Byla 2-4463-1069/2018
Dėl skolos priteisimo

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Lina Nainienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. U. individualios įmonės „( - )“ ieškinį mažajai bendrijai „Alguda“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

31.

4ieškovė L. U. IĮ „( - )“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės MB „Alguda“ 268,96 Eur skolos, 242,06 delspinigių, 51,76 Eur metinių palūkanų, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 2-8).

52.

6Ieškovė nurodė, kad 2013-08-01 su atsakove sudarė apskaitos paslaugų teikimo sutartį Nr. 039, kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo pagal atsakovės pateiktus pirminius dokumentus tvarkyti atsakovės buhalterinę apskaitą, atstovauti atsakovę mokesčių administratoriaus institucijose ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje, paslaugų laikotarpiu teikti konsultacijas apskaitos ir mokesčių klausimais, o atsakovė įsipareigojo šias paslaugas priimti, bei tinkamai ir laiku atsiskaityti sutartyje nurodytomis sąlygomis pagal ieškovės pateiktas PVM sąskaitas faktūras. Iš pradžių atsakovė vykdė prisiimtus įsipareigojimus, tačiau ilgainiui pradėjo vėluoti atsiskaityti pagal ieškovės išrašytas PVM sąskaitas faktūras, dėl ko susidarė skola. Atsakovė neapmokėjo PVM sąskaitų faktūrų: 2015-01-31 PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) 0001086 sumai 30 Eur, neapmokėtos sąskaitos dalis 28,96 Eur, 2015-02-28 PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) 0001116 sumai 30 Eur, 2015-03-31 PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) 0001149 sumai 30 Eur, 2015-04-30 PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) 0001180 sumai 30 Eur, 2015-05-31 PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) 0001209 sumai 30 Eur, 2015-06-30 PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) 0001240 sumai 30 Eur, 2015-07-31 PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) 0001273 sumai 30 Eur, 2015-08-31 PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) 0001304 sumai 30 Eur, 2015-09-30 PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) 0001334 sumai 30 Eur. Už suteiktas paslaugas susidarė įsiskolinimas 268,96 Eur. 2018-08-08 ieškovė išsiuntė įspėjimą atsakovei, kuriuo ragino atsakovę susimokėti susidariusį įsiskolinimą, ar pateikti įrodymus, jog skola buvo apmokėta. 2018-08-16 ieškovė pakartotinai išsiuntė įspėjimą atsakovei, tačiau ji ir toliau nevykdė prisiimtų įsipareigojimų bei skolos nepadengė.

73.

8Teismo procesiniai dokumentai, adresuoti atsakovei MB „Alguda“, bei ieškinio su priedais egzemplioriai 2018-10-01, atsakovei buvo įteikti tinkamai (korespondenciją priėmė įmonės direktorius – A. G.), kas pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 2 dalies nuostatas laikytina tinkamu procesinių dokumentų įteikimu (b. l. 39).

94.

10Atsakovei per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį bei ieškovei ieškinyje prašant tokiu atveju priimti sprendimą už akių, teismas nutaria, kad yra visos procesinės sąlygos, būtinos užbaigti bylos nagrinėjimą priimant sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

11Teismas konstatuoja:

12ieškinys tenkintinas.

135.

14Iš ieškovės pateiktų rašytinių dokumentų nustatyta, kad 2013-08-01 ieškovė ir atsakovė sudarė paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 039 (b. l. 10-13), pagal kurią ieškovė įsipareigojo pagal atsakovės pateiktus pirminius dokumentus tvarkyti atsakovės buhalterinę apskaitą, atstovauti atsakovę mokesčių administratoriaus institucijose ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje, paslaugų laikotarpiu teikti konsultacijas apskaitos ir mokesčių klausimais, o atsakovė įsipareigojo šias paslaugas priimti, bei tinkamai ir laiku atsiskaityti sutartyje nurodytomis sąlygomis pagal ieškovės pateiktas PVM sąskaitas faktūras.

156.

16Ieškovė už suteiktas paslaugas pateikė atsakovei PVM sąskaitas faktūras: 2015-01-31 PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) 0001086 sumai 30 Eur (b. l. 14), neapmokėtos sąskaitos dalis 28,96 Eur, 2015-02-28 PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) 0001116 sumai 30 Eur (b. l. 15), 2015-03-31 PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) 0001149 sumai 30 Eur (b. l. 16), 2015-04-30 PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) 0001180 sumai 30 Eur (b. l. 17), 2015-05-31 PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) 0001209 sumai 30 Eur (b. l. 18), 2015-06-30 PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) 0001240 sumai 30 Eur (b. l. 19), 2015-07-31 PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) 0001273 sumai 30 Eur (b. l. 20), 2015-08-31 PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) 0001304 sumai 30 Eur (b. l. 21), 2015-09-30 PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) 0001334 sumai 30 Eur (b. l. 22). Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovė būtų apmokėjusi susidariusį įsiskolinimą (CPK 12, 178 straipsniai).

177.

18Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdo ar netinkamai vykdo sutartyje numatytų sąlygų (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas), praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Sutinkamai su CK 6.256 straipsnio 1 dalies nuostatomis, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Kadangi atsakovė prisiimto sutartinio įsipareigojimo atsiskaityti už gautas paslaugas nevykdė, ieškovės reikalavimas iš atsakovės priteisti 268,96 Eur skolą laikomas pagrįstu ir tenkinamas (CK 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnis).

198.

20Nustačius, kad atsakovė sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, jai, vadovaujantis CK 6.256 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei sudarytos sutarties sąlygomis, kyla pareiga sumokėti ieškovei netesybas (delspinigius). 2013-09-01 paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 039 8 punkto 4 papunktyje numatyta atsakovės pareiga nustatytu laiku neapmokėjus sąskaitos mokėti 0,5 procentų dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 242,06 Eur delspinigius, paskaičiuotus nuo kiekvienos neapmokėtos PVM sąskaitos faktūros sumos, skaičiuojant delspinigius už 180 dienų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 straipsnis), o šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, jog kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažintini minimaliais nuostoliais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2009; kt.). Atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką, bei tarp šalių sudarytos sutarties sąlygas, ieškovės reikalavimas priteisti 242,06 Eur delspinigių yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

219.

22Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad kreditorius visada turi teisę į palūkanas kaip kompensaciją, jeigu skolininkas ne laiku įvykdo savo prievolę – finansinį įsipareigojimą. Įstatymų leidėjas įtvirtino prezumpciją, kad, praleidus piniginės prievolės įvykdymo terminą, kreditorius nuostolius negautų pajamų pavidalu patiria visada, todėl skolininkas, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais kreditoriaus patirtais nuostoliais (CK 6.261 straipsnis). Todėl ieškovės reikalavimas priteisti 51,76 Eur palūkanas tenkintinas.

2310.

24CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012 ir kt.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 6 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018-09-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

2511.

26Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 20 Eur žyminis mokestis (b. l. 9).

2712.

28Valstybei iš atsakovės nepriteisiamos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nes šios išlaidos mažesnės negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali (3 Eur) valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 96 straipsnio 6 dalis). Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 - 286 straipsniais,

Nutarė

29ieškovės L. U. individualios įmonės „( - )“ ieškinį patenkinti visiškai.

30Priteisti ieškovei L. U. individualios įmonės „( - )“ (juridinio asmens kodas duomenys neskelbtini) iš atsakovės mažosios bendrijos „Alguda“ (juridinio asmens kodas 303100457) 268,96 Eur (du šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus ir 96 ct) skolos, 242,06 Eur (du šimtus keturiasdešimt du eurus ir 06 ct), 51,76 Eur (penkiasdešimt vieną eurą ir 06 ct) metinių palūkanų, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už bendrą priteistą sumą (580,78 Eur), skaičiuojamas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos – 2018 m. rugsėjo 7 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 20 Eur (dvidešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

31Atsakovė, dėl kurios yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmams prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

32Ieškovė per 20 dienų gali apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Lina Nainienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. U.... 3. 1.... 4. ieškovė L. U. IĮ „( - )“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama... 5. 2.... 6. Ieškovė nurodė, kad 2013-08-01 su atsakove sudarė apskaitos paslaugų... 7. 3.... 8. Teismo procesiniai dokumentai, adresuoti atsakovei MB „Alguda“, bei... 9. 4.... 10. Atsakovei per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį... 11. Teismas konstatuoja:... 12. ieškinys tenkintinas.... 13. 5.... 14. Iš ieškovės pateiktų rašytinių dokumentų nustatyta, kad 2013-08-01... 15. 6.... 16. Ieškovė už suteiktas paslaugas pateikė atsakovei PVM sąskaitas faktūras:... 17. 7.... 18. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1... 19. 8.... 20. Nustačius, kad atsakovė sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, jai,... 21. 9.... 22. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad kreditorius visada... 23. 10.... 24. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 25. 11.... 26. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai yra priimtas... 27. 12.... 28. Valstybei iš atsakovės nepriteisiamos išlaidos, susijusios su procesinių... 29. ieškovės L. U. individualios įmonės „( - )“ ieškinį patenkinti... 30. Priteisti ieškovei L. U. individualios įmonės „( - )“ (juridinio asmens... 31. Atsakovė, dėl kurios yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 32. Ieškovė per 20 dienų gali apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Klaipėdos...