Byla e2A-729-302/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro, Romualda Janovičienė (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Kazio Kailiūno,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Interlux“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo ieškinį atsakovei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikoms dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Interlux“, uždaroji akcinė bendrovė „Sormedica“, uždaroji akcinė bendrovė „Diagnostinės sistemos“, uždaroji akcinė bendrovė „Roche Lietuva“,

Nustatė

31.

4Ieškovė Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas (toliau - Siemens Healthcare Oy) kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė: 1) panaikinti atsakovės 2018 m. spalio 9 d. sprendimą Nr. S-(1.71)-9240 „Dėl pasiūlymo atmetimo“, priimtą viešajame pirkime „Biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus atliekančios automatizuotos laboratorinės sistemos nuoma“, pirkimo Nr. Nr. 189157 (toliau – Pirkimas); 2) išreikalauti iš atsakovės Pirkimo dalyvių uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Roche Lietuva“, UAB „Interlux“ ir UAB „Diagnostinės sistemos“ šiuos pasiūlymų duomenis: UAB „Roche Lietuva“, UAB „Interlux“ ir UAB „Diagnostinės sistemos“ siūlomos įrangos išdėstymo schemas ir brėžinius; UAB „Roche Lietuva“, UAB „Interlux“ ir UAB „Diagnostinės sistemos“ siūlomos įrangos komponentų instrukcijas ir naudojimosi vadovus bei kitus pateiktus dokumentus, kuriais pasiūlymo formoje grindžiamas tiekėjų atitikimas pirkimo techninei specifikacijai; informaciją apie UAB „Interlux“ siūlomos automatizavimo sistemos, į kurią sujungti analizatoriai, gamintoją ir modelį; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

52.

6Kauno apygardos teismas 2019 m. sausio 21 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Pripažino neteisėtu atsakovės Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų atsisakymą supažindinti ieškovę Siemens Healthcare Oy su trečiųjų asmenų UAB „Roche Lietuva“, UAB „Interlux“, UAB „Diagnostinės sistemos“ pasiūlymais pateiktomis siūlomos įrangos išdėstymo schemomis ir brėžiniais, įrangos komponentų instrukcijomis ir naudojimosi vadovais, kitais pateiktais dokumentais, kuriais pasiūlymo formoje grindžiamas tiekėjų atitikimas Pirkimo sąlygų techninei specifikacijai, bei trečiojo asmens UAB „Interlux“ siūlomos automatizavimo sistemos, į kurią sujungti analizatoriai, gamintoju ir modeliu. Įpareigojo atsakovę ieškovei pateikti trečiųjų asmenų UAB „Roche Lietuva“, UAB „Interlux“ ir UAB „Diagnostinės sistemos“ su pasiūlymais pateiktas siūlomos įrangos išdėstymo schemas ir brėžinius, įrangos komponentų instrukcijas ir naudojimosi vadovus, kitus pateiktus dokumentus, kuriais pasiūlymo formoje grindžiamas tiekėjų atitikimas Pirkimo techninei specifikacijai, bei trečiojo asmens UAB „Interlux“ siūlomos automatizavimo sistemos, į kurią sujungti analizatoriai, gamintoją ir modelį. Nustatė, kad atsakovė sprendimą dėl šių dokumentų pateikimo ieškovei turi įvykdyti per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo. Kitoje dalyje ieškinys buvo atmestas. Taip pat teismas paskirstė bylinėjimosi išlaidas ir atmetė trečiojo asmens UAB „Interlux“ prašymą skirti ieškovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

73.

8Apeliaciniame skunde trečiasis asmuo UAB „Intelux“ prašė panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 21 d. sprendimo dalį, kuria buvo išspręstas klausimas dėl jos pasiūlymo dokumentų viešumo bei atsakovė įpareigota pateikti UAB „Interlux“ pasiūlymo dokumentus ieškovei, ir priimti toje dalyje naują sprendimą – netenkinti ieškovės reikalavimo leisti susipažinti su UAB „Interlux“ pasiūlymo dokumentais. Šio prašymo netenkinus, priimti toje dalyje naują sprendimą dėl dokumentų konfidencialumo, kuriuo būtų nustatyta, jog tik šie UAB „Interlux“ pasiūlymo dokumentai yra nevieši: 1) UAB „Interlux“ įrangos išdėstymo schemos ir brėžiniai; 2) UAB „Interlux“ laboratorinės sistemos veikimo schemos ir vadovai, inter alia, Evoline vadovas, Thermo Fisher scientific produkto specifikacijos bei sistemos atstovo „Tosoh“ techninės sistemos sub-modulių dokumentacija; 3) UAB „Interlux“ įrangoje naudojamų reagentų techniniai duomenys; kitoje dalyje Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

94.

