Byla I-104-84/2012
Dėl proceso išlaidų priteisimo iš atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėja Marytė Švažienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Lietuvos medžiotojų ir žvejų Gubernijos medžiotojų būrelio prašymą dėl proceso išlaidų priteisimo iš atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos,

Nustatė

2Šiaulių apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 6 d. sprendimu patenkino Lietuvos medžiotojų ir žvejų Gubernijos medžiotojų būrelio skundą dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2011 m. spalio 3 d. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nustatymo akto Nr. 11 panaikinimo.

32012 m. vasario 29 d. pareiškėjas Lietuvos medžiotojų ir žvejų Gubernijos medžiotojų būrelis Šiaulių apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ir priteisimo iš atsakovės – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos – pareiškėjo naudai 726,00 Lt (septynis šimtus dvidešimt šešis Lt) už dokumentų paruošimą teismui ir atstovavimą teisme.

4Atsakovė Šiaulių rajono savivaldybės administracija 2012 m. kovo 7 d. Šiaulių apygardos administraciniam teismui pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog nesutinka su Lietuvos medžiotojų ir žvejų Gubernijos medžiotojų būrelio prašymu priteisti teismo išlaidas, kadangi mano, jog užmokestis už suteiktas paslaugas advokatui yra pernelyg didelis, jis viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2004-04-02 įsakyme Nr. 1R-85 numatytas rekomendacijas dėl maksimalaus užmokesčio advokatams už teikiamą teisinę pagalbą dydžio.

5Remdamasi tuo, kas išdėstyta, atsakovė teismo prašo atsižvelgiant į nurodytą motyvą sprendimą priimti teismo nuožiūra.

6Pareiškėjo Lietuvos medžiotojų ir žvejų Gubernijos medžiotojų būrelio prašymas tenkintinas iš dalies.

7LR ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas.

8LR ABTĮ 49 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalys savo interesus teisme gina pačios arba per atstovus; pačios šalies dalyvavimas byloje neatima iš jos teisės turėti šioje byloje atstovų. LR ABTĮ 49 straipsnio 3 dalis numato, jog įgaliotais atstovais (pagal pavedimą) paprastai būna advokatai. Advokato arba advokato padėjėjo įgaliojimai patvirtinami advokato arba advokato padėjėjo orderiu arba su klientu pasirašyta sutartimi. CPK 98 straipsnyje nustatyta, kad išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo bei laiko sąnaudas, priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro (2004 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 1R-85) kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku (2004 m. kovo 26 d. nutarimas) patvirtintose „Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ (toliau – Rekomendacijos).

9Pareiškėjas Lietuvos medžiotojų ir žvejų Gubernijos medžiotojų būrelis teismui kaip įrodymą apie turėtas išlaidas už atstovavimą byloje pateikė 2012-02-06 PVM sąskaitą-faktūrą APB/12000036 su ataskaita ir 2011-10-17 mokėjimo nurodymu (726,00 Lt už pasirengimą teismo posėdžiui ir dalyvavimą Šiaulių apygardos administracinio teismo posėdyje 2012-01-26, adm. byla Nr. I-1001-84/2011).

10Rekomendacijų 7 p. numato, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimą Nr. 1368 ,,Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2008 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga yra 800 Lt.

11Pareiškėjas prašyme nurodo, kad prašo priteisti išlaidas, sumokėtas advokatui už dokumentų paruošimą teismui ir atstovavimą teisme. Kaip matyti iš teismui pateiktos ataskaitos (susitarimo Nr. 011/103), pareiškėjas advokatų profesinei bendrijai „Onaitis ir partneriai“ sumokėjo už pasirengimą teismo posėdžiui ir dalyvavimą 2012-01-26 teismo posėdyje. Teismas pažymi, kad šalis, teikianti prašymą dėl išlaidų atlyginimo, turi pateikti išlaidų apskaičiavimą ir pagrindimą. Byloje nėra advokato E. Onaičio rašyto skundo ar kito ruošto dokumento, taip pat pareiškėjo teismui pateiktuose dokumentuose nėra nurodyta, kad pareiškėjas advokatui mokėjo už dokumentų teismui paruošimą, todėl pareiškėjui iš atsakovės priteistina suma už atstovavimą 2012-01-26 teismo posėdyje.

12Kaip matyti iš bylos medžiagos, advokatas Evaldas Onaitis 2012-01-26 Šiaulių apygardos administracinio teismo posėdyje (b. l. 68-78) pareiškėjui atstovavo 2 val. 25 min. Rekomendacijų 8.18 punkte numatyta, kad už vieną atstovavimo teisme valandą rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis yra 0,15 minimalios mėnesinės algos (toliau – ir MMA). Pagal Rekomendacijų 9 punkto nuostatas atstovavimo laikas skaičiuojamas nuo faktinio bylos nagrinėjimo pradžios iki pabaigos, neįskaitant pertraukų, ir vienoje byloje sumuojamas. Jei teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama su minutėmis, ji apvalinama: iki 30 minučių atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda.

13Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pareiškėjui gali būti priteista iš atsakovės atlyginti 240 Lt (maksimalus užmokesčio už vieną atstovavimo valandą teisme dydis – 120 Lt (0,15 x 800 Lt MMA) teismo išlaidų už advokato atstovavimą (2 val.) nagrinėjant bylą Šiaulių apygardos administraciniame teisme 2012-01-26 teismo posėdyje.

14Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ABTĮ 44 str., 45 str., 105-107 str. teismas

Nutarė

15Pareiškėjo Lietuvos medžiotojų ir žvejų Gubernijos medžiotojų būrelio prašymą tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Lietuvos medžiotojų ir žvejų Gubernijos medžiotojų būreliui 240,00 Lt (du šimtus keturiasdešimt Lt) teismo išlaidų už atstovavimą Šiaulių apygardos administraciniame teisme 2012 m. sausio 26 d. posėdyje.

17Nutartis per 7 d. nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai