Byla 2S-211-479/2017
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis A. S., uždaroji akcinė bendrovė „Danės būstas“, uždaroji akcinė bendrovė „Verslo valdymo centras“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas Bertašius,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos R. K. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 24 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjos R. K. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis A. S., uždaroji akcinė bendrovė „Danės būstas“, uždaroji akcinė bendrovė „Verslo valdymo centras“,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėja 2016-09-27 kreipėsi į antstolį A. S. su skundu dėl antstolio veiksmų. Pareiškėja nurodė, kad gavo antstolio 2016-08-16 patvarkymą dėl skundo nagrinėjimo Nr. S1a-56939. Pareiškėja teigė, kad šiame patvarkyme antstolis nenurodė, kurioje konkrečiai vykdomojoje byloje jis yra priimtas, be to, antstolio patvarkymas pateiktas pareiškėjai be antstolio antspaudo. Pareiškėja paaiškino, kad ji pateikė skundus dėl antstolio veiksmų tik vykdomojoje byloje Nr. 0010/16/01944, tačiau antstolis patvarkyme nurodo keturias vykdomąsias bylas, kurios yra pradėtos pagal skirtingų išieškotojų pateiktus vykdomuosius dokumentus ir turi būti vykdomos atskirai. Pareiškėjos nuomone, antstolis vykdomojoje byloje Nr. 0010/16/01944 neturi teisės priimti patvarkymų ir atlikti vykdymo veiksmų dėl asmenų, kurie visiškai nėra susiję su šia vykdomąja byla. Pareiškėja pažymėjo, kad antstolis privalo atlikti vykdymo veiksmus kiekvienoje vykdomojoje byloje atskirai, o šie veiksmai privalo būti susiję tik su konkrečios vykdomosios bylos šalimis. Dėl to pareiškėja prašė pakeisti antstolio A. S. 2016-08-16 patvarkymą dėl skundo nagrinėjimo Nr. S1a-56939 ir priimti tokius patvarkymus kiekvienoje antstolio vykdomoje byloje dėl skolos išieškojimo iš pareiškėjos.
 1. Antstolis A. S. 2016-09-29 patvarkymu pareiškėjos skundo netenkino ir kartu su vykdomosiomis bylomis perdavė jį nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismui.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-10-24 nutartimi pareiškėjos skundą atmetė. Teismas nustatė, kad vykdomojoje byloje Nr. 0010/16/01944 pareiškėja 2016-08-12 antstoliui pateikė tris skundus, jais prašė panaikinti 2016-07-14 turto arešto aktą Nr. Sla-48969, 2016-07-14 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. Sla-48966 bei 2016-07-14 patvarkymą areštuoti lėšas

  4Nr. S-16-10-7396, taip pat prašė pareikalauti, kad išieškotoja pateiktų antstoliui paaiškinimus, kodėl nepateikė informacijos ir duomenų dėl sumokėtos skolos. Antstolis 2016-08-16 priėmė patvarkymą dėl skundo nagrinėjimo ir įpareigojo išieškotojus UAB „Danės būstas“, VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“, UAB „Verslo valdymo centras“ pateikti antstoliui informaciją apie skolininkės skolos likutį. Gavęs išieškotojų atsakymus, antstolis 2016-09-19 priėmė patvarkymą, kuriuo panaikino 2016-07-14 vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S1a-48959, panaikino 2016-07-14 patvarkymą Nr. S-16-10-7396 dėl lėšų arešto, užbaigė vykdomąsias bylas Nr. 0010/07/02492 ir Nr. 0010/03/03769, priėmė naują vykdymo išlaidų apskaičiavimą vykdomosiose bylose Nr. 0010/16/01944 ir Nr. 0010/04/05218 bei elektroninei piniginių lėšų apribojimo sistemai pateikė naują nurodymą nurašyti pinigines lėšas vykdomosiose bylose Nr. 0010/16/01944 ir Nr. 0010/04/05218. Teismas įvertino tai, kad išieškotojams siųstas patvarkymas buvo antstolio pasirašytas ir antspauduotas, o pareiškėja kartu su skundu nepateikė skundžiamo patvarkymo. Teismas taip pat pažymėjo, kad net ir galimas formalus pažeidimas dėl antspaudo nebuvimo nėra pagrindas pripažinti šio antstolio patvarkymo neteisėtu. Teismas atsižvelgė į tai, kad 2016-08-16 patvarkymas dėl skundo nagrinėjimo buvo priimtas siekiant gauti informaciją iš visų pareiškėjos kreditorių, o vieno dokumento priėmimas leido išvengti papildomų vykdymo išlaidų, todėl šiuo patvarkymu pareiškėjos teisės nebuvo pažeistos.

 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai
 1. Atskiruoju skundu pareiškėja R. K. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-10-24 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas nesudarė sąlygų pareiškėjai pateikti atsiliepimą į antstolio patvarkymą, kuriuo buvo netenkintas jos skundas ir kartu su vykdomosiomis bylomis perduotas nagrinėti teismui.
  2. Teismas neįvertino, jog išieškotoja UAB „Verslo valdymo centras“ negali būti vykdymo proceso šalimi, nes šios įmonės teisinis statusas Juridinių asmenų registre neįregistruotas.
  3. Teismas nepagrįstai pripažino skundžiamą antstolio patvarkymą teisėtu, nes šiuo patvarkymu buvo atlikti vykdymo veiksmai keliose atskirose vykdomosiose bylose, kurios nėra sujungtos. Apeliantė teigė, kad antstolis negalėjo atlikti vykdymo veiksmų, kurie nėra susiję su vykdomosios bylos Nr. 0010/16/01944 šalimis.
  4. Teismas neišsiaiškino, ar užbaigdamas vykdomąsias bylas Nr. 0010/07/02492 ir Nr. 0010/03/03769, antstolis panaikino pareiškėjos turto areštą ir apie tai pranešė Turto arešto aktų registrui.
  5. Teismas neįvertino, jog skundžiamas antstolio patvarkymas pareiškėjai buvo pateiktas be antstolio antspaudo ir jame nebuvo nurodytas vykdomosios bylos numeris, todėl šis patvarkymas negali būti laikomas teisėtu.
  6. Teismas nutartyje neteisingai nurodė, kad išieškojimas UAB „Danės būstas“ naudai yra vykdomas dėl 271,67 Eur skolos išieškojimo. Apeliantė teigė, kad šiuo metu pareiškėjos skola yra mažesnė.
  7. Teismo pranešime, kuriuo pareiškėjai buvo pranešta apie skundo nagrinėjimo datą, buvo nurodyta su šia byla nesusijusi informacija.
 1. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Verslo valdymo centras“ prašo pareiškėjos skundą atmesti. Atsiliepime nurodoma, kad Juridinių asmenų registre nurodytas įmonės teisinis statusas neturi jokios reikšmės nei antstolio veiksmų, nei teismo nutarties teisėtumui. Suinteresuotas asmuo teigė, jog skundžiama teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta.
 1. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis A. S. prašo pareiškėjos skundą atmesti, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-10-24 nutartį palikti nepakeistą. Antstolis nurodė, kad 2016-08-16 patvarkymas dėl skundo nagrinėjimo buvo priimtas pačios pareiškėjos naudai ir siekiant apsaugoti jos interesus, todėl teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes ir pagrįstai atmetė skolininkės skundą.
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados

5Atskirasis skundas atmestinas.

6

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329, 338 str.).
 1. Apeliantė skunde nurodė, kad teismas nesudarė sąlygų pareiškėjai pateikti atsiliepimą į antstolio patvarkymą, kuriuo buvo netenkintas jos skundas ir kartu su vykdomosiomis bylomis perduotas nagrinėti teismui. Ši skundo nuostata nepagrįsta. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad įstatymas numato specialią skundų dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo tvarką. LR CPK 510 str. 2 d. nustato, kad skundas dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo atlikti procesinius veiksmus pateikiamas antstoliui per LR CPK 512 str. nustatytą terminą. Šį skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo ir dėl to priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako visiškai ar iš dalies patenkinti skundą, skundas, išskyrus LR CPK 510 str. 5 d. nurodytą atvejį, kartu su antstolio patvarkymu ir vykdomąja byla ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patvarkymo priėmimo persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Antstolio patvarkymas, kuriuo nepatenkintas skundas persiunčiamas teismui, yra neskundžiamas (LR CPK 510 str. 3 d.). Pažymėtina, kad proceso teisės normos nenumato galimybės teikti atsiliepimą į antstolio patvarkymą, kuriuo yra netenkinamas pareiškėjo skundas ir kartu su vykdomąja byla šis skundas persiunčiamas nagrinėti teismui. Nagrinėjamu atveju pareiškėja turėjo galimybę savo argumentus dėl galbūt neteisėtų antstolio veiksmų nurodyti savo skunde, taip pat apeliacine tvarka skųsdama pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl jos galimybės teikti teismui paaiškinimus ir argumentus nebuvo apribotos. Esant nurodytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėdamas pareiškėjos skundą pirmosios instancijos teismas proceso teisės normų nepažeidė.
 1. Pareiškėja nurodė ir tai, kad teismas neįvertino, jog išieškotoja UAB „Verslo valdymo centras“ negali būti vykdymo proceso šalimi, nes šios įmonės teisinis statusas Juridinių asmenų registre neįregistruotas. Ši skundo nuostata taip pat nepagrįsta. Iš bylos duomenų nustatyta, kad antstolis vykdo 2004-09-21 Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-35914/2004 dėl 567,16 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės R. K. išieškotojai UAB „Verslo valdymo centras“, taip pat 1998-08-03 Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-4243/98 dėl 223,87 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės R. K. išieškotojai UAB „Verslo valdymo centras“. Nagrinėjamoje byloje UAB „Verslo valdymo centras“ yra įtraukta į bylos nagrinėjimą suinteresuotu asmeniu. Iš byloje esančių VĮ Registrų centro duomenų nustatyta, kad ši įmonė yra įregistruota Juridinių asmenų registre. Pažymėtina, kad viešame registre nurodytas šios įmonės teisinis statusas nagrinėjamu atveju neturi įtakos jos teisiniam subjektiškumui, todėl ši įmonė gali būti tiek vykdymo proceso, tiek šios civilinės bylos dalyviu.
 1. Skunde nurodoma ir tai, kad teismas nepagrįstai pripažino skundžiamą antstolio patvarkymą teisėtu, nes šiuo patvarkymu buvo atlikti vykdymo veiksmai keliose atskirose vykdomosiose bylose, kurios nėra sujungtos. Apeliantė teigė, kad antstolis negalėjo atlikti vykdymo veiksmų, kurie nėra susiję su vykdomosios bylos Nr. 0010/16/01944 šalimis. Su šia skundo nuostata teismas taip pat nesutinka. Iš bylos duomenų nustatyta, kad antstolis A. S. vykdo 4 vykdomąsias bylas, kuriose yra vykdomas išieškojimas iš skolininkės R. K. išieškotojų UAB „Danės būstas“, VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ ir UAB „Verslo valdymo centras“ naudai. Nustatyta, kad pareiškėja 2016-08-12 antstoliui pateikė tris skundus, kuriais prašė panaikinti 2016-07-14 turto arešto aktą Nr. Sla-48969, 2016-07-14 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. Sla-48966 bei 2016-07-14 patvarkymą areštuoti lėšas Nr. S-16-10-7396, taip pat prašė pareikalauti, kad išieškotoja pateiktų antstoliui paaiškinimus, kodėl nepateikė informacijos ir duomenų dėl sumokėtos skolos. Gavęs pareiškėjos skundus, antstolis 2016-08-16 priėmė patvarkymą dėl skundo nagrinėjimo ir įpareigojo išieškotojus UAB „Danės būstas“, VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“, UAB „Verslo valdymo centras“ pateikti antstoliui informaciją apie skolininkės skolos likutį pagal jam pateiktus vykdyti vykdomuosius dokumentus. Nors apeliantė nurodo, kad antstolis neturėjo teisės vienoje vykdomojoje byloje atlikti vykdymo veiksmų, kurie sukeltų pasekmes kitose vykdomosiose bylose, tačiau apeliacinės instancijos teismas su šia pareiškėjos nuostata nesutinka. Iš skundžiamo antstolio patvarkymo akivaizdu, jog šiuo patvarkymu buvo įformintas to paties vykdymo veiksmo atlikimas keturiose skirtingose vykdomosiose bylose. Pažymėtina, kad kiekvienoje vykdomojoje byloje antstolis pats sprendžia, kokie konkretūs vykdymo veiksmai turi būti atliekami ir tai atlieka vadovaudamasis vykdymo procesą reglamentuojančiais teisės aktais. Vykdymo procesą reglamentuojantys teisės aktai nenumato galimybės sujungti kelių antstolio žinioje esančių vykdomųjų bylų, pradėtų pagal skirtingus vykdomuosius dokumentus. Kartu pažymėtina tai, kad įstatymas nedraudžia antstoliui sujungti atskirų vykdymo veiksmų skirtingose vykdomosiose bylose ir juos įforminti vienu procesiniu dokumentu, jeigu tai padeda greičiau ir realiai įvykdyti teismo sprendimą, nepažeidžia vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų bei leidžia išvengti papildomų vykdymo išlaidų atsiradimo. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad toks antstolio atliekamų vykdymo veiksmų įforminimas pareiškėjos teisių ir teisėtų interesų nepažeidė bei sudarė sąlygas sumažinti vykdymo išlaidas. Esant nurodytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad tuos pačius vykdymo veiksmus įformindamas vienu procesiniu dokumentu antstolis procesinių pažeidimų nepadarė.
 1. Apeliantė skunde nurodė ir tai, kad teismas neįvertino, jog skundžiamas antstolio 2016-08-16 patvarkymas pareiškėjai buvo pateiktas be antstolio antspaudo ir jame nebuvo nurodytas vykdomosios bylos numeris, todėl šis patvarkymas negali būti laikomas teisėtu. Su šia skundo nuostata negalima sutikti. LR CPK 613 str. 2 d. nustatyta, kad patvarkyme antstolis nurodo patvarkymo surašymo datą, savo vardą ir pavardę, vykdomosios bylos numerį, bylos šalis, sprendžiamo klausimo esmę, motyvus, kodėl priimamas vienoks ar kitoks sprendimas. Patvarkymo rezoliucinėje dalyje nurodami priimtas sprendimas ir patvarkymo apskundimo tvarka. Patvarkymą antstolis pasirašo ir patvirtina antstolio antspaudu. Reikiamais atvejais patvarkyme nurodomi ir kiti duomenys. Iš skundžiamo antstolio 2016-08-16 patvarkymo matyti, kad jame antstolis nurodė visų vykdomųjų dokumentų numerius, jų išdavimo datas ir juos išdavusias institucijas, duomenis apie išieškotojus ir išieškomų skolų dydį. Akivaizdu, jog patvarkyme yra nurodyta pakankamai duomenų, iš kurių būtų galima nustatyti, kokiose vykdomosiose bylose antstolis atliko vykdymo veiksmus. Nors pareiškėja kartu su atskiruoju skundu pateikė skundžiamą antstolio pasirašytą 2016-08-16 patvarkymą, kuriame nėra antstolio antspaudo, tačiau vykdomojoje byloje yra analogiško turinio patvarkymas, kuris yra su antstolio antspaudu ir antstolio pasirašytas. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju pareiškėja nenurodė jokių argumentų, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, jog antstolio antspaudo nebuvimas ir vykdomosios bylos numerio nenurodymas pažeidė ar apribojo pareiškėjos teises vykdymo procese ar sukėlė kitokių neigiamų teisinių pasekmių. Įvertinus nurodytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pareiškėjos nurodyti formalūs skundžiamo antstolio patvarkymo formos trūkumai nepatvirtina šio patvarkymo neteisėtumo, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjos skundo.
 1. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgia į tai, kad kiti pareiškėjos atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės vertinant skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, todėl teismas šių argumentų nevertina ir dėl jų išsamiau nepasisako. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog įstatyme numatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.).
 1. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, nustatė visas reikšmingas aplinkybes ir priėmė pagrįstą bei teisėtą nutartį, todėl naikinti arba keisti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 335-339 str., teismas

Nutarė

8Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai