Byla eI-7049-643/2015
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Broniaus Januškos, Ernesto Spruogio ir Margaritos Stambrauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2dalyvaujant atsakovo atstovui advokatui Gediminui Gudeliauskui ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Laimonui Jakui,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Psyops Constructions“ skundą atsakovui VĮ „Regitra“ ir trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Abastas“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5pareiškėjas UAB „Psyops Constructions“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą skundu, vėliau patikslintu skundu, prašydamas panaikinti VĮ „Regitra“ (toliau – ir atsakovas) 2015 m. sausio 16 d. sprendimą Nr. (1.20)-24-227 ir įpareigoti VĮ „Regitra“ spręsti automobilio FORD TRANSIT, valst. Nr. GDG477, identifikavimo Nr. WF0SXXTTFS6B64201, ir automobilio FORD TRANSIT, valst. Nr. GDG478, identifikavimo Nr. WF0NXXTTFN6M22596 (toliau abu kartu – automobiliai), pagal pirkimo-pardavimo sutartis perregistravimo klausimą iš naujo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Pareiškėjas nurodo, kad 2014 m. gruodžio 10 d. raštu kreipėsi į atsakovą prašydamas įregistruoti automobilių 2014 m. spalio 15 d. pirkimo-pardavimo sutartis. Tuo pačiu pateikė ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 5 d. nutartį, kuria buvo patenkintas pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ir leista parduoti pareiškėjui priklausantį turtą, tame tarpe ir automobilius, parduoti su sąlyga, kad gautos lėšos bus pervestos į antstolio I. Gaidelio sąskaitą. Teismas leido disponuoti areštuotu turtu ne tik konkrečioje civilinėje byloje Nr. 2-1027-110/2014, bet ir visose kitose bylose areštuotu turtu. Tačiau atsakovas ginčijamu sprendimu atsisakė įregistruoti automobilių pirkimo-pardavimo sutartis, motyvuodamas tuo, kad automobiliams tebetaikomi areštai pagal dar kelis turto arešto aktus pagal įvairių kreditorių reikalavimus.

7VĮ „Regitra“ neteisingai aiškino ir taikė teisės aktus. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi nuo automobiliams taikyto arešto areštas buvo perkeltas ant gautų pardavus šiuos automobilius lėšų. Todėl Turto arešto aktų registre atitinkamai prie pritaikytų apribojimų buvo pažymėta leidimas turtu disponuoti pinigus pervedus į antstolio sąskaitą. Įsiteisėjusia Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 5 d. nutartimi pareiškėjui leista disponuoti automobiliais pagal visus turto areštų registre esančius įrašus. Aiškinant šią teismo nutartį plečiamai, teismas tik pakeitė patį areštuotą turtą, nepakeisdamas arešto masto. VĮ „Regitra“ atsisakymas įregistruoti automobilių pirkimo-pardavimo sutartis vertintinas kaip atsisakymas vykdyti įsiteisėjusią teismo nutartį. Tokiu būdu pažeidžiamos trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Abastas“, kuris sumokėjo automobilių kainą pervesdamas pinigus į antstolio depozitinę sąskaitą, tačiau neįregistravus automobilių jo vardu netapo teisėtu savininku ir valdytoju, teisės ir interesai.

8Automobilio registracija asmens vardu nėra juridinis faktas, sukuriantis to asmens nuosavybės teisę, nes ši teisė įgyjama tik LR CK 4.47 str. nurodytais pagrindais. Automobilio registracijos duomenys tėra vienas iš įrodymų, galinčių patvirtinti nuosavybės teisę.

9Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260, 75., 75.1. punktuose nustatyta, kad įregistruotų transporto priemonių registravimo duomenys keičiami pasikeitus transporto priemonės valdytojui arba savininkui. Šiuo atveju atsakovui buvo pateiktas prašymas dėl automobilių registravimo duomenų pakeitimo pasikeitus automobilių savininkui, tačiau VĮ „Regitra“ šiuos veiksmus atlikti atsisakė, tuo pažeisdamas Taisyklių 75.1. punkto reikalavimus.

10VĮ „Regitra“ atsiliepimu prašo skundą atmesti. Atsakovas nurodo, kad transporto priemonės registravimo sąvoka ir funkcijos yra nustatytos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 straipsnio 35 dalyje, kur teigiama, kad motorinės transporto priemonės arba jos priekabos registravimas – tai, procedūra, kurią sudaro motorinės transporto priemonės arba priekabos tapatumo nustatymas, jos duomenų įrašymas į Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registrą, leidimo dalyvauti viešajame eisme būtinų sąlygų atitikimo patikrinimas, valstybinio registracijos numerio ženklų ir dokumento, liudijančio apie transporto priemonės įregistravimą, išdavimas ir kurią baigus įgyjamas leidimas motorinei transporto priemonei arba jos priekabai dalyvauti eisme. Kadangi pagal minėto įstatymo 27 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikoje viešajame eisme dalyvauti leidžiama tik nustatyta tvarka įregistruotoms motorinėms transporto priemonėms, priekaboms, todėl VĮ „Regitra“ registruoja tik pačias transporto priemones. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-11-28 nutarimu Nr. 1286 patvirtintus Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro nuostatus VĮ „Regitra“ yra laikoma registro tvarkymo įstaiga, kuri registruoja kelių transporto priemones tik kaip registro objektus. VĮ „Regitra“ nėra pavesta registruoti pirkimo – pardavimo sandorių, todėl ši įstaiga registruoja tik kelių transporto priemones kaip kilnojamąjį daiktą, o ne daiktines teises.

11Transporto priemonės registravimo tvarką reglamentuoja Taisyklės. Remiantis Taisyklių 54.3 punktu, registruodama transporto priemones, VĮ „Regitra“ papildomai tikrina, ar nėra taikomi apribojimai transporto priemonei. Šiam tikrinimui naudojami Turto arešto aktų (TAAR) ir kitų susijusių registrų duomenys. Transporto priemonių registravimo metu automatiškai realiame laiko režime tikrinamos nurodytų registrų duomenų bazės. Gavus pareiškėjo pateiktus prašymą dėl transporto priemonių pirkimo-pardavimo sandorių įregistravimo ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1027-110/2014, ir patikrinus transporto priemonių duomenis buvo nustatyta, kad pareiškėjo nurodytiems automobiliams (FORD TRANSIT, valst. Nr. GDG477 ir FORD TRANSIT, valst. Nr. GDG478) taikomi apribojimai, t.y. areštai pagal dar kelis turto arešto aktus, pagal įvairių kreditorių reikalavimus: TAAR Nr. 2014011296; Nr.2014016662; 2014021801; Nr.2014024722; Nr. 20140227196; Nr. 2014027436; Nr. 2014031517; Nr. 2014032146: Nr. 2014032528; Nr. 2014032506; Nr. 2014034489; Nr. 2014043293 ir Nr. 2014048124.

122015 m. sausio 5 d. iš Centrinės hipotekos įstaigos buvo gautas raštas, kuriame nurodyta, jog išnagrinėjusi Turto arešto aktų registro duomenis dėl UAB „Psyops Constructions“ turtui taikomų apribojimų buvo nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1027-110/2014 buvo keičiamos tik Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. L2-42599-110/2013 taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir leidžiama parduoti atsakovui UAB „Psyops Constructions“ priklausantį turtą, gautas lėšas pervedant į antstolio I. Gaidelio depozitinę sąskaitą. Vadovaujantis minėta nutartimi buvo pakeisti turto arešto akto Nr. 2013056881 duomenys. Turto arešto aktų registre negauta duomenų dėl kitų UAB „Psyops Constructions“ taikomų turto arešto aktų pakeitimo ar panaikinimo. Pagal Turto arešto aktų registro nuostatų 34.1 punktą, turto arešto aktas išregistruojamas remiantis turto arešto aktą priėmusios institucijos ar pareigūno, turinčių teisę panaikinti turto areštą, sprendimu, todėl turto arešto aktai, kuriais areštuotas UAB „Psyops Constructions“ priklausantis turtas, iš Turto arešto aktų registro galės būti išregistruoti registre gavus institucijos, turinčios teisę panaikinti areštą, duomenis dėl arešto turtui panaikinimo.

13VĮ „Regitra“ negali ir neturi teisės administruoti transporto priemonėms taikomų turto arešto aktų, negali keisti areštuotų transporto priemonių teisinės padėties ar atlikti transporto priemonėms duomenų keitimą, kol yra taikomi apribojimai, t.y. tol kol šios transporto priemonės yra nurodytos kaip areštuotos. Taigi, tik panaikinus transporto priemonėms galiojančius areštus, jų duomenis gali būti pakeisti ir perregistruotos naujų savininkų vardu.

14Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė atsiliepime į skundą išdėstytus argumentus. Skundą prašė atmesti.

15UAB „Abastas“ atsiliepimu prašo skundą atmesti. Tretysis suinteresuotas asmuo iš esmės remiasi tais pačiais argumentais, kaip ir pareiškėjas. Be to nurodo, kad su pareiškėju, vadovaudamiesi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 5 d. nutartimi, sudarė automobilių pirkimo-pardavimo sutartis. VĮ „Regitra“ neteisėtai ir nepagrįstai nustatė, kad minėta teismo nutartimi buvo išregistruotas tik vienas iš daugelio turto arešto aktų. Šia įsiteisėjusia nutartimi pareiškėjui buvo suteiktas leidimas disponuoti automobiliais pagal visus turto areštų registre esančius įrašus. Atsakovas nesilaiko ir nesivadovauja įsiteisėjusiu teismo sprendimu ir savavališkai jo nevykdo, tuo pažeisdamas įsiteisėjusio teismo sprendimo visuotino privalomumo principą.

16Egzistuoja visos sąlygos, leidžiančios atlikti automobilių pirkimo-pardavimo sutarčių įregistravimą. Vilniaus miesto apylinkės teismas pakeitė areštuotą turtą, nepakeisdamas arešto masto. Teismas nutartyje, be kita ko, nurodė, kad automobilių kaina krinta, todėl kreditorių interesai bus labiau apsaugoti, jei bus realizuotas turtas, o gautos lėšos areštuotos. Tokiu būdu teismas taikė kreditorių teisių gynimo priemones, apsaugant jas nuo areštuoto turto nuvertėjimo.

17Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens atstovas palaikė atsiliepime į skundą išdėstytus argumentus. Skundą prašė tenkinti.

18Skundas tenkintinas

19Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad:

202014 m. rugsėjo 5 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1027-110/2014 buvo patenkintas UAB “Psyops Constructions” prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ir leista parduoti turtą, tame tarpe ir automobilius, gautas lėšas pervedant į antstolio Irmanto Gaidelio depozitinę sąskaitą.

212014 m. spalio 14 d. išrašas Nr. B34-4197(14) patvirtina, kad automobiliai yra areštuoti pagal galiojančius turto arešto aktus: 2013056881, 2014011296, 2014016662, 2014021801, 2014024722, 2014027196, 2014027436, 2014031517, 2014032146, 2014032528, 2014032506, 2014034489, 2014035956, 2014041362, 2014043293, 2014048124, 2014049400.

222014 m. spalio 15 d. patvarkymu Nr. 820141151501/14-9 antstolis Irmantas Gaidelis leido UAB “Psyops Constructions” parduoti automobilius su sąlyga, kad lėšos už parduotą turtą sumoje 3676,42 Lt, bus pervestos į antstolio Irmanto Gaidelio depozitinę sąskaitą.

232014 m. spalio 15 d. UAB “Psyops Constructions” sudarė pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurias UAB “Abastas” pardavė automobilį FORD TRANSIT, valst. Nr. GDG477, už 10255 Lt, ir automobilį FORD TRANSIT, valst. Nr. GDG477, už 9100 Lt.

24UAB „Psyops Constructions“ 2014 m. gruodžio 10 d. raštu Nr. S-561 kreipėsi į VĮ „Regitra“ Vilniaus filialą su prašymu vykdyti privalomą teismo nutartį, t.y. įregistruoti automobilio FORD TRANSIT, valst. Nr. GDG477 ir FORD TRANSIT, valst. Nr. GDG478 pirkimo-pardavimo sutartį. Kartu su prašymu VĮ „Regitra“ buvo pateikta: Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis, Turto arešto aktų registro išrašas, antstolio Irmanto Gaidelio patvarkymas ir pirkimo-pardavimo sutartys.

252015 m. sausio 5 d. raštu Nr. B5-23(15) Centrinė hipotekos įstaiga informavo VĮ „Regitra“, kad išnagrinėjusi Turto arešto aktų registro duomenis dėl UAB „Psyops Constructions“ turtui taikomų apribojimų nustatė, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1027-110/2014 keičiamos tik Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 28 d. nutartim civilinėje byloje Nr. L2-42599-110/2013 taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Vadovaujantis šia nutartimi buvo pakeisti turto arešto akto Nr. 2013056881 duomenys. Vadovaujantis Turto arešto aktų registro nuostatų 34.1 punktu, turto arešto aktas išregistruojamas remiantis turto arešto aktą priėmusios institucijos ar pareigūno, turinčių teisę panaikinti turto areštą, sprendimu, todėl turto arešto aktai, kuriais areštuotas UAB „Psyops Constructions“ priklausantis turtas, iš Turto arešto aktų registro galės būti išregistruoti registre gavus institucijos, turinčios teisę panaikinti areštą, duomenis dėl arešto turtui panaikinimo.

26VĮ „Regitra“ 2015 m. sausio 16 d. sprendimu Nr. (1.20)-24-227 atsisakė perregistruoti automobilius naujo savininko vardu kol jiems (automobiliams) bus taikomas areštas.

27Byloje spręstinas ginčas dėl VĮ “Regitra” 2015 m. sausio 16 d. sprendimo Nr. (1.20)-24-227 teisėtumo ir pagrįstumo. Sprendžiant pareiškėjo reikalavimo panaikinti ginčijamą sprendimą pagrįstumą, pirmiausia būtina įvertinti skundžiamo sprendimo, kuris laikytinas viešojo administravimo aktu, atitiktį Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytiems teisėtumo ir pagrįstumo kriterijams. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. Taip pat būtina įvertinti, ar nėra Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 89 straipsnyje nustatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas nutarimas turėtų būti panaikintas.

28Visų pirma pabrėžtina, kad pagal ABTĮ 3 straipsnio 2 dalį teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu. Teismas įpareigotas nustatyti, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektai neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktai neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus (ABTĮ 3 str. 2 d.).

29Ginčijamu sprendimu atsakovas atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą įregistruoti pirkimo-pardavimo sandorius, motyvuodama tuo, kad VĮ „Regitra“ teisės aktais nėra pavesta registruoti juridinius faktus. Be to nurodė, kad automobiliai yra areštuoti. Atsakovas vadovavosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1286 patvirtintais Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro nuostatais (toliau – ir Registro nuostatai, redakcija galiojusi nuo 2013-07-01 iki 2015-05-30) ir Vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 patvirtintomis Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklėmis (toliau – Registravimo taisyklės, redakcija galiojanti nuo 2014-07-01).

30Be to, atsakovas rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu dėl transporto priemonių-pirkimo pardavimo sutarčių registravimo neprivalomo pobūdžio (LAT 2010-11-11 nutartis Nr. 3K-7-309/2010). Visų pirma atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas šiais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais nagrinėjamoje situacijoje vadovavosi nepagrįstai. Minėtoje LAT nutartyje yra pateikti išaiškinimai dėl teisinių pasekmių neįregistravus transporto priemonių pirkimo-pardavimo sutarčių. LAT išaiškino, kad įstatymas nenustato asmenims pareigos privalomai registruoti automobilio pirkimo-pardavimo sutartis. Tačiau aptariamoje LAT nutartyje nėra išaiškintos jokios taisyklės dėl registratoriaus veiksmų, kurių pastarasis privalo imtis gavęs pirkimo-pardavimo sutartį sudariusių asmenų prašymą registruoti sandorį.

31Kaip jau minėta, atsakovas ginčijamą sprendimą pagrindė Registro nuostatais. Nors ginčijamame sprendime nėra nurodyta konkreti paminėto teisės akto nuostata, bet iš sprendimo turinio galima spręsti, kad atsakovas remiasi Registro nuostatų 10 punktu, kuriame nustatyta, kad registro tvarkytoja ir asmens duomenų tvarkytoja yra VĮ „Regitra“. Kaip visiškai nepagrįstas vertintinas ginčijamame sprendime atsakovo nurodytas argumentas, kad VĮ „Regitra“, būdama registro tvarkymo įstaiga, registruoja tik kelių transporto priemones kaip registro objektus. Visų pirma būtina pažymėti, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas neprašė atsakovo registruoti transporto priemones. Kita vertus, Registro nuostatų 10 punkte, be kita ko, įtvirtintos ir kitos atsakovo funkcijos, ne tik registro objektų (motorinių transporto priemonių ir jų priekabų) registravimas, bet ir pvz.: registro duomenų tvarkymas, kitų Registro nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytų funkcijų vykdymas.

32Taigi, Registro nuostatais atsakovas yra įpareigotas, be kita ko, tvarkyti registro duomenis. Kokius registro duomenis tvarkyti yra pavesta atsakovui nustatyta Registro nuostatų 14 punkte. Be kitų duomenų, registre yra tvarkomi ir transporto priemonės valdytojo duomenys (14.12 p.); transporto priemonės savininko duomenys (14.13 p.); transporto priemonei nustatytas teisinis režimas (14.13.1.7 p.); informacija apie transporto priemonės teisėto valdymo pagrindus: sandorio ar kito juridinio fakto forma ir rūšis (14.18.1 p.), informacija apie sandorį ar kitą juridinį faktą sudariusias šalis (14.18.3 p.), sandorio ar kito juridinio fakto sudarymo vieta, data, laikas, taip pat įsigaliojimo data ir laikas (14.18.4 p.); duomenys apie transporto priemones dalyvavimo viešajame eisme, valdymo, disponavimo, naudojimo ir kitus apribojimus ir žymas (14.28 p.). Tų pačių Registro nuostatų 15 punkte nurodyti registre naudojami ir tvarkomi klasifikatoriai, tarp kurių ir sandorių ar kitų juridinę reikšmę turinčių faktų formų ir rūšių klasifikatorius (15.1.9 p.).

33Ginčijamame sprendime atsakovas nurodo vadovavęsis Registravimo taisyklių 54.3 punktu, kuriame nustatyta, kad nagrinėdama pareiškėjų prašymus įregistruoti transporto priemonę arba pakeisti įregistruotos transporto priemonės registravimo duomenis VĮ „Regitra“ papildomai tikrina, ar netaikomi apribojimai transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme, ją valdyti, naudoti, ja disponuoti. Registro nuostatų 36 punkte įtvirtinta, kad registro funkcionavimui užtikrinti reikalingi registro duomenys (taip pat šiems duomenims koduoti naudojami klasifikatoriai) gaunami iš atitinkamų registrų. Registro nuostatų 36.6 punkte nustatyta, kad nuostatų 14.13.1.7, 14.13.1.8 ir 14.28 punktuose nurodyti duomenys gaunami iš Turto arešto registrų.

34Vertinant šį ginčijamo sprendimo pagrindimą Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies taikymo požiūriu, atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas ginčijame sprendime nurodė tik procedūrinę nuostatą, įgalinančią atsakovą gauti atitinkamus duomenis iš Turto arešto aktų registro, tačiau jokiomis teisės aktų nuostatomis nepagrindė savo išvados atsisakyti tenkinti pareiškėjo prašymą įregistruoti automobilių pirkimo-pardavimo sutartis, kas iš esmės reiškia prašymą pakeisti įregistruotos transporto priemonės registravimo duomenis, Registravimo taisyklių 53 punkto taikymo prasme.

35Nagrinėjamų aplinkybių kontekste pažymėtina, kad VĮ „Regitra“ nenagrinėja pareiškėjų pateiktų informaciją apie transporto priemonės valdymą patvirtinančių dokumentų turinio ir vadovaujasi pareiškėjo prašyme nurodyta informacija (Registravimo taisyklių 47 p.). Tuo pačiu svarbu atkreipti dėmesį ir į Registravimo taisyklių 75 ir 76 punktų nuostatas, kuriose įtvirtinta, kad pareiškėjai privalo kreiptis į VĮ „Regitra“ dėl įregistruotų duomenų keitimo pasikeitus transporto priemonės valdytojui arba transporto priemonės savininkui, kuris nėra transporto priemonės valdytojas.

36Atsižvelgdamas į byloje nustatytas faktines aplinkybes (tarp pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens sudarytas transporto priemonių pirkimo-pardavimo sutartis), remdamasis teismo sprendime nurodytais motyvais ir vadovaudamasis Registro nuostatų 2, 10, 14, 15, 20, 24 punktais bei Registravimo taisyklių 53, 54, 75, 76 punktais teismas daro išvadą, kad VĮ „Regitra“ 2015 m. sausio 16 d. sprendimas Nr. (1.20)-24-227 naikintinas kaip prieštaraujantis aukštesnės galios teisės aktams (ABTĮ 89 str. 1 d. 1 p.). VĮ „Regitra“ įpareigotina iš naujo išnagrinėti UAB „Psyops Constructions“ 2014 m. gruodžio 10 d. prašymą.

37Pagal ABTĮ 44 straipsnio 1 dalį proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Pareiškėjo skundą patenkinus, jam iš atsakovo priteistina 21 Eur bylinėjimosi išlaidų – 2015 m. kovo 3 d. mokėjimo nurodymu Nr. 80 sumokėto žyminio mokesčio.

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

39pareiškėjo UAB „Psyops Constructions“ skundą tenkinti

40panaikinti VĮ „Regitra“ 2015 m. sausio 16 d. sprendimą Nr. (1.20)-24-227 ir įpareigoti VĮ Regitra spręsti automobilio FORD TRANSIT, valst. Nr. GDG477, identifikavimo Nr. WF0SXXTTFS6B64201, ir automobilio FORD TRANSIT, valst. Nr. GDG478, identifikavimo Nr. WF0NXXTTFN6M22596 įregistruotų duomenų pakeitimo klausimą iš naujo.

41Priteisti pareiškėjui UAB „Psyops Constructions“ iš VĮ „Regitra“ 21 Eur (dvidešimt vieną eurą) bylinėjimosi išlaidų.

42Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant atsakovo atstovui advokatui Gediminui Gudeliauskui ir trečiojo... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. pareiškėjas UAB „Psyops Constructions“ (toliau – ir pareiškėjas)... 6. Pareiškėjas nurodo, kad 2014 m. gruodžio 10 d. raštu kreipėsi į atsakovą... 7. VĮ „Regitra“ neteisingai aiškino ir taikė teisės aktus. Vilniaus miesto... 8. Automobilio registracija asmens vardu nėra juridinis faktas, sukuriantis to... 9. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių,... 10. VĮ „Regitra“ atsiliepimu prašo skundą atmesti. Atsakovas nurodo, kad... 11. Transporto priemonės registravimo tvarką reglamentuoja Taisyklės. Remiantis... 12. 2015 m. sausio 5 d. iš Centrinės hipotekos įstaigos buvo gautas raštas,... 13. VĮ „Regitra“ negali ir neturi teisės administruoti transporto priemonėms... 14. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė atsiliepime į skundą... 15. UAB „Abastas“ atsiliepimu prašo skundą atmesti. Tretysis suinteresuotas... 16. Egzistuoja visos sąlygos, leidžiančios atlikti automobilių... 17. Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens atstovas palaikė... 18. Skundas tenkintinas... 19. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad:... 20. 2014 m. rugsėjo 5 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje... 21. 2014 m. spalio 14 d. išrašas Nr. B34-4197(14) patvirtina, kad automobiliai... 22. 2014 m. spalio 15 d. patvarkymu Nr. 820141151501/14-9 antstolis Irmantas... 23. 2014 m. spalio 15 d. UAB “Psyops Constructions” sudarė pirkimo-pardavimo... 24. UAB „Psyops Constructions“ 2014 m. gruodžio 10 d. raštu Nr. S-561... 25. 2015 m. sausio 5 d. raštu Nr. B5-23(15) Centrinė hipotekos įstaiga informavo... 26. VĮ „Regitra“ 2015 m. sausio 16 d. sprendimu Nr. (1.20)-24-227 atsisakė... 27. Byloje spręstinas ginčas dėl VĮ “Regitra” 2015 m. sausio 16 d.... 28. Visų pirma pabrėžtina, kad pagal ABTĮ 3 straipsnio 2 dalį teismas... 29. Ginčijamu sprendimu atsakovas atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą... 30. Be to, atsakovas rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu dėl... 31. Kaip jau minėta, atsakovas ginčijamą sprendimą pagrindė Registro... 32. Taigi, Registro nuostatais atsakovas yra įpareigotas, be kita ko, tvarkyti... 33. Ginčijamame sprendime atsakovas nurodo vadovavęsis Registravimo taisyklių... 34. Vertinant šį ginčijamo sprendimo pagrindimą Viešojo administravimo... 35. Nagrinėjamų aplinkybių kontekste pažymėtina, kad VĮ „Regitra“... 36. Atsižvelgdamas į byloje nustatytas faktines aplinkybes (tarp pareiškėjo ir... 37. Pagal ABTĮ 44 straipsnio 1 dalį proceso šalis, kurios naudai priimtas... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 39. pareiškėjo UAB „Psyops Constructions“ skundą tenkinti... 40. panaikinti VĮ „Regitra“ 2015 m. sausio 16 d. sprendimą Nr. (1.20)-24-227... 41. Priteisti pareiškėjui UAB „Psyops Constructions“ iš VĮ „Regitra“ 21... 42. Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...