Byla eA-143-624/2018
Dėl nutarimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono (pranešėjas), Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Veslavos Ruskan,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Cinamon Operations“ prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje Nr. eA-143-624/2018 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Forum Cinemas“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai (tretieji suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Multikino Lietuva“, uždaroji akcinė bendrovė „Cinamon Operations“) dėl nutarimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – ir Konkurencijos taryba, atsakovas) 2015 m. gruodžio 18 d. priėmė nutarimą Nr. 2S-19/2015 dėl kino filmų rodymo veikla užsiimančių ūkio subjektų veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams (toliau – ir Nutarimas), kuriuo nusprendė, kad pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Forum Cinemas“ kartu su UAB „Cinamon Operations“ ir UAB „Multikino Lietuva“ sudarė du konkurenciją ribojančius susitarimus ir tokiu būdu pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus. Nutarimu Konkurencijos taryba UAB „Forum Cinemas“ paskyrė 1 384 300 Eur baudą, o UAB „Cinamon Operations“ ir UAB „Multikino Lietuva“ nuo baudų atleido.

6Pareiškėjas UAB „Forum Cinemas“ pateikė skundą teismui ir prašė panaikinti Nutarimą. Jeigu teismas laikytų, kad nėra pagrindo panaikinti Nutarimo, prašė sumažinti pareiškėjui paskirtą baudą ne mažiau kaip iki 116 927,04 Eur.

7Atsakovas Konkurencijos taryba su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Cinamon Operations“ su pareiškėjo skundu nesutiko, prašė jį atmesti, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Multikino Lietuva“ su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. birželio 20 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Forum Cinemas“ skundą atmetė. Priteisė trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Cinamon Operations“ iš pareiškėjo UAB „Forum Cinemas“ 700 Eur teismo išlaidų.

11Pareiškėjas UAB „Forum Cinemas“ pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti. Jeigu teismas laikytų, kad nėra pagrindo panaikinti Nutarimo, sumažinti pareiškėjui paskirtą baudą ne mažiau kaip iki 80 387,34 Eur.

12Atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame prašė pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Multikino Lietuva“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjo apeliacinį skundą, kuriame prašė apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Cinamon Operations“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjo apeliacinį skundą, kuriame prašė apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

15Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. birželio 4 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Forum Cinemas“ apeliacinį skundą atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 20 d. sprendimą paliko nepakeistą.

16II.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Cinamon Operations“ 2018 m. birželio 15 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kuriame prašo priteisti iš UAB „Forum Cinemas“ trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Cinamon Operations“ naudai 1 557,09 Eur išlaidų advokato bei advokato padėjėjo pagalbai už atstovavimą apeliacinės instancijos teisme.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo prašo prijungti prie bylos pateikiamus trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Cinamon Operations“ patirtas bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius įrodymus: 2018 m. gegužės 31 d. PVM sąskaitos faktūros Nr. LT-23721 kopiją; 2016 m. rugpjūčio 24 d. PVM sąskaitos faktūros Nr. LT-21534 kopiją; PVM sąskaitos faktūros Nr. LT-23721 apmokėjimą patvirtinančią išrašo iš banko sąskaitos 2018 m. birželio 12 d. kopiją; PVM sąskaitos faktūros Nr. LT-21534 apmokėjimą patvirtinančią išrašo iš banko sąskaitos 2018 m. birželio 5 d. kopiją; laiko ataskaitą, detalizuojančią suteiktas teisines paslaugas bei teisinių paslaugų teikimo valandų skaičių.

19Pareiškėjas UAB „Forum Cinemas“ atsiliepime prašo trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Cinamon Operations“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmesti.

20Pareiškėjas nurodo, kad nagrinėtoje administracinėje byloje UAB „Cinamon Operations“ laikėsi pozicijos, jog Nutarimas, kuriuo ir pati UAB „Cinamon Operations“ buvo pripažinta draudžiamo susitarimo dalyve, yra pagrįstas. Pareiškėjo teigimu, Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui palikus Nutarimą galioti, nebuvo jokiu būdu apgintos ar patenkintos UAB „Cinamon Operations“ teisės.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22III.

23Nagrinėjamos bylos dalykas – trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Cinamon Operations“ prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą Nr. eA-143-624/2018 apeliacinės instancijos teisme, priteisimo, pagrįstumas.

24Pažymėtina, kad trečiojo suinteresuoto asmens prašymas nagrinėjamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) normomis, galiojusiomis iki 2016 m. liepos 1 d., nes byla apeliacine tvarka pradėta nagrinėti iki įsigaliojo Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo 7 str. 1 d., 8 str. 2 d.).

25Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 1 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis savo ruožtu įtvirtina, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

26Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, pareiškėjas ginčijo ne tik Konkurencijos tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 2S-19/2015 dalis, kuriomis pripažinta, kad pareiškėjas UAB „Forum Cinemas“ kartu su UAB „Cinamon Operations“ ir UAB „Multikino Lietuva“ sudarė du konkurenciją ribojančius susitarimus ir tokiu būdu pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus bei skyrė „Forum Cinemas“ 1 384 300 Eur baudą, bet ir šio nutarimo dalį, kuria UAB „Cinamon Operations“ ir UAB „Multikino Lietuva“ nuo baudų buvo atleistos. Pareiškėjui apskundus Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 20 d. sprendimą, kuriuo jo skundas atmestas, apeliaciniu skundu, kuriame jis prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo jo skundą tenkinti. Atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą UAB „Cinamon Operations“ prašė pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. birželio 4 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Forum Cinemas“ apeliacinį skundą atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 20 d. sprendimą paliko nepakeistą. Taigi, nagrinėjamu atveju nėra galima teigti, kad galutinis teismo sprendimas, atsižvelgiant į pareiškėjo skundu reikšto reikalavimo turinį (panaikinti Konkurencijos tarybos nutarimo dalį, kuria UAB „Cinamon Operations“ nuo baudos atleista), nebuvo palankus trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Cinamon Operations“ ar jo teisės nebuvo apgintos, todėl ji turi teisę reikalauti atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

27Pažymėtina, kad pareiškėjo atsiliepime į trečiojo suinteresuoto prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nurodytose administracinėse bylose, kuriose priimtuose procesiniuose sprendimuose ABTĮ 44 straipsnio 1 dalies taikymo praktika yra motyvuojamas prieštaravimas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, faktinės aplinkybės nėra analogiškos nagrinėjamoje byloje esančioms, todėl nurodyta ABTĮ 44 straipsnio 1 dalies taikymo praktika nėra pagrindo vadovautis nagrinėjamoje byloje.

28UAB „Cinamon Operations“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateiktu prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo siekiama, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui būtų atlyginta 1 557,09 Eur išlaidų advokato bei advokato padėjėjo pagalbai už atstovavimą apeliacinės instancijos teisme. Šias išlaidas patvirtinti trečiasis suinteresuotas asmuo pateikė 2018 m. gegužės 31 d. PVM sąskaitos faktūros Nr. LT-23721 kopiją, 2016 m. rugpjūčio 24 d. PVM sąskaitos faktūros Nr. LT-21534 kopiją, PVM sąskaitos faktūros Nr. LT-23721 apmokėjimą patvirtinančią išrašo iš banko sąskaitos 2018 m. birželio 12 d. kopiją, PVM sąskaitos faktūros Nr. LT-21534 apmokėjimą patvirtinančią išrašo iš banko sąskaitos 2018 m. birželio 5 d. kopiją, laiko ataskaitą, detalizuojančią suteiktas teisines paslaugas bei teisinių paslaugų teikimo valandų skaičių.

29Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog ABTĮ 45 straipsnio 1 dalis nustato, kad dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šioje normoje yra įtvirtintas reikalavimas šaliai pagrįsti savo prašyme nurodytas išlaidas konkrečiais skaičiais bei įrodymais, atitinkančiais ABTĮ 57 straipsnio nustatytus reikalavimus. Prašomų priteisti sumų apskaičiavimas iš esmės turėtų būti detalus, išsamus ir su pagrindimu. Taigi ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje iš esmės įtvirtintas suinteresuotai šaliai adresuotas reikalavimas pagrįsti savo prašyme nurodytas išlaidas konkrečiais skaičiais bei įrodymais. Šių reikalavimų nepaisymas gali lemti prašymo dėl išlaidų atlyginimo atmetimą.

30Nagrinėjamu atveju trečiasis suinteresuotas asmuo, siekdamas pagrįsti prašomą 1 557,09 Eur teismo išlaidų sumą, pateikė dvi sąskaitas: 229,90 Eur sąskaitą už atstovavimą apeliacinės instancijos teisme administracinėje byloje pagal UAB „Forum Cinemas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 20 d. sprendimo ir 1 327,19 Eur sąskaitą už teisines paslaugas pagal pridėtą laiko apskaitą (laiko apskaitoje nurodyta teikta paslauga – atsiliepimo į apeliacinį skundą rengimas). Trečiasis suinteresuotas asmuo nei prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nei su šiuo prašymu pateiktuose dokumentuose nedetalizavo, kokios konkrečios teisinės paslaugos buvo atliktos atstovaujant apeliacinės instancijos teisme, už kurias prašoma priteisti 229,90 Eur. Atsižvelgiant į tai, priteisti šias išlaidas nėra pagrindo.

31Vertinant trečiojo suinteresuoto asmens prašymą priteisti 1 327,19 Eur už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą, pažymėtina, kad CPK 98 straipsnio 2 dalis įtvirtina, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Teisinių paslaugų suteikimo trečiajam suinteresuotam asmeniui apeliacinės instancijos teisme nagrinėjant administracinę bylą Nr. eA-143-624/2018 metu galiojusių Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Pažymėtina, kad Rekomendacijų 4 punkte nustatyta, jog neatsižvelgiant į tai, kiek advokatų atstovauja (teikia paslaugas) šaliai, priteistino užmokesčio dydis negali viršyti šių rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokesčio vienam advokatui dydžio, išskyrus tuos atvejus, kai kelių advokatų dalyvavimas būtinas. Nagrinėjamoje byloje atsiliepimą į apeliacinį skundą pateikė advokatas N. Z., šiuo atveju nenustatytas kelių trečiojo suinteresuoto asmens atstovų byloje būtinumas. Todėl išlaidos už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą vertinamos bendrai. Pagal bylos duomenis atsiliepimo į apeliacinį skundą rengimo administracinėje byloje Nr. eA-143-624/2018 advokato ir advokato padėjėjo paslaugos trečiajam suinteresuotam asmeniui buvo suteiktos 2016 m. liepos mėn. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2016 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 748 Eur. Atsižvelgiant į tai, pagal Rekomendacijų 8.11 punktą maksimali rekomenduojama priteisti suma už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą yra 972,40 Eur (748 Eur x 1,3).

32Trečiojo suinteresuoto asmens prašoma priteisti suma už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą (1 327,19 Eur) viršija rekomenduojamus maksimalius dydžius, todėl atitinkamai yra mažinama iki 972,40 Eur.

33Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes ir atsižvelgusi į Rekomendacijose įtvirtintus kriterijus, sprendžia, kad šiuo atveju trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Cinamon Operations“ iš pareiškėjo UAB „Forum Cinemas“ priteistina 972,40 Eur išlaidų už advokato teisines paslaugas, teiktas apeliacinės instancijos teisme.

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

35Trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Cinamon Operations“ prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo tenkinti iš dalies.

36Priteisti iš pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Forum Cinemas“ trečiajam suinteresuotam asmeniui „Cinamon Operations“ 972,40 Eur (devynis šimtus septyniasdešimt du eurus, 40 ct) teismo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

37Nutartis neskundžiama.

38?

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – ir Konkurencijos taryba,... 6. Pareiškėjas UAB „Forum Cinemas“ pateikė skundą teismui ir prašė... 7. Atsakovas Konkurencijos taryba su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Cinamon Operations“ su pareiškėjo... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Multikino Lietuva“ su pareiškėjo... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. birželio 20 d. sprendimu... 11. Pareiškėjas UAB „Forum Cinemas“ pateikė apeliacinį skundą, kuriame... 12. Atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba pateikė atsiliepimą į... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Multikino Lietuva“ pateikė... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Cinamon Operations“ pateikė... 15. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. birželio 4 d. nutartimi... 16. II.... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Cinamon Operations“ 2018 m. birželio... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo prašo prijungti prie bylos pateikiamus... 19. Pareiškėjas UAB „Forum Cinemas“ atsiliepime prašo trečiojo... 20. Pareiškėjas nurodo, kad nagrinėtoje administracinėje byloje UAB „Cinamon... 21. Teisėjų kolegija... 22. III.... 23. Nagrinėjamos bylos dalykas – trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Cinamon... 24. Pažymėtina, kad trečiojo suinteresuoto asmens prašymas nagrinėjamas... 25. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 1 dalimi, proceso šalis, kurios naudai... 26. Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, pareiškėjas ginčijo ne tik... 27. Pažymėtina, kad pareiškėjo atsiliepime į trečiojo suinteresuoto prašymą... 28. UAB „Cinamon Operations“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui... 29. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog ABTĮ 45 straipsnio 1 dalis nustato,... 30. Nagrinėjamu atveju trečiasis suinteresuotas asmuo, siekdamas pagrįsti... 31. Vertinant trečiojo suinteresuoto asmens prašymą priteisti 1 327,19 Eur už... 32. Trečiojo suinteresuoto asmens prašoma priteisti suma už atsiliepimo į... 33. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes ir atsižvelgusi... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45... 35. Trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Cinamon... 36. Priteisti iš pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Forum Cinemas“... 37. Nutartis neskundžiama.... 38. ?...