Byla 2-29168-235/2013
Dėl skolos už atliktus darbus priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys,

2sekretoriaujant Birutei Adamonienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui adv. pad. Zigmui Garalevičiui, atsakovo atstovui Albertui Starkui,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „FISANTA“ ieškinį atsakovui UAB SEBESTA dėl skolos už atliktus darbus priteisimo, ir

Nustatė

5ieškovas UAB „FISANTA“ prašė priteisti iš atsakovo UAB SEBESTA 111365,78 Lt skolą už jų atliktus darbus, 10 000 Lt baudą (netesybas), 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

6Nurodė, kad pagal 2012-10-26 pasirašytą rangos sutartį ieškovas atliko numatytus darbus, už kuriuos atsakovas neatsiskaitė. Dėl objektyvių priežasčių ieškovas prašė pratęsti sutarties galiojimo terminą, tačiau atsakovas su ieškovu nebendradarbiavo, pateiktų sąskaitų už atliktus darbus ir statybines medžiagas neapmokėjo. 2013 m. sausio mėn. 17-18 dienomis atsakovas vienašališkai surašė defektinį aktą, kuris ieškovui buvo pateiktas tik sausio 29 dieną, tuo pažeidė sutartyje nustatytus terminus. Defektinis aktas buvo sudarytas nedalyvaujant jų atstovui, todėl negaliojantis. Atsakovo nurodyti pažeidimai buvo ne pažeidimai, o tik neužbaigti darbai dėl nuo atsakovo, o ne nuo jų priklausančių priežasčių. Ieškovas kreipėsi į atsakovą dėl sutarties termino pratęsimo, nes atsakovas nepateikė projekto, sutartyje nustatytu terminu iš atsakovo jokio atsakymo negavo.

7Atsakovo atstovas pasirašė darbų priėmimo akte, priėmė PVM sąskaitą-faktūrą už darbus 2013 m. sausio mėnesį, tačiau sąskaitos neapmokėjo, taip pat nebuvo apmokėta už atliktus darbus, kurie buvo priimti 2012-11-27. Nesulaukęs jokių sprendimų iš atsakovo pusės, ieškovas nusprendė nutraukti sutartį su atsakovu, susitarė dėl galutinio darbų perdavimo priėmimo akto surašymo. Šis aktas buvo pateiktas 2013-03-05, įteiktas asmeniškai atsakovo atstovui, tačiau apie tai, kad šį aktą gavo, atsakovas nepasirašė. Defektų pridavimo akto atsakovas taip pat nepasirašė, vengė su ieškovu bendradarbiauti, vėliau pasirašęs šiuos dokumentus vėl reiškė pretenzijas, surašė be jų dalyvavimo galutinių darbų kiekio suderinimo aktą. Atsakovas tik gavęs reikalavimus apmokėti sąskaitas pradėjo siusti pretenzijas dėl atliktų darbų defektų. 2013-04-03 skolų suderinimo aktas patvirtina kad darbai buvo atlikti už kuriuos atsakovas privalo sumokėti nurodytą pinigų sumą ir baudą (b. l. 2-12).

8Atsakovas UAB SEBESTA su ieškovo reikalavimais nesutiko. Nurodė, kad ieškovas pagal sutarties sąlygas įsipareigojo kokybiškai atlikti Radviliškio lokomotyvų depo buitinio pastato fasado atnaujinimo darbus, įvykdyti kitus sutartyje nustatytus įsipareigojimus, tačiau sutarties sąlygų tinkamai neįvykdė, dėl ko 2013-01-18 buvo surašytas defektinis aktas, šis aktas buvo įteiktas tik 2013-01-29 ieškovo darbų vadovui, nes iki tol jis buvo išvykęs. 2013-05-28 buvo surašytas paslėptų darbų defektinis aktas, kuriame buvo nurodyta netinkamai atlikti darbai. Trūkumų ieškovas nepašalino, arba pašalino netinkamai. Ieškovas su atsakovu iškilusių neaiškumų dėl sutarties neįvykdymo (netinkamo vykdymo) gražiuoju nesutiko išsiaiškinti, o nepagrįstai atsakovą padavė į teismą (b. l. 201-203).

9Ieškinys tenkintinas.

10Faktinės bylos aplinkybės.

112012-10-26 tarp šalių sudarytoje statybos darbų rangos sutartyje ieškovas įsipareigojo kokybiškai, laiku ir vadovaudamasis atsakovo pateiktais nurodymais atlikti Radviliškio lokomotyvų depo buitinio pastato atnaujinimo darbus, kurie nurodyti šalių atstovų pasirašytoje lokalinėje sąmatoje, darbų pirkimo techninėje specifikacijoje (b. l. 17-29).

12Darbų priėmimo aktas šalių atstovų buvo pasirašytas 2012-11-27 50 098,27 Lt sumai, kuriai atsakovui ir išrašyta PVM sąskaita-faktūra (b. l. 33-34).

132012-12-18 ieškovas išrašė PVM sąskaitą-faktūrą atsakovui 7 499,47 Lt sumai už statybines medžiagas, o 2012-12-31 buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra 13 184,86 Lt sumai už atliktus darbus pagal atliktų darbų aktą, kurį pasirašė šalių atstovai (b. l. 37-39).

14Ieškovo atstovas atsakovui 2012-12-06 išsiuntė pranešimą kad nuo gruodžio 5 d. turėjo sustabdyti darbus, nes nėra iškelti dujotiekių vamzdžiai, neiškelta šiluminė trasa, nėra patvirtinto projekto fasado spalviniam sprendimui. Prašė nukelti darbų atlikimo terminą, remdamasis sutarties 19.1 p. (b. l. 36)., atsakymo iš atsakovo nebuvo gauta.

152013-01-18 atsakovas surašė defektinį aktą , kur išvardinti nustatyti pažeidimai (b. l. 41-57). Ieškovo 2013-01-30 atsakyme į jų 2013-01-29 gautą defektinį aktą nurodė, kad šių defektų buvimo dėl jų kaltės nepripažįsta (b. l. 58-59).

16Ieškovas 2013-01-30 rašte prašė atsakovo pratęsti sutarties įvykdymo terminą iki kovo 31 d. dėl uždelsto projekto pateikimo, atsakymo iš atsakovo taip pat negavo (b. l. 60). Ieškovas 2013-01-31 už atliktus darbus (aktas šalių atstovų pasirašytas) išrašė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą 58 281,65 Lt sumai (b. l. 61-62).

172013-02-13 ieškovas nurodė, kad sustabdo darbus dėl to kad neapmokėta už 2012-11-27 priduotus darbus (b. l. 63).

18Į bylą pateiktas 2013-03-05 darbų perdavimo aktas atsakovo nėra pasirašytas (b. l. 65; 72).

19Pateikti atsakovo UAB SEBESTA atsakymai ieškovui, ieškovo teigimu, gauti pavėluotai, įrodymų, kad šie atsakymai ieškovui buvo pateikti laiku, nėra (b. l. 73; 75-80).

202013-03-12 šalys pasirašė defektų pridavimo aktą (b.l.81), tačiau atsakovas rašte nurodė, kad su prieš pasirašytu defektų pridavimo aktu nesutinka, nurodė naują terminą, t.y., 2013-04-02, naujo akto pasirašymui (b. l. 82; 84).

212013-04-19 pateiktas atsakovo raštas ieškovui, kuriame nurodyti paslėpti defektai ir prašymas pateikti kokybės reikalavimus atitinkančius įrodymus. Nustatant šiuos atsakovo teigimu paslėptus defektus ieškovo atstovas nedalyvavo, įrodymų, kad jiems buvo pranešta apie paslėptų defektų buvimą nėra (b. l. 85).

22Atsakovas 2013-03-28 rašte nurodė, kokie darbai yra atlikti blogai. Nurodė, kad aktas surašytas vienašališkai, nes neatvyko ieškovo atstovas (b. l. 88).

23Ieškovaa atsakymuose su atsakovo teiginiais nesutiko ir vertino kaip jų nenorą atsiskaityti už atliktus darbus (b. l. 94-95; 97-99).

24Motyvai ir teisiniai argumentai.

25Atsakovas UAB SEBESTA pats yra subrangovas. Buitinis pastatas, kurį rekonstravo ieškovas, priklauso AB „Lietuvos geležinkeliai“ krovinių vežimo direkcijos Radviliškio lokomotyvų depui. Ieškovo teigimu, jo atlikti darbai yra tinkamai perduoti, tačiau už juos nėra sumokėta ir atsakovas priekaištus dėl netinkamos darbų kokybės pradėjo reikšti tik tada, kai buvo reikalaujama apmokėti už atliktus darbus.

26Iš byloje pateiktų dokumentų, kurie yra išvardinti, matyti, kad atsakovui buvo išrašytos PVM sąskaitos-faktūros, šalių pasirašyti darbų priėmimo aktai, defektų pridavimo aktai, todėl atsakovas privalėjo atsiskaityti su ieškovu už jų atliktus darbus.

27Defektinis aktas buvo surašytas nedalyvaujant ieškovo įgaliotam atstovui, kuo pažeistas tarp šalių sudarytos sutarties 11.2 p. Ieškovas pagrįstai nurodė, kad atsakovo išvardinti darbų trūkumai buvo neužbaigti darbai bei tarpiniai rezultatai.

28Atsakovas nepasirašė galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto, jį vienašališkai pasirašė ieškovas. Atsakovas, nesutikdamas su ieškovo pasirašytu darbų priėmimo aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodyti, kad pagrįstai atsisakyta pasirašyti darbų priėmimo aktą.

29CK 6.694 str. 4 d. nustatyta, kad darbų perdavimas-priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo abi šalys. Jei viena šalis atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. Vienašalis perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu. Atsakovas darbų perdavimo-priėmimo akto nustatyta tvarka neginčijo, todėl jis laikomas galiojančiu.

30CK 6.687 str. nustatyta, kad užsakovas privalo apmokėti už darbus sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Sutarties 4.9 p. nustatyta, kad mokėjimai už atliktus darbus yra vykdomi po darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo tik už tinkamai ir kokybiškai atliktus darbus per 45 dienas nuo perdavimo-priėmimo akto ir PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos.

31Atliktų darbų aktas abiejų šalių atstovų buvo pasirašytas, PVM sąskaita-faktūra 50 098,27 Lt sumai išrašyta 2012-11-27 (b. l. 33-34).

32Atliktų darbų aktas abiejų šalių pasirašytas ir PVM sąskaita-faktūra išrašyta 13 184,86 Lt sumai 2012-12-31 (b. l. 38-40), už statybines medžiagas išrašyta PVM sąskaita-faktūra 7 499,47 Lt sumai 2012-12-12 (b. l. 37).

33Atliktų darbų aktas šalių atstovų pasirašytas ir PVM sąskaita-faktūra 58 281,65 Lt sumai išrašyta 2013-01-31, ši sąskaita dalinai apmokėta, likusi neapmokėta dalis sudaro 45 583,18 Lt (b. l. 61-62).

34Visų darbų perdavimo-priėmimo aktą šalių įgalioti atstovai pasirašė 2013-03-05 (b. l. 74).

35Atsakovo raštai adresuoti ieškovui, pateikti po to, kai dalyvaujant abiejų šalių atstovams buvo priimti darbai, surašytas defektų pašalinimo aktas, vertintini kaip vengimas atsiskaityti už ieškovo atliktus darbus (b. l. 75; 77-80; 82; 84-85; 88).

36Pagal pateiktus į bylą dokumentus darytina išvada, kad atsakovas sudarė sutartį su ieškovu dėl Radviliškio lokomotyvų depo buitinio pastato atnaujinimo darbų pagal Radviliškio lokomotyvų depo užsakymą. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad Radviliškio lokomotyvų depas neatsiskaitė su juo kaip rangovais už ieškovo atliktus Radviliškio lokomotyvų depo buitinio pastato atnaujinimo darbus, nepateikė 2013-06-08 protokole minimų dokumentų apie užsakovo (Radviliškio lokomotyvų depo) reiškiamas pretenzijas ir įrodymus dėl netinkamai atliktų darbų.

37Liudytojas M. S. nurodė, kad iš atsakovo jis kaip ieškovo UAB „FISANTA“ darbų vadovas ir atsakovo atstovas defektinį aktą gavo 2013-01-28. Jie atsakovo nurodytų atliktų darbų trūkumų nepripažino. 2013-01-29 buvo pasirašytas darbų priėmimo aktas, pasirašytas atsakovo atstovo pretenzijos jiems dėl darbų kokybės nebuvo reiškiamos, atsakovas už darbus jiems sumokėjo 5000 Lt, tačiau likusios pinigų sumos nesumokėjo, jo nuomone, atsiskaityti atsakovas vengia, ieškodamas nepagrįstų priekabių. Darbų trūkumai yra ištaisyti, kiti defektiniai aktai, surašyti nedalyvaujant jų atstovui atsirado, kai atėjo laikas atsikaityti už atliktus darbus (t. 2. b. l. 20).

38Remiantis išdėstytu, darytina išvada, kad ieškovo reikalavimai yra pagrįsti ir teisėti, iš atsakovo priteistina ieškovo reikalaujama pinigų suma už atliktus darbus.

39Pagal tarp šalių sudarytos sutarties 12.1 p. ,uždelsus atsiskaityti sutarties 4.10p. nustatytais terminais nustatyta 500 Lt bauda už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Netesyboms yra taikomas sutrumpintas 6 mėnesių senaties terminas. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovas uždelsė atsiskaityti su atsakovu, t.y., iš viso pavėlavo atsiskaityti 181dieną. Priteistinos baudos dydis nuo ieškovo prašomos 10 000 Lt sumos yra mažintinas iki 5 000 Lt vadovaujantis CK 6.73str.2d., nes ieškovas nepateikė įrodymų apie patirtus nuostolius dėl netinkamo prievolės įvykdymo. Priteisus visą baudos dydį iš atsakovo ši bauda būtų aiškiai per didelė, be to, atsakovas nors ir mažą, tačiau dalį prievolės buvo įvykdęs.

40Vadovaujantis LR CPK 80, 88 straipsniais, 93 straipsnio 1 dalimi tarp šalių bylinėjimosi išlaidos apskirstomos proporcingai priteistų ir atmestų reikalavimų daliai. Visos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo.

41Vadovaujantis CPK 92 str. valstybės naudai iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (pašto išlaidos), kurios sudaro 17,37 Lt.

42Vadovaudamasis CPK 88, 92, 93, 150, 259-260, 270 str., teismas

Nutarė

43ieškinį tenkinti iš dalies.

44Priteisti iš atsakovo UAB SEBESTA, juridinio asmens kodas 302502588, ieškovo UAB „FISANTA“, juridinio asmens kodas 144951210, naudai 111 365,78 Lt (vieną šimtą vienuolika tūkstančių tris šimtus šešiasdešimt penkis Lt septyniasdešimt aštuonis ct) skolą, 5 000 Lt (penkis tūkstančius Lt) baudą, 6 proc. metines palūkanų nuo bylos iškėlimo dienos (2013-07-04) nuo priteistos sumos iki šio teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2 570 Lt (du tūkstančius penkis šimtus septyniasdešimt Lt) bylinėjimosi išlaidas.

45Priteisti iš UAB SEBESTA, juridinio asmens kodas 302502588, į Valstybės biudžetą 17,37 Lt (septyniolika Lt trisdešimt septynis Lt) pašto išlaidas.

46Teismo 2013-07-04 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės naikinamos įvykdžius šį sprendimą.

47Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys,... 2. sekretoriaujant Birutei Adamonienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui adv. pad. Zigmui Garalevičiui, atsakovo atstovui... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. ieškovas UAB „FISANTA“ prašė priteisti iš atsakovo UAB SEBESTA... 6. Nurodė, kad pagal 2012-10-26 pasirašytą rangos sutartį ieškovas atliko... 7. Atsakovo atstovas pasirašė darbų priėmimo akte, priėmė PVM... 8. Atsakovas UAB SEBESTA su ieškovo reikalavimais nesutiko. Nurodė, kad... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Faktinės bylos aplinkybės.... 11. 2012-10-26 tarp šalių sudarytoje statybos darbų rangos sutartyje ieškovas... 12. Darbų priėmimo aktas šalių atstovų buvo pasirašytas 2012-11-27 50 098,27... 13. 2012-12-18 ieškovas išrašė PVM sąskaitą-faktūrą atsakovui 7 499,47 Lt... 14. Ieškovo atstovas atsakovui 2012-12-06 išsiuntė pranešimą kad nuo gruodžio... 15. 2013-01-18 atsakovas surašė defektinį aktą , kur išvardinti nustatyti... 16. Ieškovas 2013-01-30 rašte prašė atsakovo pratęsti sutarties įvykdymo... 17. 2013-02-13 ieškovas nurodė, kad sustabdo darbus dėl to kad neapmokėta už... 18. Į bylą pateiktas 2013-03-05 darbų perdavimo aktas atsakovo nėra... 19. Pateikti atsakovo UAB SEBESTA atsakymai ieškovui, ieškovo teigimu, gauti... 20. 2013-03-12 šalys pasirašė defektų pridavimo aktą (b.l.81), tačiau... 21. 2013-04-19 pateiktas atsakovo raštas ieškovui, kuriame nurodyti paslėpti... 22. Atsakovas 2013-03-28 rašte nurodė, kokie darbai yra atlikti blogai. Nurodė,... 23. Ieškovaa atsakymuose su atsakovo teiginiais nesutiko ir vertino kaip jų... 24. Motyvai ir teisiniai argumentai.... 25. Atsakovas UAB SEBESTA pats yra subrangovas. Buitinis pastatas, kurį... 26. Iš byloje pateiktų dokumentų, kurie yra išvardinti, matyti, kad atsakovui... 27. Defektinis aktas buvo surašytas nedalyvaujant ieškovo įgaliotam atstovui,... 28. Atsakovas nepasirašė galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto, jį... 29. CK 6.694 str. 4 d. nustatyta, kad darbų perdavimas-priėmimas įforminamas... 30. CK 6.687 str. nustatyta, kad užsakovas privalo apmokėti už darbus sutartyje... 31. Atliktų darbų aktas abiejų šalių atstovų buvo pasirašytas, PVM... 32. Atliktų darbų aktas abiejų šalių pasirašytas ir PVM sąskaita-faktūra... 33. Atliktų darbų aktas šalių atstovų pasirašytas ir PVM sąskaita-faktūra... 34. Visų darbų perdavimo-priėmimo aktą šalių įgalioti atstovai pasirašė... 35. Atsakovo raštai adresuoti ieškovui, pateikti po to, kai dalyvaujant abiejų... 36. Pagal pateiktus į bylą dokumentus darytina išvada, kad atsakovas sudarė... 37. Liudytojas M. S. nurodė, kad iš atsakovo jis kaip ieškovo UAB „FISANTA“... 38. Remiantis išdėstytu, darytina išvada, kad ieškovo reikalavimai yra... 39. Pagal tarp šalių sudarytos sutarties 12.1 p. ,uždelsus atsiskaityti... 40. Vadovaujantis LR CPK 80, 88 straipsniais, 93 straipsnio 1 dalimi tarp šalių... 41. Vadovaujantis CPK 92 str. valstybės naudai iš atsakovo priteistinos... 42. Vadovaudamasis CPK 88, 92, 93, 150, 259-260, 270 str., teismas... 43. ieškinį tenkinti iš dalies.... 44. Priteisti iš atsakovo UAB SEBESTA, juridinio asmens kodas 302502588, ieškovo... 45. Priteisti iš UAB SEBESTA, juridinio asmens kodas 302502588, į Valstybės... 46. Teismo 2013-07-04 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės... 47. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...