Byla 2-45/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų kolegijos pirmininkės Danutės Milašienės (pranešėja), kolegijos teisėjų: Konstantino Gurino ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. R. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2005 m. lapkričio 21 d. nutarties, kuria apeliacinis skundas laikytas nepaduotu, civilinėje byloje Nr. 2-103-153/2005 pagal ieškovės V. R. ieškinį atsakovams O. K., O. J., V. Ž., L. Š., Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais (tretieji asmenys byloje – antstolis L. Gudeika, Kauno miesto 12 notarų biuro notarė G. Kuzabavavičienė, Kauno rajono 1 notarų biuro notarė R. Siliūnienė).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovė V. R. ieškiniu atsakovams O. K., O. J., V. Ž., L. Š., Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai prašė pripažino negaliojančiomis: 1997 m. liepos 5 d. buto pirkimo-pardavimo sutartį bei paskolos sutartį, sudarytas tarp ieškovės ir atsakovo O. K.; 1997 m. liepos 7 d. įkeitimo sutartį, sudarytą tarp atsakovų O. K. ir O. J.; 2000 m. balandžio 21 d turto pardavimo iš varžytynių aktą; 2001 m. balandžio 4 d. hipotekos lakštą.

4Kauno apygardos teismas 2005 m. spalio 12 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies, pripažino negaliojančia 1997 m. liepos 5 d. paskolos sutartį, sudarytą tarp ieškovės ir atsakovo O. K. bei priteisė ieškovės naudai iš atsakovo O. K. 30 000 Lt.

5Ieškovė 2005 m. lapkričio 8 d. dėl šio teismo sprendimo padavė apeliacinį skundą, prašydama pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, ieškinio reikalavimus patenkinti.

6Nustatęs, kad ieškovės apeliacinis skundas turi trūkumų, Kauno apygardos teismas 2005 m. lapkričio 9 d. nutartimi nustatė terminą iki 2005 m. lapkričio 20 d. šiems trūkumams pašalinti, sumokėti už apeliacinį skundą 3 810 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 4 d.). Byloje nesant duomenų apie ieškovės turtinę padėtį, teismas sprendė, kad nėra pagrindo laikyti, jog ji yra atleista nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo (CPK 83 str. 4 d.).

7Ieškovė 2005 m. lapkričio 18 d. kreipėsi į teismą su prašymu atleisti nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo, motyvuodama tuo, kad yra socialiai remtina. Tačiau ieškovei nepateikus duomenų, patvirtinančių, kad jai mokama socialinė pašalpa, Kauno apygardos teismas 2005 m. lapkričio 21 d. nutartimi sprendė nesant pagrindo atleisti ieškovę nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo. Ieškovei nepašalinus apeliacinio skundo trūkumų, teismas šia nutartimi laikė jį nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui.

8Atskiruoju skundu ieškovė prašo teismo nutartį panaikinti ir apeliacinį skundą priimti. Nurodo, kad ji yra pripažinta socialiai remtinu asmeniu nuo 2005 m. lapkričio 1 d.

9Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

10Civilinio proceso įstatymas įtvirtina teisę kiekvienam suinteresuotam asmeniui įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą teisminės gynybos, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str.). Tačiau šios procesinės teisės įgyvendinimas ribojamas tam tikrų sąlygų buvimu, viena kurių yra įstatymo numatyto žyminio mokesčio sumokėjimas, tarp jų ir pateikiant teismui apeliacinį skundą dėl byloje priimto teismo procesinio sprendimo, jei asmuo įstatymu nėra atleistas nuo šios pareigos vykdymo (CPK 80 str. 4 d.).

11Atleidimo nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo klausimus reglamentuoja CPK 83 straipsnis. Šio straipsnio pirmojoje dalyje yra išvardintos bylų bei asmenų kategorijos, kurie įstatymo yra atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo, o to paties straipsnio trečiojoje dalyje numatyta kiekvieno suinteresuoto asmens teisė prašyti teismą iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, atsižvelgiant į asmens turtinę padėtį. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 57, 83, 99 ir 225 straipsnių pakeitimo įstatymu CPK 83 straipsnio ketvirtoji dalis pripažinta netekusia galios (2005 m. sausio 20 d. Nr. X-80). Todėl šioje byloje spręsti ieškovės atleidimo nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo klausimą remiantis minėta teisės norma pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo, dėl ko skundžiama teismo nutartis naikintina dėl netinkamo proceso teisės normų aiškinimo ir taikymo, o apeliacinio skundo priėmimo klausimas perduotinas spręsti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 329 str. 1 d.).

12Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovė teismui yra pateikusi prašymą atleisti ją nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą dėl to, kad ji yra socialiai remtina, taip pat turtinę padėtį apibūdinančius įrodymus (b. l. 148). Minėta, kad CPK 83 straipsnio trečioji dalis suteikia teismui teisę, atsižvelgiant į asmens turtinę padėtį, iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Tokiu būdu siekiama užtikrinti, kad asmuo turėtų realią galimybę kreiptis į teismą tais atvejais, kuomet dėl sunkios turtinės padėties kreipimosi į teismą dieną jis neturi galimybės sumokėti įstatymo reikalaujamo žyminio mokesčio. CPK nenurodo žyminio mokesčio dalies, nuo kurios teismas gali atleisti, ir tai nustatyti yra teismo teisė. Teismui suteikta teisė iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo leidžia užtikrinti asmens teisės į teisminę gynybą realumą, todėl svarbu nustatyti, ar ieškovo turtinė padėtis yra sunki (pagal pateiktus dokumentus) ir nuo kokios dalies žyminio mokesčio jį reikėtų atleisti, kad būtų užtikrintas teisės į teisminę jo interesų gynybą realumas.

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

14Kauno apygardos teismo 2005 m. lapkričio 21 d. nutartį panaikinti ir perduoti ieškovės V. R. apeliacinio skundo priėmimo klausimą spręsti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai