Byla 1-211-490/2018

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jolanta Damulienė,

2sekretoriaujant Loretai Bražinskienei, dalyvaujant prokurorei Vaidotei Žižienei, advokatui Antanui Vitlipui, nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei N. M.,

3viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

4A. B., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ) Jonavos r., Lietuvos Respublikos pilietis, rusas, 9 klasių išsilavinimo, nevedęs, deklaravęs gyvenamąją vietą ( - )., atliekantis laisvės atėmimo bausmę Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose, teistas: 1) 2016-03-16 Jonavos r. apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal LR BK 178 str. 2 d., pritaikius BK 64¹ str.- 8 mėn. laisvės apribojimo bausme; 2) 2016-04-13 Jonavos r. apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 150 str. 2 d., vadovaujantis BK 64¹ str., 63 str., 92 str. - 2 m. 2 mėn. laisvės atėmimo bausme, jos vykdymas atidėtas 2 m.; 3) 2017-02-08 Jonavos r. apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 180 str. 2 d., 187 str. 2 d., vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 d., 9 d. 5 m. 2 mėn. laisvės atėmimo bausme; 4) 2017-02-17 Jonavos r. apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 281 str. 5 d., 63 str. 1, 9 d. - 2 m. 6 mėn. laisvės atėmimo bausme, Jonavos rajono apylinkės teismo 2017-06-28 nutartimi bausmės pagal 2017-02-08 ir 2017-02-17 nuosprendžius buvo subendrintos ir paskirta galutinė bausmė 5 m. 2 mėn. laisvės atėmimo, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK ) 180 straipsnio 1 dalį.

5Teismas

Nustatė

6A. B. 2016 m. balandžio 20 d. vakare, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, N. M. ir I. M. priklausančiame name ( - )., sakydamas nukentėjusiajai N. M. : „šiandien tu iš čia neišvažiuosi, atsakysi už savo žodžius“, nugara užrėmė koridoriaus duris ir tokiu būdu ją baugindamas ir neleisdamas nukentėjusiajai išeiti iš namo, turėdamas tikslą užvaldyti N. M. priklausantį automobilį Opel Astra, valstybinis numeris ( - ) reikalavo, kad nukentėjusioji perduotų jam automobilio raktą, o pastarajai atsisakius vykdyti šį reikalavimą, panaudojo prieš ją fizinį smurtą: siekdamas atimti kelnių kišenėje turėtą automobilio raktą, nukentėjusiosios laikomą prispaustą dešine ranka, tyčia sugriebė jai už dešinės plaštakos, ją spaudė, bandė jėga atitraukti ir suko, tuo sukeldamas nukentėjusiajai N. M. fizinį skausmą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, po nepavykusio bandymo užvaldyti automobilio raktą, reikalavo jį atiduoti, grasindamas prieš nukentėjusiąją panaudoti fizinį smurtą – jam suskaičiavus iki trijų, grasino smogti N. M., nukentėjusiajai neįvykdžius reikalavimo, sudavė jai smūgį kumščiu į krūtinės sritį, tuo sukeldamas nukentėjusiajai fizinį skausmą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, namo ( - )., kieme, nukentėjusiajai N. M. automobilio raktą perdavus seseriai I. M., baugindamas nukentėjusiąją, kad pakvies kitus vyrus, staigiu judesiu iš I. M. rankos ištraukė automobilio raktą ir iš namo kiemo pagrobė nukentėjusiajai N. M. priklausantį automobilį Opel Astra, valstybinis numeris ( - ) 2000 eurų vertės, t.y. jis padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 180 straipsnio 1 dalyje.

7Apklaustas teisiamajame posėdyje A. B. kaltu neprisipažino ir parodė, kad įvykio dieną dirbo pas N. M.. Po to paprašė jos paskolinti mašiną nuvažiuoti iki parduotuvės. Ji iš pradžių nesutiko, paskui susiginčijo su savo seserim. Nukentėjusiosios sesuo pasakė, kad galima juo pasitikėti. Tada nukentėjusioji padavė savo seseriai mašinos raktelius, o ši, juos duodama jam, pasakė, kad tik jis nepraganytų mašinos, grąžintų. Nei psichinės, nei fizinės prievartos prieš nukentėjusiąją nenaudojo. Automobilį ketino grąžinti, bet su juo padarė avariją ir jį sudaužė. Automobilis vertas apie 1000 eurų. Sutinka už jį mokėti 500 eurų. Neturtinės žalos nepripažįsta, nes smurto nenaudojo, nukentėjusioji į gydytojus nesikreipė ir nepateikė įrodymų, kad buvo sužalota.

8Nors kaltinamasis ir neigia savo kaltę, ji įrodoma šiais įrodymais :

9Nukentėjusioji N. M. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad kaltinamąjį iki įvykio žinojo iš matymo, anksčiau jis kelis kartus buvo pas ją užvažiavęs, klausė, gal ji turinti kokio darbo. 2016 m. balandžio 19 d. jai paskambino sesuo I. ir pasakė, kad kažkas primygtinai siūlosi sukapoti malkas. Nors sesuo tam pasakiusi, kad be jos nieko nesprendžia, tačiau jis pradėjo pats malkas kapoti. Tada ji nuvažiavo į kaimą. Rado kaltinamąjį bekapojantį malkas. Už darbą jis paprašė užmokėti 40 Eur. Pamačiusi, kiek sukapojo, pasakė jam, kad duos tik 10 Eur. Jis toliau reikalavo 40 Eur. Sumokėjo jam 30 eurų su sąlyga, kad pabaigs kapoti. Kitą dieną kaltinamasis atėjo pavakary neva baigti kapoti malkų. Pasakė šypsodamasis, kad ateis dar du stambūs vyrai ir sukapos. Ji įėjo į trobą. Sesuo buvo kartu namuose. Kaltinamasis užrėmė koridoriaus duris ir pasakė, kad niekur neisit, duok raktus nuo mašinos. Ji suprato, kad jis nė neketino dirbti, o atėjo apsižiūrėti, ką jos turi. Kaltinamasis jai pradėjo grasinti, vis baugindamas minėjo, kad ateis du stambūs vyrai. Ji su juo susiginčijo, tai jis pasakė, kad jai tai gerai nesibaigs. Po to kaltinamasis griebė jai už kelnių kišenės, kur buvo automobilio rakteliai, ją įplėšdamas. Ji laikė kišenę ranka, tai jis griebė už rankos ir spaudė, sakydamas, kad „atiduok raktus, mano kantrybė jau baigėsi, skaičiuoju iki trijų“. Paskui jis smogė jai kumščiu į krūtinę, nuo smūgio ji griuvo ant baliono. Kaltinamasis pasakė, kad jų neišleis į lauką. Ji galvojo, ką daryti, bijojo, kad gali ateiti tie kiti du vyrai ir jas su seserim sumušti. Tada kaltinamasis pasakė, kad ji atiduotų raktelius seseriai , tai išleis į lauką. Ji sutiko ir padavė sesei mašinos raktus. Lauke kaltinamasis iš sesers rankų pagriebė raktus, sėdo į mašiną ir išvažiavo. Po įvykio ji buvo labai pasimetusi, bijojo keršto, todėl policijos nekvietė. Su seserim jos kaime neliko nakvoti, o pėsčios nutarė eiti į Jonavą. Už kokių 3 kilometrų prie kelio rado užklimpusią užrakintą savo mašiną. Kadangi neturėjo raktelių, nutarė ryte ateiti ir mašiną pasiimti. Ryte jai paskambino policija ir pasakė, kad su jos mašina suvėžintas žmogus. Tada ji ir pranešė, kad jos mašina buvo pavogta. Prašo iš kaltinamojo priteisti 2000 eurų už automobilį ir 3000 eurų neturtinės žalos, nes dėl įvykio patyrė ne tik fizinį skausmą, bet ir didelį stresą, baimę.

10Liudytoja I. M. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad nepamena kada, bet pas ją kaime atėjo kaltinamasis ir sako, kad nori darbo, gali sukapoti malkas. Ji atsakė, kad jai reikia pasitarti su seserim. Tačiau jis pasakė, kad darbą atliks. Jis kažkiek sukapojo lentų , malkų nekapojo, ir sako, kitą dieną ateis ir pabaigs kapoti. Vakare grįžo sesuo. Kaltinamasis pasakė, kad jam reikia pinigų. Ji padavė jam 10 eurų, o sesuo – 20 eurų. Kitą dieną jis atėjo vėliau ir darbo nesiėmė, sakė kapos, kai ateis draugas. Po to kaltinamasis sukonfliktavo su seserim, nes prašė jos mašinos raktelių, bet ši nedavė. Ji su seserim nuėjo į kambarį, tai kaltinamasis užstojo duris ir neišleido jų iš tamsaus koridoriaus, vis sesers prašė raktelių ir skaičiavo iki trijų, sakydamas, kad ateis draugas. Ji suprato, kad tada su seserim gali „gauti į kaulus“. Paskui kaltinamasis bandė raktelius paimti pats iš sesers kelnių kišenės. Jiedu stumdėsi, matė, kaip sesuo susvyravo, bet pačių smūgių nematė, jai tik vėliau pati sesuo pasakė. Tada kaltinamasis seseriai pasakė, kad raktelius ji atiduotų jai. Sesuo padavė jai raktelius, tada kaltinamasis išleido jas į lauką. Ji raktelius laikė rankoje, galvojo, ką daryti. Tada kaltinamasis griebė raktelius jai iš rankų ir nubėgo, sėdo į mašiną ir nuvažiavo. Jos su seserimi nutarė eiti į Jonavą. Už poros kilometrų rado sesers mašiną šalikelėje užklimpusią. Atidaryti negalėjo, nes neturėjo raktų. Į policiją nesikreipė, nes tikėjosi, kad kaltinamasis ryte mašiną grąžins.

11Liudytojas O. Š. parodė, kad kaltinamasis jam pasakojo, kad dirbo pas nukentėjusiąją ir ši jam davė mašiną nuvažiuoti į parduotuvę. Jis pavažinėjo , pirko alkoholio ir su mašina apsivertė.

12Įvykio vietos apžiūros protokolu nustatoma, kad 2017-07-28 apžiūrėjus sodybą ( - )., pėdsakų, tinkamų identifikavimui, nerasta. Apžiūros metu fotografuota ( 1 t., b. l. 9-16).

13Savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo ir daiktų apžiūros protokolais nustatoma, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo apžiūrėtos nukentėjusiosios N. M. pateiktos sportinės kelnės . Rasta, kad dešinėje kelnių pusėje ties kišene audinys pažeistas, susiūtas. Po apžiūros kelnės grąžintos N. M. (1 t., b.l. 25, 30-33, 34).

14Savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu nustatoma, kad J. V. pateikė 2016-04-25 pranešimo dėl asmeninių daiktų grąžinimo iš automobilio Opel Astra, valstybinis numeris ( - ) ir 2016-05-16 sprendimo grąžinti sulaikytą saugomą transporto priemonę, N. M. 2016-05-16 atsisakymo atsiimti transporto priemonę, kopijas (1 t., b.l. 46-49).

15Parodymų patikrinimo vietoje protokolais nustatoma, kad nukentėjusioji N. M. ir liudytoja I. M. vietoje parodė , kur ir kokiu būdu A. B. įvykdė nusikaltimą prieš N. M.. Šie jų parodymai sutampa tarpusavyje ir su anksčiau ištirtais įrodymais (1 t., b.l. 35-42, 53-59).

16Informacija apie kelių transporto priemones iš VĮ „Regitra“ duomenų bazės nustatoma, kad automobilio Opel Astra, valst. Nr. ( - ) savininkė yra N. M. (1 t., b. l. 43-45).

17Baudžiamosios bylos Nr. N1-27-559/2017 teisiamojo posėdžio protokolais ir šioje byloje esančiu I. M. liudytojo apklausos protokolu nustatoma, kad tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisiamajame posėdyje N. M. davė nuoseklius parodymus, kad A. B., panaudojęs prieš ją bauginimus ir fizinį smurtą, pagrobė jos automobilį ( šios bylos 1 t., b.l 62-67, bylos Nr. 1-01-1-18687-16-2 1 t., b.l. 119).

18Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamojo veika buvo teisingai kvalifikuota pagal BK 180 straipsnio 1 dalį. Ankščiau ištirtais įrodymais yra nustatyta, kad kaltinamasis, baugindamas nukentėjusiąją, panaudojo prieš ją fizinį smurtą, tuo sukeldamas jai fizinį skausmą, ir pagrobė jos automobilį. Kaltinamasis A. B. nuosekliai neigė, padaręs šį nusikaltimą, aiškindamas, kad nukentėjusioji gera valia jam davė automobilį nuvažiuoti iki parduotuvės, jokio smurto jis nevartojo. Tačiau šiuos jo parodymus paneigia nuoseklūs nukentėjusiosios N. M. ir liudytojos I. M. parodymai, kuriais netikėti teismas neturi jokio pagrindo. Dėl paminėto, kaltinamojo parodymus teismas vertina kaip siekimą išvengti baudžiamosios atsakomybės. Kaltinamojo veiksmai – tikslu užvaldyti svetimą turtą baugina nukentėjusiąją ir panaudoja prieš ją fizinį smurtą, sukeldamas jai fizinį skausmą, ir užvaldo nukentėjusiosios automobilį, - atitinka nusikaltimo, numatyto BK 180 straipsnio 1 dalyje, sudėtį.

19Tokiu būdu byloje įrodyta, kad kaltinamasis padarė nusikaltimą ir yra baustinas.

20Skiriant bausmę kaltinamajam, atsižvelgtina į padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, kaltinamojo asmenybę. Kaltinamasis padarė vieną tyčinį savanaudišką apysunkį nusikaltimą (BK 11 straipsnio 3 dalis). Jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių byloje nenustatyta. A. B. praeityje yra teistas 4 kartus , baustas administracine tvarka , iš bausmės atlikimo įstaigos charakterizuojamas blogai (1 t., b.l. 107-133, 139-140, 144-146). Atsižvelgiant į ankščiau paminėtas aplinkybes, į tai, kad A. B. nusikaltimą padarė, būdamas nepilnametis, jis baustinas laisvės atėmimo bausme, mažesne, nei įstatyme numatytas bausmės vidurkis.

21Iki bausmės vykdymo pradžios kaltinamajam kardomoji priemonė neskirtina.

22Nukentėjusioji N. M. byloje pateikė civilinį ieškinį dėl 2000 Eur turtinės žalos ir 3000 Eur neturtinės žalos atlyginimo. Rašytinių įrodymų, pagrindžiančių turtinės žalos dydį, nukentėjusioji nepateikė. Neturtinę žalą nukentėjusioji grindė tuo, kad dėl nusikaltimo ji patyrė ne tik fizinį skausmą, bet ir baimę, išgyvenimus. Atsižvelgtina, kad dėl A. B. padaryto nusikaltimo nukentėjusioji patyrė fizinį skausmą ir išgyvenimus, todėl pagrindas priteisti neturtinę žalą yra (LR CK 6.250 str. 2d.). Kaltinamasis nukentėjusiosios ieškinį dėl turtinės žalos pripažino iš dalies, sutikdamas sumokėti 500 Eur už sudaužytą automobilį, kitoje dalyje ieškinio nepripažino. Atsižvelgiant į nusikaltimo padarymo aplinkybes ( nukentėjusioji įvykio metu dėl pavartoto fizinio smurto juto skausmą, kūno sužalojimai jai nebuvo konstatuoti, sunkių pasekmių nusikaltimas nesukėlė), į kaltinamojo turtinę padėtį (nedirba, turto neturi) bei vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais, nukentėjusiosios civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos mažintinas iki 500 Eur. Nukentėjusioji ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo įrodinėjo tik savo parodymais, paaiškino, kad pirko automobilį dėvėtą, remontavo, todėl vertina jį 2000 Eur. Kaltinamasis posėdžio metu parodė, kad automobilio rinkos vertė galėjo būti 1000 eurų. Kadangi nukentėjusioji N. M. nepateikė jokių objektyvių įrodymų, pagrindžiančių turtinio reikalavimo dydį, jos civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo tenkintinas iš dalies, jai priteisiant iš kaltinamojo 1000 eurų (BPK 115 straipsnio 1 dalis).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 - 307 straipsniais,

Nutarė

24A. B. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 1 dalį ir nubausti laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 ir 9 dalimis, šią bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu su Jonavos rajono apylinkės teismo 2017-06-28 nutartimi subendrinta bausme 5 metais 2 mėnesiais laisvės atėmimo, prie griežtesnės bausmės pridedant dalį švelnesnės bausmės, ir galutinę subendrintą bausmę paskirti laisvės atėmimą 5(penkeriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams.

25Bausmę paskirti atlikti nepilnamečių pataisos namuose.

26Bausmės pradžia – nuosprendžio paskelbimo diena. Į bausmės atlikimą įskaityti bausmę, atliktą pagal Jonavos rajono apylinkės teismo 2017-02-08 nuosprendį ir 2017-06-28 nutartį.

27Iki bausmės vykdymo pradžios kaltinamajam kardomosios priemonės neskirti.

28Priteisti iš A. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) civilinei ieškovei N. M., asmens kodas ( - ) gyv. ( - )., 1000 (vieną tūkstantį) eurų turtinei žalai atlyginti ir 500(penkis šimtus) eurų neturtinei žalai atlyginti, viso 1500 (vieną tūkstantį penkis šimtus) eurų .

29Nuosprendis per 20 dienų nuo jo nuorašo įteikimo dienos kaltinamajam, kitiems – nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmus apeliaciniu skundu.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jolanta Damulienė,... 2. sekretoriaujant Loretai Bražinskienei, dalyvaujant prokurorei Vaidotei... 3. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 4. A. B., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ) Jonavos r., Lietuvos Respublikos... 5. Teismas... 6. A. B. 2016 m. balandžio 20 d. vakare, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai... 7. Apklaustas teisiamajame posėdyje A. B. kaltu neprisipažino ir parodė, kad... 8. Nors kaltinamasis ir neigia savo kaltę, ji įrodoma šiais įrodymais :... 9. Nukentėjusioji N. M. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad kaltinamąjį iki... 10. Liudytoja I. M. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad nepamena kada, bet pas... 11. Liudytojas O. Š. parodė, kad kaltinamasis jam pasakojo, kad dirbo pas... 12. Įvykio vietos apžiūros protokolu nustatoma, kad 2017-07-28 apžiūrėjus... 13. Savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo ir daiktų apžiūros protokolais... 14. Savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu nustatoma, kad J. V.... 15. Parodymų patikrinimo vietoje protokolais nustatoma, kad nukentėjusioji N. M.... 16. Informacija apie kelių transporto priemones iš VĮ „Regitra“ duomenų... 17. Baudžiamosios bylos Nr. N1-27-559/2017 teisiamojo posėdžio protokolais ir... 18. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamojo veika buvo teisingai kvalifikuota pagal BK... 19. Tokiu būdu byloje įrodyta, kad kaltinamasis padarė nusikaltimą ir yra... 20. Skiriant bausmę kaltinamajam, atsižvelgtina į padaryto nusikaltimo... 21. Iki bausmės vykdymo pradžios kaltinamajam kardomoji priemonė neskirtina.... 22. Nukentėjusioji N. M. byloje pateikė civilinį ieškinį dėl 2000 Eur... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 - 307 straipsniais,... 24. A. B. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180... 25. Bausmę paskirti atlikti nepilnamečių pataisos namuose.... 26. Bausmės pradžia – nuosprendžio paskelbimo diena. Į bausmės atlikimą... 27. Iki bausmės vykdymo pradžios kaltinamajam kardomosios priemonės neskirti.... 28. Priteisti iš A. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) civilinei ieškovei N. M.,... 29. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo nuorašo įteikimo dienos kaltinamajam,...