Byla 2S-298-302/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,

3kolegijos teisėjai Marijonas Greičius ir Danutė Kutrienė,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų autobusų parkas“ atskirąjį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 27 d. nutarties, kuria priimtas atsisakymas nuo ieškinio, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų autobusų parkas“ ieškinį atsakovui V. V. dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, susijusių su darbo užmokesčio nustatymu ir išmokėjimo, pripažinimo neteisėtais.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Ieškovas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti neteisėtais atsakovo V. V. veiksmus patvirtinant ieškovo 2004-05-19, 2005-07,29, 2006-12-27 tarnautojų pareigybių sąrašus, nusistatant ir išmokant 65 964 Lt darbo užmokestį UAB „Druskininkų autobusų parkas“ direktoriui V. V. .

7Ieškovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ atstovas R. A. 2009-11-27 teismui pateikė prašymą (b.l. 91), kuriuo atsisako nuo ieškinio ir prašė civilinę bylą nutraukti bei grąžinti 50 % žyminio mokesčio. Nurodė, kad ieškinio atsisakymo pasekmės yra žinomos.

8Atsakovas V.V. sutiko su ieškovo prašymu atsiimti ieškinį ir bylos nutraukimu (b.l. 92). Taip pat prašė priteisti jam turėtas bylinėjimosi išlaidas.

9Druskininkų miesto apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 27 d. nutartimi atsisakymą nuo ieškinio priėmė. Civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ ieškinį atsakovui V. V. dėl V. V. veiksmų, nusistatant ir išmokant darbo užmokestį, pripažinimo neteisėtais nutraukė. Kitoje dalyje ieškovo prašymą atmetė. Priteisė iš ieškovo UAB „Druskininkų autobusų parkas” 750,00 Lt turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti atsakovui V. V. .

10Teismas nutartį motyvavo tuo, kad ieškovo teismui pateiktas atsisakymas nuo ieškinio neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajam interesui, šalių teisių bei interesų nepažeidžia, ieškovui žinomos ieškinio atsisakymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės, todėl jį priėmė ir civilinę bylą nutraukė (CPK 42 str. 1 d. ir 2 d., 293 str. 4 p.). Teismas ieškovui atsisakius nuo ieškinio ne dėl to, kad atsakovas geruoju patenkino reikalavimą, sprendė, kad bylą nutraukus atsakovo turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti turi būti atlygintinos, nes šios išlaidos atsakovui atsirado dėl ieškovo veiksmų.

11Ieškovas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ atskiruoju skundu prašo skundžiamą teismo nutartį panaikinti. Apeliantas nurodo, kad ieškinio atsisakymas, neturint valdybos pritarimo, prieštarauja bendrovės įstatams, todėl toks pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo negalioja, o teismo nutartis yra naikintina. Tokį argumentą apeliantas grindžia tuo, kad ieškovo valdyba 2009-10-02 posėdžio metu nutarė, siekiant atimti galimybę piktnaudžiauti savo teisėmis, uždrausti UAB „Druskininkų autobusų parkas“ direktoriui, direktoriaus pavaduotojui, laikinai einančiam pareigas direktoriui, laikinajam turto administratoriui, įgaliotam šios bendrovės vardu veikti asmeniui ar bet kokiam kitam asmeniui, turinčiam teisę veikti bendrovės vardu, be kitų draudimų kreiptis į teismus dėl civilinių bylų, užvestų pagal bendrovės ieškinius, nutraukimo, ieškinių atsisakymų, atsiėmimų be atskiro rašytinio valdybos pritarimo. Be to, Druskininkų miesto apylinkės teismas 2009-10-06 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1549-182/2009 pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis uždraudė bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui, stebėtojų tarybai, valdybai ir direktoriui atlikti savo teises ir pareigas bei nustatė laikinąjį turto administravimą, administratoriumi paskyrė S. S. , kuriam pavedė vykdyti visas bendrovės direktoriaus teises ir pareigas, numatytas įstatymuose ir bendrovės įstatuose, o 2010-01-07 Vilniaus apygardos teismas panaikino ieškovo organams taikytus draudimus bei laikinąjį turto administravimą. Taigi S. S. , paskirtas laikinuoju turto administratoriumi, neturėjo teisės nesilaikyti 2009-10-02 valdybos sprendimo ir be valdybos pritarimo įgalioti kitą asmenį atsisakyti ieškinio.

12Apeliantas taip pat nurodo, kad R. A. , pasirašęs atsisakymą nuo ieškinio, patvirtintą 2009-11-27 nutartimi, neturėjo teisės jo pasirašyti, nes jam tokia teisė nebuvo suteikta, S. S. įgaliojimu R. A. negalėjo perduoti šios teisės, nes jis pats neturėjo įgaliojimų be valdybos pritarimo atsisakyti ieškinio.

13S. S. Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 6 d. nutartimi buvo pavesta vykdyti tik bendrovės direktoriaus teises ir pareigas, numatytas įstatymuose ir įstatuose, tačiau šis asmuo prisiėmė ir valdybos funkcijas. Kauno miesto apylinkės teismas 2009-11-26 nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir uždraudė S. S. priimti UAB „Druskininkų autobusų parkas“ vardu sprendimus, kurie Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir bendrovės įstatų yra priskirti bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo, stebėtojų tarybos ir valdybos kompetencijai, taigi tai reiškia, kad šis asmuo nevykdė teismo nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių.

14S. S. veikė priešingai bendrovės interesams, kitų bendrovės skolininkų naudai, švaistė turtą, per įgaliotą asmenį atsisakė bendrovės reikalavimų į atsakovą.

15Ieškinio atsisakymas, pasak apelianto, prieštarauja bendrovės veiklos tikslams. S. S. turėjo laikytis tos pačios pozicijos kaip ir ieškovas, nes tai jį įpareigojo daryti valdybos 2009-10-02 sprendimas ir teismo 2009-10-06 nutartis, nustačiusi visišką turto administravimą.

16Atskirasis skundas tenkintinas.

17Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo argumentus, bylos medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai išsprendė atsisakymo nuo ieškinio klausimą, teismo priimta nutartis neatitinka procesinės teisės normų, reglamentuojančių atstovavimo teisinius santykius atsisakant nuo ieškinio, todėl tokią teismo nutartį yra pagrindas panaikinti.

18Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovo atstovas R. A. 2009-11-27 pateikė teismui prašymą, kuriuo vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 140 str. 1 d. nuostatomis atsisako nuo ieškinio, nurodė, kad atsisakymo nuo ieškinio pasekmės jam yra žinomos (b.l. 91). Teismas ieškovo atsisakymą nuo ieškinio priėmė ir bylą pagal ieškovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ ieškinį atsakovui V. V. dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, susijusių su darbo užmokesčio nustatymu ir išmokėjimo, pripažinimo neteisėtais, nutraukė konstatavęs, jog atsisakymas nuo ieškinio neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajam interesui, šalių teisių ir interesų nepažeidžia.

19Apeliantas, nesutikdamas su teismo priimta nutartimi, nurodo, kad ieškinio atsisakymas, neturint valdybos pritarimo, prieštarauja bendrovės įstatams, jos veiklos tikslams, interesams, kolegija su tokiais argumentais sutinka. Kaip matyti iš bylos medžiagos, Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 6 d. nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir paskirtas laikinasis atsakovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ turto administratorius, nustatant visišką šios įmonės turto administravimą, administratoriaus pareigas pavedant vykdyti advokatui S. S. , jam priskiriant visas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ vadovo (direktoriaus) teises ir pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir UAB „Druskininkų autobusų parkas“ įstatuose iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, taip pat uždrausta UAB „Druskininkų autobusų parkas“ visuotiniam akcininkų susirinkimui, stebėtojų tarybai, valdybai ir bendrovės direktoriui įgyvendinti visuotinio akcininkų susirinkimo, stebėtojų tarybos/valdybos/vadovo funkcijas, teises, vykdyti pareigas bei atlikti kitus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir UAB „Druskininkų autobusų parkas“ įstatus visuotinio akcininkų susirinkimo, stebėtojų tarybos/valdybos/vadovo kompetencijai priskirtus veiksmus iki įsiteisės teismo sprendimas šioje civilinėje byloje. Tokiu būdu esant pritaikytoms nurodyto turinio laikinosioms apsaugos priemonėms, kai laikinajam atsakovo turto administratoriui yra priskirtos visos atsakovo vadovo (direktoriaus) teisės ir pareigos, ir jam kaip bendrovės vadovui pagal UAB „Druskininkų autobusų parkas“ įstatų (b.l. 130-138) 5.65 p. savo veikloje vadovaujantis įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos ir valdybos sprendiniais bei pareiginiais nuostatais, bei esant galiojančiam atsakovo valdybos 2009-10-02 nutarimui, kuriuo uždrausta atsakovo direktoriui, direktoriaus pavaduotojui, laikinai einančiam pareigas direktoriui, laikinajam turto administratoriui, kitiems asmenims, turintiems teisę veikti bendrovės vardu, kreiptis į teismus dėl civilinių bylų, užvestų pagal bendrovės ieškinius, nutraukimo, ieškinio atsisakymų, atsiėmimų be atskiro rašytinio valdybos pritarimo, darytina išvada, kad laikinasis turto administratorius pažeisdamas įstatų 5.65 p. įgaliojo R. A. atstovauti UAB „Druskininkų autobusų parkas“ teisme, be kitų teisių suteikdamas teisę atsisakyti ieškinio, pats neturėdamas tokios teisės, todėl pripažintina, kad laikinojo turto administratoriaus įgalioto asmens pateiktas teismui atsisakymas nuo ieškinio negalėjo būti teisme priimtas, o civilinė byla nutraukta.

20Kolegija taip pat sutinka su apeliantu, kad laikinasis turto administratorius, paskirtas iki teismas išnagrinės bylą ir priims joje sprendimą, atsisakydamas nuo ieškinio, kurį pareiškė UAB „Druskininkų autobusų parkas“, veikė priešingai bendrovės interesams, kadangi ieškovas kreipėsi į teismą su turtinio pobūdžio reikalavimu atsakovui tokiu būdu tikėdamasis, kad, jo manymu, pažeista teisė bus apginta ir jo reikalavimas bus patenkintas, pripažinti neteisėtais atsakovo V. V. veiksmai patvirtinant ieškovo 2004-05-19, 2005-07,29, 2006-12-27 tarnautojų pareigybių sąrašus, nusistatant ir išmokant 65 964 Lt darbo užmokestį UAB „Druskininkų autobusų parkas“ direktoriui V. V. , tuo tarpu laikino turto administratoriaus, kurio veiklą reglamentuoja Civilinio kodekso XIV skyrius (4.236-4.252 str.), pagrindinė funkcija – užtikrinti ieškovo turto apsaugą nuo iššvaistymo bei jo tinkamą naudojimą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, kreipimasis į teismą su atsisakymu nuo ieškinio, kurio galimas patenkinimas galėtų būti naudingas bei pelningas ieškovui, veikė priešingai turto administratoriaus funkcijoms, todėl teismo nutartis, kuria priimtas atsisakymas nuo ieškinio, negali būti palikta galioti. Tokia išvada darytina atsižvelgiant ir į tai, kad Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 7 d. nutartimi Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009-10-06 nutartį panaikino ir atmetė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo konstatavus, kad tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas šioje civilinėje byloje yra neproporcingas byloje pareikštiems prevencinio ieškinio reikalavimams, nes byloje nėra pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai ir nėra atliekamas juridinio asmens veiklos tyrimas, t.y. pripažinus turto administratoriaus paskyrimą bei jam suteiktas teises neteisėtais.

21Dėl kitų atskirojo skundo argumentų plačiau kolegija nepasisako konstatavusi, kad atsisakymas nuo ieškinio prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms.

22Esant išdėstytoms aplinkybėms, skundžiama teismo nutartis naikintina, klausimas išspręstinas iš esmės – UAB „Druskininkų autobusų parkas“ ieškinys atsakovui V. V. dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, susijusių su darbo užmokesčio nustatymu ir išmokėjimo, pripažinimo neteisėtais, perduotinas nagrinėti toliau pirmosios instancijos teismui (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 p.).

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., kolegija

Nutarė

24Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 27 d. nutartį panaikinti.

25Civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ ieškinį atsakovui V. V. dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, susijusių su darbo užmokesčio nustatymu ir išmokėjimo, pripažinimo neteisėtais perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,... 3. kolegijos teisėjai Marijonas Greičius ir Danutė Kutrienė,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. Ieškovas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ kreipėsi į teismą su... 7. Ieškovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ atstovas R. A. 2009-11-27... 8. Atsakovas V.V. sutiko su ieškovo prašymu atsiimti ieškinį ir bylos... 9. Druskininkų miesto apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 27 d. nutartimi... 10. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad ieškovo teismui pateiktas atsisakymas nuo... 11. Ieškovas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ atskiruoju skundu prašo... 12. Apeliantas taip pat nurodo, kad R. A. , pasirašęs atsisakymą nuo ieškinio,... 13. S. S. Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 6 d. nutartimi buvo... 14. S. S. veikė priešingai bendrovės interesams, kitų bendrovės skolininkų... 15. Ieškinio atsisakymas, pasak apelianto, prieštarauja bendrovės veiklos... 16. Atskirasis skundas tenkintinas.... 17. Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo argumentus, bylos medžiagą,... 18. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovo atstovas R. A. 2009-11-27 pateikė... 19. Apeliantas, nesutikdamas su teismo priimta nutartimi, nurodo, kad ieškinio... 20. Kolegija taip pat sutinka su apeliantu, kad laikinasis turto administratorius,... 21. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų plačiau kolegija nepasisako... 22. Esant išdėstytoms aplinkybėms, skundžiama teismo nutartis naikintina,... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 24. Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 27 d. nutartį... 25. Civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“...