Byla 2-472-544/2008

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Algilis“ ieškinį atsakovui UAB „Kartex“ dėl 113 530,89 Lt skolos priteisimo pagal pirkimo–pardavimo sutartį ir

Nustatė

2Ieškovas CK 1.5 str. 1 d., 6.38 str. 1 d., 2003-12-09 LR mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo Nr. IX-1873, 3 str. pagrindais prašė priteisti iš atsakovo 111 155,94 Lt skolos pagal pirkimo–pardavimo sutartį, 1995,68 Lt palūkanų, 379,27 Lt delspinigių, palūkanas bei delspinigius iki pilno teismo sprendimo įvykdymo, 3270,62 Lt žyminio mokesčio, 1800 Lt už teisinę pagalbą ir atstovavimą teisme. Nurodė, jog pagal 2007-11-20 su atsakovu sudarytą pirkimo–pardavimo sutartį pardavė atsakovui gofro kartono popierių, tačiau atsakovas sutartyje nustatytais terminais ir tvarka pilnai neatsiskaitė pagal 11 PVM sąskaitų faktūrų, išrašytų laikotarpyje nuo 2008-04-28 iki 2007-07-02. 2008-06-03 atsakovas skolą pripažino, buvo sutarta, kad ji bus grąžinama suderintu grafiku, tačiau atsakovas mokėjimo grafiko nesilaikė. Paskutinis skolos suderinimas atliktas 2008-08-31. Skola 2008-09-10 yra 111 155,94 Lt. Kadangi atsakovas pažeidė sulygtus atsiskaitymo terminus, pagal Sutarties 4.6 p. privalo sumokėti 0,02% delspinigius nuo nesumokėtos sumos, kas sudaro 379,27 Lt. Ilgą laiką neatsiskaitydamas atsakovas pažeidė CK 1.5 str. 1 d., 2003-12-09 LR mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo Nr. IX-1873 3 str. 2 d. 1 p., todėl pagal šio įstatymo 2 str. 2 d., 3 str. iš atsakovo prašo priteisti 11,99 % palūkanų, kurios 2008-09-10 sudaro 1995,68 Lt (b. l. 3–4).

3Priimtinas sprendimas už akių ieškinį tenkinti visiškai.

4Civilinio proceso kodekso numatytais atvejais ir tvarka bylą nagrinėjantis teismas turi teisę priimti sprendimą už akių (CPK 262 str. 2 d.). Sprendimas už akių gali būti priimamas tais atvejais, kai neatvyksta į teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo tokio sprendimo priėmimo, taip pat kitais CPK numatytais atvejais (CPK 285 str. 1 d.). Būtina įvertinti, ar egzistuoja prielaidos tam, kad sprendimas už akių būtų priimtas, t. y. būtina įsitikinti, ar atsakovui buvo tinkamai pranešta apie pareigą pateikti atsiliepimą ir jo nepateikimo pasekmes (CPK 142 str. 4 d.). 2008-09-15 pranešimas apie atsiliepimą į pareikštą ieškinį pateikimo įteiktas atsakovo buveinės adresu bendrovės darbuotojui nustatyta tvarka (b. l. 37), jame nurodytos atsiliepimo nepateikimo pasekmės (b. l. 35). Atsiliepimas į ieškinį pranešime nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymo pratęsti nustatytą terminą negauta. Darytina išvada, kad tai yra atsakovo pozicija dėl nagrinėjamos bylos išreiškimo forma. Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį (b. l. 3–4). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisėjų Senato 2004-12-30 nutarimo Nr. 51 „Dėl civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo praktikoje“ 9 punkte numatyta, kad teis­mas, rem­da­ma­sis by­lo­je esan­čiais įro­dy­mais, ga­li pri­im­ti spren­di­mą už akių ieš­ko­vo pra­šy­mu, jei­gu at­sa­ko­vas be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties per teis­mo nu­sta­ty­tą ter­mi­ną ne­pa­tei­kė at­si­lie­pi­mo į ieš­ki­nį.

5Sprendimas už akių dėl neatvykusio atsakovo gali būti priimtas tik dėl tų ieškinio reikalavimų, apie kuriuos jis buvo informuotas CPK nustatyta tvarka (CPK 285 str. 2 d.). Atsakovas buvo informuotas apie ieškovo reikalavimą priteisti 111 155,94 Lt skolą pagal pirkimo–pardavimo sutartį, 1995,68 Lt palūkanų, 379,27 Lt delspinigių, palūkanas bei delspinigius iki pilno teismo sprendimo įvykdymo, 3270,62 Lt žyminio mokesčio, 1800 Lt už teisinę pagalbą ir atstovavimą teisme (b. l. 3–4, 35, 37).

6Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), įsitikinta, kad, jeigu pasitvirtintų byloje surinktų įrodymų turinys, yra pagrindas ieškinį tenkinti visiškai (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Byloje esančių įrodymų visuma nustatyta, kad šalys 2007-11-20 sudarė pirkimo–pardavimo sutartį pagal kurią ieškovas pardavė atsakovui gofro kartono popierių (b. l. 10–11). Šios sutarties pagrindu laikotarpyje nuo 2008-04-28 iki 2007-07-02 atsakovui buvo išrašyta ir įteikta 11 PVM sąskaitų faktūrų, kurių atsakovas Sutarties 4 dalyje numatyta tvarka ir terminais pilnai nepamokėjo ir liko skolingas ieškovui 111 155,94 Lt (b. l. 12–22). Iš 2008-06-03 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto, 2008-07-14 skolos padengimo grafiko, 2008-09-08 suderinimo dokumentų matyti, kad galutinės įsiskolinimo (ieškinio) sumos, likusios po užskaitų ir dalinio mokėjimo, atsakovas neginčija ir pripažįsta (b. l. 23–24). Kadangi atsakovas pažeidė sutartyje numatytus atsiskaitymo terminu, tai pagal Sutarties 4.6 p. privalo sumokėti 0,02% delspinigius nuo nesumokėtos sumos, kas sudaro 379,27 Lt (b. l. 10–11, 28–29). Ilgą laiką neatsiskaitydamas atsakovas pažeidė CK 1.5 str. 1 d., 2003-12-09 LR mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo Nr. IX-1873 3 str. 2 d. 1 p., todėl pagal šio įstatymo 2 str. 2 d., 3 str. iš atsakovo priteistina 1995,68 Lt palūkanų.

7Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). Šalys yra verslininkai, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 6 % dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str. 2 d.).

8Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovo ieškovui priteisiamas įstatymo numatyto dydžio žyminis mokestis, valstybei – išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 3 p., 93 str., 96 str., b. l. 2, ). Išlaidos advokato pagalbai apmokėti iš atsakovo ieškovui priteisiamos iš dalies. Mokėjimo nurodyme nurodyta, kad 1800 Lt ieškovas advokatui sumokėjo už procesinių dokumentų paruošimą ir atstovavimą teisme (b. l. 9). Kadangi byla išnagrinėjama rašytinio proceso tvarka, atstovavimo teisme išlaidų nėra. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys paruoštas tinkamai, netaikytos procesinių dokumentų trūkumų šalinimo nuostatos, tačiau bylas byla nėra sudėtinga ir didelės apimties, iš atsakovo ieškovui priteisiam 1000 Lt advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 str., 2004-04-02 Rekomendacijos dėl advokatams priteistino užmokesčio už teisinę pagalbą dydžio).

9Vadovaudamasi išdėstytu ir CPK 259 str., 262 str. 2 d., 285 str., 286 str.

Nutarė

10

11

12Ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti iš atsakovo UAB „Kartex“ (į. k. 300886834, buveinė – Šilagalio k. Velžio sen. Panevėžio rajonas, a. s. Nr. LT85 7010 3000 0246 7063 AB Ūkio bankas, banko kodas 70103):

14– ieškovui UAB „Algilis“(į. k. 161637767, buveinė – Basanavičiaus g. 77-3, Kėdainiai, a. s. Nr. LT37 7300 0100 3996 7852 AB bankas „Hansabankas“) 111 155 (vieną šimtą vienuolika tūkstančių vieną šimtą penkiasdešimt penkis) Lt 94 ct skolos pagal pirkimo–pardavimo sutartį, 1995 (vieną tūkstantį devynis šimtus devyniasdešimt penkis) Lt 68 ct palūkanų, 379 (tris šimtus septyniasdešimt devynis) Lt 62 ct delspinigių, 3270 (tris tūkstančius du šimtus septyniasdešimt) Lt 62 ct žyminio mokesčio, 1000 (vieną tūkstantį) Lt advokato pagalbai apmokėti, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (111 155, 94 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2008-09-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

15– valstybei – 20 (dvidešimt) Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

16Atsakovas UAB „Kartex“, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali jo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jis per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę dėl jo peržiūrėjimo Panevėžio apygardos teismui paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. reikalavimus.

17Šis teismo sprendimas už akių kitų dalyvaujančių byloje asmenų gali būti apskųstas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos Lietuvos Apeliaciniam Teismui paduodant apeliacinį skundą per šį teismą.

Proceso dalyviai