Byla 2A-413/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Kazio Kailiūno ir Vinco Versecko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. vasario 27 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-664-56/2008 pagal V. J. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Alna Intelligence“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo negaliojančiu, atleidimo iš darbo pagrindo pakeitimo, išeitinės išmokos ir kompensacijos priteisimo, bei atsakovo priešieškinį ieškovei dėl susitarimo dėl darbo santykių nutraukimo pripažinimo negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovė V. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB ,,Alna Intelligence“, kuriuo prašė: pripažinti jos atleidimą iš darbo pagal DK 136 straipsnio trečiosios dalies 2 punktą negaliojančiu; pripažinti, kad atleidimo iš darbo pagrindas yra šalių susitarimas (DK 125 str.) bei įforminti ieškovės atleidimą šalių susitarimu DK nustatyta tvarka nuo 2007 m. liepos 9 d.; priteisti ieškovės naudai iš atsakovo vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo atsiskaityti su darbuotoju ne dėl darbuotojo kaltės laiką nuo 2007 m. liepos 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos; priteisti iš atsakovės ieškovės naudai 115 834 Lt išeitinę išmoką. Ieškovė nurodė, kad 2007 m. birželio 14 d. šalys sudarė susitarimą, pagal kurį 2004 m. rugpjūčio 2 d. šalių sudaryta darbo sutartis yra nutraukiama šalių susitarimu pagal DK 125 straipsnio pirmąją dalį nuo 2007 m. liepos 9 d., darbdavio pasiūlymu. Nuo 2007 m. birželio 15 d. iki 2007 m. liepos 8 d. ieškovei jos prašymu buvo suteiktos kasmetinės atostogos. Tačiau 2007 m. liepos 5 d. ieškovei susirgus, paskutinę darbo dieną ji negalėjo atvykti į darbą dėl ligos. 2007 m. liepos 16 d. pasibaigus laikinojo nedarbingumo laikotarpiui, 2007 m. liepos 17 d. nuvykusi pas atsakovą ieškovė prašė įrašyti darbo sutarties nutraukimo datą 2007 m. liepos 9 d. bei nurodyti priežastis, kodėl nėra sumokėta išeitinė išmoka ir kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas. Atsakovas tai daryti atsisakė, motyvuodamas, kad darbo santykiai tarp šalių nėra pasibaigę, kadangi dėl ieškovės laikino nedarbingumo prasitęsė ieškovės atostogos, o atleidimo diena nukeliama iki ieškovė grįš į darbą. Po ieškinio teismui pateikimo buvo gautas atsakovo įsakymas, kuriame nurodyta, jog darbo sutartis nutraukiama kitu pagrindu - dėl šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo (DK 136 str. d. 2 p.). Ieškovės teigimu, šis įsakymas yra negaliojantis ir neteisėtas, nes buvo priimtas po to, kai darbo sutartis su ieškove pasibaigė. Be to, ieškovės atleidimo datos perkėlimas iš 2007 m. liepos 9 d. į 2007 m. liepos 17 d. dėl to, kad ieškovė nuo 2007 m. liepos 5 d. iki 2007 m. liepos 16 d. sirgo, yra nepagrįstas, nes DK 131 straipsnis taikomas tik tais atvejais kai reikia darbuotoją įspėti, o nutraukiant darbo santykius pagal DK 125 straipsnį įspėjimas nėra taikomas. Ieškovė nurodė, kad drausminė nuobauda - atleidimas iš darbo - buvo paskirta pažeidžiant DK įtvirtintą drausminių nuobaudų skyrimo procedūrą, kadangi ieškovė laikinojo nedarbingumo metu pagrįstai negalėjo pateikti pasiaiškinimo, be to, tam nebuvo nurodytas terminas. Ieškovės manymu, atsakovas elgėsi nesąžiningai ir piktnaudžiavo savo teise, kadangi vienašališkai pakeitė darbo sutarties nutraukimo pagrindą ir nustatė kitą darbo sutarties nutraukimo dieną, tuo pažeisdamas DK 125 straipsnį, darbo sutarties šalių laisvės ir darbo santykių stabilumo principus bei šalių susitarimą. Taip pat nurodė, kad atsakovas neįvykdė pareigos atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju jo atleidimo dieną (DK 141 str. 1 d.), nes tik 2007 m. liepos 18 d. ieškovei buvo sumokėta kompensacija už nepanaudotas atostogas, o išeitinė išmoka vis dar nėra sumokėta.

4Atsakovas atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko ir priešieškiniu prašė pripažinti negaliojančiu 2007 m. birželio 14 d. šalių susitarimą dėl darbo santykių nutraukimo bei priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007 m. birželio 25-26 d. vidinės revizijos metu paaiškėjo, jog dar iki šalių susitarimo sudarymo ieškovė ėmėsi kaltų veiksmų, nukreiptų prieš darbdavį, siekiant nesąžiningai su juo konkuruoti, dėl ko buvo atleista iš darbo pagal DK 136 straipsnio trečiosios dalies 2 punktą, laikantis DK nustatytos tvarkos drausminėms nuobaudoms skirti. Teigė, jog ieškovė negalėjo būti atleista iš darbo 2007 m. liepos 9 d., nes tuo metu jai buvo išduotas laikino nedarbingumo pažymėjimas (DK 131 str. 1 d.), todėl ieškovės atleidimo data perkelta į 2007 m. liepos 17 d., tai yra pirmą dieną, ieškovei atvykus po to, kai pasibaigė jos nedarbingumo laikotarpis. Atsakovas teigė, kad sudarydama susitarimą ieškovė pažeidė pagrindinius sutarčių teisės principus, veikė nesąžiningai, nes nuslėpė esmines aplinkybes, susijusias su kaltais ieškovės veiksmais, nukreiptais prieš atsakovą, siekiant su juo nesąžiningai konkuruoti, kurias žinodamas atsakovas nebūtų sudaręs minėto susitarimo tokiomis sąlygomis. Todėl prašė vadovaujantis CK 1.91 straipsniu pripažinti jį negaliojančiu bei niekiniu dėl sąžiningumo, teisingumo, protingumo principų pažeidimo, piktnaudžiavimo teise bei prieštaravimo gerai moralei ir viešajai tvarkai (CK 1.81 str. 1 d.). Be to, atsakovo manymu, ieškovės nedarbingumas kelia pagrįstų abejonių jos sąžiningumu, nes prašymą pasiaiškinti ieškovei išsiuntus per antstolį, jis į ieškovės gyvenamąją vietą nebuvo įsileistas, o būdama nedarbinga 2007 m. liepos 12 d. ieškovė įsteigė UAB ,,Acena”. Atsakovas teigė nepažeidęs pareigos atsiskaityti su ieškove, nes ieškovė buvo atleista ne susitarimo pagrindu, o remiantis DK 136 straipsnio trečiosios dalies 2 punktu dėl kaltų veiksmų, o DK nenumato darbdavio pareigos išmokėti darbuotojui išeitinę išmoką šiuo atveju.

5Vilniaus apygardos teismas 2008 m. vasario 27 d. sprendimu ieškinį atmetė, nustatęs, jog ieškovės atleidimas iš darbo buvo teisėtas, o priešieškinį patenkino, pripažino negaliojančiu 2007 m. birželio 14 d. šalių susitarimą dėl darbo santykių nutraukimo kaip sudarytą ieškovei suklaidinus atsakovą, nuslėpus informaciją, kurią žinodamas jis tokiomis sąlygomis susitarimo nebūtų sudaręs.

6Apeliaciniu skundu ieškovė prašo teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, atmesti atsakovo priešieškinį bei patenkinti ieškinį.

7Šalys Lietuvos apeliaciniam teismui 2008 m. balandžio 21 d. pateikė 2008 m. balandžio 10 d. jų pasirašytą taikos sutartį, prašė ją patvirtinti rašytinio proceso tvarka. Šalys nurodė, kad joms yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 137 straipsnio antrosios dalies 4 punkte, 140 straipsnio trečiojoje dalyje, 293 straipsnio pirmosios dalies 5 punkte ir 294 straipsnyje.

8Taikos sutartis patvirtintina ir civilinė byla nutrauktina.

9Vadovaujantis CPK 140 straipsnio trečiąja dalimi, bylos šalys turi teisę užbaigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, padarydamos viena kitai nuolaidų, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei išsprendžia tarp jų kilusį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi yra realizuojamas šalių dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis (CPK 42 str. 1 d., 13 str.).

10Bylos šalių prašymas patvirtinti jų sudarytą taikos sutartį joje nurodytomis sąlygomis bei nutraukti civilinę bylą neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui. Šalių nurodymu, joms yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 137 straipsnio antrosios dalies 4 punkte, 140 straipsnio trečiojoje dalyje, 293 straipsnio pirmosios dalies 5 punkte ir 294 straipsnyje. Byloje nėra duomenų, kad taikos sutarties patvirtinimas pažeistų kieno nors teises ar įstatymo saugomus teisėtus interesus. Todėl taikos sutartis patvirtintina, panaikinus apygardos teismo sprendimą, o civilinė byla nutrauktina (CPK 326 str. 1 d. 5 p., 302 str., 42 str., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p.).

11Atsakovui UAB ,,Alna Intelligence“ grąžintina 75 procentai žyminio mokesčio, sumokėto 2007 m. rugsėjo 24 d. už priešieškinį, tai yra 2 487, 51 Lt (t. 2, b. l. 3) (CPK 87 str. 2 d., 3 d.).

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 5 punktu, 293 straipsnio 5 punktu, 87 straipsnio antrąja dalimi, 88 straipsnio pirmąja dalimi, 96 straipsniu,

Nutarė

13Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. vasario 27 d. sprendimą.

14Patvirtinti ieškovės V. J. ( - ), ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Alna Intelligence“ (kodas 121929614), esančios A. Domaševičiaus g. 9, Vilnius, 2008 m. balandžio 10 d. sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

  1. Ieškovė atsisako visų savo reikalavimų, pareikštų civilinėje byloje Nr. 2-2339-56/07 (naujas bylos numeris apeliacinėje instancijoje 2A-413/2008).
  2. Atsakovas atsisako visų savo reikalavimų, pareikštų civilinėje byloje Nr. 2-2339-56/07 (naujas bylos numeris apeliacinėje instancijoje 2A-413/2008).
  3. Pripažinti, kad ieškovė yra atleista iš darbo pas atsakovą šalių susitarimu pagal DK 125 straipsnį nuo 2007 m. liepos 9 d., neišmokant piniginės kompensacijos. Įpareigoti atsakovą įforminti ieškovės darbo sutarties nutraukimą anksčiau minėtu pagrindu, padarant atitinkamą darbo sutarties pasibaigimo įrašą jos darbo sutartyje.
  4. Šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas padengia kiekviena jas patyrusi šalis ir nereikalauja jų atlyginimo iš kitos šalies.

15Civilinę bylą Nr. 2A-413/2008 nutraukti.

16Grąžinti iš valstybės biudžeto atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Alna Intelligence“ (kodas 121929614), esančiai A. Domaševičiaus g. 9, Vilnius, 2 487, 51 Lt (du tūkstančius keturis šimtus aštuoniasdešimt septynis Lt penkiasdešimt vieną ct) už priešieškinį sumokėto žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai