Byla 2A-160-123/2010
Dėl skolos priteisimo bei atsakovės UAB „Sabelijos prekyba“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 15 d. sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Nijolės Griškevičienės, kolegijos teisėjų Danguolės Martinavičienės, Albinos Pupeikienės, sekretoriaujant Kristinai Vitkienei, dalyvaujant ieškovės atstovei Č. B., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Klaibuta“ ieškinį atsakovei UAB „Sabelijos prekyba“ dėl skolos priteisimo bei atsakovės UAB „Sabelijos prekyba“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 15 d. sprendimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu (patikslintu ieškininiu), prašydama priteisti iš atsakovės 8 989,68 Lt įsiskolinimą už parduotas prekes, 1 760,83 Lt delspinigių, 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-07-15 sprendimu

4priėmė ieškovės atsisakymą nuo ieškinio dėl 17 086,80 Lt skolos, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo ir šią civilinės bylos dalį nutraukė; kitą ieškinio dalį tenkino, priteisė ieškovei iš atsakovės 1 760,83 Lt delspinigių, 1 349 Lt bylinėjimosi išlaidų, priteisė valstybei iš atsakovės 15 Lt pašto išlaidų. Teismas nurodė, kad atsakovė įstatymų nustatyta tvarka 2005-08-01 sutarties Nr. 55 ar atskirų jos dalių ar punktų, kuriame nustatytas delspinigių dydis, neginčijo, priešieškinio neteikė, duomenų, jog ši sutarties dalis yra ginčijama ar nuginčyta, byloje nepateikė, atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, kad ieškovė pagrįstai vadovaujasi šiuo šalių susitarimu prašydama priteisti 0,1 proc. dydžio delspinigių. Teismas konstatavo, kad šalys 2005-08-01 sutarties sudarymo ir pasirašymo metu susitarė, kad apmokėjimas už gautas prekes privalo būti atliktas per 60 kalendorinių dienų po prekių gavimo (Sutarties 2.2.p.), kad nustatytas 60 dienų terminas yra maksimalus terminas, o Sutarties 2.3. p. vykdymas, nesant šiame punkte papildomų išlygų ir susitarimų, galimas šalių sutartu 60 dienų laikotarpiu, tokios tvarkos šalys ir laikėsi vykdydamos sutartį, atsakovė sutarties vykdymo tvarkos neginčijo.

5Atsakovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-07-15 sprendimą ir priimti naują sprendimą, taip pat panaikinti teismo 2009-02-20 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Teigia, kad šalių pasirašytos sutarties nuostatos, įtvirtinos 2.2 ir 2.3 punktuose, prieštarauja viena kitai, tačiau teismas jų nevertino. Nurodo, kad sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu, pirkėjui buvo pateiktos standartinės sutarties sąlygos, kurių jis negalėjo keisti, todėl teismas vadovaudamasis sutarčių aiškinimo taisyklėmis turėjo taikyti atsakovei (pirkėjai) palankesnę sutarties sąlygą – kad atsiskaitymas vyksta už realizuotas prekes. Mano, kad delspinigiai turėtų būti skaičiuojami, jeigu realizavus prekes su pardavėju nebūtų atsiskaityta. Kadangi atsakovė su ieškove atsiskaitė realizavus prekes, tai atsakovė savo pareigą įvykdė tinkamai ir laiku, todėl teismas nepagrįstai priteisė delspinigius. Mano, kad teismas nepagrįstai priteisė 800 Lt išlaidų, nes šios išlaidos nėra susijusios su bylos nagrinėjimu. Ieškovei atstovavo jos darbuotoja, jos darbas yra apmokamas, todėl išlaidos už teisinę pagalbą, susijusią su procesinių dokumentų rengimu, yra nepagrįstos.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė nurodo, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas, todėl prašo jį atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Paaiškino, kad pagal nusistovėjusią praktiką PVM sąskaitos faktūros apmokėjimo laikotarpis yra 30 dienų, tačiau žodiniu susitarimu buvo nuspręsta apmokėjimo terminą pratęsti iki 60 dienų ir sutarties 2.3 punkto nuostatomis nesivadovauti. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kada prekės buvo realizuotos. Teigia, kad sutartis nebuvo sudaryta prisijungimo būdu. Nurodo, kad jai visais teisiniais klausimais atstovauja IĮ „Mibana“, su kuria buvo sudaryta skolų administravimo sutartis, o teisininkė įmonėje įdarbinama pagal terminuotą darbo sutartį tik tuomet, kai yra būtinybė, todėl ieškovės patirtos išlaidos už teisinę pagalbą yra pagrįstos ir būtinos.

7Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

8CPK 320 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas, tačiau, neatsižvelgdamas į skundo ribas, teismas patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą anksčiau nurodytais pagrindais, konstatuoja, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl nagrinėja bylą neperžengdama apeliacinio skundo ribų.

9Iš bylos duomenų nustatyta, kad tarp šalių buvo sudaryta 2005-08-01 prekių pirkimo –pardavimo sutartis, pagal kurią ieškovė pardavė atsakovei sutartas prekes, atsakovė jas priėmė ir pasirašė ieškovės pateiktas PVM sąskaitas faktūras (b. l. 8-10). Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės argumentu, kad šalių pasirašyta sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu, nes įvertinus šalių sudarytos sutarties turinį matyti, kad šalys derino ir susitarė dėl esminių sutarties sąlygų, todėl darytina išvada, kad sutartis buvo sudaryta abipusėmis derybomis (CK 6.160 str. 2 d.).

10Pagal minėtos sutarties 2.2 punktą šalys susitarė, kad pirkėjas su pardavėju už gautas prekes atsiskaito per 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo. Tos pačios sutarties 2.3 punkte numatyta, kad atsiskaitymas vyksta už realizuotas prekes. Akivaizdu, kad šios sutarties nuostatos viena kitai prieštarauja, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai aiškino sutartį ir vertino šių sutarties punktų turinį, esmę, teksto apimtį bei tai, kaip šias sutarties aplinkybes suvoktų ir jas vykdytų tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo, todėl atmestini apeliantės argumentai, kad teismas nevertino šalių pasirašytos pirkimo-pardavimo sutarties nuostatų.

11Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad šalys aiškiai ir suprantamai susitarė sutarties sudarymo ir pasirašymo metu, kad apmokėjimas už gautas prekes privalo būti atliktas per 60 kalendorinių dienų po prekių gavimo (Sutarties 2.2.p.), kad nustatytas 60 dienų terminas yra maksimalus terminas, o Sutarties 2.3.p. vykdymas, nesant šiame punkte papildomų išlygų ir susitarimų, galimas šalių sutartu 60 dienų laikotarpiu (Sutarties 2.3.p.). Be to, kaip matyti iš bylos duomenų, atsakovė skolą už įsigytas prekes pripažino žymiai anksčiau, negu prekes ji realizavo. Šią aplinkybę atsakovė patvirtino atlikdama mokėjimus ieškovei pagal šalių sutartą mokėjimo grafiką (b. l. 32-36). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad šalys buvo suderinusios atsiskaitymo tvarką pagal sutarties 2.2 punktą ir atsakovė su šia atsiskaitymo tvarka sutiko atlikdama periodinius mokėjimus pagal ieškovės pateiktas PVM sąskaitas faktūras už parduotas prekes. Be to, atsakovė negalėjo pateikti jokių įrodymų, kada prekės buvo realizuotos (CPK 178 str.), o tai tik įrodo, kad tarp šalių buvo sutarta, kad apmokėjimas privalėjo būti atliktas už gautas prekes per 60 kalendorinių dienų po jų gavimo, o ne realizavus prekes, kaip teigia atsakovė.

12Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73, 6.258 str.). Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CPK 6.71 str. 1 d.). Už prievolės įvykdymo termino praleidimą mokamos netesybos – delspinigiai. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Pažymėtina, kad pareiga įrodyti tinkamai įvykdžius prievolę tenka skolininkui, kuriam pareikštas reikalavimas sumokėti netesybas ir kuris atsisako jas mokėti motyvuodamas, jog prievolę įvykdė (CPK 6.75 str.).

13Ginčo šalys pirkimo-pardavimo sutarties 2.2 punkte buvo numačiusios, kad pirkėjui laiku neatsiskaičius už pateiktą produkciją, pirkėjas moka pardavėjui 0,1 procento dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo neapmokėtos prekių sumos. Kaip jau buvo minėta, atsakovė pažeidė pirkimo-pardavimo sutartį, neįvykdė sutartinių įsipareigojimų ir ieškovės pateiktų PVM sąskaitų faktūrų per sutartyje numatytą terminą neapmokėjo, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė iš atsakovės 1 760,83 Lt delspinigių (CK 6.71 str. 1 d., 2 d., 6.258 str. 1 d.).

14Teisėjų kolegija sutinka su apeliante, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė ieškovei 800 Lt išlaidų už teisinę pagalbą. Išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu sudaro faktinės piniginės išlaidos, turėtos nagrinėjant bylą ir vykdant teismo sprendimą. Ar išlaidos susijusios su bylos nagrinėjimu, nustato teismas spręsdamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą (CPK 88 str.). Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovė su IĮ „Mibana“ 2008-07-08 buvo sudariusi sutartį dėl skolų administravimo, pagal kurią ieškovė perdavė IĮ „Mibana“ atsakovės skolos administravimą ir išieškojimą (b. l. 12). IĮ „Mibana“ už atstovavimą UAB „Sabelijos prekyba“ byloje pateikė ieškovei 800 Lt sąskaitą (b. l. 14), nors iš byloje esančio ieškovės pateikto įgaliojimo matyti, kad ieškovei šioje byloje atstovavo jos darbuotoja Č. B. (b. l. 47). Teismas vadovaudamasis CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu priteisia šalies turėtas atstovavimo išlaidas. Pažymėtina, kad pagal CPK 55 straipsnio 2 dalį juridinių asmenų atstovais teisme gali būti atitinkamų juridinių asmenų darbuotojai arba advokatai ar advokatų padėjėjai, turintys jų praktikai vadovaujančio advokato rašytinį leidimą atstovauti konkrečioje byloje. Kadangi įmonė teikianti skolos administravimo paslaugas negali būti juridinio asmens atstovais teisme, o ieškovei šioje byloje atstovavo jos darbuotoja, o ne advokatas ar advokato padejėjas, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė ieškovei 800 Lt atstovavimo išlaidų sumokėtų IĮ „Mibana“.

15Atsižvelgiat į nurodytus motyvus, pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo keistina dėl netinkamo procesinės teisės normų taikymo, o kita sprendimo dalis paliktina nepakeista (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

16Vadovaudamasi CPK 325?330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

17Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 15 d. sprendimą pakeisti.

18Sumažinti iš atsakovės UAB „Sabelijos prekyba“ ieškovei UAB „Klaibuta“ priteistas bylinėjimosi išlaidas nuo 1 349 Lt iki 549 Lt, kitas sprendimo dalis palikti nepakeistas.

Proceso dalyviai