Byla 2-1785/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Nordea Bank AB, veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 18 d. nutarties, kuria civilinė byla buvo sustabdyta, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-3158-104/2014 pagal ieškovo Nordea Bank AB, veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, ieškinį atsakovams N. P. ir E. G. dėl skolos priteisimo (tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „MV Trading“, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „MV Retail, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Rududu ir Co“).

2Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a :

 1. Ginčo esmė

3Ieškovas Nordea Bank AB kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams N. P. ir E. G., prašydamas priteisti iš atsakovo N. P. 843 364,23 Lt negrąžinto kredito dalį, 947,25 Lt nesumokėtų palūkanų, 100 399,08 Lt nesumokėtų įsipareigojimo nevykdymo palūkanų ir 23 370,26 Lt nesumokėtų įsipareigojimo nevykdymo palūkanų, kurių mokėjimas buvo atidėtas pagal 2011 m. gegužės 24 d. papildomą susitarimą Nr. OSP 11/05/11; priteisti iš atsakovo E. G. 1 637 118,8 Lt negrąžinto kredito dalį, 1 838,78 Lt nesumokėtų palūkanų, 194 892,32 Lt nesumokėtų įsipareigojimo nevykdymo palūkanų ir 45 3653,8 Lt nesumokėtų įsipareigojimo nevykdymo palūkanų, kurių mokėjimas buvo atidėtas pagal 2011 m. gegužės 24 d. papildomą susitarimą Nr. OSP 11/05/11; priteisti iš atsakovų 5 procentų dydžio palūkanas už priteistas sumas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 13 d. nutartimi buvo sustabdęs šios civilinės bylos nagrinėjimą pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 163 straipsnio 3 punktą – iki įsiteisės teismo sprendimas Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-8322-820/2014 pagal ieškovo N. P. ieškinį atsakovui Nordea Bank AB dėl laidavimo sutarties pripažinimo pasibaigusia, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. balandžio 24 d. nutartimi šią nutarties dalį panaikino ir klausimą išsprendė iš esmės – atsakovo N. P. prašymą dėl civilinės bylos Nr. 2-3158-104/2014 sustabdymo atmetė. Lietuvos apeliacinis teismas toje nutartyje konstatavo, kad tarp abiejų bylų iš tiesų yra prejudicinis ryšys, tačiau nurodė, jog visų pirma turi būti svarstomas klausimas, ar vienintelis galimas būdas nagrinėjimo kliūtims pašalinti yra vienos bylos sustabdymas iki bus išnagrinėta kita byla, ar vis dėl to nėra galimybės tas bylas sujungti.

5Atsakovas N. P. pateikė pakartotinį prašymą dėl bylos sustabdymo CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu. Atsakovas prašyme nurodė, kad yra padavęs ieškinį Nordea Bank AB dėl laidavimo sutarties pripažinimo pasibaigusia, kuris yra nagrinėjamas Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-8322-820/2014 ir, nutarus nesujungti čia nagrinėjamos bylos su Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama byla, išlieka būtinybė bylą sustabdyti iki bus išnagrinėta byla dėl laidavimo sutarties pripažinimo pasibaigusia.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 18 d. nutartimi nutarė sustabdyti civilinę bylą Nr. 2-3158-104/2014 iki įsiteisės teismo sprendimas Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-8322-820/2014 pagal N. P. ieškinį atsakovui Nordea Bank Finland Plc dėl laidavimo sutarties pripažinimo pasibaigusia.

7Teismas nustatė, kad dėl atsakovo N. P. nurodomos Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-8322-820/2014 (pagal N. P. ieškinį Nordea Bank Finland Plc dėl laidavimo sutarties pripažinimo pasibaigusia) ši civilinė byla Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 13 d. nutartimi buvo sustabdyta, tačiau panaikinta apeliacine tvarka. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. balandžio 24 d. nutartyje sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, jog tarp abiejų minėtų nagrinėjamų bylų yra prejudicinis ryšys ir pripažino, jog iš tiesų šiuo atveju yra pagrindas pripažinti egzistuojant dvi sąlygas, kurios reikšmingos sprendžiant bylos sustabdymo klausimą – egzistuoja įstatymuose numatytos objektyvios aplinkybės ir tos aplinkybės kliudo išnagrinėti civilinę bylą, tačiau apeliacinis teismas sprendė, kad pirmosios instancijos teismas turėtų svarstyti bylų sujungimo klausimą. Skundžiamoje nutartyje pažymėta, kad Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas laikinai einantis teisėjas 2014 m. gegužės 21 d. nutartimi atsisakė sujungti civilines bylas, todėl šios nagrinėjamos bylos stabdymas yra vienintelis būdas, kurio netaikius šalių ginčas negalės būti tinkamai išspręstas. Teismas, vadovaudamasis CPK 163 straipsnio 3 punktu, taip pat atsižvelgdamas į tai, kad egzistuoja situacija, kada bylos sustabdymas yra privalomas, sprendė, jog ieškovo atsiliepime išdėstyti teiginiai nesudaro pagrindo nagrinėti bylą iš esmės. Teismas pažymėjo, kad dėl ieškovo teiginio, jog atsakovas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, bus pasisakyta priimant sprendimą byloje.

 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Apeliantas (ieškovas) Nordea Bank AB atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 18 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo N. P. prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo atmesti.

9Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismas nenurodė, kodėl ir kokie faktai, kuriuos reikia nustatyti Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje, yra būtini šiai bylai, taip pat kodėl Vilniaus apygardos teismas negali jų nustatyti bylos nagrinėjimo metu. Jei teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti nagrinėjamoje byloje, tuomet nėra pagrindo stabdyti bylos pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą.
 2. Aplinkybė, kad buvo atsisakyta bylas sujungti, savaime nereiškia, kad būtina bylą sustabdyti. Šiuo atveju stabdyti bylą nėra tikslinga, nes teismas reikšmingas aplinkybes turi nustatyti kiekvienoje nagrinėjamoje byloje.
 3. Šioje byloje ieškovas prašo priteisti skolą pagal laidavimo sutartį iš dviejų laiduotojų, t. y. N. P. ir E. G., tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėjamoje byloje laidavimo sutartį ginčija tik vienas iš laiduotojų. Tai reiškia, kad civilinėse bylose dalyvauja ne tie patys asmenys ir kad atitinkamai neegzistuoja tarp šių bylų prejudicinis ryšys. Teismas nutartyje nenurodė, kokiu pagrindu būtų galima stabdyti bylos dalį dėl skolos priteisimo iš laiduotojo E. G..
 4. Teismas nutartyje nenurodė jokių bylos sustabdymo motyvų ir argumentų, o apsiribojo tik konstatavimu, kad atsižvelgiant į tai, jog Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas laikinai einantis teisėjas atsisakė sujungti bylas, šios bylos sustabdymas yra vienintelis būdas, kurio netaikius šalių ginčas negalės būti tinkamai sprendžiamas. Teismas privalomąjį bylos sustabdymo institutą taikė formaliai, nevertindamas ir neanalizuodamas privalomojo bylos sustabdymo aplinkybių egzistavimo fakto.
 5. Atsakovas nesąžiningai naudojasi procesinėmis teisėmis ir pažeidžia pagrindinius proceso principus.
 6. Į abi bylas pateikti procesiniai dokumentai ir įrodymai patvirtina, kad šių bylų reikalavimai susiję su tomis pačiomis sutartimis, ginčo išsprendimas priklausys nuo laidavimo sutarties sąlygų vertinimo tiek jos pripažinimo pasibaigusia aspektu, tiek skolos priteisimo aspektu. Esant tokioms aplinkybėms laikytina, kad buvo nepagrįstai atsisakyta sujungti bylas, nes egzistavo visos sąlygos šiam procesiniam institutui taikyti (CPK 136 straipsnio 4 dalis).

10Atsakovas N. P. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti.

11Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Ieškovo teiginys, kad abiejose bylose bus nustatinėjami tie patys faktai pagal tuos pačius įrodymus, todėl abi bylos gali būti išnagrinėtos atskirai, yra nepagrįstas. Atsakovas į Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamą bylą yra pateikęs patikslintą ieškinį, kuriame nurodė naujas aplinkybes ir kuriomis remiantis reikalauja laidavimo sutartį pripažinti pasibaigusia bei prašo išreikalauti papildomus įrodymus, kurie turės lemiamos reikšmės sprendžiant dėl laidavimo sutarties pasibaigimo. Nesustabdžius civilinės bylos egzistuotų teismų prieštaringų išvadų ir sprendimų tikimybė, kuri gali lemti tai, kad teismų padarytos išvados dėl laidavimo sutarties pasibaigimo gali būti prieštaraujančios viena kitai.
 2. Tai, kad bylose ne visiškai sutampa šalys, nesudaro pagrindo naikinti nutartį, be to, kitas atsakovas taip pat ginčija laidavimo sutarties galiojimą.
 3. Teismas pagrįstai sprendė, kad tarp bylų yra prejudicinis ryšys ir nutarties priėmimo motyvai yra tinkamai atskleisti nutartyje.
 4. Atsakovas nevilkina bylos nagrinėjimo ir nepiktnaudžiauja procesu.
 5. Tai, kad buvo atsisakyta bylas sujungti, nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį.
 1. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamu atveju nenustatyta.

13Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo sustabdytas civilinės bylos nagrinėjimas iki įsiteisės teismo sprendimas Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-8322-820/2014 pagal ieškovo N. P. ieškinį atsakovui Nordea Bank AB dėl laidavimo sutarties pripažinimo pasibaigusia.

14Pagal bylos medžiagą ir Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenis Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal Nordea Bank AB ieškinį atsakovams N. P. ir E. G. dėl skolos ir palūkanų, kylančių iš 2008 m. vasario 27 d. kredito sutarties Nr. OS 08/02/18 bei papildomų susitarimų prie kredito sutarties, taip pat kylančių iš 2008 m. vasario 27 d. laidavimo sutarčių Nr. LOS 08/02/30 ir Nr. LOS 08/02/29, priteisimo, o Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-8322-820/2014 pagal ieškovo N. P. ieškinį atsakovui Nordea Bank AB dėl 2008 m. vasario 27 d. laidavimo sutarties Nr. LOS 08/02/30 pripažinimo pasibaigusia (byloje trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, dalyvauja BUAB „MV trading“).

15CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomas bylos sustabdymo pagrindas, kai negalima nagrinėti bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka.

16Pirmiau jau buvo nurodyta, kad Lietuvos apeliacinis teismas dar 2014 m. balandžio 24 d. nutartyje, spręsdamas dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 13 d. nutarties, kuria, be kita ko, buvo sustabdyta civilinė byla Nr. 2-3158-104/2014 pagal ieškovo Nordea Bank AB ieškinį atsakovams N. P. ir E. G. dėl skolos priteisimo iki įsiteisės teismo sprendimas Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 208322-820/2014 pagal ieškovo N. P. ieškinį atsakovui Nordea Bank AB dėl laidavimo sutarties pripažinimo pasibaigusia, teisėtumo ir pagrįstumo, sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, jog tarp abiejų civilinių bylų yra prejudicinis ryšys, t. y. egzistuoja įstatyme nustatytos objektyvios aplinkybės ir tos aplinkybės kliudo išnagrinėti šią civilinę bylą. Padaręs tokią išvadą apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į CPK 7 straipsnyje įtvirtintus proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus, sprendė, kad pirmosios instancijos teismas visų pirma turėtų išspręsti klausimą, ar visgi nėra galimybės kliūtis, trukdančias nagrinėti šią civilinę bylą, pašalinti kitais įstatyme nustatytais būdais, bet ne sustabdant bylą. Apeliacinės instancijos teismas minėtoje 2014 m. balandžio 24 d. nutartyje taip pat pažymėjo, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog nagrinėjamos bylos sustabdymas yra vienintelė ir nepriklausoma nuo teismo valios išeitis kilusio ginčo sprendimo procese. Taigi Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. balandžio 24 d. nutartyje konstatuodamas, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino bei taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias bylų sustabdymą, šią išvadą susiejo su tuo, jog iki bylos sustabdymo nebuvo svarstoma tarpusavyje susijusių bylų sujungimo galimybė (IV t., b. l. 93-97). Bylos duomenys patvirtina, kad po to, kai buvo panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 13 d. nutarties dalis dėl bylos sustabdymo, buvo sprendžiamas tarpusavyje susijusių civilinių bylų sujungimo klausimas. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas laikinai einantis teisėjas 2014 m. gegužės 21 d. nutartimi atsisakė sujungti civilines bylas Nr. 2-3158-104/2014 ir Nr. 2-8322-820/2014 (IV t., b. l. 123-124). Apeliantas skunde nurodo, kad buvo nepagrįstai atsisakyta sujungti bylas, tačiau nutartis, priimta bylų sujungimo klausimu, nėra (ir negali būti) apeliacijos dalykas, todėl šis skundo argumentas neanalizuojamas.

17Apeliacinės instancijos teismas, įvertindamas nurodytas aplinkybes, t. y. tai, kad buvo atsisakyta sujungti bylas, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 24 d. nutartyje konstatuotas prejudicinio ryšio tarp bylų buvimas, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą šią civilinę bylą sustabdyti dėl atsakovui N. P. pareikštų reikalavimų. Tokia išvada grindžiama Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 24 d. nutartyje išdėstytu išaiškinimu, kad atsisakymas sujungti susijusias bylas lemtų pagrindą sustabdyti šią bylą. Susiklosčius tokiai procesinei situacijai civilinės bylos sustabdymas įgalins išvengti galimo skirtingo ar net prieštaringo aplinkybių teisinio įvertinimo nustatant tuos pačius juridiškai reikšmingus faktus susijusiose bylose.

18Apeliacinės instancijos teismas visgi sutinka su apelianto skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sustabdė civilinės bylos dalį dėl reikalavimų, pareikštų laiduotojui E. G. Iš ieškinio dalyko ir pagrindo matyti, kad reikalavimai atsakovams N. P. ir E. G., kaip laiduotojams, dėl skolos priteisimo yra pareikšti pagal skirtingas tarp Nordea Bank AB ir laiduotojų sudarytas laidavimo sutartis. Atsakovas E. G. įsipareigojo atsakyti Nordea Bank AB kaip solidarusis skolininkas visu savo turtu ir lėšomis už ne didesnę kaip 66 procentų UAB „MV Trading“ skolos pagal kredito sutartį Nr. OS 08/02/18 dalį pagal 2008 m. vasario 27 d. laidavimo sutartį Nr. LOS 08/02/29 ir jos pakeitimus. Atsakovas N. P. įsipareigojo atsakyti Nordea Bank AB kaip solidarusis skolininkas visu savo turtu ir lėšomis už ne didesnę kaip 34 procentų UAB „MV Trading“ skolos pagal kredito sutartį Nr. OS 08/02/18 dalį pagal 2008 m. vasario 27 d. laidavimo sutartį Nr. LOS 08/02/30 ir jos pakeitimus. Kaip jau minėta, Vilniaus miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla tik pagal N. P. ieškinį atsakovui Nordea Bank AB dėl 2008 m. vasario 27 d. laidavimo sutarties Nr. LOS 08/02/30 pripažinimo pasibaigusia. Atsakovas N. P. atsiliepime į atskirąjį skundą paminėjo, kad kitas atsakovas (E. G.) taip pat ginčija laidavimo sutarties galiojimą, tačiau iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 10 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-36116-819/2014, E. G. ieškinį atsakovui Nordea Bank AB dėl 2008 m. vasario 27 d. laidavimo sutarties Nr. LOS 08/02/29 pripažinimo pasibaigusia, atsisakė priimti. Ši nutartis Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 11 d. nutartimi palikta nepakeista. Tai reiškia, kad nei klausimo dėl civilinės bylos sustabdymo išsprendimo pirmosios instancijos teisme momentu, nei šiuo metu neegzistuoja aplinkybės, kurios sudarytų pagrindą stabdyti civilinės bylos dalį pagal ieškovo reikalavimus atsakovui E. G. dėl skolos ir kitų mokėjimo prievolių iš laidavimo sutarties Nr. LOS 08/02/29. Nenustatyta aplinkybių, kurios leistų manyti, kad byloje negalėtų būti priimtas CPK 261 straipsnyje nurodytos rūšies teismo sprendimas. Esant tokiai aplinkybei, pirmosios instancijos teismo nutartis dėl šios dalies pakeistina.

19Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

20Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 18 d. nutartį, jos rezoliucinę dalį išdėstant taip:

21„Sustabdyti civilinės bylos Nr. 2-3158-104/2014 dalį dėl ieškovo Nordea Bank AB ieškinio reikalavimų atsakovui N. P. iki bus išnagrinėta Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-8322-820/2014 pagal ieškovo N. P. ieškinį atsakovui Nordea Bank AB dėl laidavimo sutarties pripažinimo pasibaigusia“.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a : 3. Ieškovas Nordea Bank AB kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams N. P. ir... 4. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 13 d. nutartimi buvo sustabdęs... 5. Atsakovas N. P. pateikė pakartotinį prašymą dėl bylos sustabdymo CPK 163... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 18 d. nutartimi nutarė sustabdyti... 7. Teismas nustatė, kad dėl atsakovo N. P. nurodomos Vilniaus miesto apylinkės... 8. Apeliantas (ieškovas) Nordea Bank AB atskirajame skunde prašo Vilniaus... 9. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Teismas... 10. Atsakovas N. P. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti.... 11. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Ieškovo... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo... 14. Pagal bylos medžiagą ir Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko... 15. CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomas bylos sustabdymo pagrindas,... 16. Pirmiau jau buvo nurodyta, kad Lietuvos apeliacinis teismas dar 2014 m.... 17. Apeliacinės instancijos teismas, įvertindamas nurodytas aplinkybes, t. y.... 18. Apeliacinės instancijos teismas visgi sutinka su apelianto skundo argumentu,... 19. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 20. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 18 d. nutartį, jos... 21. „Sustabdyti civilinės bylos Nr. 2-3158-104/2014 dalį dėl ieškovo Nordea...