Byla 2YT-15113-566/2020
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys J. J., V. J., I. R., S. Č., UADBB „Clemont draudimo brokeris“, antstolis Rimantas Vižainiškis

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo J. R. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys J. J., V. J., I. R., S. Č., UADBB „Clemont draudimo brokeris“, antstolis Rimantas Vižainiškis.

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėjas skunde nurodo, kad nesutinka su antstolio Rimanto Vižainiškio 2019 m. spalio 23 d. patvarkymu Nr. S-19-128-20002 dalyje dėl vykdomosios bylos Nr. 0128/18/01132 užbaigimo kaip pilnai įvykdytos ir vykdomojo dokumento grąžinimo išdavusiai institucijai. Nurodo, jog antstolis vykdė Alytaus miesto 2-ojo notaro biuro notarės R. S. 2011 m. rugpjūčio 11 d. V. J. išduotą vykdomąjį įrašą dėl 3 707,14 Eur (12 800 Lt) skolos ir 5 procentų metinių palūkanų už laiku neapmokėtą 2010 m. rugpjūčio 15 d. vekselį nuo vekselio mokėjimo dienos iki visiško skolos išieškojimo (vykdomoji byla Nr. 0128/18/01131) ir 2013 m. liepos 1 d. V. J. išduotą vykdomąjį įrašą dėl 3 475,44 Eur (12 000 Lt) skolos ir 5 procentų metinių palūkanų už laiku neapmokėtą 2010 m. gegužės 1 d. vekselį nuo vekselio mokėjimo dienos iki visiško skolos sumokėjimo (vykdomoji byla Nr. 0128/18/01132) iš skolininko. Pareiškėjas nurodo, kad, išvadavus vykdomuosius raštus, išieškotojas V. J. 2013 m. liepos 2 d. indosamentais perleido visas teises pagal 2010 m. gegužės 1 d. ir 2010 m. rugpjūčio 15 d. vekselius naujajai išieškotojai J. J.. Pareiškėjas pažymėjo, kad, vadovaujantis Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 22 straipsnio 1 dalimi, indosamentas, įrašytas po protesto dėl neapmokėjimo arba pasibaigus protesto įforminimo terminui, laikomas tik teisių perleidimu, taigi 2013 m. liepos 2 d. indosamentai laikytini ne procesinių, bet tik materialiųjų teisių perleidimu J. J., todėl ji yra netinkama išieškotoja, dėl to antstolis negalėjo priimti vykdyti 2013 m. liepos 1 d. V. J. išduotą vykdomąjį įrašą dėl 3475,44 Eur (12 000 Lt) skolos ir 5 procentų metinių palūkanų iš skolininko (vykdomoji byla Nr. 0128/18/01132). Faktą, kad J. J. yra netinkama išieškotoja analogiškoje vykdomojoje byloje Nr. 0128/18/01331 konstatavo Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 29 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2YT-8945-1080/2019 ir Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 10 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2S-1598-934/2019. Pareiškėjas nurodo, kad nors antstolis tuo pačiu metu vykdė dvi vykdomąsias bylas, tačiau jis be pagrindo vienašališkai dalį išieškotų ir sumokėtų sumų užskaitė vykdomojoje byloje Nr. 0128/18/01132, nors jos buvo sumokėtos kitoje vykdomojoje byloje Nr. 0128/18/01131. Antstolis neturėjo teisės pradėti vykdyti J. J. pateiktus 2011 m. rugpjūčio 11 d. ir 2013 m. liepos 1 d. vykdomuosius įrašus, kurie išduoti kitam asmeniui. Pareiškėjas 2019 m. lapkričio 14 d. skundu dėl antstolio veiksmų prašo panaikinti 2019 m. spalio 23 d. antstolio Rimanto Vižainiškio patvarkymo Nr. S-19-128-20002 dalį, kuria antstolis užbaigė vykdomąją bylą Nr. 0128/18/01132 kaip visiškai įvykdytą ir vykdomąjį dokumentą grąžino išdavusiai institucijai; tenkinti skolininko 2019 m. spalio 14 d. prašymą visiškai, t. y. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0128/18/01132 kaip pateiktą netinkamo išieškotojo ir grąžinti skolininkui visas išieškotas/sumokėtas lėšas vykdomojoje byloje Nr. 0128/18/01132, jas pervedant į skolininko sutuoktinės I. R. atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT03 7044 0600 0175 9333, AB SEB banke.

4Antstolis 2019 m. lapkričio 20 d. patvarkymu netenkino pareiškėjo skundo ir kartu su vykdomosiomis bylomis persiuntė jį nagrinėti teismui. Antstolis nurodė, kad 2018 m. birželio 28 d. išieškotojos atstovas S. Č. pateikė antstoliui vykdyti 2011 m. rugpjūčio 11 d. ir 2013 m. liepos 1 d. vykdomuosius įrašus Nr. 6078 ir Nr. 3944 dėl skolų išieškojimo iš skolininko J. R. išieškotojo V. J. naudai, kuris 2013 m. liepos 2 d. indosamentu perleido visas teises į abu vekselius savo motinai J. J.. Antstolis pažymėjo, kad vykdomasis įrašas Nr. 3944 pateiktas vykdyti per 5 metus nuo jo įsiteisėjimo, o vykdomasis įrašas Nr. 6078 pateiktas per 7 metus nuo jo įsiteisėjimo, tačiau jis buvo išduotas iki 2011 m. spalio 1 d., t. y. iki CPK 606 straipsnio 2 dalies pakeitimo, kai galiojo 10 metų dokumento pateikimo vykdymui senaties terminas, todėl 2018 m. birželio 29 d. buvo surašyti patvarkymai priimti abu vykdomuosius įrašus vykdyti. Skolininko registracijos adresu siųsti raginimai kartu su patvarkymais priimti vykdomuosius dokumentus vykdyti grįžo neįteikti. Raginimai paskelbti viešai Antstolių informacinėje sistemoje. Suėjus raginimo terminui pradėtas priverstinis skolų išieškojimas, areštuotas skolininko ir jo sutuoktinės turtas. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi Nr. 2VP-31867-934/2018 nustatė, kad 1/2 dalis bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje priklauso skolininkui. Skolininko sutuoktinei ir jos darbovietei 2018 m. rugsėjo 6 d. įteiktas patvarkymas Nr. S-19-128-14880 vykdyti vykdomąjį dokumentą. I. R. 2018 m. rugsėjo 19 d. raštu įsipareigojo sumokėti įsiskolinimą per 6 mėnesius. Nuo 2018 m. spalio 11 d. iki 2019 m. sausio 7 d. skolininko sutuoktinė geruoju pati sumokėjo į antstolio depozitinę sąskaitą 4 160 Eur sumą, iš skolininko sutuoktinės darbo užmokesčio išskaičiuota 730,12 Eur, iš skolininko sąskaitos nurašyta 242,94 Eur, viso 5 133,06 Eur. Šios lėšos paskirstytos skolų ir vykdymo išlaidų padengimui vykdomosiose bylose Nr. 0128/18/01131 ir Nr. 0128/18/01132. Antstolis pažymėjo, kad iki to laiko nei skolininkas, nei jo sutuoktinė nepateikė antstoliui prašymų ar skundų dėl vykdomų išieškojimų, skolas pripažino ir mokėjo. Antstolis nurodo, kad 2019 m. rugsėjo 14 d. gautas skolininko atstovės pareiškimas taikyti 5 metų pateikimo vykdymui senaties terminą ir nutraukti vykdymą vykdomojoje byloje Nr. 0128/18/01131. Antstolis 2019 m. sausio 15 d. patvarkymu Nr. S-19-128-1074 sustabdė vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0128/11/01131 bei pasiūlė išieškotojai J. J. per 20 dienų nuo patvarkymo gavimo dienos kreiptis į teismą dėl praleisto 5 metų senaties termino atnaujinimo. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-8945-1080/2019 atmetė J. J. prašymą atnaujinti praleistą senaties terminą. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-1598-934/2019 paliko galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį. Antstolis nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 10 d. nutartį gavo 2019 m. spalio 18 d., todėl 2019 m. spalio 23 d. surašė patvarkymą Nr. S-19-128-20002, kurio nutarė vykdomąją bylą Nr. 0128/18/01131 nutraukti, kadangi teismas neatnaujino J. J. vykdomojo dokumento pateikimo senaties termino. Skolininko sutuoktinės I. R. sumokėtas bei iš J. R. išieškotas ir iki 2019 m. sausio 7 d. paskirstytas vykdomosiose bylose Nr. 0128/18/01131 ir 0128/18/01132 lėšas, nusprendė užskaityti vykdomojoje byloje Nr. 0128/18/01132 (3 496,29 Eur skolos ir 941,93 Eur 5 proc. metinių palūkanų ir 694,84 Eur vykdymo išlaidų padengimui, iš viso 5 133,06 Eur. Antstolis pažymėjo, kad po 2019 m. sausio 7 d. į antstolio sąskaitą sumokėtos, nuskaičiuotos ir nurašytos lėšos (5 418,10 Eur) grąžintos į skolininko sutuoktinės sąskaitą. Vykdomoji byla Nr. 0128/18/01132. 2019 m. spalio 23 d. patvarkymu Nr. S-19-128-19999, kaip visiškai įvykdyta užbaigta ir vykdomasis dokumentas grąžintas išdavusiai institucijai. Antstolis nurodė, kad vykdymo proceso metu vykdomojoje byloje Nr. 0128/18/01132 skolininkas jokių antstolio veiksmų neskundė, pareiškimų ar prašymų nereiškė. Nuo patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, ar nuo patvarkymo skolininko sutuoktinės darbovietei dėl skolos išieškojimo priėmimo praėjo daugiau kaip 90 dienų, nurodytų CPK 512 straipsnyje, t. y. vykdymo procese skolininkas nepasinaudojo savo teise ginčyti J. J., kaip išieškotojos, statusą, skola buvo mokama geranoriškai, išskaitoma iš sutuoktinės darbo užmokesčio, nurašoma nuo skolininko sąskaitų, tačiau jokių prieštaravimų ar skundų antstoliui pateikta nebuvo. Antstolis pažymėjo, kad teismų praktikoje indosamentas nėra vertinamas vienareikšmiškai tik kaip materialinių teisių perdavimas kartu su vertybiniu popieriumi. Nurodė, kad teismai yra konstatavę, jog subjektinių teisių parėmimas materialinėje teisėje yra pagrindas perimti ir procesines teises, indosamentu perduodamos visos teisės pagal vekselį, todėl iš vekselio kylančios reikalavimo teisės gali būti perduodamos tik indosamentu. Antstolis nurodė, kad skolininkas skunde neginčija skolos ir vykdomojo dokumento, kaip skolos išieškojimo pagrindo, o ginčija faktą, kad dėl skolos išieškojimo kreipėsi J. J., o ne V. J., tačiau toks skundas pateiktas vykdymo procesui pasibaigus bei praleidus antstolio veiksmų apskundimo terminus. Vykdymo procese faktas, kad lėšos pervestos netinkamam išieškotojui nustatytas nebuvo. Antstolis nurodė, kad V. J. atstovui advokatui V. T. antstolis Rimantas Vižainiškis 2019 m. rugsėjo 24 d. pateikė duomenis apie vykdomus išieškojimus J. J. naudai pagal minėtus vekselius, o antstolių rūmai apie šiuos išieškojimus V. J. advokatą informavo 2019 m. rugpjūčio 21 d. t. y. apie skolų išieškojimą iš J. R. J. J. naudai V. J. buvo žinoma jau 2019 m. rugpjūčio 5 d., tačiau jokių prieštaravimų ar skundų dėl to V. J. antstoliui nepareiškė. Antstolis pažymėjo, kad pareiškėjo skunde nurodytas reikalavimas grąžinti lėšas turėtų būti nagrinėjimas ieškinio tvarka, o ne per antstolio veiksmų apskundimo institutą užbaigtame vykdymo procese.

5Suinteresuotas asmuo J. J. atsiliepime į skundą dėl antstolio veiksmų prašo civilinę bylą nutraukti kaip nenagrinėtiną teisme, kadangi vykdymo procesas yra pasibaigęs, todėl vykdymo proceso dalyviai savo teises turi ginti ne paduodant skundą dėl antstolio veiksmų, bet pateikiant ieškinį ginčo teisenos tvarka.

6Suinteresuotas asmuo V. J. atsiliepime į skundą dėl antstolio veiksmų prašo civilinę bylą nutraukti kaip nenagrinėtiną teisme, kadangi vykdymo procesas yra pasibaigęs, todėl vykdymo proceso dalyviai savo teises turi ginti ne paduodant skundą dėl antstolio veiksmų, bet pateikiant ieškinį ginčo teisenos tvarka.

7Suinteresuoti asmenys I. R., S. Č. ir UADBB „Clemont draudimo brokeris“ per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į skundą dėl antstolio veiksmų nepateikė.

8Pareiškėjo skundas atmestinas

9Iš vykdomosios bylos Nr. 0128/18/01132 nustatyta, kad antstolis Rimantas Vižainiškis vykdo Alytaus m. 2-ojo notaro biuro notarės R. S. 2013 m. liepos 1 d. vykdomąjį įrašą Nr. 3944 dėl 12 072 Lt (3 496,29 Eur) skolos (12 000 Lt vekselyje nurodytos sumos ir 72 Lt išlaidų už vykdomąjį įrašą) ir 5 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko J. R. išieškotojo (vekselio turėtojo) V. J. naudai (v. b. l. 3). Vykdomasis įrašas išduotas pagal 2010 m. gegužės 1 d. paprastąjį vekselį, kuriuo vekselio davėjas J. R. 2010 m. liepos 15 d. besąlygiškai įsipareigojo apmokėti vekselio gavėjui V. J. 12 000 Lt (3 475,44 Eur) sumą (v. b. l. 2). 2013 m. liepos 2 d. indosamentu vekselio turėtojas V. J. perleido visas teises pagal 2010 m. gegužės 1 d. paprastąjį vekselį J. J. (v. b. l. 1). 2018 m. birželio 29 d. J. J. įgaliotas asmuo S. Č. pateikė antstoliui Rimantui Vižainiškiui vykdyti Alytaus m. 2-ojo notaro biuro notarės R. S. 2013 m. liepos 1 d. vykdomąjį įrašą Nr. 3944 (v. b. l. 4-6). Antstolis, nenustatęs akivaizdžių kliūčių, 2018 m. birželio 29 d. patvarkymu Nr. S-18-128-11402 priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti (v. b. l. 9). Antstolis 2018 m. birželio 29 d. surašė raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S-18-128-11417, vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S-18-128-11416, kuriuos išsiuntė skolininkui, tačiau jų jam įteikti nepavyko (v. b. l. 10-12). Pažymėtina, kad kartu su šiais vykdomojoje byloje Nr. 0128/18/01132 priimtais procesiniais dokumentais, skolininkui kartu buvo išsiųsti ir 2018 m. birželio 29 d. priimti antstolio procesiniai dokumentai kitoje vykdomoje vykdomojoje byloje Nr. 0128/18/01131, kurioje skolininkas ir išieškotojas yra tie patys asmenys: patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimas įvykdyti sprendimą, vykdymo išlaidų apskaičiavimas, turto arešto aktas, nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas, patvarkymas areštuoti skolininko turtą, nesuėjus raginimo terminui (v. b. l. 13-22). Raginimas vykdomojoje byloje Nr. 0128/18/01132 skolininkui buvo įteiktas 2018 m. birželio 29 d. viešo paskelbimo būdu (CPK 660 straipsnis). Be to, antstolis priėmęs vykdyti vykdomąjį dokumentą vykdyti ėmėsi priemonių nustatyti skolininko turtinę padėtį: patikrino turto arešto aktų, gyventojų, vedybų sutarčių, hipotekos, nekilnojamojo turto, kelių transporto priemonių, valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos registrų duomenis, areštavo skolininkui asmeninės ir bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą (v. b. l. 24-28, 30-40, 43-46, 48-50, 53, 59-60). 2018 m. liepos 9 d. gautas J. J. prašymas areštuoti skolininko sutuoktinės I. R. vardu registruotą butą, esantį adresu ( - ), ir siūlyti išieškotojai kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje (v. b. l. 51). Antstolis 2018 m. liepos 13 d. surašė siūlymą pasirašyti sutikimą dėl skolininko turto dalies nustatymo (v. b. l. 55-58, 71). Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP-31867-918/2018 nustatyta skolininko turto dalis bendrojoje jungtinėje su sutuoktine I. R. nuosavybėje (el. b. l. 75-77). 2018 m. rugsėjo 6 d. priimtas patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą, adresuotas skolininko sutuoktinės darbovietei UAB „E“, kuri įpareigota daryti išskaitas iš skolininko sutuoktinės darbo užmokesčio (v. b. l. 79). Antstolio kontoroje 2018 m. rugsėjo 19 d. gautas I. R. įsipareigojimas, kuriame ji nurodė, kad įsipareigoja skolininko įsiskolinimą, palūkanas ir vykdymo išlaidas sumokėti per 6 mėnesius; pirmą įmoką sumokant 2018 m. spalio 12 d., prašė išieškojimo nenukreipti į nekilnojamąjį turtą (v. b. l. 89). 2018 m. spalio 15 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu paskirstytos 1 899,59 Eur išieškotos lėšos: išieškota skola – 785,15 Eur, vykdymo išlaidos – 80 Eur (vykdomoji byla Nr. 0128/18/01131), išieškota skola – 739,06 Eur, vykdymo išlaidos – 80 Eur (vykdomoji byla Nr. 0128/18/01132) bendrai išieškotas 130,24 Eur atlygis antstoliui ir 85,14 Eur papildomų vykdymo išlaidų (v. b. l. 92). 2018 m. lapkričio 6 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu paskirstytos 263,65 Eur išieškotos lėšos: išieškota skola – 125,14 Eur (vykdomoji byla Nr. 0128/18/01131), išieškota skola – 117,80 Eur (vykdomoji byla Nr. 0128/18/01132) bendrai išieškotas 20,71 Eur atlygis antstoliui (v. b. l. 94). 2018 m. lapkričio 10 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu paskirstytos 999,59 Eur išieškotos lėšos: išieškota skola – 474,49 Eur (vykdomoji byla Nr. 0128/18/01131), išieškota skola – 446,63 Eur (vykdomoji byla Nr. 0128/18/01132) bendrai išieškotas 78,47 Eur atlygis antstoliui (v. b. l. 96). 2018 m. lapkričio 28 d. J. J. pateikė antstoliui prašymą priimti patvarkymą paskirti ekspertizę ir nukreipti išieškojimą į 1/2 dalį buto, esančio adresu ( - ) (v. b. l. 100-101). 2018 m. gruodžio 7 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu paskirstytos 1 360,11 Eur išieškotos lėšos: išieškota skola – 645,80 Eur (vykdomoji byla Nr. 0128/18/01131), išieškota skola – 607,87 Eur (vykdomoji byla Nr. 0128/18/01132) bendrai išieškotas 106,44 Eur atlygis antstoliui (v. b. l. 104). 2019 m. sausio 4 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu paskirstytos 364,72 Eur išieškotos lėšos: išieškota skola – 173,23 Eur (vykdomoji byla Nr. 0128/18/01131), išieškota skola – 163,05 Eur (vykdomoji byla Nr. 0128/18/01132) bendrai išieškotas 28,44 Eur atlygis antstoliui (v. b. l. 107). Iš vykdomojoje byloje esančio J. J. banko sąskaitos išrašo matyti, kad į jos banko sąskaitą 2018 m. spalio 18 d. antstolis pervedė išieškotą 1 684,21 Eur sumą, 2018 m. lapkričio 12 d. – 921,12 Eur, 2018 m. lapkričio 14 d. – 242,94 Eur (v. b. l. 99). Iš vykdomojoje byloje esančių duomenų matyti, kad skolininko sutuoktinė į antstolio depozitinę sąskaitą sumokėjo 1 800 Eur, 1 000 Eur, 1 100 Eur, 160 Eur sumas. O skolininkas – 454,88 Eur, 2 788,63 Eur sumas (v. b. l. 90-91, 95, 103, 106, 118-119). Iš skolininko sutuoktinės darbo užmokesčio išieškotos 264,47 Eur, 260,52 Eur, 205,13 Eur, 226,50 Eur, 334 Eur, 249,45 Eur, 389,53 Eur, 379,88 Eur, 362,88 Eur, 232,55 Eur sumos (v. b. l. 93, 102, 105, 111-117). Iš vykdomojoje byloje esančio išrašo iš antstolio depozitinės sąskaitos ir ant išrašo padarytų žymų matyti, kad išieškotos lėšos buvo paskirstytos, J. J. pervesta 4 438,22 Eur, taip pat padengtos ir vykdymo išlaidos (v. b. l. 120-122). 2019 m. spalio 14 d. Skolininkas pateikė antstoliui prašymą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nutraukti vykdomąsias bylas Nr. 0128/18/01131 ir Nr. 0128/18/01132 ir grąžinti skolininkui visas išieškotas/sumokėtas lėšas, jas pervedant į skolininko sutuoktinės sąskaitą (vykdomosios bylos Nr. 0128/18/01131 l. 158-159). Prašyme skolininkas nurodė, kad J. J. yra netinkama išieškotoja ir ji, taip pat V. J. yra praleidę vykdomųjų dokumentų pateikimo vykdyti 5 metų terminą, todėl vykdomosios bylos nutrauktinos. Antstolis 2019 m. spalio 23 d. priėmė patvarkymą Nr. S-19-128-20002 dėl 2019 m. spalio 14 d. prašymo, kuriuo nutarė tenkinti skolininko 2019 m. spalio 14 d. prašymą ir vykdomąją bylą Nr. 0128/18/01132 užbaigti kaip visiškai įvykdytą ir vykdomąjį dokumentą grąžinti išdavusiai institucijai; vykdomąją bylą Nr. 0128/18/01131 užbaigti kaip pateiktą vykdyti praleidus pateikimo vykdyti senaties terminą ir vykdomąjį dokumentą grąžinti J. J.; antstolio depozitinėje sąskaitoje išieškotą ir saugomą 5 418,10 Eur sumą pervesti į skolininko sutuoktinės sąskaitą (v. b. l. 125). Antstolis 2019 m. spalio 23 d. priėmė patvarkymą Nr. S-19-128-19999 dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo, kuriuo užbaigė vykdomąją bylą Nr. 0128/18/01132 visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą ir vykdomąjį dokumentą grąžino išdavusiais institucijai – Alytaus m. 2-ojo notaro biuro notarei R. S. (v. b. l. 126). 2019 m. lapkričio 14 d. skolininkas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašo panaikinti 2019 m. spalio 23 d. antstolio Rimanto Vižainiškio patvarkymo Nr. S-19-128-20002 dalį, kuria antstolis užbaigė vykdomąją bylą Nr. 0128/18/01132 kaip visiškai įvykdytą ir vykdomąjį dokumentą grąžino išdavusiai institucijai; tenkinti skolininko 2019 m. spalio 14 d. prašymą visiškai, t. y. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0128/18/01132 kaip pateiktą netinkamo išieškotojo ir grąžinti skolininkui visas išieškotas/sumokėtas lėšas vykdomojoje byloje Nr. 0128/18/01132, jas pervedant į skolininko sutuoktinės banko sąskaitą (v. n. l. 129).

10Pagal Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo (toliau – AĮ) 2 straipsnio 1 dalį, antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Atlikdamas vykdymo veiksmus, antstolis neturi viršyti jam suteiktų įgalinimų (CPK 585 straipsnio 4 dalis). Pagal AĮ 3 straipsnio 1 dalį, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Tuo pačiu antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 634 straipsnio 2 dalis). Taigi, antstolis vykdydamas vykdomuosius dokumentus turi siekti kuo greitesnio ir efektyvesnio (realesnio) vykdomojo dokumento įvykdymo, tuo pačiu nepažeidžiant vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias CPK bei teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos normas, laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Taigi, vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (AĮ 3 str.), kurio pašalinimas yra viešojo intereso sudėtinė dalis, garantuojanti skolininko teisių teismų sprendimų vykdymo procese veiksmingą gynybą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-227/2008, 2010 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-40/2010; ir kt., Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1949-656/2019).

12Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl to, kad antstolis užbaigė vykdomąją bylą kaip visiškai įvykdytą, t. y. paskirstęs abejose vykdomosios bylose Nr. 0128/18/01131 ir Nr. 0128/18/01132 išieškotas lėšas J. J., taip pat vykdymo išlaidoms padengti. Skolininko teigimu, J. J. yra netinkama išieškotoja vykdomojoje byloje, todėl vykdomoji byla turėjo būti nutraukta, o išieškotos lėšos grąžintos skolininkui.

13Vekselis yra vertybinis popierius (CK 1.101 straipsnis), kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui (CK 1.105 straipsnio 1 dalis, ĮPVĮ 2 straipsnio 1 dalis). Vekselio išrašymu sukuriamas naujas civilinių teisių objektas – vertybinis popierius, kuriame įtvirtinta nauja prievolė dalyvauja civilinėje apyvartoje kaip savarankiška abstrakti prievolė. Vekselyje įtvirtintos prievolės abstraktumas ir griežti vekselio formalumo reikalavimai lemia tai, kad šio vertybinio popieriaus turėtojas tol, kol neįrodyta priešingai, laikomas teisėtu jo savininku ir šiame dokumente įtvirtintos reikalavimo teisės turėtoju. Taip užtikrinama vekselio, kaip vertybinio popieriaus, civilinei apyvartai labai reikšminga jo viešo patikimumo savybė. Tam, kad vekselio turėtojas santykiuose su trečiaisiais asmenimis būtų pripažįstamas teisėtu vekselio savininku, taigi ir asmeniu, kuriam priklauso šiame vertybiniame popieriuje įtvirtinta reikalavimo teisė, jam pakanka pateikti dokumentą, atitinkantį įstatymo vekselio formai ir turiniui keliamus reikalavimus, kuriame yra nenutrūkstama eilė perduodamųjų įrašų, t. y. indosamentų, iš kurių paskutiniajame nurodyta būtent jo pavardė, arba neužpildytas indosamentas (ĮPVĮ 18 straipsnio 1 dalis). Išvardytos vekselio teisinės savybės lemia universalų šio vertybinio popieriaus naudojimą civilinėje apyvartoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007).

14Vekselio perdavimas indosamentu – perduodamuoju įrašu vekselio antrojoje pusėje arba jo pratąsoje, patvirtinančiu visų teisių pagal vekselį perdavimą kitam asmeniui, yra įprastinis jo, kaip vertybinio popieriaus, perdavimo būdas (ĮPVĮ 2 straipsnio 5 dalis, 13 straipsnio 1 dalis). Svarbi vekselio savybė yra ta, kad reikalavimai pagal vekselį gali būti tenkinami ne ginčo tvarka. Siekiant pasinaudoti šia vekselio savybe, būtina laikytis ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatytos tvarkos. Šių reikalavimų neįvykdžius atsiranda ĮPVĮ 55 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtinti padariniai – pasibaigus nustatytiems terminams pateikti neprotestuotiną vekselį apmokėti, vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, indosantams ir kitiems įsipareigojusiems asmenims. Aiškindamas ir taikydamas pirmiau nurodytas Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo normas, kasacinis teismas yra nurodęs, kad vekselio turėtojo teisė „pareikšti reikalavimus“ reiškia kreipimąsi į notarą dėl reikalavimo apmokėti vekselį patenkinimo ne ginčo tvarka, notarui išduodant vykdomąjį įrašą (ĮPVĮ 55 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 72 straipsnio 2 dalis, 81 straipsnis). Taigi įstatyme nustatytų terminų pateikti vekselį apmokėti laikymasis yra būtina sąlyga vekselio turėtojui įgyti teisę reikalauti vekselį apmokėti ne ginčo tvarka. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. R. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-314/2010; 2011 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. N. v. E. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-199/2011).

15Vekselio, kaip vertybinio popieriaus, įstatyme nustatytų savybių praradimas pasireiškia ne tik teisės patenkinti reikalavimą ne ginčo tvarka praradimu, bet ir tam tikrais jo apyvartos apribojimais. Kai vekselis perduodamas indosamentu, įrašytu pasibaigus mokėjimo ir protesto įforminimo terminams, toks indosamentas laikomas tik teisių perleidimu (ĮPVĮ 22 straipsnio 1 dalis). Tokiu atveju vekselio turėtojas neturi besąlyginio reikalavimo teisės pagal ginčijamą vekselį, kaip vertybinį popierių, o skolininkas jam gali reikšti prieštaravimus, kaip teisių perleidimo atveju, t. y. turi teisę reikšti visus atsikirtimus, kuriuos jis turėjo teisę reikšti pradiniam kreditoriui (CK 6.107 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. ir kt. v. UAB „Dituvos prekyba“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-181/2011). Perleidimas indosamentu, t. y. įrašant atitinkamą įrašą vekselyje, reikšmingas vekselio, kaip vertybinio popieriaus, apyvartai (ĮPVĮ 16 straipsnio 1 dalis, 18 straipsnio 1 dalis). Vekselį perleidus ne indosamentu, o teisių perleidimo sutartimi, paskutinis vekselio savininkas jame neįrašo įrašo, patvirtinančio visų teisių perleidimo naujajam vekselio turėtojui, todėl šis neturi teisės įstatymo nustatyta tvarka indosamentu perleisti vekselio toliau kitiems asmenims. Praleidus pateikimo apmokėti terminą, indosamentas praranda savo reikšmę, nes vekselis yra praradęs įstatyme nustatytas jo panaudojimo galimybes, turėtas iki termino pateikti apmokėti (perduoti kaip vertybinį popierių, patenkinti reikalavimą ne ginčo tvarka), todėl jis nebedalyvauja civilinėje apyvartoje ir perleidžiamas jau ne kaip vertybinis popierius, o tik kaip reikalavimo teisę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-258/2013).

16Vekselio, kaip vertybinio popieriaus, patvirtintą teisę galima perleisti kitam asmeniui tik kai perleidžiamas pats vertybinis popierius (CK 1.101 str. 3 d., 1.105 str.). Vertybiniai popieriai perleidžiami pagal įstatymus. LR ĮPVĮ reglamentuoja įsakomųjų ir paprastųjų vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius. LR ĮPVĮ imperatyviai nurodyta vekselio perdavimo forma, t. y. vekselis gali būti perduodamas indosamentu (LR ĮPVĮ 13 str. 1 d.). Indosamentas turi būti įrašas vekselyje arba jo pratąsoje, nurodant asmenį, kuriam perleidžiamas reikalavimas, pasirašytas indosanto (vekselio turėtojo) (LR ĮPVĮ 15 str. 1 d.). Indosamentu perduodamos visos teisės pagal vekselį, todėl iš vekselio kylančios reikalavimo teisės gali būti perduodamos tik indosamentu. Indosamentas gali būti įrašytas ir prasidėjus vykdymo procesui.( Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-635-123/2009)

17Bylos duomenimis nustatyta, kad Alytaus m. 2-ojo notaro biuro notarė R. S. 2013 m. liepos 1 d. išdavė vykdomąjį įrašą Nr. 3944 dėl 12 072 Lt (3 496,29 Eur) skolos (12 000 Lt vekselyje nurodytos sumos ir 72 Lt išlaidų už vykdomąjį įrašą) ir 5 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko J. R. išieškotojo (vekselio turėtojo) V. J. naudai (v. b. l. 3). Vykdomasis įrašas išduotas pagal 2010 m. gegužės 1 d. paprastąjį vekselį, kuriuo vekselio davėjas J. R. 2010 m. liepos 15 d. besąlygiškai įsipareigojo apmokėti vekselio gavėjui V. J. 12 000 Lt (3 475,44 Eur) sumą (v. b. l. 2). Vekselio turėtojas V. J. 2013 m. liepos 2 d. indosamentu perleido visas teises pagal 2010 m. gegužės 1 d. paprastąjį vekselį J. J.. Taigi konstatuotina, jog terminas pateikti apmokėti vekselį nebuvo praleistas, pradiniam išieškotojui buvo išduotas vykdomasis įrašas, todėl vekselis nėra praradęs įstatyme nustatyto jo panaudojimo galimybės. Pažymėtina, ir tai, kad išieškotojo reikalavimo teisė į konkrečią pinigų sumą atsirado ne notarui išdavus vykdomąjį įrašą, o vekselio davėjui išdavus vekselį ir įsipareigojus pagal jį vekselio turėtojui sumokėti konkrečią pinigų sumą. Taigi, kai naujasis išieškotojas perima reikalavimo teises materialinėje teisėje, jis tiesiogiai perima ir procesines teises. O vykdomasis įrašas yra išduotas neapmokėto vekselio pagrindu ir yra vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas, be kurio vykdymo veiksmus atlikti draudžiama (CPK 586 str.). Atsižvelgiant į tai, kad vekselis nėra praradęs įstatyme nustatyto jo panaudojimo galimybes ir dalyvauja civilinėje apyvartoje, kaip vertybinis popierius bei yra perleistas indosamentu, konstatuotina, jog J. J. yra tinkama išieškotoja 2013 m. liepos 2 d. indosamentu perėmusi visas teises pagal 2010 m. gegužės 1 d. paprastąjį vekselį.

18CPK 687 straipsnio 2 dalis numato, jeigu yra keli tos pačios eilės išieškotojai ar skolininkai, įskaitymas galimas tik proporcingai jiems tenkančios skolos ar išieškojimo daliai. CPK 688 straipsnio 1 dalis numato, jog išieškojimas gali būti nukreipiamas į skolininko pinigų sumas ir kitokį turtą, esančius pas kitus asmenis. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog antstolis Rimantas Vižainiškis vykdė dvi vykdomąsias bylas (vykdomoji byla Nr. 0128/18/01131 ir vykdomoji byla Nr. 0128/18/01132) dėl skolų išieškojimo iš to paties skolininko J. R. išieškotojos J. J. naudai. Nustatyta, jog antstolis 2019 m. spalio 23 d. surašė patvarkymą Nr. S-19-128-20002, kurio nutarė vykdomąją bylą Nr. 0128/18/01131 nutraukti, kadangi teismas neatnaujino J. J. vykdomojo dokumento pateikimo senaties termino. Skolininko sutuoktinės I. R. sumokėtas bei iš J. R. išieškotas ir iki 2019 m. sausio 7 d. paskirstytas vykdomosiose bylose Nr. 0128/18/01131 ir Nr. 0128/18/01132 lėšas, nusprendė užskaityti vykdomojoje byloje Nr. 0128/18/01132 (3 496,29 Eur skolos ir 941,93 Eur 5 proc. metinių palūkanų ir 694,84 Eur vykdymo išlaidų padengimui, iš viso 5 133,06 Eur, o po 2019 m. sausio 7 d. į antstolio sąskaitą sumokėtas ir nurašytas perteklinės lėšas (5 418,10 Eur) grąžino į skolininko sutuoktinės sąskaitą. Atsižvelgiant į tai, jog J. J. yra tinkama išieškotoja, o antstolis atlikdamas savo tiesiogines funkcijas išieškojo iš skolininko piniginės lėšas pagal galiojantį ir vykdytiną vykdomąjį dokumentą, darytina išvada, jog antstolis iš skolininko V. J. išieškotas lėšas pagrįstai užskaitė vykdomojoje byloje Nr. 0128/18/01132 ir pervedė jas išieškotajai.

19Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad antstolis tinkamai laikėsi vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų reikalavimų, veikė pagal įstatymų jam priskirtą kompetenciją, todėl nenustačius antstolio veiksmuose vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų pažeidimų, pareiškėjų skundas atmestinas, kaip nepagrįstas.

20Pažymėtina, jog iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog V. J. kreipėsi į teismą dėl 12800 Lt skolos pagal 2010 m. rugpjūčio 15 d. vekselį priteisimo, 2020 m. balandžio 29 d. preliminariu sprendimu ieškovo ieškinys yra patenkintas, minėtas preliminarus sprendimas nėra įsiteisėjęs. Pažymėtina, jog minėtos aplinkybės antstolio Rimanto Vižainiškio atliktų veiksmų teisėtumo vykdomojoje byloje Nr. 0128/18/01132 vertinimui įtakos neturi.

21Teismas, vadovaudamasis CPK 290, 510 ir 513 straipsniais,

Nutarė

22Pareiškėjo (skolininko) J. R. skundo dėl antstolio veiksmų netenkinti.

23Nutartis per 7 (septynias) dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė rašytinio proceso... 2. Teismas... 3. Pareiškėjas skunde nurodo, kad nesutinka su antstolio Rimanto Vižainiškio... 4. Antstolis 2019 m. lapkričio 20 d. patvarkymu netenkino pareiškėjo skundo ir... 5. Suinteresuotas asmuo J. J. atsiliepime į skundą dėl antstolio veiksmų... 6. Suinteresuotas asmuo V. J. atsiliepime į skundą dėl antstolio veiksmų... 7. Suinteresuoti asmenys I. R., S. Č. ir UADBB „Clemont draudimo brokeris“... 8. Pareiškėjo skundas atmestinas... 9. Iš vykdomosios bylos Nr. 0128/18/01132 nustatyta, kad antstolis Rimantas... 10. Pagal Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo (toliau – AĮ) 2 straipsnio 1... 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad taikant ir aiškinant... 12. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl to, kad antstolis užbaigė vykdomąją... 13. Vekselis yra vertybinis popierius (CK 1.101 straipsnis), kuriuo jį... 14. Vekselio perdavimas indosamentu – perduodamuoju įrašu vekselio antrojoje... 15. Vekselio, kaip vertybinio popieriaus, įstatyme nustatytų savybių praradimas... 16. Vekselio, kaip vertybinio popieriaus, patvirtintą teisę galima perleisti... 17. Bylos duomenimis nustatyta, kad Alytaus m. 2-ojo notaro biuro notarė R. S.... 18. CPK 687 straipsnio 2 dalis numato, jeigu yra keli tos pačios eilės... 19. Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad antstolis tinkamai laikėsi vykdymo... 20. Pažymėtina, jog iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti,... 21. Teismas, vadovaudamasis CPK 290, 510 ir 513 straipsniais,... 22. Pareiškėjo (skolininko) J. R. skundo dėl antstolio veiksmų netenkinti.... 23. Nutartis per 7 (septynias) dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu...