Byla 1S-73-107/2008

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Stasys Valužis, sekretoriaujant Jūratei Dužinskienei, dalyvaujant prokurorui Edvardui Staponkui, teismo posėdyje išnagrinėjęs Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Algirdo Gintausko skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos 2008 m. kovo 15 d. nutarties, kuria panaikinti Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroro E. Staponkaus 2007 m. gruodžio 29 d. nutarimas dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo baudžiamojoje byloje Nr. 32-1-0552-07 dėl A. D. žūties ir Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo A. Gintausko 2008 m. sausio 25 d. nutarimas, kuriuo atmestas D. D. skundas dėl prokuroro E. Staponkaus nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą,

Nustatė

22007 m. liepos 16 d. Klaipėdos miesto VPK 2 - ajame PK buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl mažamečio A. D. žūties 2007 m. liepos 16 d. Girulių paplūdimyje. Remiantis Teismo medicinos specialisto išvada A. D. mirė nuo uždusimo, vandeniui užpildžius kvėpavimo takus. Ant A. D. lavono rasta poodinių kraujosruvų sprando, kaklo kairėje, kairėje rankoje, odos nubrozdinimai veide, kairiojoje juosmens pusėje, kakle, kurie galėjo būti padaryti per parą iki mirties, prieš pat mirtį ar mirties metu. Neatmetama tikimybė, kad sužalojimai veide ir kakle galėjo būti padaryti rankomis (t. 1, b. l. 21-22).

32007 m. gruodžio 29 d. Klaipėdos apygardos prokuratūros Pirmojo skyriaus prokuroras E. Staponkus, kuris kontroliavo ir organizavo ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje, ikiteisminį tyrimą nutraukė, nes A. D. žuvo nelaimingo atsitikimo metu – nuskendo jūroje.

4Žuvusiojo A. D. motina D. D. tokį prokuroro nutarimą apskundė Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiajam prokurorui. Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Algirdas Gintauskas D. D. skundą atmetė.

52008 m. vasario 11 d. D. D. prokurorų nutarimus apskundė Klaipėdos miesto apylinkės teismui. 2008 m. kovo 15 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja D. D. skundą patenkino, Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroro E. Staponkaus 2007 m. gruodžio 29 d. nutarimą ir Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo A. Gintausko 2008 m. sausio 25 d. nutarimą panaikino.

6Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas A. Gintauskas Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos 2008 m. kovo 15 d. nutartį apskundė Klaipėdos apygardos teismui. Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas A. Gintauskas remiasi teismo medicinos specialisto išvada, jog A. D. juosmens ir krūtinės riboje rasti trys juostelių formos nubrozdinimai yra bendrinio pobūdžio, įrankio ar daikto formos neatspindi, todėl liudytojų R. Š., K. J. parodymai, kad jiems atrodė, jog sužalojimai A. D. juosmens ir krūtinės riboje yra palikti bato padu, yra neteisingi ir prieštarauja teismo medicinos specialisto išvadai. A. D. reanimavusios medicinos darbuotojos I. Š. ir A. D. ant berniuko kaklo, veido, rankų, liemens jokių sužalojimų nepastebėjo. Kraujosruva berniuko kakle galėjo atsirasti reanimacijos metu, kai buvo daromos adrenalino injekcijos. Kad kraujosruvos kakle iki suleidžiant vaistus nebuvo, patvirtino ir liudytojas F. M. Vyriausiojo prokuroro pavaduotojo nuomone, šių asmenų parodymai neprieštarauja teismo medicinos specialisto išvadai, kad sužalojimai A. D. veide ir kakle galėjo būti padaryti ir ranka (rankomis). Vyriausiojo prokuroro pavaduotojas mano, kad įstatymų nenumatyta tvarka išgautus R. S. ir M. K. paaiškinimus, kad jie mušė A. D. ir nardino jį į vandenį, patikrinti nėra jokių galimybių, nes apklausti kaip liudytojai R. S. ir M. K. savo paaiškinimus paneigė. Vyriausiojo prokuroro pavaduotojas nesutinka su ikiteisminio tyrimo teisėjos nuomone, kad ikiteisminis tyrimas neišsamus, neobjektyvus, kad nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą motyvuojamas prielaidomis ir galimomis įvykio versijomis, o ne nustatytais tyrimui reikšmingais faktiniais duomenimis. Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos K. Baškienės 2008 m. kovo 15 d. nutartį panaikinti.

7Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo A. Gintausko skundas atmetamas.

8Ikiteisminio tyrimo teisėjos nuomonė, kad ikiteisminis tyrimas atliktas neišsamiai, nes nebandyta pašalinti akivaizdžių prieštaravimų tarp teismo medicinos specialisto išvadų ir liudytojų parodymų, o sprendimas nutraukti ikiteisminį tyrimą priimtas remiantis ne objektyviai nustatytais duomenimis, bet prielaidomis apie sužalojimų ant A. D. kūno atsiradimo aplinkybes, paremta konkrečiais skundžiamoje nutartyje pacituotais bylos duomenimis. Teisėjos nuomonė, kad prokurorų, liudytojų prielaidos apie sužalojimų ant A. D. atsiradimo aplinkybes turi būti pagrįstos konkrečių tyrimų specialistų, ekspertizių išvadomis, yra teisinga. Ši nuomonė išdėstyta konkrečiais pastebėjimais apie ikiteisminio tyrimo trūkumus, paremta pasiūlymais, ką dar įmanoma padaryti, kad kuo mažiau vietos liktų abejonėms ir prielaidoms. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad jokių pomirtinių sužalojimų ant žuvusiojo A. D. kūno nenustatyta. Atitinkamų sričių specialistai, paskyrus teismo medicininę ar kartu su ja ir kitą ekspertizę (ekspertizes), galėtų paneigti ar patvirtinti spyrių kedais (kojomis) tikimybę, padėtų patikrinti ir mažamečių R. S., M. K. paaiškinimus apie jų papasakotas fizinio smurto pavartojimo prieš A. D. aplinkybes. Byloje trūksta duomenų apie tai, kur 2007 m. liepos 16 d. buvo R. S., M. K., tam tikri jų alibi turėjo būti tikrinami. Aiškiai vilkinamas tyrimas, kurio metu turėtų paaiškėti, kodėl R. S. ir M. K. papasakojo apie A. D. mušimą ir jo skandinimą policijos pareigūnams, kodėl apklausos policijoje padarytos nesilaikant baudžiamojo proceso normų, dėl to neabejoja ir prokurorai. Tai, kad sąmoningai nesilaikyta įstatymų reglamentuotos mažamečių apklausos tvarkos, savaime nereiškia, kad pirmieji mažamečių paaiškinimai buvo melagingi.

9Ikiteisminio tyrimo teisėjos išvados apie tai, kad ikiteisminis tyrimas dėl A. D. mirties aplinkybių ištirtas nevisiškai, kad tyrimas turi būti papildytas, yra pagrįstos, o tuo klausimu priimta nutartis teisėta. Nutartyje paminėtus trūkumus būtina taisyti, o teisėjos rekomendacijas – vykdyti.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 442 str. 1 d. 1 p., teisėjas

Nutarė

11Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Algirdo Gintausko skundą atmesti ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos K. Baškienės 2008 m. kovo 15 d. nutartį palikti galioti.

Proceso dalyviai