Byla 2-356/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjęs), Donato Šerno ir Vinco Versecko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens kreditoriaus akcinės bendrovės „Ūkio bankas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 3 d. nutarties, kuria atmestas trečiojo asmens kreditoriaus akcinės bendrovės „Ūkio bankas“ prašymas dėl kreditorių A. K. ir įmonės Nibalk Ltd. finansinių reikalavimų patikslinimo uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos Orfėjas“ bankroto byloje.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2004 m. sausio 7 d. nutartimi iškėlė UAB „Baltijos Orfėjas” bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Draugo petys“ (t. 1, b. l. 58-59). Teismas 2004 m. kovo 19 d. nutartimi patvirtino bankrutuojančios UAB „Baltijos Orfėjas“ kreditorių finansinius reikalavimas, tarp jų AB „Ūkio bankas” – 864 282,19 Lt, A. K. – 90 619,34 Lt, įmonės Nibalk Ltd. - 5 777 921,63 Lt (t. 1, b. l. 71-72).

4Vilniaus apygardos teismas 2004 m. rugsėjo 17 d. nutartimi pripažino UAB „Baltijos Orfėjas” bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto įmone bei patvirtino patikslintą įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą, kuriame AB „Ūkio bankas”, A. K. ir įmonės Nibalk Ltd. finansiniai reikalavimai nurodyti tokio paties dydžio, kaip ir teismo 2004 m. kovo 19 d. nutartyje (t. 1, b. l. 159-164).

5Tretysis asmuo kreditorius AB „Ūkio bankas“ 2004 m. lapkričio 9 d. skundu dėl kreditorių susirinkimo nutarimų ir kreditorinių reikalavimų patikslinimo bei 2004 m. lapkričio 30 d. skundo patikslinimu, kartu su kitais prašymais, pateikė prašymą patikslinti likviduojamos UAB „Baltijos Orfėjas“ kreditorių įmonės Nibalk Ltd. ir A. K. reikalavimus (t. 1, b. l. 185-188, 194-196).

6Lietuvos apeliacinis teismas 2006 m. vasario 23 d. nutartimi (rašymo apsirikimo klaida ištaisyta Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi) panaikino Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gruodžio 28 d. nutarties dalį, kuria buvo atmestas trečiojo asmens AB „Ūkio banko“ skunde išdėstytas prašymas patikslinti kreditorių A. K. ir įmonės Nibalk Ltd. reikalavimus, ir grąžino šią bylos dalį tam pačiam apygardos teismui nagrinėti iš naujo (t. 4, b. l. 20-25, 50-54, 169). Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 26 straipsnio 1 dalį, kreditorių reikalavimus tvirtina teismas, o kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Pažymėjo, jog nepriėmus sprendimo dėl įmonės pabaigos, bankroto byla nėra užbaigta, todėl visi klausimai, susiję su bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimų dydžio pagrįstumu bei patikslinimu, gali būti sprendžiami bankroto byloje (ĮBĮ 15 straipsnio 2 dalis, 26 straipsnis, CPK 127 straipsnis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 33 „Dėl įstatymų taikymo įmonių bankroto bylose“ 11, 15 punktai).

7Atsižvelgdamas į Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. vasario 23 d. nutarties nuostatas tretysis asmuo kreditorius AB „Ūkio bankas“ 2006 m. balandžio 28 d. buvo padavęs atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2004 m. kovo 19 d. nutarties dalies ir to paties teismo 2004 m. rugsėjo 17 d. nutarties dalies, kuriomis patvirtinti likviduojamos UAB „Baltijos Orfėjas“ kreditorių įmonės Nibalk Ltd. ir A. K. finansiniai reikalavimai (t. 4, b. l. 115-117). Be to, kreditorius AB „Ūkio bankas“ buvo padavęs pareiškimą dėl praleisto termino atnaujinimo, kuriuo prašė atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos teismo 2004 m. kovo 19 d. ir 2004 m. rugsėjo 17 d. nutarčių dalių, kuriomis patvirtinti likviduojamos UAB „Baltijos Orfėjas“ kreditorių įmonės Nibalk Ltd. ir A. K. finansiniai reikalavimai, paduoti (t. 4, b. l. 85-87, 130-132). Vilniaus apygardos teismas 2006 m. gegužės 5 d. nutartimi kreditoriaus AB „Ūkio bankas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2004 m. kovo 17 d. ir 2004 m. rugsėjo 19 d. nutarčių dalių atsisakė priimti ir grąžino jį padavusiam asmeniui (t. 4, b. l. 99-101). Dėl šios nutarties kreditorius AB “Ūkio bankas” padavė atskirąjį skundą, kurį Lietuvos apeliacinis teismas 2006 m. birželio 15 d. nutartimi atmetė, o Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gegužės 5 d. nutartį paliko nepakeistą (t. 4, b. l. 106-108, 148-150).

8Lietuvos apeliacinis teismas 2006 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2006 m. balandžio 11 d. nutartį BUAB „Baltijos Orfėjas“ bankroto byloje ir grąžino trečiojo asmens kreditoriaus AB „Ūkio bankas“ 2004 m. lapkričio 9 d. skunde išdėstytą prašymą dėl kreditorių A. K. ir įmonės Nibalk Ltd. reikalavimų patikslinimo tam pačiam apygardos teismui nagrinėti iš naujo (t. 4, b. l. 71–72, 180-183). Pasak apeliacinės instancijos teismo, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai padarė išvadą apie nebuvimą pagrindo konstatuoti, kad ĮBĮ suteikia vienam bankrutavusios įmonės kreditoriui teisę ginčyti teisme kitų kreditorių reikalavimų apimtis, kad kreditoriaus prašymas patikslinti kitų kreditorių finansinius reikalavimus nenagrinėtinas teisme (CPK 293 straipsnio 1 punktas). Kiekvienas bankrutuojančios įmonės kreditorius yra suinteresuotas, kad jo finansinis reikalavimas būtų patenkintas, todėl, esant pagrįstai abejonei dėl patvirtinto kito kreditoriaus reikalavimo dydžio, kyla grėsmė jo finansinių reikalavimų patenkinimui. Neturi pagrindo teismo išvada, jog apeliantas, neapskundęs teismo nutarčių, kuriomis buvo patvirtinti kreditorių A. K. ir įmonės Nibalk Ltd. finansiniai reikalavimai, nebeturi procesinės galimybės ginčyti nurodytų kreditorių reikalavimų.

9Trečiojo asmens kreditoriaus AB „Ūkio bankas“ atstovai prašė sumažinti likviduojamos UAB „Baltijos Orfėjas“ kreditorių finansinius reikalavimus: įmonės Nibalk Ltd. - iki 3 129 315,41 Lt, o A. K. - iki 77 000 Lt. Nurodė, kad kreditoriaus įmonės Nibalk Ltd. finansinis reikalavimas bankroto byloje atsirado reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu. Kadangi reikalavimo sumos į litus konvertuotos ne bankroto bylos iškėlimo dieną, o sandorio dieną, dėl valiutų kursų skirtumo susidarė daugiau kaip 1 000 000 Lt skirtumas. Įmonė Nibalk Ltd. įgijo tokį reikalavimą, koks nurodytas reikalavimo perleidimo sutartyje. Konvertavus valiutą bankroto bylos iškėlimo dienos kursu, kreditorinio reikalavimo suma yra 3 129 315,41 Lt, todėl iki šios sumos turi būti sumažintas įmonės Nibalk Ltd. finansinis reikalavimas. Atkreiptas dėmesys, jog pagal reikalavimo perleidimo sutartį, palūkanos apskritai neperleistos, pirminiai kreditoriai neturėjo jokio pagrindo gauti palūkanų ir tokio reikalavimo neperleido. Kreditorius AB „Ūkio bankas“ pažymėjo, jog įmonė Nibalk Ltd. gali būti apskritai nepripažįstama kreditoriumi, nes penkiolika valiutinių pavedimų negalima laikyti reikalavimo perleidimu. Taip pat ginčytina ir A. K. finansinio reikalavimo dalis, nes 2003 m. lapkričio 20 d. paskolos sutartyje ir kasos pajamų orderyje Nr.9629343 nėra UAB „Baltijos Orfėjas“ atsakingų asmenų parašų , todėl finansinis reikalavimas mažintinas iki 77 000 Lt.

10Vilniaus apygardos teismas 2007 m. balandžio 3 d. nutartimi atmetė kreditoriaus AB „Ūkio bankas“ 2004 m. lapkričio 9 d. skunde išdėstytą prašymą dėl kreditorių A. K. ir įmonės Nibalk Ltd. finansinių reikalavimų patikslinimo.