10Atsiliepime į apeliacinį skundą tiek ieškovė Siemens Healthcare Oy, tiek trečiasis asmuo UAB „Roche Lietuva“ prašė atmesti trečiojo asmens UAB „Interlux“ apeliacinį skundą, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos atsiliepime į apeliacinį skundą prašė apeliacinio skundo pagrįstumo klausimą spręsti teismo nuožiūra.

115.

12Lietuvos apeliaciniame teisme 2019 m. kovo 22 d. gautas apeliantės UAB „Interlux” pareiškimas, kuriuo prašoma priimti atsisakymą nuo apeliacinio skundo dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 21 d. sprendimo bei apeliacinį procesą nutraukti. Apeliantė pareiškime nurodo, kad jos pasiūlymo dokumentai, kurių konfidencialumą siekiama apginti pateiktu apeliaciniu skundu, buvo išviešinti kitoje Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-1182-601/2019, todėl išnyko apeliacinio skundo objektas. Apeliacinio skundo atsisakymas priimtinas, apeliacinis procesas nutrauktinas

136.

14Apeliacinio skundo atsisakymas yra viena iš apeliacinį procesą inicijuojančių asmenų procesinių teisių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 42 straipsnio 1 dalis, 308 straipsnis). Šios proceso teisės įgyvendinimas yra dispozityvumo principo išraiška, nes apeliacinis procesas ne tik prasideda, bet ir gali baigtis byloje dalyvaujančio asmens (apelianto) iniciatyva.

157.

16Nors civiliniame procese asmenys gali laisvai naudotis jiems priklausančiomis teisėmis, tačiau pažymėtina, kad apeliacinio skundo atsisakymas teismui nėra besąlyginis pagrindas nutraukti apeliacinį bylos procesą. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 2 dalį teismas nepriima skundo atsisakymo, jeigu tai prieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, pažeidžia asmens teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 302 straipsnis). Spręsdamas dėl apeliacinio skundo atsisakymo, teismas turi įsitikinti, kad byloje dalyvaujantis asmuo jo atsisako laisva valia, neveikiamas trečiųjų asmenų, ar jam žinomi to padariniai.

178.

18Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju apeliantės pareikštas apeliacinio skundo atsisakymas įstatymui neprieštarauja, taip pat bylos medžiagoje nėra duomenų, jog toks atsisakymas pažeistų kieno nors teises ar įstatymo saugomus interesus arba prieštarautų viešajam interesui. Be to, pareiškime apeliantė yra aiškiai nurodžiusi, kad jai yra žinomos visos apeliacinio skundo atsisakymo pasekmės (CPK 308 straipsnio 3 dalis).

199.

20Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad yra visos sąlygos, būtinos trečiojo asmens apeliacinio skundo dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 21 d. sprendimo atsisakymui priimti.

2110.

22Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad trečiojo asmens apeliacinio skundo atsisakymas priimtinas, o, nesant kitų apeliacinių skundų dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 21 d. sprendimo, apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 308 straipsnio 2 dalis).

2311.

24Be to, trečiajam asmeniui (apeliantui) UAB „Interlux“ grąžintinas už apeliacinį skundą sumokėtas žyminis mokestis, kuris sudaro 2 250 Eur (CPK 87 straipsnio 2 dalis). Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, remdamasi teismo nutartimi (CPK 87 straipsnio 3 dalis).

2512.

26Tiek ieškovė Siemens Healthcare Oy, tiek trečiasis asmuo UAB „Roche Lietuva“ atsiliepimuose į apeliacinį skundą prašė priteisti apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos apeliacinės instancijos teismui nepateikė patirtas bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių įrodymų, todėl jos bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas nespręstinas (CPK 94 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis ir 178 straipsnis). Tuo tarpu trečiasis asmuo UAB „Roche Lietuva“ pateikė prašymą priteisti 858,60 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

2713.

28CPK 94 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, kaip ir įvyko nagrinėjamu atveju, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos.

2914.

30Kasacinis teismas taip pat ne kartą yra išaiškinęs, kad, civilinę bylą nutraukus, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos remiantis priežasties teorija, pagal kurią lemiamą reikšmę turi ne galutinio teismo sprendimo priėmimas, o procesinis šalių elgesys, įvertinus bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežastingumą, šalių apdairumą, rūpestingumą atliekant procesinius veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-454-969/2017; 2018 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-100-690/2018).

3115.

32Įvertinus tai, kad ieškovė iniciavo apeliacinį procesą, o trečiasis asmuo pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame su skundu nesutiko ir laikėsi pozicijos, jog visų tiekėjų pasiūlymų duomenų atskleidimas galėtų padėti efektyviau išspręsti tarp šalių kilusius ginčus ir užbaigti ginčo Pirkimo procedūras, darytina išvada, kad būtent apeliantė UAB „Interlux“ turi atlyginti trečiojo asmens UAB „Roche Lietuva“ apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3316.

34Trečiojo asmens pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad trečiasis asmuo už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą patyrė 858,60 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad trečiojo asmens prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, patvirtintose Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.), 8.11 punkte nustatyto dydžio, yra tinkamai pagrįstos ir atitinkančios suteiktos teisinės pagalbos apimtį bei pobūdį bei teisingumo ir protingumo principus, jos visa apimtimi priteistinos trečiajam asmeniui UAB „Roche Lietuva“ iš apeliantės UAB „Interlux“.

35Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi, 94 straipsnio 1 dalimi ir 308 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

36Priimti trečiojo asmens (apeliantės) uždarosios akcinės bendrovės „Interlux“ apeliacinio skundo dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 21 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-1072-658/2019, atsisakymą ir apeliacinį procesą nutraukti.

37Grąžinti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Interlux“ (j. a. k. 110608112) 2 250 Eur (du tūkstančius du šimtus penkiasdešimt Eur) žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą 2019 m. vasario 15 d. mokėjimo nurodymu (dokumento Nr. 201703031217).

38Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Roche Lietuva“ (j. a. k. 300089404) iš trečiojo asmens (apeliantės) uždarosios akcinės bendrovės Interlux“ (j. a. k. 110608112) 858,60 Eur (aštuonis šimtus penkiasdešimt aštuonis Eur 60 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. 1.... 4. Ieškovė Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas (toliau - Siemens Healthcare... 5. 2.... 6. Kauno apygardos teismas 2019 m. sausio 21 d. sprendimu ieškinį tenkino iš... 7. 3.... 8. Apeliaciniame skunde trečiasis asmuo UAB „Intelux“ prašė panaikinti... 9. 4.... 10. Atsiliepime į apeliacinį skundą tiek ieškovė Siemens Healthcare Oy, tiek... 11. 5.... 12. Lietuvos apeliaciniame teisme 2019 m. kovo 22 d. gautas apeliantės UAB... 13. 6.... 14. Apeliacinio skundo atsisakymas yra viena iš apeliacinį procesą... 15. 7.... 16. Nors civiliniame procese asmenys gali laisvai naudotis jiems priklausančiomis... 17. 8.... 18. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju apeliantės pareikštas... 19. 9.... 20. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad yra visos sąlygos,... 21. 10.... 22. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad trečiojo asmens... 23. 11.... 24. Be to, trečiajam asmeniui (apeliantui) UAB „Interlux“ grąžintinas už... 25. 12.... 26. Tiek ieškovė Siemens Healthcare Oy, tiek trečiasis asmuo UAB „Roche... 27. 13.... 28. CPK 94 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad kai byla baigiama nepriimant teismo... 29. 14.... 30. Kasacinis teismas taip pat ne kartą yra išaiškinęs, kad, civilinę bylą... 31. 15.... 32. Įvertinus tai, kad ieškovė iniciavo apeliacinį procesą, o trečiasis asmuo... 33. 16.... 34. Trečiojo asmens pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad trečiasis... 35. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 36. Priimti trečiojo asmens (apeliantės) uždarosios akcinės bendrovės... 37. Grąžinti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Interlux“ (j.... 38. Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Roche Lietuva“...