Byla 2S-972-623/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko (pranešėjo) Marijono Greičiaus, teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Dalios Višinskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB ,,Navalio jūrų agentūra“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. kovo 1 d. nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtu pagal ieškovo UAB ,,Navalio jūrų agentūra“ ieškinį atsakovui UAB ,,Nordea Finance Lithuania“ dėl sutarties nutraukimo panaikinimo ir reikalavimo neteisėtumo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3 2009-08-25 teisme priimtas ieškinys pagal ieškovo UAB ,,Navalio jūrų agentūra“ ieškinį atsakovui UAB ,,Nordea Finance Lithuania“ dėl vienašalio finansinės nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu.

4Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009-12-16 nutartimi (b.l. 69) ieškovui buvo nustatytas terminas iki 2009-12-30 ieškinio trūkumams pašalinti. Teismas nurodė, kad ieškovo reikalavimas – UAB „Nordea Finance Lietuva“ reikalavimą pripažinti negaliojančiu ir vienašališką sutarties nutraukimą laikyti negaliojančiu – yra neaiškus, taip pat neaiškus reikalavimo pagrindas ar ribos, dėl ko procesas apskritai nėra įmanomas. Ieškovui buvo pasiūlyta nurodyti ieškinio pagrindą ir patikslinti ieškinio reikalavimą. Teismas pažymėjo, kad nesant aiškaus ieškinio reikalavimo ir pagrindo, nėra galimybės tinkamai išspręsti žyminio mokesčio sumokėjimo klausimą.

5Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. kovo 1 d. nutartimi ieškovo UAB „Navalio jūrų agentūra“ ieškinį paliko nenagrinėtu. Teismas nurodė, kad Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009-12-16 nutartimi nustatyti ieškinio trūkumai nėra pašalinti. Teismas nepriėmė ieškovo 2010 m. kovo 1 d. pateikto patikslinto ieškinio, kadangi jis yra pateiktas praleidus nustatytą terminą ir ieškovas neprašo jo atnaujinti bei jame nėra pašalinti nutartimi nustatyti ieškinio trūkumai.

6Atskiruoju skundu (b.l. 103) ieškovas prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-03-01 nutartį ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo. Ieškovas nurodo, kad pateikė patikslintą ieškinį bei prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo, tačiau teismas jų nepriėmė. Ieškovas yra pateikęs teismui dokumentus, kad laiku pateikti patikslintą ieškinį sutrukdė nuo ieškovo valios nepriklausiusios aplinkybės.

7Atsakovas UAB ,,Nordea Finance Lithuania“ atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 107-108) prašo atskirojo skundo netenkinti ir palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą nurodydamas, jog ieškovas patikslintą ieškinį pateikė 2010-03-01, praleidęs nutartyje nustatytą terminą, todėl teismas visiškai pagrįstai jo nepriėmė ir paliko nenagrinėtą.

8

9Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

11CPK 135 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismui pateikiamas ieškinys turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui, be to, jis turi atitikti specialius reikalavimus, keliamus ieškinio turiniui, nurodytus to paties straipsnio 1-2 d. Pagal CPK 296 straipsnio 1 dalies 11 punktą, teismas ieškinį palieka nenagrinėtą, jeigu bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu paaiškėja, kad ieškinys neatitinka jo turiniui keliamų reikalavimų. Šiuo pagrindu ieškinys gali būti paliktas nenagrinėtas tik tuo atveju, jeigu šalis per teismo nustatytą terminą trūkumų nepašalina ir tik pirmosios instancijos teisme.

12Kaip matyti iš bylos medžiagos, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 16 d. nutartimi nustatė ieškovui terminą iki 2009-12-30 ieškinio trūkumams pašalinti, nurodydamas, kad ieškovo reikalavimas UAB ,,Nordea Finance Lietuva“ reikalavimą pripažinti negaliojančiu yra neaiškus, taip pat neaiškios šio reikalavimo pagrindas ar ribos, dėl ko procesas nėra įmanomas. Todėl teismas ieškovą įpareigojo nurodyti ieškinio pagrindą ir patikslinti ieškinio reikalavimą, nurodant kokį konkrečiai atsakovo reikalavimą ieškovas prašo pripažinti neteisėtu bei kokios konkrečiai sutarties vienašališką nutraukimą prašo pripažinti negaliojančiu.

13Ieškovas, praleidęs terminą ieškinio trūkumams pašalinti ir neprašydamas jo atnaujinti, 2010-03-03 pateikė teismui patikslintą ieškinį, kurį pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti ieškovui praleidus terminą jam pateikti (b.l. 97-98).

14Teisėjų kolegija pažymi, jog įstatymų normos neriboja asmenų teisės ginti galimai pažeistų materialiųjų subjektinių teisių įstatymuose numatytais būdais (CK 1.138 str.). Dar daugiau, įstatymai iš esmės nenustato draudimų asmenims pasirinkti tokius įstatymuose įtvirtintus civilinių teisių gynimo būdus, kurie jiems atrodo priimtini ir tinkami. Gindami galimai pažeistas civilines teises įstatymuose numatytais būdais, asmenys privalo vykdyti vienintelį reikalavimą – elgtis sąžiningai ir nepiktnaudžiauti subjektine teise (CK 1.137 str.). Asmuo, pasirinkęs galimai pažeistos subjektinės teisės teisminį gynimo būdą, privalo laikytis proceso įstatyme nustatytų reikalavimų.

15Teisė į teisminę gynybą ir teisingą procesą teisėje pripažįstama prigimtine teise, kuri įtvirtinta ne tik aukščiausią galią turinčiuose nacionaliniuose įstatymuose, bet ir tarptautiniuose dokumentuose (Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 8 str., Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d., CPK 5 str.). Net ir ši teisė, būdama visų materialiųjų subjektinių teisių garantas, nėra absoliuti. Jos įgyvendinimo tvarką bei sąlygas nustato nacionaliniai įstatymai. Teisė į teisminę gynybą nereiškia, kad teismas privalo priimti ir nagrinėti bet kurį suinteresuoto asmens pareikštą reikalavimą. Teismas yra nepriklausomas ir nešališkas, įstatymų nustatyta tvarka sprendžia ginčus tarp šalių ir neformuluoja reikalavimų už ieškovą (pareiškėją).

16Ieškinio turinį sudaro ieškovo reikalavimas ir jį pagrindžiančios aplinkybės. Šios dvi sudedamosios ieškinio dalys vadinamos ieškinio elementais – ieškinio dalyku ir pagrindu. Kiekvieną konkretų ieškinį individualizuoja jo elementai. Ieškinio dalykas (lot. k. „petitium“) – tai atsakovui pareikštas materialusis teisinis reikalavimas (CPK 135 str. 1 d. 4 p.). Šiame reikalavime ieškovas turi nurodyti konkretų asmenį, kuris galimai pažeidė jo subjektines teises ar įstatymų saugomus interesus, taip pat aiškiai suformuluoti patį reikalavimą, t.y. ko jis prašo teismo. Ieškinio pagrindas (lot. k. „causa petendi“) – faktinės aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia materialųjį teisinį reikalavimą (CPK 135 str. 1 d. 2 p.).

17Ieškiniu (b.l. 3) apeliantas prašo UAB ,,Nordea Finance Lietuva“ reikalavimą pripažinti neteisėtu ir vienašališką sutarties nutraukimą laikyti negaliojančiu, tačiau iš taip suformuluoto ieškinio reikalavimo nėra aišku, kokį reikalavimą ieškovas prašo pripažinti neteisėtu bei kokios rūšies sutartį pripažinti negaliojančia. Ieškinyje ieškovas taip pat privalo nurodyti, kuo grindžia reikalavimo neteisėtumą bei vienašalio sutarties nutraukimo pripažinimą negaliojančiu, kas ir sudaro faktinį ieškinio pagrindą. Pačiame ieškinyje nenurodoma, kodėl skundžiamas atsakovo reikalavimas bei vienašalis sutarties nutraukimas, ieškovo nuomone, yra neteisėti. Pažymėtina, jog ieškinio dalyko ir pagrindo tinkamas suformulavimas ne tik leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas, be kurių teismo procesas taptų neįmanomas, bet ir sudaro sąlygas priešingai ginčo šaliai parengti atsikirtimo argumentus (atsiliepimą), tuo užtikrinant ginčo šalių procesinio lygiateisiškumo principo įgyvendinimą (CPK 17 str.).

18Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, įvertinusi skundo argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas teisingai taikė procesinės teisės normas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių institutu, dėl ko priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį. Šią nutartį panaikinti arba pakeisti, remiantis atskirojo skundo motyvais, nėra pagrindo.

19Teisėjų kolegija atkreipia apelianto dėmesį, kad jo ieškinio palikimas nenagrinėtu neužkerta ieškovui galimybės ištaisius trūkumus pateikti teismui naują ieškinį.

20Netenkinus atskirojo skundo, iš ieškovo priteistinos 5 Lt 70 ct išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 2 d.).

21Vadovaudamas CPK 336 str., 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

22Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. kovo 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

23Priteisti iš UAB ,,Navalio jūrų agentūros“ 5 Lt 70 ct išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. 2009-08-25 teisme priimtas ieškinys pagal ieškovo UAB ,,Navalio jūrų... 4. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009-12-16 nutartimi (b.l. 69) ieškovui... 5. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. kovo 1 d. nutartimi ieškovo UAB... 6. Atskiruoju skundu (b.l. 103) ieškovas prašo panaikinti Vilniaus miesto 2... 7. Atsakovas UAB ,,Nordea Finance Lithuania“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 8. ... 9. Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 11. CPK 135 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismui pateikiamas ieškinys turi... 12. Kaip matyti iš bylos medžiagos, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2009 m.... 13. Ieškovas, praleidęs terminą ieškinio trūkumams pašalinti ir neprašydamas... 14. Teisėjų kolegija pažymi, jog įstatymų normos neriboja asmenų teisės... 15. Teisė į teisminę gynybą ir teisingą procesą teisėje pripažįstama... 16. Ieškinio turinį sudaro ieškovo reikalavimas ir jį pagrindžiančios... 17. Ieškiniu (b.l. 3) apeliantas prašo UAB ,,Nordea Finance Lietuva“... 18. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, įvertinusi... 19. Teisėjų kolegija atkreipia apelianto dėmesį, kad jo ieškinio palikimas... 20. Netenkinus atskirojo skundo, iš ieškovo priteistinos 5 Lt 70 ct išlaidos,... 21. Vadovaudamas CPK 336 str., 337 str. 1 p., kolegija... 22. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. kovo 1 d. nutartį palikti... 23. Priteisti iš UAB ,,Navalio jūrų agentūros“ 5 Lt 70 ct išlaidų,...