Byla 2-2988-810/2010
Dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininko S. T

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Dambrauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo antstolės Vaivos Šimkienės pareiškimą suinteresuotiems asmenims S. T. ir UAB „Ūkio banko lizingas“ dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininko S. T.,

Nustatė

2Antstolė pareiškimu prašė teismo priteisti iš skolininko S. T. 444,00 Lt vykdymo išlaidų. Nurodė, kad vykdymo išlaidos paskaičiuotos vykdant vykdomąją bylą Nr. 0071/09/02877 dėl 367,18 Lt skolos išieškojimo iš S. T. UAB „Ūkio banko lizingas“ naudai pagal 2009-09-08 Kauno 6- ojo notaro biuro išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 7470. Priėmus vykdyti vykdomąjį dokumentą, skolininkui buvo išsiųstas raginimas įvykdyti sprendimą gera valia. Tačiau per raginime nurodytą terminą skolininkas skolos nesumokėjo, todėl skola iš skolininko buvo išieškota priverstinai, išsiuntus vykdomąjį dokumentą išskaitoms padaryti į skolininko darbovietę. Išieškojusi skolą, antstolė vykdomąją bylą užbaigė ir raštu pasiūlė skolininkui per antstolės nustatytą terminą sumokėti vykdymo išlaidas, tačiau skolininkas jų nesumokėjo iki šiol. Todėl antstolė kreipėsi į teismą dėl 444,00 Lt vykdymo išlaidų, kurias sudaro 60,00 Lt būtinos vykdymo išlaidos, 184,00 Lt papildomos vykdymo išlaidos ir 200,00 Lt atlygis antstoliui,- priteisimo. Prašė pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo tenkinti.

3Pareiškimas tenkintinas.

4Iš vykdomosios bylos Nr. 0071/09/02877 medžiagos matyti, kad antstolė vykdė 367,18 Lt skolos išieškojimą pagal 2009-09-08 Kauno 6- ojo notaro biuro išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 7470 iš skolininko S. T. išieškotojo UAB „Ūkio banko lizingas“ naudai (vykdomoji byla Nr. 0071/09/02877, b.l. 2). Iš 2009-10-20 raginimo įvykdyti vykdomąjį dokumentą Nr. 7470 (vykdomoji byla Nr. 0071/09/02877, b.l. 4) matyti, kad skolininkui buvo nustatytas terminas gera valia sumokėti skolą. Skolininkas geruoju skolos nesumokėjo, todėl vykdomasis dokumentas vykdymui buvo išsiųstas į skolininko darbovietę (vykdomoji byla Nr. 0071/09/02877, b.l. 8). Išieškojus skolą iš skolininko (vykdomoji byla Nr. 0071/09/02877, b.l. 9), išieškotos lėšos buvo paskirstytos išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymais (vykdomoji byla Nr. 0071/09/02877, b.l. 12,13). Iš siūlymo sumokėti vykdymo išlaidas (vykdomoji byla Nr. 0071/09/02877, b.l. 11) matyti, kad skolininkui buvo pasiūlyta per antstolės nustatytą terminą sumokėti vykdymo išlaidas, bet skolininkas jų nesumokėjo iki šiol. Todėl antstolė, užbaigusi vykdomąją bylą (vykdomoji byla Nr. 0071/09/02877, b.l. 14), kreipėsi į teismą dėl vykdymo išlaidų priteisimo.

5Vykdymo išlaidų dydį ir jų apmokėjimo tvarką reglamentuoja LR CPK normos ir Sprendimų vykdymo instrukcija (LR CPK 609 str. 2 d.). Pagal LR CPK 610 str. vykdymo išlaidas apmoka išieškotojas, išskyrus Sprendimų vykdymo instrukcijoje numatytas išimtis. Įvykdžius sprendimą, šios išlaidos išieškomos iš skolininko. Išieškoti vykdymo išlaidas iš skolininko galima tik užbaigus vykdomąją bylą. LR CPK 632 str. numatyti vykdomosios bylos užbaigimo pagrindai. Pagal LR CPK 632 str. 1 d. 1 p. vykdomoji byla laikoma baigta visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą. Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad vykdomoji byla Nr. 0071/09/02877 yra užbaigta, todėl antstolė Vaiva Šimkienė įgijo teisę reikalauti vykdymo išlaidų atlyginimo. Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos 2005-10-27 LR Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-352, 34 punktas nustato, kad vykdymo išlaidos yra skirstomos į: būtinas vykdymo išlaidas; papildomas vykdymo išlaidas, t.y., susijusias su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu, ir atlygį antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą. Kai skolininkas įvykdo sprendimą per raginime arba siūlyme nustatytą terminą, iš skolininko išieškomos būtinos ir papildomos vykdymo išlaidos. Atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą iš skolininko šiuo atveju neimamas (Sprendimų vykdymo instrukcijos 51 p., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007-02-05 nutartis Nr. 3K-7-1/07). Kadangi skolininkas gera valia skolos nesumokėjo, antstolė Vaiva Šimkienė pagrįstai prašo priteisti 444,00 Lt atlygį antstoliui. Pagal Spendimų vykdymo instrukcijos 37 p. ir 1 lentelę būtinos vykdymo išlaidos mokamos ir atlygis antstoliui paskaičiuojamas atsižvelgiant į vykdomajame dokumente nurodytą išieškotiną sumą. Iš skolininko ieškotina suma 367,18 Lt, todėl antstolė, remdamasi Sprendimų vykdymo instrukcijos 1 lentele, teisingai paskaičiavo, kad būtinos vykdymo išlaidos sudaro 60,00 Lt, o atlygis antstoliui- 200,00 Lt, kuriuos skolininkas privalo sumokėti. Be to, antstolė, siųsdama skolininkui siūlymą, darydama užklausas ir t.t., turėjo 184,00 Lt papildomų vykdymo išlaidų. Vykdydama vykdomąją bylą, antstolė viso turėjo 444,00 Lt vykdymo išlaidų.

6Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir į tai, kad antstolės prašomos priteisti vykdymo išlaidos yra teisėtos ir pagrįstos byloje esančiais rašytiniais dokumentais, antstolės Vaivos Šimkienės pareiškimas dėl vykdymo išlaidų priteisimo tenkintinas, 444,00 Lt vykdymo išlaidos priteistinos.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 583 str., 593 str., 611 str., teismas

Nutarė

8Pareiškimą tenkinti.

9Priteisti antstolei Vaivai Šimkienei iš skolininko S. T. 444,00 Lt (keturių šimtų keturiasdešimt keturių litų, 00 ct) vykdymo išlaidų.

10Nutarties nuorašus išsiųsti šalims.

11Ši nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo gali būti skundžiama paduodant atskirąjį skundą Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai