Byla 2-2249-636/2011
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo A. Š., R. Š. ir V. K. jų nepilnamečių vaikų atžvilgiu, nuolatinės globos ir gyv. vietos nustatymo , išlaikymo priteisimo jų vaikams, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja S. G. , sekretoriaujant D. J., dalyvaujant ieškovo Vaikų teisių apsaugos tarnybos atstovui atstovui Vl. Narmontui, dalyvaujant atsakovei A. Š. ir nedalyvaujant atsakovams R. Š. ir V. K., jiems apie teismo posėdį pranešta tinkamai, teismo šaukimais ir paskelbiant spaudoje,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Vaikų teisių apsaugos tarnybos ieškinį dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo A. Š., R. Š. ir V. K. jų nepilnamečių vaikų atžvilgiu, nuolatinės globos ir gyv. vietos nustatymo , išlaikymo priteisimo jų vaikams, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo .

3Teismas , išnagrinėjęs bylą ,

Nustatė

4kad ieškovas ieškiniu prašo neterminuotai apriboti tėvų valdžią atsakovams A. Š. , R. Š. ir V. K. jų nepilnamečių vaikų E. Š. ir Ž. K. atžvilgiu ,nustatyti jiems nuolatinę globą, nustatyti šių gyv. vietą pas Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namus ir skirti juos nuolatiniais E. Š. ir Ž. K. globėjais ir turto administratoriais , kadangi atsakovai vengia atlikti savo pareigą auklėti, išlaikyti vaiką , visiškai vaiku nesirūpina .Prašo priteisti iš atsakovų išlaikymą nepilnamečiams vaikams ( b.l. 2-5).

5Ieškovo atstovas Vl. N. teismo posėdyje paaiškino, kad atsakovai turi du vaikus: E. Š., gim. , ir Ž. K., gim. A. Š. santuokoje su R. Š. pagimdė dukrą E. Š.. 1997 m. kovo mėn išsituokusi su R. Š., vėliau gyveno 5 metus su V. K., su kuriuo susilaukė sūnaus Ž. K.. Apie 2003 m. A. pradėjo pastoviai gyventi Mažeikiuose, išėjo iš sugyventinio, V. K., gyvenusio Klaipėdos rajone, Slobšilės k. 2006 m. gruodžio 29 d. Mažeikių r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.Al-1602, A. Š. šeima įrašyta į Mažeikių r. savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, dėl mamos girtavimo, vaikų nepriežiūros. Nuo 2007 m. liepos 16 d. atsakovės šeimai paskirtos socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) paslaugos. Su šeima dirba BĮ Mažeikių socialinių paslaugų tarnybos darbuotojai. A. Š. šiuo metu gyvena su smurtaujančiu ir girtaujančiu sugyventiniu, jo vieno bendrabučio tipo kambaryje. Yra neįgali. Gauna neįgalumo pensiją 270 lt per mėn., nes yra neprigirdinti. Darbo biržoje registruota. Taip pat gauna socialinę pašalpą 72 Lt per mėn.

62009

7m. lapkričio 23 d. Mažeikių rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr.Al-1631, E. Š., gim, ir įsakymu Nr.Al-1632, Ž. K., gim. nustatyta laikinoji globa (rūpyba). Vaikų globėju ir rūpintoju paskirti Mažeikių r. vaikų našlaičių ir senelių globos namai, adresu: Laisvės g. 83, Mažeikiuose. Globos (rūpybos) vieta nurodyta globėjų (rūpintojų) namuose. Vaikus mama lanko. Tarp vaikų ir mamos yra glaudus emocinis ryšys. Tačiau vaikai gyventi pas mamą nenori. A. Š. veiksmų plane prisiimtus įpareigojimus vykdo iš dalies: vaikus lanko, tačiau neturi gyvenamo ploto, pakankamai lėšų, nekeičia gyvenimo būdo, nesigydo nuo priklausomybės alkoholiui.

82010

9m. kovo 23 d. komisijos vaiko globos klausimams spręsti svarstytas 2010 m. vasario 22 d. atsakovės prašymas grąžinti vaikus į šeimą. Nutarta: netenkinti prašymo ir klausimo svarstymą atidėti iki 2010 m. rugpjūčio mėn. Kurį laiką atsakovė nuomojosi vieno kambario butą. Tačiau ir čia atsakovė girtavo, buvo sumušta atėjusio sugyventinio. Šeimininkui pardavus nuomojamą butą, A. Š. vėl grįžo gyventi pas smurtaujantį sugyventinį.

10T. V. teisių apsaugos skyriaus specialistų, tiek BĮ Mažeikių socialinių paslaugų darbuotojų apsilankymo aktuose, išvadose nuo 2006 metų fiksuojama, kad mama pakankamai nesirūpina savo vaikais: pastoviai girtauja, palieka juos vienus, nesudaro tinkamų vaikams gyvenimo sąlygų, pajamų. Todėl negali tinkamai įgyvendinti savo motinos pareigų ir užtikrinti nepilnamečių interesų. Visi atsakovai nevykdo savo tėvų pareigų ir tai daro dėl abejingumo savo vaikų likimui. Atsakovai: A. Š., V. K., R. Š. nebando vaikų susigrąžinti į savo šeimas, neišlaiko, girtauja. V. K. ir R. Š. ne kartą padarę įvairius nusikaltimus ir už juos bausti. Tai tęsiasi apie penkis metus, kai netenkinami net minimalūs vaikų poreikiai, jais nesirūpinama eilę metų, nekeičiami ydingi įpročiai ir gyvenimo būdai, nevykdomos savo tėvų pareigos, ir tai daroma dėl abejingumo savo vaikų likimui. Mano, kad ir toliau padėtis nesikeis, todėl A. Š., V. K., R. Š. tikslinga taikyti neterminuotą tėvų valdžios ribojimą. Tėvams išlieka pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus ir po tėvų valdžios apribojimo, todėl šiuo pagrindu iš atsakovų priteistinas išlaikymas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis - po 150 Lt kas mėnesį iki vaikų pilnametystės, bet nemažiau kaip LR Vyriausybės nustatytas minimalus pragyvenimo lygis. Išlaikymas priteistinas iš A. Š., gim. , nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos - t.y. nuo 2009 m. lapkričio 23 d., kai nustatyta laikinoji globa (rūpyba) E. Š., gim. , ir Ž. K., gim.. Paliktinas galioti 2005 m. kovo 21 d., Mažeikių rajono apylinkės teismo įsakymas civilinėje byloje Nr.L2-l 019-215-03/2005, išieškoti iš V. K., gim. ., išlaikymą Ž. K., gim. ., po 150 Lt kas mėnesį iki vaiko pilnametystės, Ž. K. naudai. Taip pat keistinas 1997 m. sausio 8 d. nutarimas išieškoti iš R. Š. gimusio 1975 m. liepos 17 d., E. Š., gim. . išlaikymas 1/4 dydžio visų rūšių uždarbio (pajamų), bet ne mažiau 0,4 minimalaus gyvenimo lygio vaikui kas mėnesį nuo 1997m. sausio 6d. iki E. pilnametystės į po 150 Lt kas mėnesį iki E. Š. pilnametystės, jos naudai, nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos -1. y. nuo 2009 m. lapkričio 23 d., kai nustatyta laikinoji globa (rūpyba) E. Š., gim. Likusiems be tėvų globos: E. Š., gim. ., Ž. K., gim. globa nustatytina Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namuose, Laisvės g. 83. Kadangi vaikai jau gyvena Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namuose, ir nori čia toliau gyventi, nurodo, kad tikslinga, jog E. Š. ir Ž. K. nuolatinė globa (rūpyba) ir gyvenamoji vieta nustatytina pas globėją (rūpintoją) Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namuose, adresu: Laisvės g. 83, Mažeikiuose. Prašo ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

11Atsakovė A. Š. teismo posėdyje parodė, kad ji gyvena su sugyventiniu jo vieno kambario bute, jie turi dar ir šunį . išgeria kartais, bet ne dažnai. Gyvenimo sąlygos yra sunkios, nes labai mažai vietos, savo gyvenamojo ploto ji neturi. Savo vaikus vaikų namuose ji lanko dažnai, kaip tik išgali, sūnus Ž. norėtų su ja gyventi, tik dukra E. bėga nuo jos, nėra ryšio su dukra. Yra bedarbė, bando susirasti darbą, bet negali, nes yra beveik visiškai neprigirdinti. Nurodo, kad vaikais rūpinasi kiek gali, prašo neapriboti jai teisių, ji stengsis susirasti darbą ir savo gyvenamąjį plotą.

12Nepilnametė E. Š. teismo posėdyje parodė, kad ji nesutinka su mama gyventi. Ji anksčiau gyveno tik su močiute. Pas močiutę gyveno gerai . Po to išėjo gyventi į Žemaitijos 18 . Ten mama gyvena su draugu. Jiedu abu geria, mušasi , ji turi kviesti policiją . Ten yra labai mažai vietos.

13N. Ž. K. teismo posėdyje parodė, kad jis nori gyventi su mama. Patėvis gerai su savo draugais. Mama negeria, tik kartais. Jiedu į mėnesį 1 kartą mušasi . Sąlygos ten gyventi nelabai tinkamos. Su tėčiu jis nebendrauja , per vasarą tėtis buvo atvažiavęs vieną kartą Mamai reikia didesnio buto , gal ji susirastų darbą. Ji gerai nedažnai.

14Liudytoja E. K. teismo posėdyje parodė, kad ji dirba senelių ir vaikų namuose. Su mama vaikai bendrauja noriai. Ž. nori gyventi su mama, E.nenori , nes mamos sugyventinis ją muša, skriaudžia. Mama vaikus dažnai lanko. Su Ž. mamos ryšiai yra stiprūs , o su E.- ne. Mano, kad mama negalės jai pasirūpinti . Ateidama ji atneša lauktuvių . tėvai vaikų nelanko.

15Ieškinys tenkintinas dalinai.

16Tėvų valdžia gali būti ribojama tik esant tėvų kaltei , atsižvelgiant į tėvų kaltės pobūdį , pasirenkamas ir tėvų valdžios ribojimo būdas . Taigi, esminis dalykas ribojant tėvų valdžią yra nustatyti tėvų veiksmus , kuriais neįgyvendinama arba įgyvendinama priešingai vaiko interesams tėvų valdžia ir įvertinti jų pobūdį .Tik nustačius ir įvertinus tėvų valdžios neįgyvendinamumo pobūdį , taikomas laikinas ar nuolatinis tėvų valdžios ribojimas . Pagal įstatymą tėvai privalo vykdyti savo pareigas vaikams , todėl ir tėvų valdžios neįgyvendinimas dėl tingumo, aplaidumo , abejingumo savo pareigoms laikytini kaltais veiksmais, kai vengiama atlikti savo pareigas ar veiksmais , kai nesirūpinama savo vaikais .Kiekvienu atveju alkoholio vartojimas turi būti vertinamas kaip kalti veiksmai , kartu analizuojant , kokių padarinių sukėlė vaikams .

17Pagal LR CK 3.180 str. 1d. tėvų valdžia gali būti apribota šiais pagrindais , šis sąrašas baigtinis ir pagrindai yra tada , kai tėvas ar motina :1) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus ;2) piktnaudžiauja tėvų valdžia ;3)žiauriai elgiasi su vaikais;4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu ;5) nesirūpina vaikais . LR CK 3.179 str.1d., nustato, kad tais atvejais, kai tėvai ( tėvas ar motina ) negyvena kartu su vaiku dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių ( ligos ir pan. ), ir reikia nuspręsti , kur turi gyventi vaikas, teismas gali nuspręsti atskirti vaiką nuo tėvų ( tėvo ar motinos ). Jei nepalankios aplinkybės susiklosto vienam iš tėvų , o kitas gali gyventi kartu su vaiku ir auklėti jį , vaikas atskiriamas tik nuo to iš tėvų ; 2 d. nustato, kad atskirtam nuo tėvų vaikui išsaugomos visos asmeninės ir turtinės teisės bei pareigos , pagrįstos giminyste, 3 d. nustato, kad atskyrus vaiką nuo tėvų ( tėvo ar motinos ), tėvai, netenka teisės gyventi kartu su vaiku ir reikalauti jį grąžinti iš kitų asmenų . Kitomis teisėmis tėvai gali naudotis tiek, kiek tai įmanoma negyvenant kartu su tėvais.

