Byla 2-2099-466/2016
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas, sekretoriaujant Laimai Šidlauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui O. K., atsakovo atstovei advokatei Giedrei Gabrielei Burbienei, viešame teismo posėdyje dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo BAB banko „Snoras“ ieškinį atsakovui UAB „Durilita“ dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas BAB bankas SNORAS kreipėsi į teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 425 str. nustatyta tvarka ir prašė priteisti iš atsakovo UAB „Durilita“ 8 569,69 eurų skolą, 1 559,74 eurų delspinigius, 8,05 procentų dydžio procesines metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

3Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-05-06 preliminariu sprendimu ieškinys buvo pilnai patenkintas ( 42,43 b.l.).

4Atsakovas pateikė prieštaravimus dėl teismo 2015-05-06 preliminaraus sprendimo. Nesutikdamas su preliminariu teismo sprendimu nurodė, kad atsakovas pagal 2011-10-22 pasirašytą defektinį aktą 2011 m. spalio mėn. atliko nuomojamų patalpų avarinius remonto darbus už 30 471 Lt, kurių ieškovas be pagrindo neįskaitė į mokėtiną nuomos mokestį. Pagal 2013-01-11 apžiūros aktą atsakovas atliko avarinius katilinės remonto darbus už 1 554,79 Lt ir šios sumos ieškovas neminusavo iš nuomos mokesčio. Per metus atsakovui pastato eksploatacinės išlaidos sudarė 48 910 Lt, o per visą nuomos laikotarpį sudarė 142 370 Lt sumą. Nors atsakovas raštu ieškovo administratoriaus prašė įskaityti bent pusę minėtų išlaidų į nuomos mokestį, tačiau iš ieškovo negavo jokio atsakymo. Atsakovo nuomojamose patalpose buvo sandėliuojami ieškovui priklausantys baldai, kurie užėmė pusę nuomojamų gamybinių patalpų. Šalys buvo parengę pasaugos sutartį dėl minėtų daiktų saugojimo, tačiau pasirašyto ir išsiųsto ieškovui Sutarties egzempliorius ieškovas atsakovui su ieškovo įgalioto asmens parašu negrąžino. Nuomojant patalpas atsakovui buvo reikalinga 30 - 40 arų ploto atvira sandėliavimo aikštelė pjuvenų briketams, tačiau ieškovas savo žemės prie nuomojamų pastatų neturėjo ir žadėjo atsakovui tuo pasirūpinti. Atsakovas ne kartą prašė ieškovo išspręsti reikalingo gamybinėje veikloje žemės ploto klausimą, tačiau ieškovas į tai nesureagavo ir dėl to atsakovui per metus buvo padaryta apie 10 000 eurų dydžio žala. Atsakovo nuomone, jis turi į ieškovą priešpriešinius vienarūšius reikalavimus, todėl ieškovas nepagrįstai reikalauja sumokėti nuomos mokestį ( 51-53 b.l.).

5Ieškovas su atsakovo prieštaravimais nesutiko. Atsiliepime į prieštaravimus nurodė, kad atsakovas turėjo įrodyti, kad nustatyta tvarka buvo įskaityti priešpriešiniai vienarūšiai reikalavimai, tačiau ieškovas nėra gavęs jokio atsakovo pranešimo apie įskaitymą. Atsakovo pateikti su prieštaravimais dokumentai neįrodo įskaitymo fakto buvimo (102,103 b.l.).

6Ieškinys tenkintinas, preliminarus teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

7Nustatyta, kad 2011-07-15 ieškovas BAB bankas SNORAS ir atsakovas UAB „Durilita“ sudarė Nuomos sutartį Nr. 11-1443 bei 2012-05-31 Papildomą susitarimą, pagal kuriuos ieškovas suteikė atsakovui naudotis administracinėmis ir gamybinėmis patalpomis, esančiomis ( - ), o atsakovas įsipareigojo mokėti nustatyto dydžio nuomos mokestį ( 6-13 b.l.). Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė ir už teikiamas nuomos paslaugas išrašė atsakovui PVM sąskaitas faktūras. 2013-07-01 šalys pasirašė aktą „Dėl skolų suderinimo“, kuriuo atsakovas pripažino savo skolą 11 717,41 Lt (3 393,60 eurų) sumai (14 b.l.). Po minėto akto pasirašymo ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitas – faktūras už laikotarpį nuo 2013-07-30 iki 2014-06-12 už 7 131,61 eurų sumą (15-26 b.l.). Atsakovas sąskaitas apmokėjo tik iš dalies - 1 955,52 eurų sumai bei liko skolingas ieškovui 8 569,69 eurų nuomos mokesčio (3 393,60+7 131,61-1 955,52). 2014-06-03 pranešimu nuomos sutartis su atsakovu buvo nutraukta nuo 2014-06-12 (28 b.l.). 2014-05-12 ir 2014-08-27 atsakovui buvo išsiųsti raginimai sumokėti skolą, tačiau atsakovas nereagavo (27,29 b.l.).

8Įvertinus atsakovo nesutikimo su ieškiniu argumentus pripažintina, kad su šiuo ginču yra susijusi civilinė byla Nr. 2-3379-937-2013, kurioje Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-03-08 nutartimi patvirtino BAB banko „Snoras“ ir UAB „Durilita“ 2013-03-07 taikos sutartį. Minėtos šalių Taikos sutarties 1.2 p. nurodyta, jog atsiliepime į ieškovo ieškinį atsakovas nurodė, kad remdamasis Nuomos sutarties 4.3 p. atliko remonto darbus bendrai 30 470,50 Lt sumai, kuri turėjo būti įskaityta į atsakovo mokamą nuomos mokestį, todėl prašė ieškinį atmesti. Taikos sutarties 2.4 p. nurodyta, kad šalys susitaria ir pripažįsta, kad atsakovo remonto darbų, kurie buvo atlikti remiantis nuomos sutarties 4.3 p., vertė yra 23 856 Lt ir šalys Taikos sutartimi susitarė, jog ieškovas atsakovui kompensuos 50 proc. atliktų remonto darbų vertės nuo 23 856 Lt iki 11 928 Lt, minėta suma sumažindamas atsakovo įsiskolinimą pagal nuomos sutartį. Teigtina, kad atsakovo nurodyta atliktų remonto darbų už 30 470,50 Lt suma civilinėje byloje Nr. 2-3379-937-2013 sutampa su šioje byloje atsakovo prieštaravimuose dėl preliminaraus teismo sprendimo nurodyta 30 471 Lt suma suma, kurią jis nurodė kaip išlaidas avariniams patalpų remonto darbams atlikti (26, 27 b.l., civilinė byla Nr. 2-3379-937-2013, 52 b.l.). Civilinėje byloje Nr. 2-3379-937-2013 atsakovas buvo pateikęs tą patį, kaip ir šioje byloje, 2011-10-22 defektinį aktą, pagal kurį, atsakovo teigimu, jis atliko remonto darbus už 30 471 Lt sumą bei pateikė tuos pačius, kaip ir pateiktus civilinėje byloje Nr. 2-3379-937-2013, 2011 m. spalio mėn. atliktų darbų aktus (28-37 b.l., civilinė byla Nr. 2-3379-937-2013, 55,56, 62-69 b.l.). Atsakovas pateikė eilę adresuotų ieškovui 2013 m. raštų, kurių surašymo datos yra iki 2013-03-07 taikos sutarties sudarymo arba yra tos dienos, kada buvo sudaryta taikos sutartis (74-81, 94-97 b.l.), kas leidžia teigti, kad iki Taikos sutarties civilinėje byloje Nr. 2-3379-937-2013 sudarymo šalims buvo žinoma patalpų būklė, būtinumas arba jo nebuvimas dėl patalpų remonto atlikimo ir susiję su nuomojamomis patalpomis atsakovo prašymai šalių buvo įvertinti prieš sudarant Taikos sutartį.

9Šioje byloje atsakovas iškėlė eksploatacinių išlaidų atlyginimo klausimą, tačiau pagal Nuomos sutarties 3.3 p. atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui už nuomojamų patalpų šildymą, joms tiekiamą elektros energiją, tiekiamas dujas, vandenį, komunalinių ir ryšių paslaugų teikimą, bendro naudojimo objektų, komunalinių, inžinerinių tinklų priežiūrą, atlyginti kapitalinio ir einamojo turto remonto, turto draudimo išlaidas, mokėti žemės, nekilnojamojo turto ir kt. mokesčius. Todėl atsakovo argumentas dėl minėtų išlaidų (83,84 b.l.) įskaitymo į mokėtiną nuomos mokestį atmestinas.

10Pripažintinas nepagrįstu atsakovo argumentas, kad ieškovo reikalaujama priteisti suma už patalpų nuomą turi būti kažkokia dalimi mažinama dėl to, jog atsakovas patalpų nuomos metu turėjo tose patalpose saugoti ieškovui priklausančius daiktus. Atsakovas pateikė 2011-10-20 Pasaugos sutarties Nr. 2011/07-15 su priedu (turto apyrašu) egzempliorių, kurį yra pasirašęs atsakovo atstovas, tačiau ieškovo atstovo parašo jame nėra (85-87 b.l.). Atsakovo 2013-01-07 rašte, adresuotame ieškovo administratoriui, atsakovas nurodė aplinkybę, kad pusę nuomojamų gamybinių patalpų ploto užima ieškovo baldai, tačiau su tuo susijusio prašymo rašte nėra pareikšta (71,72 b.l.). Nėra duomenų, kad ieškovas būtų gavęs iš atsakovo minėtą Pasaugos sutartį bei nėra duomenų apie tai, kad ieškovas iš viso ketino pasirašyti tokią sutartį. Nesant nustatyto fakto, kad šalys buvo sudarę Pasaugos sutartį, nėra pagrindo vadovautis Pasaugos sutarties nuostatomis, tarp jų ir dėl mokesčio už turto saugojimą įskaitymo į nuomos mokestį.

11Pažymėtina, kad atsakovas rėmėsi argumentu apie priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą (125 b.l.), tačiau jokio pranešimo dėl įskaitymo iki civilinės bylos teisme iškėlimo ieškovui nepateikė (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6,131 str. 1,2 d.). Pažymėtina, kad atsakovui turint reikšmingų pretenzijų nuomotojui (ieškovui) dėl nuomos sutarties sąlygų vykdymo, atsakovas turėjo galimybę imtis veiksmų dėl Nuomos sutarties Nr. 11-1443 nutraukimo atsakovo iniciatyva (Nuomos sutarties 7.3 p.), bet to neiniciavo.

12CK 6.477 str. 1 d. nustatyta, kad pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. CK 6.487 str. 1 d. nurodyta, kad nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 str. 1 d.). Pagal CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Pripažinus atsakovo nesutikimo su ieškiniu argumentus nepagrįstais, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015‑05‑06 preliminarus sprendimas, kuriuo nuspręsta iš atsakovo priteisti 8 569,69 eurų skolos ir netesybas ieškovo naudai, paliktinas nepakeistas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ( toliau – CPK) 430 str. 6 d. 1p.).

13Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (CK 6.71 str.). Nuomos sutarties 3.5 p. nustatyta, kad jeigu nuomininkas sutartyje nustatyta tvarka nesumokės nuomos mokesčio, kitų mokėjimų, jis įsipareigoja mokėti nuomotojui 0,1 procento delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovui susidarė 1 559,74 eurų delspinigiai už 182 dienas, kurie priteistini iš atsakovo ieškovo naudai (CK 6.71 str., 6.258 str.).

14Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tuo vadovaujantis iš atsakovo priteistinos 8,05 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (10 129,43 eurų) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-05-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str. 2 d., Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius vėlavimo prevencijos įstatymo 3 str. 2 d.).

15Ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl vadovaujantis CPK 80 str. 1 d., 96 str. 1d., iš atsakovo priteistinas 152,00 eurų žyminis mokestis valstybės naudai.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 270, 307, 430 str.,

Nutarė

17Ieškinį tenkinti.

18Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-05-06 preliminarų sprendimą, kuriuo iš atsakovo UAB „Durilita“, į. k. 123423163, priteista 8 569,69 eurų skola, 1 559,74 eurų delspinigiai, 8,05 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (10 129,43 eurų) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-05-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo BAB banko SNORAS, į. k. 112025973, naudai, palikti nepakeistą.

19Priteisti atsakovo UAB „Durilita“, į. k. 123423163, 152,00 eurų bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, a. s. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

20Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas,... 2. ieškovas BAB bankas SNORAS kreipėsi į teismą Lietuvos Respublikos civilinio... 3. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-05-06 preliminariu sprendimu ieškinys... 4. Atsakovas pateikė prieštaravimus dėl teismo 2015-05-06 preliminaraus... 5. Ieškovas su atsakovo prieštaravimais nesutiko. Atsiliepime į prieštaravimus... 6. Ieškinys tenkintinas, preliminarus teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.... 7. Nustatyta, kad 2011-07-15 ieškovas BAB bankas SNORAS ir atsakovas UAB... 8. Įvertinus atsakovo nesutikimo su ieškiniu argumentus pripažintina, kad su... 9. Šioje byloje atsakovas iškėlė eksploatacinių išlaidų atlyginimo... 10. Pripažintinas nepagrįstu atsakovo argumentas, kad ieškovo reikalaujama... 11. Pažymėtina, kad atsakovas rėmėsi argumentu apie priešpriešinių... 12. CK 6.477 str. 1 d. nustatyta, kad pagal nuomos sutartį viena šalis... 13. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 14. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti... 15. Ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl vadovaujantis... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 270, 307, 430 str.,... 17. Ieškinį tenkinti.... 18. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-05-06 preliminarų sprendimą, kuriuo... 19. Priteisti atsakovo UAB „Durilita“, į. k. 123423163, 152,00 eurų... 20. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...