Byla 2-1266-736/2014
Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo nuomininko teisių perkėlimo n u s t a t ė :

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Algimantas Brigadierius rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „( - )“ ieškinį atsakovams O. D. ir E. V. dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo nuomininko teisių perkėlimo n u s t a t ė :

2parengiamasis teismo posėdis buvo skirtas 2014-10-16.

3Šalys pateikė taikos sutartį bei prašymus rašytinio proceso tvarka ją patvirtinti ir bylą nutraukti.

4Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 3 d., CPK 42 str., taikos sutartis, sudaryta tarp šalių 2014 m. rugsėjo 15 d. rašytine forma, kaip neprieštaraujanti imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, tvirtintina, procesinių veiksmų pasekmės šalims išaiškintos, byla nutrauktina (CPK 293 str. 5 p.).

5Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.).

6Ieškovei UAB „( - )“ grąžintina 75 procentai (nuo 500,00 Lt) žyminio mokesčio, sumokėto 2014-04-04 pervedimu Nr. 1788 ir 75 procentai (nuo 144,00 Lt) žyminio mokesčio, sumokėto 2014-05-30 pervedimu Nr. 2016 (9, 84 b. l., CPK 87 str. 2 d.).

7Remiantis CPK 94 str. 2 d., taikos sutarties 9 p., iš ieškovės UAB „( - )“, atsakovų O. D. ir E. V. valstybei priteistina po 11,37 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

8Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2014-06-09 nutartimi, panaikintinos.

9Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str., teismas

Nutarė

10patvirtinti šalių 2014-09-15 sudarytą rašytinę taikos sutartį:

11Mes, žemiau pasirašiusios ginčo šalys, sudarydamos ir pasirašydamos šią sutartį, susitariame Kėdainių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-1266-736/2014 nagrinėjamą mūsų ginčą pagal ieškovo UAB „( - )" (juridinio asmens kodas: ( - ), toliau - Ieškovas) ieškinį atsakovams O. D. ir E. V. (toliau - Atsakovas (1) ir Atsakovas (2), Atsakovai) dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo nuomininko teisių perkėlimo, sandorio pripažinimo negaliojančiu, išspręsti taikiai ir susitarėme dėl šių taikos sutarties sąlygų:

  1. Šalys susitaria, kad 2014 m. balandžio 23 d. susitarimas dėl 2014 m. sausio 10 d. privačios žemės nuomos sutarties nutraukimo, sudarytas tarp O. D. ir E. V. (Atsakovai) yra negaliojantis nuo jo pasirašymo momento.
  2. UAB „( - )" (Ieškovas), O. D. ir E. V. (Atsakovai) susitaria perkelti Ieškovui UAB „( - )” (juridinio asmens kodas ( - )) nuomininko teises ir pareigas pagal 2014 m. sausio 10 d. nuomos sutartį dėl 2,8300 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo, esančio adresu ( - ), nuomos.
  3. Šalys susitaria pakeisti 2014 m. sausio 10 d. privačios

12žemės nuomos sutarties 4 punktą ir nustatyti, kad nuo šios Sutarties įsigaliojimo momento žemės ūkio paskirties žemės sklypo, ( - ), nuomos mokestis - 420 Lt už 1 ha (420 Lt/ha * 2,83 ha = 1186,6 Lt) už vienerius metus.

  1. Šalys susitaria, kad UAB „( - )" (Ieškovas) išskaičiuos už žemės ūkio paskirties žemės sklypo nuomą mokėtiną 15 proc. gyventojų pajamų mokestį iš O. D. (Atsakovas (1)) mokėtino nuomos mokesčio už žemės ūkio paskirties žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ).
  2. Šalys susitaria, kad 2014 m. sausio 10 d. privačios žemės nuomos sutartis su priedais yra neatskiriama šios taikos sutarties dalis.
  3. Kitų Ieškinio reikalavimų UAB „( - )" (Ieškovas) O. D. ir E. V. (Atsakovams) atsisako.
  4. O. D. (Atsakovas (1)) įsipareigoja įregistruoti 2014 m. sausio 10 d. privačios žemės nuomos sutartį įstatymų nustatyta tvarka viešame sutarčių registre.
  5. Šalys pareiškia, kad viena iš kitos savo patirtų bylinėjimosi išlaidų nereikalauja.
  6. Šalys pareiškia, kad pašto išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu ir kurios buvo patirtos teisme, atlygina lygiomis dalimis.
  7. Prašome teismo patvirtinti šią taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti.
  8. Mums yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, t. y. mums žinoma, kad teismui patvirtinus taikos sutartį ir bylą nutraukus, dėl to paties ginčo nebegalėsime pakartotinai kreiptis į teismą ir kad teismo patvirtinta taikos sutartis įgyja privalomąją galią bei gali būti vykdoma priverstinai.
  9. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir Kėdainių rajono apylinkės teisme patvirtinimo datos ir galios tol, kol bus įvykdytos visos jos sąlygos.
  10. Įvykdžius visus sutarties įsipareigojimus, šalys jokių pretenzijų vieni kitiems nebeturės.
  11. Šalys patvirtina, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiai taikos sutarčiai pasirašyti bei patvirtinti, ir kad šioje sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrovę.
  12. Prašome sugrąžinti Ieškovui 75 procentus už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio.
  13. Ši sutartis sudaryta 4 egzemplioriais, vienas iš kurių perduodamas tvirtinti teismui ir po vieną egzempliorių pasilieka kiekviena šią sutartį pasirašiusi šalis.

13Civilinę bylą pagal ieškovės UAB „( - )“ ieškinį atsakovams O. D. ir E. V. dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo nuomininko teisių perkėlimo nutraukti.

14Panaikinti 2014-06-09 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, kurių pagrindu areštuotas atsakovės O. D., a. k. ( - ), gyv. ( - ), nekilnojamasis turtas- 2,8300 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypui, esančiam ( - ), un. Nr. ( - ), uždraudžiant atsakovei areštuotą turtą parduoti, dovanoti, nuomoti, kitaip perleisti ar įkeisti, ar kitaip apsunkinti.

15Išieškoti iš ieškovės UAB „( - )“, atsakovų O. D. ir E. V. valstybei po 11,37 (vienuolika litų 37 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (mokėti pasirinktinai į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, įmokos kodas 5660).

16Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos FM grąžinti ieškovei UAB „( - )“ 75 proc. (nuo 500,00 Lt) žyminio mokesčio, sumokėto 2014-04-04 pervedimu Nr. 1788 ir 75 proc. (nuo 144,00 Lt) žyminio mokesčio, sumokėto 2014-05-30 pervedimu Nr. 2016.

17Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai