Byla e2-1261-907/2016
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Asta Čebatoriūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Šiaulių būstas” ieškinį atsakovui A. B. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 257,25 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 15,00 Eur žyminį mokestį, 0,87 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir peržiūrą, 2,61 Eur už Gyventojų registro paiešką ir peržiūrą, 54,45 Eur už UAB „SKOLOS LT“ suteiktas teisines paslaugas. Ieškovas prašo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui ieškinys su priedais įteiktas tinkamai 2016-02-11 (45 b. l.), viešo paskelbimo būdu, tačiau jis per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Atsakovui pranešime dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo buvo išaiškinta, kad nepateikus atsiliepimo į ieškinį, gali būti priimtas sprendimas už akių. Vadovaujantis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., nesant atsakovo prašymo nepriimti sprendimo už akių, o ieškovui prašant priimti tokį sprendimą, priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas.

5Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas teikia namo, esančio ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Atsakovas minėtame name nuosavybės teise turi ½ buto, esančio ( - ) taip pat jam dalinės nuosavybės teise priklausė namo, esančio ( - ) bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovas privalėjo išlaikyti – mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą (CK 4.82 str. 3 d., 4.84 str.). Atsakovas už per laikotarpį nuo 2012-11-01 iki 2015-10-31 paskaičiuotus mokesčius liko skolingas ieškovui 257,25 Eur. Ieškovas ieškiniui pagrįsti pateikė skolos valdymo ataskaitą (11 b. l.), kurioje nurodoma, kad atsakovo skola ieškovui sudaro 257,25 Eur.

6Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 straipsnį, butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Minėto straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Šiuo pagrindu atsakovui atsirado prievolė apmokėti už ieškovo teikiamas administravimo paslaugas, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 257,25 Eur skola.

7Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.). todėl nuo 2016-01-13 priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 257,25 Eur sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

8Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovo ieškovui priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos: 15,00 Eur žyminis mokestis, 0,87 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir peržiūrą, 2,61 Eur už Gyventojų registro paiešką ir peržiūrą (CPK 80 str., 88 str., 93 str. 1 d.).

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bylinėjimosi išlaidų, kildinamų iš juridinio asmens suteiktų teisinių paslaugų, atlyginimo, išaiškino, kad LR CPK 56 straipsnyje nustatyti procesinio atstovavimo apribojimai ir reikalavimai iš esmės lemia ir atstovavimo išlaidų paskirstymo, priteisimo reglamentavimą. LR CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskiria prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, o LR CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Tai reiškia, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Kitokios atstovavimo išlaidos civilinio proceso dalyviui negali būti priteistos. LR CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos LR CPK 88 straipsnio 1 dalies 1–8 punktuose, tačiau yra protingos, neperteklinės, būtinos, pagrįstos ir įrodytos. Tokiomis išlaidomis, priklausomai nuo konkrečių byloje įrodytų aplinkybių, galėtų būti pripažintos bylai būtinų dokumentų gavimo, kelionės ir panašios išlaidos, tačiau ne atstovavimo išlaidos, kurios yra tiesiogiai aptartos LR CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2016).

10Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 54,45 Eur už UAB „SKOLOS LT“ suteiktas teisines paslaugas. Pažymėtina, kad išlaidos, šalies patirtos rengiant procesinius dokumentus teismui, laikytinos atstovavimo išlaidomis. Kadangi nagrinėjamu atveju ieškovui kreipiantis su ieškiniu į teismą byloje nėra duomenų, kad ieškovas byloje pasitelkė advokato ar advokato padėjėjo pagalbą, teismas neturi pagrindo priteisti ieškovui 54,45 Eur, jo sumokėtų UAB „SKOLOS LT“ už procesinių dokumentų parengimą.

11Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš bylą pralaimėjusios šalies nepriteisiamos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285–287 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti.

14Priteisti ieškovui UAB „Šiaulių būstas“, įmonės kodas 144619514, iš atsakovo A. B., a. k. ( - ) 257,25 Eur (dviejų šimtų penkiasdešimt septynių eurų, 25 centų) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 257,25 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2016-01-13, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 15,00 Eur (penkiolikos eurų) žyminį mokestį, 0,87 Eur (87 centų) už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir peržiūrą, 2,61 Eur (2 du eurus, 61 centą) už Gyventojų registro paiešką ir peržiūrą.

15Ieškovo prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas - 54,45 Eur už UAB „SKOLOS LT“ suteiktas teisines paslaugas – atmesti.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 str. nustatyta tvarka.

17Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai