Byla 2-2908-232/2011
Dėl skolos priteisimo, tretysis asmuo D. L

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Liuda Uckiene, sekretoriaujant Editai Kirdeikienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Salgesta“ atstovui adv. Giedriui Murauskui, atsakovo UAB „Big Stone“ atstovui adv. Andriui Juoniui, teismo posedyje išnagrinejusi civiline byla pagal ieškovo UAB „Salgesta“ ieškini atsakovui UAB „Big Stone“ del skolos priteisimo, tretysis asmuo D. L.,

2n u s t a t e :

3ieškovas UAB „Salgesta“ kreipesi i teisma su ieškiniu, kurio kuriuo praše priteisti iš atsakovo 365 278, 17 Lt. Ieškinio dalyka patikslino 2011 03 18 pateiktuose paaiškinimuose teismui prašydamas priteisti iš atsakovo 203 090,37 Lt skolos, 11,83 proc. dydžio procesines palukanas nuo priteistos sumos už 6 men. laikotarpi ieškinio senaties pagal CK 125 straipsnio 5 dalies 1 punkta ribose sudarancias 13 028,25 Lt. Viso praše išieškoti 216 118, 62 Lt, bylinejimosi išlaidas, praše nustatyti priverstine hipoteka šiam UAB „Big Stone“ nekilnojamajam turtui: žemes sklypui, unikalus Nr.5333-0010-0062, administraciniam pastatui, unikalus Nr.5392-9003-1015, garažui, unikalus Nr.5392-9003-1059, ir kiemo statiniams, unikalus Nr.5392-9003-1060, esantiems adresu Didžioji g. 38, Kedainiuose.

4Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 21 d. sprendimu ieškini tenkino iš dalies, nutare priteisti iš atsakovo UAB „Big stone“ ieškovo UAB „Salgesta“ naudai 140 132,02 Lt isiskolinimo, 13 802,64 Lt bylinejimosi išlaidu.

5Ieškovas prašo priimti papildoma sprendima, kuriuo butu išsprestas ieškovo UAB „Salgesta“ ieškinio reikalavimas priteisti iš atsakovo 11,84 proc. dydžio procesines palukanas nuo priteistos sumos už laikotarpi nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo; proporcingai patenkintu reikalavimu daliai ieškovo naudai priteistos iš atsakovo ieškovo patirtos 12 100 Lt išlaidos už pakartotine teismo ekspertize; motyvuotai išspresti priverstines hipotekos nustatymo klausima UAB „Big Stone“ priklausanciam nekilnojamajam turtui: žemes sklypui, garažui ir kiemo statiniams, esantiems adresu: Didžioji g. 38, Kedainiuose; žemes sklypui ir viešbuciui, esantiems Kauno g. 5, Ukmerges m.

6Teismo posedyje ieškovo atstovas prašyma del papildomo sprendimo priemimo palaike.

7Teismo posedyje atsakovo atstovas nurode, jog sprendimu nebuvo išsprestas atsakovo patirtu bylinejimosi išlaidu klausimas. Todel prašo priteisti atsakovo patirtas bylinejimosi išlaidas proporcingai ieškovo atmestu reikalavimu sumai.

8Prašymas tenkintinas.

9CPK 265 straipsnio 2 dalyje imperatyviai nurodyta, jog teismas turi priimti sprendima del visu ieškovo, atsakovo ir treciojo asmens pareikštu reikalavimu (išskyrus atvejus, kai priimamas dalinis sprendimas), neperžengdamas byloje pareikštu reikalavimu ribu, išskyrus CPK numatytus atvejus. Jeigu kurio nors reikalavimo teismo sprendime neišsprendžiama, tai laikytina sprendimo trukumu. Šis trukumas gali buti pašalintas byloje dalyvaujanciu asmenu pareiškimu ar teismo iniciatyva, priimant papildoma sprendima (CPK 277 straipsnis). Papildomas sprendimas negali buti priimtas del tokiu trukumu, kuriu ištaisymas reikštu jau priimto teismo sprendimo turinio keitima, nes pagal visuotinai žinoma taisykle, paskelbus byloje sprendima, teismas, priemes sprendima, neturi teises pats ji panaikinti ar pakeisti. Esmines teismo sprendime padarytas klaidas, jo neteisetuma ir nepagristuma galima pašalinti tik apeliacine ar kasacine tvarka arba atnaujinus procesa.

10Sutinkamai su LR CPK 277 straipsnio 1 dalimi teismas, priemes byloje sprendima, dalyvaujanciu byloje asmenu pareiškimu ar savo iniciatyva, gali priimti papildoma sprendima, jeigu: kuris nors reikalavimas, del kurio šalys pateike irodymus ir dave paaiškinimus, sprendime yra neišsprestas; teismas, išsprendes teises klausima, nenurode priteistos sumos dydžio, perduotino turto ar veiksmu, kuriuos atsakovas privalo atlikti arba nuo kuriu jis privalo susilaikyti; teismas neišsprende bylinejimosi išlaidu klausimo.

11Iškelti klausima del papildomo sprendimo priemimo galima per dvidešimt dienu nuo teismo sprendimo priemimo dienos (CPK 277 str. 2 d.).

12Vilniaus apygardos teismas 2011-04-21 sprendimu ieškini tenkino iš dalies, nutare priteisti iš atsakovo UAB „Big stone“ ieškovo UAB „Salgesta“ naudai 140 132,02 Lt isiskolinimo, 13 802,64 Lt bylinejimosi išlaidu.

13Ieškovas ieškiniu praše priteisti 11,84 proc. dydžio procesines palukanas nuo priteistos sumos už laikotarpi nuo ieškinio pateikimo dienos iki visiško teismo sprendimo ivykdymo, sprendimu šis reikalavimas nebuvo išsprestas.

14Istatymas numato kreditoriui teise prašyti priteisti iš skolininko istatymo nustatyto dydžio palukanas nuo bylos iškelimo iki visiško teismo sprendimo ivykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). Tokias palukanas nustato mokejimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, velavimo prevencijos istatymas. LR Mokejimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, velavimo prevencijos istatymo 2 str. nustato, jog šis istatymas taikomas visiems tarp ukio subjektu arba ukio subjektu ir valstybes instituciju sudarytiems komerciniams sandoriams, pagal kuriuos už atlyginima perduodamos prekes, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokejimai. Šaliu sudaryta rangos sutartis yra komercinis sandoris. Todel šiuo atveju taikytinas Mokejimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, velavimo prevencijos istatymas. Pagal šio istatymo 2 str. 1 d. ir 3 d. ir 3 str. 4 d. pavelaves ivykdyti prievole skolininkas privalo moketi 1 menesio VILIBOR palukanu norma, padidinta 7 procentiniais punktais. Civiline byla pagal ieškovo ieškini iškelta 2008-10-23 (I t. b. l. 2), 2008 m. birželio 30 d. vieno menesio VILIBOR palukanu norma buvo 4,84, todel ieškovui priteistinos 11,84 procentu dydžio metines palukanos (Mokejimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, velavimo prevencijos ist. 2 str. 3 d., 3 str. 4 d.) už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos (2008 m. spalio 23 d.) iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

15LR CPK 93 str. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turetos išlaidos priteisiamos iš antros šalies. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintu reikalavimu daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestu ieškinio reikalavimo daliai. Pagal LR CPK 79 str. bei 88 str. 1 d. 1 p. prie bylinejimosi išlaidu priskiriamos sumos išmoketos ekspertams. Išlaidos priteisiamos pagal pateiktus dokumentus (CPK 98 str. 1 d.).

16Byloje yra pateikti dokumentai, patvirtinantys, jog ieškovas už pakartotine ekspertize sumokejo 12 100 Lt (II b.l. 87, III t. 106, 111). Kadangi ieškinys patenkintas iš dalies, ieškovui minetos išlaidos priteistinos proporcingai teismo patenkintu reikalavimu daliai. Ieškovas patikslines ieškinio dalyka praše priteisti 216 118,62 Lt, ieškinys patenkintas iš dalies priteisiant 140 132,02 Lt, todel iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 7 845,64 Lt išlaidu už pakartotine ekspertize.

17Atsakovas yra pateikes i byla duomenis apie jo turetas bylinejimosi išlaidas ir prašo priteisti viso 17 425 Lt bylinejimosi išlaidu: 7 000 Lt išlaidos už pirmine teismo ekspertize ir 10 425 Lt išlaidos advokato pagalbai apmoketi. Teismas vadovaujantis CPK 98 str. 2d., 2004 m. balandžio 2 d. LR teisingumo ministro isakymu Nr. 1R-85 „Del rekomendaciju del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“, atsižvelgiant i atsakovo atstovo i byla teiktu procesiniu dokumentu skaiciu bei ivykusiu teismo posedžiu, kuriuose dalyvavo atsakovo atstovas, skaiciu ir trukme, kartu atsižvelgiant i bylos sudetinguma, apimti bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sažiningumo kriterijumi, bei CPK 93 str., jog ieškini patenkintas iš dalies bylinejimosi išlaidos atsakovui priteisiamos proporcingai teismo atmestu ieškinio reikalavimo daliai, atsakovui iš ieškovo priteistina 4 400 Lt.

182011-04-21 sprendimu ieškovo prašymas del priverstines hipotekos nustatymo atmestas. Ieškovo prašymas atmestas, kadangi 2008-10-23 nutartimi ieškovo reikalavimu užtikrinimui atsakovo atžvilgiu yra taikomos laikinosios apsaugos priemones – turto areštas, teismo nuomone, papildomi apribojimai atsakovo turtui - turto priverstine hipoteka šiuo atveju butu pertekliniai, nepagristai suvaržytu atsakovo teises, prieštarautu ekonomiškumo, teisingumo ir sažiningumo principams, atsižvelgiant i nurodytas aplinkybes nera pagrindo taikyti priverstines hipotekos.

19Vadovaudamasis išdestytu ir LR CPK 270 str., 277 str., teismas,

Nutarė

20priteisti iš atsakovo UAB „Big Stone“ (imones kodas 125864085, buveines adresas Juodasis kelias 104A, Vilniaus m.) ieškovo UAB „Salgesta“ (i.k. 224047430, Laisves pr. 71B-34, Vilniaus m.) naudai 11,84 proc. dydžio metines palukanas už Vilniaus apygardos teismo 2011-04-21 sprendimu priteista suma nuo bylos iškelimo teisme (2008-10-23) iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, 7 845,64 Lt (septynis tukstancius aštuonis šimtus keturiasdešimt penkis litus ir 64 centus) išlaidu už pakartotine ekspertize.

21Priteisti iš ieškovo UAB „Salgesta“ (i.k. 224047430, Laisves pr. 71B-34, Vilniaus m.) atsakovo UAB „Big Stone“ (imones kodas 125864085, buveines adresas Juodasis kelias 104A, Vilniaus m.) naudai 4 400 Lt (keturis tukstancius keturis šimtus litu) bylinejimosi išlaidu.

22Papildomas sprendimas per Vilniaus apygardos teisma gali buti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per dvidešimt dienu nuo jo priemimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teiseja Liuda Uckiene, sekretoriaujant Editai... 2. n u s t a t e :... 3. ieškovas UAB „Salgesta“ kreipesi i teisma su ieškiniu, kurio kuriuo... 4. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 21 d. sprendimu ieškini tenkino... 5. Ieškovas prašo priimti papildoma sprendima, kuriuo butu išsprestas ieškovo... 6. Teismo posedyje ieškovo atstovas prašyma del papildomo sprendimo priemimo... 7. Teismo posedyje atsakovo atstovas nurode, jog sprendimu nebuvo išsprestas... 8. Prašymas tenkintinas.... 9. CPK 265 straipsnio 2 dalyje imperatyviai nurodyta, jog... 10. Sutinkamai su LR CPK 277 straipsnio 1 dalimi teismas, priemes byloje sprendima,... 11. Iškelti klausima del papildomo sprendimo priemimo galima per dvidešimt dienu... 12. Vilniaus apygardos teismas 2011-04-21 sprendimu ieškini tenkino iš dalies,... 13. Ieškovas ieškiniu praše priteisti 11,84 proc. dydžio procesines palukanas... 14. Istatymas numato kreditoriui teise prašyti priteisti iš skolininko istatymo... 15. LR CPK 93 str. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 16. Byloje yra pateikti dokumentai, patvirtinantys, jog ieškovas už pakartotine... 17. Atsakovas yra pateikes i byla duomenis apie jo turetas bylinejimosi išlaidas... 18. 2011-04-21 sprendimu ieškovo prašymas del priverstines hipotekos nustatymo... 19. Vadovaudamasis išdestytu ir LR CPK 270 str., 277 str., teismas,... 20. priteisti iš atsakovo UAB „Big Stone“ (imones kodas 125864085, buveines... 21. Priteisti iš ieškovo UAB „Salgesta“ (i.k. 224047430, Laisves pr. 71B-34,... 22. Papildomas sprendimas per Vilniaus apygardos teisma gali buti skundžiamas...