Byla 2-1181-259/2010
Dėl banko sutarties nutraukimo, įpareigojimo pervesti lėšas į BUAB „Stogusta“ sąskaitą

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, sekretoriaujant Indrei Stankienei, dalyvaujant bankrutuojančios UAB „Stogusta“ atstovui advokatui Gintarui Dabkevičiui, atsakovo AB SEB Bankas atstovui advokato padėjėjui Laurynui Lukošiūnui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios UAB „Stogusta“ ieškinį atsakovui AB SEB Bankas dėl banko sutarties nutraukimo, įpareigojimo pervesti lėšas į BUAB „Stogusta“ sąskaitą,

Nustatė

3Ieškovas bankrutuojanti UAB „Stogusta“ ieškiniu (b.l.4-6) ir pateiktame teismui dublike (b.l.31-33) prašo nutraukti 2008-02-25 banko sąskaitos sutartį Nr. 0922423, įpareigoti atsakovą visas lėšas iš UAB „Stogusta" banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB SEB banke, pervesti į BUAB „Stogusta" kaupiamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB Ūkio banke, bei priteisti iš atsakovo AB SEB banko visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodo, kad 2008-02-25 ieškovas su atsakovu sudarė banko sąskaitos sutartį Nr. 0922423, pagal kurią atsakovas prisiėmė įsipareigojimus, tame tarpe vykdyti kliento nurodymus (b.l.9). Kauno apygardos teismas 2009-04-06 nutartimi UAB „Stogusta" iškėlė bankroto bylą (c.b. Nr. B2-1490-436/2009) ir administratoriumi paskyrė UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras (b.l.7-8). Nuo nutarties, kuria įmonei iškelta bankroto byla įsiteisėjimo, atsakovas nevykdo ieškovo nurodymų dėl piniginių lėšų pervedimo. BUAB „Stogusta" administratoriaus įgaliotas asmuo, negalėdamas vykdyti bankinių pavedimų AB SEB banke, 2009-08-12 raštu Nr. 371 paklausė AB SEB banko, kodėl ir kokiu pagrindu bankas atsisako vykdyti administratoriaus įgalioto asmens pasirašytus bankinius pavedimus (b.l.10). AB SEB bankas 2009-09-24 raštu Nr. 07.04.04.07.13-15455 BUAB „Stogusta" administratorių informavo, kad „bankas, vykdydamas 2009-04-06 Kauno apygardos teismo nutartį dėl UAB „Stogusta" bankroto bylos iškėlimo, sustabdė lėšų nurašymą nuo bankrutuojančios bendrovės sąskaitų." 2008-02-25 banko sąskaitos sutarties Nr. 0922423 6 p. nurodoma, kad nutraukus Sutartį, sąskaita yra uždaroma. Jei sąskaitoje yra piniginių lėšų, jos pervedamos į banko specialią sąskaitą, kurioje laikomos klientų lėšos patikėjimo pagrindais. Ieškovo nuomone, atsakovas neteisingai pritaikė ĮBĮ 18 str. 3 d. nuostatas ir, vienašališkai atsisakydamas vykdyti ieškovo administratoriaus mokestinius nurodymus, pažeidė ĮBĮ 11 str. 3 d., numatančią, kad administratorius ĮBĮ nustatyta tvarka valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą, taip pat bankuose esančiomis šios įmonės lėšomis disponuoja. Joks kitas subjektas, turintis savo žinioje bankrutuojančios įmonės turtą, neturi teisės atlikti aukščiau nurodytų veiksmų (šiuo atveju AB SEB bankas taip pat neturi teisės). Todėl bankas, vienašališkai sustabdęs lėšų nurašymą iš bankrutuojančios įmonės sąskaitos po bankroto bylos iškėlimo, neteisėtai pažeidė banko sąskaitos sutartį ir šis pažeidimas yra esminis (CK 6.217 str. 2 d. 3 p.). Atsižvelgiant į tai, kad administratorius bankrutuojančios įmonės lėšomis, esančiomis atsakovo banke, negali disponuoti ĮBĮ nustatyta tvarka, ieškovui yra pagrindas kreiptis į teismą su ieškiniu dėl banko sąskaitos sutarties nutraukimo ir įpareigojimo visas lėšas iš ieškovo banko sąskaitos, esančios AB SEB banke, pervesti į BUAB „Stogusta" kaupiamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB Ūkio banke. Ieškovas nurodo, jog jis negali nutraukti sutarties vienašališkai banko sąskaitos sutarties 4 p. pagrindu, nes tokiu atveju piniginės lėšos būtų pervestos į banko specialiąją sąskaitą, o tai prieštarauja kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesams, be to, sutartyje nenumatyta šalių teisė ją nutraukti vienašališkai. Banko sąskaitoje esančių piniginių lėšų prieš nutraukiant sutartį atsakovas naudoti ir paimti neteisėtai neleido.

5Ieškovas nurodo, kad 2008-02-25 banko sąskaitos sutarties Nr. 0922423 6 p. nurodoma, kad „nutraukus Sutartį, sąskaita yra uždaroma. Jei sąskaitoje yra piniginių lėšų, jos pervedamos į banko specialią sąskaitą, kurioje laikomos klientų lėšos pasitikėjimo pagrindais." Atsižvelgiant į tai, ieškovas negali nutraukti banko sąskaitos vienašališkai banko sąskaitos sutarties 4 p. pagrindu, nes tokiu atveju piniginės lėšos būtų pervestos į banko specialiąją sąskaitą, o tai prieštarauja kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesams. Todėl ieškovas patikslina ieškinio reikalavimo dalį ir prašo teismo įpareigoti atsakovą visas lėšas iš UAB „Stogusta" banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB SEB banke, pervesti į BUAB „Stogusta" kaupiamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB Ūkio banke.

6Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė ieškinyje nurodomais motyvais, papildomai paaiškino, jog į banką dėl sutarties nutraukimo bankrutuojančios įmonės administratorius iki šiol nesikreipė, tačiau mano, kad tik teismine tvarka gali būti nutraukiama sutartis su banku.

7Atsakovas AB SEB bankas atsiliepime į ieškinį (b.l.21-22), pateiktame teismui triplike (b.l. 38, 39) su ieškiniu nesutiko, prašė ieškovo ieškinį atmesti ir priteisti atsakovui iš ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, dėl šių motyvų:

81) ieškovui nesudaromos kliūtys naudotis sąskaitoje esančiomis lėšomis. Ieškinyje nepagrįstai teigiama, kad atsakovas nevykdo ieškovo nurodymų dėl piniginių lėšų pervedimo po nutarties, kuria iškelta bankroto byla ieškovui, įsiteisėjimo. Ieškovas nepateikia jokių šį teiginį pagrindžiančių įrodymų. Ieškovo administratoriaus įgaliotas asmuo gali atlikti visas operacijas su sąskaitoje esančiomis lėšomis (išgryninti pinigus ar atlikti pavedimus). Nėra galimas tik pavedimų elektroniniais kanalais atlikimas (naudojantis internetu). Tačiau ši aplinkybė administratoriaus teisių ir pareigų niekaip neįtakoja bei nevaržo administratoriaus galimybių disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis;

92) ieškinio reikalavimai yra nepagrįsti. Ieškinyje ieškovas viena vertus reikalauja įpareigoti banką pervesti lėšas iš banko specialiosios sąskaitos, kuri pagal Sutarties 6 p. atidaroma, kai Sutartis nutraukiama. Taigi, ieškovas teigia, kad bankas yra nutraukęs Sutartį. Kita vertus, ieškovas nurodo, kad bankas negali vienašališkai nutraukti sutarties, nes tai prieštarauja sutarties ir bankrutuojančios įmonės interesams. Iš kitos pusės, ieškovas ieškiniu reikalauja nutraukti Sutartį. Šiame kontekste yra visiškai neaiški, nenuosekli ieškovo pozicija, liudijanti apie ieškinio nepagrįstumą. Banko sąskaitos sutartis yra nenutraukta. Kita vertus, vadovaujantis Sutarties 4 p., ieškovas sutartį bet kada gali nutraukti. Tokią teisę suteikia ir CK 6.927 str. 1 d., numatanti, kad kliento pareiškimu banko sąskaitos sutartis gali būti nutraukta bet kada. Vadinasi, nėra pagrindo įrodinėti esminį sutarties pažeidimą ir vadovautis CK 6.217 str. Be to, apskritai nėra pagrindo kreiptis į teismą dėl sutarties nutraukimo, kadangi tokią teisę ieškovas turi bet kuriuo atveju. Todėl reikalavimas nutraukti sutartį teismine tvarka reiškia ne ką kitą, kaip betikslį bylinėjimąsi. Reikalavimas pervesti lėšas taip pat yra visiškai betikslis, nes administratoriaus teisės disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis nėra suvaržytos.

103)su dubliku nepateikiami jokie įrodymai, paneigiantys aplinkybę, kad ieškovo administratoriaus įgaliotas asmuo gali atlikti visas operacijas su sąskaitoje esančiomis lėšomis (išgryninti pinigus ar atlikti pavedimus). Rungimosi principas civiliniame procese reiškia, kad šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų pagrindu (CPK 12 str. ir 178 str.). Šios pareigos ieškovas akivaizdžiai neįvykdo, neįrodydamas aplinkybių, kuriomis remiasi. Tai reiškia, kad teiginiai dėl negalėjimo disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis prilygintini tik vienašališkam ieškovo pareiškimui apie faktą;

114) banko 2009-09-09 rašte nėra nurodoma, kad administratorius negali disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis. Banko nuoroda į ĮBĮ 18 str. 3 d. pagrįsta, nes pagal šią normą klausimus, susijusius su turto areštu, taikytu iki bankroto bylos iškėlimo, nagrinėja bankroto bylą nagrinėjantis teismas, jis taip pat priima sprendimus dėl tokio arešto panaikinimo;

125) ieškovo teiginys, kad ieškovas negali nutraukti banko sąskaitos sutarties, nes tokiu būdu lėšos būtų pervestos į specialią sąskaitą ir taip būtų pažeisti ieškovo bei jo kreditorių interesai, nepagrįstas. Ieškovas nenurodo, kokiu būdu būtų pažeidžiami atitinkami interesai. Be to, administratorius lėšomis disponuoti gali;

13Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu atsakovo atstovas banko poziciją palaikė, papildomai paaiškino, jog bankui nebuvo pateiktas įmonės bankroto administratoriaus prašymas dėl byloje minimos sutarties nutraukimo, taip pat esant teismo ir kitų institucijų nepanaikintiems areštams bankrutuojančios įmonės turtui ir lėšoms banko sąskaitoms, bankas be atskiro teismo leidimo negali leisti disponuoti bankrutuojančios įmonės lėšomis, tame tarpe ir bankrutuojančios įmonės administratoriui.

14Teismas sprendžia, kad ieškinys dalyje dėl 2008-02-25 banko sąskaitos sutarties Nr. 0922423 nutraukimo paliktinas nenagrinėtas, o dalyje dėl įpareigojimo atsakovą visas lėšas iš BUAB „Stogusta" banko sąskaitos, esančios AB SEB banke, pervesti į BUAB „Stogusta" kaupiamąją sąskaitą atmestinas.

15Išnagrinėjus bylą teisme yra nustatyta, kad 2008-02-25 UAB „Stogusta“ su atsakovu sudarė banko sąskaitos sutartį (toliau sprendime Sutartis) Nr. 0922423, pagal kurią šalys nustatė Banko sąskaitos atidarymo, tvarkymo, operacijų atlikimo sąlygas ir tvarką, bei bendrovės ir atsakovo teises ir pareigas (b.l.9). Šalys Sutarties 4 straipsnyje numatė, kad sutartis neterminuota, kiekviena šalis turi teisę ją nutraukti. LR CK 6.927 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad kliento pareiškimu banko sąskaitos sutartis gali būti nutraukta bet kada. Byloje nustatyta, kad nei UAB „Stogusta“ nei šios įmonės bankroto administratorius po bankroto bylos iškėlimo į banką dėl banko sutarties nutraukimo nesikreipė. Teismas daro išvadą, jog bankroto administratorius neišreiškė valios nutraukti banko sąskaitos 2008 02 25 sutartį, todėl laikytina, kad suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė įstatymų nustatytos tvarkos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos ir dar gali šia tvarka pasinaudoti. Todėl ieškinys šioje dalyje paliktinas nenagrinėtu (LR CPK 296 str. 1 d. 1 p.).

16Sprendžiant reikalavimo pagrįstumą įpareigoti atsakovą visas lėšas iš UAB „Stogusta" banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB SEB banke, pervesti į BUAB „Stogusta" kaupiamąją sąskaitą, pažymėtina, kad Kauno apygardos teismas 2009 03 26 nutartimi, priėmęs ieškovo UAB „Kauno kranai“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Stogusta“, areštavo iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo dienos UAB „Stogusta“ turtą ir pinigines lėšas bankų sąskaitose (Liteko duomenys, civilinė byla Nr. B2-1490-436/2009). Kauno apygardos teismas 2009-04-06 nutartimi UAB „Stogusta" iškėlė bankroto bylą ir administratoriumi paskyrė UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras (b.l.7-8).

17Teismas, aiškindamas ir taikydamas LR Bankroto įstatymo 14 str. 1 d. 1 p . nuostatas, laiko, kad teisė valdyti, naudoti bankrutuojančios įmonės turtą (lėšas) ir juo disponuoti suteikiama tik administratoriui nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, tačiau ši teisė nėra absoliuti. Įstatymų leidėjas yra nustatęs, jog jeigu iki bankroto bylos įmonei iškėlimo teismų ir kitų institucijų sprendimais buvo areštuotas įmonės turtas ar piniginės lėšos, esančios atsiskaitomosiose sąskaitose, tuomet klausimus, susijusius su tokio turto areštu, tame tarpe ir dėl areštų panaikinimo, sprendžia bankroto bylą nagrinėjantis teismas, gavęs administratoriaus atitinkamą prašymą (ĮBĮ 18 str. 3 d.). Civilinėje byloje Nr. B2-1490-436/2009 BUAB „Stogusta“ bankroto administratorius į teismą dėl visų areštų panaikinimo UAB „Stogusta“ turtui ir turtinėms teisėms nesikreipė ir Kauno apygardos teismas nutarties klausimais, susijusiais su LR Įmonių Bankroto įstatymo 18 str. 1 ir 2 dalyse nurodyto turto areštų panaikinimo nepriėmė (teismų sistemos duomenys „Liteko“). Todėl laikytina, kad atsakovas, negavęs iš ieškovo patvirtinimo, jog yra panaikinti visi arešto dokumentai UAB „Stogusta“ atžvilgiu ir šios bendrovės turtui bei turtinėms teisėms įstatymo nustatyta tvarka ir procedūromis, pagrįstai nagrinėjamoje situacijoje ieškovui paaiškino, kad sustabdė lėšų nurašymą nuo bankrutuojančios įmonės sąskaitų (b.l. 11) iki bus pateikti papildomi dokumentai.

18Įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs sutarčių vykdymo procedūrose šalių tinkamo, privalomo bendradarbiavimo ir kooperavimosi principus (LR CK 6.200 str.). Nagrinėjamoje situacijoje šalių tinkamo ir sąžiningo bendradarbiavimo pricipo nesilaikė ieškovas, kadangi šalių ginčas galėjo būti išspręstas pagal byloje nagrinėjamą banko sąskaitos sutartį Nr. 0922423 ėmusis ieškovui minimalių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo (LR CK 6.200 str. 4 d.). Teismas spręsdamas šalių ginčą, įvertina tą faktinę aplinkybę, kad atsakovui pasiūlius pateikti papildomus įrodymus, jog įmonės bankroto administratorius turi neabejotiną teisę disponuoti bankrutuojančios įmonės piniginėmis lėšomis, jis įrodymų neteikė, todėl banko pozicija byloje yra pateisinama ir priimtina, kadangi bankroto procedūrose įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs bankrutuojančios įmonės kreditorių prioritetinius turtinių teisių gynimo ir apsaugos principus.

19Esant šioms byloje nustatytoms aplinkybėms ir išdėstytų motyvų pagrindu teismas sprendžia, kad ieškinys dalyje dėl įpareigojimo atsakovą visas lėšas iš BUAB „Stogusta" banko sąskaitos, esančios AB SEB banke, pervesti į BUAB „Stogusta" kaupiamąją sąskaitą atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (LR CPK 178 str,).

20Atmetus ieškinį, atsakovui iš ieškovo priteistinos jo turėtos 2174, 99 lt advokato išlaidos byloje pagal 2010 03 24 prašymą ir prie jo pridėtus įrodymus.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260, 265, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

23ieškovo bankrutuojančios UAB „Stogusta“ ieškinio dalį dėl atsakovui AB SEB Bankas dėl banko sutarties nutraukimo palikti nenagrinėtu.

24Ieškovo bankrutuojančios UAB „Stogusta“ ieškinio dalį atsakovui AB SEB Bankas dėl įpareigojimo pervesti lėšas į BUAB „Stogusta“ sąskaitą atmesti.

25Priteisti AB SEB bankas (į. k. 1120 21238) iš BUAB „Stogusta“ (į.k. 3000 18364) 2174, 99 lt (du tūkstančius vieną šimtą septyniasdešimt keturis litus ir 99 centus) turėtų bylinėjimosi išlaidų.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, sekretoriaujant Indrei... 3. Ieškovas bankrutuojanti UAB „Stogusta“ ieškiniu (b.l.4-6) ir pateiktame... 4. Ieškovas nurodo, kad 2008-02-25 ieškovas su atsakovu sudarė banko sąskaitos... 5. Ieškovas nurodo, kad 2008-02-25 banko sąskaitos sutarties Nr. 0922423 6 p.... 6. Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė... 7. Atsakovas AB SEB bankas atsiliepime į ieškinį (b.l.21-22), pateiktame... 8. 1) ieškovui nesudaromos kliūtys naudotis sąskaitoje esančiomis lėšomis.... 9. 2) ieškinio reikalavimai yra nepagrįsti. Ieškinyje ieškovas viena vertus... 10. 3)su dubliku nepateikiami jokie įrodymai, paneigiantys aplinkybę, kad... 11. 4) banko 2009-09-09 rašte nėra nurodoma, kad administratorius negali... 12. 5) ieškovo teiginys, kad ieškovas negali nutraukti banko sąskaitos... 13. Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu atsakovo atstovas banko poziciją... 14. Teismas sprendžia, kad ieškinys dalyje dėl 2008-02-25 banko sąskaitos... 15. Išnagrinėjus bylą teisme yra nustatyta, kad 2008-02-25 UAB „Stogusta“ su... 16. Sprendžiant reikalavimo pagrįstumą įpareigoti atsakovą visas lėšas iš... 17. Teismas, aiškindamas ir taikydamas LR Bankroto įstatymo 14 str. 1 d. 1 p .... 18. Įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs sutarčių vykdymo procedūrose šalių... 19. Esant šioms byloje nustatytoms aplinkybėms ir išdėstytų motyvų pagrindu... 20. Atmetus ieškinį, atsakovui iš ieškovo priteistinos jo turėtos 2174, 99 lt... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260, 265, 270 straipsniais, teismas... 23. ieškovo bankrutuojančios UAB „Stogusta“ ieškinio dalį dėl atsakovui AB... 24. Ieškovo bankrutuojančios UAB „Stogusta“ ieškinio dalį atsakovui AB SEB... 25. Priteisti AB SEB bankas (į. k. 1120 21238) iš BUAB „Stogusta“ (į.k. 3000... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...