11Nutartyje nurodoma, jog Vilniaus apygardos teismo 2004 m. kovo 19 d. nutartis patvirtinti bankrutuojančios UAB “Baltijos Orfėjas” kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, kuriame kreditoriais yra nurodyti A. K. su 90 619,34 Lt ir įmonė Nibalk Ltd. su 5 777 921,63 Lt finansiniais reikalavimais, bei 2004 m. rugsėjo 17 d. nutartis pripažinti UAB “Baltijos Orfėjas” bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, kurioje įmonės kreditorių A. K. ir įmonės Nibalk Ltd. finansiniai reikalavimai fiksuojami tokio paties dydžio, kaip ir 2004 m. kovo 19 d. nutartyje, yra įsiteisėjusios. Likviduojamos UAB „Baltijos Orfėjas“ kreditorius AB „Ūkio bankas“ pasinaudojo ĮBĮ 26 straipsnio 5 dalyje nustatyta teise ginčyti įmonės kreditorių A. K. ir įmonės Nibalk Ltd. finansinius reikalavimus, paduodamas atskirąjį skundą dėl nurodytų nutarčių dalių, tačiau jų nenuginčijo, o kitais būdais ginčyti kreditorių A. K. ir įmonės Nibalk Ltd. finansinių reikalavimų kreditorius AB „Ūkio bankas“ neturi teisės.

12Atskiruoju skundu kreditoriaus AB „Ūkio bankas“ atstovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 3 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – sumažinti kreditoriaus įmonės Nibalk Ltd. kreditorinį reikalavimą iki 3 129 315,41 Lt arba konstatavus, kad įmonė Nibalk Ltd. kreditoriumi pripažinta nepagrįstai, išbraukti ją iš kreditorių sąrašo, o kreditoriaus A. K. kreditorinį reikalavimą sumažinti iki 77 000 Lt.

13Apeliantas pažymi, jog kreditoriaus įmonės Nibalk Ltd. 5 777 921,63 Lt (4 212 441,09 Lt paskola ir 1 565 480,54 Lt palūkanos) kreditorinis reikalavimas yra patvirtintas pagal 2004 m. sausio 29 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartį. Šia sutartimi įgytos reikalavimo teisės kildinamos iš 1999 m. gegužės 7 d. paskolos sutarties. UAB „Baltijos Orfėjas“ pateiktame 2003 m. lapkričio 1 d. įmonės skolų sąraše tokia paskola nenurodyta, tačiau nurodyta 15 valiutinių sandorių, kurių byloje nėra. Sandoriai, kurių suma yra perskaičiuota į litus sandorių sudarymo dienos kursu, atitiktų pagrindinį Nibalk Ltd. 4 212 441,09 Lt kreditorinį reikalavimą. Ši suma UAB „Baltijos Orfėjas“ 2003 m. balanse įrašyta grafoje D, todėl piniginės prievolės pagal šiuos sandorius bankroto bylos iškėlimo dieną nebuvo pasibaigusios. Jos baigėsi tik iškėlus bankroto bylą, todėl turėjo būti perskaičiuotos į litus Lietuvos banko nustatytais valiutų kursais bankroto bylos iškėlimo dienai, o tai sudarytų 3 129 315,41 Lt sumą (CK 6.36 straipsnio 3 dalis). Apeliantas atkreipia dėmesį į tai, kad jei įmonė Nibalk Ltd. perėmė reikalavimus į valiutinius sandorius, kreditorinis reikalavimas paskolos dalyje yra iš dalies nepagrįstas. Konvertavus kreditoriui perleistas sumas bankroto bylos iškėlimo dienos kursu gautųsi 3 129 314,41 Lt suma. Tik tokio dydžio kreditorinį reikalavimą paskolų dalyje galėjo ir turėjo priimti bankroto administratorius. Administratorius negali įvykdyti Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. vasario 23 d. nutartyje nustatyto įpareigojimo pateikti pradinių kreditorių Bernd Buhner, kompanijos Electro Medical Systems (EMS) SA ir kompanijos Orphee Antstalt Vaduz paskolos susitarimų su atsakovu, nes iš bylos medžiagos matyti, jog tokių susitarimų apskritai nėra. Atsižvelgiant į šią aplinkybę įmonė Nibalk Ltd. gali būti pripažinta kreditoriumi be pagrindo.

14Apeliantas pažymi, kad jei teismas laikytųsi nuomonės, jog įmonė Nibalk Ltd. kreditoriumi pripažinta teisėtai, jos kreditorinis reikalavimas dėl 1 565 480,54 Lt palūkanų yra nepagrįstas, nes pagal 2004 m. sausio 29 d. reikalavimo perleidimo sutartį toks reikalavimas kreditoriui nebuvo perleistas. Be to, palūkanos paskaičiuotos pažeidžiant CK 6.37 straipsnio 4 dalį.

15Apeliantas pastebi, jog kaip matyti iš pateiktų dokumentų, pagal 2003 m. lapkričio 20 d. paskolos sutartį ir tos pačios dienos kasos pajamų orderį Nr. 9629343 UAB „Baltijos Orfėjas“ negavo iš A. K. 13 619,34 Lt paskolos, nes nurodytuose dokumentuose nėra atsakingų asmenų parašų.

16Apeliantas atkreipia dėmesį, jog teismas atmetė prašymą patikslinti Nibalk Ltd. ir A. K. kreditorinius reikalavimus, nepasisakęs dėl šio prašymo turinio pagrįstumo, nors šį klausimą nagrinėjo iš esmės, todėl pažeidė CPK 260 straipsnį. Skundžiama nutartis priimta neatsižvelgiant į byloje Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi jau išspręstą klausimą dėl AB „Ūkio bankas“ teisių ir interesų gynybos būdo leistinumo, t. y. nebuvo laikomasi apeliacinės instancijos teismo nutartyje išdėstytų nuostatų.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą likviduojamos UAB „Baltijos Orfėjas“ administratorius UAB „Draugo petys“ prašo palikti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 3 d. nutartį nepakeistą. Pažymi, kad pagal įmonės Nibalk Ltd. 2004 m. vasario 16 d. pareikštą prašymą, patikslintą pagal įmonės finansinės apskaitos dokumentus, administratorius teikė teismui tvirtinti kreditoriaus Nibalk Ltd. reikalavimą. Kadangi prie Nibalk Ltd. prašymo tvirtinti kreditorinį reikalavimą buvo pateiktas UAB „Baltijos Orfėjas“ akcininko sprendimas, kuriuo nuspręsta mokėti kreditoriui Libor plius 2 procentų dydžio metines palūkanas pagal 1999 m. gegužės 7 d. paskolos sutartį, administratoriui nekilo abejonių dėl tokio reikalavimo pagrįstumo. Atkreipia dėmesį, jog nors 2003 m. lapkričio 20 d. kasos pajamų orderyje nėra atsakingo darbuotojo parašo, dėl to šis dokumentas netampa negaliojančiu, nes ginčijama 13 619,34 Lt paskolos suma įrašyta įmonės kasos knygoje ir apskaityta įmonės buhalterinėje apskaitoje.

18Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

19Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra ĮBĮ, o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms. Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti skolininko – bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai.

20Bankroto bylų nagrinėjimo teisminėje praktikoje laikomasi nuostatos, kad atliekant bankroto procedūras teismas privalo veikti aktyviai, nes įstatymu jam yra suteiktos didesnės galimybės nustatant reikšmingas bankroto bylos aplinkybes. Be to, įvertinus įmonių bankroto instituto esmę, tikslus bei paskirtį, galima spręsti, jog bankroto procese siekiama apsaugoti ne tik finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių, bet ir pačios bankrutuojančios įmonės interesus. Tai lemia neabejotiną viešojo intereso egzistavimą šios kategorijos bylose. Viešojo intereso egzistavimas taip pat patvirtina argumentus, kad nagrinėjant tokias bylas teismo vaidmuo turi būti aktyvus.

21Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2004 m. rugsėjo 17 d. nutartimi pripažino UAB „Baltijos Orfėjas” bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto bei patvirtino patikslintą įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą, tarp jų AB „Ūkio bankas“ – 864 282,19 Lt, A. K. – 90 619,34 Lt ir Nibalk Ltd. – 5 777 921,63 Lt (t. 1, b. l. 159-164). Tretysis asmuo kreditorius AB „Ūkio bankas“ 2004 m. lapkričio 9 d. padavė teismui skundą, kuriuo, be kitų reikalavimų, prašė patikslinti likviduojamos UAB „Baltijos Orfėjas“ kreditorių įmonės Nibalk Ltd. ir A. K. kreditorinius reikalavimus (t. 1, b. l. 185-188). Vilniaus apygardos teismas 2004 m. lapkričio 16 d. nutartimi įpareigojo skundą padavusį AB „Ūkio bankas“ iki 2004 m. lapkričio 30 d. pašalinti joje nurodytus skundo turinio ir formos trūkumus bei pateikti procesinį dokumentą, atitinkantį CPK 111 straipsnio 2 dalies 2 ir 4 punktų reikalavimus (t. 1, b.l. 192). AB „Ūkio bankas“ 2004 m. lapkričio 30 d. pateikė patikslintą skundą, kuris Vilniaus apygardos teismo teisėjo 2004 m. gruodžio 2 d. rezoliucija buvo priimtas (t. 1, b. l. 194-196).

22Teisėjų kolegija, vertindama bylos aplinkybes, atkreipia dėmesį į tai, jog sprendžiant trečiojo asmens kreditoriaus AB „Ūkio bankas“ pateikto skundo (tiek 2004 m. lapkričio 10 d. teisme gauto pradinio skundo, tiek 2004 m. gruodžio 1 d. teisme gauto patikslinto skundo) priėmimo klausimą Vilniaus apygardos teismas neakcentavo, kad kreditoriaus paduotas skundas turi atitikti CPK III dalies XVI skyriaus normų nustatytus reikalavimus apeliaciniam (atskirajam) skundui paduoti, kad yra praleistas terminas tokiam skundui paduoti, kad nėra prašymo atnaujinti praleistą terminą (CPK 75 straipsnio 1 dalis, 301 str., 315 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 334 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktai, 335 str., 338 straipsnis). Skundo priėmimo klausimą išsprendus teisėjo 2004 m. gruodžio 2 d. rezoliucija, darytina išvada, jog teismas tuo pačiu veiksmu pripažino, kad kreditoriaus procesinis dokumentas yra be trūkumų ir gali būti nagrinėjamas iš esmės. Vėlesni teismo procesiniai veiksmai patvirtina aplinkybę, kad teismas ėmėsi rengtis ir faktiškai pasirengė išnagrinėti kreditoriaus skundą.

23Vilniaus apygardos teismas 2004 m. gruodžio 8 d. išsiuntė UAB „Baltijos Orfėjas“ bankroto byloje dalyvaujantiems asmenims pranešimus dėl atsiliepimų į kreditoriaus AB „Ūkio bankas“ skundą dėl kreditorinių reikalavimų patikslinimo pateikimo (t. 1, b. l. 205-206). Gavęs UAB „Baltijos Orfėjas“ bankroto byloje dalyvaujančių asmenų atsiliepimus į kreditoriaus AB „Ūkio bankas“ skundą teismas, manydamas, jog procesinis klausimas yra parengtas nagrinėti teisme, 2005 m. sausio 17 d. nutartimi nutarė AB „Ūkio bankas“ skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų ir kreditorių reikalavimų patikslinimo nagrinėti žodinio proceso tvarka teismo 2005 m. kovo 2 d. posėdyje (t. 2, b. l. 46-47). Teismo posėdžiai svarstomu klausimu keletą kartų buvo atidedami vėlesnei datai (2005 m. balandžio 13 d., 2005 m. gegužės 25 d., 2005 m. rugpjūčio 31 d., 2005 m. gruodžio 14 d. - t. 2, b. l. 68-69, 122-126, 202-205, t. 3, b. l. 134-138, t. 4, b. l. 9-18). Dauguma posėdžių buvo atidedami siekiant gauti papildomų dokumentų ir duomenų, susijusių su kreditoriaus AB „Ūkio bankas“ skundo nagrinėjimu. Trijuose bylos tomuose sukaupta daug medžiagos, kurios pagrindu buvo galima iš esmės įvertinti AB „Ūkio bankas“ pretenzijos dėl A. K. ir Nibalk Ltd. patvirtintų kreditorinių reikalavimų pagrįstumą (t. 2, b. l. 131-143, 144-184, 193-201, t. 3, b. l. 1-83, 85-100, 108-123, 146-185, t. 4, b. l. 5-8). Vilniaus apygardos teismas 2005 m. gruodžio 28 d. nutartimi atmetė trečiojo asmens kreditoriaus AB „Ūkio bankas“ skundo dalį dėl kreditorių Nibalk Ltd. ir A. K. reikalavimų patikslinimo (t. 4, b. l. 20-25). Priimdamas tokį procesinį sprendimą teismas apsiribojo nurodymu, kad vadovaujantis ĮBĮ 26 straipsnio 4 dalimi, 2004 m. kovo 19 d. rašytinio proceso tvarka buvo priimta nutartis, kuria, be kitų kreditorių, bankrutuojančios UAB „Baltijos Orfėjas“ trečios eilės kreditoriais patvirtinti A. K. su 90 619,34 Lt ir Nibalk Ltd. su 5 777 921,3, reikalavimais, tačiau šios nutarties pagal ĮBĮ 26 straipsnio 5 dalį pareiškėjas AB „Ūkio bankas“ neskundė, ji yra įsiteisėjusi. AB Ūkio bankas“ skundo dėl kreditorinių reikalavimų tikslinimo atmetimas dar grindžiamas ir tuo, kad bankrutuojanti UAB „Baltijos Orfėjas“ yra pripažinta bankrutavusia ir paskelbta likviduojama dėl bankroto įmone, bankroto administratorius jau yra kreipęsis į teismą sprendimui dėl įmonės pabaigos priimti ir pateikęs įstatymo reikalaujamus dokumentus šio klausimo nagrinėjimui. Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis teismas nematė pagrindo pareiškėjo prašymu tikslinti kitų bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus šioje bankroto bylos padėtyje (t. 4, b. l. 24-25).

24Teisėjų kolegija pažymi, jog teismas, nors ir atlikęs visus būtinus parengiamuosius procesinius veiksmus bei išreikalavęs reikalingus papildomus įrodymus, klausimo dėl kreditorių A. K. ir Nibalk Ltd. patvirtintų kreditorinių reikalavimų be pagrindo nesprendė iš esmės, trečiojo asmens kreditoriaus AB „Ūkio bankas“ skundo dėl kreditorinių reikalavimų patikslinimo neišnagrinėjo, jį atmesdamas vien tik formaliais ir su svarstomu procesiniu klausimu (kreditoriaus skundo nagrinėjimu) nesusijusiais motyvais.

25Lietuvos apeliacinis teismas 2006 m. vasario 23 d. nutartimi (rašymo apsirikimo klaida ištaisyta Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi) panaikino Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gruodžio 28 d. nutarties dalį, kuria atmestas trečiojo asmens AB „Ūkio bankas“ prašymas patikslinti kreditorių A. K. ir įmonės Nibalk Ltd. reikalavimus, ir perdavė trečiojo asmens AB „Ūkio bankas“ skundą dėl UAB „Baltijos Orfėjas“ kreditorių įmonės Nibalk Ltd. ir A. K. reikalavimų patikslinimo nagrinėti iš naujo tam pačiam teismui. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad nepagrįstas yra motyvas, jog pareiškėjas AB „Ūkio bankas“, laiku neapskundęs 2004 m. kovo 19 d. teismo nutarties, kuria patvirtinti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai, turi tik teisę kreiptis į teismą ieškinio teisenos tvarka dėl nuostolių atlyginimo. Be to, pareiškėjas turi teisę paduoti atskirąjį skundą dėl 2004 m. rugsėjo 17 d. apygardos teismo nutarties, kuria pripažinus įmonę bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto, patvirtintas galutinis kreditorių reikalavimų sąrašas. Pažymėta, kad pirmosios instancijos teismas nebuvo pakankamai aktyvus, nes priimdamas nutartį pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto, nesiėmė patikrinti kreditorių Nibalk Ltd. ir A. K. kreditorinių reikalavimų dydžių, nors pagal bylos medžiagą teismui buvo žinoma, jog šie reikalavimai yra ginčijami (t. 4, b. l. 50-54).

26Lietuvos apeliacinis teismas 2006 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi pakartotinai perdavė AB „Ūkio bankas” prašymą dėl kreditorių A. K. ir įmonės Nibalk Ltd. reikalavimų patikslinimo tam pačiam apygardos teismui nagrinėti iš naujo. Teismas pažymėjo, kad neturi pagrindo išvada, jog neapskundus teismo nutarčių, kuriomis buvo patvirtinti kreditorių reikalavimai, nebėra procesinės galimybės ginčyti kreditorių A. K. ir Nibalk Ltd. patvirtintų finansinių reikalavimų. Teismo nuomone, AB „Ūkio bankas“, kaip kreditorius, pateikdamas teismui skundą su prašymu patikslinti nurodytų kreditorių reikalavimų dydžius, naudojasi viena iš procesinių galimybių ginti savo turtinius interesus bankroto byloje. Be to, apygardos teismui 2006 m. gegužės 5 d. įsiteisėjusia teismo nutartimi atsisakius priimti AB Ūkio bankas“ teiktą atskirąjį skundą dėl teismo nutarčių, kuriomis buvo patvirtinti ginčijami kreditorių finansiniai reikalavimai, kreditorius neteko galimybės kitomis procesinėmis priemonėmis ginti savo teisių. Akcentuota, kad teismas bankroto byloje privalo būti aktyvus, todėl gavęs pareiškimą apie galimai nepagrįstai patvirtintus kreditorių finansinius reikalavimus ar jų dydį, turi šį klausimą išnagrinėti ir išspręsti iš esmės (t. 4, b. l. 180-183).

27Kaip jau pažymėta šioje nutartyje, pirmosios instancijos teismas 2004 m. gruodžio 2 d. rezoliucija priėmė nagrinėti AB „Ūkio bankas“ skundą dėl UAB „Baltijos Orfėjas“ bankroto byloje patvirtintų A. K. ir Nibalk Ltd. finansinių reikalavimų. Šių asmenų kreditoriniai reikalavimai paskutinį kartą buvo patikslinti ir patvirtinti to paties teismo 2004 m. rugsėjo 17 d. nutartimi. Priimdamas šį skundą, pirmosios instancijos teismas tuo pačiu išsprendė klausimus, susijusius su tinkamu teisės apeliuoti dėl teismo priimtų procesinių sprendimų, įgyvendinimu, įskaitant ir praleisto procesinio termino atnaujinimo klausimą. Susidarius tokiai teisinei situacijai, kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas, priėmęs trečiojo asmens kreditoriaus AB „Ūkio bankas“ 2004 m. lapkričio 9 d. skundą, turėjo klausimą dėl kreditorių A. K. ir įmonės Nibalk Ltd. ginčijamų finansinių reikalavimų patikslinimo nagrinėti bei spręsti iš esmės ir panaikinti arba pakeisti 2004 m. rugsėjo 17 d. nutartį dėl A. K. ir įmonės Nibalk Ltd. finansinių reikalavimų patvirtinimo, jeigu pasitvirtintų, kad skundas yra visiškai ar iš dalies pagrįstas (ĮBĮ 26 str. 1 ir 5 d., CPK 334 str. 2 d. 1 p. nuostatų analogija). Teismas, atlikęs reikiamus parengiamuosius veiksmus skundui išnagrinėti, išsireikalavęs būtinus įrodymus, vėliau skundo nenagrinėjo remdamasis formaliais argumentais, jog pareiškėjo prašymu tikslinti bankrutavusios įmonės kreditorių sumas tam tikroje bankroto bylos padėtyje nebėra pagrindo. Vėlesnius teisminius procesus dėl šio klausimo tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijų teismuose sąlygojo būtent ta aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismas vien formaliai atsisakė spręsti kreditorinių reikalavimų tikslinimo klausimą, iš esmės nepasisakęs dėl patvirtintų, tačiau ginčijamų kreditorių reikalavimų pagrįstumo.

28Kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad Vilniaus apygardos teismas 2007 m. balandžio 3 d. nutartimi vėl formaliai atmetė prašymą tikslinti kreditorinius reikalavimus, visiškai nepasisakęs dėl kreditoriaus AB „Ūkio bankas“ prašymo pagrįstumo, nors šis klausimas buvo iš esmės nagrinėjamas žodiniame teismo posėdyje.

29Kolegija dar kartą pažymi, jog teismas, nagrinėdamas bankroto byloje kylančius klausimus, turi būti aktyvus, nes to reikalauja viešasis interesas. Aptariamu atveju pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino bankroto teisės normas, reglamentuojančias bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimų tikslinimo pagrindus ir tvarką, todėl atmesdamas kreditoriaus AB „Ūkio bankas“ skunde išdėstytą prašymą patikslinti kitų kreditorių reikalavimus, jo iš esmės neišnagrinėjęs ir neįvertinęs, 2007 m. balandžio 3 d. priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį.

30Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog apeliacinės instancijos teismas jau du kartus buvo perdavęs kreditoriaus AB „Ūkio bankas“ skunde išdėstytą prašymą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, tačiau nei vienu atveju šio asmens skundo dalis dėl kreditorinių reikalavimų patikslinimo nebuvo nagrinėjama iš esmės. AB „Ūkio bankas“ skundas dėl kreditorinių reikalavimų patikslinimo buvo atmetamas neatskleidus šio klausimo esmės. Įvertinusi tokias aplinkybes ir remdamasi aukščiau išdėstytais argumentais teisėjų kolegija kreditoriaus AB „Ūkio bankas“ skundo dalį dėl kreditorių A. K. ir įmonės Nibalk Ltd. reikalavimų patikslinimo perduoda apygardos teismui nagrinėti iš esmės (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 338 str.).

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

32Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 3 d. nutartį panaikinti.

33Perduoti pirmosios instancijos teismui trečiojo asmens BUAB „Baltijos Orfėjas“ bankroto byloje kreditoriaus AB „Ūkio bankas“ 2004 m. lapkričio 9 d. skundo dalį dėl Nibalk Ltd. ir A. K. kreditorinių reikalavimų peržiūrėjimo nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Vilniaus apygardos teismas 2004 m. sausio 7 d. nutartimi iškėlė UAB... 4. Vilniaus apygardos teismas 2004 m. rugsėjo 17 d. nutartimi pripažino UAB... 5. Tretysis asmuo kreditorius AB „Ūkio bankas“ 2004 m. lapkričio 9 d. skundu... 6. Lietuvos apeliacinis teismas 2006 m. vasario 23 d. nutartimi (rašymo... 7. Atsižvelgdamas į Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. vasario 23 d. nutarties... 8. Lietuvos apeliacinis teismas 2006 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi panaikino... 9. Trečiojo asmens kreditoriaus AB „Ūkio bankas“ atstovai prašė sumažinti... 10. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. balandžio 3 d. nutartimi atmetė... 11. Nutartyje nurodoma, jog Vilniaus apygardos teismo 2004 m. kovo 19 d. nutartis... 12. Atskiruoju skundu kreditoriaus AB „Ūkio bankas“ atstovas prašo panaikinti... 13. Apeliantas pažymi, jog kreditoriaus įmonės Nibalk Ltd. 5 777 921,63 Lt (4... 14. Apeliantas pažymi, kad jei teismas laikytųsi nuomonės, jog įmonė Nibalk... 15. Apeliantas pastebi, jog kaip matyti iš pateiktų dokumentų, pagal 2003 m.... 16. Apeliantas atkreipia dėmesį, jog teismas atmetė prašymą patikslinti Nibalk... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą likviduojamos UAB „Baltijos Orfėjas“... 18. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 19. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 20. Bankroto bylų nagrinėjimo teisminėje praktikoje laikomasi nuostatos, kad... 21. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2004 m. rugsėjo 17 d.... 22. Teisėjų kolegija, vertindama bylos aplinkybes, atkreipia dėmesį į tai, jog... 23. Vilniaus apygardos teismas 2004 m. gruodžio 8 d. išsiuntė UAB „Baltijos... 24. Teisėjų kolegija pažymi, jog teismas, nors ir atlikęs visus būtinus... 25. Lietuvos apeliacinis teismas 2006 m. vasario 23 d. nutartimi (rašymo... 26. Lietuvos apeliacinis teismas 2006 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi pakartotinai... 27. Kaip jau pažymėta šioje nutartyje, pirmosios instancijos teismas 2004 m.... 28. Kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad Vilniaus apygardos teismas... 29. Kolegija dar kartą pažymi, jog teismas, nagrinėdamas bankroto byloje... 30. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog apeliacinės instancijos... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 32. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 3 d. nutartį panaikinti.... 33. Perduoti pirmosios instancijos teismui trečiojo asmens BUAB „Baltijos...