksmuose nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 192 str. l d., požymiu yra nepagristas ir keistinas, nes nuosprendyje padarytos išvados prieštarauja byloje surinktiems ir ištirtiems irodymams, taip pat išteisinant kaltinamuosius netinkamai yra pritaikytas baudžiamasis istatymas (LR BPK 328 str. l p., 329 str. 2 p.).

82Atkreipia demesi, kad teismas konstatavo, jog UAB „( - )“ neteisetos kompiuteriu programos buvo naudojamos bendroves veikloje tikslu gauti nauda, taciau nera duomenu, kad neteisetos kopijos buvo importuojamos, dauginamos, gabenamos, platinamos ar laikomos tikslu jas parduoti, todel A. P. ir UAB „( - )“ išteisino jiems nepadarius veikos, turincios LR BK 192 str. l d., požymiu. Taciau teismas išteisinamojoje nuosprendžio dalyje netinkamai aiškino LR BK 192 straipsnio l dalies dispozicijoje numatyta komercijos tikslu savoka, remdamasis Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Baudžiamuju bylu septyniu teiseju kolegijos 2002-10-01 nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 2K-467/2002 S.2.1.2.1.4.

83Pažymi, jog LR Autoriu teisiu ir gretutiniu teisiu istatymo 2 straipsnio 17 dalyje nurodyta, kad komerciniai tiksla - tai tikslai, kuriais siekiama tiesiogines ar netiesiogines ekonomines ar komercines naudos; su jais paprastai nesiejama veikla, kuria gera valia vykdo galutiniai vartotojai (2006 m. spalio 12 d. istatymo Nr. X-855 redakcija). Remiantis šia istatymo nuostata, Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Baudžiamuju bylu skyriaus išplestine septyniu teiseju kolegija 2008-06-20 nutartyje, priimtoje baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-201/2008, pakeite teismu praktikoje buvusi ankstesni komerciniu tikslu savokos aiškinima, t.y. neteiseta laikyma komercijos tikslais pripažino tu kompiuteriu programu, kurias imones darbuotojai naudoja darbui ir tokiu budu gauna ekonomine nauda. Butent šis išaiškinimas, anot prokuroro, laikytinas nauju teises normos aiškinimu teismu praktikoje, todel bendrosios kompetencijos teismams juo privalu vadovautis.

84Skunde teigiama, kad atsižvelgiant i pirmosios instancijos teismo nuosprendyje nustatytas aplinkybes – i tai, jog UAB „( - )“ kompiuteriuose instaliuotos kompiuteriu programos buvo igytos ir atgamintos (instaliuotos) neteisetai, kad šios programos buvo naudojamos bendroves veikloje siekiant darbo rezultatu, bei remiantis LR Autoriu teisiu ir gretutiniu teisiu istatymo 2 str. 17 d. ir Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Baudžiamuju bylu skyriaus išplestines septyniu teiseju kolegijos 2008-06-20 nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-201/2008, konstatuotina, kad UAB „( - )“ kompiuteriu sisteminiuose blokuose neteisetai atgamintos kompiuteriu programos buvo laikomos komercijos tikslais, todel nepagrista pirmosios instancijos teismo išvada, kad A. P. ir UAB „( - )“ veikoje nera LR BK 192 str. l d. numatytos nusikalstamos veikos.

85Apeliaciniu skundu A. P. prašo atlikti irodymu tyrima byloje - apklausti liudytoja K. A., Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2009 m. gruodžio 3 d. nuosprendi panaikinti ir ja išteisinti.

86A. P. teigimu, teismas ja nuteise nepagristai, nesant irodymu, kad ji organizavo dokumentu klastojima ir juos panaudojo, be to teismas neteisingai išaiškino ir taike LR BK 24 str. 4 d. ir 300 str. 1 d. normas.

87Mano, jog teismas nepagristai pripažino ja kalta kaip nusikalstamos grupes organizatore siekiant suklastoti dokumentus, neirodžius jos susitarimu klastoti dokumentus su K. A., R. K., D. G.. Esminis organizatoriaus bendrininkavimo požymis yra tas, kad jis suvienija kitu bendrininku pastangas nusikalstamai veikai, taciau ši aplinkybe byloje neirodyta. Kaltinimas del bendrininkavimo grindžiamas K. A. parodymais, taciau nenurodyta kokiais ir kada duotais K. A. parodymais vadovautasi priimant nuosprendi. Pažymi, kad K. A. teisme kaip liudytojas apklaustas nebuvo. Nebuvo imtasi istatymo numatytu priemoniu, kad K. A. butu apklaustas teisme, o teisejas atmete jos gynejo prašyma pagarsinti K. A. duotus parodymus ikiteisminio tyrimo metu. Atkreipia demesi, jog teismas negalejo remtis K. A. parodymais, nes jis nebuvo apklaustas teisme, o jo parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu nebuvo pagarsinti.

88K. A. duoti parodymai ikiteisminio tyrimo metu yra prieštaringi. Apklausiamas 2008-01-14 ir 2008-10-17 parode, jog jis neatsimena, kad A. P. butu nurodžiusi kažkokias konkrecias datas, o jis jas butu nurodes R. K.. Apklausiamas 2009-01-03 dave parodymus, priešingus ankstesniems, ir nurode, kad ji praše, jog kompiuteriniu programu isigijimo saskaitos-fakturos butu išrašytos ankstesne data, nors su tokiu prašymu i K. A. ji nesikreipe ir ta jis nurode ankstesnese apklausose. K. A., anot apeliantes, pakeite savo parodymus, nes buvo daromas prokurores spaudimas, šia aplinkybe teisme patvirtino UAB „( - )“ generalinis direktorius A. P..

89A. P. teigia, jog saskaitas-fakturas, kurias išraše UAB „( - )“ 2007-05-07 ir 2007-05-08 ji paeme ir perdave buhalterijai. Nurodyti dokumentai nera suklastoti, juose jokiu taisymu, trynimu, pakeitimu, iškraipymu nera, juo labiau ji juose jokiu taisymunedare. Dokumentai yra pagristai išrašyti, juose nurodyti daiktai ir ju verte apskaityti UAB „( - )“, nurodytu faktu pagrindu nuo 2007 m. gegužes men. atliekami amortizaciniai atskaitymai, del nurodytu dokumentu mokesciu inspekcija neturi jokiu pastabu, jie yra pilna apimtimi galiojantys dokumentai. Atkreipia demesi, jog atlikus ikiteismini tyrima šie dokumentai nebuvo pripažinti negaliojanciais, prekes, isigytos šiu dokumentu pagrindu, nebuvo gražintos. Apeliante pažymi, jog istatymas nenustato butinybes išrašyti saskaitas-fakturas ta pacia diena, kada gaunamos prekes, saskaita gali buti išrašyta ir ta data, kada buvo sutarta del pirkimo. Atsižvelgiant i aukšciau išdestytas aplinkybes, akivaizdu, anot A. P., jog ji nusikalstamos grupuotes neorganizavo ir dokumentu neklastojo, todel prašo ja išteisinti, nes jokiu nusikalstamu veiksmu ir tikslu nesieke, jokios naudos neturejo.

90Apeliaciniu skundu UAB „( - )“ prašo Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2009 m. gruodžio 3 d. nuosprendžio dali, kuria juridinis asmuo UAB „( - )“ pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 20 str. l d. ir 300 str. l d., panaikinti ir priimti juridinio asmens UAB „( - )“ atžvilgiu išteisinamaji nuosprendi.

91Byloje nustatyta, kad nuteistoji A. P. kalta neprisipažino ir nuosekliai teige, kad ji nedalyvavo kompiuterines irangos ir ju programu idiegime UAB „( - )“, tai dare P. K. A., taip pat V. S.. Liudytojas V. S. nurode nežinas byloje minimos kompiuterines technikos ir jos programu pirkimo aplinkybiu.

92Atkreipia demesi, jog pirmosios instancijos teismas nuosprendi grinde liudytojo P. K. A. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu, teisme šis liudytojas apklaustas nebuvo. Pažymi, jog irodymais gali buti tik liudytojo parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo teisejui arba teismui, todel P. K. A. parodymais negalejo buti grindžiamos nuosprendžio išvados. Iš liudytoju D. M. G., R. K. parodymu apie UAB „( - )“ programines irangos isigijima ir PVM saskaitu - fakturu išrašyma nematyti, jog tai organizavo ar bent aktyviai dalyvavo UAB „( - )“ vadovaujancias pareigas ejes asmuo. Tai, jog saskaitas-fakturas iš UAB „( - )“ paeme A. P., neturi esmines reikšmes vertinant visa programines irangos isigijimo procedura.

93Atsižvelgiant i aukšciau išdestytas aplinkybes, nera pagrindo, anot UAB apelianto, teigti, jog juridinio asmens UAB „( - )“ padaryta veika turi nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 20 str. l d. ir 300 str., požymiu.

94Apeliaciniu skundu civiliniu ieškovu atstove prašo Vilniaus m. l apylinkes teismo 2009 m. gruodžio 3 d. nuosprendžio dali, kuria A. P. iš kaltinimo pagal LR BK 24 str. 4 d., 192 str. l d. ir UAB „( - )“ iš kaltinimo pagal LR BK 20 str. l d., 192 str. l d. išteisinti jiems nepadarius veiku, turinciu šiu nusikaltimu požymiu, o civilinis ieškinys paliktas nenagrinetu, panaikinti ir toje dalyje del A. P. bei UAB „( - )“ inkriminuotu veiku pagal BK 192 str. l d. priimti apkaltinamaji nuosprendi bei visiškai tenkinti Microsoft korporacijos, ADOBE SYSTEMSIncorporated ir Autodesk Incorporated civilini ieškini. Taip pat priteisti apeliantu turetas išlaidas advokato teisinei pagalbai apmoketi.

95Pirmosios instancijos teismas neteisingai, anot apeliantu, aiškino BK 192 str. l d. dispozicijoje numatyta „komerciniu tikslu“ savoka.

96Pažymi, jog teismas, priimdamas nuosprendi, vadovavosi Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teiseju kolegijos 2002-10-01 nutartimi baudžiamojoje byloje Nr.2K-467/2002, taciau, apeliantu nuomone, minetoje byloje pateiktas komerciniu tikslu savokos aiškinimas yra neteisingas ir neatitinka Lietuvos Respublikos ratifikuotu tarptautiniu sutarciu nuostatu, Europos Sajungos teises aktu, prieštarauja velesnems Lietuvos Aukšciausiojo Teismo nutartims analogiškose baudžiamosiose bylose.

97Skunde pažymima, jog komercijos tikslu savoka turi buti aiškinama atsižvelgiant i LR Autoriu teisiu ir gretutiniu teisiu istatyme (toliau-ATGTI) pateikiama komerciniu tikslu savoka, 2004 m. spalio 7 d. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Baudžiamuju bylu skyriaus konsultacija del komerciniu tikslu, Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2008 m. birželio 17 d nutarti baudžiamojoje byloje Nr. 2K-265/2008, Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2008 m. birželio 20 d. nutarti baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-201/2008, taip pat ir i Lietuvos Respublikos ratifikuotas tarptautines sutartis, skirtas autoriu teisiu apsaugai bei Europos Sajungos teises aktu normas.

98Anot apeliantu, atsižvelgiant i aukšciau paminetus norminius aktus, konstatuotina, jog neteisetu veiksmu tikslai ir motyvai gali buti betarpiškai ir tiesiogiai nukreipti ne tik i komercines naudos gavima, bet ir i sieki ja gauti.

99Pirmosios instancijos teismas, ivertines byloje esancius irodymus, nustate šias aplinkybes: UAB „( - )“ kompiuteriuose buvo neteisetai instaliuotos kompiuteriu programos; jos buvo igytos, atgamintos ir instaliuotos i kompiuterius, pažeidžiant LR Autoriu teisiu ir gretutiniu teisiu istatyma; šios programos buvo naudojamos bendroves veikloje (gamybos procese) siekiant gauti nauda. Nors duomenu, kad UAB „( - )“ neteisetas kopijas daugino, gabeno, platino ar laike tikslu jas parduoti nera, taciau teismui nustacius, kad neteisetos kompiuteriu programos buvo naudojamos UAB „( - )“ veikloje tikslu gauti nauda, t.y. siekiant netiesiogines komercines naudos, turejo buti, konstatuotas ir komerciniu tikslu požymio buvimas.

100Apeliaciniame skunde taip pat teigiama, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino kaltinamosios A. P., kaip UAB „( - )“ vadoves, veiksmus, t.y. neveikima. Teismas nepagristai nustate, kad kaltinimas A. P., jog ji organizavo neteiseta kompiuteriu programu igijima ir laikyma komercijos tikslais, pavedusi tai padaryti ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui, yra paremtas tik prielaidomis.

101Pažymi, jog A. P. duodama parodymus teismo posedžio metu nurode, kad imoneje nebuvo asmens, atsakingo už kompiuteriu priežiura, nauju kompiuteriu isigijimo klausimus spresdavo ji kaip direktore, ji pati imoneje naudojamos programines irangos legalumu nesidomejo, netikrino, ar imoneje yra naudojama legali programine iranga. Byloje yra nustatyta, kad joks darbuotojas A. P. nepavadavo ir veikos, už kuria atsakinga A. P., neatliko. Esant tokioms faktinems aplinkybems, apeliantu manymu, darytina išvada, kad už neteiseta kompiuteriu programu kopiju atgaminima bei laikyma UAB „( - )“ kompiuteriuose atsako imones vadove. Atsižvelgiant i tai, kad bendroves vadovas yra bendroves darbuotojas, ir i tai, kad bendrove yra atsakinga už žala, atsiradusia del jos darbuotoju kaltes, civiline atsakomybe del aukšciau nurodyto neteiseto kompiuteriu programu kopiju atgaminimo kyla atsakovui UAB „( - )“.

102A. P., UAB „( - )“ direktore nuo 2005-01-21, budama atsakinga už bendroves veikla, turedama teise kontroliuoti juridinio asmens veikla ir priimti sprendimus juridinio asmens vardu ir jo naudai, neužtikrino, kad imoneje butu atgaminta ir naudojama tik teiseta programine iranga, todel civilinis atsakovas UAB „( - )“ privalo atlyginti civiliniams ieškovams autoriu teisiu pažeidimu padaryta žala.

103Apeliacines instancijos teismo posedyje prokuroras praše tenkinti prokuraturos ir civiliniu ieškovu apeliacinius skundus, o A. P. bei UAB „( - )“ skundus atmesti, A. P. ir UAB „( - )“ atstovai praše tenkinti ju skundus.

104Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos ir civiliniu ieškovu Microsoft Korporacija, ADOBE SYSTEMSIncorporated ir Autodesk Incorporated apeliaciniai skundai tenkintini del sekanciu motyvu.

105Pirmosios instancijos teismo nuosprendyje teigiama, kad liudytoju parodymais ir rašytine bylos medžiaga irodyta, kad UAB „( - )“ kompiuteriuose buvo neteisetai instaliuotos kompiuteriu programos, kurios buvo igytos, atgamintos ir instaliuotos i kompiuterius pažeidžiant LR Autoriu teisiu ir gretutiniu teisiu istatyma bei šios programos buvo naudojamos bendroves veikloje siekiant darbo rezultatu, tai yra naudojamos gamybos procese gamybiniams poreikiams tenkinti- turint tiksla pasiekti geresniu darbo ir gamybos našumo rodikliu, pelningai vystyti darba ir gauti pelno - o ne komerciniams tikslams. Apylinkes teismo nuomone baudžiamoji atsakomybe pagal BK 192 str. atsiranda tik už tokia neteiseta veika, kai kompiuteriu programos atgaminamos ( instaliuojamos ), kopijuojamos ar kitaip dauginamos, laikomos, importuojamos, platinamos ar gabenamos siekiant komerciniu tikslu, kuriais norima parduoti, kitaip realizuoti ir tuo pasipelnyti. Tokiu programu laikymas turint tiksla naudotis ir tokiu budu gauti nauda negali buti laikomas komerciniu tikslu siekimu. Nurodytos išvados nuosprendyje padarytos vadovaujantis Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teiseju kolegijos 2002-10-01 nutartyje baudžiamojoje byloje Nr. 2K-467/2002 BK 142-1 str. numatytu komerciniu tikslu duotu išaiškinimu, kuriame ir pasakyta, jog, kompiuteriu programu panaudojimo paskatos ir tikslai, kai pelnas gaunamas ne iš programu atgaminimo ( instaliavimo ), kopiju tiražavimo ar kito dauginimo budo, o iš gamybos vystymo, pasinaudojus tokiomis programomis, negali buti pripažistamas laikymu komerciniais tikslais. Taigi, vadovaujantis šiuo išaiškinimu apylinkes teismas pripažino, kad UAB „( - )“ neteisetos kompiuteriu programos buvo naudojamos bendroves veikloje tikslu gauti nauda, taciau nenustacius duomenu, kad neteisetos kopijos buvo importuojamos, dauginamos, gabenamos, platinamos ar laikomos tikslu jas parduoti ir tokiu budu pasipelnyti, išteisino A. P. ir jos vadovaujama bendrove „( - )“ nepadarius veikos, turincios BK 192 str. 1 d. numatyto nusikaltimo požymiu.

106Susipažinusi su baudžiamosios bylos medžiaga kolegija pritaria pirmosios instancijos nuosprendyje padarytai išvadai apie tai, jog liudytoju, specialistu parodymais bei rašytine bylos medžiaga yra irodyta, kad UAB „( - )“ kompiuteriuose buvo neteisetai instaliuotos programos, kurios igytos, atgamintos ir instaliuotos i kompiuterius pažeidžiant LR Autoriu teisiu ir gretutiniu teisiu istatyma, o šios programos buvo naudojamos bendroves veikloje siekiant darbo rezultatu, tai yra naudojamos gamybos procese tikslu gauti nauda. Minetas aplinkybes patvirtina UAB „( - )“ patalpu apžiuros protokolas ( t. 1 b.l. 10-12 ), 2007-07-24 specialisto išvada ( t. 1 b.l. 15-22 ), specialisto išvada ( t. 1 b.l. 33-78 ), specialisto R.Cizo paaiškinimai teisiamajame posedyje ( t. 6, b.l. 38-39 ), specialisto V.Valukonio paaiškinimai teisme ( t. 6, b.l. 40-41 ), liudytoju - UAB „( - )“ darbuotoju D. G., E Vertelkos paaiškinimai ( t. 6, b.l. 30-31 ).

107Taciau apeliacines instancijos teismas sutinka su prokuraturos ir civiliniu ieškovu skundu argumentu, kad išteisinamojoje nuosprendžio dalyje apylinkes teismas netinkamai aiškino BK 192 straipsnio 1 dalies dispozicijoje numatyta komercijos tikslu savoka vadovaudamasis aukšciau minetoje Lietuvos AT Baudžiamuju bylu teiseju kolegijos 2002-10-01 nutartyje duotu išaiškinimu, nes paskutiniuju metu Aukšciausiojo Teismo praktika pakeite buvusi ankstesni komerciniu tikslu savokos aiškinima. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Baudžiamuju bylu skyriaus išplestine septyniu teiseju kolegija 2008-06-20 nutartyje, baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-201/2008 atkreipe demesi i tai, kad LR Autoriu teisiu ir gretutiniu teisiu istatymo 2 straipsnio 17 dalyje nustatyta, kad „ Komerciniai tikslai – tikslai, kuriais siekiama tiesiogines ar netiesiogines ekonomines ar komercines naudos, su jais paprastai nesiejama veikla, kuria gera valia vykdo galutiniai vartotojai“. Remiantis šia nuostata išplestine septyniu teiseju kolegija konstatavo, jog neteisetai komerciniais tikslais yra laikomos tos kompiuteriu programos, kurias bendroves darbuotojai naudoja darbui ir tokiu budu gauna ekonomine nauda, nes šios programos padeda operatyviau atlikti pavestus darbus. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teiseju kolegija 2008-06-17 nutartyje baudžiamojoje byloje Nr. 2K-265/2008 taip pat pažymejo, kad komercijos tikslais laikomi ne tik tokie tikslai, kurie susije su veikla, vykdoma tiesiogiai pajamoms, pelnui ar kitokiai turtinei naudai gauti, bet ir tokia veikla, kuri netiesiogiai susijusi su pajamu gavimu. Taigi, vykdant komercine-ukine veikla ir neteisetai naudojant kompiuterines programas, bendrove tiesiogiai iš šiu programu pajamu negauna, taciau tokiu programu panaudojimas yra susijes su komercine veikla ir siekimu pelningai vystyti šia veikla bei gauti pelna. Del nurodytu motyvu pripažintinas pagristu apeliantu – prokuraturos bei civiliniu ieškovu – teiginys, jog mineta Aukšciausiojo Teismo praktika traktuotina nauju teises normos aiškinimu teismu praktikoje ir todel teismai turi ja vadovautis.

108Aukšciau jau mineta, kad byloje yra surinkta pakankamai irodymu, patvirtinanciu, jog UAB „( - )“ kompiuteriuose instaliuotos programos buvo igytos ir atgamintos ( instaliuotos ) neteisetai, kad šios programos buvo naudojamos bendroves veikloje siekiant geresniu darbo rezultatu, be to, atsižvelgiant i LR Autoriu teisiu ir gretutiniu teisiu istatymo 2 str. 17 d. nuostatas bei nurodytu LAT 2008 metu nutartyse esancius komerciniu tikslu išaiškinimus, yra pagrindas tvirtinti, kad UAB „( - )“ kompiuteriu sisteminiuose blokuose neteisetai atgamintos kompiuteriu programos buvo laikomos komercijos tikslais. Todel pirmosios instancijos teismo padaryta išvada apie tai, kad A. P. ir UAB „( - )“ veikoje nera BK 192 str. 1 d. numatytos nusikalstamos veikos sudeties yra nepagrista, o išteisinamasis nuosprendis šioje dalyje naikintinas, priimant apkaltinamaji nuosprendi.

109UAB „( - )“ apeliaciniame skunde teigiama, kad nuteistoji A. P. kalta neprisipažino ir nuosekliai tvirtino, kad ji nedalyvavo kompiuterines irangos ir ju programu idiegime, o tai dare P.K. A., taip pat V. S.. Apylinkes teismo posedyje A. P. teige, jog bendroveje ji atsakingo darbuotojo už kompiuterine technika nebuvo paskyrusi, kokios programos buvo instaliuotos bendroves kompiuteriuose ji nežinojusi, netikrino, galvojo, kad jos yra teisetos, nurodymu instaliuoti i kompiuterius nelegalias programas niekam davusi nebuvo. Taip pat pažymejo, jog jos pareigybineje instrukcijoje nera nurodyta atsakomybe už kompiuterius ar ju programas ( t. 6, b.l. 44-45 ).

110Taciau aukšciau nurodyti UAB „( - )“ ir A. P. skundu argumentai tik iš dalies patvirtinami liudytojo V. S. parodymais ( t. 6, b.l. 31-32 ), kuris apklausiamas liudytoju nurode, kad jokiu nelegaliu programu jis i kompiuterius neinstaliavo ir tokiu nurodymu nebuvo gaves. Vis delto pažymejo, jog A. P. nurodymu instaliavo apie pora antivirusiniu programu ir elektronini pašta. V. S. paaiškino, kad pagal susitarima jis neturejo atlikti programines irangos audito, to nedare ir nesidomejo, kokios programos buvo idiegtos iki tol.

111Sprendžiant apeliantes A. P. kaltes klausima kolegija atkreipia demesi i reikšminga aplinkybe, tai yra tai, kad ji nusikalstamu veiku padarymo metu dirbo UAB „( - )“ direktore, buvo šios bendroves vadove ir pagal užimamas pareigas turejo teise atstovauti šiam juridiniam asmeniui, jo vardu priimti sprendimus ir kontroliuoti bendroves veikla. Taciau nekelia abejoniu, jog ji budama šios UAB vadove turejo ne tik teises, bet ir pareigas. Apeliacines instancijos nuomone A. P. savo pareigas, susijusias su kompiuterines technikos isigijimu ir programu idiegimu, vykde netinkamai, nes tai akivaizdžiai matyti iš jos jau minetu parodymu ( pripažino, kad pati nesidomejo šiuo klausimu, atsakingo darbuotojo nepaskyre ir pan. ). Bet butent ji, direktore, privalejo tinkamai organizuoti ir kontroliuoti vadovaujamos bendroves darba bei imtis priemoniu, kad šios imones kompiuteriuose butu instaliuotos legalios programos. Esant tokioms aplinkybems yra pagrindas konstatuoti, jog nuteistoji vadovaujamos bendroves šios veiklos srityje nebuvo pakankamai atidi ir rupestinga, kaip vadove. Todel UAB „( - )“ kyla civiline atsakomybe del byloje nustatyto neteiseto kompiuteriu programu kopiju atgaminimo.

112Pripažinus A. P. ir jos vadovaujama UAB „( - )“ kaltais, padarius nusikalstama veika, numatyta BK 192 str. 1 d. bei nustacius, jog del šios bendroves vadoves kaltes UAB „( - )“, neturedama išimtiniu autoriaus turtiniu teisiu turetoju ( civiliniu ieškovu ) leidimo, neteisetai atgamino ( idiege i kompiuteriu kietuosius diskus ) ir laike kompiuteriu programu neteisetas kopijas, kuriu bendra verte viršijo 100 MGL dydžio suma bei naudojo šias kopijas savo bendroves veikloje komerciniais tikslais siekiant gauti naudos – vadovaujantis LR CK 6.264 str. ir LR Autoriu teisiu ir gretutiniu teisiu istatymo 2 str. 17 d. ir 21 d., 73 str., 77 str. 1 d. 7 p., 83 str. 4 d. 1 p. civiliniu ieškovu ieškiniai tenkintini.

113Svarstydama UAB „( - )“ ir nuteistosios A. P. apeliaciniu skundu argumentus kolegija pažymi, jog šiuose skunduose yra aptariami liudytojo P.K. A. parodymai ir yra teigiama, kad butent jais remiantis A. P. ir buvo nuteista pagal BK 24 str. 4 d., 300 str. 1 d. Nuteistosios ( A. P. ) skunde tvirtinama, jog P.K. A. parodymai ikiteisminio tyrimo metu yra prieštaringi. Taciau apeliacine instancija susipažinusi su mineto liudytojo parodymais duotais ikiteisminio tyrimo metu (t. 2., b.l. 119-120, 125-128, 134-135 ) daro išvada, kad šie parodymai nera prieštaringi ir jei jis pirmos apklausos metu 2008-01-14 nurode, jog apie fakta, kad kreipesi i R. K. su prašymu del konkreciu programu UAB „( - )“ isigijimo nieko negalejo paaiškinti, nes neprisimine, tai apklausiamas veliau 2009-01-03 itariamuoju jau patvirtino, kad 2007 metu gegužes menesio pabaigoje i ji kreipesi A. P. prašydama UAB „( - )“ vardu išrašyti kompiuterines irangos isigijimo PVM saskaitas-fakturas ankstesne data, tai yra gegužes menesio pradžia. Tuomet P. A. paskambino savo geram pažistamam R. K., dirbanciam UAB „( - )“ pardavimo projektu vadovu ir papraše bendrovei „( - )“ PVM saskaitas-fakturas del isigijamos kompiuterines irangos išrašyti ankstesne data ( t. 2, b.l. 134-135 ). Apeliantes A. P. skunde teigiama, jog šiuos parodymus P. A. dave prokurores padaryto spaudimo poveikyje. Taciau kolegija sprendžia, kad byloje nera objektyiu, faktiniu duomenu, patvirtinanciu ikiteisminio tyrimo metu daroma spaudima, psichologini poveiki šiam liudytojui. Be to, butina pabrežti ta fakta, jog apklausiamas teisiamajame posedyje liudytojas R. K. irgi patvirtino, kad 2007 metu gegužes men. pabaigoje jam paskambino P. A. – UAB „( - )“ direktorius – ir pasakes, jog UAB „( - )“ reikia kompiuterines irangos, papraše PVM saskaitas-fakturas šiai bendrovei išrašyti ankstesne, atbuline data ( t. 6., b.l. 35-36 ). R. K. papraše bendradarbes D. G. išrašyti PVM saskaitas-fakturas atbuline data, nes tuomet pats buvo kursuose ir ji tai padare, nurodant saskaitose 2007 m. gegužes men. 7-8 d.d., ka patvirtino ir teismo posedyje ( t. 6., b.l. 36 ).

114Tokiu budu, kolegijos nuomone liudytojo P. A. parodymai atitinka liudytoju R. K. ir D. G. parodymus bei patvirtina, kad butent nuteistosios A. P. iniciatyva ir prašymu UAB „( - )“ vardu PVM saskaitos-fakturos del programines irangos isigijimo buvo išrašytos ankstesne, atbuline data ir tai buvo padaryta tycia siekiant išvengti jos pacios ir vadovaujamos bendroves galimos atsakomybes po to, kai UAB buveineje policijos pareigunai atliko patikrinima. Todel apylinkes teismas padare pagrista išvada, jog A. P., susitarusi su P. A., turedama tiksla suklaidinti teisesaugos institucija, organizavo dokumentu –PVM saskaitu-fakturu - suklastojima bei panaudojo jas, pateikdama policijos pareigunams ir tuo savo veiksmais padare nusikalstama veika, numatyta BK 24 str. 4 d., 300 str. 1 d., o juridinis asmuo UAB „( - )“, kurio interesais ji veike kaip bendroves direktore – padare nusikaltima, numatyta BK 20 str. 1 d., 300 str. 1 d. Darytina išvada, kad samoningai klaidingas datos nurodymas PVM saskaitose-fakturose pripažintinas šiu dokumentu klastojimu, nes neatitinka tikroves.

115A. P. apeliaciniame skunde teigiama, kad nuosprendyje nenurodyta kokiais ir kada duotais P.K. A. parodymais vadovautasi priimant nuosprendi, šis liudytojas teisme apklaustas nebuvo, o teismas atmete apeliantes gynejo prašyma pagarsinti P. A. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus ( BPK 291 str. ). Todel anot A. P. teismas negalejo remtis mineto liudytojo parodymais priimant nuosprendi, nes jis nebuvo apklaustas teisme ir jo parodymai nebuvo pagarsinti.

116UAB „( - )“ apeliaciniame skunde taip pat tvirtinama, jog nuosprendyje paminetais P. A. parodymais negalejo buti grindžiamos nuosprendžio išvados, nes pagal BPK 276 str. 4 d. ikiteisminio tyrimo pareigunui ar prokurorui duoti liudytojo parodymai gali buti perskaitomi tik byloje esantiems irodymams patikrinti, o irodymais gali buti tik parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo teisejui arba teismui ( BPK 242 str. 1 d., 276 str. 1 d. ).

117Apeliacines instancijos teismo manymu aukšciau nurodyti apeliaciniu skundu argumentai yra nepagristi bei paneigiami bylos medžiaga. Teisiamojo posedžio protokolas tvirtina, jog nagrinejant byla apylinkes teisme P.K. A. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, buvo pagarsinti posedyje ( t. 6., b.l. 44 ) ir nei A. P., nei jos gynejas, nei UAB „( - )“ atstovas BPK 261 str. numatyta tvarka jokiu pastabu del protokolo nepateike. Todel kolegija neturi pagrindo netiketi paminetu teisiamojo posedžio protokolo irašu apie šio liudytojo parodymu pagarsinima, iš kurio matyti, jog buvo pagarsinti visi trys P.K. A. apklausos protokolai. Bylos medžiaga tvirtina, kad nagrinejant byla apylinkes teisme pirmosios instancijos teismas ir prokurore emesi priemoniu siekiant patikinti liudytojo P. A. dalyvavima bylos nagrinejime, taciau to padaryti nepavyko, nes buvo gauta duomenu, jog jis yra išvykes i užsieni. Apeliacines instancijos teismas taip pat pavede policijos organams patikrinti šio liudytojo buvimo vieta byloje nurodytais adresais, patikrino SODROS bei gyventoju registro duomenis ir gavo informacija, kad P.K. A. yra išvykes i užsieni ( duomenys prideti prie bylos ). Esant tokioms aplinkybems kolegija sprendžia, priimant nuosprendi apylinkes teismas turejo istatymini pagrinda ( BPK 276 str. 4 d. ) pagarsinti šio liudytojo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus ir vadovautis jais, nes šie parodymai atitiko kitu jau aukšciau minetu liudytoju parodymus, kurie ir irodo A. P. kalte, padarius inkriminuojamas nusikalstamas veikas.

118Remdamasis išdestytais motyvais ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 324 str. 10 d., 326 str. 4 d., 329 str. 2 p., teismas

Nutarė

119Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos ir civiliniu ieškovu apeliacinius skundus tenkinti.

120Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2009 m. gruodžio 3 d. nuosprendi pakeisti:

121Nuosprendžio dali, kuria A. P. išteisinta pagal LR BK 24 str. 4 d., 192 str. 1 d. panaikinti ir priimti nauja apkaltinamaji nuosprendi, pripažinus ja kalta padarius nusikaltima, numatyta Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d., 192 str. 1 d. ir nubausti 10 MGL, tai yra 1300 litu dydžio bauda.

122Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d. šia paskirta bausme subendrinti su Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2009-12-03 nuosprendžiu paskirta bausme pagal LR BK 24 str. 4 d., 300 str. 1 d. iš dalies jas sudedant, ir paskirti A. P. subendrinta galutine bausme - 17 MGL, tai yra 2210 ( dvieju tukstanciu dvieju šimtu dešimties ) litu dydžio bauda.

123Nuosprendžio dali, kuria juridinis asmuo UAB „( - )“ išteisintas pagal LR BK 20 str. 1 d., 192 str. 1 d. panaikinti ir priimti nauja apkaltinamaji nuosprendi, pripažinus UAB „( - )“ kalta padarius nusikaltima, numatyta LR BK 20 str. 1 d., 192 str. 1 d. ir nubausti 18 MGL , tai yra 2340 litu bauda.

124Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d. šiuo nuosprendžiu paskirta bausme subendrinti su UAB „( - )“ 2009-12-03 nuosprendžiu paskirta bausme pagal LR BK 20 str. 1 d., 300 str. 1 d. iš dalies jas sudedant, ir paskirti UAB „( - )“ galutine subendrinta bausme – 36 MGL, tai yra 4680 ( keturiu tukstanciu šešiu šimtu aštuoniasdešimties ) litu dydžio bauda.

125Civilinius ieškinius tenkinti.

126Priteisti iš uždarosios akcines bendroves „( - )“:

127kompanijos Autodesk Incorporated naudai – 29 743, 08 ( dvidešimt devynis tukstancius septynis šimtus keturiasdešimt tris litus 08 centu ),

128kompanijos ADOBE SYSTEMSIncorporated naudai – 2 815, 48 ( du tukstancius aštuonis šimtus penkiolika litu 48 centus ),

129Microsoft Korporacijai – 18 394, 60 ( aštuoniolika tukstanciu tris šimtus devyniasdešimt keturis litus 60 centu ).

130A. P. ir uždarosios akcines bendroves „( - )“ apeliacinius skundus atmesti.

131Kitoje dalyje Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2009 m.gruodžio 3 d. nuosprendi palikti nepakeista.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teiseju kolegija,... 2. teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo baudžiamaja byla pagal Vilniaus... 3. A. P. pripažinta kalta pagal Lietuvos Respublikos BK 24... 4. Juridinis asmuo UAB „( - )“ pripažintas kalta pagal Lietuvos Respublikos... 5. A. P. iš kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4... 6. Microsoft korporacijos ADOBE SYSTEMS Incorporated ir Autodesk Incorporated... 7. Kolegija, išnagrinejusi baudžiamaja byla,... 8. n u s t a t e :... 9. A. P. nuteista už tai, kad eidama UAB „( - )“... 10. 2007 m. gegužes 24 d. UAB ,,( - )“ patikrinimo metu Vilniaus m. VPK KP NTT... 11. Esant tokiai padeciai, UAB ,,( - )“ direktore A. P.... 12. P. K. A. vykdydamas susitarima su A.... 13. Tesiant nusikalstama veika, A. P. 2008-05-25 atvykusi i... 14. UAB „( - )“ nuteista už tai, kad suklastojo tikra dokumenta ir suklastota... 15. 2007-05-24 ( - ), UAB ,,( - )“, kodas Nr. ( - ), kurio naudai ir interesais,... 16. 2007 m. gegužes 24 d. UAB ,,( - )“ patikrinimo metu Vilniaus m. VPK KP NTT... 17. Esant tokiai padeciai, UAB ,,( - )“ direktore A. P.... 18. P. K. A. vykdydamas susitarima su A.... 19. Tesiant nusikalstama veika, A. P. 2008-05-25 atvykusi i... 20. A. P. taip pat buvo kaltinama pagal LR BK 24 str. 4 d. 192... 21. pažeisdama 2003-03-05 Lietuvos Respublikos Autoriu teisiu ir gretutiniu teisiu... 22. neturint kompanijos Autodesk Incorporated leidimo, 2007-01-26 kompiuteryje AMD... 23. neturint Microsoft Korporacijos leidimo, 2005-06-11 kompiuteryje AMD Sempron... 24. 2007-01-22 kompiuteryje AMD Sempron 3000+1.8 GHz; Ram – 512 MB, HDD- 190 GB,... 25. 2005-08-29 kompiuteryje Intel Celeron 900 MHz; Ram – 128 MB, HDD- 19 GB,... 26. (Nr. 4 „Salon-2“) – programa „Microsoft Windows XP Professional “,... 27. 2005-02-05 kompiuteryje AMD Athlon XP 900 MHz; Ram – 224 MB, HDD- 38 GB,... 28. 2007-01-26 kompiuteryje AMD Sempron 2200+1.5 GHz; Ram – 192 MB, HDD- 38 GB,... 29. DVD-ROM (Nr. 6 „pavel“) –programa „Microsoft Windows XP Professional... 30. 2005-05-18 kompiuteryje AMD Sempron 2300+1.6 GHz; Ram – 192 MB, HDD- 40 GB,... 31. CD-ROM (Nr. 7 „AlgerdasL“) – programa „Microsoft Windows XP... 32. 2006-06-09 kompiuteryje AMD Sempron 2200+1.5 GHz; Ram – 224 MB, HDD- 38,... 33. 2007-10-02 kompiuteryje AMD Sempron (t m) Processor 3000 + ,1808M Hz, 496 MB... 34. RAM, 200 GB HD (Nr. 1 ,,Danute – Vikta“), programa Microsoft Windows XP... 35. neturint kompanijos ADOBE SYSTEMSIncorporated leidimo, 2007-04-12 kompiuteryje... 36. neturint UAB ,,Fotonija“ leidimo, 2007-01-26 kompiuteryje AMD Sempron... 37. neturint kompanijos Kaspersky Lab leidimo, 2007-10-02 kompiuteryje AMD Sempron... 38. neturint kompanijos ABBYY Software Hause leidimo, 2007-01-26 kompiuteryje AMD... 39. neturint kompanijos Doctor Web, Ltd. leidimo, 2007-01-26 kompiuteryje AMD... 40. neturint UAB ,,Tilde informacines technologijos“ leidimo, 2006-03-01... 41. Tokiu budu ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui ivykužius 42. UAB „( - )“ buvo kaltinamas pagal LR BK 20 str. 1 d. 192 str. 1 d. tuo, kad... 43. neturint kompanijos Autodesk Incorporated leidimo, 2007-01-26 kompiuteryje AMD... 44. neturint Microsoft Korporacijos leidimo, 2005-06-11 kompiuteryje AMD Sempron... 45. 2007-01-22 kompiuteryje AMD Sempron 3000+1.8 GHz; Ram – 512 MB, HDD- 190 GB,... 46. 2005-08-29 kompiuteryje Intel Celeron 900 MHz; Ram – 128 MB, HDD- 19 GB,... 47. 2005-02-05 kompiuteryje AMD Athlon XP 900 MHz; Ram – 224 MB, HDD- 38 GB,... 48. 2007-01-26 kompiuteryje AMD Sempron 2200+1.5 GHz; Ram – 192 MB, HDD- 38 GB,... 49. 2005-05-18 kompiuteryje AMD Sempron 2300+1.6 GHz; Ram – 192 MB, HDD- 40 GB,... 50. 2006-06-09 kompiuteryje AMD Sempron 2200+1.5 GHz; Ram – 224 MB, HDD- 38,... 51. 2007-10-02 kompiuteryje AMD Sempron (tm) Processor 3000 + ,1808M Hz, 496 MB AM,... 52. 200 GB HD (Nr. 1 ,,Danute – Vikta“), programa Microsoft Windows XP Home... 53. neturint kompanijos ADOBE SYSTEMSIncorporated leidimo, 2007-04-12 kompiuteryje... 54. neturint UAB ,, ( - )“ leidimo, 2007-01-26 kompiuteryje AMD Sempron 3000+1.6... 55. neturint kompanijos Kaspersky Lab leidimo, 2007-10-02 kompiuteryje AMD Sempron... 56. neturint kompanijos ABBYY Software Hause leidimo, 2007-01-26 kompiuteryje AMD... 57. neturint kompanijos Doctor Web, Ltd. leidimo, 2007-01-26 kompiuteryje AMD... 58. neturint UAB ,, ( - )“ leidimo, 2006-03-01 kompiuteryje AMD Athlon XP 900... 59. Ivykdžius ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui 60. Ištyres byloje surinktus irodymus, pirmosios instancijos teismas konstatavo,... 61. 1. A. P. parode, kad dirbdama UAB „( - )“ direktore,... 62. 2. Kaip matyti iš liudytoju A. K. ir 63. 3. Liudytoju parodymais, bylos medžiaga irodyta, kad UAB „( - )“... 64. 4. Liudytojo K. A. parodymais irodyta, kad išrašyti... 65. 5. Ta aplinkybe, kad butent A. P. važiavo atsiimti šiu... 66. 6. Oficialus dokumento suklastojimas yra ne tik ištaisant dokumente esancius... 67. 7. Ivertines irodymu viseta teismas daro išvada, kad A.... 68. 8. Kaltinamoji A. P. neprisipažino, kad budama UAB „( -... 69. Nustatyta, kad A. P., kaip bendroves direktore iš... 70. 9. Liudytoju parodymais, bylos medžiaga negincijamai irodyta, kad UAB „( -... 71. Pripažinus, kad kompiuteriuose buvo atgamintos (instaliuotos) ivardintu... 72. Kompiuteriu programu panaudojimo paskatos ir tikslai, kai pelnas gaunamas ne... 73. Minetu budu, aiškinant komerciniu tikslu paskatas ir savoka del BK 1421... 74. 10. Ivertines irodymu viseta teismas padare išvada, kad analogiška situacija... 75. Apeliaciniu skundu Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos vyriausiojo prokuroro... 76. l .Nuosprendžio dali, kuria A. P. išteisinta pagal LR BK... 77. Vadovaujantis LR BK 63 str. l d. ir 4 d. paskirta bausme subendrinti su šiuo... 78. 2. Nuosprendžio dali, kuria juridinis asmuo UAB „( - )“ išteisintas pagal... 79. Vadovaujantis LR BK 63 str. l d. ir 4 d. paskirta bausme subendrinti su šiuo... 80. Kita nuosprendžio dali palikti nepakeista.... 81. Anot prokuroro, Vilniaus m. l apylinkes teismo nuosprendis del kaltinamuju 82. Atkreipia demesi, kad teismas konstatavo, jog UAB „( - )“ neteisetos... 83. Pažymi, jog LR Autoriu teisiu ir gretutiniu teisiu istatymo 2 straipsnio 17... 84. Skunde teigiama, kad atsižvelgiant i pirmosios instancijos teismo nuosprendyje... 85. Apeliaciniu skundu A. P. prašo atlikti irodymu tyrima... 86. A. P. teigimu, teismas ja nuteise nepagristai, nesant... 87. Mano, jog teismas nepagristai pripažino ja kalta kaip nusikalstamos grupes... 88. K. A. duoti parodymai ikiteisminio tyrimo metu yra... 89. A. P. teigia, jog saskaitas-fakturas, kurias išraše UAB... 90. Apeliaciniu skundu UAB „( - )“ prašo Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo... 91. Byloje nustatyta, kad nuteistoji A. P. kalta... 92. Atkreipia demesi, jog pirmosios instancijos teismas nuosprendi grinde liudytojo... 93. Atsižvelgiant i aukšciau išdestytas aplinkybes, nera pagrindo, anot UAB... 94. Apeliaciniu skundu civiliniu ieškovu atstove prašo Vilniaus m. l apylinkes... 95. Pirmosios instancijos teismas neteisingai, anot apeliantu, aiškino BK 192 str.... 96. Pažymi, jog teismas, priimdamas nuosprendi, vadovavosi Lietuvos Aukšciausiojo... 97. Skunde pažymima, jog komercijos tikslu savoka turi buti aiškinama... 98. Anot apeliantu, atsižvelgiant i aukšciau paminetus norminius aktus,... 99. Pirmosios instancijos teismas, ivertines byloje esancius irodymus, nustate... 100. Apeliaciniame skunde taip pat teigiama, kad pirmosios instancijos teismas... 101. Pažymi, jog A. P. duodama parodymus teismo posedžio metu... 102. A. P., UAB „( - )“ direktore nuo 2005-01-21, budama... 103. Apeliacines instancijos teismo posedyje prokuroras praše tenkinti prokuraturos... 104. Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos ir civiliniu ieškovu Microsoft... 105. Pirmosios instancijos teismo nuosprendyje teigiama, kad liudytoju parodymais ir... 106. Susipažinusi su baudžiamosios bylos medžiaga kolegija pritaria pirmosios... 107. Taciau apeliacines instancijos teismas sutinka su prokuraturos ir civiliniu... 108. Aukšciau jau mineta, kad byloje yra surinkta pakankamai irodymu,... 109. UAB „( - )“ apeliaciniame skunde teigiama, kad nuteistoji 110. Taciau aukšciau nurodyti UAB „( - )“ ir A. P. skundu... 111. Sprendžiant apeliantes A. P. kaltes klausima kolegija... 112. Pripažinus A. P. ir jos vadovaujama UAB „( - )“... 113. Svarstydama UAB „( - )“ ir nuteistosios A. P.... 114. Tokiu budu, kolegijos nuomone liudytojo P. A. parodymai... 115. A. P. apeliaciniame skunde teigiama, kad nuosprendyje... 116. UAB „( - )“ apeliaciniame skunde taip pat tvirtinama, jog nuosprendyje... 117. Apeliacines instancijos teismo manymu aukšciau nurodyti apeliaciniu skundu... 118. Remdamasis išdestytais motyvais ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 324... 119. Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos ir civiliniu ieškovu apeliacinius... 120. Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2009 m. gruodžio 3 d. nuosprendi pakeisti:... 121. Nuosprendžio dali, kuria A. P. išteisinta pagal LR BK 24... 122. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d. šia paskirta bausme subendrinti su... 123. Nuosprendžio dali, kuria juridinis asmuo UAB „( - )“ išteisintas pagal LR... 124. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d. šiuo nuosprendžiu paskirta bausme... 125. Civilinius ieškinius tenkinti.... 126. Priteisti iš uždarosios akcines bendroves „( - )“:... 127. kompanijos Autodesk Incorporated naudai – 29 743, 08 ( dvidešimt devynis... 128. kompanijos ADOBE SYSTEMSIncorporated naudai – 2 815, 48 ( du tukstancius... 129. Microsoft Korporacijai – 18 394, 60 ( aštuoniolika tukstanciu tris šimtus... 130. A. P. ir uždarosios akcines bendroves „( - )“... 131. Kitoje dalyje Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2009 m.gruodžio 3 d....