18Iš ieškovo atstovo paaiškinimų ir byloje esančių ir teismo posėdžio metu ištirtų rašytinių įrodymų nustatyta , kad nepilnamečių E. Š. ir Ž. K. motina yra A. Š., E. Š. tėvas yra R. Š., o Ž. K. tėvas yra V. K.. Ieškovo atstovo paaiškinimais teismo posėdžio metu ir iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad vaiko motina A. Š. yra išgeriantis asmuo, neturi savo gyvenamojo ploto, gyvena su sugyventiniu jo 1 kambario bute, kuriame yra antisanitarinės sąlygos, kartu gyvena ir nemažas šuo, ten girtaujama, susirenka sugyventinio draugai, sugyventinis, nepilnametės Eg;ės teigimu, ją muša , skriaudžia, jie išgėrę mušasi ir tarp savęs , ji turi kviesti policiją, tvarkyti butą po išgertuvių. . Nepilnamečių vaikų tėvai savo vaikais visiškai nesirūpina, jų nelanko, neišlaiko ,vengia atlikti savo pareigą išlaikyti ir auklėti vaikus. Teismo posėdyje ištyrus visus byloje esančius įrodymus ( b.l. 6-118 ) ir išklausius nepilnamečių vaikų nuomonę, laikytina, kad motina tinkamai nesirūpina savo nepilnamečiais vaikais, tačiau tarp jų tebėra stiprūs emociniai ryšiai, ji vaikus vaikų namuose lanko, pagal išgales , kaip sugeba ir suvokia, rūpinasi, ekonominei situacijai pagerėjus, yra tikimybė, kad padėtis gali pasitaisyti, todėl A. Š. atžvilgiu tikslinga taikyti terminuotą motinos valdžios apribojimą jos nepilnamečių vaikų atžvilgiu. Laikytina, kad tarp nepilnametės E. Š. ir jos tėvo R. Š. yra nutrūkę visi emociniai ryšiai, ir tarp nepilnamečio Ž. K. ir jo tėvo V. K. yra nutrūkę visi ryšiai . Objektyvių duomenų, kad situacija gali pasikeisti , nėra, Nenustatyta ir nėra duomenų bei nepateikta jokių įrodymų, kad padėtis galėtų pasikeisti ( b.l. 2-118 ).Todėl tikslinga taikyti atsakovui R. Š. ir atsakovui V. K. neterminuotą tėvo valdžios apribojimą jų nepilnamečių vaikų atžvilgiu ( LR CK 3.180 str.)

19Apribojus atsakovui tėvų valdžią vaikų atžvilgiu, jiems nustatoma nuolatinė globa ( LR CK 3.251 str., 3.257 str.) .Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes , įvertinus pateiktus teismui įrodymus (b.l. 2-124 ) ir išvadą, , teismas laiko , kad tikslinga nustatyti nuolatinę globą nepilnamečiams E. Š. ir Ž. K., jų globėja ir turto administratore paskirti Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namus, nustatyti šių vaikų gyvenamąją vietą Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namuose.

20Apribojus tėvo valdžią atsakovams , spręstinas vaikų išlaikymo klausimas . LR CK 3.195 str. numato, kad tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus tėvų valdžią , išskyrus atvejus , kai vaikas įvaikinamas . Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovai neteikė ir neteikia lėšų vaikų išlaikymui , todėl ieškovo reikalavimas dėl išlaikymo priteisimo tenkintinas.

21LR CK 3.200 str. numato, kad išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, todėl, atsižvelgiant į ieškovo reikalavimą , išlaikymas iš atsakovės priteistinas nuo ieškovo nurodytos datos, t.y. nuo tada, kai atsakovai neteikia išlaikymo vaikams, išlaikymas priteistinas globėjams .

22Iš atsakovų priteistinos teismo išlaidos – bylinėjimosi išlaidos bei pašto išlaidos Valstybei ( LR CPK 93 str. ,88 str.,96 str.)

23Teismas , vadovaudamasis LR CK 3.180 str., 3.182 str.2d., ( - ) str., 402 str.,406 str., 407 str.,

Nutarė

24Terminuotai apriboti motinos valdžią A. Š., a.k. ( - ) gyv. Draugystės g. , Mažeikiuose, jos vaikų: E. Š., gim. d., ir Ž. K., gim. , atžvilgiu.

25Neterminuotai apriboti tėvo valdžią R. Š., a.k. ( - ), gyv. vieta nežinoma, jo vaiko E. Š., gim. , atžvilgiu.

26Neterminuotai apriboti tėvo valdžią V. K., a.k. ( - ), gyv. Klaipėdos r., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r., jo vaikų: Ž. K., gim. , atžvilgiu.

27Priteisti iš A. Š., a.k. ( - ) išlaikymą jos vaikams: E. Š., gim. ., ir Ž. K., gim. , po 130 Lt. kas mėnesį nuo išlaikymo 2009 m. lapkričio 23 d. atsiradimo, periodinėmis išmokomis iki vaikų pilnametystės, indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka.

28Dalinai pakeisti priteistą išlaikymą iš R. Š., a.k. ( - ), paskutinė gyvenamoji vieta , Gargždai, Klaipėdos r. apylinkės teismo 1997 m. sausio 8 d. nutarimą ir priteisti iš R. Š. gimusio ., E. Š., gim. 1995 m. birželio 4 d. išlaikymui po 150 Lt kas mėnesį iki E. Š. pilnametystės, nuo teismo sprendimo priėmimo dienos .

29Palikti galioti 2005 m. kovo 21 d., Mažeikių rajono apylinkės teismo sprendimą išieškoti iš V. K., gim. ., išlaikymą Ž. K., gim. ., po 150 Lt kas mėnesį iki vaiko pilnametystės, Ž. K. naudai.

30Nustatyti nuolatinę rūpybą E. Š., gim.

31Nustatyti nuolatinę globą (rūpybą) Ž. K., gim.

32Skirti E. Š., gim., ir Ž. K., gim. nuolatiniu globėju (rūpintoju) Mažeikių r. vaikų našlaičių ir senelių globos namus, Laisvės g. 83, Mažeikiuose.

33Nustatyti E. Š., gim. , ir Ž. K., gim. , gyvenamą vietą pas globėją (rūpintoją), Mažeikių r. vaikų našlaičių ir senelių globos namuose, Laisvės g. 83, Mažeikiuose.

34Skirti E. Š., gim., ir Ž. K., gim. gim. , turto administratoriumi jų globėją (rūpintoją), Mažeikių r. vaikų našlaičių ir senelių globos namus, Laisvės g. 83, Mažeikiuose.

35Priteistas vaiko išlaikymo lėšas uzufrukto teise pavesti valdyti Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namus. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo vaikui išieškojimo vykdytinas skubiai – nuo 2011 12 23 d.

36Priteisti iš atsakovės A. Š., a/k ( - ) gyvenančios Draugystės gv. ,Mažeikiai , du šimtus devynis litus ( 209 lt )bylinėjimosi išlaidų ir septynis litus penkiasdešimt centų ( 7,50 lt.) išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu ( pašto išlaidų ) Valstybei .

37Priteisti iš atsakovo R. Š., a/k ( - ) , gyvenančio , Gargždai, Klaipėdos rajone, du šimtus devynis litus ( 209 lt ) bylinėjimosi išlaidų Valstybei, septynis litus penkiasdešimt centų ( 7,50 lt.) išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu ( pašto išlaidų ) Valstybei ir devyniasdešimt vieną litą septyniasdešimt šešis centus ( 91, 76 lt ) išlaidų , susijusių su bylinėjimusi ( paskelbimo spaudoje) Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui .

38Priteisti iš atsakovo V. K. , a/k ( - ) , gyvenančio , Klaipėdos rajone , du šimtus devynis litus ( 209 lt ) lt bylinėjimosi išlaidų Valstybei, septynis litus penkiasdešimt centų ( 7,50 lt.) išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu ( pašto išlaidų ) Valstybei ir devyniasdešimt vieną litą septyniasdešimt šešis centus ( 91, 76 lt ) išlaidų , susijusių su bylinėjimusi ( paskelbimo spaudoje) Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui .

39Sprendimas per 30 d. nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per šį teismą .

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja S. G. , sekretoriaujant D.... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Vaikų teisių... 3. Teismas , išnagrinėjęs bylą ,... 4. kad ieškovas ieškiniu prašo neterminuotai apriboti tėvų valdžią... 5. Ieškovo atstovas Vl. N. teismo posėdyje paaiškino, kad atsakovai turi du... 6. 2009... 7. m. lapkričio 23 d. Mažeikių rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu... 8. 2010... 9. m. kovo 23 d. komisijos vaiko globos klausimams spręsti svarstytas 2010 m.... 10. T. V. teisių apsaugos skyriaus specialistų, tiek BĮ Mažeikių socialinių... 11. Atsakovė A. Š. teismo posėdyje parodė, kad ji gyvena su sugyventiniu jo... 12. Nepilnametė E. Š. teismo posėdyje parodė, kad ji nesutinka su mama gyventi.... 13. N. Ž. K. teismo posėdyje parodė, kad jis nori gyventi su mama. Patėvis... 14. Liudytoja E. K. teismo posėdyje parodė, kad ji dirba senelių ir vaikų... 15. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 16. Tėvų valdžia gali būti ribojama tik esant tėvų kaltei , atsižvelgiant į... 17. Pagal LR CK 3.180 str. 1d. tėvų valdžia gali būti apribota šiais... 18. Iš ieškovo atstovo paaiškinimų ir byloje esančių ir teismo posėdžio... 19. Apribojus atsakovui tėvų valdžią vaikų atžvilgiu, jiems nustatoma... 20. Apribojus tėvo valdžią atsakovams , spręstinas vaikų išlaikymo klausimas... 21. LR CK 3.200 str. numato, kad išlaikymas priteisiamas nuo teisės į... 22. Iš atsakovų priteistinos teismo išlaidos – bylinėjimosi išlaidos bei... 23. Teismas , vadovaudamasis LR CK 3.180 str., 3.182 str.2d., ( - ) str., 402... 24. Terminuotai apriboti motinos valdžią A. Š., a.k. ( - ) gyv. Draugystės g. ,... 25. Neterminuotai apriboti tėvo valdžią R. Š., a.k. ( - ), gyv. vieta... 26. Neterminuotai apriboti tėvo valdžią V. K., a.k. ( - ), gyv. Klaipėdos r.,... 27. Priteisti iš A. Š., a.k. ( - ) išlaikymą jos vaikams: E. Š., gim. ., ir... 28. Dalinai pakeisti priteistą išlaikymą iš R. Š., a.k. ( - ), paskutinė... 29. Palikti galioti 2005 m. kovo 21 d., Mažeikių rajono apylinkės teismo... 30. Nustatyti nuolatinę rūpybą E. Š., gim.... 31. Nustatyti nuolatinę globą (rūpybą) Ž. K., gim.... 32. Skirti E. Š., gim., ir Ž. K., gim. nuolatiniu globėju (rūpintoju)... 33. Nustatyti E. Š., gim. , ir Ž. K., gim. , gyvenamą vietą pas globėją... 34. Skirti E. Š., gim., ir Ž. K., gim. gim. , turto administratoriumi jų... 35. Priteistas vaiko išlaikymo lėšas uzufrukto teise pavesti valdyti Mažeikių... 36. Priteisti iš atsakovės A. Š., a/k ( - ) gyvenančios Draugystės gv.... 37. Priteisti iš atsakovo R. Š., a/k ( - ) , gyvenančio , Gargždai, Klaipėdos... 38. Priteisti iš atsakovo V. K. , a/k ( - ) , gyvenančio , Klaipėdos rajone , du... 39. Sprendimas per 30 d. nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine...