Byla 1S-2-478/2020

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jūratės Jakubonienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Dariaus Kantaravičiaus ir Valdo Vitunsko, sekretoriaujant Dianai Zadrauskaitei, dalyvaujant prokurorui Aliui Juodviršiui, kaltinamojo E. K. gynėjui advokatui Alfredui Besuspariui,

2neviešame teismo posėdyje išnagrinėjo kaltinamojo E. K. skundą dėl Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų 2019 m. lapkričio 27 d. nutarties, kuria paskelbta kaltinamojo E. K. paieška ir pakeistos E. K. paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje į griežtesnę kardomąją priemonę – suėmimą, ir Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų 2019 m. gruodžio 10 d. nutarties, kuria palikta galioti Alytaus apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 27 d. nutartis ir nustatytas 2 (dviejų) mėnesių suėmimo terminas.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

41.

5Alytaus apylinkės teisme nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje E. K. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 22 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 2 dalį, BK 187 straipsnio 1 dalį ir BK 159 straipsnį.

62.

7E. K. 2019 m. birželio 29 d. nutarimu paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, pagal kurią kaltinamasis įsipareigojo nepasišalinti iš savo gyvenamosios vietos be ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro arba teismo leidimo. E. K. 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimu paskirta kardomoji priemonė – įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje, pagal kurią jis turėjo registruotis Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Birštono policijos komisariate, esančiame Jaunimo g. 3, Birštone, kiekvienos savaitės pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį nuo 10.00 val. iki 12.00 val. Pradėjus bylą nagrinėti teisme ir kaltinamajam neatvykus į 2019 m. spalio 31 d. teismo posėdį, paskirtas kitas teisiamasis posėdis 2019 m. lapkričio 15 d. Alytaus apylinkės teismas 2019 m. spalio 31 d. nutartimi nutarė kaltinamąjį E. K. atvesdinti į teismo posėdį, vysiantį 2019 m. lapkričio 15 d. 2019 m. lapkričio 15 d. teisiamajame posėdyje kaltinamasis nedalyvavo, gautas Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Birštono policijos komisariato tyrėjo tarnybinis pranešimas, kad 2019 m. lapkričio 11 d. nuvykęs pas E. K. informavo ir įteikė šaukimą, nurodė, kad jis 2019 m. lapkričio 15 d. 9.00 val. atvyktų į Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Birštono komisariatą. E. K. buvo informuotas, kad bus atvesdintas į teismo posėdį ir sutiko atvykti. 2019 m. lapkričio 15 d. 9.00 val. E. K. į Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Birštono komisariatą neatvyko, todėl nuvykus į jo namus, adresu ( - ), duris atidarė jo brolio A. S. draugė K. V., kuri nurodė, jog E. K. nėra namuose, todėl atvesdinti E. K. neturėjo galimybės. Teismas paskyrė teisiamąjį posėdį 2019 m. lapkričio 27 d., į kurį Alytaus apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 15 d. nutartimi nutarė kaltinamąjį E. K. atvesdinti, tačiau ir vėl į teisiamąjį posėdį E. K. atvesdinti nepavyko, teisiamasis posėdis paskirtas 2019 m. gruodžio 9 d. 9.00 val.

83.

9Alytaus apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 27 d. nutartimi paskelbta kaltinamojo E. K. paieška ir pakeistos E. K. paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje į griežtesnę kardomąją priemonę – suėmimą.

104.

11Alytaus apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 10 d. nutartimi palikta galioti Alytaus apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 27 d. nutartis, kuria E. K. paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, ir nustatytas 2 (dviejų) mėnesių suėmimo terminas.

125.

13Skunde kaltinamasis E. K. prašo panaikinti Alytaus apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 27 d. ir 2019 m. gruodžio 10 d. nutartis ir palikti galioti švelnesnes anksčiau jam paskirtas kardomąsias priemones.

145.1.

15Skunde nurodo, kad jis yra užsiregistravęs Kauno užimtumo tarnybos Prienų padalinyje nuo 2019 m. lapkričio 12 d., o nekilojamojo turto buvimas ar nebuvimas nėra iš sąlygų, sudarančių pagrindą paskirti kardomąją priemonę – suėmimą. Mano, kad tuo teismas norėjo pabrėžti, kad tai įrodo aplinkybę, jog jis nėra saistomas jokiais šeiminiais ar socialiniais ryšiais, tačiau socialinius ryšius apsprendžia ne nekilnojamo turto buvimas ar nebuvimas, o glaudūs ryšiai su šeima. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad jis glaudžiai palaiko ryšius su motina D. D., gyv. ( - ). Šiuo adresu policijos darbuotojai ir atvykdavo, tik problema, kad jie teismo šaukimus ir kitus procesinius dokumentus atiduodavo jo seseriai, kuri jam tų dokumentų neperduodavo, ir apie jų buvimą jis nieko nežinojo, todėl į teismo posėdžius ir neatvyko.

166.

17Teismo posėdžio metu kaltinamojo gynėjas prašė skundą tenkinti, prokuroras prašė kaltinamojo skundą atmesti.

187.

19Kaltinamojo E. K. skundas atmetamas.

208.

21Pagal BPK 121 straipsnio 2 dalį, kardomosios priemonės gali būti skiriamos tik tuo atveju, kai yra pakankamai duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, jog kaltinamasis galėjo padaryti nusikalstamą veiką. Teisėjų kolegija pažymi, kad svarstant kardomosios priemonės – suėmimo paskyrimo teisėtumą bei pagrįstumą, suimtojo kaltės klausimas iš esmės nesprendžiamas, taip pat nevertinami ir baudžiamojoje byloje esantys duomenys pagal BPK 20 straipsnio nuostatas. Pažymima ir tai, duomenų pakankamumo kriterijus yra vertinamasis, todėl pratęsiant kardomąją priemonę – suėmimą nebūtina turėti tiek duomenų, kiek jų reikia priimant apkaltinamąjį ar išteisinamąjį nuosprendį. Patikrinus teismui pateiktą baudžiamosios bylos medžiagą, darytina išvada, kad joje esantys duomenys, t. y. paties kaltinamojo E. K. ir kaltinamojo M. V. parodymai, įvykio vietos apžiūros protokolai bei kiti bylos duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad kaltinamasis E. K. galėjo padaryti jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas.

229.

23Apylinkės teismas skundžiamomis nutartimis E. K. paskyrė kardomąją priemonę – suėmimą ir nustatė 2 mėnesių suėmimo terminą konstatavęs, kad būdamas laisvėje kaltinamasis gali bėgti (slėptis) nuo teismo, o švelnesnėmis kardomosiomis priemonėmis negalima pasiekti BPK 119 straipsnyje numatytų tikslų. Aukštesniojo teismo teisėjų kolegija pritaria teismo nurodytam suėmimo paskyrimo pagrindui, numatytam BPK 122 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

2410.

25Kardomoji priemonė – suėmimas BPK 122 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu gali būti skiriama, jei yra pagrįstas manymas, kad būdamas laisvėje įtariamasis gali bėgti, slėptis nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo, atsižvelgiant į įtariamojo šeiminę padėtį, nuolatinę gyvenamąją vietą, darbo santykius, sveikatos būklę, ankstesnį teistumą, ryšius užsienyje ir kitas aplinkybes.

2611.

27Nagrinėjamu atveju E. K. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, kurios priskiriamos nesunkių ir apysunkių nusikaltimų kategorijoms. Už apysunkį nusikaltimą baudžiamasis įstatymas kaip vieną iš alternatyvių bausmės rūšių numato laisvės atėmimą iki šešerių metų. Pažymima, kad nusikaltimo sunkumas ir įstatymo sankcijoje numatyta griežta laisvės atėmimo bausmė priskiriama BPK 122 straipsnio 2 dalyje vartojamai „kitų aplinkybių“ sąvokai, kas iš esmės leidžia manyti, jog vien šios aplinkybės konstatavimo pakanka griežčiausios kardomosios priemonės taikymui. Pateikti duomenys liudija, kad E. K. anksčiau ne kartą teistas, taip pat ir už panašaus pobūdžio nusikalstamas veikas (vagystes), daug kartų baustas administracine tvarka, tarp jų taip pat už vagystes, paskirtų baudų nemoka.

2812.

29Kaip nurodė pirmosios instancijos teismas, byloje esantys duomenys patvirtina, jog kaltinamasis E. K., būdamas tinkamai informuotas apie teismo posėdžių vietą ir laiką, į juos neatvyko, slėpėsi nuo teismo, tuo trukdė baudžiamosios bylos nagrinėjimui, dėl ko jam buvo skirtas atvesdinimas, paskelbta kaltinamojo paieška. Skunde nurodoma, kad policijos darbuotojai teismo šaukimus ir kitus procesinius dokumentus atiduodavo jo seseriai, kuri jam tų dokumentų neperduodavo, ir apie jų buvimą jis nieko nežinojo, todėl į teismo posėdžius ir neatvyko, tačiau 2019 m. lapkričio 15 d. tarybiniame pranešime dėl E. K. atvesdinimo nurodyta, kad 2019 m. lapkričio 11 d., vykdant Alytaus apylinkės teismo nutartį atvesdinti E. K., namuose, esančiuose ( - ), rastas E. K., jam įteiktas šaukimas į teismą, nurodyta atvykti į policijos komisariatą 2019 m. lapkričio 15 d., kadangi jis bus atvesdintas į teismo posėdį. Šią aplinkybę patvirtina ir byloje esanti šaukimo šaknelė (b. l. 74). Jis sutiko atvykti į policijos komisariatą, tačiau neatvyko. Nekyla abejonių, kad kaltinamasis E. K. žinojo apie 2019 m. lapkričio 15 d. vyksiantį teismo posėdį, tačiau be pateisinamų priežasčių į jį neatvyko, namuose tą dieną nerastas. Taip pat kaltinamojo nepavyko atvesdinti ir į ankstesnį 2019 m. spalio 31 d. ir 2019 m. lapkričio 27 d. posėdžius, apie kuriuos jis taip pat buvo informuotas tinkamai, šaukimai buvo įteikti tuo pačiu adresu gyvenančiam šeimos nariui (b. l. 68, 80). Kolegijos nuomone, yra pakankamas pagrindas manyti, E. K. gali ir toliau bandyti bėgti (slėptis) nuo teismo, todėl suėmimas BPK 122 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu jam buvo paskirtas pagrįstai.

3013.

31Įvertinusi aukščiau paminėtų aplinkybių visumą kolegija sutinka su apylinkės teismo nutartyse padaryta išvada, kad šiuo atveju be kaltinamojo teisių suvaržymo neįmanoma pasiekti BPK 119 straipsnyje įtvirtintų tikslų. Pripažinti, kad griežčiausios kardomosios priemonės taikymas prieštarauja teisingumo bei proporcingumo principams, nėra pagrindo. Taip pat aptartų aplinkybių kontekste nėra pagrindo taikyti kitos rūšies kardomąsias priemones, nesusijusias su laisvės atėmimu, kadangi jų taikymas, kolegijos vertinimu, nebus pakankamas sulaikyti jį nuo slapstymosi. Nagrinėjamuoju atveju kardomoji priemonė – suėmimas nėra per griežta, jos terminas, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, parinktas teisingai ir pagrįstai.

3214.

33Atsižvelgiant į visas paminėtas aplinkybes konstatuojama, kad apylinkės teismas pagrįstai kaltinamajam E. K. paskyrė griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą, ir nustatė 2 mėnesių suėmimo terminą BPK 122 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytu pagrindu, teismo nutartys yra pagrįstos ir teisėtos, todėl paliekamos galioti, o kaltinamojo E. K. skundas atmetamas.

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 130 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

35kaltinamojo E. K. skundą atmesti ir palikti galioti Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų 2019 m. lapkričio 27 d. nutartį ir Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų 2019 m. gruodžio 10 d. nutartį.

36Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. neviešame teismo posėdyje išnagrinėjo kaltinamojo E. K. skundą dėl... 3. Teisėjų kolegija... 4. 1.... 5. Alytaus apylinkės teisme nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje E. K.... 6. 2.... 7. E. K. 2019 m. birželio 29 d. nutarimu paskirta kardomoji priemonė –... 8. 3.... 9. Alytaus apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 27 d. nutartimi paskelbta... 10. 4.... 11. Alytaus apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 10 d. nutartimi palikta galioti... 12. 5.... 13. Skunde kaltinamasis E. K. prašo panaikinti Alytaus apylinkės teismo 2019 m.... 14. 5.1.... 15. Skunde nurodo, kad jis yra užsiregistravęs Kauno užimtumo tarnybos Prienų... 16. 6.... 17. Teismo posėdžio metu kaltinamojo gynėjas prašė skundą tenkinti,... 18. 7.... 19. Kaltinamojo E. K. skundas atmetamas.... 20. 8.... 21. Pagal BPK 121 straipsnio 2 dalį, kardomosios priemonės gali būti skiriamos... 22. 9.... 23. Apylinkės teismas skundžiamomis nutartimis E. K. paskyrė kardomąją... 24. 10.... 25. Kardomoji priemonė – suėmimas BPK 122 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu... 26. 11.... 27. Nagrinėjamu atveju E. K. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, kurios... 28. 12.... 29. Kaip nurodė pirmosios instancijos teismas, byloje esantys duomenys patvirtina,... 30. 13.... 31. Įvertinusi aukščiau paminėtų aplinkybių visumą kolegija sutinka su... 32. 14.... 33. Atsižvelgiant į visas paminėtas aplinkybes konstatuojama, kad apylinkės... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 130... 35. kaltinamojo E. K. skundą atmesti ir palikti galioti Alytaus apylinkės teismo... 36. Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama....