Byla 2-115-630/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Lina Antanaitienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šakių skyriaus ieškinį atsakovei A. P. dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2ieškovas nurodo, kad Šakių rajono apylinkės prokuratūros 2011 m. balandžio 18 d. nutarimu buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 91-1-00062-11 dėl D. J. sužalojimo. Tyrimo metu nustatyta, kad 2011 m. vasario 10 d. A. P., būdama neblaivi, įsiveržė į kaimynės D. J. butą ir ją sumušė. Dėl patirtų sužalojimų D. J. nuo 2011-02-10 iki 2011-02-22 buvo nedarbinga (turėjo nedarbingumo pažymėjimą) ir VSDFV Šakių skyrius apdraustajai D. J. sumokėjo 403,20 Lt dydžio ligos pašalpą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.290 straipsnio 3 dalimi, pagal kurią draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, VSDFV Šakių skyrius 2011-10-13 pareiškė pretenziją A. P., prašydamas geranoriškai atlyginti Fondo biudžetui padarytą žalą, išmokėjus ligos pašalpą D. J., tačiau atsakovė padarytos žalos neatlygino, todėl ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 403,20 Lt Fondo biudžetui padarytą žalą.

3Atsakovė per 14 dienų nuo ieškinio nuorašo su priedais ir teismo pranešimo įteikimo dienos nepateikė atsiliepimo, todėl, ieškovui prašant, priimtinas sprendimas už akių.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina ieškinyje nurodytas aplinkybes. 2011-04-05 pažyma apie asmens gautas išmokas Nr. G34-481 patvirtina, kad D. J. buvo sumokėta 403,20 Lt ligos pašalpa (b.l. 8). Iš 2011-10-13 rašto (pretenzijos) Nr. G45-10 ir registruotų siuntų sąrašo matyti, kad ieškovas kreipėsi į atsakovę su prašymu geranoriškai atlyginti Fondo biudžetui padarytą 403,20 Lt žalą (b.l. 6). 2011-04-18 Šakių rajono apylinkės prokuratūros nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą byloje Nr. 91-1-00062-11 patvirtina, jog buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas, nesant veikoje požymių nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d., o dėl galimai A. P. padarytų nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d., 165 str. 1 d., D. J. išaiškinta teisė kreiptis į teismą privataus kaltinimo tvarka (b.l. 4-5).

6Sutinkamai su CK XXII skyriaus nuostatomis atsakovei yra taikoma deliktinė atsakomybė, nes šiuo atveju šalių nesieja sutartiniai civiliniai teisiniai santykiai. Atsakovė savo veiksmais padarė žalą. Nustatytos žalos faktas preziumuoja žalą padariusio asmens veiksmų neteisėtumą ir jo kaltę (CK 6.263 str. 1 d.), todėl atsakovės pareiga įrodinėti aplinkybes, dėl kurių jos civilinė atsakomybė būtų negalima. Tokių įrodymų atsakovė nepateikė.

7Taigi atlikus formalų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus byloje pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas konstatuoti, kad ieškovas pagrįstai reikalauja iš atsakovės atlyginti Fondo valdybai padarytą žalą, tai yra būtų pagrindas priimti sprendimą, kuriuo ieškovo reikalavimai būtų pripažinti pagrįstais ir tenkintini.

8Kadangi paduodant ieškinį ieškovas buvo atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, tai ieškinį tenkinant visiškai, valstybei iš atsakovės priteistinas 70 litų žyminis mokestis (CPK 83 str. 1 d. 10 p., 93 str., 96 str.).

9Atsižvelgdamas į išdėstytą ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str., 142 str., 279 str., 285 str., 286 str., Lietuvos Respublikos CK 6.245 str., 6.246 str., 6.249 str., 6.251 str., 6.263 str., teismas

Nutarė

10ieškinį tenkinti visiškai.

11Priteisti iš atsakovės A. P., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ) keturis šimtus tris litus 20 ct (403,20 Lt) žalos atlyginimą ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šakių skyriui, buveinės adresas Kęstučio g. 2, Šakiai, juridinio asmens kodas 188679630, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), DNB bankas, banko kodas 40100.

12Priteisti iš atsakovės A. P., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), valstybei septyniasdešimt litų (70 Lt) žyminį mokestį, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, sąsk. Nr. ( - ), „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

13Nurodyti atsakovei, kad per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos ji turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo sprendimą priėmusiam teismui.

14Sprendimas už akių įsiteisėja po 20 d. nuo jo priėmimo dienos, jeigu atsakovė nepateiks pareiškimo dėl sprendimo peržiūrėjimo.

15Sprendimas už akių atsakovės atžvilgiu neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai